پروژه مالی كارخانه توليد شكلات

«به نام خدا»

استاد گرامي:
با عرض سلام و خسته نباشيد.

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارخانه توليد شكلات فرمند به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارخانه بعد از خريداري شكر ، و سابر مواد و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به شكلات مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.
روش انبارداري كارخانه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر اين است كه تعداد كارگران مشغول در اين كارخانه ۱۲ نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ريال دستمزد دريافت مي‌دارند .

در حين تنظيم اين پروژه سعي من بر اين بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در اين پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتي در اين پروژه مشاهده گردد اين اشكالات را به پاي بي تجربگي اين بنده حقير بگذاريد و به بزرگي خودتان ببخشيد.

اميدواريم كه تلاش ما در اين پروژه مقبول حضرتعالي واقع گردد .

شرح صفحه

تعريف: داراييها داراييهاي جاري داراييهاي غير جاري
تعريف: بدهيها بدهيهاي جاري درآمدها هزينه ها سرمايه
تعريف: ترازنامه صورتحساب سود وزيان
ترازنامه منتهي به ۳۱/۶/۸۳
سند حسابداري مهر ماه
دفتر روزنامه مهر ماه
دفاتر كل در پايان مهر ماه
صورت مغايرت بانكي در پايان مهر ماه
تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۷/۸۳
ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول
سند حسابداري آبان ماه

 

دفتر روزنامه آبان ماه
دفاتر كل آبان ماه
صورت مغايرت بانكي در پايان آبان ماه
تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۸/۸۳
ارزيابي موجودي پايان دوره به روشي ساده
كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo
سند حسابداري آذر ماه
دفتر روزنامه آذر ماه
صورت مغايرت بانكي
تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۹/۸۳

 

شرح صفحه

صورت مغايرت بانكي
تراز آزمايشي منتهي به ۳۰/۹/۸۳
اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها
تراز آزمايشي اصلاح شده
ارزيابي موجودي پايان دوره آذر ماه به روش ساده
كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo
ثبت بستن حسابهاي موقت و بستن حسابهاي دائم در پايان آذر ماه
صورتحساب سود و زيان منتهي به ۳۰/۹/۸۳

صورتحساب سرمايه منتهي به ۳۰/۹/۸۳
ترازنامه منتهي به ۳۰/۹/۸۳

«تعريف حسابها»
۱ـ دارايي ها:
داراييها منابع اقتصادي هستند كه براي بلند مدت به وسيله شخصيت حسابداري كنترل مي‌شود و بهاي تمام شده آن در زمان تحصيل به طور عيني يا واقعي قابل اندازه گيري است:
اقلام هنگامي منبع اقتصادي محسوب مي‌شوند كه منابع آتي براي شخصيت حسابداري داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن يكي از سه شرط زير داراي منابع آتي هستند: ۱ـ پول نقد يا قابل تبديل به پول نقد باشند. ۲ـ كلايي باشد كه انتظار فروش آن برود. ۳ـ انتظار برود كه در آينده در ضمن فعاليت شركت مورد استفاده قرار گيرد.

داراييهاي جاري:
اين داراييها شامل وجوه نقد و ساير داراييهاييست كه به طور معقول انتظار مي رود در دوره گردش عملياتي يا يك سال (هر كدام طولاني تر است) به نقد تبديل شده يا فروخته و يا به مصرف برسد.

داراييهاي غير جاري:
به سرمايه گذاري بلند مدت ، اموال ، ماشين آلات ، تجهيزات ، داراييهاي نامشهود و ساير داراييها طبقه بندي مي‌شود كه در فعاليت ها و عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و عمر مفيد بيش از يك سال دارند.

انواع ماشين آلات و تجهيزات: كه شامل داراييهاي مشهود است كه عمر مفيد نسبتاً طولاني دارند اصطلاح داراييهاي ثابت نيز بر اين مورد به كار مي‌رود. واحدهاي تجاري معمولاً اين داراييها را براي استفاده در جريان توليد كالاها و خدمات خريداري مي‌كنند. اگر داراييها براي فروش مجدد تقسيم يا خريداري شوند به عنوان موجوديها طبقه بندي مي‌گردند اگر چه داراي عمر مفيد طولاني باشند.

۲ـ بدهيها:
به طور كلي تعهدات فعلي شخصيت حسابداري براي پرداخت پول يا ارائه كالا و خدمات در آينده است. بدهيها معرف ادعا يا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراييهاي شركت تجاري مي‌باشد. بدهيها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاريخ تهيه ترازنامه (بيلان) و بهره‌هاي انباشته تا آن تاريخ ثبت مي‌شود.

