مقدمه :
شكست امپرياليست جهاني به ويژه آمريكا براي خاموش ساختن شعله هاي فروزان انقلاب اسلامي به با انواع حيله ها و توطئه هاي سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي و با مساعدت وياري ايادي داخلي اش همراه بوده آنها را از ضربه پذيري سريع انقلاب مايوس ساخته ، به فكر سرمايه گزاري بلند مدت جهت مقابله با انقلاب و تمهيد شرايط و لوازم بازگشت مجدد به اين مرز و بوم وا داشت . بخشي از سرمايه گذاري بلند مدت استكبار به اشاعه و گسترش فساد ، بدحجابي ، مواد مخدر ، بي بندوباري و دامن زدن به مصرف هر چه بيشتر كالاهاي مصرفي و غير ضروري در جامعه به ويژه در بين نسل جوان اختصاص يافته ، تا از اين طريق نيروهاي جوان و مقاوم جامعه را نابود و زمينه ي سلطه ي دوباره ي خويش را فراهم سازد . ( رزاقي ، ۱۳۷۱ ، صفحه ۱۱ )

پوشش و آراستگي و بررسي حجاب اين سمبل عفت و پاكدامني جلوه ي زيباي ديگري از اهتمام دانشگاه هاي آزاد اسلامي در زمينه تبيين و گسترش احكام اسلامي در جامعه ي دانشگاهي است . در دنياي امروز كه به نام روشنفكري و تجدد مي كوشند زنان و دختران ما را از پس پرده عفت و حيا بيرون كشند و وسيله ي كاميابي شهوت پرستان خود كامه قرار دهند و در تلاشند با ترويج فرهنگ برهنگي و زيست عروسكي نيروهاي فعال و پر توان جامعه و منابع و ذخاير مادي و معنوي آنان را به يغما برند . حجاب ارتجاع و كوته فكري ولي

خودنمايي و تبرج كه زمينه ي بسياري از بي بندو باري ها و انحرافات است ارضاء حس ذاتي و فطري بشر قلمداد مي گردد اما اسلام دين فطرت است و طبق سرشت زن كه علاقه ي خاصي به زيبايي و جلوه نمايي دارد مقرر داشت كه زنان از زينتها ولباسهاي زيبا و جواهرات استفاده كنند و نظافت و آرايش براي همسر را از وظايف و حقوق همسري قرار داده است ،آراستگي را در چاچوب محيط خانواده تحسين و تمجيد نموده و اينگونه با حفظ شان و منزلت زن غريزه ذاتي و فطري او را پاسخ داده است . اگر همين غريضه ي عشق به زيبايي ، خود آرايي و خود نمايي ، گامي فراتر از خانواده نهاده و از حدود و مرزهايي كه شرع معين كرده خارج شود و به معابري كه مملو از نگاههاي آلوده و شهوت انگيز شيادان است كشيده شود . آدمي را مي فريبد ، غريزه را تحريك مي كند و در غير جاي خود شعله ور مي سازد تا بنيان عفت و پاكي را بسوزاند .
(WWW.Kiau.ac.ir/persian/mfarhangi/Heiab1.htm)

(نويسنده : همايش سراسري بود دبير همايش حجاب : معصومه محمدي )

بيان مساله :
دانشگاه ها از جمله مراكز حساس و مهمي هستند كه در مصالح و مفاسد استقلال و يا وابستگي كشور نقش بسيار موثر و مفيدي داشته اند . اغلب مسئولان ،كارشناسان و كارگزاران جامعه از بين فارغ التحصيلان دانشگاهي انتخاب و انتصاب مي شوند . امروزه يكي از عوامل مهم انحطاط و انحراف مردم اكثر كشورهاي تحت سلطه وابستگي و فساد حاكم بر سيستم دانشگاهي اين كشورها مي باشد . دانشگاهها از اولين مراكز يورش فرهنگ ضد اسلامي ضد اخلاقي و ماديگري بوده اند . استعمار گران همواره حكام و سلاطين مزدور و

متخصصين و كارشناسان وابسته محلي خود را از ميان تحصيل كرده هاي دانشگاهها انتخاب مي كنند . ضمنا مهاجرت جوانان روستايي و شهرستاني به شهرهاي بزرگ جهت ادامه تحصيل در دانشگاهها و به تبع آن اصطكات فكري فرهنگي و اخلاقي در بين آنان از يك سو و عدم نظارت و كنترل اوليا و احساس رهايي از نظارت همگاني كه در محل سكونت سابق وجود داشت از سوي ديگر از جمله عواملي هستند كه بعضي از دانشجويان مهاجر را در گرايش به انحرافات اجتماعي و مفاسد اخلاقي تهديد و يا تشويق مي كند . ( رزاقي ، ۱۳۷۱ ، ص ۳۱ ، ص ۳۲ ، ص ۳۳ )

