رابطه میان دین اسلام وریاضیات

مقدمه :
سال هاهست که دانشمندان مسلمان به خصوص دانشمندان ارجمند کشور عزیزمان در تلاش اند تا به اسرار و رموز بیشمار در دین اسلام وبه ویژه در قرآن کریم پی ببرند وتاکنون نیز در این امر موفقیت هایی به دست آورده اند .
بنابراین می توان گفت که اسلام دینی دورغین و بوجود آمده دست بشر نیست و همچنین قرآن نیز نمی تواند نوشته یک انسان (حضرت محمد (ص)) باشد و اسلام دینی خدایی و قرآن کتابی آسمانی است . هدف اینجانب از انجام این تحقیق آشکار کردن هرچه بیشتر این اسرار ورموز است .

پرسش آغازین :
آیا بین علم ریاضیات و دین بزرگ اسلام وکتاب آسمانی آن رابطه ای وجود دارد ؟
هدف کلی
پی بردن به بودن یا نبودن رابطه میان دین اسلام وریاضیات
اهداف جزئی :
اهداف جزئی از نوشتن این مقاله پی بردن به مطالب زیر است :
• بودن یا نبودن رابطه بین اعداد ریاضی و استفاده از آن ها در نزول قرآن
• بودن یا نبودن رابطه بین امامان معصوم و فهم ودرک آنها از علم ریاضیات
• خدمات دانشمندان بزرگ مسلمان به علم ریاضیات
• بودن یا نبودن رابطه بین معماری اسلامی و علم ریاضیات

بیان فرضیه :
• بین اعداد ریاضی و نزول آیات قرآن رابطه وجود دارد.
• بزرگان دین اسلام از ریاضیات فهم ودرک بالایی داشته اند .
• معماری های اسلامی از علم ریاضیات الهام گرفته اند .
اثبات قرآن از طريق روابط رياضي ::

در ابتدا برای کسانی که اعتقاد به قرآن ندارند می گویم که همه ي شما ميدانید كه قرآن به يك زبان عاميانه عربي و خيلي ساده مسائلي رو توضيح داد است .ولي قرآن همين ظاهرش نيست و حتي شايد اگر آن را برعكس بخوانيم توضيحات ديگری داشته باشه آیا شما ميدانید در قرآن كلمه “يوم” يا “روز” ۳۶۵ بار تكرار شده است و یا میدانید كلمه “ان” يا “لحظه” ۶۰ بار در كل قرآن تكرار شده است ؟؟ ميدانید در كل قران كلمه “ساعه” ۲۴ بار تكرار شده است ؟؟ ميدانید تعداد كلمات بهشت و جهنم دقيقا مساوي تكرار شده است؟!!! ميدانید مژده و ترساندن دقيقا به تعداد مساوي تكرار شده است ؟!

خيلي از مسايل گفته شده در قرآن از درك ما خارج است.قرآن گفته…خدا قرآن را آورده و خودش از آن محافظت ميكند و ميبينيم كه ۱۴۰۰ سال است كه يك “واو” در قرآن تغيير پيدا نشده و هر كس ميتواند برود و تغييرش بدهد…….تنها منبع معتبر در اسلام كه كوچكترين تغيير و انحراف و تحريفي پيدا نكرده ” قرآن كريم ” ميباشد.
هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زير ايمان مي آورد که قران کلام خدا است چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

