فهرست:

تحليل بنيادي ؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
ترکیب سهامداران
روند سهامداری فولادمبارکه در سرمایه گذاری توکا فولاد
بررسي صورتهای مالي
نسبت بدهی (اهرمی)
مقایسه روند سود قبل از کسر مالیات با بدهی
نسبتهای بازدهی
روند بازده سرمایه وتوکا
خالص ارزش ویژه هر سهم
روند اجزاء حقوق صاحبان سهام
پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توکا
مقایسه ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازاء هرسهم وقیمت سهام شرکت
پرتفوی غیر بورسی وتوکا
انتظار بازار
روند P_E شرکت سرمایه گذاری توکا

تحليل بنيادي ؛ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد:

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) در سال ۱۳۶۷ به منظور قبول و جذب سرمایه و تسهیلات مالی و اعتباری خرید و فروش سهام شرکتها تاسیس و در ۳۰/۰۴/۱۳۸۱با نماد “وتوکا” مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار ایران قرار گرفت .
اولین معامله برروی سهام “وتوکا” در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۳۸۲ و در سطح قیمتی ۱۷۳۰ ریال انجام پذیرفت که بدین ترتیب سطح P_E آن برابر ۳٫۹ بود و در طول مدت پذیرش خود ۳۳۵ روز کاری فعال را پشت سر گذاشته که در قیاس با ۴۸۴ روز معاملاتی کل بازار می‌توان این شرکت را با توجه به رتبه نقد شوندگی ۳۳ شرکتی سریع قلمداد نمود .

با نگاهی به جدول شماره ۱ می توان دریافت که این شرکت از بعد ترکیب سهامداران علی رغم عدم حضور تنوع در این ترکیب ، حضور فولاد مبارکه بعنوان مالک ۴۰ درصدی “وتوکا” و با توجه به ماهیت تخصصی شرکت مادر و نیز انتظارات تخصصی که از شرکت تابعه می رود را می توان ترکیبی موجه تلقی نمود. اما همچنین نباید از خاطر دور داشت که سهم ۶۰ درصدی سایر سهامداران موجب خواهد گردید تا این سهم در مقابل نوسانات غیر سیستماتیک موثر بر شرکت آسیب پذیر بنماید.

جدول شماره ۱
ترکیب سهامداران
سهامدار درصد مالکیت
فولاد مبارکه ۳۹٫۷۸%
سایرسهامداران ۶۰٫۲۲%
جمع ۱۰۰%

در همین راستا توجهی به روند سهامداری سهامدار عمده این شرکت نیز به نوع خود قابل توجه می‌باشد و در همین خصوص بد نیست تا به نمودار شماره ۱ توجه فرمایید.
نمودار شماره ۱
روند سهامداری فولادمبارکه در سرمایه گذاری توکا فولاد:

بدین ترتیب به نظر می رسد که فولاد مبارکه با توجه به اهداف مرتبطی که در وتوکا جستجو می‌نماید به دنبال مالکیت بیشردر این سهم می باشد و با توجه به هدفمند بودن مالکیت این شرکت باید تمرکز بیشتر برروی سرمایه گذاری توکا فولاد را مثبت ارزیابی نمود و انتظار تملک بیشتر شرکت سرمایه پذیر توسط فولاد مبارکه همچنان می تواند در آینده تقویت گردد .
بررسي صورتهای مالي
نسبت بدهی (اهرمی)

نمودار شماره ۲
مقایسه روند سود قبل از کسر مالیات با بدهی:

با بررسی های انجام شده به نظر می‌رسد همبستگی بین کسب عایدی های “وتوکا” با سطح بدهی های شرکت دارای ارتباط نسبتا کاملی است به نحوی که با توجه به ضریب همبستگی ۰٫۸۶۹۶ بین پارامترهای فوق مدیریت مالی شرکت تمایل بیشتری به تامین اعتبار از منابع خارج از شرکت پیدا نموده به نحوی که بر اساس آخرین نسبت بدهی به مجمع دارایی های شرکت در قیاس با میانگین سنوات اخیر در سطحی بالاتر قرار گرفته و با توجه به افزایش سرمایه هایی که در پیش دارد اگر مدیریت شرکت همچنان بدنبال کسب منافع بیشتری با استفاده از اهرم‌های مالی باشد باید گفت که بدین ترتیب پتانسیل‌های بیشتری در این خصوص در حال ایجاد شدن می باشد که بد نیست تا در این راستا توجهی به نمودار شماره ۲ داشته باشیم که این مورد را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد.
نسبتهای بازدهی:
در بررسی نسبتهای بازدهی بیشترین پارامتری که جلب توجه می نماید روند بازدهی سرمایه در این شرکت است که با توجه به اطلاعات موجود یک روند پویا ورو به رشدی را می توان در این نسبت جویا گردید که این موضوع در نمودار شماره ۳ به وضوح ترسیم گردیده است. در خصوص بازده ارزش ویژه در این شرکت باید گفت که ثبات نسبی قابل ملاحظه می باشد .

نمودار شماره ۳
روند بازده سرمایه وتوکا:

در بررسی nav شرکت باید گفت که این روند به وضوح تا سال مالی ۱۳۸۳یک روند صعودی تقویت شونده‌ای را در پیش گرفته بود اما با توجه به بودجه سال مالی ۱۳۸۴ و با لحاظ نمودن اطلاعات ارائه شده به بازار انتظار می‌رود که nav شرکت یک افت ۳۲ درصدی را تجربه نماید. که این امر به وضوح در نمودار شماره ۴ ترسیم گردیده است.
نمودار شماره ۴
خالص ارزش ویژه هر سهم:

اما در این خصوص آیا باید گفت که انتظار می رود شرکت از روند گذشته خود خارج شود ؟
پاسخ منفی است چرا که اگر نگاهی به نمودار شماره ۵ که اختصاص به روند اجزاء تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام دارد بیافکنیم مشاهده خواهیم نمود در سال مالی که در آن به سر می بریم شرکت اقدام به افزایش سرمایه ای به میزان ۶۶٫۶۷% نموده که این میزان از افزایش سرمایه ۵۲% آن از محل اندوخته ها و ۴۸درصد باقیمانده از محل مطالبات و آورده نقدی انجام پذیرفته است . بدین ترتیب باید گفت نه تنها nav شرکت افت ننموده بلکه رشد نیز داشته است .

نمودار شماره ۵
روند اجزاء حقوق صاحبان سهام:

بررسی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد دارای وضعیت ویژه ای می باشد بحوی که می توان این پرتفوی را به دو بخش پورتفوی بورسی و غیر بورسی دسته بندی نمود که پورتفوی بورسی این شرکت در قیاس با شرکتهای خارج از بورس آن دارای نمای بسیار کمرنگی می باشد. در ادامه هر دو بخش را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
در پرتفوی بورسی شرکت “وتوکا” به سختی می‌توان شرکتهایی با مالکیت مدیریتی را پیدا نمود. به نحوی که از ۸ شرکت درون پرتفوی، ۶ مورد آن دارای مالکیت کمتر از ۱ درصد می‌باشد و تنها مالکیت ۸ درصدی صنایع گالوانیزه فجر سپاهان و همچنین شرکت حمل ونقل توکا با مالکیت ۴۵درصدی تنها موارد مالکیت عمده “وتوکا” می باشد و باید گفت که به نظر می رسد که پرتفوی گردانی این شرکت در بورس به نحو جدی غیر فعال می‌باشد و باید ماهیت عملکرد این شرکت را در حد یک حقیقی بزرگ رتبه بندی نمود.

جدول شماره ۲
پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توکا:
شرکت تعداد سهام تحت تملک بهای تمام شده هرسهم (ریال) ارزش روز هرسهم (ریال) مابه التفاوت (میلیون ریال)
توسعه معادن و فلزات ۳۷۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۷۰۹ ۱۳۷۲
توسعه صنعتی ایران ۷۸۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۸۹۷ ۱۴۸
توسعه صنایع بهشهر ۱۲۴۱۸ ۶۸۴۵ ۴۶۹۶ ۵۸
سرمایه گذاری بانک ملی ۶۰۲۵۹ ۸۱۹۸ ۵۷۸۱ ۳۴۸
صنعتی دریایی ۸۲۸۵۰ ۱۸۹۵۰ ۸۱۸۹ ۶۷۸
حمل ونقل توکا ۹۳۶۱۵۷۰ ۹۶۸ ۱۸۷۷۸ ۱۷۵۷۹۲
صنایه گالوانیزه فجر سپاهان ۱۷۱۱۰۲۷۳ ۱۰۶۱ ۱۷۳۰ ۲۹۶۰۱
سرمایه گذاری البرز ۲۵۸۰۷ ۶۶۲۶ ۵۷۵۳ ۱۴۸
جمع ۲۰۸۱۴۶

در همین راستا وبرمبنای آخرین گزارش اعلامی شرکت در خصوص مقایسه بین ارزش روز پرتفوی بورس وقیمت بازار که در نمودار شماره ۶ حدود ۵۰۰۰ ریال اعلام گردیده است اما بر مبنای جدول شماره ۱ میتوان حصه هرسهم وتوکا را از پرتفوی بورسی و بر مبنای ۵۰میلیون قطعه برگ سهم می توان نزدیک به ۴۱۶۳ ریال برآورد نمود. که این امر کاهش ارزش روز پرتفوی شرکت را به میزان ۱۶٫۷۴% به نمایش میگذارد و در قیاس با قیمت روز شرکت که بر اساس آخرین گزارش ارسالی که نزدیک ۱۴۵۰۰ ریال میباشد در تاریخ تنظیم گزارش این ارزش به ۱۲۸۴۳ ریال کاهش یافته و این امر حکایت از افت ۱۱درصدی در قیمت هر سهم خواهد بود .

نمودار شماره۶
مقایسه ارزش بازار پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازاء هرسهم وقیمت سهام شرکت:

در پرتفوی غیر بورسی شرکت که در قیاس با بخش بورسی آن بسیار پربار تر می‌نماید می توان اینگونه عنوان نمود که بیشترین وزن سرمایه گذاری های وتوکا در بخش شرکتهای خارج از بورس آن نهفته است .
این بخش از پرتفوی برخلاف بخش بورسی آن ، معمولا با توجه به مشکلات ارزش گذاری که در کلیه شرکتها ی مشابه می تواند وجود داشته باشد در واقع مبهم ترین قسمت NAV شرکتهای سرمایه گذاری است .
در هر صورت باید گفت که تمرکز پرتفوی غیر بورسی همانند بخش غالب سبد بورسی “وتوکا” بسیار تخصصی می باشد که عموما شرکتهای زیرمجموعه با تمایل به صنعت فولاد دارای ماهیت ذاتی نسبتا مشابهی می باشند که با نگاهی به جدول شماره ۳ به وضوح این موضوع قابل درک خواهد بود .
در خصوص قیمت گذاری این بخش همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم بسیار مبهم می باشد اما براساس بررسی های انجام شده باید گفت می توان ارزش این بخش از پرتفوی را بر مبنای بهای تمام شده آن برابر ۳۲۴۳۸ میلیون ریال عنوان نمود که به ازاء هر سهم شرکت “وتوکا” و بر مبنای سرمایه ۵۰ میلیاردی شرکت برابر ۶۴۸ ریال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
اما اگر در خصوص این بخش از پرتفوی و با در نظر گرفتن EPS های اعلامی شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری “وتوکا” و بر مبنای میانگین P_E ارزش گذاری گردد می توان NAV هرسهم “وتوکا” را از این بخش از پرتفوی بین ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال مورد محاسبه قرار داد .

جدول شماره ۳
پرتفوی غیر بورسی وتوکا:
شرح سرمایه ارزش اسمی %مالکیت بهای تمام شده Epsقبل Epsآتی
توکا تدارک ۳۳۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۴٫۱ ۳۱۰۷ ۱۰۰۱۷ ۲۱۲۴۸
توکابتن ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۴۷٫۵ ۷۵۴ ۱۶۶۶۶۷ ۳۳۷۵۰
لاستیکهای صنعتی مبارکه ۳۲۰۵ ۱۰۰۰۰ ۶۸٫۷۳ ۱۷۴۲ ۴۰۳۹ ۴۰۹۸
تولیدی وخدماتی نسوز ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۶۷٫۸۵ ۳۷۲۴ ۱۷۸۰ ۲۱۹۹
صنایع برش ورق فولادی ۸۴۴۸ ۱۰۰۰۰ ۲۷٫۸۹ ۱۴۷۳ ۶۰۰۰ ۳۱۳۶
بهین ریل ۶۵۰ ۶۵۰۰۰۰۰ ۴۶ ۲۹۹ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۱۸۹۳۷۵
ایران ذوب ۱۸۰ ۱۰۰۰۰ ۵۴٫۷ ۲۷۲ ۱۱۲۸۰۵ ۱۵۲۳۴۶
بهسازان صنایع خاورمیانه ۱۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۴ ۱۶۶۴ ۸۰۰ ۳۷۵۰
گزینه طرح سپاهان ۴۳۲ ۱۰۰۰۰ ۷۹٫۵۸ ۴۶۱ ۱۰۰۸۸ ۲۲۳۵۹
توکاسبز ۱۲۰۰ ۱۰۰۰۰ ۴۸٫۰۸ ۶۰۵ ۰ ۷۸۶۶
بهار اسپادان ۳۰۰ ۱۰۰۰ ۴۵ ۴۹ ۰ ۰
منظومه فولادسپاهان ۳۰۰۰ ۱۰۰۰ ۴۹ ۱۴۷۰ ۰ ۱۲۵
فولاد متیل ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴٫۴۲ ۶۴۸۳ ۶۰۲۳۱ ۳۶۹۲۰
تامکو ۲۷۱۲۵ ۱۰۰۰۰ ۴٫۳ ۵۲۷ ۲۰۰۵۰ ۲۲۱۲
بیمه تکایار ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۷ ۳۵ ۴۱ ۲۸۲۴
مجتمع فولاد خراسان ۱۶۶۰۰ ۱۰۰۰۰ ۰٫۴۵ ۷۵ ۰ ۰
پارت فولاد ۲۰ ۱۰۰۰۰ ۹۰ ۴۳ ۰ ۰
راهبران فولاداصفهان ۵۰۰ ۱۰۰۰۰ ۸۳ ۴۱۲ ۰ ۰
بهسازان غلطک فولاداصفهان ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۱ ۵۱۰۵ ۸۰۰۰۰۰ ۱۲۲۲
سرمایه گذاری توسعه توکا ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۵۰ ۵۰۰ ۰ ۰
آینده بهتر ۷۵۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۴۹ ۳۶۳۸ ۰ ۰

انتظار بازار:
در بررسی نمودار شماره ۷ باید گفت که تقریبا تا قبل از سال ۱۳۸۳ شرکت دارای روند انتظارات قابل توجیهی بود که از ابتدای سال ۱۳۸۳ حرکتهای موجی شکلی را به نمایش گذاشته که مستمرا با افتها و رشدهای مکرر سطح P_E نزدیک به ۸ را بعنوان یک خط حامی برای خود معرفی نموده است و در این میسر های موجی خود در بهترین موقعیت موفق به لمس مرز ۱۵ نیز گردیده اما در واقع می توان در این مسیر سطح P_E برابر ۱۳ تا ۱۵ را سقف آزمون شده انتظارات بازار این سهم تلقی نمود . در هر صورت با نگاهی به نمودار شماره ۷ بهتر می‌توان خوانندگان محترم را به روند انتظار بازار این سهم آگاه ساخت.
نمودار شماره ۷
روند P_E شرکت سرمایه گذاری توکا:
با توجه به اطلاعات ۸ دوره سه ماهه اخیر شرکت (که در واقع تمام دوره عملیاتی شرکت را در بازار شامل می‌گردد) می توان گفت که ضریب بتای این شرکت برابر ۰٫۱۱- می باشد این موضوع حکایت از تاثیر پذیری بسیار محدود “وتوکا” از مجموعه عوامل خارجی موثر بر شرکت داشته و بر همین اساس میتوان گفت ریسک عملیاتی خود شرکت برابر ۳۴٫۹۹ می باشد که در مقایسه با میانگین بازده شرکت كه برابر ۴۳٫۲ است باید ادعا نمود نسبت بازده به ریسک شرکت برابر ۱٫۲ می‌باشد.
اگر چه نسبت ۱٫۲ چندان حاد و پرریسک به نظر نمی رسد اما اگر به روند رشد قیمتی این سهم توجه کنیم در طول این مدت از ۱۷۳۰ ریال در ۲۷/۰۱/۱۳۸۲ به مرز ۱۲۸۴۳ ریال در ۲۴/۰۱/۱۳۸۴ رسیده است باید گفت بیشترین بازده شرکت مدیون انتظارات بازار بوده و این امر با توجه به سابقه محدود شرکت می تواند نسبت ۱٫۲ را به نسبتا پرریسک بنماید.

عموما بهترین روش ارزش گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری می‌تواند حرکت بر اساس NAV سرمایه گذاری باشد اما همانطور که مستحضرید با توجه به وضعیت خاصی که در بازار ایران و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری فعال در آن حاکم است تصمیم گیری بر این مبنا عموما به نتایجی بسیار پایین‌تر از ارزش روز شرکتها منتهی خواهد گردید که از موانع حاضر می‌توان به :
 فعالیتهای ترکیبی شرکتهای سرمایه گذاری عموما بخش بالایی از این سرمایه در پروسه های عملیاتی خارج از معاملات بورسی همانند ساختمان و تجارت متمرکز می‌گردد.
 حضور شرکتهای خارج از بورس امکان ارزش گذاری را تا حدی مشکل خواهد ساخت و بعضا غیر ممکن می‌نماید.
 اطلاعات محدود در خصوص شرکت‌های خارج از بورس، این اطلاعات بسیار قدیمی می‌باشند و یا بسیار محدود، به نحوی که بعضا تحلیلگر بجز نام شرکت تابعه هیچ اطلاعات دیگري در دسترس ندارد.

اما با تمام این مشکلات به نظر میرسد ارزش شرکتهای غیر بورسی “وتوکا” نزدیک به ۳۰۰۰ ریال می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد که با احتساب ۴۱۶۳ ریال ارزش پرتفوی داخل بورسی شرکت می توان ارزش سرمایه گذاری “وتوکا” به ازاء هر سهم را نزدیک به ۷۱۶۳ ریال مورد بر آورد قرار داد.
اما اگر بر مبنای سایر مدل‌های قیمت گذاری که روند و قدرت سود آوری را ملاک عمل قرار می‌دهند را مبنای محاسبات قرار دهیم می‌توان ارزش این شرکت را در بهترین وضعیت ۱۵۵۸۷ ریال مورد ارزیابی قرار داد. علی رغم محدودیتهای اطلاعاتی (سابقه بسیار محدود شرکت در تالار که بسیاری از مبانی محاسابتی را شامل می گردد ) باید گفت سطح P_E بین ۱۱ تا ۱۲ می تواند برای این سهم مناسب ارزیابی گردد .
در هر حال باید گفت محاسبات اخیر بر مبنای اطلاعات حاضر در بازار انجام پذیرفته اما باید توجه داشته باشیم علی رغم این‌که قیمت روز مناسب ارزیابی می گردد اما ورود به این سهم با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد باید با ریسک هر فرد و ریسک آتی بازار مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.