سبك سازي يكي از مهمترين راهكارهاي كاهش تلفات جاني و مالي در كشور زلزله خيز ايران

NEW-دبير اولين همايش بين المللي زلزله و سبك سازي ساختمان اظهار داشت: سبك سازي يكي از مهمترين راهكارهاي كاهش تلفات جاني و مالي در كشور زلزله خيز ايران است. به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر محمد رضا عدل پرور با بيان اين مطلب گفت: تشخيص و شناسايي زمان، مكان و بزرگي زلزله تا به حال براي بشر امكان پذير نبوده و اين امر باعث شده است كه محققان، پژوهشگران و انديشمندان به فكر راهكارهاي اصولي براي

كاهش صدمات جاني و مالي ناشي از وقوع زلزله باشند. وي افزود: جنبش سبك سازي از حدود ۷۰ سال پيش در آمريكا و در ۶۰ سال گذشته در اروپا، ژاپن و كشورهاي پيشرفته دنيا شروع شده است و نتايج به دست آمده از سبك سازي ساختمان و سازه ها در مقابل زلزله بسيار مورد توجه جهانيان و كشورهاي زلزله خيز قرار گرفته كه نتايج عيني و مثبتي را نيز به همراه داشته است. وي با اشاره به زلزله ۲/۷ ريشتري اخير كشور ژاپن و زخمي شدن حدود ۶۴ نفر گفت: اگر زلزله اي با

همين شدت در شهر تهران بيايد با تلفات ميليوني و تخريب بخشهاي عمده از شهر تهران همراه خواهد بود ولي كشور ژاپن با استفاده از فناوري جديد مقاوم سازي در سازه هاي خود با حداقل تلفات جاني و مالي روبرو شد. عدل پرور گفت: شايد سبك سازي بناها تا حدودي هزينه هاي ساخت را افزايش دهد ولي در مقايسه با كاهش تلفات جاني و مالي ناشي از زلزله، سبك سازي سرمايه ملي به حساب مي آيد و در نهايت از ديدگاه مهندسي ساخت و ساز اقتصادي تر مي شود.

وي افزود: بعد از زلزله مرگبار و فاجعه اميز رودبار و بم توجه مسوولان به راهكارهاي كاهش تلفات جاني و مالي ناشي از وقوع زلزله معطوف شد و بحث سبك سازي، با توجه به يافته ها و پژوهش جهاني مورد توجه متخصصان و كارشناسان و سازندگان ساختمان كشورمان قرار گرفت. وي در ادامه گفت: حركت به سمت سبك سازي علاوه بر موارد ياد شده نيازمند فرهنگ سازي استفاده از سازه هاي سبك و تغيير نگرش متخصصان و كارشناسان امر ساخت و ساز در كشور است.

عدل پرور افزود: به همين منظور مهمترين اهداف اولين همايش بين المللي زلزله و سبك سازي ساختمان كه اوايل مهرماه سال جاري برگزار مي شود، تبادل اطلاعات در مورد استفاده از فناوريهاي نوين، شناخت مصالح جديد و سبك در اجراي انواع سازه ها و ساختمانها، نحوه عملكرد ساختمانهاي سبك در برابر زلزله و معرفي مصالح بومي سبك و مقاوم در برابر زلزله و معرفي مصالح بومي سبك و مقاوم در برابر زلزله و همچنين آگاهي از آخرين اطلاعات به دست امده تحقيقات توسط مهندسان، نخبگان، پژوهشگران و انديشمندان كشور ايران و ديگر كشورهاي جهان است.

منبع:
http://yz.tsml.ir
فرهنگ شهروندی

● انسان، معماري، هنر
:: عبدالحسين رجائي- پژوهشگر و كارشناس ارشد سيستم

پس از سال ها زندگي پراكنده و بدوي نسل هاي بشري، رفته رفته نياز و طبع اجتماعي انسان ها سبب شد هسته هاي مدنيت و كلني هاي انساني (human colonies) شكل بگيرند و پايه هاي تمدن كهن امروزي پايه ريزي شوند. مصر در كنار رود نيل سرزمين هاي آشور، كلده، بابل، بين

النهرين و دشت و جلگه هاي وسيع سرزمين آريايي ايران (Persian) همه و همه نقطه هايي است كه روي نقشه هاي جغرافيايي اوليه ظاهر و رفته رفته پر رنگ شدند و هويت يافتند و با توسعه زندگي اجتماعي بشري و ساز و كارهاي اقتصادي و بازرگاني و حوزه كاشت و برداشت، گسترش و تزايد آنها ادامه يافت. اين سير تاريخي همچنان ادامه پيدا كرد تا امروز كه ما شاهد قاره هاي پنجگانه كره زمين با شهرها، شهرك ها و روستاهاي و مهمتر از اينها،كلان شهرهاي عظيم روي نقشه جهان هستيم.

در اين قاره ها بافتهاي متفاوتي شكل گرفته اند: از بيغوله و كپرها و حصيرنشين ها و سكونت هاي حاشيه اي و تحميلي كه بگذريم، بافت هاي مسكوني، تجاري، اداري و بازرگاني را در جاي جاي جهان و با گونه گوني بسيار مي بينيم.
امروز خانه هاي ويلايي بزرگ و كهن جاي خود را به الگو هاي كوچك، با متراژ كوچك آپارتماني داده كه در دل برج ها و آسمانخراش هاي عظيم جاي گرفته اند. بازار هاي سنتي و سرپوشيده گلي قديمي با سقف هاي گنبدي و زيبا جاي خود را به پاساژها و مراكز خريد بسيار بزرگ و چند طبقه با آسانسورها و پله هاي برقي داده است. فضاهاي سبز وسيع خانه هاي قديمي، محلات و خيابان

ها، جمع و جور شده و در پارك ها و بوستان ها و حاشيه بعضي خيابان ها خلاصه شده است. راه ها و جاده هاي باطراوت و خلوت درشكه رو، سواره رو و پياده رو تبديل به خيابان هاي شلوغ و پرترافيك چند بانده و بلوار ها و بزرگراه هاي وسيع شده است. انسان امروز به جاي پياده روي در حاشيه باصفاي خيابانها و گذر سواره از جاده هاي خلوت، درگير ازدحام، انبوه خيابان ها و بعضا شلوغي اتوبوس هاي پر از جمعيت، بزرگراههاي عظيم و شتاب مترو و … است. هواي پاك و

آسمان آبي و فضاي سرسبز، كم كم به هواي آلوده و آسمان تيره، شلوغ و آغشته به صداها، برق ها و آژير خودرو ها بدل شده است. از زندگي با صفا، خوش و آسوده ديروز خبري نيست و انسان امروز درگير زندگي هاي پرزرق و برق، اما پر درد سر و ناآرام و پر هياهو با دل مشغولي هاي بسيار است.
البته درست كه سهمي از مشكلات به افزايش جمعيت و گسترش جوامع امروزي و به تبع آن مسائلي از قبيل تمركز كار، حرفه، صنايع، مراكز تجارت و بازرگاني و اقتصاد و… بر مي گردد كه لامحاله بايستي صورت مي گرفت، اما بايد پذيرفت كه قسمت عمده اي از اين زندگي را مي توانستيم به شكل بهتري داشته باشيم.

مواردي چون قطبي شدن شهرها و مناطق مسكوني به شمال و جنوب، چهره كريه وناخوشايند ساختمان سازي و بلندمرتبه سازي بي رويه در سطح شهرها و مناطق، بهم ريختگي بافت هاي مسكوني، نابود سازي محيط زيست بشري و مهمتر غيراصولي بودن و مقاوم نبودن ساخت و سازها در قبال حوادث نامترقبه بخصوص زلزله، ساخت و سازهاي تقليدي، بدون الگوي صحيح و قابل قبول، خارج شدن ار اصول و ضوابط سنتي و نوين در كاربرد مصالح و استفاده صحيح از آن و عدم رعايت سبك سازي در ساخت و سازها و امثال آن مويد سهل انگاري هاي ما در اين باره است.

اما اين همه حاصل سهل انگاري هاي نسل ما نيست. بلكه حاصلي است كه در طول قرون و اعصار فراهم آمده و در عصر حاضر عمده ي آن رخ نموده است.
براي مثال منزل(comfortable Home) كه محل نزول از مركب و آرامش يافتن و استراحت كردن و نزول يافتن در محل سكونت و خانه بوده است، كم كم به الگوي تحميلي و اجباري تبديل شده كه آشيانه يا جوابگاهي نا آرام و غير متناسب با طبيعت و فطرت انساني است و آسايش او، هويت و فرهنگ او را تحت الشعاع قرار داده. مرحوم دكتر كريم پيرنيا مي گفت در قديم خانه ها را آدم وار

مي ساختند، يعني براي سكونت و راحتي انسان. اما تغييرات و تحولات غير اصولي در ساخت ساز و تاسيسات و كاربرد مصالح ساختماني و طراحي، خانه ها را را تبديل كرده به فضايي كه ديگر راحتي و آسايش و لطافت ندارد و تنها سرپناهي است كه به ناچار آن را مي پذيريم و به آن پناه مي بريم.
بنابراين طرح اين نكته ضروريست كه همه آنچه مورد انتقاد است، خود را به ما تحميل كرده و ما نيز اجازه داده ايم بدون هيچگونه بومي سازي و ايجاد صلاحيت و تناسب با زندگي انسان ايراني وارد عرصه تعايش ما شود كه البته بقول پروفسور رفيع پور اين ضايعات و خساراتي است كه انسان در اثر تحول و توسعه و در تضاد با راه و رسم صحيح زندگي انساني مي پردازد. و تنها راه چاره در اين

عرصه آن است كه اين ضايعات را به حداقل كاهش دهيم و همين امر نيز تدابير خاص خودش را مي طلبد. براي تدبير در اين باره ضروريست بدانيم كه همه آنچه را كه از آن سخن مي گوييم ناهنجاري فضاي زيست ما نيستند. بعضي ضرورت و اقتضاء توسعه و تحول بوده است و نيز ضروري است كه بدانيم هنوز چيزهاي بسيار براي افتخار و باليدن داريم. ميراث كهن و يادگار تمدن كشورما در صورت تعمق، راهگشاي بسيار خوبي خواهد بود.

و نيز بايد به خاطر داشت به دليل ويژگي هاي خاص هنر معماري، هر عملكردي در حوزه معماري و هنر، روش نوين در ساخت و سازها و طراحي ها، شهرسازي و شهرهاي جديد و بافت هايي كه امروز ايجاد مي شوند نيز براي آيندگان به جا خواهد ماند و آنها ما را قضاوت خواهند كرد!

منبع:
http://culture.aruna.ir
۲۲۳ نکته اجرایی ساختمان

۱٫ براي اندازه گيري عمليات خاكي در متره و برآورد از واحد متر مكعب استفاده مي شود.

۲٫ آجر خطائي ، آجري است كه در اندازهاي ۵×۲۵×۲۵ سانتيمتر در ساختمانهاي قديمي براي فرش كف حياط و غيره بكار مي رفت.

۳٫ چنانچه لازم باشد در امتداد ديواري با ارتفاع زياد كه در حال ساختن آن هستيم بعدا ديوار ديگري ساخته شود بايد لاريز انجام دهيم.

۴٫ هرگاه ابتدا و انتهاي يك ديوار در طول ديوار ديگري بهم متصل شود ، به آن ديوار در تلاقي گفته مي شود.

۵٫ در ساختمانهاي مسكوني (بدون زيرزمين)روي پي را معمولا بين ۳۰ تا ۵۰ سانتي متر از سطح زمين بالاتر مي سازند كه نام اين ديوار كرسي چيني است.

۶٫ قوس دسته سبدي داراي زيبايي خاصي بوده و در كارهاي معماري سنتي استفاده مي شود.

۷٫ حداقل ارتفاع سرگير در پله ۲ متر مي باشد.

