صدور بيمه هاي درمان

الف – بيمه درمان گروهي
به منظور حمايت از افراد جامعه در زمينه جبران هزينه هاي درماني ناشي از بيماري وحادثه شركت بيمه آسيا بيمه اي را تحت عنوان بيمه درمان بصورت گروهي وجهت گروه هاي بالاي پنجاه نفر ارائه مي نمايد. بدين رو شركت ها وموسساتي كه تحت پوشش سازمان بيمه تامين اجتماعي، خدمات درماني كاركنان دولت و يا ساير سازمانهاي مشابه هستند مي توانند با خريد اين بيمه كاركنان خود و افراد تحت تكفل را كه شامل همسر، فرزندان و والدين تحت تكفل آنان مي‌باشد، تحت پوشش قرار دهند.

– پوششهاي قابل ارايه:
۱- جبران هزينه‌هاي دوران بستري در بيمارستان شامل :
۱/۱- درمان طبي و اعمال جراحي ناشي از حادثه يا بيماير، آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن، سقف تعهدات ساليانه حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تا حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال قابل ارايه خواهد بود.
۲/۱- جبران هزينه هاي زايمان ( طبيعي و سزارين) تا سقف يك در هزار مبلغ تعهد بيمارستاني و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.

۲- جبران هزينه هاي پاراكلينيكي و درمان سرپايي شامل:
۱/۲- سونوگرافي، ماموگرافي، ام. آر.آي، انواع اسكن و سيتي اسكن. راديوتراپي، انواع آندوسكوپي، اكوكارديوگرافي تا سقف حداكثر ۱۰ درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
۲/۲- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژيوگرافي چشم تا سقف حداكثر ۵ درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.

۳/۲- شكستگيها، گچ گيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم و تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف حداكثر ۵ درصد مبلغ تعهد بيمارستاني.
۳- جبران هزينه هاي مربوط به رفع عيوب انكساري چشم مشروط بر اينكه درجه نقص بينايي هر چشم ۴ ديوپتر يا بيشتر باشد با تائيد پزشك معتمد بيمه گر قبل از انجام عمل حداكثر براي هر چشم تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال قابل پرداخت است.

۴- جبران هزينه‌هاي اعمال جراحي تخصصي شامل : جراحي مغز و اعصاب ( به استثناء ديسك ستون فقرات)، قلب، پيوند كليه و مغز استخوان حداكثر تا دو برابر مبلغ تعهد بيمارستاني مي‌باشد.
۵- جبران هزينه هاي انتقال بيمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر ۰۰۰/۲۰۰ ريال و بين شهري ۰۰۰/۵۰۰ ريال در سال مي‌باشد.

۶- هزينه هاي بيمارستاني بيمه شدگاني كه به علت فقدان امكانات لازم با تائيد بيمه گر به خارج از كشور اعزام مي شوند براساس ضوابط بيمه نامه پرداخت خواهد شد.
– حداكثر سن بيمه شده براي گروههاي كمتر از هزار نفر ۶۰ سال مي باشد و ازآن به بعد بيمه گر اضافه نرخهاي زير را براي بيمه شدگان يا بيش از سن ۶۰ سال اعمال مي نمايد.

– ۶۱ الي ۶۹ سالگي تمام ۵۰%
– ۷۰ سالگي به بالا ۱۰۰%
ب – بيمه مسافرين عازم به خارج از كشور:
شركت بيمه آسيا به منظور رفاه حال هموطناني كه عازم خارج از كشور مي‌باشند، با يك شركت معتبر بيمه‌اي در خارج از كشور قرارداد همكاري منعقد نموده است كه طي آن هزينه هاي درماني بيمه شدگان در كشور مقصد، طبق ضوابط نامه تسويه مي‌گردد.

پوششهاي ارائه شده در اين بيمه نامه شامل كليه هزينه هاي درماين، جراحي و بستري شدن بيمه شده كه ناشي از حوادث يا بيماري ناگهاني بوده و به تجويز پزشك انجام پذيرد، مي‌باشد. بدين ترتيب چنانچه بيمه شده در طول سفر يا مدت اقامت در خارج از كشور دچار حوادث ( بجز حوادث ناشي از كارورزي) يا بيماري ناگهاني گردد( بجز بيماريهاي موجود، عود شونده مزمن يا بيماريهايي كه بيمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنكه مدت سفر از ۹۲ روز متوالي تجاوز ننمايد مشمول استفاده از خدمات اين بيمه نامه مي باشد. از ساير مزاياي اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

۱- تامين فوريتهاي داندانپزشكي به استثناء پركردن قطعي و پروتز تا مبلغ ۱۵۰ يورو.
۲- رفع مشكلاتي نظير مفقود يا ربوده شدن پاسپورت، بليط ويزا و مانندآن.
۳- هزينه عيادت ضروري يك نفر ملاقات كننده در صورتي كه بيمه شده مجبور به بستري شدن در بيمارستان بيش از ۱۰ روز باشد.
۴- هزينه انتقال جسد به ايران وهزينه هاي مربوط به آن.
۵- مساعدتهاي حقوقي نظير تحت تعقيب قرار گرفتن به دليل مسئوليت مدني يا ايراد خسارت به اشخاص ثالث يا خشونت غيرعمدي يا عدم رعايت قانون به استثناء مسئوليت هاي ناشي از استفاده مالكيت يا نگهداري وسيله نقليه موتوري تا مبلغ هزار يورو.

حداكثر مبلغ تعهد ۰۰۰/۵۰ يورو براي هر بيمه شده در طول مدت اعتبار بيمه نامه مي باشد.
صدور بيمه نامه بصورت انفرادي بوده ليكن براي افرادي كه طي يك گروه با مدت و مقصد يكسان نسبت به اخذ پوشش بيمه اي اقدام نمايند، برحسب تعداد از ۵% تا ۲۰% تخفيف در نظر گرفته مي شود.

پوشش بيمه نامه فقط در خارج از كشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهاي هوايي وزميني و دريايي كشور جمهوري اسلامي ايران به منظور شروع سفر لغايت ورود به مرزهاي مورد اشاره به منظور پايان سفر و يا خاتمه مدت بيمه نامه هر كدام كه مقدم باشد ، ملاك عمل است.
حداكثر سن بيمه شدگان ۸۰ سال تمام مي باشد.

مدت بيمه نامه بر حسب درخواست متقاضي از ۱ الي ۹۲ روز متوالي تعيين مي گرددوقابل افزايش به ۶ ماه و يكسال نيز مي باشد.
اين بيمه نامه در صورت عدم خروج بيمه شده از كشور و يا عدم دريافت ويزا با كسر مبلغي بعنوان هزينه اداري و حداكثر ظرف مدت ۳ ما از تاريخ صدور بيمه قابل ابطال مي باشد.
مراحل و مدارك مورد نياز صدور بيمه نامه:
۱- تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي مي باشد.
۲- ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه
۳- حق بيمه كه بصورت نقدي دريافت مي گردد.
طرف قرارداد با بيمه آسيا

۱- يك قطعه آخرين عكس بيمار
۲- رونوشت آخرين حكم كارگزيني و يا آخرين فيش حقوقي بيمه شده اصلي و يا آخرين ليست حقوق و دستمزد ارسالي از جانب بيمه گذار به بيمه گر اول كه توسط بيمه گذار برابر اصل شده باشد.
۳- اصل شناسنامه بيمه شده اصلي و بيمار.
۴- تكميل قسمت اول فرم بستري شدن در بيمارستان توسط بيمه گذار.
۵- گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري و نام بيمارستان مورد نظر و تاريخ دقيق بستري.
۶- اصل دفترچه عكسدار تامين درمان از سازمان بيمه تامين اجتماعي و يا خدمات درماني و يا ساير بيمه گران ( طبق شرايط بيمه نامه) بيمه شده اصلي و بيمار براي بيمه شدگان تحت پوشش مراكز ياد شده معتبر در تاريخ بستري.

۷- گزارش مشروح حادثه براي بيمه شدگان حادثه ديده برحسب مورد تنظيم شده از طرف بازرس شعبه تامين اجتماعي، خدمات درماني، بيمه گران مشابه و يا مقامات ذيصلاح.
۸- براي انجام عمل هاي سنگ شكن و D & C (كورتاژ) جواب سونوگرافي و سينه، جواب ماموگرافي الزاميست.

۹- راديوگرافي مربوط به اعمال جراحي بيني.
۱۰- براي انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بيمار با مدارك لازم شخصاً مراجعه نمايد.
۱۱- اصل برگه اتورفراكتومتر( مربوط به تعيين ديد چشم) منضم به گواهي پزشك معالج جهت انجام اعمال جراحي به طريق ليزيك.

۱۲- فرم كامپيوتري عمل PRK مربوط به رفع عيوب انكساري چشم بعد از عمل جراحي ارائه گردد.
• مدارك فوق شامل بيماراني كه به صورت آزاد در مراكز پزشكي بستري خواهند شد نيز مي‌باشد.
• اعمال جراحي مربوط به رديفهاي ۹ و ۱۰ و۱۱ لازم است بيمار قبل از هر اقدامي با همراه داشتن مدارك لازم شخصاً به پزشك بيمه گر مراجعه نمايد.
• مدارك مورد نياز ديگر بر حسب مورد از بيمار درخواست خواهد شد.
پرداخت خسارت به دو طريق انجام مي‌پذيرد:
۱- مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه آسيا توسط معرفي نامه
۲- مراجعه مستقيم به مراكز درماني
بيمه آسيا بمنظور صرفه جويي در هزينه ها و ايجاد تسهيلات با مراكز پزشكي قرارداد همكاري منعقد نموده بدين رو در صورتيكه بيمار تمايل به استفاده از اين مراكز را داشته باشد مي بايست مدارك لازم را تهيه به نزديكترين واحد صدور معرفي نامه به مركز درماني مورد نظر و يا شركت نمايندگي صادر كننده بيمه نامه مراجعه و نسبت به دريافت معرفي نامه براساس شرايط و مقررات بيمه نامه اقدام نمايد. بيمار در هنگام ترخيص هزينه هائي را كه در تعهد بيمه نامه نمي باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مركز پزشكي به حساب بيمه آسيا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارك از طريق مركز پزشكي تحويل بيمه آسيا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه هاي توافق شده با مركز پزشكي پرداخت گردد ضمنا نماينده بيمه گذار مي تواند پس از تسويه خسارت مدارك را جهت تحويل به بيمار بمنظور ارائه به بيمه گران اول دريافت نمايد.

در اينصورت بيمه شده موظف است پس از دريافت چك خسارت خود از بيمه گر اول فتوكپي برابر اصل و با تائيد به مبلغ پرداخت شده را بهمراه فتوكپي مدارك جهت برآورد قطعي خسارت و تسويه حساب به بيمه آسيا تحويل نمايد.
۳- در صورتيكه بيمار استفاده از خدمات مراكز درماني بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخيص كليه هزينه ها را پرداخت، متعاقباً به بيمه گر اول خود مراجعه پس از دريافت سهم وي از هزينه هاي انجام شده مدارك پزشكي را كه توسط بيمه گر اول برابر اصل شده و يا با ضميمه نمودن تائيديه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بيمه آسيا تحويل نمايد. روش محاسبه خسارت مربوط به اينگونه صورت هزينه ها مطابق با تعرفه هاي توافق شده با مراكز پزشكي همطراز و طرف قرارداد با بيمه آسيا خواهد بود.

اسامي بيمارستانها و مراكز جراحي محدود طرف قرارداد با شركت بيمه آسيا در تهران سال ۱۳۸۳
ليست ذيل پيوسته وجود دارد لطفاً قبل از هر گونه اقدام جهت بستري شدن،با پذيرش مركز پزشكي مورد نظر تماس حاصل فرمائيد.

ر نام بيمارستان نوع خدمات نشاني تلفن
۱ مركز قلب تهران قلب كارگر شمالي، نبش بزرگراه جلال آل احمد ۶۹-۸۰۲۹۶۰۰
۲ بقيه الله جماران قلب ميدان قدس( تجريش) ، خيابان شهيد باهنر، ميدان جماران ۸-۲۲۹۰۲۰۵
۳ رامتين قلب+ عمومي خيابان وليعصر، چهار راه پارك وي، خيابان ولنجك، خيابان بوستان ۲۴۰۳۸۹۵ و۲۴۰۳۷۴۲

۴ ايرانشهر قلب+عمومي خيابان دكتر شريعتي، سه راه طالقاني، خيابان شهيد كارگر ۹-۷۶۰۸۰۶۲
۵ كسري تهران قلب+عمومي ميدان آرژانتين، خيابان الوند، پلاك ۳۴ ۱۹-۸۷۹۷۶۱۱
۶ مدائن قلب+عمومي خيابان صباي جنوبي ۸-۶۴۰۵۷۰۵ و۹-۶۴۶۵۳۵۵
۷ مهر قلب+ سوختگي+ عمومي خيابان زرتشت غربي ۹-۸۹۶۰۰۸۰
۸ خاتم الانبياء قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان رشيد ياسمي ۶۰-۸۷۹۷۷۵۱

۹ بقيه الله العظم قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي ميدان ونك، خيابان ملاصدرا ۲۱۵۲۱۵۱
۱۰ تهرانپارس قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي تهرانپارس، نبش فلكه سوم ۹۴-۷۸۸۴۶۸۹
۱۱ مصطفي خميني قلب+ كبد+عمومي ميدان فلسطين، خيابان ايتاليا ۹-۸۹۶۶۱۳۰
۱۲ آتيه قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي شهرك قدس، ضلع جنوب غربي تقاطع بزرگراه فرحزاد و پونك باختري ۵-۸۰۸۶۰۸۱

۱۳ ميلاد قلب+ سنگ شكن كليه+ عمومي بزرگراه همت، نرسيده به پل اتوبان چمران ۲۱-۸۰۶۲۲۱۴ و ۱۰-۸۰۶۲۳۰۴
۱۴ آزادي سنگ شكن كليه+ عمومي خيابان آزادي، خيابان ميمنت ۲۹-۶۰۰۱۱۲۶ و۷-۶۰۳۵۱۴۴
۱۵ شهيد شوريده سنگ شكن كليه + دي كلينيك خيابان پاستور ۹-۶۹۵۶۷۶۳
۱۶ اقبال سنگ شكن كليه + زنان زايمان+ عمومي خيابان آذربايجان ۶۸۸۱۲۱۷
۱۷ بابك سنگ شكن كليه+ زنان زايمان + عمومي خيابان كارون، چهار راه طوس ۶۰۱۴۸۰۲ و۶۰۱۴۸۰۰

۱۸ پاسارگاد زنان زايمان+ عمومي خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به سه راه طالقاني، پلاك ۱۴۴ ۷۵۰۲۶۵۸و۷۵۰۳۶۰۰
۱۹ الوند ناباروري+ عمومي خيابان حافظ، جنب بهداري ارتش ۶-۶۷۰۴۰۵۱
۲۰ كودكان تهران كودكان خيابان طالقاني، حد فاصل پل حافظ و چهار راه وليعصر، شماره ۳۱ ۶۴۶۴۴۲۵ و۶۴۶۴۶۶۹
۲۱ مركز جراحي فك و صورت ايران پلاستيك+ ترميمي ضلع شمال شرقي ميدان ونك، خيابان شهيد صانعي، پلاك ۱/۲ ۸۷۷۱۴۷۹
۲۲ چشم پزشكي نور چشم + پوست خيابان استاد مطهري، خيابان شهيد يوسفيان، شماره ۴۲ ۹-۶۹۵۶۷۶۳
۲۳ مجتمع نوين ديدگان چشم+ پوست+ گوش، حلق و بيني پائين تر از ميدان وليعصر، كوچه فيروزه، شماره ۴۸ ۶۴۱۲۷۷۰ و ۶۴۱۷۱۶۹
۲۴ كلينيك مركزي شهر چشم+ گوش و حلق و بيني+ عمومي بالاتر از ميدان ونك، خيابان والي نژاد، پلاك ۲۹ و۲۱ ۸۸۸۴۴۲۵
۲۵ چشم پزشكي هلال ايران چشم تهرانپارس، خيابان جشنواره ۸-۷۳۳۶۰۰۶
۲۶ چشم پزشكي رازي چشم جمالزاده شمالي، نرسيده به بلوار كشاورز، خيابان نيلوفر ، شماره ۶۴ ۶۴۳۶۳۴۰