آيا اسلام طرفدار پرده نشيني زن است ؟
همچنان كه لغت حجاب بر اين معني دلالت مي كند يا اسلام طرفدار اين است كه زن در حضور مرد بيگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنكه مجبور باشد از اجتماع كناره گيري كند و در صورت دوم حدود و پوشش چقدر است آيا چهره و دو دست تا مچ نيز بايد پوشيده شود ؟ يا ماوراي چهره و دو دست بايد پوشيده شود . اما چهره و دو دست تا مچ پوشيدنش لازم نيست آيا در اسلام مسئله اي به نام حريم عفاف وجود دارد يا نه ؟ يعني آيا در اسلام مسئله سومي كه نه پرده نشيني و محبوسيت و نه اختلاط باشد وجود دارد يا خير و به عبارت ديگر آيا اسلام طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان است يا نه ؟ ( استاد مطهري ، ۱۳۶۸ ، ص ۷ )

اين فكر كه زن فقط و فقط در كنج خانه محبوس بماند و حتي با حفظ حريم و رعايت عفاف هم از علم و از هر كمالي الزاما بايد محروم بماند و كاري جز اطفاء شهوت مرد و خدمتكاري او ندارد كه علاوه بر اينكه با اسلام جور نمي آيد بر ضد عواطف انساني است . ( استاد مطهري ، ۱۳۶۸ ، ص ۶۶ )

شرافت زن اقتضا مي كند كه هنگامي كه از خانه بيرون مي رود متين و سنگين و با وقار باشد ، در طرز رفتار و لباس پوشيدنش هيچ گونه عمدي كه باعث تحريك شود به كار نبرد عملا مردم را به سوي خود دعوت نكند ، زباندار لباس نپوشد ، زباندار راه نرود ، زباندار و معني دار به سخن خود آهنگ ندهد . چه آنكه گاهي اوقات ژست ها سخن مي گويند ، راه رفتن انسان سخن مي گويند ، طرز حرف زدنش يك حرف ديگري مي زند . ( استاد مطهري ، ۱۳۶۸ ، ص ۲۹و ۲۸ )

آنچه امروزه امنيت اجتماعي جامعه را به مخاطره انداخته و بيم آن مي رود كه اساس و شالوده ي فرهنگ اصيلمان را متزلزل سازد پديده ي بدحجابي است كه در نوع خود در تاريخ ۲۶ ساله ي انقلاب اسلامي بي سابقه بود و نيازي به يك آسيب شناسي كلي دارد و استفاده از راهكارها وشيوه هاي نوين را مي طلبد . در اين ميان مسئوليت خطير جامعه ي دانشگاهي ، صاحبنظران و انديشمندان مسلمان و حوزه هاي علميه ، بيشتر احساس مي شود كه لازم است با تحركي تازه در اين زمينه وظيفه اطلاع رساني و تعليمي خود را به خوبي به انجام رسانند . عدم تهيه و تدوين طرح و برنامه هاي جامع و متنوع و جذاب در زمينه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مسئله حجاب و پوشش را با چالش جدي مواجه نموده است .

www. Kiau.ac . ir/Persian/ mfarhangi / Heiab1.html))
( نويسنده : همايش سراسري است .)

ضرورت انجام تحقيق :
دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي به خوبي دريافته اند كه غارت و چپاول منابع و منافع مادي و معنوي ملل و ممالك جهان خصوصا كشورهاي اسلامي موكول به تحريف و تعميق فرهنگ و ارزشهاي ملي و مذهبي و تحميل عادات و طرز تفكر و طرز زندگي و قالبهاي غربي و بالاخره اشاعه فساد و تباهي و بي تفاوتي در بين مردم بويژه جوانان دختر و پسر آن سازمان مي باشد . دقيقا به همين دليل استكبار جهاني پس از تحمل شكست هاي پي در پي علي رغم به كار گيري توطئه هاي گوناگون سياسي نظامي و اقتصادي اكنون تهاجم فرهنگي همه جانبه اي را عليه جمهوري اسلامي به عنوان مركز ثقل تحولات و تحركات اسلامي در سراسر جهان تدارك مي بيند . اگر چه بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي

بازگشت به فرهنگ فاسد و منحط غربي در جامعه انقلابي و اسلامي ما محكوم و محال است و تحقق چنين چيزي ممكن نيست لكن قبل از آنكه دامنه اين آفت خطرناك ( هر چند به طور محدود ) پيكره اجتماع را در برگرفته و دسته دسته جوانان بي گناه و كم تجربه و غافل را به سوي منجلاب فساد و آلودگي و از جمله بي حجابي سوق دهد مي بايست با اين هجوم فرهنگي استعمار برخوردي جدي و مستمر به عمل آيد . با انجام اين تحقيق مشخص مي شود حجاب به صورت زنداني كردن زن و محروم ساختن او از فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نيست ، بلكه اسلام مي خواهد جوانان ما را در دانشگاههاي آزاد اسلامي خصوصا زنان ما هم مانند مردان با حفظ حريم و حجاب مناسب در تمام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي شركت كنند .

