روان کننده در بتن

امروزه استفاده از انواع مختلف روان كننده ها در بتن به يك ضرورت تبديل شده است. اين مواد با اهداف گوناگون از جمله بتن ريزى در محل هاى پرآرماتور و يا توسط پمپ كه به بتن با اسلامپ بالا نياز است، مورد استفاده قرار مى گيرند.
علاوه بر موارد فوق ،مصرف روان كننده ها جهت ارتقاء كيفيت بتن از جمله كاهش نفوذپذيرى، افزايش مقاومت و دوام آن توسط متخصصين بتن توصيه مى گردد.
به لحاظ تئوريك هر چه نسبت آب به سيمان كمتر و توزيع سيمان در بين اجزاء سازنده بتن بيشتر باشد، بتن از كيفيت بالاترى برخوردار خواهد شد زيرا فضاهاى خالى داخل آن به حداقل رسيده و در نتيجه وزن مخصوص و مقاومت بتن افزايش يافته و ميزان نفوذپذيرى آن كاهش مى يابد.
سـوپـر روان كـنندهSCO – 4 تولیدی این شرکت بر پایه پلی کربوکسیلیکها تولید می گردد که طبـق استـانـدارد ASTM C – 494 Type G مقـدار آب مصـرفى را حـداقل تا ۱۲ درصـد كاهـش و مقاومت بتن را ۳۰ – ۲۰ درصد افزايش مى دهد.
موارد مصرف:
بتن ريزى هاى با پمپ، سازه هاى فوق العاده مسلح، فونداسيون ماشين آلات، سقف، ستون ، قطعات پيش ساخته بتنى، كف سالنهاى صنعتى، بتن ريزى هاى حجيم و چند لايه. و اصولا در كليه مواردى كه كيفيت بهتر بتن مورد نظر باشد .
مــــــزايا:
با استفاده از سوپر روان كننده SCO – 4 مي توانيد به خصوصيات فنى و اجرائى برترى دست يابيد.خصوصياتى مانند: پلاستيستيه بالا بدون آب افتادگى، صرفه جوئى در زمان و هزينه هاى ريختن بتن، ويبراسيون كمتر، بتن مقاوم و بدون خلل و فرج ،كاهش ميزان مصرف سيمان .
روش و ميزان مصرف:
به مقدار ۲ الى ۳ درصد وزن سيمان مصرفى به آب بتن اضافه نموده و به مدت ۱ الى ۲ دقيقه تا بدست آمدن مخلوط همگن و يكنواخت مخلوط شود. با استفاده از سوپر روان كننده SCO – 4 مى توانيد حداقل تا ۱۲% از ميزان آب مصرفى را بدون كاهش كارائى بتن كم نماييد.
در مواردى كه سوپر روان كننده SCO – 4 به بتن آماده اضافه ميگردد توصيه مى شود هنگام ساخت بتن ۱۲% از آب مصرفى بتن كاسته و در محل كارگاه مقدار لازم سوپر روان كننده به بتن اضافه و به مدت چند دقيقه مخلوط شود .
اين سوپر روان كننده همخوانى مناسبى با ميكروسيليس دارد و براى ساخت بتنهاى حاوى ميكروسيليس توصيه ميگردد.
تـوجه: سوپر روان كننده SCO – 4 با سيمان تيپ ۵ ( ضد سولفات ) سازگارى نداشته و مصـرف بيش از ۵/. در صد آن با اين نوع سيمان باعث افزايش شديد زمان گيرش و در مواردى عدم گيرش خواهد شد.
مشخصات فنى :
حالت فيزيكى : مايع
رنگ : سبز
وزن مخصوص : حدود ۱gr/cm³
يون كلر : ندارد
PH:ة ۵/۸-۵/۹
زمان مصرف و نحوه نگهدارى : حداقل يك سال، بدور از تابش مستقيم خورشيد و يخزدگى
استاندارد : ASTM C- 494 Type G
بسته بندى : در گالنهاى پلاستيكى ۲۰ ليترى يا بشكه هاى ۲۲۰ ليترى

در زیر به برخی روان کننده ها که موراد استفاده زیادی دارند اشاره می شود :

داراي گواهينامه فني از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ايران به شماره ۳۹۱۰ – ۱
اين ماده جهت بهبود و ارتفاءكيفيت بتن با خاصيت دير گيري در مناطق گرم استفاده ميگردد.
اين فوق روان كننده ضمن ايجاد رواني و افزايش مقاومت در بتن با تاخير در گيرش براي بتن هاي حجيم و همچنين بتن ريزي در مناطق گرم بسيار مناسب ميباشد . استفاده از اين نوع روان كننده در بتن ريزيهاي با سطح زياد و ضخامت كم از ايجادتركهاي سطحي جلوگيري مي كند .
فوق روان كننده توليدي اين شركت مطابق با استاندارد ASTM C494 در مراكز معتبر تحقيقاتي مورد آزمايش قرار گرفته كه نتايج آزمايشات مبين كيفيت مطلوب اين ماده است .
اين ماده به صورت مايع و پودر توليد مي گردد.

