مقدمه:
شركت كارخانجات پارس الكتريك (سهامي عام) در تاريخ ۹/۱۲/۱۳۴۱ تحت شماره ۸۵۶۷ در ايران به ثبت رسيده و فعاليتهاي آن با موضوع تاسيس و ايجاد كارخانه صنعتي وتوليدي مونتاژ راديو و تلويزيون بنيان نهاده شد.

توليدات اين كارخانه در حال حاضر شامل تلويزيونهاي رنگي در اندازه هاي مانيتور راديو پخش اتومبيل و بلندگو مي باشد.
در حال حاضر كارخانجات پارس الكتريك با همكاري شركت هاي معتبر و پيشرو جهاني و با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي وجديدترين ماشينهاي اينرت اتوماتيك و مجربترين مهندسين وتكنيسنها ونيروي كارآمد محصولات خود را توليد و به بازار عرضه مي نمايد.

كارخانجات اين شركت در مجتمع صنعتي واقع در كيلومتر ۹جاده مخصوص كرج مشغول به فعاليت بوده ومشتمل بر ۴ واحد توليدي (۱-تلويزيون ۲-مانيتور ۳-قطعات ۴-راديو وكوئيل سازي) و واحدهي پشتيباني توليد (تحقيقات وتوسعه، نگهداري وتعميرات، برنامه ريزي كنترل مواد، كنترل كيفيت) بوده وداراي كارگاههاي مجهز به ساخت مدارچاپي، قطعات پلاستيكي وفلزي، آبكاري ،پلاستوفوم، رنگ كاري وقالب سازي با استفاده از جديدترين تكنولوژي مدرن روز ميباشد.

كارخانجات پارس الكتريك در تاريخ ۱۶/۴/۱۳۵۸ در اجراي (بند ب) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران ملي اعلام گرديد وتحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران واقع شد و درسال ۱۳۷۱ در اجراي سياستهاي دولت محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر خصوصي سازي كارخانجات ،نقل وانتقال سهام بين سازمان صنايع ملي ايران و شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي وسازمان تامين اجتماعي صورت گرفت واداره امور شركت را هيئت مديره منتخب مجمع صاحبان سهام عهده دار گرديد.

-صرفه جويي در كليه مراحل توليد وكاهش ارزبري همواره به عنوان يك اصلي مورد توجه مديران وكاركنان مي باشد.
– از آنجا كه تنوع محصول يكي از اهداف اصلي شركت مي باشد، لذا در سال ۷۷نيز محصولات جديد (تلويزيون ۲۹ ،راديو ضبط، مانيتور ۱۷) را توليد وبه بازار عرضه نموده است.

– جهت حفظ وتقويت قابليت اصلي شركت (توليد محصولات صوتي و تصويري) ونيز استفاده بهينه از ظرفيت ماشين آلات منصوبه، درسال ۷۶ شركت پارس كالري(با فعاليت در زمينه صنايع چوبي) فعال گرديده و شركت طراحي و مهندسي ساخت صنعت (در زمينه توليدات صنعتي) با سرمايه گذاران ۱۰۰% پارس الكتريك گرديد.

سرمايه و سهامداران شركت كارخانجات پارس الكتريك:
سرمايه شركت مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال مي باشد وتعداد كل صاحبان سهام شركت بالغ بر ۰۹۳/۱۲ شخص حقوقي وحقيقي است كه ميزان سهام تركيب آن به شرح جدول زير مي باشد.
سهامداران شركت پارس الكتريك در تاريخ ۱/۳/۷۷
مشخصات تعداد سهام %

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي ۷۴۴،۱۰۸،۲۶ ۱۱/۲۶
سازمان تامين اجتماعي ۳۲۴،۸۳۴،۱۴ ۸۳/۱۴
سازمان مالي گسترش مالكيت ۷۸۶،۷۳۶،۱۰ ۷۴/۱۰
شركت سرمايه گذاري ملي ايران ۴۶۶،۱۴۰،۸ ۱۴/۸

سازمان صنايع ملي ايران ۵۳۶،۸۹۸،۶ ۹۰/۶
صندوق بازنشستگي ۱۹۴،۳۱۰،۲ ۳۱/۲
مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران ۷۵۲،۴۳۴،۱ ۴۳/۱
بانك تجارت ۶۲۲،۲۰۸،۱ ۲۱/۱
شركت سيمرغ ۰۶۸،۱۵۴،۱ ۱۵/۱

