روانشناسي ازدواج

ازدواج يعني نگرش نو به زندگي، ازدواج يعني تولدي ديگر در زندگي رسيدن به آرمان‌هاي والاي انساني
تقديم به: سركار خانم سليمان دبير عزيزمان
پيش نگار
انسان از ديرباز تا كنون تحت هر شرايطي نياز به يك هم دم براي مطرح ساختن مصائب و مشكلات زندگي خود داشته و خواهد داشت اين حقيقتي است كه انكار آن امري بس غير قابل توجيه مي‌باشد.

يكي از گرايشات بحث انگيز و قابل توجه روان شناسي كه امروز نيز به طور گسترده اي مورد توجه اقشار جامعه قرار گرفته حطيه روان شناسي و مشاورة ازدواج، خانوادگي، تربيتي و شغلي است از ديدگاه شخصي بايد اذعان نمايم كه انسان ۲ بار در زندگي متولد مي شود.
ازدواج مهم ترين قدمي است كه يك فرد در زندگي بر مي دارد اين اقدام ممكن است تمام زندگي يك شخص را از نو بسازد يا خراب كند ممكن است وجود و شخصيت شما را فنا كند مي تواند باعث رشد اخلاق و يا شما را به انساني افسرده تبديل كند.

وضعيت اقتصادي
طبعاً داشتن شرايط اقتصادي مناسب نيز مانند ساير شرايط نقش مهم و به سزايي در امر ازدواج ايفا مي‌كند به عبارت بهتر داشتن قدرت توانايي در امور اقتصادي و تأمينمخارج زندگي مسأله اي است كه به سادگي از كنار آن عبور كرد. امروزه ديده مي‌شود كه براي تأمين زندگي و توانايي اقتصادي و شوهر هر دو با نيازي كه دارند كار مي كنند و با همكاري و همياري يكديگر سعي در ايجاد رفاه اقتصادي و آسايش فراهم نمودن زندگي خوب و ايده ال براي خود و فرزندانشان هستند پس شريك مساعي در زندگي زناشويي امري قابل توجه و قبول شده است.
ازدواج فاميلي
صفت جسمي وروحي كودك كه در پدر و مادر خويشاوند مانند: پسرخاله و دخترخاله بوجود مي آيد تابع قوانين وراثتي وژنتيكي در افراد فاميل است. اگر پدر و مادر با يكديگر نسبت فاميلي دارند صاحب فرزندي شوند صفات نيكو يا بد و يا بيماري و اختلالات غير طبيعي آنان به فرزندانشان منتقل مي شود. اگر پدر و مادر خويشاوند داراي صفات خوب ارثي بوده و سالم باشند كودك به دنيا آمده از آنها نيز داراي صفات خوب و سالم خواهد بود. و در صورت دوم، يعني صفات ناشايست و داشتن بيماري در يكي از والدين باعث نقص فاميلي در كودك خود مي شوند كه از اين نقايص مي توان به بيماري تالاسمي اشاره كردو باعث عقب ماندگي ذهني كودك و معلوليت جسمي يا حركتي است.
عوامل مؤثر در ازدواج:

عوامل متعددي وجود دارد كه در ازدواج مؤثر مي‌باشد. چنانچه اين عوامل ناديده گرفته شوند زوجين در زندگي شاد و خوشبخت نخواهند بود.
۱-عوامل سياسي يا اجتماعي
۲-تحصيلات
۳-عوامل فرهنگي شامل مذاهب، آداب و رسوم، لباس پوشيدن
۴-عوامل اقتصادي
۵-عواملي اخلاقي و رواني
۶-عوامل جسمي و ژنتيكي
۷-سن
۸-شغل
پرهيز از ازدواج هاي ناخواسته:
دختر و پسري كه در تمام تولد بنا بر سنت خوانده نامزده مي شوند و يا ناخواسته از سوي پدر و مادر به عقد يكديگر در مي ايند ازدواجي كه بدون مطالعه ي همه جانبه تنها به يكديگر با يك نكته ي مثبت در طرف مقابل انجام مي شود. باعث مي شود زندگي از شاد بودن به اندوه و نارضايتي تبديل شود.

از ديدگاه اسلام به چه كساني نمي توان ازدواج كرد؟
براي توضيح و تبيين اين عبارت بايستي توجه كرد كه طبقات مختلفي از افراد وجود دارند كه ازدواج با آنها ممنوع، مكروه و يا نامناسب تشخيص داده شده است كه عبارتند از:
۱-كساني كه فرد رابطه نسبي يا سببي و رضاعي دارد
۲-كساني كه ازدواج با آنها مكروه است
۳-كساني كه ازدواج با آنها حرام است

۴-كساني كه ازدواج با آنها اساساً رد شده است و مناسب هم شأن خود بوده و شايسته و مؤمن نيستند
۵-وقتي در ازدواج تعحيل بي مورد وجود دارد
۶-كساني كه از ديدگاه آسيب شناسي پزشكي با آنها نمي توان ازدواج كرد
۷-كساني كه از نظر اقتصادي و مذهبي نمي توان با آنها ازدواج كرد
۸-وقتي توافق سني وجود ندارد
۹-كساني كه مشكل در قدرت مزايايي دارند
۱۰-كساني كه دستگاه تناسلي- جنسي معيوب دارند
۱۱-كساني كه اصالت خانوادگي و تربيت مناسب نداشته اند
۱۲-كساني كه ميزان هوش پايين دارند
۱۳-كساني كه حساسيت به عفت و پاكدامني و حسن اخلاقي جنسي ندارند
۱۴-كساني كه معلوليت هاي گوناگون دارند
۱۵-كساني كه وضعيت اقتصادي نامطلوبي دارند
۱۶-كساني كه خانواده هاي ناموفق دارند

وقتي كه ازدواج مي كنيد توقعات شما در زندگي چيست
۱-توقعات در مورد مردم نسبت به خودشان
۲-عقيدة آنان در مورد اينكه شريك زندگي تان چه رفتاري را مي پسندند
۳-توقعات و حقوقي كه به عنوان فردي متعهد براي خود قائل مي شويد
۴-توجه آنان در مورد حقوق و وظايف شريك زندگي شان
۵-توقعات آنان از زندگي زناشويي و نوع زندگي كه به دنبال آن هستند

۶-به عبارت ديگر شريك زندگي تان نيز توقعاتي مشابه دارند
عقايدي در مورد رفتار شخصي و اينكه شما چه رفتاري را مي پسنديد نقش خود او در ازدواج و نقشي را كه از شما انتظار دارد و بالاخره نتايجي را كه از ازدواج انتظار مي رود برخي از اين اشخاص ادارة يك زندگي مرتب و از پيش آماده شده را به همه چيز ترجيح مي دهند در برخي ازدواج هاي سعادت آميز دريافت تمام تصميمات به عهدة مرد است و زن بدون كم ترين شكايتي آن را مي پذيرد و در برخي ديگر اين رويه كاملاً متفاوت است گرچه زوجهاي سعادتمند ممكن است شخصيت هاي متفاوتي داشته باشند ولي معمولاً يك چيز مشترك دارند كه شايد بلافاصله ظهور كند به طوري كه (رابرت – اف- ينچ) جامعه شناس معروف روسي در گزارشات خويش عنوان مي‌كند كه يك ازدواج خوب شامل شوهري است كه شخصيت او با احتياجات زنش مطابقت دارد و بلعكس.
عوامل مهم و مؤثر در انتخاب همسر نامناسب
۱-تصميم عجولانه به ازدواج ۲-ازدواج در سن كم ۳-اشتياق بيش از حد دختر، پسر يا هر دو به ازدواج ۴-انتخاب همسر براي راضي كردن ديگران ۵-شناخت ناكافي از يكديگر ۶-انتظارات غير واقع بينانه ۷-مسائل رفتاري و شخصيتي حل و فصل نشده

خصوصيات كلي ازدواج از ديدگاه اسلام
در اين قسمت به ويژگي ها و خصوصيات كلي ازدواج كه در اسلام آمد اشاره اي مختصر مي كنيم. ۱-در اسلام ازدواج يك مستحب مذكر است يعني اينكه توصيه شده در صورت فقدان عذر و اشكال واقعي حتماً افراد ازدواج كنند.

۲-در اسلام ازدواج و دختر داشتن روزي را زياد مي‌كند ۳-در اسلام داشتن آگاهي و هوشياري و دانش كافي براي ازدواج مورد تأكيد قرار گرفته است. ۴-ازدواج واجب براي كسي است كه خطر گناه كبيره برايش وجود دارد ۵-ازدواج مباح مثل حالت هايي كه فرد زن دارد و زن ديگر مي خواهد اختيار كند ۶-در اسلام ازدواج مستحب است ولي اگر فرد احتمال دهد به گناه مي افتد بايستي ازدواج (موقت يا دائم) نمايد ۷-در اسلام راه نجات از طريق تقوي امكان پذير است و تقوي بدست نيايد جز در پاكدامني جنسي و رواني كه با زمينه ي ازدواج فراهم مي شود. ۸-در اسلام حفظ دين تنها با آغاز زندگي توأم با ازدواج امكان پذير شده است

۹-در اسلام ازدواج يعني عمل كردن به فطرت پاك انساني و الهي ۱۰-در اسلام ازدواج طي طريق سعادت است ۱۱-در اسلام تمام شرايط سني براي ازدواج دائم، موقت، تعدد اسلام از زوجات و نظاير آنها فراهم شده تا فساد جنسي به كلي برچيده شود ۱۲-در اسلام ازدواج براي زيادي و تداوم و تناسل و تولد نسل مسلمانان لازم شمرده شده است.

انواع ازدواج
۱-ازدواج خارجي، بعضي ملل اعتقاد دارند كه بايد زن و شوهر از دو ريشة جداگانه باشند. ازدواج خارجي بر سه نوع است:
الف) خواستگاري عدي از طرف خويشان داماد.
ب)خواستگاري كه معمولاً با مخالفت رو به شده اما به موفقت پيوسته اند
ج)اسير كردن و ربودن زن به صورت پنهاني علم رغم مخالفت زن

۲-ازدواج داخلي: بعضي از اقوام نيز معتقدند اند كه ازدواج حتماً بايد بين خويشان باشد.
۳-تك همسري: اين ازدواج زماني صورت مي گيرد كه تعداد زنان بيش از مردان نباشد
۴-تعداد زوجات: اين ازدواج زماني صورت مي گيرد كه تعداد و زنان بيش از مردان باشد كه قانون اسلام تعدد زوج ها مجاز است. البته مشروط بر اين است كه گرفتاري مادي نداشته باشد و بتواند با رعايت عدالت و مروت بين زنان بنمايد.

انواع ازدواج
۱-خارجي و داخلي و تك همسري- تعدد زوجات- ازدواج – ازدواج اجباري- ازدواج رسمي، خصوصي يا غير رسمي، ازدواج توليدي، ازدواج آزمايشي، ازدواج موقت، ازدواج دايم، ازدواج تشريفاتي و تصنعي، ازدواج سر ريعي، ازدواج روزنه، ازدواج قبرستاني
مراحل ازدواج
۱-تصميم گيري و آمادگي عملي وذهني براي ازدواج توسط دختر و پسر
۲-تحقيق و كاوش
۳-بكار بستن معيارهاي عملي انتخاب همسر

 

۴-انتخاب همسر
۵-شروع مراسم خواستگاري و سخنراني و جلب توافق و شناخت طرف و خانواده و شناساندن خود خانواده اش
۶-توافق بر سر شرايط قرارداد
۷-اطمينان از شروط قرارداد و نگاه به همسر آينده و چند جمله صحبت
۸-مراسم نامزدي و خواندن صيغه عقد
۹-مراسم عروسي و ازدواج و عقد دايم
۱۰-اعلام و اعلان عام و فرا خواندن عمومي براي وصلت دختر و پسر قديم و زن و شوهر جديد
۱۱-هر قدر تعداد افراد شاهد ازدواج بيشتر باشند، اعتبار ازدواج بيشتر خواهد بود
خواستگاري
خواستگاري بر دو قسم مي‌باشد
۱)خواستگاري با آشنايي قديمي

۲)خواستگاري بدون آشنايي با معرفي شخص ديگر
خواستگاري در شرايط زير مجاز مي‌باشد:
الف) خواستگاري از زني كه خالي از نكاه وعده است
ب)خواستگاري از زني كه طلاق گرفته
ج)از زني كه شوهرش فوت كرده
از زني كه شوهرش عده طلاق است توسط شوهر قبلي اش مجاز است (مي‌باشد)
خواستگاري در شرايط زير ممنوع است:
الف)خواستگاري از زن شوهردار
ب)خواستگاري از زني كه عده رجعه است

ج)خواستگاري از دختري كه نامزد دارد
د) خواستگاري از خويشاوندان نزديك و خويشان رضاعي
هـ) خواستگاري و ازدواج با كسي كه تابعيت كشور ديگري را داشته و دين متفاوتي دارد و در صورت تغيير دينش به اسلام مي تواند ازدواج كند
مهريه(صداق) صالحي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي شود و مرد ملزم به دادن آن به زن است. اين رسم ديرين در بين ايرانيان موسوم بوده. مهريه مالي است كه به سبب عقد ازدواج شوهر بايد به زن بپردازد مهر در نكاح به منزله ي عوض در معاملات عادي نيست در همان ازدواج، اسلام براي زن هديه ي با ارزشي به عنوان مهريه بر مرد مقرر كرده كه اين هديه نه عوض از تملك زن بلكه نشانه هاي محبت و تقدير است مهريه مي تواند بصورت هاي مختلفي از جمله: خانه، ماشين، پول سكه طلا زمين و … باشد. مهري كه در زمان عقد با قوانين زوجين در نظر گرفته مي شود سقف بخصوصي ندارد
انواع عشق: محبت، دوستي، عشق رمانتيك، همدلي، عشق به خود
بهداشت رواني ازدواج

بلوغ عاطفي به مفهوم تبديل مستمر و رضايتبخش با زندگي در عرصه هاي مختلف آن است. چنين تعديليل هنگامي حاصل مي شود كه فرد بتواند خواسته هائي خويش را در راه رفع نيازهاي جامعه و افراد ديگر كنترل كند فرايند اصلحي در رسيدن به بلوغ عاطفي عبارتند از:
۱-رسيدن به استقلال و اتكاي به خود
۲-تبديل انگيزه هاي زيست شناختي و گريزگاه هاي عاطفي به گريزگاه هاي اجتماعي پذيرفته شده

۳-شخص بايد درك روشني از واقعيت داشته باشد و ضمن حفظ تصورات خويش نبايد بي جهت با خيالبافي و يا افكار توهمي، حقايق را لوث نمايد
۴-فرد بايد به يك موازنه در ارتباط برسد يعني درك ارتباط دو جانبه، هر يك از طرفين به همان اندازه كه مي گيرد بايد از خود نيز مايه بگذارد.
۵-بايد از خودآگاهي بي مورد و چشم و هم چشمي بيش از اندازه نسبتاً بر كنار باشد
۶-پرخاشگري و خشم بايد كنترل شود فقط شخص قوي مي تواند مؤدب باشد
۷-هدف ها بايد معقول و در چارچوب امكانات و استعدادهاي شخص باشد
۸-فرد بايد از توانايي ها و معلوليت هايش در كار و تفريح، ارزيابي معقول داشته باشد.
۹-براي رفع نيارهاي موقعيتهاي جديد بايد انعطاف و سازگاري نشان دهد
۱۰-رشد خودآگاهي بايد راهنما و پيش برنده رشد باشد. آموزش بيش برنده رشد باشد. آموزش بيش از حد وجدان در كودكي او را در آينده به فردي مضطرب و مهار شده تبديل خواهد كرد و آموزش ناكافي در اين مورد به رفتار بي انگيزه و بچگانه منجر خواهند شد.
نگرش اسلام در مورد ازدواج
پيمان ازدواج ميان زن و مرد در قرآن، ميثاقي محكم خوانده شده است و كلمة ميثاق در قرآن براي تعبير از پيمان ميان خدا و بندگان دربارة توحيد و احكام است و در قرآن هر جا كلمة ميثاق با فعل «اخذ» آمد نمايشگر پيمان الهي است. پيامبر اسلام (ص) مي‌فرمايد:
۱-وقتي كسي كه خلق و دين وي مايه رضايت است، به خواستگاري مي آيد به او زن بدهيد و اگر چنين نكنيد فتنه و فساد در زمين فراوان خواهد

۲-به وسيلة زناشويي به دنبال روزي باشيد
۳-ازدواج كنيد و مجردان را همسر دهيد. نشان بخت بلند مسلمانان اين است كه زن بي شوهري را شوهر دهد
۴-زن بگيريد و طلاق ندهيد كه عرش خدا از وقوع طلاق مي لرزد.
۵-هر كسي كه زن بگيرد، يك نيمة ايمان خويش را كامل كرده و از خداوند دربارة نيمي ديگر بايد بپرهيزد.
۶-دو ركعت نماز كسي كه زن دارد بهتر از هشتاد و دو ركعت نماز شخصي است كه مجرد است
۷-بهترين ازدواج ها آن است كه آسان تر انجام گيرد.
۸-هيچ چيز در نزد خدا، محبوب تر از خانه اي كه در اسلام با ازدواج آباد شود نيست
۹-هر جواني كه در آغاز جواني زن بگيرد، شيطان بانگ بر آرد واي برآرد كه دين خود را از دست
۱۰-ازدواج سنت من است، هركس از سنت من روي برگرداند از من نيست.

۱۰ توصيه روان شناسي براي گزينش همسر ايده آل
۱-از هفت خطاي انتخاب همسر اجتناب كنيد
۲-درباره ي كسي كه قصد ازدواج با او را داريد اطلاعات كافي بدست آوريد. قدري تدبير به خرج دهيد تا ازدواج او برايتان قابل توجيح باشد

۳-تنها در صورتي ازدواج كنيد كه هم شما و هم كسي كه با او قصد ازدواج داريد از سلامت رواني و عاطفي برخوردار باشيد
۴-با كسي ازدواج كنيد كه به شما شباهت داشته باشد
۵-با كسي ازدواج كنيد كه از نظر شما جذاب باشد اما قبل از ازدواج رسمي خويشتن داري كامل را به خرج دهيد
۶-وقتي ازدواج كنيد كه نسبت به همسرتان مهره، عشق و علاقه ي عميق داشته باشيد بدانيد كه شهوت ممكن است از ميان برود اما مهر محبت، علاقه عميق پايدار باقي مي‌ماند
۷-صميميت كلامي را بياموزيد اينگونه عشق شما به هم افزايش مي يابد
۸-قبل از ازدواج راه حل و فصل اختلافات را بيابيد

۹-تنها در صورتي ازدواج كنيد كه بتوانيد به ازدواجتان متعهد گرديد. تعهدي براي همه عمر
۱۰-اگر پدر و مادر، بستگان دوستان و نزديكان شما بر ازدواجتان مهر تأكيد مي زنند به اتفاق آنها جشن بگيريد و اگر مخالف ازدواج هستند قبل از هرگونه تصميم گيري به سخنانشان گوش فرا دهيد

عوامل مؤثر در سعادت و كاميابي ازدواج
۱-تغيير در وظايف خانواده ۲-منازعات زناشويي ۳-بلوغ روحي ۴-ازدواج بين مذاهب مختلف ۵-پدر و مادر زن يا شوهر ۶-پيش گويي درباره ي موفقيت زندگي زناشويي ۷-آماه شدن جهت زندگي زناشويي

چند اصل اساسي براي داشتن يك ازدواج موفق و زندگي زناشويي پايدار
۱-قبل از هر پيشنهادي در خود بينديشيد كه آيا انگيزه ي ازدواج داريد و قدرت اجراي تعهدات اخلاقي را در مقابل همسر آينده ي خويش مي توانيد انجام دهيد زيرا در زندگي بايد پايبند به اصول قراردادهاي پيوند زناشويي باشيد آنگاه به تصميم گيري جدي در اين مورد اقدام كنيد

۲-قبل از اينكه تصميم خود را به زوج آينده ي خود بگوييد در مرحله ي نخست مطالب خاص خويش را با والدين خود مطرح نماييد و از آن ها نظرسنجي عقلي و اجتماعي واقعي و بدون تعصب انجام دهيد چرا كه در اين موارد پدران و مادراني كه منطقي فكر مي كنند افرادي احساسي و حسود نيستند و يقيناً راهنمايي هاي مناسبي را مي توانند به فرزندان خويش ارائه نمايند زيرا آنان از روي عقل كامل و تجربيات گذشته ي خود يا ديگران پندهايي گرفتند كه مناسب حال و شرايط فرزندانشان نيز واقع مي گردد.

فصل دوم
تشكيل خانواده در اسلام
اثر دكتر علي قائمي

ضوابط و مقررات ازدواج
تحقيقات مردم شناسان جامعه شناسان و علماي مذاهب و اديان هنوز جامعه اي را به ما نشان نداده است كه در آن روابط زن و مرد بدون هيچ قيد و شرطي باشد وبي بند و بار باشد. حتي در جوامعي كه مذهب بر آن حكومت نمي كند آداب و رسوم قرار دارد و تعهداتي في مابين زن و مرد است كه طرفين متعهد به رعايت آن مي باشند شكي نيست كه اين قراردادها و تعهدات در جوامع مختلف متفاوت و هر كدام بر اساس ضوابط فرهنگي خودشان عمل مي كنند.

ما را از عالم حيوانات چندان اطلاعي نيست ولي بنابر آنچه كه اغلب روانشناسان اجتماعي در كتب موجود خود يادآور شده اند اين قيد و بندها لااقل در حيوانات عالي و پستانداراني كه داراي درجه تكاملي بالاتري در آفرينش هستند وجود دارد.
مي خواهيم بگوئيم ارضاء و اشباع غريزه جنسي در بين همه انسان ها و حتي برخي از پستانداران تابع ضوابط، مقررات و آداب و رسومي است و نقش فرهنگ تمدن مذهب در روابط زناشويي بين انسان ها اندك و ناچيز نيست.

اسلام و ازدواج
اسلام بر خلاف بسياري از مكاتب مذهبي و يا فلسفي كه به ازدواج با نظري كراهت آميز مي نگرند، تشكيل خانواده و پذيرش زناشويي را امري مقدس و محبوب دانسته و بدان با نظري مثبت مي نگرد. ازدواج را از نظر اسلام مي توان به شرح زير توصيف كرد:
۱)محبوب ترين بناء ۲)عامل پاكدامني و اخلاق نيك
۳)تأييد تأكيد در ازدواج ۴)تشويق هاي يكديگر

ازدواج در چه سني انجام گيرد
حقي اين است كه سن معين و قطعي شده اي را در اين زمينه نمي توان پيشنهاد كرد. ازدواج به منظور ايجاد رابطة زناشويي معمولاً از سن بلوغ و حتي گاهي قبل از آن است به شرطي كه در آن دو مسئله مورد توجه باشد. يكي جنبة رشد و ديگر جنبة مصلحت. در جنبة رشد ذكر اين مسئله ضروري است كه اگر بدون در نظر گرفتن آن خطري متوجه زني شود مرد مسئول آن است و بايد از عهدة خسارت كاملاً برآيد. روايات هم ازدواج در سنين خردسالي را مكروه شمرده اند.
در جنبة مصلحت بايد يادآور شويم كه ازدواج هاي نارس قبل از پخته شدن و بلوغ عقلي خطراتي براي خانواده ايجاد كرده و نسلي عليل تحويل جامعه خواهد شد، نسلي كه اسير خطاي اسلاف خويش است از اين گذشته به هنگامي كه طرفين رشد عقلي نداشته باشند امكان ائتلاف برايشان نيست. علي(ع) فرمود: اذا زوجوا و هم صغار لم يكادوا آن ياتلفوا.
ازدواج دائم:
اساس برنامه ي حيات اسلامي آن است كه ازدواج بصورتي دائم در بين پسران و دختران منعقد گردد آنان با تشكيل كانوني گرم و مقدس با دامنه ي حيات انساني و توليد نسلي شريف بپردازند. در طريق وصول به چنين هدف مقدسي اسلام همة نيروهائي خانوادگي از والدين عروس و داماد كسان و خويشان و نيز نيروهائي اجتماعي از مؤسسات اجتماعي سازمان هاي خدماتي مسلمانان نيكوكار را بسيج كرده و به كمك جوانان عذب مي فرستد. در عين حال اسلام به صريح آيه ي قرآن به جوانان مي گويد كه از فقر و ناداري در اين زمينه نترسيد زيرا خداوند از فضل خود آنان را بي نياز خواهد فرمود.

ازدواج موقت:
اسلام مكتبي جامع الاطراف و داراي جنبة كمال و شمول است همة افراد و همة انسان‌هايي كه از كران تا كران سرگرم زندگي اقتصادي، نظامي، دانشجويي هستند و نيز نيازهاي آن ها را مي بيند اسلام مي داند كه در برخي مواقع افراد در مخطورات، جنسي هستند و عين حال امكان ازدواج دائم و پذيرش تعهدات مربوطه را ندارند مي‌خواهد به راه زنا متوسل شوند و تن به گناه دهنده در چنان صورتي راهي شرعي و استرادي در پيش پايشان مي گذارد و زمينه را براي سكوت و آرامش ادامه ي حيات توأم با عفاف را فراهم مي آورند.

ضرورت هاي مذهبي ازدواج:
۱-عامل حفظ پاكدامني است
۲-عامل تكميل ايمان است
انواع مشكلات ازدواج:
۱-مشكل اقتصادي ۲-وجود فاصله بين بلوغ اقتصادي و طبيعي
۳-مشكل اجتماعي ۴-مشكل قانوني ۵-مشكل اعتماد و اطمينان
راه حل مشكلات
۱- والدين دو طرف ۲-كمك افراد خير ۳-دادن وام هاي طويل المدت
لزوم دقت در انتخاب همسر
در تحقيق راجع به خصايص و صفات همه بايد بيشترين دقت را به كار برد از آن بابت كه پيمان زناشويي تنها پيمان يك زن و مرد نيست بلكه گروهي كثير از كسان و بستگان زن و مرد نيز در آن شركت و دخالت دارند. درگيري ها و عوارض احتمالي آن ديگران را تحت تأثير قرار داده و وادار به مداخله خواهد كرد از سويي ديگر زن و شوهر چون لباس و پوشش يكديگرند در نماي زشت و زيبايي هم اثر دارند ما ضرورت اين دقت را از دو ديد مورد بررسي قرار مي دهيم:

۱-از ديدگاه عقل و مذهب
۲-از ديدگاه معاشرتي
در ازدواج به چه جنبه هايي نبايد توجه داشت
آنچه را كه نبايد به آن توجه شود و يا كمتر مورد نظر باشد، كه متأسفانه در ازدواج‌هاي امروزي بسيار مورد توجه و نظر است عبارتست از فقر مالي شوهر، رتبه و مقام ظاهري، عنوان، جمال و موقعيت او. اساس فكر در انتخاب همسر بايد متوجه اين مسئله باشد كه مرد در تكاپو و در تلاش براي كسب معاش بوده و در اين راه تنبلي و تن پروري به خرج ندهد، بقيه مسائل چندان مهم نيست. بايد بررسي شود كه آيا او تن پرور و بيكار است يا در تلاش براي كار و فعاليت؟ آيا داراي علو طبع، عظمت روحي، دليري و از اين قبيل است يا نه؟ وگرنه چه فايده يك شوهر اينده فردي عالي مقام، صاحب عنوان و ثروتمند باشد ولي از نظر روحي فقير و در جنبة تحمل ممسك و بخيل؟

شرايط اسلامي براي زن در ازدواج
۱-از لحاظ خانواده ۲-از جنبة ايمني و اعتقادي ۳-در جنبه اخلاقي ۴-از لحاظ فكري
۵-در جنبة ذهني ۶-در جنبة جسمي ۷-از لحاظ سني ۸-در جنبة دوشيزگي
۹-از لحاظ زايا بودن ۱۰-از لحاظ ديگر صفات

ازدواجهائي وجود دارد كه مشروط به اجازه است مي دانيم در ازدواج با دوشيزة باكره اجازة‌ پدر شرط است اين اجازه بدان خاطر نيست كه او را به حساب نياورده و يا رضايت او را در ازدواج شرط ندانيم بلكه اين امر به خاطر جلوگيري از نابساماني هايي است

كه در اثر تجزية اندك دختر (آن هم دختري كه در نظام خانوادگي اسلام تربيت شده است) و شدت رقت قلب او در مواجهه با مسائل معاشرتي پيش مي آيد و ممكن است مانع ادامه حيات زوجين در كانون گرم خانوادگي باشد.