۸٫ ويژگيهاي سقف چوبي :الف)قبلا عمل كلافكشي روي ديوار انجام مي گيرد ب)عمل تراز كردن سقف در كلاف گذاري انجام مي شود ج)فاصله دو تير از ۵۰ سانتيمتر تجاوز نمي كند د)تيرها حتي الامكان هم قطر هستند.

۹٫ گچ بلانشه كندگير بوده ولي داراي مقاومت زياد مانند سيمان سفيد است.

۱۰٫ به سيمان سفيد رنگ معدني اكسيد كرم اضافه مي كنند تا سيمان سبز به دست آيد.

۱۱٫ سنگ جگري رنگ كه سخت ، مقاوم و داراي رگه هاي سفيد و در سنندج و خرم آباد فراوان است.

۱۲٫ دستگاه كمپكتور ، دستگاهي است كه فقط سطوح را ويبره مي كند ، زير كار را آماده و سطح را زير سازي مي كند.

۱۳٫ عمل نصب صفحات فلزي (بيس پليتها) در زمان ۴۸ ساعت بعد از بتن ريزي صورت مي گيرد.

۱۴٫ زماني كه خاك (زمين) بسيار نرم بوده و مقاومت آن كمتر از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد از فونداسيون پي صفحه اي استفاده مي گردد.

۱۵٫ قطر دايره بتون خميري ، بر روي صفحه مخصوص آزمايش آب بتون ، حدود ۳۰ تا ۳۵ سانتيمتر مي باشد.

۱۶٫ حدود درجه حرارت ذوب شدن خاك آجر نسوز ۱۶۰۰ درجه مي باشد.

۱۷٫ نام آجري كه از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نيم لايي ناميده مي شود.

۱۸٫ نام ديوارهاي جداكننده و تقسيم پارتيشن نام دارد.

۱۹٫ عمل برداشتن خاك كف اطاق و ريختن و كوبيدن سنگ شكسته بجاي آن را بلوكاژ مي گويند.

۲۰٫ زمين غير قابل تراكم هوموسي ناميده مي شود.

۲۱٫ عمق پي هاي خارجي يك ساختمان در مناطق باران خيز حداقل ۵۰ سانتيمتر است.

۲۲٫ نام فضاي موجود بين دو رديف پله چشم ناميده مي شود.

۲۳٫ در سقف هاي چوبي حداكثر فاصله دو تير ۵۰ سانتيمتر است.

۲۴٫ سيمان نوع اول براي ديوارها و فونداسيونهاي معمولي استفاده ميگردد.

۲۵٫ اكسيد آهن را براي تهيه سيمان قرمز رنگ ، با كلينگر سيمان سفيد آسياب مي كنند.

۲۶٫ نام ديگر لوله هاي سياه بدون درز مانسمان نام دارد.

۲۷٫ سريعترين و عملي ترين وسيله اجراي اتصالات ساختمان ،پلها و نظاير جوش مي باشد.

۲۸٫ حاقل درجه حرارت براي بتن ريزي ۱۰ درجه مي باشد.

۲۹٫ ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاك بايد بين ۱ تا ۲ سانتيمتر باشد.

۳۰٫ اندود زير قيروگوني ، ماسه سيمان است.

۳۱٫ چنانچه گودبرداري از سطح زمين همسايه پائين تر باشد ، حداكثر فاصله شمعها ۵/۲ متر مي باشد.

۳۲٫ در پي كني هاي كم عمق در زمين هاي ماسه اي حدود زاويه شيب ۳۰ تا ۳۷ درصد مي باشد.

۳۳٫ براي ايجاد مقاومت مناسب در طاق ضريس حداقل خيز قوس بايد ۳ سانتيمتر باشد.

۳۴٫ لوله هاي مانسمان سياه و بدون درز ، گاز رساني

۳۵٫ در بتون ريزي ديوارها و سقفها ، صفحات قالبي فلزي مناسب ترند.

۳۶٫ از اسكديپر براي خاكبرداري ، حمل ، تخليه و پخش مواد خاكي استفاده مي گردد.

۳۷٫ اتصال ستون به فونداسيون به وسيله ستكا انجام مي گيرد.

۳۸٫ براي لوله كشي فاضلاب يهتر است از لوله چدني استفاده گردد.

۳۹٫ پر كردن دو يا سه لانه از تيرآهن لانه زنبوري در محل تكيه گاهها جهت ازدياد مقاومت برشي است.

۴۰٫ بهترين و با استفاده ترين اتصالات در اسكلت فلزي از نظر استحكام و يك پارچگي اتصالات با جوش است.

۴۱٫ ارتفاع كف داربست جهت اجراي طاق ضربي تا زير تيرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتيمتر.

۴۲٫ در ساختمانهاي مسكوني كوچك (يك يا دو طبقه) قطر داخلي لوله هاي گالوانيزه براي آب رساني بايد ۲/۱ اينچ باشد.

۴۳٫ وجود سولفات سديم،پتاسيم و منيزيم محلول در آب پس از تركيب با آلومينات كلسيم و سنگ آهك موجود در سيمان سبب كم شدن مقاومت بتون مي گردد.

۴۴٫ زمان نصب صفحات بيس پليت معمولا بايد ۴۸ ساعت پس از بتون ريزي فونداسيون انجام شود.

۴۵٫ براي ساخت بادبند بهتر است از نبشي ، تسمه ، ناوداني و ميلگرد استفاده گردد.

۴۶٫ هدف از شناژبندي كلاف نمودن پي هاي بنا به يكديگر و مقاومت در برابر زلزله مي باشد.

۴۷٫ سقفهاي كاذب معمولا حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتيمتر پايين تر از سقف اصلي قرار مي گيرد.

۴۸٫ قلاب انتهايي در ميلگردهاي يك پوتربتوني براي عامل پيوند بيشتر آرماتور در بتون مي باشد.

۴۹٫ حد فاصل بين كف پنجره تا كف اطاق را دست انداز پنجره ميگويند.

۵۰٫ در ساخت كفراژ ستونها ، قالب اصلي ستون بوسيله چوب چهارتراش مهار مي گردد.

۵۱٫ طول پله عبارت است از جمع كف پله هاي حساب شده با احتساب يك كف پله بيشتر.

۵۲٫ آجر جوش بيشتر در فونداسيون مورد استفاده قرار مي گيرد.

۵۳٫ اثر زنگ زدگي در آهن با افزايش قليايت در فلز نسبت مستقيم دارد.

۵۴٫ از امتيازات آجر لعابي صاف بودن سطوح آن ، زيبايي نما ، جلوگيري از نفوز آب مي باشد.

۵۵٫ در كوره هاي آجرپزي بين خشتها صفحه كاغذي قرار مي دهند.

۵۶٫ بهترين نمونه قطعات كششي ضلع تحتاني خرپاها مي باشد.

۵۷٫ تيرهاي بتن آرمه، خاموتها(كمربندها) نيروي برشي را خنثي مي كنند.

۵۸٫ چسبندگي بتون و فولاد بستگي به اينكه آرماتورهاي داخل بتون زنگ زده نباشد.

۵۹٫ شيره يا كف بتون زماني رو مي زند كه توسط ويبره كردن هواي آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.

۶۰٫ آلوئك در اثر وجود دانه هاي سنگ آهن در خشت خام در آجرها پديدار مي گردد.

۶۱٫ خشك كردن چوب به معني گرفتن شيره آن است.

۶۲٫ لغاز به معني پيش آمدگي قسمتي از ديوار.

۶۳٫ مقدار كربن در چدن بيشتر از سرب است.

۶۴٫ لوله هاي آب توسط آهك خيلي زود پوسيده مي شود.

۶۵٫ آجر سفيد و بهمني در نماي ساختمان بيشترين كاربرد را دارد.

۶۶٫ آجر خوب آجري است كه در موقع ضربه زدن صداي زنگ بدهد.

۶۷٫ لاريز يعني ادامه بعدي ديوار بصورت پله پله اتمام پذيرد.

۶۸٫ كرم بندي هميشه قيل از شروع اندود كاري گچ و خاك انجام مي گيرد.

۶۹٫ براي خم كردن ميلگرد تا قطر ۱۲ ميليمتر از آچار استفاده مي گردد.

۷۰٫ اسپريس يعني پاشيدن ماسه و سيمان روان و شل روي ديوار بتوني.

۷۱٫ براي ديرگيري گچ ساختماني از پودر آهك شكفته استفاده مي گردد.

۷۲٫ مشتو يعني ايجاد سوراخهائي در سطح خارجي ديوارها جهت ساختن داربست.

۷۳٫ بتون معمولا پس از ۲۸ روز حداكثر مقاومت خود را به دست مي آورد.

۷۴٫ پيوند هلندي از اختلاط پيوندهاي كله راسته و بلوكي شكل مي گيرد.

۷۵٫ وجود بند برشي در پيوند مقاومت ديوار را ضعيف مي كند.

۷۶٫ كاملترين پيوند از نظر مقاومت در مقابل بارهاي فشاري وارده پيوند بلوكي مي باشد.

۷۷٫ قپان كردن در اصطلاح يعني شاقولي نمودن نبش ديواره.

۷۸٫ خط تراز در ساختمان براي اندازه برداريهاي بعدي و مكرر در ساختمان است.

۷۹٫ ضخامت و قطر كرسي چيني در ساختمانها بيشتر از ديوارهاست.

۸۰٫ پارتيشن ميتواند از جنس چوب ، پلاستيك و فايبرگلاس باشد.

۸۱٫ از ديوارهاي محافظ براي تحمل بارهاي افقي و مايل استفاده مي شود.

۸۲٫ ملات باتارد از مصالح ماسه ، سيمان و آهك ساخته مي شود.

۸۳٫ مقدار عمق سطوح فونداسيونها از زمين طبيعي در همه مناطق يكسان نيست.

۸۴٫ ملات ساروج از مصالح آهك ، خاكستر ، خاك رس ، لوئي و ماسه بادي ساخته مي شود.

۸۵٫ ملات در ديوار چيني ساختمان حكم چسب را دارد.

۸۶٫ ملات آبي اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد مي گردد.

۸۷٫ در مجاورت عايقكاري (قيروگوني)از ملات ماسه سيمان استفاده مي شود.

۸۸٫ براي ساخت ملات باتارد آب + سيمان ۲۵۰+آهك ۱۵۰+ ماسه

۸۹٫ پيه دارو تركيبي از مصالح آهك ، خاك رس ، پنبه و پيه آب شده

۹۰٫ ابعاد سرندهاي پايه دار ۱ تا ۵/۱ عرض و طول ۵/۱ تا ۲ متر .

۹۱٫ معمولا براي كرم بندي ديوارهاي داخلي ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاك استفاده مي شود.

۹۲٫ طرز تهيه گچ دستي يا گچ تيز عبارت است از مقداري آب + گچ بااضافه مقداري سريش.

۹۳٫ وجود نمك در ملات كاه گل موجب ميشود كه در آن گياه سبز نشود.

۹۴٫ هنگام خودگيري حجم گچ ۱ تا ۵/۱ درصد اضافه مي شود.

۹۵٫ گچ كشته يعني گچ الك شده ورزداده + آب.

۹۶٫ اندودهاي شيميايي در سال ۱۹۴۸ كشف شد كه تركيب آن پرليت ، پنبه نسوز مواد رنگي و ميكا مي باشد كه بعد از ۸ ساعت خشك ميشوند و بعد از دو تا سه هفته استحكام نهايي را پيدا مي كنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عايق بسيار خوبي هستند.

۹۷٫ سراميك بهترين عايق صوتي است ، زيرا سلولهاي هوايي بسته اي دارد كه ضخامت آن ۶ تا ۱۰ ميليمتر است.

۹۸٫ آكوسيت نيز عايق خوبي براي صداست.

۹۹٫ اندازه سرندهاي چشم بلبلي ۵ ميليمتر است.

۱۰۰٫ سرند سوراخ درشت به سرند ميليمتري مشهور است.