شركت تهران الكتريك ۱۹۰،۸۹۹ ۹۰/۰
شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس ۸۱۸،۸۸۷ ۸۹/۰
ساير سهامداران ۵۰۰،۳۸۶،۲۵ ۳۹/۲۵
جمع ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۱۰۰

شركت تابعه پارس الكتريك:
۱-شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به ۷۷% سهام
۲- شركت خدمات پارس با ۱۰۰% سهام
۳- شركت كارخانجات پارس كالري با ۱۰۰% سهام
۴-شركت لامپ تصوير رنگي عالم آرا با ۷۰% سهام

۵- شركت طراحي ومهندسي ساخت صنعت با ۱۰۰% سهام
۶-شركت عايق پلاستيك با ۱۰۰% سهام
۷-شركت خانه سازي آريا با ۵/۸۷% سهام (از طريق عايق پلاستيك)
۸-شركت پارس نيك با ۱۰۰% سهام

 

شركت كارنجات لوازم خانگي پارس (سهامي عام)
شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به منظور ساخت وتهيه وتوزيع وفروش انواع محصولات ولوازم خانگي در تاريخ ۶/۲/۱۳۴۵ به ثبت رسيده وكارخانه وتاسيسات آن در شهر صنعتي البرز قزوين احداث و به همت مهندسين و كارگران ايران در سال ۱۳۵۹ به بهره برداري رسيد.

طي دوران فعاليت شركت پس از انقلاب تركيب وميزان سرمايه شركت به دفعات تغيير يافت و در سال ۱۳۷۰ به تملك كارخانجات پارس الكتريك درآمد و در سال ۱۳۷۳ از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و در همان سال نيز در سازمان بورس اوراق بهاردار پذيرفته شد. توليدات اين شركت عبارتند از يخچال وفريزر در ابعاد ۸و۱۰و۱۲ فوت و همچنين يخچال و فريزر ۱۶ فوت دو درب بدون برفك كه در حال حاضر بدنه داخلي محصولات مذكور از فلزي به پلاستيكي تغيير يافته است.
محصولات اين شركت در سال ۷۳ موفق به دريافت نشان طلايي استاندارد گرديد.

شركت خدمات پارس:
اين شركت در سال ۱۳۵۵ با سرمايه شركت كارخانجات پارس الكتريك تاسيس و ۱۰۰% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد و به منظور پشتيباني و انجام خدمات پس از فروش محصولات پارس تاسيس شده است ودر جهت ارائه خدمات بيشتر اقدام به گسترش فعاليت خود در زمينه طراحي و نصب سيستم هاي ،آنتن مركزي، پيجينگ، تجهيزات آموزشي، كنترل مدار بسته ،برگزاري توجيهي، برگزاري كلاسهاي آموزش فني الكترونيك و تعمير تلويزيون در سطح كشور فعاليت داشته و با داشتن ورزيده ترين كادر خدماتي ۱۳۹ شعبه در اقصي ن قاط كشور اسلامي خدمات خود را ارائه مي دهد.

شركت كارخانجات پارس كالري (سهامي خاص)
اين شرتك در سال ۱۳۵۷ تاسيس و ۱۰۰% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد كه موضوع اصلي فعاليت شركت در حال حاضر در زمينه توليد انواع محصولات چوبي از قبيل مبلمان اداري و كتابخانه ،ميزهاي كامپيوتر، ديوارسازي، فضا سازي ادارات وايجاد سقف هاي كاذب باكيفيت عالي مي باشد.

 

شركت لامپ تصويررنگي عالم آرا(سهامي خاص)
اين شركت در سال ۱۳۷۶ تاسيس و ۷۰% سهمن آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد را هم فعاليت آن ايجاد كارخانه هاي صنعتي وتوليدي، ساخت و توليد انواع لامپ تصوير، تهيه وتوزيع لوازم صنعتي برق الكترونيكي وصادرات محصولات شركت مي باشد.