مشخصات مايع پودر
حالت فيزيكي مايع ۱ + ۲۸ بصورت پودري شكل
رنگ شفاف تا كمي مايل به زرد سفيد رنگ
يون كلر فاقد يون كلر فاقد يون كلر
PH 9.5 تا ۸٫۵ ۹٫۵ – ۸٫۵ (۳۰ در صد مايع)
وزن مخصوص ۱٫۱۷۵-۱٫۱۶۵ g/cm3 6/. – 5/. g/cm3
زمان نگهداري حداقل يكسال در ظروف بسته و دور از تابش خورشيد بيش از يكسال در كيسه اصلي
ميزان مصرف ۵/. الي ۵/۱ در صد ورن سيمان ۲/. الي ۵/. در صد سيمان
خصوصيات :
اين مواد جهت مناطق گرم و بتن ريزيهاي حجيم مانند سدها ، سايتهاي پتروشيمي ، مخازن آب ، و بتن ريزي با پمپ در سازه هاي قوق العاده مسلح و بتن هاي سقف ، ستون و قطعات بتني و …. مورد مصرف دارد.

فوق روان کننده زودگیر BEH240 A

اين محصول علاوه برافزايش اسلامپ وكاهش نفوذپذيري بتن نقش بسيار مؤثري در تسريع زمان گيرش و حصول مقاومت فشاري بالاتر در زمان كوتاه‌تر دارد. ضمن آنكه از اثرات منفي ناشي از تغييرات سريع دما روي بتن جلوگيري مي‌نمايد.
با آيين نامه‌ هاي C 494، ASTM C1017مطابقت دارد.

خواص واثرات ، موارد كاربرد :
* بتن ريزي در سازه هاي فوق مسلح
* كاهش ترك خوردگي وجمع شدگي بتن
* كاهش زمان لازم براي محافظت ونگهداري بتن
* توليد بتن با اسلامپ بالا
* جلوگيري ازيخ زدن درفصل سرما
* بتن ريزي با سرعت زياد
* سهولت پمپاژ وبا حداقل استحلاك تجهيزات
* عدم نياز به ويبره
*كاهش زمان باز كردن قالب ها و امكان بارگذاري سريع

مشخصات فيزيكي وشيميائي :
حالت فيزيكي : مايع
رنگ : زردكم رنگ
وزن مخصوص : ۳/۱
PH : حدود۵/۷
يون كلر : ندارد

نحوه وميزان مصرف :
فوق روان كننده زودگير مي‌بايست پس از اختلاط كامل ديگر مواد به بتن اضافه شود.
مدت زمان لازم جهت ميكس با سرعت حداكثر به مدت۲ الي۳ دقيقه مي باشدو بلافاصله بتن ريزي
انجام شود.
ميزان مصرف درحدود ۵/۰ الي ۱درصد وزن سيمان مي باشد وبراي حصول مقاومت فشاري بالاترمي توان تا ۱۰ درصد از آب مصرفي را كاهش داد.

آزمايشات مربوط به فوق روان كنندة زودگير :
نمودار ذيل ميزان اسلامپ فوق روان كننده را نشان مي دهد.
منحني شماره (۱) : بتن شاهد
منحني شماره (۲) : بتن با فوق روان كننده زودگير
منحني شماره ۲ ميزان اسلامپ بتن ساخته شده با فوق روان كننده زودگير مي باشد كه باعث افزايش اسلامپ درحدود m m170 گرديده است. البته يك چنين افزايشي بيش از چند دقيقه طول نمي كشد ويك كاهش بزرگي در كارايي بتن به وجود مي آيد و باعث گيرش سريع بتن مي‌گرددكه عمل زودگيري بتن را انجام مي‌دهد.
جدول فوق نشانگر مقاومت بالاي بتن دراثر كاهش نسبت آب به سيمان حاصل از مصرف فوق روان كننده زودگير را نشان مي‌دهد.

نمونه
درصد فوق روان كننده به سيمان مصرفي
درصد كاهش آب
اسلامپ مقاومت فشاري(برحسب مگاپاسكال)

۱روزه ۷روزه ۲۷روزه درصد افزايش مقاومت بتن نسبت به بتن شاهد۲۷روزه
شاهد
نوع ۱
نوع ۲ ـ
۵/۰
۱ ـ
۷%
۱۰% ۶۰
۱۰۰
۱۷۰ ۹ ۲۷ ۳۵
۱۴ ۳۰ ۳۸
۲۳ ۳۳ ۴۱ ـ
۹
۱۷

نگهداري: به مدت يك سال در ظروف دربسته اوليه

فوق روان کننده نوترال BEH240B

اين محصول علاوه برافزايش اسلامپ وكاهش نفوذپذيري بتن نقش بسيارمؤثري درافزايش مقاومت فشاري بتن نيز دارد و از نظر استاندارد با نوع FوASTMC494 و نوع I و ASTM C1017 مطابقت دارد.

