روابط زوجين

ارتباط با همسران، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي.
ارزيابي ميزان اثر بخشي مشاوره پيش از ازدواج بر سازگاري زناشويي در بين فرزندان شاهد تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه شاهد.
بررسي تاثير تفكرات غير منطقي (براساس رويكرد شناختي) زناشويي در دانشجو معلمان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان بجنورد، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.
بررسي تاثير مهارت هاي ارتباطي با رويكرد شناختي-رفتاري بر ميزان سازگاري زناشويي زوجين ساكن شهرستان كرج، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

بررسي تضاد در خانواده (با تاكيد بر تضاد ميان همسران)، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء
بررسي تفاوت سني زن و شوهر و اثرات آن در خوشبختي خانواده، پژوهشكده خانواده.
بررسي رابطه بين انتظارات از زندگي زناشويي با رضامندي از زندگي، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.
بررسي رابطه بين ساختار قدرت خانواده با رضايتمندي زناشويي زنان كارمند و خانه دار در شهر تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء
بررسي رابطه تفاوت سني و تحصيلي در زن و شوهر با ميزان رضايت از ندگي زناشويي، پژوهشكده خانواده.

بررسي رابطه سطح رضايتمندي زناشويي و سطح توانايي ابراز وجود در گروهي از زوج هاي ساكن در دو شهرك وابسته به يكي از سازمان هاي صنعتي تهران، معاونت پژو.هشي دانشگاه علامه طباطبايي.
بررسي عوامل موثر بر رضايت زوجين، معاونت پژوهش دانشگاه شهيد بهشتي.
بررسي عوامل موثر بر فاصله سني زوجين و نتايج اجتامعي – فرهنگي و جمعيتي آن، وسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.
بررسي كاهش دخالت اطرافيان در زندگي زوج هاي جوان، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي.
بررسي مشكلات مربوط به صميميت زوجين و تاثير ارتباط درماني زوجين بر آن، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء

بررسي مقايسه اي سازگاري زوجي بومي هاي شوشتري، دزفولي، عرب و بختياري هاي استان خوزستان، دفاتر جهاد دانشگاهي.
بررسي ميزان سطح توانايي ابراز وجود زوج هاي شهر تهران و رابطه ان با رضايت نمدي از زندگي زناشويي آنان، معاونت پژوهشي دانشگاه ازاد اسلامي.
بررسي نقش تهييج طلبي در تحكيم روابط زناشويي، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.
بررسي نگرش افراد نسبت به عوامل موثر در روند مسالمت آميز زندگي زناشويي (مركز چهارمحال بختياري) ، مراكز صدا و سيما در استان ها.

 

بررسي و تحقيق روابط زوجين نسبت به هزينه فرزندان، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.

بررسي و شناسايي اثرات مهاجرت تحصيلي بر روابط همسران، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء

بررسي و مقايسه باورهاي غيرمنطقي و رضامندي زناشويي زوجين شاغل با سطح تحصيلي ديپلم و زيرديپلم، ليسانس و بالاتر، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا.

بررسي و مقايسه عوامل موثر بر رضامندي زناشويي در سه گروه پزشكان، كارمندان، كارگران شهر تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

بررسي و مقايسه عوامل موثر در رضامندي زنان شاغل و خانه دار از زندگي زناشويي، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

بررسي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي مزدوچين سازگار و ناسازگار در ازدواج مجدد همسران شاهد شهر تهران در سال ۱۳۷۴، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

پژوهشي در سيره امامان معصوم (ع)، همسرداري، دفتر تبليغات اسلامي قم.

حل اختلافات زن و شوهر از ديدگاه قرآن و بررسي فقهي آن، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

رابطه بين الگوهاي ارتباطي زن و يا شوهران دانشجوي دانشگاه هاي تهران و الگوهاي ارتباطي والدين آنها، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

رابطه بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي زوجين با ميزان رضامندي از زندگي زناشويي، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

رابطه سازگاري زناشويي با عوامل شخصيت و سبك هاي مقابله اي در فرزندان شاهد، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

رابطه سبك هاي دلبستگي و مهارت هاي ارتباطي با همسازي زناشويي در دانشجويان، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

روابط با همسران، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي.

روابط داخلي خانواده به ويژه روابط بين همسران از ديدگاه اسلام، پژوهشكده خانواده.

طرح مشاركت و مسئوليت پذيري اعضاء خانواده، شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان.

مقايسه باورهاي افراد مجرد و متاهل در مورد نقش زن و شوهر در خاناده، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

مقايسه ويژگي هاي رواني و روابط زناشويي معتادان و غيرمعتادان و همسران آنها، معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي.

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي فرزندان خانواده هاي مادر سالار و خانواده هاي پدر سالار، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

نقش مهارت هاي اجتماعي در سازگاري زناشويي و طراحي يك مدل آموزشي و ارزشيابي آن، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

نقش هاي زن و مرد، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي.

سست بودن عقيده طرفين مؤلفه‌ اساسي طلاق در كردستان است

خبرگزاري فارس: از نظر برخي مسئولان و كارشناسان يكي از عوامل اصلي طلاق در كردستان، سست عقيده‌ بودن برخي از جوانان به ويژه پسران نسبت به اعتقادات ديني است.

به گزارش خبرگزاري فارس از سنندج، ازدواج يكي از سنت‌هاي پيامبران و امامان معصوم بوده و خداوند نيز در قران كريم بر انجام اين فريضه الهي تأكيد دارد.
امروز مسائلي چون مهريه بالا و جهيزيه گران موانعي بر سر راه ازدواج آسان هستند كه سب به وجود آمدن اعتبارات كاذب براي جوانان و ايجاد انتظارات شكننده در ميان زوج‌هاي جوان شده و ازدواج را به يك اتفاق عجيب و دست نيافتني تبديل كرده است و همين انتظارات نيز عامل جدايي و طلاق مي‌شود.
رواج تجمل‌گرايي در ازدواج‌هاي امروزي و تبعيت از رسم و رسوم‌هاي غلط و چشم و هم چشمي هزينه‌هاي ازدواج را بالا برده و سبب وارد شدن فشار زيادي بر خانواده‌ها مي‌شود.
بنابراين جوانان قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه كه خود تمايل به ازدواج دارند با ترويج اين فرهنگ نادرست در تأمين هزينه‌هاي گزاف ازدواج با مانع روبرو شده و قيد ايجاد كانون گرم خانواده را مي‌زنند.
يكي از جوان اهل روستاهاي اطراف سنندج كه تنها دو سال و نيم از ازدواجش مي‌گذرد اما درخواست طلاق داد خود را تسليم دادگستري كرده است به خبرنگار فارس در سنندج گفت: دليل اساسي اين عمل ناسازگاري همسرم با خانواده‌ام است.
قسيم رسولي كه يك فرزند پسر نيز دارد افزود: من و همسرم چهار كلاس سواد داريم و در طول اين چند سال زندگي مشترك تاكنون بين من و همسرم صحبت از چگونگي ادامه زندگي نشده و تنها حرف از جدايي و رهايي از همديگر در خانواده ما بوده است.
وي اظهار داشت: همسرم نه تنها نسبت به خانواده و والدينم بي‌احترامي مي‌كند بلكه حرف‌هاي زشتي نيز به آنان مي‌زند.

رسولي تصريح كرد: همسرم بدون اجازه من به هر جايي كه دلش خواست مي‌رود و هر وقت كه به وي پيشنهاد دخالت بزرگترها و استفاده از تجربيات آنها را داده‌ام وي اعتنايي به اين حرف‌ها نكرده است.
يكي ديگر از ارباب رجوع‌هاي شعبه ۱۱ دادگاه خانواده سنندج جواني ۲۵ ساله بوده و اظهار داشت: در سن هيجده سالگي با همسرم بدون اينكه شناختي از وي داشته باشم ازدواج كردم.
فارس محمودي افزود: در اوايل زندگي مشترك هر دو براي تشكيل يك زندگي خوب و مطلوب تلاش كرديم و همسرم در چند سال نخست زندگي توانست ادامه تحصيل دهد و مدرك فوق ديپلم را اخذ كند اما بعد از گرفتن اين مدرك مادرش گفت كه دختر من از شما باسوادتر بوده و لياقتش زندگي با فردي بهتر از تو است.

محمودي تصريح كرد: اين حرف مادر همسرم در وي تأثير فراواني گذاشته و همسرم اكنون به عنوان يك ارشد با من برخورد مي‌كند و هر كاري كه دلش بخواهد انجام مي‌دهد.
وي خاطر‌نشان كرد: اكنون بعد از بردن همه وسايل زندگي مشتركمان به خانه پدرش رفته و در دادگستري حاضر به برگشت به زندگي مي‌شود اما بعد از خروج از دادگاه تحت هيچ شرايطي به گفته خود عمل نمي‌كند و هيچ دليل قانع كننده‌اي براي اين قضيه ندارد.
محمودي تنها راه حل و نجات خود را طلاق از همسر و جدايي از آن دانست و گفت: توصيه مي‌كنم كه جوانان چشم خود را باز كنند و بدون شناخت قبلي از طرفين و خانوده تن به ازدواج ندهند چون در عير اين صورت به اين سرنوشت دچار مي‌شوند.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان كردستان به آمارهاي افزايش طلاق در سال جاري در كردستان اشاره كرد و گفت: يك‌هزار و ۳۷۰ مورد طلاق خلعي با هشت درصد رشد، ۲۰۷ مورد طلاق بائن با ۳۲ درصد رشد و ۴۴ مورد طلاق رجعي با ۱۰۷ درصد كاهش تا پايان مهرماه در اداره‌كل ثبت اسناد و املاك استان كردستان به ثبت رسيده است.

علي اميني تصريح كرد: يك‌هزار و ۲۵۹ مورد طلاق خلعي، ۱۴۰ مورد طلاق بائن و ۹۱ مورد طلاق رجعي نيز در مدت مشابه سال گذشته به وقوع پيوسته است.
وي همچنين از افزايش هشت درصدي ثبت ازدواج در كردستان در سال جاري خبر داد و اظهار داشت: تا پايان مهرماه سال جاري ۱۰ هزار و ۷۱۱ مورد ازدواج در استان به ثبت رسيده كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل ۹ هزار و ۸۳۷ مورد بوده است.
قاضي شعبه ۱۱ دادگاه خانواده سنندج نيز گفت: بيشترين اختلاف خانواده‌ها در استان كردستان كه به دادگاه كشيده شده و منجر به طلاق مي‌شود، در حال حاضر اعتياد، بيكاري، عدم وابستگي به خانوده و بي‌اعتنايي به همسران است.

رحيم احمدي افزود: ۹۸ درصد از پرونده‌هاي ورودي به شعبات دادگاه خانواده منجر به طلاق مي‌شود و تنها دو درصد و شايد كمتر به صلح و سازش ختم شود.
وي با اشاره به اينكه اكثر اين پرونده‌ها مربوط به زوج‌هاي زير ۳۰ سال و يا حتي زير سه سال زندگي مشترك است، گفت: با توجه به محتويات پرونده‌ها، سست بودن عقيده طرفين و پايبند نبودن به مسائل اعتقادي به ويژه در پسران يكي از مؤلفه‌هاي اساسي جدايي زن و شوهرهاي جوان در كردستان است.
احمدي تصريح كرد: عدم اعتقاد و پايبند به مسائل ديني و آموزه‌هاي اسلام سبب كاهش مسائل عاطفي و لاقيد بودن به زندگي مشترك و در نتيجه اختلاف در ميان زوجين است كه منجر به جدايي مي‌شود.
قاضي شعبه ۱۱ دادگاه خانواده سنندج با اشاره به اينكه يكي ديگر از مسائلي كه تاثير بسزايي در اختلاف و جدايي ميان زوجين دارد، عدم شناخت و عدم گزينش و ديدارهاي خياباني است، گفت: والدين وظيفه دارند كه تجربيات خود را براي تصميمات درست به فرزندان انتقال دهند و خود را مؤظف به تحقيقات درست در مورد طرف مقابل كنند.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه امروزه والدين در اين امر مهم بسيار كمرنگ عمل كرده‌اند و شناخت جوانان امروز از يكديگر بدون پايه و اساس صورت مي‌گيرد.
احمدي يكي ديگر از مسائل موثر در طلاق را عدم شغل مناسب، انجام ندادن خدمت سربازي و مهريه‌هاي بالا با تفكر غلط و اشتباه اينكه مهريه را چه كسي داده و چه كسي گرفته عنوان كرد و اظهار داشت: از آنجايي كه آموزش مهارت‌هاي لازم قبل از ازدواج در استان كردستان مطلوب نيست و با توجه به اينكه جوانان دخالت‌ها دلسوزاه والدين را يك نوع سرزنش به حساب مي‌آورند، سن ازدواج سير صعودي دارد.

احمدي ميانگين ورودي پرونده‌هاي درخواست طلاق به سه شعبه دادگاه‌هاي خانواده سنندج را بالغ بر ۵۰۰ فقره عنوان كرد و افزود: برخي از بانوان حاضرند بدون اينكه حق و حقوق خود را دريافت كنند فقط براي رهايي از دست همسران معتاد خود جدا شوند.
وي اذعان داشت: انجام كار فرهنگي در راستاي نهادينه كردن امر ازدواج آسان و به موقع در كردستان كمرنگ است و بايد رسانه‌ها در راستاي فرهنگ‌سازي به شعار و حرف خاتمه دهند و عملاً وارد انجام كارهاي فرهنگي شوند.