 

شركت طراحي و مهندسي ساخت صنعت( سهامي خاص)
اين شركت در سال ۱۳۷۶ تاسيس و ۱۰۰% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك و شركتهاي تابعه مي باشد وفعاليت اصلي آن ايجاد كارخانه هاي صنعتي وتوليدي و بههر برداري از آنها ،ساختوتهيه وفروش انواع لوازم صنعتي، برق الكترونيكي وقطعات مربوطه وصادرات محصولات شركت مي باشد.

شركت عايق پلاستيك (سهامي خاص)
اين شركت در سال ۱۳۳۵ تاسيس و ۱۰۰% سهام آن به كارخانجات پارس الكترونيك مي باشد و فعاليت آن مربوط به ساخت انواع فوم جهت بسته بندي محصولات مي باشد و باتوجه به افزايش سرمايه انجام يافته، مقدمات لازم به منظور تبديل شركت سهامي عام و پذيرفته شدن در بازار بورس اوراق بهادار براي آن فراهم گرديده است.

شركت خانه سازي آريا(سهامي خاص)
شركت خانه سازي آريا (سهامي خاص) در سال ۱۳۵۴ تاسيس و ۵/۸۷%سهام آن متعلق به شركت عايق پلاستيك مي باشد و فعاليت آن مربوط به ساخت توليد وفروش قطعات پيش ساخته ساختماني براي مصارف خانه سازي واحدهاي ساختماني مي باشد.

شركت پارس نيك:
اين شركت در سال ۱۳۵۶ تاسيس و ۱۰۰% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد و عمده فعاليت آن عمليات بازرگاني، واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز وانواع تجهيزات الكتريكي والكترونيكي ميباشد.

شركت مهندسي وبازرگاني پارس (سهامي خاص)
اين شركت در سال ۱۳۵۴ با مساحت ۳۷۵۰۰ متر مربع شامل ساختمانهاي اداري، ساختمان تعميرگاه و انبار قطعات يدكي و ۲ سوله انبار،تاسيس و ۱۰۰% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد و اهم فعاليت اين شركت خريد و فروش واردات وسرويس وتعمير ونگهداري كليه دستگاههاي صنعتي وبازرگاني مي باشد.

رغباي شركت پارس الكتريك:
پيام .شهاب،بلموند ، NEC ،تهران الكتريك (آريا) ،صنام از جمله كارخانجات ممتاز وصاحب نامه د رصنعت الكترونيك مي باشند كه به همين دليل وجود رغيبان پيشتاز در اين عرصه، بحث كنترل كيفيت در شركت پارس الكتريك اهميت ويژه خود را دارد.

جدول خلاصه عملكرد شركت كارخانجات پارس الكتريك از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶
سال نيروي انساني (نفر) توليد تلويزيون سياه وسفيد (دستگاه) توليد تلويزيون رنگي (دستگاه) توليد تلويزيون (دستگاه) مبلغ فروش (ميليون ريال) سود ميليون ريال تعداد سهام (هزار ريالي) سود سهمي (ريال)

عملياتي غيرعملياتي جمع قبل ازماليات
۱۳۷۱ ۸۰۷،۲ ۳۲۸،۲۸۰ ۷۴۱،۱۲۴ ۰۶۹،۴۰۵ ۴۰۴،۸۰ ۸۴۳،۲۲ ۲۳۱،۱۰ ۰۷۴،۳۳ ۰۰۰،۵۳۹،۱۶ ۲۰۰۰
۱۳۷۲ ۲۷۹،۲ ۰۹۳،۲۱۸ ۶۴۵،۱۳۰ ۵۱۵،۳۶۲ ۸۸۷،۱۰۰ ۶۶۶،۱۷ ۹۸۰،۱۹ ۶۴۶،۳۷ ۰۰۰،۵۳۹،۱۶ ۲۷۶،۲
۱۳۷۳ ۵۳۱،۱ ۶۵۳،۱۱۵ ۰۸۵،۱۲۷ ۷۳۸،۲۴۲ ۶۲۳،۱۲۸ ۸۹۶،۴۸ ۰۸۳،۱۹ ۹۷۹،۶۷ ۰۰۰،۱۴۵،۳۵ ۹۳۴،۱
۱۳۷۴ ۳۷۲،۱ ۷۱۲،۴۷ ۸۶۲،۹۵ ۵۷۹،۱۴۳ ۴۵۴،۱۴۷ ۸۹۲،۵۰ ۳۷۸،۵۱ ۲۷۰،۱۰۲ ۰۰۰،۰۰۰،۵۰ ۰۴۵،۲

