درباره شرکت
شركت صنايع ريلي ايران خودرو (ايريكو) در سال ۱۳۸۲ توسط شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو بمنظور توليد خودروهاي ريلي درون شهري و حومه اي تاسيس گرديد.
واگن هاي مترو، ريل باس، قطار سبك شهري و منوريل از عمده محصولاتي مي باشند كه شركت ايريكو با اخذ قرارداد نسبت به ساخت آنها اقدام خواهد نمود.
كارخانه توليدي صنايع ريلي ايران خودرو با حجم سرمايه گذاري بالغ بر ۲۶۱ ميليارد ريال در زميني به مساحت ۵۲ هكتار در استان زنجان و در نزديكي شهرستان ابهر در حال احداث مي باشد. امكانات توليدي در حال ايجاد شامل ساخت و مونتاژ بوژي، ساخت بدنه، سندبلاست و رنگ، مونتاژ نهايي و تست مي باشد. كه امكان توليد سالانه ۲۰۰ دستگاه خودرو ريلي را فراهم مي آورد.
شركت صنايع ريلي ايران خودرو (ايريكو) در راستاي توسعه و گسترش فعاليتهاي گروه صنعتي ايران خودرو در بخش ريلي، با تكيه بر مطالعات انجام شده روي بازارهاي داخلي، منطقه و كشورهاي اسلامي در تير ماه سال ۱۳۸۲ با سرمايه گذاري مستقيم شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو و بمنظور توليد خودروهاي ريلي درون شهري و حومه اي تاسيس گرديد.
تاكيد در برنامه هاي توسعه سوم و چهارم بر توسعه صنعت حمل و نقل ريلي به ويژه در بخش درون شهري و همسو با اهداف و سياستهاي گروه صنعتي ايران خودرو جهت حضور در بازارهاي صادراتي ريلي، از ديگر عوامل مهم، موثر و انگيزه ساز دربرپايي شركت ايريكو بوده است.
واگنهاي مسافري از قبيل واگنهاي مترو، ريل باس و قطارسبك شهري از عمده محصولاتي مي‌باشند كه شركت ايريكو با اخذ قرارداد نسبت به ساخت آنها اقدام خواهد نمود.
شركت صنايع ريلي ايران خودرو قصد دارد تا با آشنايي كامل و تسلط به دانش و تكنولوژيهاي روز دنيا در حيطه كاري خود، با تلفيقي از پرسنل با تجربه، جوان و كارآمد با بکارگیری دانش شرکتهای مطرح در زمینه طراحی مهندسی و همکاری مشترک در پروژه های موجود در امر حمل و نقل ريلي خصوصاً توليد خودرو هاي ريلي و توسعه كاربردهاي آن صاحب دانش و تکنولوژی گردیده و در این زمینه پيشرو باشد.
يكي از اهداف مهم شركت ايريكو ارائه خدمات مشـاوره اي به سازمانـها و مـراجع ذيصـلاح و تصميم ساز در امر استفاده از سامانه هاي حمل و نقل ريلي جهت رفع معضلات و مشكلات ترافيكي در شهرهاي كشور است.
موارد ذيل دامنه فعاليت شركت ايريكو را در صنعت حمل و نقل ريلي بطور اجمال بيان مي نمايد:
– تأسيس، احداث و اداره کارخانجات در هر محل در داخل يا خارج از کشور به منظور توليد و ساخت و تهيه انواع خودروهای ريلی مشتمل بر اتوبوس ريلی، واگن مترو و واگن داخل شهری.
– ساخت قطعات و اجزاء واگن.
– خريد و فروش، واردات و صادرات مواد اوليه و محصولات و قطعات و هرگونه ماشين آلات مربوط به واگن و يا هرگونه فعاليتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد.
– ارائه خدمات مشاوره ای و مشارکت در طرحهای سرمايه گذاری توليدی و غير توليدی و مبادرت به کليه عملياتی که برای فعاليت مذکور مفيد و نافع باشد.
– ايجاد هرگونه شرکت با و يا بدون مشارکت اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی و خارجی و خريد کارخانجات و سهام شرکت ها و بطور کلی هرگونه فعاليتی که بصورت مستقيم و غير مستقيم در انجام و يا در تسهيل اجرای مقاصد شرکت مفيد باشد.
– صادرات و واردات کليه قطعاتی که با موضوع فعاليت شرکت مرتبط باشد.
از آنجا كه صادرات نقش بسزايي را در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و شركت هاي صادر كننده ايفا مي كند، شركت ايريكو بخشی از ظرفيت توليدي خود را به پروژه هاي صادراتي اختصاص خواهد داد. بازارهاي منطقه و كشورهاي اسلامي بعنوان بازار هاي هدف جهت صادرات برگزيده شده اند.

چشم انداز و اهداف
شركت صنايع ريلي ايران خودرو قصد دارد تا با آشنايي كامل و تسلط به دانش و تكنولوژيهاي روز دنيا در حيطه كاري خود، با تلفيقي از پرسنل با تجربه، جوان و كارآمد در امر حمل و نقل ريلي خصوصا توليد خودروهاي ريلي و توسعه كاربردهاي آن پيشرو باشد.
يكي از اهداف مهم شركت ايريكو ارائه خدمات مشاوره اي به سازمانها و مراجع ذيصلاح و تصميم ساز در امر استفاده از سامانه هاي حمل و نقل ريلي جهت رفع معضلات و مشكلات ترافيكي در شهرهاي كشور است.
موارد ذيل دامنه فعاليت شركت ايريكو را در صنعت حمل و نقل ريلي بطور اجمال بيان مي نمايد:
۱٫ تامين بخش عمده اي از نياز كشور به خودروهاي ريلي درون شهري و حومه اي با تكيه بر تكنولوژيهاي روز دنيا و متناسب با شرايط اقليمي كشور ايران.
۲٫ حضور در بازارهاي داخلي با معرفي تكنولوژيهاي نوين در حمل و نقل شهري و حومه اي و شركت در پروژه هاي ريلي بصورت كليد در دست و با مشاركت صاحب نام و تكنولوژي.
۳٫ ايجاد بسترهاي لازم براي صادرات و دست يافتن به بازارهاي برون مرزي.
از آنجا كه صادرات نقش بسزايي را در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و شركت هاي صادركننده ايفا مي كند، شركت ايريكو در مطالعات طرح توجيهي انجام شده خود، ۳۰ درصد ظرفيت توليدي خود را به پروژه هاي صادراتي اختصاص خواهد داد.
بازارهاي منطقه و كشورهاي اسلامي بعنوان بازارهاي هدف جهت صادرات برگزيده شده اند.
ماموریت
توليد قطار حومه ايي و شهري:
شركت ايريكو بر آن است تا نيازهاي ناوگان شركت هاي ريلي كشور را با ساخت، توليد و مونتاژ انواع واگن هاي مسافري درون و برون شهري تأمين كند. ايريكو توليد انواع واگن ها و قطارهاي سبك از جمله: اتوبوسهاي ريلي، واگن هاي مترو، قطار سبك شهري و منوريل را برنامه ريزي كرده است.
خدمات مشاوره يي در مورد ناوگان ريلي:
مكانيزم تأمين ناوگان با توجه به تكنولوژي پيچيده آن تابع شرايط خاصي است و بر اساس آن متقاضي خريد ناوگان، بايد در طراحي ناوگان نيازهاي بهره برداري و مقتضيات اقليمي خود را لحاظ و مبتني بر آن شركت سازنده را انتخاب كند. لذا شناسايي نيازها، متناسب سازي آن با شرايط اقليمي و تبيي مشخصات واگن مورد نياز فرآيندي كاملا علمي و فني است كه نيازمند حجم بالاي سرمايه گذاري است؛ از اين رو اغلب شركت هاي نوپاي ريلي بويژه در بخش خصوصي فاقد تجارب و دانش مربوط هستند. ايريكو با تكيه بر دانش فني و تجربه مهندسين خود ارائه مشاوره فني تخصصي به شركت هاي ريلي را براي تأمين ناوگان مطلوب و متناسب با نيازمندي آنها از مأموريت هاي اساسي خود مي داند.
ساخت و تأمين قطعات يدكي و اجزاي مورد نياز واگن:
انتخاب واگن مناسب گام نخست در تأمين ناوگان ريلي است و برخورداري از سيستم پشتيباني و نت (نگهداري و تعميرات) و تأمين و ساخت قطعات يدكي و اجزاء مورد نياز واگن ها براي پشتيباني و آماده كردن ناوگان براي بهره برداري، فرآيند بسيار خطيري است. با همين رويكرد ايريكو قصد دارد در كنار توليد واگن، توليد و تأمين قطعات يدكي و اجزاء واگن را نيز براي تعميرات و نگهداري ناوگان ريلي راه اندازي كند.
نگهداري و تعميرات، پشتيباني و بهره برداري از ناوگان ريلي:
شركت هاي ريلي دارنده واگن براي نگهداري و تعميرات ناوگان خود بايد دپوهاي تعميراتي معظم با هزينه هاي گزاف ايجاد كنند كه علاوه بر صرف زمان طولاني، منجر به افزايش هزينه و بالطبع افزايش بهاي خدمات شان مي شود. لذا تمايل زيادي به برون سپاري اين بخش از امور خود دارند. با اين هدف ايريكو قصد دارد خدمات نت را به مشتريان خود ارائه نمايد. به اين ترتيب شركت هاي كوچك ريلي كه توانايي ايجاد سايتهاي تعميراتي را ندارند از پشتوانه قوي فني تخصصي در حوزه نت برخوردار مي شوند.
هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ مهندس مجيد شايسته رئیس هیات مدیره
۲ مهندس ناصر صوفی مدیر عامل و
نایب رئیس هیات مدیره
۳ مهندس سید کاظم طاهرزاده قائم مقام مدیر عامل و
عضو هیات مدیره
۴ مهندس سید مصطفی خردمند عضو هیات مدیره
۵ مهندس حمید وطن دوست عضو هیات مدیره

اساسنامه
توليد قطار حومه ايي و شهري:
شركت ايريكو بر آن است تا نيازهاي ناوگان شركت هاي ريلي كشور را با ساخت، توليد و مونتاژ انواع واگن هاي مسافري درون و برون شهري تأمين كند. ايريكو توليد انواع واگن ها و قطارهاي سبك از جمله: اتوبوسهاي ريلي، واگن هاي مترو، قطار سبك شهري و منوريل را برنامه ريزي كرده است.
خدمات مشاوره يي در مورد ناوگان ريلي:
مكانيزم تأمين ناوگان با توجه به تكنولوژي پيچيده آن تابع شرايط خاصي است و بر اساس آن متقاضي خريد ناوگان، بايد در طراحي ناوگان نيازهاي بهره برداري و مقتضيات اقليمي خود را لحاظ و مبتني بر آن شركت سازنده را انتخاب كند. لذا شناسايي نيازها، متناسب سازي آن با شرايط اقليمي و تبيي مشخصات واگن مورد نياز فرآيندي كاملا علمي و فني است كه نيازمند حجم بالاي سرمايه گذاري است؛ از اين رو اغلب شركت هاي نوپاي ريلي بويژه در بخش خصوصي فاقد تجارب و دانش مربوط هستند. ايريكو با تكيه بر دانش فني و تجربه مهندسين خود ارائه مشاوره فني تخصصي به شركت هاي ريلي را براي تأمين ناوگان مطلوب و متناسب با نيازمندي آنها از مأموريت هاي اساسي خود مي داند.
ساخت و تأمين قطعات يدكي و اجزاي مورد نياز واگن:
انتخاب واگن مناسب گام نخست در تأمين ناوگان ريلي است و برخورداري از سيستم پشتيباني و نت (نگهداري و تعميرات) و تأمين و ساخت قطعات يدكي و اجزاء مورد نياز واگن ها براي پشتيباني و آماده كردن ناوگان براي بهره برداري، فرآيند بسيار خطيري است. با همين رويكرد ايريكو قصد دارد در كنار توليد واگن، توليد و تأمين قطعات يدكي و اجزاء واگن را نيز براي تعميرات و نگهداري ناوگان ريلي راه اندازي كند.
نگهداري و تعميرات، پشتيباني و بهره برداري از ناوگان ريلي:
شركت هاي ريلي دارنده واگن براي نگهداري و تعميرات ناوگان خود بايد دپوهاي تعميراتي معظم با هزينه هاي گزاف ايجاد كنند كه علاوه بر صرف زمان طولاني، منجر به افزايش هزينه و بالطبع افزايش بهاي خدمات شان مي شود. لذا تمايل زيادي به برون سپاري اين بخش از امور خود دارند. با اين هدف ايريكو قصد دارد خدمات نت را به مشتريان خود ارائه نمايد. به اين ترتيب شركت هاي كوچك ريلي كه توانايي ايجاد سايتهاي تعميراتي را ندارند از پشتوانه قوي فني تخصصي در حوزه نت برخوردار مي شوند.
تعالی سازمانی
دفتر تعالی سازمانی با درک ضرورت توسعه سيستماتيک شرکت و نظر به پي ريزي پايه هاي رشد مفاهيم مديريتي آن، همزمان با عملياتي شدن توليد و پيرو تاکيد مقام عالي مديريت، در ابتدای سال جاری، استقرار سيستمهاي نوين بهبود مديريتي را در ماموريت خود مورد توجه قرار داد. در ادامه فعاليتهاي شرکت، با طرح موضوع استقرار نظام مديريت کيفيت و همچنين حضور در جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در سطح گواهينامه، اين مديريت با آغاز پروژه خود ارزيابي بر مبناي مدل EFQM، گام در راه تعالي سازماني نهاد و انشاء ا… با حضور در مراسم جايزه امسال، برگ زرين ديگري بر کارنامه پرافتخار ايريکو و گروه صنعتي ايران خودرو خواهد افزود.

اهم فعالیتهای صورت گرفته و در دست انجام
• شناخت عمومي مشاور از ايريکو و سازماندهي پروژه (تعيين مسئول پروژه و ترکيب تيم هاي تعالي)
• برگزاري جلسه افتتاح پروژه با حضور کليه مديران شرکت
• توزيع کتب، مراجع مرتبط، اطلاع رساني و فرهنگ سازي در راستاي پيشبرد پروژه
• برگزاري جلسات و کارگاههاي آموزشي آشنائي با مفاهيم مدل تعالي سازماني و خودارزيابي مبتني بر مدل EFQM و انتخاب روش پروفرما براي خودارزيابي
• برگزاري جلسات اجماع خودارزيابي توانمندسازهاونتايج با حضور تيم هاي مربوط به هر يک از معيارهاي ۹ گانه مدل و شناسائي نقاط قوت، نواحي قابل بهبود و پروژه هاي بهبود در هر زيرمعيار مدل
• شناسائي ۲۲۱ پروژه بهبود در پايان جلسات خودارزيابي در معيارهاي مختلف
• تهيه و ارائه گزارش خودارزيابي شامل پروفرماها و امتيازات مکتسبه هر معيار در جلسات اجماع به مديريت محترم عامل به همراه کارنامه خود ارزيابی شرکت
• رتبه بندي پروژه هاي بهبود بر اساس امتيازهاي ماخوذه از اعضاي تيم هاي تعالي و شناسائي پروژه هاي برتر هر معيار
• تنظيم گزارش پروژه هاي بهبود شامل کليه پروژه هاي بهبود شناسائي شده و اولويت بندي آنها در هر معيار و بصورت کلي
• طراحي، توليد و راه اندازي اينترانت EFQM شامل کليه اخبار و اطلاعات پروژه و مسير دسترسي به فايلهاي مرتبط با پروژه و نشر بر روي شبکه داخلي دفتر تهران و محل کارخانه.
• برگزاری ۴ دوره مسابقه با مضامين تعالی سازمانی جهت حفظ سطح آگاهی و ارتباط پرسنل با مفاهيم و اهدای جوايز به برندگان منتخب
• شناسائي و انتخاب ۱۳ پروژه بهبود جهت اجرا در سال جاری. برای هر يک از پروژه ها، ضمن تنظيم شناسنامه، متوليان سازماني مربوطه مشخص شده و در موارد مقتضي انتخاب مشاور/مجریِ انجام صورت گرفته است.
• اعزام ۵ نفر به دوره تربيت ارزياب و يک نفر به دوره تربيت ارزياب ويژه جايزه ملی با توجه به تاکيد بر ايجاد فضاي پرورش ارزيابِ جايزه
• برگزاری جلسات دوهفتگی مشاور پروژه با مدير عامل و مديران پروژه های بهبود جهت پايش ميزان پيشرفت آنهادر شرکت
جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني
هر سازماني صرف نظر از نوع فعاليت، اندازه، ساختار و يا ميزان کاميابي در تامين اهداف سازماني خود نياز به مدلي دارد که بر اساس آن ميزان موفقيت خود را در نيل به آرمانها و راهبرد هاي کسب و کار خويش مورد سنجش و اندازه گيري قرار بدهد.
مدل هاي تعالي سازماني ابزاري جهت کمک به سازمانها براي سنجش ميزان قرار داشتن در مسير تعالي سازماني و رشد متوازن هستند. اين مدل ها به سازمان ها کمک مي کنند تا با مقايسه وضع موجود و مطلوب خود، تفاوت ها را شناسايي و سپس بر اساس اين تفاوت ها و بررسي علل وقوع آنها راه حل هاي بهينه سازي وضع موجود را شناسايي کرده و آنها را اجرا نمايند.
مدل جايزه ملي بهره وري و تعالي سازمان يک ابزار عملي و کاربردي براي ياري رساندن به سازمان ها جهت تشخيص جايگاهشان در مسير پيشرفت و تعالي مي باشد. اين مدل به آنها کمک مي کند که خلاها را شناسايي نموده و راه حل ها را در نظر بگيرند.
جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که بر اساس مدل EFQM بنا نهاده شده، در سازمانها طرفنظر از اندازه، ساختار و بخشهای مختلف آن قابل اجرا و کاربردی است. هر ساله مراسم ارزيابي و اهدای جوایز توسط موسسه مطالعات و بهره وری منابع انساني که در سال ۱۳۶۵ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران تاسيس شده است، برگزار ميگردد.
شرحی بر مدل سرآمدی و تعالی سازمانی
مدل سر آمدی یا تعالی سازمانی، الگویی عمومی و جامع بر گرفته از مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (European Foundation for Quality Management) است که سازمان های ايرانی، خود را بر اساس معیار های آن ارزیابی نموده و میزان تعالی گرایی سازمان خود را مورد سنجش قرار می دهند. معیار های مدل به دو گروه توانمند سازها و نتایج تقسیم می شوند.
امروزه سازمان های سرآمد تلاش می نمایند، از یک سو با اتخاذ رویکردهای کارآمد و اثر بخش که دستاوردهای ممتازی را برای سازمان به ارمغان می آورد و از سوی دیگر با تثبیت و تداوم نتایج خوبی که کسب نموده اند، رضایت تمامی ذینفعان خود را تامین نمایند. این سازمان ها در مسیر تعالی، از عقاید و باور های مشترک و محوری تحت عنوان ”مفاهیم بنیادین سر آمدی“ برخوردار هستند که مدل سرآمدی نیز بر پایۀ آن استوار گردیده است
سازمان ها در جریان اجرای مدل تعالی سازمانی، اقدام به خود ارزیابی می نمایند. خود ارزیابی عبارت است از بازنگری جامع، سیستماتیک و منظم فعالیتها و نتایج، بر اساس یک مدل ملموس و عینی که ضمن آشکار نمودن نقاط قوت و نواحی قابل بهبود سازمان، به تعریف و طرح ریزی پروژه های بهبود منجر می گردد.
در بطن مدل تعالی، منطق رادار (RADAR) وجود دارد. سازمان بر اساس منطق یاد شده می تواند رویکردهای سازمان را به صورت نظام مند و نتیجه گرا ارزیابی نماید. با محاسبه امتیاز ارزیابی، بنایی برای بررسی تعالی گرایی سازمان و زمینه مقایسه آن با سایر سازمان هایی که نسبت به خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی اقدام نموده اند، فراهم می گردد. با اجرای مدل تعالی سازمانی می توان در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی که بر مبنای مدل مزبور و نتایج خود ارزیابی، سازمان ها را ارزیابی می نماید، حضور یافت.
برنامه ریزی مبانع انسانی در ایریکو
چكيده :
اگر چه امروزه نياز به «سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه» بر كسي پوشيده نيست ، ليكن اين مهم در كشور به عنوان يك ضرورت مورد توجه مديران و كارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گيري از نظامهاي سنتي و استفاده از برنامه‌هاي آماده رايانه اي (package) هستيم. همچنين در زمينه معرفي اين نوع سيستم ها و مفهوم و كاربرد آن آموزش و اطلاع رساني مناسبي از طرف نهادهاي علمي و حرفه اي به عمل نيامده و كار فرهنگي مناسبي درباره ارتقاي سطح بينش مديران وكاركنان سازمانها و مؤسسات كشور صورت نپذيرفته و به همين دليل طرح ، استقرار و توسعه اين سيستم ها با مشكلات عديده مواجه شده است.
مقدمه :
علي رغم تحولات مهمي كه در دهه هاي اخير در زمينه ضوابط و متدولوژي تحليل ، طراحي و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه به وجود آمده و تآثيرات شگرفي را بر سيستم هاي اطلاعاتي گذاشته است و اين تاثيرات به طراحي و پياده سازي سيستم هاي هوشمند رايانه اي ( سيستم هاي طراحي شده براساس نيازهاي اطلاعاتي سازمانها ) و سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (
ERP=ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) شده است و با وجود اثبات اينكه انجام عمليات كنوني سازمانها و مؤسسات و اعمال كنترل هاي داخلي مطلوب و همچنين دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز از طريق سيستم هاي سنتي امكانپذير نيست، هنوز سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه كه يكي از مهمترين موضوعات زمان حاضر واز مبرم ترين نيازهاي بنگاههاي اقتصادي ايران است، به عنوان يك ضرورت مورد توجه مديران سازمانها و مؤسسات و كارگزاران كشور قرار نگرفته و اگر ارزيابي واقع بينانه اي از نظامهاي اطلاعاتي سازمانها و موسسات كشور داشته باشيم ، در مي يابيم كه تنها شمار اندكي از آنان داراي سيستم هاي اطلاعاتي مناسب كسب و كارند وبقيه فاقد نظامهاي اطلاعاتي مناسب بوده و برخي از اين سازمانها و موسسات از سيستم هاي اطلاعاتي سنتي نيز بهره مند نيستند و از ساده ترين نظامهاي برنامه ريزي وكنترل محرومند. در اين مجال نارسائيها و دشواريهاي طرح ، استقرار و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه در ايران تشريح مي شود.
سيستم اطلاعاتي يكپارچه:
سيستم اطلاعاتي يكپارچه شامل اجزاي دستي و رايانه اي يكپارچه است كه براي جمع‌آوري ، پردازش و كنترل و ذخيره اطلاعات و حصول اطمينان از صحت جريان اطلاعات در سازمان ، سهولت در كاركردهاي عملياتي و به منظور پشتيباني اطلاعات مديريت در تصميم گيريها طرح و استقرار مي يابد .
نظري بر سيستم برنامه ريزي منابع سازمان: نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان سيستم اطلاعاتي يكپارچه اي است كه فرايندهاي اصلي و فعاليتهاي عمده سازمان را پشتيباني و امكان برنامه ريزي و كنترل منابع سازمان را فراهم مي آورد . سيستمهاي برنامه‌ريزي سازمان كه از سال ۱۹۹۰ مطرح گرديده اند ،‌در واقع تكامل يافته «سيستم برنامه ريزي مواد» (MRP) و «سيستم اطلاعات مديريت» (MIS) هستند و هم اكنون پنج شركت برتر دنيا نظير مايكروسافت ، اوراكل و… در اين زمينه فعالند.