جمله ”بسم الله الرحمن الرحيم“ ۱۹ حرف است، و در سوره مدثر آمده است كه نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند. و هر كس كه بگويد قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی ميكند كه ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند. ما ميدانيم که عدد ۱۹ عدد اول ( prime number ) است. عدد اول عددی است كه فقط بر خودش و بر يك قابل تقسيم باشد.
آقای كورش جم ‌نشان با يك ماشين حساب كوچك به نتيجه‌ای رسيد كه شما ميتوانيد آن را امتحان كنيد. او شماره هر سوره را با تعداد آيات آن بصورت زير جمع كرد:
شماره سوره تعداد آيه جمع
۱ ۷ ۸ زوج
۲ ۲۸۶ ۲۸۸ زوج
۳ ۲۰۰ ۲۰۳ فرد
۴ ۱۷۶ ۱۸۰ زوج
۵ ۱۲۰ ۱۲۵ فرد
…… …… …… ……
…… …… …… ……
۱۱۳ ۵ ۱۱۸ زوج
۱۱۴ ۶ ۱۲۰ زوج
جمع سوره ها جمع آيه ها جمع فردها جمع زوج ها
۶۲۳۶ ۶۵۵۵ ۶۲۳۶ ۶۵۵۵
قابل توجه است كه تعداد زوج ‌ها ۵۷ عدد و فردها نيز به همان تعداد يعنی ۵۷ عدد ميباشد كه اين خود به تنهائی يك معجزه است.
اما معجزه ديگر اينست كه اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع كنيم ۶۵۵۵بدست می ‌آيد كه مساوی است با تعداد كل آيه‌های قرآن.
و معجزه ديگر اينكه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع كنيم ۶۲۳۶بدست ميايد كه مساوی است با جمع كل شماره سوره‌های قرآن.
و معجزه ديگر اينكه اگر رقم‌های ۶۵۵۵ را با رقم‌های ۶۲۳۶ جمع كنيم، عدد ۳۸ بدست ميآيد كه خود ضريب ۱۹ دارد:
۲X19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همانطور كه تعداد سوره‌های قرآن ضريب ۱۹ دارد: X19 = 114 6
لطفا توجه كنيد كه اگر تعداد آيه‌های قرآن را كم يا زياد كنيم يا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض كنيم ديگر چنين روابطی وجود نخواهد داشت،و اين نشان دهنده اينست كه تعداد آيات قرآن همين اندازه و ترتيب سوره‌ها نيز به همين ترتيب بوده و در نتيجه قرآن نميتواند كار دست انسان باشد.
آقای عبدالله اريك متوجه شدند كه در چهار كلمه “بسم” و “الله” و “الرحمن” و ”الرحيم“ ۱۸ رابطه رياضی وجود دارد و یک رابطه ديگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم ۱۹ رابطه ميشود

كه با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (كه در قديم به آن ابجد ميگفتند) به آن رسيد.
حروف ابجد ۲۸ حرف عربی را نشان ميدهد كه بترتيب از يك تا هزار بترتيب زير شماره گذاری شده:

ارزشهای عددی حروف ابجد
ق = ۱۰۰ ی = ۱۰ ا = ۱
ر = ۲۰۰ ك = ۲۰ ب = ۲
ش = ۳۰۰ ل = ۳۰ ج = ۳
ت = ۴۰۰ م = ۴۰ د = ۴
ث = ۵۰۰ ن = ۵۰ ه = ۵
خ = ۶۰۰ س = ۶۰ و = ۶
ذ = ۷۰۰ ع = ۷۰ ز = ۷
ض = ۸۰۰ ف = ۸۰ ح = ۸
ظ = ۹۰۰ ص= ۹۰ ط=۹
غ =۱۰۰۰
لازم به تذكر است كه اين ارزشهای عددی حروف الفبای عربی مانند ارزشهای عددی حروف لاتين Roman) (Numerals قرن‌هاست كه مورد استفاده بوده است.
۱۹ حرف بسم الله الرحمن الرحيم و ارزشهای ابجدی مربوطه:
بسم ارزش ابجدی حرف عربی شماره
۲ ب ۱
۶۰ س ۲
۴۰ م ۳
الله ۱ ا ۴
۳۰ ل ۵
۳۰ ل ۶
۵ ه ۷
الرحمن ۱ ا ۸
۳۰ ل ۹
۲۰۰ ر ۱۰
۸ ح ۱۱

۴۰ م ۱۲
۵۰ ن ۱۳
الرحیم ۱ ا ۱۴
۳۰ ل ۱۵
۲۰۰ ر ۱۶
۸ ح ۱۷
۱۰ ی ۱
۴۰ م ۱۹

” معجزه رياضی
بسم الله الرحمن الرحيم”
چهار كلمه و ۱۹ حرف ( بسم الله الرحمن الرحيم ) چنان با يكديگر، بنابر يك سيستم رياضي متشكل گرديده است كه با دانش و احساس بشری غير قابل انجام ميباشد. اين سيستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی اين حروف بدست ميايد كه اطلاعات مورد نياز برای شرح آن بطور خلاصه در زير نشان داده شده است.
چهار كلمه ”بسم الله الرحمن الرحيم“ شماره حروف عربی هر كلمه و ارزشهای ابجدی آنها:
شماره كلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع ارزشها

-۱ ب س م ۳ ۲/۶۰/۴۰ ۱۰۲
۲ – ا ل ل ه ۴ ۱/۳۰/۳۰/۵ ۶۶
۳ – ا ل رح م ن ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۴۰/ ۵۰ ۳۲۹
-۴ ا ل ر ح ی م ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۱۰/ ۴۰ ۲۸۹
جمع ۱۹ جمع ارزشها ۷۸۶
۱- بسم الله الرحمن الرحيم ۱۹ حرف است.

