سیستم های برقی

مقدمه :
تنوع سيستم هاي برقي موجود در كارخانه ها، مراكز صنعتي ، واحدهاي توليدي و خدماتي و استفاده گسترده از سيستم هاي برقي در ارتقاء كيفي و توسعه كمي توانايي بيشتر در همه زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ضرورت و اهميت اين رشته را مشخص مي كنند .

تاريخچه اي از مهندسي برق :
تاريخچه مهندسي برق به اصطلاح G I V I e n g i n e r i n g به قرن هجدهم باز مي گردد . طي گذشت سالهاي متمادي و با پيشرفت علم و تخصصي شدن علوم مختلف از جمله مكانيك و عمران ، از برق جدا شده اما اين اصطلاح همچنان نام خود را براي مهندسي برق حفظ كرده است در كشور ما نيز اين رشته تا قبل از انقلاب فرهنگي داراي گروهاي كمتري نسبت به امروز بوده است . مهندسي برق از جمله رشته هايي است كه بيان گر كاربرد علم در ايجاد سازندگي و عمران كشور است .

نام مصاحبه كنندگان : مهران قلعه نوي ، وحيد كمالزاده
نام مصاحبه شونده : مسعود قلعه نوي
تاريخ مصاحبه : ۲۰/۱۰/۸۲
۱ ـ رشته اصلي شما چيست ؟ فني و مهندسي
۲ ـ رشته فرعي شما چيست ؟ الكترونيك
۳ ـ چند سال داريد و داراي چه مدركي هستيد ؟ ۲۷ سال دارم و داراي مدرك ليسانس برق

( الكترونيك )
۴ ـ كار شما چيست ؟ در يكي از كارخانه ها به عنوان مهندس برق كار مي كنم .
۵ ـ مكان كار شما دركجاست ؟ در جاده مشهد ، كارخانه كليد و پريز فضل الكتريك
۶ ـ چه موقع و چطور تصميم گرفتيد وارد اين كار شويد ؟ من از همان كودكي علاقه خاصي به وسايل برقي داشتم . روزهاي تعطيل به مغازه همسايه مان كه الكتريكي داشت مي رفتم و از همان دوران بود كه علاقه خاصي به اين كار پيدا كردم و بعد از گذراندن دبيرستان وارد فني حرفه اي شدم .
۷ ـ چه مدت است كه مشغول به اين كار هستيد ؟ حدودا دو سال

۸ ـ شما در كدام دانشگاه درس مي خوانديد ؟ در دانشگاه دارالفنون بجنورد
۹ ـ به عنوان يك مهندس برق ( الكترونيك ) فعاليت و وظايف اصلي شما چيست ؟
۱ ـ طراحي و سيم كشي برق
۲ ـ ساخت و طراحي مدارهاي مختلف
۳ ـ نظارت برسيستم هاي برقي و تعمير سيستم هاي برقي
۴ ـ مدير و نگهداري از سيستم هاي مربوط به برق

۱۰ ـ انجام كداميك از اين فعاليتها كه گفتيد سخت تر است ؟ به نظر من كسي كه با علاقه وارد اين كار شود هيچ كاري براي او سخت نخواهد بود اما به نظر من سخت تر از همه آن كارهايي كه گفتم طراحي و سيم كشي برق كارخانه است .
۱۱ ـ كداميك بيشترين رضايت را به شما مي بخشد ؟ قطعا پايان و درست بودن كاراست كه
مي تواند بيشترين رضايت را به من ببخشد .

۱۲ ـ آيا اعضاي اين حرفه اتحاديه و تشكيلاتي دارند ؟ تا آنجا كه من مي دانم اتحاديه ندارند .
۱۳ ـ آيا نقاط معيني از كشور است كه در آن جا عده زيادي به اين كار اشتغال داشته باشند ؟
در شهرهاي صنعتي قطعا ميزان كساني كه به اين شغل اشتغال دارند زياد است .
۱۴ ـ براي ورود به اين شغل چقدر سرمايه مي خواهد ؟ هيچ سرمايه اي نمي خواهد فقط مدرك .
۱۵ ـ چه دروسي را بايد براي وارد شدن به اين شغل بگذرانيم ؟ ۱ ـ دروس عمومي ۲ ـ دروس پايه