۲۷ چشم پزشكي نگاه چشم خيابان شريعتي، سه راه ضرابخانه، بالاي اتوبان همت، خيابان شهيد گل ني، پلاك۵ ۲۲۷۷۴۱۲ و ۲۲۷۷۴۱۹
۲۸ پيامبران چشم+عمومي فلكه دوم صادقيه، بلوار آيت الله كاشاني، بلوار اباذر ۹-۴۰۷۹۱۳۱
۲۹ ايرانمهر عمومي+ فوق تخصص مغز خيابان دكتر شريعتي، دو راهي قلهك ۲۰۰۹۰۷۱
۳۰ پارس عمومي (به استثناء قلب) بلوار كشاورز، شماره ۸۳ ۹-۸۹۶۰۰۵۱
۳۱ نجميه عمومي خيابان حافظ تقاطع جمهوري ۹-۶۷۰۷۰۷۱
۳۲ آسيا عمومي خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير، مقابل دانشكده ، علامه طباطبايي، پلاك ۹/۶۰ ۸۰-۸۷۳۱۹۷۸

۳۳ تهران كلينيك عمومي خيابان قائم مقام فراهاني ، پلاك ۱۹۶ ۸۷۱۲۹۳۱
۳۴ جم عمومي خيابان استاد مطهري، خيابان ميرعماد، نبش كوچه ششم ۸۷۴۷۴۰۱
۳۵ توس عمومي خ استاد مطهري، خيابان توس ۴-۸۷۱۴۱۹۱
۳۶ مجتمع رسول اكرم(ص) عمومي خيابان ستارخان، خيابان شهرآرا، خيابان نيايش ۸-۹۸۷۹۸۷۱
۳۷ پاستور نو عمومي خيابان دكتر بهشتي ، خيابان احمد قصير ۷-۸۷۳۴۵۵۱
۳۸ آبان عمومي خيابان آبان، شماره ۸۶ ۹-۸۹۰۳۷۸۵

۳۹ آپادانا عمومي ميدان فردوسي، خيابان سپهبد قرني، چهار راه سپند ۹-۸۸۳۷۰۴۵
۴۰ كيان عمومي خيابان دكتر شريعتي، دو راهي قلهك ۲۲۶۳۸۳۸
۴۱ ايران عمومي خيابان سعدي، خيابان هدايت، خيابان تنكابن ۶-۷۵۳۱۱۲۴
۴۲ رسالت عمومي جنب پل سيد خندان ۵۲-۲۸۶۹۶۴۷
۴۳ آريا عمومي بلوار كشاورز، تقاطع وصال شيرازي ۵-۸۹۶۷۱۸۱
۴۴ مركز جراحي محدود نرگس عمومي خيابان شريعتي، خيابان خاقاني (زرگنده) خيابان عطاري مقدم ، بعد از زيرگذر صدر ۲۶۰۱۶۵۴
۴۵ مركز جراحي محدود حكمت عمومي خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به تجريش، خيابان واعظي، خيابان حكمت، روبروي مسجد ۸-۲۲۳۰۰۰۷
۴۶ مركز جراحي محدود بهگر توان عمومي خيابان آزادي، مقام رم رم، خيابان باغبان ۶۰۳۵۰۱۹و۶۰۳۴۲۶۷

۴۷ مركز جراحي محمد بزرگمهر عمومي خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، خيابان بزرگمهر (شرقي) ، پلاك ۵۵ ۸-۶۴۱۲۶۹۷
۴۸ مركز جراحي محدود صدرا عمومي بالاتر از ميدان ونك، خيابان شهيد خدامي ( بيژن)، خيابان آفتاب، خيابان آرارات، شماره ۴۵ ۹-۸۰۶۰۱۳۰
۴۹ مركز جراحي محدود ميرداماد عمومي خيابان ميرداماد، جنب اسكان، پلاك ۳۵۳ ۹-۸۷۸۴۵۵۸

رديف نام بيمارستان نام شهرستان نشاني تلفن
۱ سينا اصفهان خيابان شمس آباد ۴-۲۶۱۵۴۲
۲ اميرالمومنين‌(ع) اصفهان خيابان احمد آباد ۴-۲۲۰۱۰۷۱
۳ سپاهان اصفهان خيابان ميرنبش خيابان فرهنگ ۶-۶۶۱۳۰۸۲
۴ احمديه اصفهان خيابان طيب، خيابان ميرداماد ۷-۲۳۵۲۰۵۲
۵ فاطمه زهرا( ناجا) اهواز بلوار ساحلي انتهاي خيابان زند ۵-۵۵۳۴۲۰۰
۶ امام خميني اراك جاده كمربندي پشت شهرك رضوي ۲۷۸۲۰۲۱
۷ آذربايجان اروميه خ دكتر بهشتي ۴-۳۴۶۳۳۰۰

۸ شفاء اروميه خ امام ۲۲۲۵۵۸۸
۹ مركز جراحي محدود حافظ اردبيل خ حافظ ۳-۳۸۰۰۱
۱۰ بابل كلينيك بابل باغ فردوس ۳-۳۸۰۰۱
۱۱ مهرگان بابل اميركلا جنب استخر ضراب پوري ۴-۳۲۴۵۵۹۱
۱۲ امام خميني بروجرد خيابان دكتر فاطمي ۳۵۰۳۳۶۳
۱۳ چمران بروجرد خيابان سيد مصطفي خميني ۳۵۰۲۰۳۳

۱۴ امام رضا (ع) بندرعباس پشت امام زاده سيد مظفر ۳۳۳۳۸
۱۵ ام ليلا بندرعباس پشت امام زاده سيد مظفر ۳۳۳۳۹
۱۶ ولي عصر بيرجند خيابان غفاري ۴۴۳۰۰۱
۱۷ امام رضا بيرجند خيابان طالقاني ۲۲۲۶۷۷۷
۱۸ دكتر طاهري تالش بلوار وليعصر خيابان جعفر طيار ۳۱۲۲
۱۹ نورنجات تبريز خيابان حافظ ۳۴۵۲۷۵۳
۲۰ گروه پزشكي شمس تبريز خيابان آبرسان ۶۵۸۳۰۴۰
۲۱ آبان تبريز بلوار شهريار ۶۵۸۱۰۱۰
۲۲ اميرالمومنين (ع) تبريز خيابان قدس ۹-۲۸۱۸۱۹۰
۲۳ زكريا تبريز خيابان مدرس ۸-۵۵۳۷۷۶۲
۲۴ چشم پزشكي حكيمان تبريز خيابان شريعتي جنوبي نرسيده به دانشكده پرستاري ۶-۴۷۸۵۰۵۱
۲۵ شهريار تبريز بلوار استاد شهريار ۶۵۸۱۴۹۰
۲۶ شفاء تبريز ابتداي خيابان منجم ۹-۲۸۰۷۱۶۸
۲۷ گلسار رشت خيابان گلسار ۲۵-۷۷۲۱۷۱۸
۲۸ فاميلي رشت خيابان پيستون ۲۲۲۰۹۴۰-۲۲۲۶۵۵۹
۲۹ درمانگاه سحر رشت چهار راه گلسار ۷۷۲۰۴۶۹
۳۰ آريا رشت جاده انزلي نرسيده به فرودگاه ۷۷۲۳۰۱۱
۳۱ مركز جراحي محدود شفا زنجان شرق شهرك كارمندان سجاده – كاوازنگ ۴۲۵۹۷۳-۴۲۴۱۵۵۲
۳۲ نيمه شعبان ساري ميدان امام – بلوار پاسداران ۱۱۴-۲۲۶۰۱۱۱
۳۳ امير مازندراني ساري سه راه كشاورزي- ابتداي امير مازندراني ۳۲۵۵۲۰۱
۳۴ شفا ساري بزرگراه وليعصر ۳۲۴۲۹۰۱

۳۵ مهرسازي ساري بلوار كشاورز ۲۲۲۶۷۹۷
۳۶ خاتم الانبياء شاهرود بلوار دانشگاه جنب دبيرستان اميركبير ۳۳۳۹۶۶۱
۳۷ مركزي شيراز شيراز بلوار چمران- بعداز پل زرگري ۱۵-۶۳۸۸۴۴۱۱
۳۸ دنا شيراز بلوار مطهري كوي دنا ۱۷-۶۲۸۰۴۱۱
۳۹ شهر شيراز خيابان مشير فاطمي ۷-۲۳۳۷۹۰۵
۴۰ ارديبهشت شيراز بلوار چمران ۵-۶۲۸۴۸۳۱
۴۱ فرهمند فر شيراز خيابان قصرالدشت(گودگري) ۶۲۶۰۰۶۶
۴۲ دكتر مير شيراز ابتداي خيابان عفيف آباد ۶۲۶۷۵۱۵
۴۳ مركز جراحي محدود پارس قزوين خيابان پادگان مطابق بيمارستان رجايي ۳-۳۳۶۰۰۱
۴۴ دهخدا قزوين خيابان فردوسي شمالي ۳۳۴۲۰۶۰
۴۵ پاستور قزوين جاده نوروزيان ۲۲۲۲۷۴
۴۶ خليج فارس قشم جاده قشم ۹-۵۲۲۵۹۳۰
۴۷ حضرت معصومه قم خيابان امام جنب مسجد امام حسن(ع) ۹-۶۰۵۱۸۰۱
۴۸ كسري كرج خيابان كسري ۴-۴۱۶۲۳۳
۴۹ قائم كرج بلوار دانش آموزان ۲۷۰۱۹۴۱
۵۰ ارجمند كرمان خيابان شريعتي ۲۲۸۹۸۹-۲۲۲۲۰۰
۵۱ بيستون كرمانشاه بلوار كيانشهر جنب شهرك رسالت ۴-۸۰۰۱۷۰۳
۵۲ فلسفي گرگان فلكه سرخواجه ۲۲۲۲۷۱۴
۵۳ مسعود گرگان گرگانپارس خيابان فروردين ۲۲۲۶۸۳۵

۵۴ ۵۶۰ منطقه اي گرگان گرگان بلوار جانبازان ۲۲۲۹۵۹۵
۵۵ دكتر موسوي گرگان خيابان وليعصر ۲۲۲۷۳۵۱
۵۶ امام حسين گلپايگان روبروي پمپ بنزين جاده اصلي ۲۱-۴۱۰۲۰
۵۷ برزويه گنبد كاووس خيابان امام خميني جنوبي – نبش چهار راه امام زاده ۲۲۲۷۱۵۰
۵۸ شفا لاهيجان خيابان كاشف شرقي اول ميدان خرمشهر ۳۰-۲۲۲۲۳۱۶
۵۹ موسي بن جعفر مشهد خيابان تهران ميدان برق ۴-۸۵۹۶۰۲۱
۶۰ سينا مشهد خيابان رازي شرقي ۷-۸۵۴۴۳۱۵
۶۱ آريا مشهد خيابان گلستان جنوبي ۸-۲۲۲۹۰۹۴
۶۲ امام زمان مشهد پنجراه، پايين خيابان چهار راه گلريز ۱۰-۳۶۵۲۰۰۰
۶۳ بنت الهدي مشهد خيابان بهار ۳-۸۹۵۰۰۵۱
۶۴ امام حسين(ع) ملاير پارك سفيه ضلع شرقي خيابان دانشگاه ۲۲۲۰۰۰۱
۶۵ بوعلي همدان خيابان مهديه ۱۴-۸۴۶۵۰۱۱

بيمه‌هاي اتومبيل
۱- تعريف خسارت شخص ثالث عبارتست از:
زيان‌هاي مستقيمي كه در اثر برخورد دو وسيله نقليه مورد بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تصرف قانوني به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
۲- مدارك لازم جهت دريافت خسارت از بيمه نامه شخص ثالث مالي كه شامل سه مرحله به شرح ذيل مي‌باشد.
الف ) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده بدون كروكي:
۱- مراجعه طرفين حادثه (مقصر و زيانديده) با خودروهاي مربوطه
۲- اصل گواهينامه طرفين حادثه (مقصر و زيانديده)

۳- اصل بيمه نامه معتبر مقصر و زيانديده در زمان تصادف
۴- برگه اعلام خسارت مربوط به بيمه نامه مقصر حادثه ( كوپن)
تذكر : تعيين اصالت حادثه و پرداخت منوط به تشخيص و تائيد كارشناسان شركت بيمه آسيا مي‌باشد. بديهي است در صورت هر گونه ابهام طرفين حادثه موظف به تهيه گزارش كارشناس تصادفات (كروكي) مي‌باشند.
ب) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده با ارائه برگه كارشناس تصادفات (كروكي)
۱- حضور راننده و يا مالك قانوني خودرو زيان ديده درزمان حادثه
۲- اصل گزارش كارشناس تصادفات (كروكي)
۳- اصل برگه اعلام خسارت مربوط به بيمه نامه مقصر حادثه ( كوپن)
۴- كپي بيمه نامه مقصر حادثه
۵- اصل گواهينامه زيانديده حادثه
۶- اصل بيمه نامه معتبر زيانديده

۷- در صورتي كه شماره گواهينامه مقصر در كروكي پليس قيد نشده باشد اصل گواهينامه مقصر حادثه الزامي است.
ج) مدارك لازم جهت تشكيل پرونده ( گزارش كارشناس تصافدات) كروكي عدم سازش:
۱- حضور راننده و يا مالك قانوني خودرو زيان د يده در زمان حادثه
۲- اصل برگه اعلام خسارت مربوط به بيمه نامه مقصر حادثه ( كوپن)
۳- كپي بيمه نامه مقصر حادثه
۴- در صورتي كه شماره گواهينامه مقصر در كروكي پليس قيد نشده باشد اصل گواهينامه مقصر حادثه الزامي است.
۵- اصل گواهينامه زيانديده حادثه
۶- اصل بيمه نامه معتبر زيانديده
ارائه كليه مدارك و گزارشات مربوط به حادثه شامل:
الف: برگ گزارش كارشناس تصادفات (كروكي)
تذكر: در صورتي كه پرونده برگه گزارش كارشناس تصادفات (كروكي) نداشته باشد گزارش كارشناس رسمي دادگستري مبني بر علت تامه تصادف الزامي است.
ب: اوراق تشكيل پرونده در پاسگاه با حوزه انتظامي شامل اوراق بازجويي طرفين حادثه (مقصر و زيانديده)

ج : برگه اعلام رأي دادگاه ذيصلاح در خصوص حادثه و تعيين تكليف پرونده
د: برگه ارزيابي حادثه برآورد خسارت كارشناس رسمي دادگستري( در صورت درخواست و عودت طرفين حادثه كارشناس رسمي دادگستري)
تذكر : كليه اوراق فوق توسط مرجع ذيصلاح برابر اصل گردد.
۳- مراحل دريافت خسارت از بيمه نامه شخص ثالث مالي كه بستگي به مبلغ زيانديدگان دارد

در صورتي كه خسارت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲) دو ميليون ريال باشد و مدارك پرونده كامل باشد خسارت در يك مرحله و همان روز پرداخت خواهد شد ولي اگر مبلغ خسارت بيش از (۰۰۰/۰۰۰/۲) دو ميليون ريال باشد و مدارك پرونده كامل باشد خسارت بصورت ۷۰% علي الحساب در وجه مالك پرداخت مي شود و بقيه خسارت پس از تعمير و رؤيت اتومبيل مقصر پرداخت خواهد شد.