۱۳۷۵ ۳۱۴،۱ – ۸۷۴،۱۹۲ ۸۷۴،۱۹۲ ۴۴۷،۲۸۱ ۰۰۶،۱۰۰ ۵۵۹،۵۰ ۵۶۵،۱۵۰ ۰۰۰،۰۰۰،۵۰ ۰۱۱،۳
۱۳۷۶ ۳۰۷،۱ – ۵۷۲،۳۳۳ ۵۷۱،۳۲۳ ۳۷۳،۴۶۰ ۷۶۷،۱۶۸ ۲۴۵،۵۰ ۰۱۲،۲۱۹ ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰ ۱۹۰،۲
بودجه سال ۱۳۷۷
سال نيروي انساني (نفر) توليد تلويزيون سياه وسفيد (دستگاه) توليد تلويزيون رنگي (دستگاه) توليد تلويزيون (دستگاه) مبلغ فروش (ميليون ريال) سود ميليون ريال تعداد سهام (هزار ريالي) سود سهمي (ريال)
عملياتي غيرعملياتي جمع قبل ازماليات
۱۳۷۷ ۳۴۲،۱ ۶۰۰،۴۳۵ ۰۰۰،۴۱ ۵۰۰،۶۶ ۱۸۷،۷۶۰ ۳۱۲،۲۱۷ ۷۵۰ ۵۶۲،۲۱۸ ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰ ۱۸۳،۲

چارت سازماني

نمودار سازماني برنامه ريزي توليد:
برنامه ريزي توليد متشكل از مدير برنامه ريزي كنترل توليد ، سه برنامه ريز، سرپرست برنامه ريزي مي باشد با اينكه در چارت سازماني واحد برنامه ريزي توليد از وجود رئيس امور برنامه ريزي نام برده شده ولي عملا چنين مسئولي در حال حاضر وجود ندارد.
نظارت در اين مجموعه براساس سلسله مراتب صورت مي گيرد.

هدف برنامه ريزي:
برنامه ريزي وكنترل توليد محصول جهت رسيدن به اهداف تعيين شده طبق برنامه ميان مدت ومحدوده اعتبار آن قسمت برنامه ريزي توليد است.

وظايف برنامه ريزي توليد:
قسمت برنامه ريزي توليد داراي ۳ وظيفه اصلي به شرح زير است:
۱-تهيه وتنظيم برناممه ميان مدت
۲-تهيه وتنظيم اسناد ۰۸M,98M,28M,29M,55M,11M
3-رفع اشكالات Post edit

۱-تهيه وتنظيم برنامه ميان مدت:
برنامه ميان مدت شركت پارس الكتريك آنطور كه برنامه ريزي شده ۲ ساله (۲۴ ماهه)است به اين ترتيب كه كارخانه بايد پيش بيني توليد ۲ ساله خود را كرده باشد تا براساس آن برنامه، مواد مورد نياز وقطعات اوليه يا پيش ساخته شده را سفارش دهند.

امااين كارخانه غير از اين برنامه ميان مدت براي اطمينان بيشتر يك برنامه ۶ ماهه همه برقرار كرده است به اين صورت كه سال اول را سال صفر در نظر گرفته مي شود وپس از گذشت ۶ماه اول (مثلا اول مهرماه) براساس حجم توليد و آمار موجودي كالا مواد اوليه، ۶ ماه دوم سال رامجددا هدفبندي وبرنامه ريزي مي كنند. تهيه برنامه ميان مدت از وظايف مدير برنامه ريزي است كه برحسب نيازهاي سازمان توسط مدير عامل تاييد مي شود و اين روندكاري تا حال روندي باثبات و روتين وبي عيب بوده است . اين برنامه از گزارشاتي كه مديران ارشد قسمتهاي ميدهند شكل مي گيرد.

