چکیده

در دنیایی که تکنولوژی های روز دنیا پیشرفت های شگرف و بی نظیری را رقم زده است. نیاز ما به شهری که بتواند همه نیازهای ما را برآورده کند نیاز اصلی شمرده می شود .در مفاهیم شهر هوشمند میتوان این نکته رو اشاره کرد که بتوان از امکانات موجود بهترین و سود بخش ترین شرایط رو برای شهروندان رقم زد.. در این مقاله سعی شده است مبانی، مفاهیم و ویژگی های یک شهر هوشمند مورد بررسی قرار گیرد. امروزه استفاده از ارتباطات بدون سیم یکی از اساسی ترین ارکان شهر هوشمند میباشد. این فناوری به سرعت زیادی در حال پیشرفت هست و شاهد این هستیم که در بیشتر شهرهای دنیا این فناوری استفاده می شود .در این مقاله ما سعی بر این داریم که از کاربردهای این فناوری در جامعه امروز و نمونه های مختلفی که از این فناوری استفاده میکند به صورت مختصر توضیحاتی اشاره کنیم

واژگان کلیدی

شهر هوشمند، ابزار الکترونیکی، فناوری بی سیم

۱

-۱ مقدمه

شهر هوشمند به معنای گشایش مفاهیمی نو در شهرسازی است.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان برای حل معضلات شهری خود، به ویژه مشکلاتی که در نظام علمی- حرفه ای متعارف موجود قابل حل نیست، به راهکارهای دنیای مجازی روی آوردهاند که عموما تحت عناوینی نظیر “شهر دیجیتال” یا “دولت الکترونیک” معرفی می شوند. در چنین رویکردهایی، تولید و ارائه خدمات تنها محدود به اطلاعات دیجیتال بوده و از طریق ارتباطات دیجیتال و الکترونیکی تحت سلسله مراتب بالا به پایین یعنی ارائه اطلاعات از سوی مسئولان مربوطه به شهروندان صورت میپذیرد . در شهر هوشمند، در ضمن افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، به کمک ساختارهای اطلاعاتی هوشمند و نظام کارامد آموزش شهروندی موارد زیر تحقق می-یابند : [۱]

– بخش عمده ای از مسئولیت و فشار کاری از روی دوش دستگاه های دولتی برداشته شده و به خود مردم منتقل میشود.

– از دوباره کاری ها، تصمیم گیری مبتنی برآزمایش و خطا و هدر رفتن زمان و منابع کاسته میشود.

– سرعت جمع آوری اطلاعات به حداکثر میرسد.

– آرمان شهر بدون مرز تحقق می یابد. فرصت های اقتصادی و اجتماعی شهر به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.

– شهر هوشمند می تواند بستری برای شکل گیری فرآیند های پایدار توسعه شهری به شمار آید.

شهر بیسیم، شهری است که شهروندان در همهجا به کلیه خدمات شهری دسترسی دارند. فناوری و ساختار ارتباطی بی سیم، اساسی ترین رکن و شاخصه ی شهر بی سیم میباشد. به کمک این فناوری، در همه جا امکان دسترسی به اینترنت فراهم شده و شهروندان میتوانند به کمک سیستمهای گیرنده نظیر تلفن همراه و رایانههای قابل حمل به انواع خدمات شهری دسترسی داشته باشند.

در ادامه سعی می گردد ضمن آشنایی با اجزا و ساختار یک شهر هوشمند، به معرفی تعدادی از فناوری های ارتباطی بی سیم بپردازیم.