۱۰۱٫ اندودهاي هوايي يعني اندودي كه در مقابل هوا خودگيري خود را انجام مي دهند.

۱۰۲٫ تركيب اندود تگرگي يا ماهوئي پودر سفيد سنگ + سيمان رنگي +آب (در حالت شل) مي باشد.

۱۰۳٫ وقتي با سنگ سمباده و آب روكار سيماني را مي شويند تا سنگهاي الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده مي گويند.

۱۰۴٫ كار شيشه گذاري در آب ساب و شسته انجام مي گيرد.

۱۰۵٫ فرق اندود سقف با ديئار در فضاهاي بسته (مانند اطاق) اين است كه اندود سقف سبك و ديوارها معمولي مي باشد.

۱۰۶٫ مهمترين عامل استفاده از اندود در سقف هاي چوبي محافظت از آتش سوزي مي باشد.

۱۰۷٫ سقفهايي با تيرآهن معمولي طاق ضربي و بتني مسلح در درجه حرارت ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه تغيير شكل پيدا مي كنند.

۱۰۸٫ ضخامت اندود گچ و خاك حدودا ۲ سانتيمتر است.

۱۰۹٫ توفال تخته ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتري كه تراشيده و سبك است.

۱۱۰٫ علت ترك اندود در سقفهاي چوبي افت تيرهاست.

۱۱۱٫ سقف كاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عايق خوبي به حساب مي آيد.

۱۱۲٫ در زير سازي سقف جهت اجراي اندود در كنار دريا از ني بافته شده بيشتر استفاده مس شود.

۱۱۳٫ توري گالوانيزه در نگهداري پشم شيشه در سقفهاي سبك ، سطح ديوارهاي قيراندود و سطح تيرآهنهاي سقف كاربرد دارد.

۱۱۴٫ مصرف ميلگرد جهت اجراي زير سازي سقفهاي كاذب ۹ عدد در هر متر مربع مي باشد.

۱۱۵٫ موارد اصلي استفاده از سقفهاي كاذب بيشتر به منضور كم كردن ارتفاع ، عبور كانالها و لوله ها و زيبايي آن مي باشد كه شبكه آن حتما بايد تراز باشد.

۱۱۶٫ بهتر است در سقفهاي بتوني ميله هاي نگهدارنده سقف كاذب قبل از بتون ريزي كار گذاشته شود.

۱۱۷٫ در سقفهاي كاذب مرتبط با هواي آزاد(مانند بالكن) اندود گچ + موي گوساله و آهك استفاده مي شود.

۱۱۸٫ شالوده در ساختمان يعني پي و فونداسيون.

۱۱۹٫ ابعاد پي معمولا به وزن بنا و نيروي وارده ، نوع خاك و مقاومت زمين بستگي دارد.

۱۲۰٫ در نما سازي سنگ ، معمولا ريشه سنگ حداقل ۱۰ سانتيمتر باشد.

۱۲۱٫ در فشارهاي كم براي ساخت فونداسيونهاي سنگي از ملات شفته آهك استفاده مي شود و براي ساخت فونداسيونهايي كه تحت بارهاي عظيم قرار مي گيرند از ملات ماسه سيمان استفاده مي شود.

۱۲۲٫ در ساختمان فونداسيونهاي سنگي پر كردن سنگهاي شكسته را ميان ملات اصطلاحا پر كردن غوطه اي مي نامند.

۱۲۳٫ پخش بار در فونداسيون سنگي تحت زاويه ۴۵ درجه انجام مي گيرد.

۱۲۴٫ در ساختمانهاي آجري يك طبقه براي احداث فونداسيون اگر از شفته آهكي استفاده شود اقتصادي تر است.

۱۲۵٫ در پي هاي شفته اي براي ساختمانهاي يك تا سه طبقه ۱۰۰ تا ۱۵۰ كيلو گرم آهك در هر متر مكعب لازم است.

۱۲۶٫ اصطلاح دو نم در شفته ريزي يعني تبخير آب و جذب در خاك.

۱۲۷٫ معولا سنگ مصنوعي به بتن اطلاق مي شود.