هر چقدر گزارشات از حالت عادي به پيچيدگي مي رسد بايد براساس اين نيازهاي جديد سازمان خود را انطباق دهد.
۲-تهيه وتنظيم اسناد ۰۸M,98M,28M,29M,55M,11M
2-1- اعلام مركز هزينه سازنده محصول به سيستم پارت ليست (۱۱M)
2-1-1- هدف:

ايجاد يا به هنگام نمودن مراكز هزينه در سيستم پارت ليست به جهت صحت نتايج خروجي از سيستم.
۲-۱-۲- محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد

۲-۱-۳- شرح عمليات
-بررسي پارت ليست و هماهنگي با مركز اسناد
– بررسي اطلاعات مهندسي صنايع در صورت نياز
– بررسي ليست سفارشات ساخت و در صورت نياز
– صدور سند ۱۱M در صورت نياز به ايجاد يا تغيير مركز هزينه
– اخذ تاييديه
– ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه
۲-۱-۴-مراجع و مستندات:
-اطلاعات ارسال شده از مهندسي صنايع
-پارت ليست
۲-۱-۵- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
– نگهداري دستورالعمل – توسط واحد تضمين كيفيت
– نگهداري سوابق- توسط واحد برنامه ريزي
۲-۱-۶- ليست گيرندگان
-تضمين كيفيت

-برنامه ريزي توليد
۲-۲- فرم صدور سفارش ساخت (۲۸M)
2-2-1- هدف:
ساخت ومونتاژ محصول مطابق برنامه ميان مدت
۲-۲-۲- محدوده اعتبار

قسمت برنامه ريزي توليد
۲-۲-۳- شرح عمليات:
-بررسي برنامه پيش بيني ميان مدت درصورت لزوم
– بررسي پارت ليست ساخت محصولات
– -تعيين اقلام ساخت داخل وبررسي وضعيت مراكز هزينه ساخت وصدور سند ۱۱M در صورت نياز.
– بررسي ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش (Production parformace)
– تعيين مقدار مورد نياز جهت ساخت با توجه بهوضعيت موجود

– اخذ تاييديه
– ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه
۲-۳-۴- مراجع ومستندات:
– برنامه پيش بيني ميان مدت
– پارت ليست
– ليست موجودي
– ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت (production per.)

– كتاب راهنماي عملياتي سيستم همبسته مواد وانبارها
– سيستم دستورالعمل اعلام مراكز هزينه سازنده محصول به سيستم پارت ليست
۲-۲-۵- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
-نگهداري دستورالعمل:توسط واحد تضمين كيفيت
– نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي
۲-۳-۶- ليست گيرندگان
-تضمين كيفيت

– برنامه ريزي توليد صوتي وتصويري
– برنامه ريزي توليد قطعات
۲-۳- صدور سند تغييرات پارت ليست (۰۸M)

۲-۳-۱- هدف:
ايجاد يا تغيير فيلد تاريخ موثر وشماره سريال پارت ليست.
۲-۳-۳- شرح عمليات:
– بررسي گزارش كسري اشيونت صادر شده از كامپيوتر در صورت وجود.

– بررسي پارت ليست جهت استخراج اقلام جايگزين يا رويژن در صورت وجود
– بررسي موجودي اقلام جايگزين يا رويژن در صورت نياز
– صدور سند ۰۸M در صورت نياز
– اخذ تاييديه
– ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه

۲-۳-۴-مراجع ومستندات:
– گزارش كسري اشيونت
– پارت ليست
– ليست موجودي انبارها
– كتاب راهنماي عملياتي سيستم همسبته مواد وانبارها

۲-۳-۵-نگهداري دستورالعمل وسوابق:
– نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
– نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي
۲-۳-۶-ليست گيرندگان :
-تضمين كيفيت

-برنامه ريزي
-برنامه ريزي توليد
۲-۴-طرح توليد كوتاه مدت (۲۹M)
2-4-1-هدف:
ساخت و مونتاژ محصول مطابق برنامه كوتاه مدت
۲-۴-۲-محدوده اعتبار :
قسمت برنامه ريزي توليد

۲-۴-۳- شرح عمليات:
-بررسي برنامه كوتاه مدت
-بررسي ليست عملكرد توليد (به تفكيك سفارش ساخت) وپارت ليست محصول
– بررسي فرم كنترل توليد محصول انبار در صورت لزوم
– بررسي وضعيت موجودي انبار در صورت لزوم
– تعيين مقدار مورد نياز

– صدرو سند ۲۹M
– اخذ تاييديه
– ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه
۲-۴-۴-مراجع و مستندات:
– برنامه پيش بيني كوتاه مدت
– پارت ليست
– ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت
– ليست موجودي در انبارها

– كتاب راهنماي عملياتي سيستم همبسته مواد وانبارها
۲-۴-۵-نگهداري دستورالعمل وسوابق:
– نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
– نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي
۲-۴-۶-ليست گيرندگان:
-تضمين كيفيت
-برنامه ريزي صوتي و تصويري
-برنامه ريزي قطعات

۲-۵-صدور سند در خواست،صدور اشيونت از كامپيوتر (۹۸M)
2-5-1- هدف:
دريافت اسناد مكانيزه (۵۵M) يا اشيونت
۲-۵-۲-محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد
۲-۵-۳- شرح عمليات:

-بررسي فرم كنترل توليد محصول وپارت ليست مربوطه
-بررسي ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت
-بررسي ليست موجود ي در انبار
– صدور سند ۹۸M در صورت نياز
– اخذ تاييديه
– ارسال به Main از طريق ترمينال

 

۲-۵-۴- مراجع ومستندات:
– ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت
– پارت ليست
– ليست موجودي انبارها

– كتاب راهنماي عمياتي سيستم همسبته مواد وانبارها
۲-۵-۵- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
– نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
– نگهداري سوابق توسط واحد برنامه ريزي به مدت ۲ سال

۲-۵-۶- ليست گيرندگان:
– تضمين كيفيت
– برنامه ريزي توليد صوتي وتصويري.

۲-۶- صدورسند حواله سفارش ساخت (۵۵M)

۲-۶-۱- هدف:
تامين مواد مورد نياز خط توليد از انبار مطابق برنامه توليد كوتاه مدت
۲-۶-۲- محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد
۲-۶-۳- شرح عمليات:
– بررسي سند ۲۹M به جهت استخراج كد اسمبل در صورت نياز
– بررسي پارت ليست اسمبل جهت تامين مواد مورد نياز
– بررسي ليست موجودي انبار و صدور سند ۰۸M در صورت نياز
– صدرو سند ۵۵M ا زطريق Main يا بصورت دستي
– اخذ تاييديه
– تحويل به دفتر برنامه ريزي جهت ارسال به انبار
۲-۶-۴- مراجع و مستندات:
– اسناد ۲۸M
– پارت ليست
– ليست موجودي انبار
– دستورالعمل صدرو سند تغييرات پارت ليست ۰۸M
– 2-6-5- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
– نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
– نگهداري سوابق، توسط واحد برنامه ريزي به مدت ۲ سال
۲-۶-۶- ليست گيرندگان:

-تضمين كيفيت
– برنامه ريزي توليد صوتي وتصويري
– برنامه ريزي وتوليد قطعات

۲-۷-كنترل توليد محصولات
۲-۷-۱-هدف:
تحقق اهداف توليدي مطابق برنامه هاي توليد ارائه شده به واحد توليد
۲-۷-۲- محدوده اعتبار:

مجموعه برنامه ريزي توليد
۲-۷-۳-شرح عمليات:
– بررسي برنامه هاي توليد محصولات
– كنترل ونظارت بر توليد محصولات
– كنترل كمي گزارشات ارائه شده توسط توليد
– تهيه گزارشات آماري و تحليلي از مغايرتها در صورت وجود
– ارائه گزارشات به مديريت

۲-۷-۴- مراجع ومستندات:
-برنامه پيش بيني توليد ميان مدت
– برنامه پيش بيني توليد ماه

– طرح توليد هفتگي
– گزارشات برنامه ريزي توليد
۲-۷-۵-نگهداري دستورالعملها وسوابق:
-نگهداري دستورالعملها:توسط واحد تضمين كيفيت
-نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي به مدت ۲ سال
۲-۷-۶-ليست گيرندگان:

-تضمين كيفيت
-برنامه ريزي توليد صوتي و تصويري
-برنامه ريزي توليد قطعات
۲-۸-ويرايش منطقي اسناد Post edit
2-8-1-هدف:
اصلاح اسناد مغاير با فايل اصلي سيستم جهت جذب در سيستم گردش اسناد
۲-۸-۲-محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد و قسمت انبارها
۲-۸-۳-شرح عمليات: