غلامعلي حداد عادل در سال ۱۳۲۴ هجري شمسي در تهران به دنيا آمد.وي داراي مدرك ليسانس فيزيك از دانشگاه تهران، فوق‌ليسانس فيزيك از دانشگاه شيراز، فوق‌ليسانس فلسفه از دانشگاه شهيد بهشتي و دكتراي فلسفه از دانشگاه تهران است.حداد عادل از سال ۱۳۴۷ تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي ملي را آغاز كرد و پس از آنكه يك دوره ساواك وي را به دليل فعاليت‌هاي سياسي از تدريس منع كرد، از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ به تدريس در دانشگاه صنعتي شريف پرداخت.

وي در اين زمان نيز به تحصيل فلسفه نزد استاد شهيد مطهري مشغول و مقارن با انقلاب اسلامي عضو كميته همبستگي دانشگاهيان با مردم بود.
حداد عادل به زبان‌هاي انگليسي و عربي تسلط كامل دارد و از وي ۱۷ كتاب درسي و ۵ كتاب علمي و تحليلي در موضوعات دين، فلسفه و علوم اجتماعي و بيش از ۱۹۰ مقاله به چاپ رسيده است.
وي همچنين نظارت علمي بر شش جلد از دانشنامه جهان اسلام را عهده‌دار بوده است و در سال ۱۳۶۸ جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۷۴ نشان درجه دوم تعليم و تربيت و در سال ۱۳۷۶ جايزه بهترين مقاله سال را در زمينه علوم انساني دريافت كرد.

حداد عادل عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده مردم تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رياست و عضويت در فرهنگستان زبان و ادب فارسي و عضويت در شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همچنين ده سال معاونت وزارت آموزش و پرورش را در سابقه خود دارد.
حداد عادل در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان منتخب نخست مردم تهران برگزيده شد و از سوي نمايندگان نيز به عنوان رياست مجلس انتخاب شد.

تحصیلات
مدارج تحصيلي رشته تحصيلي نام دانشگاه دوران تحصيل
كارشناسي فيزيک دانشگاه تهران ۱۳۴۲-۱۳۴۵
كارشناسي ارشد فيزيک دانشگاه شيراز ۱۳۴۵-۱۳۴۷
كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه تهران ۱۳۴۹-۱۳۵۱
دکترا فلسفه دانشگاه تهران ۱۳۵۱-۱۳۵۴
دانشجوی علوم اجتماعی علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۴۸-۱۳۴۹

آثار و تاليفات
كتاب‌ها
تاليف:
– فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، تهران، سروش، ۱۳۵۹، ۱۳۶۳، ۱۳۶۸، ۱۳۷۰، ۱۳۷۲
– آشنايی با جامعه شناسی آموزش و پرورش، در جامعه‌شناسی (سال چهارم دوره آموزش متوسطه عمومی)، تهران، دفتر برنامه‌ريزی و تأليف کتابهای درسي، ۱۳۶۰-۱۳۷۰
– دانش اجتماعي (سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، ۱۳۶۰-۱۳۷۱
– دانش اجتماعي (سال دوم دبيرستان، رشته اقتصاد اجتماعي)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، ۱۳۶۰-۱۳۷۱
– تعليمات مدني، در تعليمات اجتماعی (سال سوم دبستان)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي کتابهاي درسي، ۱۳۶۱
– تعليمات مدني، در تعليمات اجتماعی (سال چهارم دبستان)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي کتابهاي درسي، ۱۳۶۱

– تعليمات مدني، در تعليمات اجتماعی (سال پنجم دبستان)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي کتابهاي درسي، ۱۳۶۱
– دين و سياست در دانش اجتماعی (سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي،۱۳۶۲-۱۳۶۹
– نگاهي به بينش اجتماعي اسلام، در دانش اجتماعي (سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، ۱۳۶۲-۱۳۶۴
– تعليمات اجتماعي (سال سوم دوره راهنمايي تحصيلي)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي، ۱۳۶۳
– درسهايي از قرآن(سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، ۱۳۷۲
– درسهايي از قرآن(سال دوم دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، ۱۳۷۲

– درسهايي از قرآن(سال سوم دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، ۱۳۷۲
– درسهايي از قرآن(سال چهارم دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، ۱۳۷۲
– دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج ۲، ۱۳۷۵
– دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج ۳، ۱۳۷۶
– دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج ۴، ۱۳۷۷
– دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج ۵، ۱۳۷۹
– دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج ۶، ۱۳۸۰
– حج: نماز بزرگ، تهران، سنا، ۱۳۷۹، مشعر، ۱۳۸۱

