راهنماي سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي براي سرمايه‌گذاري در بورس

ضمن تاييد اقدام شما براي اين‌که پس‌اندازهاي خود را از طريق بازار سرمايه به توليد مولد تبديل کنيد، به‌اطلاع جناب‌عالي/ سرکار مي‌رساند که بازار سرمايه در کنار بازده‌هاي خوبي که در طي سال‌هاي نسبتاً طولاني داشته است، متضمن ريسک نيز مي‌باشد.
بنابراين، توصيه‌هاي زير را درنظر داشته باشيد و پس از آن اقدام به سرمايه‌گذاري کنيد.

۱٫در صورتي‌که پس‌انداز شما زير ۳۰ ميليون ريال است، توصيه نمي‌شود که در بازار سرمايه سرمايه‌گذاري کنيد. بهترين محل براي سرمايه‌گذاري اين وجوه بازار پول يعني بانک‌هاست. علت آن است که امکان نياز فوري شما به اين وجوه بسيار بالا خواهد بود، و بهتر است از چنين حداقلي براي پشتوانة زندگي خود استفاده کنيد، و اين پس‌اندازها را به‌شکلي نگاه داريد که نقدشوندگي بالا دارند، و بدون ريسک‌اند.

۲٫درصورتي‌که با مبالغ در اختيار مي‌توانيد کاري را شروع کنيد که دوست داريد، يعني خود مستقيماً آن را به يک دارايي سرمايه‌اي ( به يک کار فيزيکي و عملي ) تبديل کنيد، به جاي اين‌که سهام بخريد، بهتر است همان کار را بکنيد. البته، بايد مطمئن شويد که در آن کار موفق مي‌شويد. بنابراين، به‌هيچ وجه توصيه نمي‌شود که وسيلة کار خود را بفروشيد و به خريد و فروش سهام بپردازيد. مثلاً، توصيه نمي‌شود کاميون خود را که وسيلة کار شماست و يا کارگاه خياطي، آموزشگاه حرفه‌اي، مطب و يا شرکت خود را بفروشيد و با آن در بازار سرمايه حضور يابيد. اول بايد کار خود را بتوانيد انجام دهيد و بعد در بازار سرمايه، پس‌اندازهاي خود را سرمايه‌گذاري کنيد.

۳٫مسکن ضرورتي تام دارد و براي هر شهروند ايراني و خانوادة او تهية مسکن امري حياتي است. بنابراين، اگر بين خريد مسکن و خريد سهام مي‌خواهيد تصميم بگيريد، توصيه مي‌کنيم نسبت به خريد مسکن اقدام کنيد. هرگز مسکن خود را نفروشيد تا وجوه آن را به خريد سهام اختصاص دهيد.
۴٫اگر حرفه‌اي نيستيد، تسهيلات نگيريد و از ديگران قرض نکنيد تا سهام بخريد. به کساني‌ هم که مدعي‌اند وجوه شما را به نرخ بالايي از شما دريافت مي‌کنند تا در بازار سرمايه‌گذاري کنند، وجهي ندهيد.

۵٫اگر تا به‌حال سهام نخريده‌ايد، مطلع باشيد که خريد سهام متضمن دريافت سود، دريافت سهام جايزه، شرکت در جلسات ساليانه‌اي که مجامع عمومي نام دارد و نيز شرکت در افزايش سرمايه مي‌باشد. بنابراين، بايد با اين موضوعات ساده که سود چيست، شرکت‌ها چه‌گونه افزايش سرمايه مي‌دهند، و چه‌گونه بايد در مجامع عمومي حضور يابيد، آشنا شويد. به‌علاوه، اگر سهام داريد، حتماً در مجامع عمومي شرکت‌ها حضور يابيد تا مراحل کار را فرابگيريد.
۶٫اگر تاکنون سهامي نخريده‌ايد، توصيه مي‌شود براي مدت چند روز در محل يکي از تالارهاي بورس يا تالارهاي اختصاصي حضور يابيد و در آن محل اطلاعات را دنبال کنيد. هم‌چنين از طريق سايت www.irbourse.com و يا ديگر سايت‌هاي شرکت‌هاي معتبر کارگزاري و سرمايه‌گذاري و ساير کساني‌که سايت‌هاي معتبر دارند، اطلاعات بگيريد و يا روزنامه‌هاي اقتصادي را بخوانيد. مناسب است اگر بتوانيد ۱۰ يا ۱۵ روز قبل از اقدام به خريد سهام، در تالارهاي بورس و يا تالارهاي اختصاصي کارگزاران حاضر شويد و با فرايند سرمايه‌گذاري آشنا شويد. اگر تا به‌حال سهامي نخريده‌ايد، شايسته است در يکي از کلاس‌هاي کوتاه‌مدتي که راهنماي سرمايه‌گذاري است، شرکت کنيد. درحال حاضر، کلاس‌هاي متعددي تشکيل مي‌شود.

۷٫آن‌گاه که تصميم به خريد سهام مي‌گيريد، مطلع باشيد که سهام داراي ريسک است. بنابراين، به سودآوري شرکت‌ها و مخصوصاً سودآوري مستمر آن‌ها ( سود عملياتي ) توجه خاص کنيد. اگر تابه‌حال سهام نخريده‌ايد، حتماً از شرکت‌هاي بزرگ شروع کنيد و بلافاصله وارد خريد سهام شرکت‌هاي کوچک و متوسط نشويد (به بندهاي ۱۱ و ۱۲ رجوع کنيد).
۸٫از شايعه و دنبال‌روي و تصميم‌گيري براساس شايعه پرهيز کنيد. فکر نکنيد که در بازار سرمايه معجزه رخ مي‌دهد. ممکن است کساني در تالارهاي بورس و يا در جاهاي ديگر باشند که قصد دادن اطلاعات نادرست به شما دارند تا از آن طريق، خود بهره‌مند شوند. مثلاً، به شما مي‌گويند سهمي را بخريد که وضعيت مناسبي ندارد و شما فردا آن سهم را مي‌خريد، درحالي‌که ممکن است خود آنان‌ فروشندة آن سهم باشند. يا ممکن است

به شما بگويند فلان سهم را بفروشيد، درحالي که خودشان فردا خريدار آن سهم باشند. بنابراين، از کساني که اعتماد داريد مشورت بگيريد و به‌هيچ وجه به‌دنبال شايعات نرويد. به‌دنبال چيزي که درصدگيري نام‌گرفته است، نرويد. اگر قيمت سهمي هر روز داراي نوسان است و تغييرات شديد مي‌کند، چندان به‌دنبال آن نباشيد. به‌دنبال سهامي باشيد که قيمت آن‌ها ثبات نسبي دارد.

۹٫اگر مثلاً ۱۰ ميليون تومان داريد، حتماً ترکيبي از سهام را بخريد. اصطلاحاً به اين‌ها سبد سهام مي‌گوييم. مثلاً ۵ سهم بخريد، يعني ۲ ميليون تومان به هر سهم اختصاص دهيد. بدين‌ترتيب، ريسک شما کاهش پيدا مي‌کند. در انتخاب اين سهام، از صنايع مختلف سهم بخريد: مثلاً اگر سهم ۵ شرکت را از صنايع سيمان، خودرو، پتروشيمي، ساختماني، مالي، مقاطع‌کاران بزرگ، گروه‌هاي ديگر خريداري کنيد، اين توزيع به شما کمک مي‌کند تا ريسک خود را کاهش دهيد.

۱۰٫ مصلحت آن است که سهام را به‌شکل سبدي بخريد که فرد کارشناس و متخصص انتخاب کرده است. به‌زودي در بازار سرماية ايران، سبدهايي طراحي شده و به‌فروش خواهد رسيد. يک نوع از اين سبدها، صندوق سرمايه‌گذاري مشاع نام دارد که دردست انتشار است. اين‌ها را در آيندة نزديک خواهيم داشت. آن‌چه درحال حاضر دردسترس است، سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري است.
۱۲. اگر بازار دچار هيجانات شديد شد، يعني شاخص به‌شدت نوسان به‌طرف بالا يا پايين داشت، بهتر است هيچ کاري نکنيد. همة افراد با تجربه در چنين دوره‌هايي نه مي‌فروشند و نه مي‌خرند، بلکه به بررسي بيشتر و گردآوري اطلاعات مي‌پردازند. توجه بفرماييد که بعضي کاهش‌هاي شديد قيمت ممکن است به‌دليل افزايش سرمايه‌ باشد، و واقعاً قيمت کاهش نيافته باشد.

۱۳. عرضه‌هاي اوليه، سهامي است که براي اولين‌بار به بورس مي‌آيد. بعضي از اين سهام دولتي است که سازمان خصوصي‌سازي عرضه مي‌کند، و بعضي از آن‌ها را بخش خصوصي ارائه مي‌دهد. در طي چندسال گذشته، خريد سهام عرضه‌هاي اوليه با سود مناسب همراه بوده است، از اين‌رو، خريد سهام در عرضه‌هاي اوليه (به‌ويژه عرضه‌هاي دولتي) قابل‌توصيه است. البته، عرضه‌هاي اولية نامناسب هم وجود داشته است.

۱۴. به‌زودي اوراق مشارکت شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس نيز منتشر مي‌شود. از آن‌جا که ناشران اين اوراق پرداخت اصل و سود علي‌الحساب را تضمين مي‌کنند، ريسک اين اوراق به‌مراتب کمتر از سهام است. به‌علاوه، در مقايسه با اوراق مشارکت دولتي و بانک مرکزي، سود قطعي مورد انتظار اين اوراق بالاتر است. بنابراين، توصيه مي‌شود که بخشي از منابع خود را به خريد اوراق مشارکت شرکت‌ها اختصاص دهيد.

۱۵. اگر شما خود را سرمايه‌گذاري حرفه‌اي مي‌دانيد، و از وضع شرکت‌هاي مختلف بورس اطلاع کامل داريد، توصيه‌هاي ما به شما مربوط نمي‌شود. مخاطب اين توصيه‌ها صرفاً سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي‌اند.
۱۱. سهام را براي چند روز يا چند هفته نخريد. افق سرمايه‌گذاري بلندمدت داشته باشيد، و اگر سهمِ مطمئني خريده‌ايد، حداقل افق سرمايه‌گذاري ۶ ماهه داشته باشيد. از نوسانات گاه‌به‌گاه قيمت سهامِ مطمئني که خريده‌ايد، نگران نباشيد.

[ادامه قانون تجارت
ماده ۱۳ – ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد.
۱ – نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت .
۲ – سرمايه شركت .

۳ – شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن .
۴ – تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود.
۵ – نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود.
۶ – هويت ونشاني كامل پذيره نويس .

۷ – قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.
ماده ۱۴ – ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود :
تبصره – درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد.
ماده ۱۵ – امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.

ماده ۱۶ – پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود.

ماده ۱۷ – مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.

تبصره – هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود.
ماده ۱۸ – اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد.
ماده ۱۹ – درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده ۶اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است

ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود.
ماده ۲۰ – براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود.

۱ – اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.
۲ – اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.

۳ – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
۴ – قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده ۱۷٫
۵ – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره – سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود.

ادامه قانون تجارت
ماده ۹ – طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده ۶بايدمشتمل برنكات زيرباشد –
۱ – نام شركت .
۲ – موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود.
۳ – مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد.
۴ – مدت شركت .

۵ – هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار.
۶ – مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود.

۷ – درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل .
۸ – تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند.
۹ – ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت .
۱۰ – درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع .

۱۱ – ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.
۱۲ – ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.
۱۳ – تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است .

۱۴ – ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
۱۵ – چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان .
ماده ۱۰ – مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود.

ماده ۱۱ – اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده ۱۲ – طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد.

[نوشته شده در : شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۵ – ۰۸:۲۵ ]
[پيام ( ۱۲ )|| ميثم ] [قانون در حسابداري] [لينك]
روش ميانگين موزون
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۴
سلام دوستان
تا کنون با سه روش تعيين قيمت موجودي کالاي پايان دوره آشنا شديم و در روش چهارم مي خواهيم در مورد روش ميانگين موزون صحبت کنيم:
د) روش ميانگين موزون:
در روشهاي پيشين چنين فرض شده بود که کالاهاي خريداري شده به صورت مجزا از هم قابل شناسايي و خروج از انبار بوده اند ِ حال اگر فرض کنيم در هر بار خروج مخلوطي از خريدهاي اول و آخر دوره از انبار خارج مي شود ِ آنچه در انبار باقيمانده است مخلوطي از تمام خريدهاي انجام شده (تمام کالاهاي ورودي به انبار) مي باشد ِ به اين روش ميانگين موزون مي گويند .
براي درک بهتر موضوع مثال زير را باهم بررسي مي کنيم .

مثال)فرض کنيد اطلاعات موجودي کالاي شرکت تجاري مجيدي و شرکاء به شرح زير در دست است :

تعداد کالا(واحد) قيمت هر واحد (ريال)
—————— ———————–
موجودي کالاي اول سال ۲۰۰ ۳۰۰
خريد اول ۲۵۰ ۳۲۰
خريد دوم ۳۰۰ ۳۳۰
خريد سوم ۲۵۰ ۳۵۰
———-
جمع ۱۰۰۰

مطلوبست محاسبه قيمت ۵۰۰ عدد کالاي باقيمنده در پايان دوره

کل کالاهاي انبار ۳۲۶۵۰۰=(۳۵۰*۲۵۰)+(۳۳۰*۳۰۰)+(۳۲۰*۲۵۰)+(۳۰۰*۲۰۰)

نرخ ميانگين ۳۲۶/۵=۳۲۶۵۰۰:۱۰۰۰

قيمت ۵۰۰ عدد کالاي باقيمانده درآخر دوره ۱۶۳۲۵۰ = ۳۲۶/۵*۵۰۰

به عبارت ديگر ابتدا کل مبلغ کالاي انبار را جمع مي کنيم وبر کل تعداد کالاي انبار تقسيم مي کنيم تا نرخ ميانگين بدست آيد سپس آن را در تعداد کالاي باقيمانده در پايان دوره ضرب مي کنيم و قيمت تمام شده کالاهاي موجود در پايان سال را محاسبه مي کنيم .