شلال دوزي
شلال دوزي، هميشه يكي از عمومي ترين اشكال سوزن دوزي بوده كه اخيرا سود طلبي از آن بر ديگر مصارف فراوان آن غالب آمده است.
علاقه مندي اخير به موج دار شدن شلاله وامدار اين حقيقت است كه تكنيك شلال دوزي از آسان به مشكل در حال پيشرفت است كه نتايج عجيبي هم به همراه دارد. از طريق كسب مهارت در

سوزن دوزي مي توان قدم هاي اوليه در يادگيري شلال دوزي را برداشت. شلال دوزي به شما اين امكان را مي دهد كه از اوقات متناوب روز حتي چند دقيقه، بازدهي شگفت انگيزي بصورت يك قطعه تمام شده در وقت كم بدست آوريد. رنگها نقش عمده اي در تعيين زيبايي يك سوزن دوزي ايفا مي كنند.

بنابراين بخش هاي اين مقاله به منظور بهبود نتيجه نهايي حتي براي مبتديان (توجه زيادي به انتخاب نخ ها در هر نقش شده است) توسط رنگها تقسيم بندي شده است. الهام گيري از رنگها ابزار كاملي براي شلال دوزي است و افراد از الهام گيري در طرح هاي نو، مي توانند براي سالها استفاده نمايند.

هماهنگي رنگها در نخ هاي زمينه

بطور سنتي، رنگ سفيد از خانواده رنگ هاي كتاني است. رنگ هميشه در درخشندگي و روح دادن به دكور خانه مورد استفاده بوده است. اغلب رنگ نقش هدايت كننده اي در شلال دوزي بازي مي كند. شلال دوزي تكنيكي است كه در عمومي ترين و وسيع ترين سطح در قرن گذشته، در سوزن دوزي استفاده شده است. در سال ۱۸۰۴ درآلمان مورد استفاده قرار مي گرفته و در بيشتر شكل هاي قابل توجه مثل نيم دوزي، چادر دوزي و شلال دوزي محلي رواج داشته است.

امروزه شلال دوزي يك تفريح لذت بخش جديد عمومي است. بنابراين شلال دوزي اشتياق عمومي به هنرهاي سنتي را در قرن اخير تقويت و احيا نموده است. دلايل اين اشتياق شايد در عمليات ساده روي پارچه، زيبايي و گره زدنهاي فشرده آن نهفته باشد. انجام شلال دوزي آسانتر از صحبت درباره آن است. از مشخصه هاي شلال، نظم و ابعاد هندسي، دسترسي آسان و استفاده از شمارش حيرت آور مواد مي باشد. نظير كرباس كه روي آن نقاشي مي شود.

بافت شلال با دستورالعمل هاي دوگانه عملي مي شود، يك بافت روي يك بافت ديگر.
بدليل ساخت اوليه و طرح هاي شلال كه معمولاً روي کاغذ شطرنجي كشيده مي شود ( هر خانه مربع نمايش يك گره است) اغلب بافت مربعي ناميده مي شود. خلق اشكال، صورتها و طرح هاي اساسي ساده به دقت و ظرافت زياد در اين هنر بستگي دارد با رنگ و ريتم رنگها امكان خلق طرح هاي روشن و سه بعدي مانند پارچه هاي پرده اي نقش دار برجسته وجود دارد.

در قرون ۱۷ و ۱۸ سايه روشن در رنگها حرف اول را در سوزن دوزي ميجزد و بيشتر اثرگذار بود. در اين زمان دوره سايه روشن ها به پايان نرسيد ولي در عوض انتشار رنگ هاي روشن، هماهنگي و اثر بخشي سايه رنگ ها را در فهم جديدي از دكوراسيون ها نمايان مي سازد.

در قرن ۱۹ خصوصاً در نيمه دوم آن، كشف رنگ رزي كه مورد استفاده صنايع بافندگي در جهان بود طيف وسيعي از سايه رنگهايي را كه تُن غني داشتند بوجود آورد. اين هنر از رنگها استفاده قوي تري کرد و اين تضاد از قرن گذشته كاملاً مشهود است.
امروز پيشرفت علم شيمي به همراه طبيعت، رنگ آميزي نامحدود از الياف را با رنگها و سايه رنگهاي متناوب براي ما فراهم كرده است. اكنون طيف وسيعي از رنگها تقريبا هر ممكني را بوجود مي آورند تعدادي از رنگ هاي اصلي رنگهاي متنوعي از يك رنگ مي سازند يا در يك روش ممكن متمم يك گروه هستند. پس زمينه هاي رنگ مي تواند مورد استفاده ساير رنگها يا اثر مخصوصي به يك قسمت از سوزن دوزي باشد.

اين كتاب تِم نخ هاي رنگي را از تيره به روشن انتخاب كرده است. از قرمز تيره به سبز، از زرد به آبي، از قرمز به بنفش و … ترتيب قرارگيري هزاران ايده و پيشنهاد به ذهن عرضه مي كند.
تم هاي رنگ آزاد در طبيعت را توسعه داده ايم كه شامل جوانه هاي گل درخت مو و حلقه هاي گل، يك سبد ميوه، دسته هاي گل روبان زده، تصوير يك باغ گل، يك تعداد سبزي باغ ميوه در آخر الياف. اين ظاهر ساده طبيعت براي هنرهاي قلاب دوزي ايجاد الهام هنري مي كند همچنين موضوع هاي ديگري در شلال دوزي است كه در شيوه هاي نوين تفسير شده است.
حروف الفبا و اعداد در نمونه بردارها يا در آثار مبتدي ها استفاده شده كه شلال دوزان جوان، هنر دوزندگي را بخوبي مهارت خواندن، نوشتن و رياضي ياد مي گيرند. اشكال هندسي و موضوعات سبك وار نشان دهنده مرز و شكلي است كه روزنه ديگري براي قوه خلاقه و بيان مشخص كرده است. آثار عكاسي خالي از طرح هاي منقوش هستند كه بسادگي ادامه پيدا مي كند، بيشتر طرح هاي اضافي روي تِم هاي متنوع خارج از شكل قالبي، منحصر بفرد هستند.
طرح هاي عمده ديگر در هر كدام از فصل ها گنجانده شده و شماره هاي مورد لز

وم براي هر كدام داده شده است. اين اطلاعات براي هر كس كه بخواهد سوزن دوزي را شروع كند عملي است، زيرا ابعاد حقيقي قبلاً حساب شده اند و روند سازگاري طرح به وضوح توضيح داده شده است. بنابراين شما مي توانيد شلال، فصل و رنگ مورد علاقه و نخ خود را انتخاب كنيد.

شلال دوزي (سوزن دوزي)

۱ – از چپ به راست:
يك رديف بخيه هاي مورب كار كنيد. سوزن را از ته بخيه بيرون بياوريد و بعد از بخيه، تا قطر كامل شود بعد بدون برگردان كار بخيه را با يك رديف مورب كامل كنيد. با كار در سمت ديگر روي رديف اول با آوردن سوزن به پايين و بعد به طرف بالا.

براي شروع رديف بعد سوزن را به طور عمودي به ته بخيه فرو كنيد. در پشت پارچه يك رديف بخيه هاي عمودي وجود خواهد داشت.

از راست به چپ:
يك بخيه مورب را كامل كنيد. سوزن را در ته بخيه سمت چپ بيرون آورده به طور مورب در بالا سمت راست فرو كنيد. شلال دوزي را با تكرار بخيه های مورب در جهت ديگر كامل كنيد. سوزن را در بالاي بخيه در سمت چپ بيرون و در پايين سمت راست فرو كنيد. به اين ترتيب ادامه دهيد اما اطمينان حاصل كنيد كه فضاي كافي براي بخيه تازه در مرحله اول گذاشته ايد. هر بخيه را قبل از بعدي كامل كنيد.

۳- از پايين به بالا:
سوزن را از بالا بيرون آورده و در جهت مورب به سمت پايين گوشه چپ كار كنيد. بخيه مورب را از بالاي گوشه سمت چپ تا پايين گوشه سمت راست كار كنيد تا كامل شود. سپس به رديف بعد برويد به سمت عمودي اين مرحله را تا آنجا كه مورد نياز بخيه هاست تكرار كنيد.

۴- مورب به سمت بالا:
همانند مرحله دو، بخيه اول راكامل كنيد. ليكن سوزن را از بالاي گوشه راست بيرون كنيد بخيه بعدي را نيز به همين روش به جهت مورب كار كند در سمت راست و بالا.

۵- مورب به سمت پايين:
همانند مرحله سه كار كنيد. ليكن سوزن را به ته گوشه راست به پايين برسانيد. بخيه بعدي را به همين ترتيب، چپ و پايين در جهتي مورب كار كنيد.

بخيه دوبل…………………
۶- يك خط راست:
از راست به چپ كار كنيد. يك رديف بخيه به فاصله زوج فضاي خالي بسازيد. دوباره از راست به چپ كار كنيد و با رديف دوم كار را كامل كنيد بخيه ها را بين بخيه هاي رديف اول بدوزيد. نتيجه كار يك خط ممتد بخيه است كه همه به يك اندازه اند.

۷- يك خط مورب:
از سمت راست گوشه بالا شروع كنيد. يك رديف بخيه هاي يك اندازه در دو طرف پارچه را كامل كنيد و به طور مورب به سمت چپ و پايين حركت كنيد. و براي تكميل رديف دوم دوباره به طور مورب به بالا سمت راست حركت كنيد. نتيجه يك خط ممتد از بخيه است كه همه به يك اندزه اند.