فرضيات تحقيق :
حجاب در دانشگاه توسط دانشجويان رعايت مي شود .
مفاهيم و اصطلاحات ( تعريف عملياتي واژه ها ) :
ميزان ( balance ) معناي لغوي ميزان : ترازو ، اندازه ، مقدار .

ميزان يعني معيار و اندازه گيري هر چيزي كه بايد در حد تعادل از آن استفاده شود .( فرهنگ عميد ، ج ۲ )
رعايت ( consideration ) معناي لغوي رعايت : ملاحظه ، مراقبت ، جانبداري ، نگهدار ي و پاسباني ، رسيدگي به كار كسي .
رعايت يعني نگاه داشتن حرمت و حق كسي است . ( فرهنگ عميد ، ج ۱ )

حجاب ( veil ) معناي لغوي حجاب : پرده ، چادر ، روپوش ، روبند .
حجاب يعني آنچه كه با آن چيزي را بپوشانند و چيزي كه مانع بين دو چيز ديگر باشد جمع حجب . ( فرهنگ عميد ، ج ۱ )
دانشگاه ( university ) معناي لغوي دانشگاه : محل دانش ، جاي دانش . دانشگاه : يعني مدرسه ي عالي كه تمام علوم در آنجا تدريس شود ، موسسه علمي بزرگ كه شامل چندين دانشكده است و در هر يك از دانشكده هاي آن رشته اي از علوم تدريس مي شود ، (( اونيورسيته )) . ( فرهنگ عميد ، ج ۱ )

دانشگاه آزاد ( Azad university ) : دانشگاه به عنوان شاخص ترين نهاد توليد و انتقال دانش وظيفه ي تحقق اين امر را با تربيت نيروي انساني متخصص بر عهده دارد . در اين راستا دانشگاه آزاد اسلامي كه نهادي مردمي است با آگاهي از نيازهاي جامعه اقدام به گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي نموده و در صدد است با بهره گيري از روشهاي عملي و نوين گزينش دانشجو فرصت ادامه تحصيل براي دانش پژوهان اين مرز و بوم را فراهم نمايد . دانشگاه آزاد اسلامي موسسه اي غير انتفاعي و غير دولتي است . هيچ شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي در آن سهمي نداشته و تمام دريافتهاي آن در خود دانشگاه هزينه مي شود . هيچ كس حق برداشت مبلغي به عنوان سهم يا سود ندارد . تراز مالي دانشگاه هر ساله به تصويب مراجع قانوني مي رسد و قابل ارائه به عموم مردم است . از فرمايشات مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشگاهي مردمي و اسلامي است . ( راهنماي آزمون ورودي دوره كارشناسي ناپيوسته )

مقدمه :
يكي از اصولي را كه دانشجو حتما بايد رعايت كند مسئله حجاب در دانشگاه است گرچه اين خصلت براي همگان لازم و ضروري مي نمايد .

مباني نظري تحقيق :
نظريه آيت الله مظاهري :
مظاهري گفت : رعايت فرهنگ عفاف و حفظ كرامت حجاب در همه دانشگاهها توجه به دانشجويان واهتمام به پيشرفت سطح علمي ، ديني اساتيد از جمله مسائل مهمي است كه اخلاقي ضروري به نظر براي اسلامي شدن دانشگاهها مي رسد . ضرورت توجه بيشتر به مسائل آيت الله مظاهري در پايان ويژه دانشگاه آزاد عقيدتي و ديني را در دانشگاهها به فرهنگ اسلامي خاطر نشان ساخته و تاكيد كرد رعايت حجاب و عفاف در همه دانشگاهها توجه به حفظ كرامت دانشجويان واهتمام به پيشرفت سطح علمي ، ديني و اخلاقي مي باشد .
(http://www.bfnews.ir/vdchinkjldiljknlnglggfmhjfdgpfhklhlolnekonglicaphfgbabjbcbobkobnonebmn)
نويسنده : آيت الله مظاهري ) )

نظريه حجت الاسلام محمديان :
برخي دانشگاهها تبديل به سالنهاي مد شده اند . مسائل فرهنگي بطور عميق تر معنويت ، بايد در دانشگاههاي آزاد كشور توسعه داده شود . و خروج دانشجويان و كاركنان ارزيابي در دانشگاهها برنامه ريزي شود .