۳ ـ دروس اصلي ۴ ـ دروس تخصصي در زمينه الكترونيك ، مخابرات ، قدرت ، كنترل ، و بيوالكتريك را بايد بگذراند .
۱۶ ـ بعد از فارغ التحصيل شدن چه مهارتهايي را به دست مي آوريم ؟
۱ ـ مهارت كافي در شناخت ، نحوه عملكرد ، چگونگي بهره برداري سيستمها ، كنترل و اجراي پروزه ها در گرايش مربوط
۲ ـ شناسايي تكنولوژي هاي جديد و ارزيابي آنها به منظور كاربرد در طرح توسعه و نوآوري
۳ ـ شركت در پزوهش هاي صنعتي ، تحقيقاتي و بررسيهاي فني در زمينه گرايش تخصصي
۴ ـ كسب توانايي هاي لازم براي تجربه و تحليل سيستمها و طراحي آنها

۵ ـ تهيه گزارش
۱۷ ـ چگونه يك نفر مي تواند وارد اين كار شود ؟ بايد مهارتهاي لازم و حداقل ديپلم مهندسي برق را داشته باشد .
۱۸ ـ اين كار كه شما داريد در چه جايي انجام مي شود ؟ در مكان سرپوشيده
۱۹ ـ ويژگي ها و توانمندي هاي جسماني ، اخلاقي ، عاطفي ، و رواني مورد انتظار چيست ؟
در اين شغل خصوصيات جسماني خاصي لازم نيست ولي يك مهندس برق بايد از سلامت جهاني سرعت استفاده از اعضاي بدن را داشته باشد و در مقابل خستگي مقاوم باشد . از ويژگيهاي رواني : هوش عمومي ، استعدادهاي خاصي و همچنين دقت در انجام كار از ويژگيهاي شخصي توانايي كار در شرايط دشوار و از رغبت هاي مورد نياز علاقه به امور ذهني و كار جا داده هاي مورد نياز

۲۰ ـ اگر در كار شما مشكلي به وجود آيد چه مي كنيد ؟ با همكارانم در كارخانه هاي ديگر مشورت مي كنم .
۲۱ ـ حقوق شما چقدر است ؟ حدود ماهي ۱۸۰هزار تومان
۲۲ ـ به نظر شما آدم موفق چه كسي است ؟ كسي كه بتواند علاقه اش را تا آن جا دنبال كند كه براي خودش و جامعه خود مفيدي باشه و آينده اش را بسازد انسان منطقي است .
۲۳ ـ به عنوان آخرين سوال به يك جوان كه مي خواهد وارد اين شغل شود چه توصيه اي داريد ؟ توصيه اي كه براي يك جوان دارم اين است كه براي ورود به اين شغل بايد با آگاهي و بينش كافي به اين شغل وارد شوند و همچنين با مشاهده محيط كار و وظايف پرسنل شاغل و سنجش توانايي هاي خود اين شغل را انتخاب كنند .

دانشگاه تربيت مدرس تهران
دانشگاه تربيت مدرس در يك نگاه :
شورا ي انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۶۰براي اعتلاي نظام آموزش عالي كشور تصميم به ايجاد و دانشگاه تربيت مدرس گرفت كه به عنوان قطب علمي فرهنگي در ميان دانشگاههاي كشور و ديگر كشورهاي اسلامي به شمار آيد هدف از تاسيس اين دانشگاه تربيت اعضاي هيات علمي مورد نياز دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و نيز محققان و پژوهشگران متخصص براي فراگيري رشته هاي مورد نياز كشور است .

تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس :
دانشگاه تربيت مدرس داراي ۷ دانشكده در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد به عبارتي ديگر كارشناسي در اين دانشگاه ارايه نمي شود .
معرفي دانشكده ها و امكانات :
۱ ـ دانشكده علوم انساني ۱ ـ مراكز رايانه و اطلاع رساني
۲ ـ دانشكده علوم پايه ۲ـ كتاب خانه مركزي
۳ ـ دانشكده علوم پزشكي ۳ ـ خوابگاه
۴ ـ دانشكده فني و مهندسي
۵ ـ دانشكده كشاورزي

۶ ـ دانشكده صنايع دريايي و علوم دريايي
۷ ـ دانشكده هنر
دانشكده صنعتي اميركبير تهران
دانشگاه اميركبير در يك نگاه :

دانشگاه اميركبير فعاليت خود را از سال ۱۳۳۷با چهاررشته مهندسي ، مكانيك ، نساجي ، شيمي و راه و ساختمان آغاز نموده و به مرور زمان به لحاظ كمي و كيفي گسترش فراوان يافته تا جايي كه در حال حاضر گستره فعاليتهاي آموزشي و پژوهش آن در چهارده دانشكده علوم و يك واحد تابعه متمركز مي باشه .
تحصيل در دانشگاه اميروكبير :

هم اكنون حدود ۱۱۰۰۰دانشجو در ۳۴ گرايش كارشناسي ، ۵۱ گرايش كارشناسي ارشد و ۱۳دوره تحصيلي در مقطع دكترا به تربيت و تامين نيروهاي متخصص و پژوهشگر مورد نياز جامعه پرداخته است .
معرفي آموزشكده ها و امكانات
۱ ـ دانشكده مهندسي برق ۹ ـ دانشكده كشتي سازي
۲ ـ دانشكده مهندسي پزشكي ۱۰ـ دانشكده مهندسي معدن و متالوژي
۳ ـ دانشكده مهندسي پليمر ۱۱ـ دانشكده مهندسي مكانيك
۴ ـ دانشكده رياضي و كامپيومتر ۱۲ـ دانشكده مهندسي هوافضا
۵ ـ دانشكده مهندسي صنايع ۱۳ـ كتابخانه

۶ ـ دانشكده مهندسي عمران ۱۴ـ مركز محاسبات و انفورماتيك
۷ ـ دانشكده مهندسي كامپيوتر ۱۵ ـ خوابگاه
۸ ـ دانشكده فيزيك و علوم هسته اي

دانشكده شهيد بهشتي تهران
دانشگاه شهيد بهشتي در يك نگاه:

دانشگاه شهيد بهشتي در اسفندماه سال ۱۳۳۹با دو دانشكده معماري و شهرسازي و علوم بانكي و اقتصادي فعاليت خود را با جذب ۱۷۴دانشجو آغاز نموده بود اين دانشگاه تا سال ۱۳۴۷ار محل شهريه دانشجويان تامين مي شد و از دو سال پيش از كمكهاي دولتي نيز برخوردار گشت .
تحصيل در دانشگاه شهيد بهشتي :
در حال حاضر دانشگاه شهيد بهشتي با داشتن ۱۰دانشكده كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا
مي باشد .
هم اكنون تعداد دانشجويان ۱۰۵۸۳ نفر دانشجوي دختر و پسر به فعاليت خود ادامه مي دهد .

معرفي دانشكده ها و امكانات
۱ ـ دانشكده ادبيات و علوم انساني ۱۱ ـ پژوهشكده ليزر و گياهان دارويي
۲ ـ دانشكده حقوق ۱۲ ـ گروه آموزش معارف اسلامي
۳ ـ دانشكده علوم ۱۳ـ دو مركز سنجش از راه دور و اطلاع رساني ماهواره اي
۴ ـ دانشكده علوم اداري ۱۴ـ كتابخانه مركزي و مركز استاد
۵ ـ دانشكده علوم اقتصادي و سياسي ۱۵ـ خوابگاه
۶ ـ دانشكده علوم روانشناسي

۷ ـ دانشكده علوم رياضي
۸ ـ دانشكده علوم زمين
۹ ـ دانشكده معماري و شهرسازي
۱۰ ـ دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد در يك نگاه :
دانشگاه فردوسي مشهد در سال ۱۳۲۸هجري شمسي يا تبديل آموزشگاه عالي بهداري به دانشكده پزشكي تاسيس شد و با صدور مجوز ايجاد دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال ۱۳۳۵رسما فعاليت خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۶۳آموزشكده كشاورزي شيروان به اين مجموعه افزوده شد .
در ادامه روند گسترش آموزش عالي در سال ۱۳۶۷دانشكده علوم اداري و اقتصادي،در سال ۱۳۷۰ دانشكده دامپزشكي ، در سال ۱۳۷۳واحد آموزش عالي نيشابور و دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي و در سال ۱۳۷۵دانشكده علوم رياضي به واحد آموزشي دانشگاه فردوسي افزوده شدند .

تحصيل در دانشگاه فردوسي
دانشگاه فردوسي داراي ۲۰دانشكده در مقاطع تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري ميباشد . كه از جمله آن مي توان به آموزشكده كشاورزي شيروان ، واحد آموزش عالي نيشابورو دانشكده كشاورزي اشاره كرد .
دانشگاه فردوسي هم اكنون با بيش از ۱۵۰۰۰دانشجو و ۶۴۰عضو هيئت علمي و ۲۰۰۰كارمند ، فعاليت علمي و آموزشي و پژوهشي گسترده اي دارد .