بدهيهاي جاري:
اين بدهيها تعهداتي است كه انتظار مي‌رود از محل داراييهاي جاري يا از محل ايجاد ساير بدهيهاي جاري تسويه شود.
حساب پرداختني تجاري: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصيت حسابداري است آن گروه از بدهيها كه پشتوانه آن اسناد قانوني است اسناد پرداختني ناميده مي‌شود.

۳ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان دريافت شده يا در آينده دريافت خواهد شد و در برخي موارد ممكن است از پيش دريافت شده باشد.

۴ـ هزينه‌ها:
هزينه عبارتست از مبلغ پرداخت شده يا قابل پرداخت بابت خدمات دريافت شده.

۵ ـ سـرمايه:
عبارتست از حق يا ادعاي مالي ، مالك يا مالكين نسبت به داراييهاي يك واحد اقتصادي و سرمايه ماهيت بستانكار دارد.

ترازنامه:
وضعيت مالي يك شخصيت حسابداري را در يك لحظه معين نشان مي دهد. گاهي به آن عنوان صورت وضعيت مالي نيز اطلاق مي‌گردد. لذا ترازنامه يك گزارش وضعيت موجود محسوب مي‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بيان شده و تنها مواردي را منعكس مي‌كند كه قابل اندازه‌گيري باشد.
دو طرف ترازنامه الزاماً با يكديگر مساوي است و اين ناشي از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسي حسابداري است بنابراين اين تساوي هيچ مفهومي در سلامت اقتصادي و مالي واحد تجاري ندارد و نبايد در آن نتايج غير صحيح گرفته شود.

صورتحساب سود و زيان:
يكي از گزارشهاي حسابداري كه درآمدهاي فروش و هزينه هاي يك دوره مالي را تلخيص مي‌كند صورت حساب سود و زيان مي‌باشد از لحاظ فني صورتحساب سود و زيان در رده پايين تر از ترازنامه قرار مي گيرد ، زيرا اين صورت مشروحاً اقلامي را منعكس مي‌كند كه نتيجه عمليات شخصيت حسابداري در يك دوره مالي است و موجب تغيير در يكي از اقلام مشخص ترازنامه يعني سود انباشته مي‌گردد.

 

هر چند از ديدگاه عده‌اي از حسابداران و استفاده كنندگان صورتهاي مالي اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زيان به مراتب مهم تر از اطلاعات منعكس در ترازنامه است زيرا صورتحساب سود و زيان نتايج عمليات را گزارش مي‌كند و دلايل سودآوري شركت را نشان مي‌دهد.

صورتحساب سود و زيان از اقلام زير تشكيل يافته است:
درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفيفات ، تخفيفات نقدي فروش ، ساير درآمدها ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، سود ناخالص ، هزينه‌ها و سود خالص.

ترازنامه
كارخانه توليدي شكلات فرمند
منتهي به ۳۱/۶/۸۳
داراييهاي جاري: بدهيهاي جاري:
بانك ۸۷،۱۳۳،۲۰۰ حسابهاي پرداختني ۱۷،۹۷۶،۹۰۰
ح ـ دريافتني ۶۷،۶۸۷،۵۰۰ اسناد پرداختني ۱۹،۸۹۹،۹۰۰
پيش پرداخت بيمه ۲،۹۹۰،۰۰۰ جمع بدهيهاي جاري: ۳۷،۸۷۶،۸۰۰
اسناد دريافتني ۷،۸۱۲،۵۰۰
موجودي كالا ۱۶،۶۵۰،۰۰۰
ملزومات ۵،۵۵۰،۰۰۰
جمع داراييهاي جاري: ۱۸۷،۸۲۳،۲۰۰
داراييهاي ثابت:
ساختمان ۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰
وسايط شكلات يه ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ســرمايه ۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰
كسر شود:
استهلاك انباشته وسايط شكلات يه (۳،۵۰۰،۰۰۰)
ارزش دفتري ۶۶،۵۰۰،۰۰۰

ماشين آلات ۸۰،۰۰۰،۰۰۰
كسر شود:
استهلاك انباشته ماشين آلات (۴،۰۰۰،۰۰۰)
ارزش دفتري ۷۶،۰۰۰،۰۰۰
اثاثه ۹،۸۰۰،۰۰۰
جمع داراييهاي ثابت: ۵۵۵،۳۰۰،۰۰۰

جمع داراييها ۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰ جمع بدهي و سرمايه ۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰

 

۵۰۰+۴۰۰ + ۲۰۰ + ۸۰۰ + ۹۰۰ + ۳۰۰۰ + ۱۰۰۰ + ۱۱۰۰ + ۹۰۰ +۴۰۰ + ۱۱۰۰ + ۶۰۰ )
۱۷٫۲۰۰ = (۱۰۰+ ۱۵۰۰+۳۰۰+۱۰۰۰+ ۲۰۰ + ۷۵۰ + ۹۵۰ + ۶۰۰ + ۹۰۰ +

مقدار موجودي پايان دوره = مقدار فروش طي دوره ـ مقدار خريد طي دوره + مقدار موجودي اول دوره
تعداد موجودي پايان دوره ۳۹۰۰ = ۱۷۲۰۰ – ۱۹۶۰۰ + ۱۵۰۰
چون موجودي مواد پايان دوره در روش Fifo به نرخ آخرين خريدهاي طي دوره ، محاسبه و ارزيابي خواهد شد بنابراين:
از خريد مورخه ۲۴/۸ ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ = ۳۸۰۰ *۹۰۰ ۳۹۰۰
موجودي پايان دوره ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ = ۳۷۵۰ * ۳۰۰۰
« كارت حساب مواد»

تاريخ شرح وارده صادره موجودي
تعداد نرخ مبلغ تعداد مبلغ تعداد نرخ مبلغ
كل جزء نرخ جزء كل
۱/۸ موجودي اول دوره ۱۵۰۰ ۳۷۰۰ ۵٫۵۵۰٫۰۰۰
۱/۸ وارده ۵۹۰۰ ۳۷۰۰ ۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰ ۱۵۰۰
۵۹۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۰۰ ۵٫۵۵۰٫۰۰۰
۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰
۱/۸ صادره ۶۰۰ ۶۰۰ ۳۷۰۰ ۲٫۲۲۰٫۰۰۰ ۲٫۲۲۰٫۰۰۰ ۹۰۰
۵۹۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۰۰ ۳٫۳۳۰٫۰۰۰
۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰
۲/۸ صادره ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۳۷۰۰ ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ ۵۷۰۰ ۳۷۰۰ ۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰
۳/۸ صادره ۴۰۰ ۴۰۰ ۳۷۰۰ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ ۱٫۴۸۰٫۰۰۰ ۵۳۰۰ ۳۷۰۰ ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰
۳/۸ وارده ۳۲۰۰ ۳۷۵۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۳۰۰
۳۲۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۵۰ ۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۴/۸ صادره ۹۰۰ ۹۰۰ ۳۷۰۰ ۳٫۳۳۰٫۰۰۰ ۳٫۳۳۰٫۰۰۰ ۴۴۰۰
۳۲۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۵۰ ۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۵/۸ صادره ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۳۷۰۰ ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ ۴٫۰۷۰٫۰۰۰ ۳۳۰۰
۳۲۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۵۰ ۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۸ صادره ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۷۰۰ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰۰
۳۲۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۵۰ ۸٫۵۱۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۷/۸ وارده ۳۰۰۰ ۳۶۵۰ ۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲۳۰۰۳۲۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۵۰
۳۶۵۰ ۸٫۵۱۰٫۰۰۰
۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۸/۸ صادره ۳۰۰۰ ۲۳۰۰
۷۰۰ ۳۷۰۰
۳۷۵۰ ۸٫۵۱۰٫۰۰۰
۲٫۶۲۵٫۰۰۰ ۱۱٫۱۳۵٫۰۰۰ ۲۵۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۶۵۰ ۹٫۳۷۵٫۰۰۰
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۹/۸ صادره ۹۰۰ ۹۰۰ ۳۷۵۰ ۳٫۳۷۵٫۰۰۰ ۳٫۳۷۵٫۰۰۰ ۱۶۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۶۵۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۱/۸ صادره ۸۰۰ ۸۰۰ ۳۷۵۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۶۵۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۳/۸ صادره ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۷۵۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۶۵۰ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۴/۸ صادره ۴۰۰ ۴۰۰ ۳۷۵۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۶۵۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۱۵/۸ وارده ۲۵۰۰ ۳۷۵۰ ۹٫۳۷۵٫۰۰۰ ۲۰۰
۳۰۰۰
۲۵۰۰ ۳۷۵۰
۳۶۵۰
۳۷۵۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۹٫۳۷۵٫۰۰۰
۱۷/۸ صادره ۵۰۰ ۲۰۰
۳۰۰ ۳۷۵۰
۳۶۵۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۱٫۰۹۵٫۰۰۰ ۱٫۸۴۵٫۰۰۰ ۲۷۰۰
۲۵۰۰ ۳۶۵۰
۳۷۵۰ ۹٫۸۵۵٫۰۰۰
۹٫۳۷۵٫۰۰۰

