پروژة مالي پرورش ماهی

سرمايه گذاري
الف)ساختمان –زمين –تاسيسات
۱-زمين ۰۰۰/۱۰۰ متر مربع برابر ۱۰ هكتار در منطقه مجاز كشاورزي قيمت هر متر مربع ۰۰۰/۲۵ ريال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ريال (دو ميليارد و پانصدميليون ريال)
۲-زير بنا به ميزان ۱۲۰۰ متر مربع هر متر مربع ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ ريال
۳- تاسيسات برق-گاز-تلفن در وسعت ۱۰ هكتار ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ريال

۴-محوطه سازي ۰۰۰/۱۰ متر مربع هر متر مربع ۰۰۰/۷ ريال ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ريال
۵-ديواركشي دور زمين به اندازه ۴۰۰ متر مربع هر متر مربع ۰۰۰/۲۵۰ ريال جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال
۶-متفرقه و پيش بيني نشده ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال
جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۵ ريال
توضيح:
زيربناي مذكور شامل: الف انباري براي نگهداري مواد غذايي و غذاي ماهيان قزل آلا در شرايط مطلوب كه عاري از گرما و رطوبت باشد كه استفاده از وسائل و دستگاههاي گرمايي و سرمايي وخشك كن كه باعث از بين رفتن رطوبت محيط ي باشد نياز است.ساختمان اداري براي كارهاي

اداري و دفتري اعم از خريد و فروش وحسابرسي و غيره ج-سوله براي انبار كردن مواد غذايي كپور كه شامل يونجه، شبدر و اقلام مختلف مي باشد د-ساختمان كوچك براي كاركنان استخر منحصرا كه شخصي است تا نكات بهداشتي رعايت شود ۵-آزمايشگاه يا كلي نيك كوچك براي ماهيان بيمار كه حالت قرنطينه وحوضچه هاي لازم را شامل مي شود ۶- اتاق يا ساختمان مختص براي آماده سازي ماهي براي بازار
وسايل و تجهيزات مورد نياز:
۱-پمپ آب يك دستگاه براي چاه عميق ۲-پمپ كفكش ۳-هواده بولر ۲ دستگاه ۴-هواده اسپلش ۳دستگاه ۵-غذاده الكتريكي ۵ دستگاه ۶-دستگاه رقم بندي مورد هيوم ۳ دستگاه ۷-دماسنج ۳ دستگاه ۸-ترازو ۲ دستگاه

۹-كيتهاي مخصوص براي اندازه گيري كشيدن ۲۰۰عدد ۱۱-ساچوك وماسك ۸عدد ۱۲-كپسول اكسيژن با حجم بالا ۲دستگاه ۱۳-دستگاه انكوباسيون ۳دستگاه جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ دو ميليارد ريال
توضيح:مهمترين عوامل رشد و تغذيه خوب ماهي اكسيژن زياد و آب سرد است كه ميزان اكسيژن محلول در آب بستگي به ارتفاع و درجه آب دارد هر چه آب گرم باشد اكسيژن محلول در آب كم است براي قزل آلا ۸ ميلي گرم در ليتر اكسيژن نياز است كه دراستخر خروجي آب نبايد كمتر از۶ ميلي گرم باشد به همين علت علاوه برترفندهاي مختلف براي اكسيژن به طور طبيعي ارتفاع استخر به آب استخر از دستگاههاي هواده نيز حتما بايد استفاده شود تا بتوان شاهد رشد و تغذيه خوب ماهيان بود.

وسايل ديگر هم هر كدام در جاي خود و نياز لازم براي پرورش ماهي مي باشد.
ماشين آلات:
۱-تانكر آب .۱۰تن با وسائل جانبي يك دستگاه ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ريال
۲-وانت نيسان ۲ دستگاه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ريال
۳-تراكتور و تيلر با وسائل جانبي ۱ دستگاه ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ريال
جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ يك ميليارد و پنج ميليون تومان

توضيح:
۱-تانكر آب جهت حمل ماهي به بازار: هر چند مي توان با كرايه از اين هزينه صرف نظر كرد اما آنچه كه بسيار مهم است چنانچه مزرعه دار خود تانكر داشته باشد اولا در زمان مناسب مي تواند ماهي را به بازار انتقال دهد واز كرايه هاي آن مبرا باشد
دوما :هزينه هاي جانبي وكرايه ماشين كه هميشه ثابت مي باشد و به مرور افزايش مي كند با داشتن تانكر اين نياز برطرف مي شود وهمچنين در بعضي موارد با در دست نبودن چنين تانكرهاي آب
ب-وانت نيسان براي حل بچه ماهي ها مي باشد كه با تغييرات اندك مي توان فضا و شرايط مطلوبي براي حمل ونقل بچه ماهيها اتخاذ كرد