خواص ،اثرات و موارد كاربرد :
ـ توليد بتن با اسلامپ بالا
ـ كاهش ترك خوردگي درسطح بتن
ـ سهولت پمپاژ با حداقل استحلاك تجهيزات
ـ عدم نياز به ويبره
ـ بتن ريزي با سرعت زياد
ـ اجراي سازه هاي فوق مسلح
ـ افزايش چسبندگي بتن و فولاد
ـ اجراي سازه هاي پيش ساخته و درجا
ـ امكان پمپ بتن تا ارتفاعات بالا و تراكم سنگدانه ها (شن وماسه)

نحوه وميزان مصرف :
اين محصول را هم مي توان زمان ساخت بتن به داخل بچينگ اضافه نمود و هم مي توان درمحل اجرا به داخل ميكسر اضافه كرد.
براي حصول مقاومت بالا ورواني مطلوب بايد حدود ۵/۰ الي ۱ درصد وزن سيمان مصرفيBEH240B به مخلوط اضافه نمود وحدود ۱۰ درصد از آب مصرفي كاهش داد.

مشخصات فيزيكي وشيميائي :
حالت فيزيكي : مايع
رنگ : قهوه‌اي
وزن مخصوص : g/cm3 2/1-1/1
PH : حدود ۸
قابليت انحلال : درآب
يون كلر : ندارد

نحوه نگهداري :
درظروف دربسته و در دماي ۳۵-۵درجه سانتيگراد يكسال دربسته بندي اوليه
آزمايشات مربوطه :
طبق نمودار جدول شماره ! ، ميزان اسلامپ فوق روان كنندة نوترال نسبت به بتن شاهد را نشان مي دهد. منحني ۱ ميزان اسلامپ بتن شاهد (بدون فوق روان كننده) بر اساس استاندارد ASTM را نشان مي دهد كه در حدود mm 60 مي باشد.
منحني ۲، ميزان اسلامپ بتن ساخته شده با اين فوق روان كننده را نشان مي دهد كه اسلامپ به بيش از mm200 رسيده و در زمان گيرش بتن تقريباً معادل زمان گيرش بتن شاهد مي باشد.
منحني (۱) : بتن شاهد
منحني (۲) : بتن با فوق روان كننده نوترال

جدول شماره ۲ نشانگر حصول مقاومت فشاري بالاي بتن در اثر اضافه نمودن فوق روان كنندة نوترال به بتن كاهش آب (رديف۱) وبا كاهش آب (رديف ۲) مي باشد كه اين آزمايشات بر اساس استاندارد ASTM بوده وبراي بتن Kg/m3 350 در دماي ۳۵ درجه سانتيگراد انجام گرفته است.
نسبت آب به سيمان درصد مصرف روان كننده به مصرف سيمان اسلامپ مقاومت فشاري(برحسب مگاپاسكال)
۱روزه ۷روزه ۲۷روزه درصد افزايش
مقاومت برحسب
بتن شاهد۲۷روز

رديف ۱
۴۵/۰
ـ
۵/۰
۷/۰
۱ ۷
۱۰
۱۴
۲۰ ۵/۸ ۲۷ ۳۵
۹ ۲۸ ۳۶
۱۰ ۲۹ ۳۷
۱۱ ۳۱ ۳۹ ـ
۳
۶
۱۱

رديف ۲
۳۸/۰ ـ
۵/۰
۷/۰
۱ ۵
۷
۱۱
۱۷ ۱۰ ۲۹ ۴۱
۱۱ ۳۰ ۴۵
۱۳ ۳۲ ۴۷
۱۴ ۳۳ ۴۹ –
۱۰
۱۴
۱۹

فوق روان كننده ديرگير BEH240C

اين فوق روان كننده علاوه بر افزايش كارائي بتن كه با افزايش اسلامپ وتأخيردرزمان گيرش همراه است مانند يك ديرگير عمل مي كند وباعث افزايش مقاومت فشاري بتن نيز مي گردد. و از نظر استاندارد با آيين نامه ASTM C1017, C494 مطابقت دارد.
خواص ،اثرات و موارد كاربرد :
۱٫ توليد بتن با اسلامپ بالا
۲٫ حداقل استهلاك تجهيزات
۳٫ بتن ريزي درمناطق گرمسير
۴٫ بتن ريزي هاي حجيم واجراي سازه هاي فوق مسلح
۵٫ سهولت پمپاژ
۶٫ حمل ونقل بتن در مسافت هاي طولاني
۷٫ افزايش انسجام بتن

نحوه وميزان مصرف :
اين نوع فوق روان كننده بايستي همواره پس از اختلاط ديگر مواد ، به مخلوط اضافه گردد.
مقدار مصرف معمولاً ۴/۰ الي ۸/۰ درصد وزن سيمان مصرفي است.
براي تعيين ميزان دقيق مصرف برحسب زمان گيرش آزمايش هاي كارگاهي توصيه مي شود.