« كارت حساب مواد»

تاريخ شرح وارده صادره موجودي
تعداد نرخ مبلغ تعداد مبلغ تعداد نرخ مبلغ
كل جزء نرخ جزء كل
۱۸/۸ صادره ۹۰۰ ۹۰۰ ۳۶۵۰ ۳٫۲۸۵٫۰۰۰ ۳٫۲۸۵٫۰۰۰ ۱۸۰۰
۲۵۰۰ ۳۶۵۰
۳۷۵۰ ۶٫۵۷۰٫۰۰۰
۹٫۳۷۵٫۰۰۰
۱۹/۸ صادره ۶۰۰ ۶۰۰ ۳۶۵۰ ۲٫۱۹۰٫۰۰۰ ۲٫۱۹۰٫۰۰۰ ۱۲۰۰
۲۵۰۰ ۳۶۵۰
۳۷۵۰ ۴٫۳۸۰٫۰۰۰
۹٫۳۷۵٫۰۰۰
۲۱/۸ وارده ۲۰۰۰ ۳۸۰۰ ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰ ۳۶۵۰
۳۷۵۰
۳۸۰۰ ۴٫۳۸۰٫۰۰۰
۹٫۳۷۵٫۰۰۰
۷٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۲/۸ صادره ۹۵۰ ۹۵۰ ۳۶۵۰ ۳٫۴۶۷٫۵۰۰ ۳٫۴۶۷٫۵۰۰ ۲۵۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰ ۳۶۵۰
۳۷۵۰
۳۸۰۰ ۹۱۲٫۵۰۰
۹٫۳۷۵٫۰۰۰
۷٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۳/۸ صادره ۷۵۰ ۲۵۰
۵۰۰ ۳۶۵۰
۳۷۵۰ ۹۱۲٫۵۰۰
۱٫۸۷۵٫۰۰۰ ۲٫۷۸۷٫۵۰۰ ۲۰۰۰
۲۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۸۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۷٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۳/۸ صادره ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۷۵۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰
۲۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۸۰۰ ۶٫۷۵۰٫۰۰۰
۷٫۶۰۰٫۰۰۰
۲۴/۸ وارده ۳۰۰۰ ۳۷۵۰ ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۸۰۰
۳۷۵۰ ۶٫۷۵۰٫۰۰۰
۷٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۶/۸ صادره ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۷۵۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ ۸۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۸۰۰
۳۷۵۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۷٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۷/۸ صادره ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۷۵۰ ۱٫۱۲۵٫۰۰۰ ۱٫۱۲۵٫۰۰۰ ۵۰۰
۲۰۰۰
۳۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۸۰۰
۳۷۵۰ ۱٫۸۷۵٫۰۰۰
۷٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۲۸/۸ صادره ۱۵۰۰ ۵۰۰
۱۰۰۰ ۳۷۵۰
۳۸۰۰ ۱٫۸۷۵٫۰۰۰
۳٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۶۷۵٫۰۰۰ ۱۰۰۰
۳۰۰۰ ۳۸۰۰
۳۷۵۰ ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۳۰/۸ صادره ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۸۰۰ ۳۸۰٫۰۰۰ ۳۸۰٫۰۰۰ ۹۰۰
۳۰۰۰ ۳۸۰۰
۳۷۵۰ ۳٫۴۲۰٫۰۰۰
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۳۹۰۰ ۱۴٫۶۷۰٫۰۰۰

« سند حسابداري آذر ماه »

۱/۹ ـ پرداخت مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به بستانكاران طي چك شماره ــــــــــ .
۲/۹ ـ خريد ۳۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۶۵۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۳/۹ ـ فروش ۱۰۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۳/۹ ـ فروش ۲۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۴/۹ ـ فروش ۱۵۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۷ ريال به مبلغ ۸٫۶۳۵٫۵۰۰ ريال كه مقرر شد وجه مورد نظر در ۵ روز آتي دريافت گردد.
۵/۹ ـ خريد ۳۵۰۰ كيلو روغن از قرار هر كيلو ۳۶۵۸ ريال به مبلغ ۱۲٫۸۰۳٫۰۰ ريال كه در قبال وجه مذكور سفته ۱۰ روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
۵/۹ ـ فروش ۳۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۸ ريال به مبلغ ۱٫۷۲۷٫۴۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۶/۹ ـ خريد ۱۰۰۰ كيلو وانيل از قرار هر كيلو ۳۶۵۹ ريال به مبلغ ۳٫۶۵۹٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۶/۹ ـ فروش ۸۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۸ ريال به مبلغ ۴٫۶۰۶٫۴۰۰ ريال كه در قبال وجه مذكور سفته ۲۰ روزه دريافت گرديد.
۷/۹ ـ فروش ۳۱۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۹ ريال به مبلغ ۱۷٫۸۵۲٫۹۰۰ ريال كه نصف آن به صورت نقد و نصف ديگر آن قرار شد در ۱۰ روز آينده دريافت گردد.
۸/۹ ـ دريافت وجه شكلات فروخته شده در مورخه ۴/۹ به مبلغ ۸٫۶۳۵٫۵۰۰ ريال.
۹/۹ ـ پرداخت فيش تلفن ، آب و برق و گاز به مبلغ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۹/۹ ـ خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .

۱۰/۹ ـ پرداخت هزينه سوخت وسايط شكلات يه به مبلغ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۱/۹ ـ خريد ۲۵۰۰ كيلو كاكائو از قرار هر كيلو ۳۶۶۰ ريال به مبلغ ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۱/۹ ـ فروش ۱۲۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۹ ريال به مبلغ ۶٫۹۱۰٫۸۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۲/۹ ـ مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال جهت نقاشي كردن دفتر فروش طي چك شماره ــــــــــ پرداخت گرديد.
۱۳/۹ ـ فروش ۱۳۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۹ ريال به مبلغ ۷٫۴۸۶٫۷۰۰ ريال كه در قبال وجه مذكور سفته ۱۰ روزه دريافت گرديد.
۱۳/۹ ـ خريد ۳۰۰۰ كيلو شير از قرار هر كيلو ۳۶۶۰ ريال به مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ ريال كه قرار شد وجه آن طي مدت ۵ روزه پرداخت گردد.
۱۴/۹ ـ فروش ۸۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۹ ريال به مبلغ ۴٫۶۰۷٫۲۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۵/۹ ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه ۵/۹ به مبلغ ۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰ ريال.
۱۵/۹ ـ فروش ۲۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۵۹ ريال به مبلغ ۱٫۱۵۱٫۸۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۶/۹ ـ فروش ۱۹۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۶۰ ريال به مبلغ ۱۰٫۹۴۴٫۰۰۰ ريال به طور نسيه ن/۳۰ ـ ۲/۱۰ .
۱۷/۹ ـ دريافت بقيه وجه شكلات فروخته شده در مورخه ۷/۹ به مبلغ ۸٫۹۲۶٫۴۵۰ ريال.
۱۷/۹ ـ خريد ۲۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۸/۹ ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه ۱۸/۸ به مبلغ ۵٫۱۳۰٫۰۰۰ ريال.
۱۸/۹ ـ پرداخت وجه شير خريداري شده در مورخه ۱۳/۹ به مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ ريال.

۲۰/۹ ـ فروش ۹۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۶۰ ريال به مبلغ ۵٫۱۸۴٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲۱/۹ ـ فروش ۸۵۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۶۰ ريال به مبلغ ۴٫۸۹۶٫۰۰۰ ريال كه قرار شد وجه آن در مورخه ۲۶/۹ دريافت گردد.
۲۲/۹ ـ دريافت از بدهكاران به مبلغ ۱۱٫۴۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲۳/۹ ـ دريافت وجه سفته دريافتي در مورخه ۱۳/۹ به مبلغ ۷٫۴۸۶٫۷۰۰ ريال
۲۴/۹ ـ دريافت وجه شكلات فروخته شده در مورخه ۱۶/۹ در دوره تخفيف به مبلغ ۱۰٫۹۴۴٫۰۰۰ ريال.
۲۴/۹ ـ خريد ۳۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ريال كه قرار شد وجه آن در پايان ماه پرداخت گردد.
۲۵/۹ ـ فروش ۱۲۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۶۰ ريال به مبلغ ۶٫۹۱۲٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲۶/۹ ـ دريافت وجه سفته دريافتي در مورخه ۶/۹ به مبلغ ۴٫۶۰۶٫۴۰۰ ريال.
۲۷/۹ ـ دريافت وجه شكلات فروخته شده در مورخه ۲۱/۹ به مبلغ ۴٫۸۹۶٫۰۰۰ ريال.
۲۷/۹ ـ فروش ۴۰۰ كيلو شكلات از قرار هر كيلو ۵۷۶۵ ريال به مبلغ ۲٫۳۰۶٫۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .