راهنمای کامل مدیریت
مطابق با اصول ها و مقررات : یک نرم افزار اخلاقی برای مدیران:
شغل یا حرفه مطابق با اصول و مقررات نیاز به تدبیر تجربی بالایی دارد تا تجربیاتی را برای مدیران و رهبران طراحی کند اینها مکلف هستند که در سازمانهایشان تجربیات اخلاقی را تضمین کنند. متاسفانه بیشتر قریب به اتفاق این تدابیر در مورد حرفۀ مطابق با اصول در انتها همه برای فلاسفه، آدمی ها و منتقدهای اجتماعی طراحی شده اند. بنابراین رهبران و مدیران تلاش می کنند تا واقعا خود را قادر به استفاده از این تدبیرها در همه زمینه ها بکنند بیشتر تدبیرها در مورد کار مطابق با اصول و مقررات شامل مباحث احساس گرایی در مورد

حرفه ها «کج روی» یا نصیحت و موعظه مداوم در مورد مشغله ها “کار درست را انجام بده” می باشد. این تدابیر اغلب به طور ساده سئوالات اخلاقی نظیر «آیا جین از شرکت سرقت کرده است؟ را بررسی می کند دنیای واقعی مدیران و رهبران اغلب ترکیبی از همین موارد است.این راهنما یک راه مستقیم و ابزار تجربی سطح بالایی است که برای کمک به رهبران و مدیران طراحی شده است و به طور جامع و مفصل سستم های مدیریتی مطابق با اصول را در محل کارشان به اجرا در می آورد. سیستم ها با ترکیبی از پیامدهای اخلاقی که میتوانند در واقعیت های روز به روز رهبری و مدیریتی یک سازمان به کار برده شوند به جلو می رود.

برای خوانندگان web :
این دفترچه راهنمای آزاد در حدود ۲۰ صفحه می باشد. اگر شما در حال خواندن پوشه یا پرونده ای در دنیای پهناور web هستید. لطفا قبل از اینکه سعی کنید تا به بخش هایی که در زیر لیست شده اند وصل شوید تا زمانیکه پوشه کاملا مملو و سرشار شود صبر کنید. بهترین راه برای استفاده از این کتاب راهنما ممکنه که این باشد تا آنرا پرینت کرده و برای استفاده از مراجع مداوم آن را بیرون بیاورید.کتابخانه مدیریت آزاد اطلاعات مربوط به اخلاقیات و اطلاعات آزاد دیگری را در مورد مدیریت در سطح بالایی فراهم می کند. برای بدست آوردن لیست کاملی از موضوعات کتابخانه این سایت را ببینید.
.http:/www. Management help . org/topics- htm
انکار :
نویسنده، کارتر مک نامارا،MBA و PHD هیچ ضمانت یا دلالت و نه هیچ تعهد و مسئولیت قانونی برای صحت، امل بودن یا مفید بودن هر گونه اطلاعات در این راهنما را به عهده نمی گیرد.

ابزار دیگری برای تاثیر گذاری اصول اخلاقی:
اگر شما در حال برنامه ریزی القا کردن اصول اخلاقی به میان شرکت تان هستید یا می خواهید که فرهنگ شرکت خود را تغییر بدهید، پس به توصیۀ Bobkiffin,vice president of external Affairs در شرکت جانسون و جانسون (J&J) توجه کنید. راهی را که J&J در سال ۱۹۸۰ در طی یک پیامد اخلاقی دست آویز قرار داده است این است که احتمالا یکی از شایع ترین و بارزترین مثالها از چگونگی موفقیت در پیشبرد کارها عمل به پیامد اخلاقی در کسب و کار می باشد. Kniffin یکی از افراد کلیدی در کمک به دستیابی J&J به این شوریدگی موثر بود. Kniffin گفت که Gredo (یک فرم کد کارهای مطابق و با اصول و مقررات) برای رسیدن J&J به این شوریدگی هیچ کمکی نکرد. بلکه تداوم تفویض های ستیزه جویی یعنی که شرکت

به طور معمول یک کار را برای هر شخص در نظر میگیرد. تا چشم انداز و مشارکت خودش را با (فرم کارهای مطابق با اصول و مقرراتCredo) ) جی اند جی توضیح دهد به اوکمک کردند واقعی بودن نظرخواهی و مشاوره گروه ها به صورت قوی عمل می کند و آنها را به سمت راه مستقیمی به جلو می راند و این بدین معنی است که تفویض های ستیزه جویی را ارزیابی، آسان و سازمان دهی می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمنیه داوری و مشاوره گروه به سایت منتشر شده ما بروید و کیت طراحی برنامه را مورد ملاحظه قرار دهید:
(consulting. Com/ act –Irn/Ac- pubs. Htm) http://www.authenticity

دربارۀ این کتاب راهنمای آزاد:
هدف این کتاب راهنمای آزاد پر کردن فضای عاری از تجربه و دادن اطلاعات اصول اخلاقی واقعی برای رهبران و مدیران می باشد اگر چه ممکن است نادیده داشته باشد یا نداشته باشد.
خواندن این کتاب راهنما در حدود دو ساعت به طول می انجامد. این کتاب بسیار خوب نوشته شده است و جهت دستیابی به مرجع مرحله به مرحله سازمان دهی شده است. این کتاب راهنما آزاد می باشد و به راحتی سازمانها می توانند به آن دسترسی پیدا کنند، بخصوص آنهایی که تدابیر محدودی را در نظر گرفته اند. طبیعت آزاد این جزوه در هیچ جای دیگری نیست و به این معنی نیست که از نظر محتوی کم ارزش باشد و از نظر قیمت ارزش بالایی داشته باشد بلکه تاثیر شگفت آور آن نشان دهندۀ ارزش بالای کتاب می باشد. نویسنده امیدوار است که در این جزوه بتواند تدابیر مرتبط و پویایی را در خط به خط آن بیان مرده باشد و به طور مداوم بتواند توسعه دهد و تعیین کند چیزهایی را که بخصوص برای مدیران و رهبران لازم می باشد- این مردمان در این چالش ها با تکنیک های اصول اخلاقی شغلی در محل کار مکلف شده اند. لطفا نظرات، پیشنهادات یا تجربیات خودتان را در رابطه با این جزوه توسط فرستادن e-mail به کارتر مک ناما را به ما بگویید:

(.http:/www. Managementhelp . org/Contact. Htm)
– فایل های جزوه فضای عاری از تجربه اصول اخلاقی حرفه و اطلاعات برای رهبران و مدیران.
– مقاله روی نیازهای فیلسوف ها، آکادمی ها و منتقدان اجتماعی تمرکز می کند.
– رهبران ومدیران نیاز بیشتری به اطلاعات تجربیی در مورد اصول اخلاقی مدیریتی دارند.

مدیریت مطابق با اصول و مقررات در محل کار منفعت فوق العاده شگرفی برای رهبران و مدیران دارد یعنی هم فایده عملی تجربی و هم فایده اخلاقی و معنوی . امروزه این واقعیت به طور تجربی مشاهده شده است که فهمیدن و مدیریت کردن ارزش های متعدد در محل کار بسیار مهم است.
به هر صورت مسئله وجدان های کاری به طور معمول در قلمرو فیلسوف ها، آکادمی ها و منتقدان اجتماعی می باشد تقریبا بیشتر مقالات امروزه در مورد وجدان کاری با نیازهای تجربی رهبران و مدیران هماهنگ نمی باشد.

این افراد در ابتدا در مورد مسائل اخلاقی مدیریتی در محل کار مسئول می باشند. بیشترین نمونه های اصول اخلاقی در حرفه ها که در مقالات امروزه مشاهده می کنیم شامل انواع زیر می باشند. a) فیلسوفانه می باشند و نیاز به تجزیه ها و جهت گیری های گسترده ای می باشند. b) گلچین ادبی می باشند که نیاز به یکپارچه سازی، بازبینی و زمان بسیاری دارند.