۳-تراكتور و تيلر براي استخر گرمايي مي باشد كه نياز اساسي براي حمل ونقل مواد غذايي مثل يونجه براي ماهيان مي باشد.
حقوق و دستمزد كاركنان و پرسنل در يك سال
۱-نيروي متخصص ۴نفر ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۸ ريال
۲-كارگر نيمه ماهر ۸ نفر ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۸ ريال

۳-كارگر ساده ۶ نفر ۰۰۰/۶۰۰/۱۲۹ ريال
۴-نگهبان ۳ نفر ۰۰۰/۰۰۰/۵۴ريال
جمعا ۰۰۰/۶۰۰/۷۵۹ ريال

هزينه هاي سربار يك دوره

۱-برق ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
۲- گاز و نفت ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال
۳-بنزين و گازوئيل ۰۰۰/۰۰۰/۶ ريال
۴-تبليغات ۰۰۰/۰۰۰/۶ ريال
۵-حمل ونقل و استهلاك آن ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال
۶-متفرقه وپيش بيني نشده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ريال
جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۶۲ ريال

مواد اوليه براي يك دوره ۶ ماهه
۱-غذاي ماهي ۵ گرمي sfT3 000/000/60 ريال
۲-بچه ماهي براي پرورش ۵ گرمي ۰۰۰/۱۰۰ خريدار اوليه ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ريال
جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ريال

احداث استخر و هزينه آن
چنانكه قبلا گفته شد براي توليد ۸۰ تن ماهي قزل آلا در وزن بازاري ۳۰۰-۲۵۰ گرمي در هر دوره كه ۶ ماه مي باشد نياز به استخرهاي متعدد در اندازه هاي مختلف داريم استخر براي پرورش به اشكال مختلف وجود دارد كه مي توان از استخرهاي خاكي،بتوني،فايبرگلاس نام برد كه از لحاظ

اقتصادي فايبرگلاس مقرون به صرفه نيست و از استخرهاي خاكي از لحاظ بهداشتي بازده لازم و بهره برداري مناسبي نمي توان انتظار داشت ودر نتيجه استخرهاي بتوني مناسبترين آنها است چه از نظر بهداشتي و چه از نظر اقتصادي استخرهاي بتوني به سه شكل دايره اي بيضي و مستطيل

مي توان ساخت كه استخرهاي گرد يا دايره اي بدليل پرت زياد زمين وهمچنين به صيد بچه ماهي سخت مي باشد به همين دليل استخرهاي مستطيلي را اكثرا پيشنهاد ميكنند براي ساخت استخر ماهي بتوني مورد نياز پس از كارشناسي يعني نزديكترين راه به رودخانه يا چاه آب بدين شكل احداث مي شود.
وزن طول(متر) عرض(متر) ارتفاع ومتر شيب
۳۰-۵ ۱۲-۱۰ ۱ ۶۰-۵/۰ ۱ درصد
۱۲۰-۳۰ ۲۵-۲۰ ۵/۲-۲ ۱/۱-۹۰/۰ ۱ درصد
۳۰۰-۱۲۰ ۳۵-۳۰ متر ۵/۳-۳ ۵/۱-۴/۱ ۱ درصد

با توجه به اينكه براي توليد ۵/۱-۱ تن ماهي نياز به ۱۰۰ متر مربع سطح نياز داريم براي توليد ۸۰ تن در فاز آخرنياز به حدود يك هكتار يا ۰۰۰/۱۰ متر مربع لازم است.
۱۵ استخر براي ماهي ۵ گرم تا ۳۰ گرم قيمت تمام شد و هر استخر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ريالي است كه شامل كارگر :بنا زيرسازي ،لوله هاي مصرفي پوليكا و سيماني مي باشد و بلوك سيماني ليكا
۲۰ استخر براي ماهي ۳۰ تا ۱۲۰ گرم

 