(http:// senfiha.blogfa.com/post-13.aspx)
(نويسنده : وبلاگ صنفي و سياسي و دانشجويان )

نظريه حجت الاسلام و المسلمين قرائتي :
حجاب براي چيزهاي قيمتي است : حجت الاسلام و المسلمين قرائتي در اين همايش طي سخنراني مبسوطي به بيان جايگاه ارزشمند و والاي زنان در مكتب اسلام پرداخت و ضمن اشاره به نمونه هايي از زنان بزرگ در طول تاريخ به نقش مهم آنان اشاره كرد و گفت در طول تاريخ در كنار مردان بزرگ زنان بزرگي نيز حضور داشته اند . مانند حضرت خديجه ( ع ) در كنار حضرت محمد ( ص ) حضرت زينب ( س ) در كنار امام حسين ( ع ) هاجر ( ع ) در كنار حضرت ابراهيم ( ع ) و موارد بسيار ديگر ايشان فرمودند اگر زنان جامعه ما قدر جايگاه وارزش خود را بدانند شخصيت و منزلت خود را به سادگي پايين نمي آورند .

(http://www.kiau.az.ir/persian/news/8408:htm)
( نويسنده : همايش حجاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج )

نظريه دكتر مظاهري معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي :
در زمينه ي حجاب ابزار تشويقي موثر تر از ابزار كيفري است . آقاي دكتر مظاهري معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي نيز در اين همايش ضمن قدرداني از مسئولين واحد كرج در برگزاري اين همايش گفت : از سال ۸۳ برگزاري سلسله همايش هاي حجاب در دانشگاه آزاد اسلامي مطرح شد كه ماهيت حجاب بصورت علمي ، مورد بررسي قرار گيرد ايشان در ادامه به بيان ديدگاه فقها در مورد حجاب پرداخت و گفت :

فقها بر اين باورند كه پوشش از ضروريات اسلام است . و افرادي كه حجاب را قبول ندارند اسلام را قبول ندارند در اين زمينه ابزار تشويقي موثرتر از ابزار كيفري است دكتر مظاهري در ادامه گفت : نتايج يك تحقيق كه از دانشجويان صورت گرفت ۸۱/۹ درصد از پاسخ دهندگان حجاب را ضامن امنيت زنان دانستند كه اين نشان دهنده ديدگاه مثبت دانشجويان در مورد حجاب است .

(http :// www. Kiau. az.ir / Persian/news/8408:htm)
(نويسنده : همايش حجاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج )

نظريه دكتر فردوسي :
پوشش نشانه ايدئولوژي ، طرز تفكر و شخصيت است . خانم دكتر فردوسي نيز در سخناني از ديدگاه روانشناسي به موضوع حجاب پرداخت و گفت : هر چه افراد بهره هوشي بالاتري داشته باشند سازگاري بيشتري نيز دارند . امروزه اختلال هاي شخصيت متعددي وجود دارد مانند اختلال شخصيت نمايشي ، اختلال شخصيت آنوركيا ، اختلال شخصيت بلوميا ، افرادي كه مبتلا به اختلال شخصيت نمايشي هستند قصد دارند هميشه كانون توجه باشند و از هر وسيله براي مطرح شدن استفاده مي كنند . در افراد مبتلا به اختلال شخصيت آنوركيا و بلوميا مد و مدگرايي و همچنين وجود جنس مخالف در زندگي باعث چنين اختلال در بين افراد مي شود و اين افراد به علت عزت نفس پايين اينگونه خود را مطرح مي كنند . و پوشش هر كسي نشانه ايدئولوژي و طرز تفكر و شخصيت افراد است .

(http://www.kiau.az.ir/persian/news/8408:htm)
نويسنده : همايش حجاب در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ) )
نظريه دكتر محمد باقر خرمشاد استاد علوم سياسي دانشگاه طباطبايي :
دكتر مي گويد : اساسي ترين كار مسئولان آموزشي كشور آموزش مناسب كارمندان دانشگاه براي برخورد اصولي و مناسب با دانشجويان است . وي در ادامه مي افزايد : در اكثر ادارات دولتي هنگامي كه دانشجويان براي انجام كاري مراجعه مي كنند برخوردهاي توهين آميز و سردي با آنها مي شود كه غرور و شخصيت آنها را زير سوال مي برد در اين رابطه بحث مربوط به حجاب خانمها در دانشگاه به يك معضل اساسي و پردردسر تبديل شده است .

(http://www.azadeyasuj.blogfa.com/post-7.aspx)
(نويسنده : دكتر محمد باقر خرمشاد )

نظريه محمد رسولي نژاد جامعه شناس و استاد دانشگاه :
مي گويد : مسئله حجاب در دانشگاه نمي تواند همراه با زور و اجبار باشد . يعني يك زن بايد بتواند حجاب را انتخاب كند . حجاب از نتايج و مظاهر ايمان و تقوا است . بنابراين براي تقويت آن بايد در درجه اول به تحكيم ايمان و تقويت ديني جامعه كه در حكم روح و ريشه و اخلاق و رفتار آنان است توجه شود در توسعه ي فرهنگ عفاف و حجاب لازم است به تحكيم ارزشها و مفاهيم اخلاقي خاصي از قبيل شرم و حيا و غيرت كه با عفاف و حجاب رابطه نزديك و با واسطه دارند و خود از ثمرات ايمان و تقوا محسوب مي شوند . و نيز به آموزش احكام و شرعي مربوط به عفاف و حجاب و آموزش صحيح رفتار زن و مرد با يكديگر در جامعه و خانواده توجه كافي مبذول شود . عفاف و حجاب يك امر تربيتي خانواده است . در توسعه و ترويج عفاف و حجاب نبايد تنها زنان مخاطب قرار گيرند و نقش و مسئوليت زنان فراموش شود بلكه بايد عفاف و حجاب به عنوان امري كه به هر دو جنس زن و مرد مربوط مي شود تلقي شود .
(http://www.azadeyasuj.blogfa.com/post-7.aspx)

( نويسنده : محمد رسولي نژاد )
نظريه دكتر نظر دهمرده :
همايش روز ملي دختران در دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان همايش روز ملي دختران به مناسبت ولادت مسعود حضرت معصومه ( س ) روز سه شنبه مورخه ۲۲/۸/۸۶ با حضور حدود ۱۰۰ دانشجوي دختر در دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان برگزار شد .رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان در اين آيين بر تقويت ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي دختران در جامعه تاكيد كرد . دكتر نظر دهمرده گفت : معرفي وارتقا ارزش هاي فرهنگي با تكيه بر فرهنگ اهل بيت بهبود و توسعه سلامت رواني دختران توسعه مقام و منزلت مادي دختران تعميق و گسترش آموزه هاي ديني از مهم ترين ضرورتهاي نامگذاري روز دختر در جامعه است . دهمرده بيان كرد : كشورهاي غربي بدحجابي را اصل قرار داده اند در حالي كه در كشور ما اصل حجاب و عفاف است و همه زنان جامعه بايد به اين مهم توجه ويژه داشته باشند . وي افزود كالبد حجاب به روح عفاف نيازمند است و عفاف سازنده لايحه هاي حجاب است .
( http://www.iscanews.ir/fa/shownewsItem.aspx?news sitemid = 152387)

( نويسنده : خبر است )

نظريه مريم بهروزي دبير كل جامعه زينب :
ايشان در خصوص مسئله حجاب در ايران گفت : حجاب براي پاسداري از عفت عمومي و كرامت انساني است ، وبه سالم سازي جامعه كمك مي كند . وي در پايان تصريح كرد : محدوديتهاي سليقه اي بحث حجاب را دچار مشكل كرده است وگرنه حجاب با فطرت انسان همخواني دارد .
(http://www.azadeyasuj.blogfa.com/post-7.aspx)
نويسنده : مريم بهروزي ))

نظريه شهيد مرتضي مطهري :
شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي فرمايد : آيا اگر زن ساده و سنگين به دنبال كار خود برود براي اجتماع بهتر است يا آن كه براي يك بيرون رفتن چند ساعت پاي آئينه و ميز توالت وقت خود را تلف كند و زماني هم كه بيرون رفت تمام سعي اش اين باشد كه افكار مردان را متوجه خود سازد و جوانان را كه بايد مظهر اراده و فعاليت و تصميم اجتماع باشند به موجوداتي هوس باز و چشم چران و بي اراده تبديل كند ؟ عجبا ! به بهانه اينكه حجاب نيمي از افراد اجتماع را فلج كرده است .
( رزاقي ، ۱۳۷۱ ، ص ۲۰۰ )

نظريه ويل دورانت :
در صفحه ۳۰ جلد ۱۲ تاريخ تمدن راجع به قوم يهود و قانون (( تلمود )) مي نويسد : (( اگر زني به نقض قانون يهود مي پرداخت چنانكه مثلا بي آنكه چيزي بر سر داشت به ميان مردم مي رفت و يا در شارع عام نخ مي رشت و يا با هر سنخي از مردان درددل مي كرد يا صدايش آنقدر بلند بود كه چون در خانه اش تكلم مي نمود همسايگانش مي توانستند سخنان او را بشنوند در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه زن را طلاق دهد . ( رزاقي ، ۱۳۷۱ ، ص ۱۹۹ )

نظريه استاد شهيد مرتضي مطهري :
استاد مي فرمايد (( كشانيدن تمتعات جنسي از محيط خانه به اجتماع ، نيروي كار و فعاليت اجتماع را ضعيف مي كند . برعكس آنچه كه مخالفين حجاب خرده گيري كرده اند و گفته اند : حجاب موجب فلج كردن نيروي نيمي از افراد اجتما ع است ، بي حجابي و ترويج روابط آزاد جنسي موجب فلج كردن ( تمامي ) نيروي اجتماع است . )) حجاب و عفاف براي دختران و زنان جوان ( حتي غير مسلمان ) به مثابه يك حايل و مانع ظاهري و صلاح موثر در پيشگيري از سرايت فساد و فحشاء و لااباليگري و مقابله با نا امني هاي اجتماعي و غيره به شمار مي آيد . و دقيقا به همين دليل رعايت حجاب و قائل شدن حايل بين زنان و مردان حتي قبل از ظهور اسلام در ميان قبايل ، طوايف و اديان مختلف مورد توجه و قبول بوده است . ( رزاقي ، ۱۳۷۱ ، ص ۱۹۹و ۱۹۸ )

نظريه استاد شهيد مطهري :
استاد مي فرمايد (( تا آنجا كه من در كتابهاي تاريخ خوانده ام در ايران باستان و نيز در ميان قوم و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و ( به مراتب ) از آنچه كه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است . ( رزاقي ، ۱۳۷۱ ، ص ۱۹۹ )
نظريه آيت الله محسن حيدري :
آيت الله محسن حيدري نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري اهواز پوشش و حجاب را در ميان جوامع داراي قدمتي طولاني بيان كرد و با اشاره به آيات فرهنگ پوشش يك فرهنگ الهي و نظري است كه تمام آدميان به آن احتياج دارند و شناسايي و اشاعه فرهنگ پوشش اسلامي را در جامعه بسيار مفيد خواند . تفسير آيات سوره اعراف در باب پوشش و حجاب هستند .
(http://www.shabestan.ir/news detail.asp?newsid = 86091411592279 & code = 80 )
نويسنده : همايش استاني فرهنگ پوشش واحد اهواز ) )

نظريه معاون دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي استان خوزستان :
حجاب دژي مستحكم و مطمئن براي محافظت از حريم اجتماعي و افراد و خانواده ها است .
(http://www.rahyaftegan.com/asp/index.asp?link = Des.asp & code = 157 & onvan ID = 2 )
(نويسنده : همايش دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي )

نظريه حجت الاسلام سيد جواد موسوي :
حجاب فلسفه عميقي دارد و چيزي نيست كه تازه به وجود آمده باشد وي با اشاره به اينكه از ديرباز انسان با حجاب و پوشش مناسب زندگي كرده است خاطر نشان كرد حفظ اصول و حرمتها زندگي انسان را از سقوط رهايي مي بخشد و سلامت زندگي ها را تضمين مي كند .
(http://www.rahyaftegan.com/asp/index.asp?link= Des.asp&code = 157 & onvan ID = 2 )
(نويسنده : همايش دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي )

نظريه علي رضا برادران عضو گروه سيره تفحص شهداي قم :
گفت : مساله حجاب و عفاف باعث آرامش قلب و روح است و رضايتمندي خانواده ها و جامعه را به همراه دارد وي با تاكيد بر اينكه شهدا تاكيد زيادي در حفظ حجاب و عفاف از سوي مردان و زنان جامعه را داشته اند اضافه كرد ناديده گرفتن حرمتها برنامه اي است كه از سوي غرب به سمت ما تزريق شده است و هدف نهايي آن تسلط و سودجويي است .
(http://www.rahyaftegan.com/asp/index.asp ? link = Des.asp&code = 157 & onvan ID = 2 )
(نويسنده : همايش دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي )

نظريه معصومه ظهيري عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا :
با اشاره به خلقت انسانها گفت : هر انساني در بعد حجاب مامور حفظ حريم خود است . خداوند متعال از آفرينش مردان و زنان هدف بزرگي داشته و مرد و زن را يك گروه ذات مشترك آفريده است .
(http://www.rahyaftegan.com/asp/index.asp ? link = des.asp&code = 157 & onvan ID = 2 )
(نويسنده : همايش دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي )

نظريه امام خميني ( ره ) :
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم شوراي فرهنگي دانشگاه در اين نشست مقرر گرديد همايش كشوري رسالت دانشگاه ها از ديد امام خميني از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد ابلاغ شده است در ۲۷ آذر در تالار حافظ برگزار مي شود از ديگر مصوبات اين جلسه اردوي توجيهي دانشجويان ورودي ۸۶ بود كه دفتر فرهنگ اسلامي موفق به برنامه ريزي و گزارش به رياست دانشگاه گرديد . در پايان مقرر گرديد با آغاز ترم جديد به دانشجويان بدحجاب كه ارزش هاي اسلامي هنجاري دانشگاهي را رعايت نمي كنند تذكر داده شود و انتظامات دانشگاه تذكرات لازم را به صورت جدي انجام دهند و علاوه بر اين دانشجوياني كه حجاب اسلامي را رعايت مي كنند در حضور دانشجويان مورد تشويق قرار گيرند .
(http://jahromnews.com/index.php?option = com.content & task = view & id = 92 & Itemid = 1 )
( نويسنده : شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم )

نظريه حاج آقا صفوي نماينده ولي فقيه در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان :
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر ، نشست دانشجويي چرا حجاب ؟ با حضور مسئولين واحد در سالن اجتماعات برگزار گرديد . اين نشست كه با هدف بحث و تبادل نظر در مورد حجاب و ويژگي هاي آن برگزار شد حاج آقا صفوي نماينده ولي فقيه در دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان با اشاره به ويژگي هاي حجاب و تاكيدات دين اسلام به حفظ پوشيدگي را به سود انسانها دانست .
(http://www.abhar.ir/mambo learn/index.php?option = com-content & task = view & id = 1499 & Itemid.)
(نويسنده : اخباري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر )

نظريه دكتر محمد مهدي مظاهري معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي قم :
در بعضي از واحدهاي منطقه هشت دانشگاه آزاده اسلامي بودجه هاي فرهنگي به خوبي در بين دانشجويان تقسيم نمي شود هنوز در بعضي واحدهاي دانشگاهي نشرياتي بدون مجوز شوراي فرهنگي به چاپ مي رسد كه اميدواريم سامان يابد وي افزود برخورد با بد حجابي كار ما نيست بلكه سياست گذاري هاي آن وظيفه ماست .
(http://www.tasnim.ir/html/index.php?name = news & file = article & sid = 21 )
(نويسنده : پژوهش است )

نظريه دكتر جاسبي :
جاسبي در پاسخ به سوال گزارش فارس گفت : وضعيت حجاب در دانشگا ه هاي آزاد با توجه به اين مسئله كه اكثر منتقدان اين موضوع را براي زير سوال بردن دانشگاه آزاد مطرح مي كنند گفت : متاسفانه منتقدان بدنه اصلي جامعه را نديده و تنها بخش كوچكي از دانشگاه را مي بينند در حاليكه من به يقين مي گويم در مورد حجاب دانشجويان دانشگاه هاي آزاد نسبت به دانشگاه هاي سراسري از وضع بهتري برخوردارند وي ادامه داد بايد به منتقدان گفت كه دانشگاه عضو كوچكي از جامعه است و نمي توان توقع داشت كه تنها دانشگاه محيطي سالم داشته باشد . و اگر گذر كوتاهي در جامعه داشته باشيم خواهيم ديد كه اين موضوع مبتلا به كل جامعه است و تنها دانشگاه آزاد ، گرفتار و دچار آن نيست .
(http://www.avalinkhabar.com/?p = 15111)
(نويسنده : گزارش فارس )

نظريه آيت الله اميني :
نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري ضمن اشاره به مسئله حجاب در دانشگاه ها اظهار داشت : دانشجويان ما بايد احساس كنند داشتن حجاب در يك محيط دانشگاهي لازم و به نفع آنان بوده و نوعي امنيت و مصونيت براي آنها است وي توجه به سنت ازدواج در دانشگاه ها را لازم دانست و از مسئولان دانشگاه خواست تا در خصوص ترويج فرهنگ ازدواج در بين دانشجويان اقدامي فرهنگي صورت گيرد تا دانشجويان به سهولت بتوانند به مسئله حجاب بينديشند .
(http://www.iranpress.ir/Afarinesh/afarinesh/Article.aspx?AID = 190 )
( نويسنده : خبر روزنامه مستقل صبح ايران )

نظريه دكتر محسن حيدري :
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه موقت اهواز نيز در يك همايش يك روزه ، پوشش و عفاف را در ميان جوامع داراي قدمتي طولاني خواند و با اشاره به آيات قرآن كريم تصريح كرد فرهنگ پوشش يك فرهنگ الهي و فطري است كه تمام آدميان به آن احتياج دارند و مخالفت با امر در جهت وسوسه هاي شيطاني است . وي شناسايي و اشاعه فرهنگ پوشش اسلامي در جامعه را بسيار مفيد خواند و خواستار تشكيل گروههاي تحقيقاتي ، تفسير آيات سوره اعراف قرآن كريم كه در باب حجاب و پوشش هستند با هدف ارائه جديد ترين راهكارهاي پوشش شد.
(http://iqna.ir/khouzestan/news-detail.php?prodID = 198054)
(نويسنده : نخستين همايش فرهنگ پوشش در اهواز )

نظريه حجت الاسلام بگي :
وي افزود از جمله فرهنگ كميته ۵ نفره جهت ارائه راهكارهاي اجرايي گسترش پوشش و عفاف در موضوع بخشنامه سازمان مركزي حمايت مالي از رساله هاي دانشجويي در موضوع حجاب و از پروژه ها و از دانشجوياني كه حجاب را در حد مطلوب رعايت مي كنند تشويق و قدر شناسي شود .
(http://iaushk.az.ir/news//index.php?article = 56 )
نويسنده : شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر كرد ))

نظريه مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب :
در خصوص مسئله حجاب در ايران گفت : حجاب براي پاسداري از عفت عمومي و كرامت انساني است و به سالم سازي جامعه كمك مي كند وي در پايان تصريح كرد محدوديتهاي سليقه اي بحث حجاب را دچار مشكل كرده است و گرنه حجاب با فطرت انسان همخواني دارد .
(www.azadeyasuj.blogfa.com/cat- 3.aspx)
(نويسنده : وبلاگ آزاد دانشجويي )

نظريه شيرين عبادي :
حقوقدان و مدافع حقوق زنان در ايران مي گويد با وجود اينكه جمهوري اسلامي در بسياري از موارد حقوق زنان را سلب كرد اما تحميل حجاب و جدايي جنسي عاملي شد كه زنان اقشار سنتي تر از خانه ها بيرون آيند و راهي عرصه اجتماعي شوند بنابراين مساله حجاب راه را براي زنان باز مي كند .
(www.azadeyasuj.blogfa.com/cat- 3.aspx)
(نويسنده : وبلاگ آزاد دانشجويي )

نظريه محمد رسولي نژاد :
جامعه شناس و استاد دانشگاه مي گويد : مساله حجاب در دانشگاه نمي تواند همراه با زور و اجبار همراه باشد يعني يك زن بايد بتواند حجاب را انتخاب كند . وي افزود مقررات دانشگاه آزاد مي تواند هر نوع پوششي را براي دانش آموختگان خود معين كند . البته در اين مقررات نيامده است كه عكس و مشخصات افراد بدحجاب قابل پيگيري است .
(www.azadeyasuj.blogfa.com/cat- 3.aspx)
(نويسنده : وبلاگ آزاد دانشجويي )

نظريه محمد رسولي نژاد :
در توسعه و فرهنگ حجاب و عفاف نبايد تنها زنان مخاطب قرار گيرند و نقش و مسئوليت زنان فراموش شود بلكه بايد عفاف و حجاب به عنوان امري كه به هر دو جنس زن و مرد مربوط مي شود تلقي شود .
(//ksorasgan.persianblog.ir/)
نويسنده : نشريه دانشجويي اينترنتي دانشگاه خوراسگان ) )

مباني عملي تحقيق :
۱۰ سال پس از شهادت استاد مطهري انتشارات صدرا كتابي منتشر كرد كه حاوي حاشيه هايي بر كتاب مسئله حجاب بود و پاسخ هايي كه به آنها داده شده بود به نام پاسخهاي استاد به نقدهايي بر كتاب مسئله حجاب اهميت كتاب دوم از آن جهت بود كه نشان دهنده حواشي واكنشهاي قشر خاصي از مذهبيون جامعه و بيانگر فضايي كه كتاب اول يعني مسئله حجاب در آن شكل گرفته بود . انتشار كتاب مسئله حجاب در ميان دو قشر متعدد و سنتي بازتاب داشت تاثير زيادي روي قشر متجدد گذاشت ، به طوري كه تعداد قابل توجهي

از بانوان به اصطلاح متجدد كه خيال مي كردند پوشش اسلامي با تحصيل و پيشرفت قابل جمع نيست و از سوي ديگر دروجدان خود به خاطر بي حجابي ناراحت بودند به حجاب رو آوردند و آثار اين كتاب در جامعه خصوصا دانشگاهها به سرعت ظاهر شد اين كتاب در ميان برخي افراد سنتي هم بازتاب داشت برخي از آنها معتقد بودند كه اين كتاب چون حجاب را منحصر به چادر ندانسته است بنابراين موجب بي حجابي خواهد شد . ولي استاد معتقد بودند كه بايد اسلام را آنطور كه هست به مردم معرفي كنيم نه چيزي به آن اضافه كنيم و نه چيزي از آن كم كنيم .