۱۲۸٫ زاويه پخش بار فنداسيون بتني نسبت به كناره ها در حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه مي باشد.

۱۲۹٫ بتن مكر براي پر كردن حجمها و مستوي كردن سطوح كاربرد دارد.

۱۳۰٫ مهمترين عمل ويبراتور دانه بندي مي باشد.

۱۳۱٫ معمولا بارگذاري در قطعات بتني بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز مي باشد.

۱۳۲٫ از پي منفرد بيشتر در زمينهاي مقاوم استفاده مي شود.

۱۳۳٫ بتون مسلح يعني بتن با فولاد.

۱۳۴٫ از نظر شكل قالبندي براي فونداسيونها قالب مربع و مسطيل مقرون به سرفه مس باشد.

۱۳۵٫ پي هاي نواري در عرض ديوارها و زير ستونها بكار مي رود و در صورتيكه فاصله پي ها كم باشد و با ديوار همسايه تلاقي نمايد پي نواري بيشترين كاربرد را دارد.

۱۳۶٫ در آسمان خراشها ، معمولا از پي ژنرال فونداسيون استفاده مي شود و وقتي از اين نوع پي در سطحي بيش از سطح زير بنا استفاده شود زمين مقاوم و بارهاي وارده بيش از تحمل زمين است.

۱۳۷٫ هرگا فاصله پي ها از هم كم بوده يا همديگر را بپوشند يا يك از پي ها در كنار زمين همسايه قرار گيرد از پي هاي مشترك استفاده مي شود.

۱۳۸٫ اصطلاح ژوئن درز انبساط است.

۱۳۹٫ ميتوان به جاي دو پي با بار مخالف از پي ذوزنقه اي استفاده كرد.

۱۴۰٫ بهترين و مناسب ترين نوع پي در مناطق زلزله خيز پي راديه ژنرال است.

۱۴۱٫ در اجراي شناژبندي جهت اتصال به فونداسيون معمولا شناژها از بالا و پايين همسطح هستند.

۱۴۲٫ در كفراژبندي پي چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادي تر است.

۱۴۳٫ در عايق بندي از گوني استفاده مي كنيم ،زيرا از جابجايي قير جلوگيري مي كند و حكم آرماتور را دارد كه در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن مي شودكه در ۲ لايه گوني انجام مي گيردكه گوني ها در لايه بعدي نسبت به لايه قبل با زاويه ۹۰ درجه برروي هم قرار مي گيرند.

۱۴۴٫ زير قيروگوني از اندود ملات ماسه سيمان استفاده مي شود كه بعضي از مهندسان در زير قير اندود ملات ماسه آهك استفاده مي كنند كه در اينصورت قيروگوني فاسد مي شود.

۱۴۵٫ از قلوه سنگ (ماكادام) در طبقه هم كف مي توانيم بجاي عايق كاري استفاده كنيم كه ضخامت آن حدود ۴۰-۳۰ سانتيمتر خواهد بود.

۱۴۶٫ اگر در عايقكاري ، قير بيش از حد معمول مصرف شود باعث مي شود قير در تابستان جابجا شود.

۱۴۷٫ عايقكاري قيروگوني مي بايست از سر جانپناه حدودا ۲۰ سانتيمتر پايينتر شروع شود و قيروگونيي كه روي جانپناه كشيده مي شود براي جلوگيري از نفوذ بارش با زاويه است.

۱۴۸٫ سطح فونداسيون به اين دليل عايق مي شود كه از مكش آب توسط ملات ديوار چيني ها به بالا جلوگيري ميكند.

۱۴۹٫ در عايقكاري عمودي روي ديوارهاي آجري بهتر است كه از اندود ماسه سيمان استفاده شود.

۱۵۰٫ اصطلاح زهكشي يعني جمع كردن و هدايت آب ،كه فاصله آبروها در زهكشي بايد به حدي باشد كه به پي ها نفوذ نكند.

۱۵۱٫ اگر توسط سفال زه كشي كنيم بايد حتما درز قطعات را با ملات پركنيم.