قسمت تمام شده هر استخر ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ريال كه شامل كارگر بنا زير سازي لوله هاي مصرفي پوليكا سيماني وبلوك سيماني ليكا
۲۵ استخر براي ماهي ۱۲۰ گرم تا ۳۰۰ گرم قيمت تمامي شده هر استخر ۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ريال كه شامل كارگر ،بنا، زير سازي لوله هاي مصرفي پوليكا و سيماني مي باشد بلوك سيماني ليكا
۱۵ استخر هركدام ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
۲۰ هر استخر هر كدام ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ريال جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰
۲۵ هر استخر هر كدام۰۰۰/۰۰۰/۲۸ جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰
جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰/۱ يك ميليارد وسيصد و هشتاد ميليون

سايبان براي يك سوم استخرها جهت جلوگيري از آفتاب سوختگي وگرم شدن آب جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ريال
يكي از فوائد هم استخرهاي مختلف در سايز ها و اندازه هاي مختلف جلوگيري از هم جنس خواري است كه ديده شده ماهي ۷ گرمي ۵ گرمي را بلعيده است و از نكات مهم ديگر نوع تغذيه و رقم بندي تغذيه اي ماهي است وهمچنين بيماري ماهي واز همه بهتر نياز به اكسيژن ماهي است زيرا ماهي هاي كوچك اكسيژن بيشتر نياز دارند و به روز ميزان نياز اكسيژن مي شود.

سپس چنانچه استخرهاي متفاوتي داشته باشيم سهولت در تميزي آب بهتر تغذيه شدن ماهيان جلوگيري از كانابا سيم مي شود براي همچنين ساخت استخر بتوني پيش ساخت استخر بتوني پيش ساخته به نام مليكا استفاده مي شود كه داراي مزاياي زيادي از قبيل: ۱- جلوگيري از پرت مصالح ۲- عايق بودن ۳-حجم كم ۴-وزن كم وسبك دارد نوع استخرهاي به صورت متوالي است كه بازده كار را نيز افزايش مي دهد در تناسب به استخرهاي موازي

حال با توجه به موارد فوق ونوع توليد كه يك منبع غذايي بسيار مفيد براي انسان بوده و خواهد بود چرا كه ماهي سرشار از ويتامين وفسفر وكلسيم است.
قابليت جذب بالا در تغذيه انسان بطوريكه ۹۹% در موقع تغذيه جذب مي شود مثل ماهي كفال
۲-سرعت رشد بالاي ماهي كه طي ۶ماه قابل مصرف است وهمچنين مفيد بودن گوشت ماهي از نظر تغذيه انسان بدليل داشتن چربيهاي غيراشباع
جمع كل ۰۰۰/۶۰۰/۱۲۱/۱۲ دوازده ميليارد و يكصد و بيست و يك ميليون ۶۰۰هزار ريال

مقايسه و نتيجه فعاليت در يك سال
فروش در بازار مناسب با قيمت تقريبا ظرفيت
۱- روش خوشبينانه: در هر دوره بعد از سال دوم ۸۰ تني
در يكسال ظرفيت ۱۶۰ تن با كسر هزينه ها از قبيل غذاي ماهي و تلفات ماهي
سرويس و خدمات و هزينه هاي متفرقه، ۵۰% سود را محاسبه مي كنيم.
سود ناخالص از فروش كل كيلويي ۲۰۰۰۰ ريال تني ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
سود ناخالص ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳=۲۰۰۰۰×۱۶۰تن۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۳
۲-روش بدبينانه: در دو دوره ۶ ماهه بعد از سال دوم در توليد ۸۰ تن با كسر هزينه ها از قبيل غذاي ماهي وتلفات ماهي،سرويس وخدمات وهزينه متفرقه سود ۳۰%-۲۵% سوده خالص از فروش كل كيلويي عمده ۰۰۰/۱۶ ريال تني ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ سودناخالص حاصله ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۲=kg000/160×۱۶۰ تن
ريال سود خالص ۰۰۰/۰۰۰/۶۴۰= سود خالص۲۵%×۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰/۲

۳-روش واقع بينانه : در دو دوره ۶ ماهه بعد از سال دوم ظرفيت دوم در توليد ۸۰ تن با كسر هزينه ها از قبيل غذادهي ،تلفات ماهي سرويس و خدمات وهزينههاي متفرقه ۴۵% سوده خالص از فروش كل با قيمت كيلويي ۰۰۰/۱۸ ريال ۰۰۰/۸۸۰/۲=۰۰۰/۱۸ ×kg000/16 تن
۰۰۰/۰۰۰/۱۵۲/۱=۴۰%سود حاصل از توليد×۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰/۲ ريال سود خالص از فروش كل با كسر هزينه در يكسال