۲-اگر شماره ترتيب هر كلمه را بنويسيم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنويسيم
عدد ۱۳۲۴۳۶۴۶ بدست ميايد كه قابل قسمت به ۱۹ است.
۱۹X19X36686 = 13243646
3-اگر ترتيب كلمات را با شماره آن از آخر بنويسيم باز ضريب ۱۹ دارد:

۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹X2440127
4-اگر بجای تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتيب آن بگذاريم باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹X5801401752331

۵- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتيب كلمه بگذاريم، باز قابل قسمت به ۱۹ است:
۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ = ۱۹X6633695412659542210 9686863843162160
6-اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع تعداد حروف هر كلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن كلمه بگذاريم باز ضريب ۱۹ دارد. يعنی:
۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹X5817212281805
(3 + 102 = 105), (4 + 66 = 70), (6 + 329 = 335), (6 + 289 = 295)
7ـ اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه تعداد حروف هر كلمه را به اضافه مجموع حروف كلمات قبل از آن بگذاريم باز ضريب ۱۹ دارد
۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹X69858601

(۰ + ۳ = ۳), (۳ + ۴ = ۷), (۳ + ۴ + ۶ = ۱۳), (۳ + ۴ + ۶ + ۶ = ۱۹)
۸-اگر پس از شماره ترتيب هر كلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر كلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاريم باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:
۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹X58011412367094
(102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497 ) ، (۱۰۲ + ۶۶ = ۱۶۸) ، (۰ +۱۰۲ =۱۰۲)
۹-اگر ارزش ابجدی هر حرف از ۱۹ حرف (بسم الله الرحمن الرحيم) را قبل از شماره ترتيب آن حرف بگذاريم عدد ۶۲ رقمی بدست ميايد) باز ضريب ۱۹ دارد يعنی:
۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ = ۱۹X113696858647 …)

زير اعداد مربوط به هر يك از چهار كلمه (بسم الله الرحمن الرحيم) خط كشيده شده است. اين خط ‌کشی برای درك نكات بعد مفيد ميباشد.
۱۰-اگر شماره ترتيب هر كلمه (۴ و ۳ و ۲ و۱) را در آخر هر عددی كه زير آن خط‌ كشيده شده است اضافه كنيم عدد جديدی بدست ميآيد (عدد ۶۶ رقمی) كه باز هم ضريب ۱۹ دارد.
۲۱۶۰۲۴۰۳۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰ ۱۳۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸ ۴۰۱۹۴ =۱۹X 13696855849 …)
۱۱- اگر پس از هر كلمه بجای شماره ترتيب (۱ و۲ و ۳ و ۴) مجموع ارزش‌های ابجدی هر كلمه (۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹) را بگذاريم، يك عدد ۷۳ رقمی بدست خواهد آمد كه باز هم ضريب ۱۹ دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰ ۱۳۳ ۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸ ۴۰۱۹۲۸۹ =۱۹X111369685843 …)
۱۲- در اين مرحله ارزش‌های ابجدی هر كلمه ۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹ را در ابتدای هر كلمه ميگذاريم، باز هم عدد ۷۳ رقمی جديدی بوجود مي آيد كه ضريبی از ۱۹ است.
۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳ ۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰ ۱۳ ۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸ ۴۰۱۹ =
۱۹X5379790738 …)
۱۳- برای هركلمه (بسم الله الرحمن الرحيم) نكات زير را مينويسيم :

۱- تعداد حروف هركلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از ۳ حرف تشكيل شده شده.
۲- جمع ارزش ابجدی هر كلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” جمع ارزش حروف آن ۱۰۲ ميباشد.
۳- ارزش ابجدی هر حرف در هر كلمه، مثلاً كلمه ” بسم ” از حروف (ب، س، م) تشكيل گرديد كه ارزش هر حرف به ترتيب ( ۲ و ۶۰ و ۴۰ ) ميباشد.
اگر پس از تعداد حروف هر كلمه جمع ارزش ابجدی هر كلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن كلمه را بگذاريم
يك عدد ۴۸ رقمی بوجود ميآيد كه باز ضريب ۱۹ دارد.
۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =۱۹X1632768634 …)
۱۴- در اين مرحله پس از تعداد حروف هر كلمه ارزش هر حرف آن كلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مينويسم
كه اين بار هم عدد ۴۸ رقمی بدست می آيد كه باز هم ضريبي از ۱۹ ميباشد.
۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹ =۱۹X1716000539 …)
۱۵-اگر شماره ترتيب حروف هركلمه را با شماره ترتيب حروف كلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع كنيم عددی ۱۲ رقمی بدست ميآيد كه باز هم ضريبی از ۱۹ ميباشد.
۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ =۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ =
۱۹X7917173038
16-اگر شماره ترتيب هر كلمه را پس از شماره ترتيب حروف هر كلمه بگذاريم عدد ۲۳ رقمی بدست ميآيد كه باز هم ضريبی از ۱۹ ميباشد