ترجمه:
ـ تمهيدات: مقدمه‌اي براي هر مابعدالطبيعه آينده كه به عنوان يك علم عرضه شود، امانوئل كانت، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۶۷
ـ نظريه معرفت در فلسفه كانت، يوستوس هارتناك، تهران، فکر روز، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹

مقاله‌ها
ترجمه:
– فيزيک کوانتومي، ادوارديو کاندون، سخن، سال ۸، ش ۱۲، فروردين ۱۳۴۹، ص ۵۸۲-۵۸۹٫
– اهميت اسلام در جهان معاصر، حسين نصر، نشريه انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، ۱۳۵۰، ص ۱۹-۴۰
– معتزله، مير ولي‌الدين، تاريخ فلسفه در اسلام، تهران: ستاد انقلاب فرهنگي، مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۶۲، ص ۲۸۳-۳۱۳
– توسعه بعدي حكمت اشراق، صدرالدين شيرازي ( ملاصدرا) و اخلافش، ماجد فخري، سير فلسفه در جهان اسلام، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۲، همان، با عنوان «توسعه حكمت اشراق توسط صدرالدين شيرازي و اخلافش»، منتخبي از مقالات فارسي درباره شيخ اشراق سهروردي، به اهتمام حسن سيد عرب، تهران، انتشارات شفيعي، ۱۳۷۸، ص ۷۵ ـ ۱۸۵

درس گفتارها و جـزوه‌هـا
– آشنايي با تاريخ علم كلام و مسائل آن (قسمت اول)، تهران، دانشگاه صنعتي آريامهر، [ بي‌تا]
– بحثي كوتاه درباره نظريه شناسايي در فلسفه كانت، تهران، دانشگاه صنعتي آريامهر، ۱۳۵۳٫

مقاله‌هاي چاپ‌شده در كتابها
– نجوم در فلسفه ارسطو، يادنامه علامه اميني، مجموعه مقالات تحقيقي، به اهتمام سيدجعفر شهيدي و محمدرضا حكيمي، تهران، شركت سهامي انتشار، ۱۳۵۲، ص ۴۴۹ ـ ۴۹۵

– اهميت تأثير خانواده در تربيت ديني فرزندان، مجموعه سخنرانيها در هم‌انديشی پرورش اخلاقي كودكان و نوجوانان، سوم تا هفتم فروردين ۱۳۵۶، قم، دارالتبليغ اسلامي، ۱۳۵۶، ص ۲۹ – ۵۰
– حفظ زبان فارسي و ترك ستيزه‌جويي با عربي، مـسائل نـثر فارسـي، مـجمـوعه سـخنرانيهاي اولين هم‌انديشي نگارش فارسي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۶۳، ص ۶۹ ـ۸۲
– مقايسه‌اي ميان گلستان و اخلاق ناصري در شيوه آموزش فضايل اخلاقي، ذكر جميل سعدي، مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولد سعدي، گردآوري كميسيون ملي يونسكو، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۴۰۵ ـ ۴۱۵

– در خلوت شبهاي حافظ، سخن اهل دل، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت تولد حافظ، گردآورنده كميسيون ملي يونسكو در ايران، تهران، كميسيون ملي يونسكو، ۱۳۷۱، ص ۲۹۹ ـ ۳۲۸
– از صداي سخن عشق، جبهه‌اي نو در فرهنگ‌شناسي ايران، سي مقاله در نقد و بررسي فرهنگ جبهه، به اهتمام محسن مهرآبادي و عليرضا كمري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور فرهنگي، ۱۳۷۳، ص۳۷ ـ ۵۸
– چند نكته درباب زبان فارسي علمي، مجموعه مقالات هم‌انديشي زبان فارسي و زبان علم، زير نظر علي كافي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۳، ص ۲۰۲ ـ۲۱۱
– نخستين مجمع بين‌المللي استادان زبان فارسي (سخنراني)، ره‌آورد، ويراسته قهرمان سليماني و علي‌اصغر شعردوست، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانه انجمن بين‌المللي استادان زبان فارسي، ۱۳۷۶، ص ۳۱ ـ ۳۳

– زبان فارسي در برنامه‌هاي كودكان و نوجوانان، نخستين هم‌انديشي زبان فارسي در صدا و سيما، تهران، سروش، ۱۳۷۶، ص ۸۸ ـ ۹۶
– بحثي در باب عقل در فلسفه كانت، جاودان خرد، جشن‌نامه جلال‌الدين آشتياني، به كوشش علي‌اصغر محمدخاني و حسن سيدعرب، تهران، فرزان، ۱۳۷۷، ص ۱۷۵ ـ ۱۷۹