صنعت گردشگری در قارۀ اروپا

صنعت گردشگری در قارۀ اروپا :
با توجه به اینکه کشورهای اروپایی در حال حاضر بیشترین سهم گردشگر جهان را به خود اختصاص داده اند، اما میزان ورود گردشگر کمتر از میانگین جهانی آن است ، بطوریکه در سال ۱۹۸۵ میلادی کشورهای اروپایی ۶۵ درصد از گردشگران جهان را جذب کرده اند و در سال ۱۹۹۳ میلادی این تعداد به پایین تر از ۶۰ درصد تنزل یافته است.
مهم ترین دلایل این کاهش نسبی عبارتند از:

۱- روند نزولی تقاضا در اروپا تا حدی می تواند به علت افزایش شهرت کشورهایی باشد که به تازگی در صنعت گردشگری پیشرفتهایی کرده اند؛ به ویژه کشورهای آسیای جنوبی وشرقی .
۲- برخی از کشورهای اروپای شرقی ( مانند رومانی) دوران سختی در بخش گردشگری جهت سازگاری با شرایط جدید اقتصاد بازار می گذرانند، به علاوه مشکلات داخلی یوگسلاوی سابق نیز بر صنعت گردشگری منطقه اروپا تأثیر گذاشته است.

۳- برخی از کشورهای اروپای غربی و بویژه کشورهای اروپای جنوبی ( مانند ایتالیا، یونان وتا حدی اسپانیا و پرتغال ) در اثر از دست دادن رقابت، کیفیت و افزایش قیمت کالاها زیان دیده اند و لازم است این کشورها ساختارهای گردشگری خود را با بازار گردشگری امروز منطبق سازند .
۴- و بالاخره چند کشور اروپایی شمالی( مانند سوئد، دانمارک،نروژ و تا حدودی انگلستان)

جزوکشورهای پر هزینه برای گردشگران هستند و این امر مسئله رقابت را در بین آنها ترویج می دهد.
به طور کلی بین سالهای ۱۹۷۰-۱۹۹۳ میزان ورود گردشگران بین المللی در اروپا بیش از دو برابر، یعنی از ۱۱۳ میلیون نفر به ۲۶۹ میلیون نفر افزایش داشته است، اما در طول همین دوره سهم اروپا نسبت به کل تعداد ورود گردشگر جهان از ۱۶/۶۸ درصد به ۲۹/۵۹ درصد کاهش یافته است .

جدول : تعداد گردشگران ورودی و درآمد گردشگری بین المللی قاره اروپا ، طی سالهای۱۹۷۰- ۱۹۹۳ میلادی.
سال میزان ورود
(به تعدادنفر) تغییرات
(درصد) سهم ورود نسبت به کل جهان(درصد) درآمد
( میلیون دلار ) تغییرات
(درصد) سهم درآمد نسبت به کل جهان (درصد)
۱۹۷۰

۱۹۷۵
۱۹۸۰
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸

۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳ ۰۰۰/۱۱۴

۸۵۹/۱۵۳
۸۳۰/۱۸۹
۲۶۴/۲۱۴
۳۲۰/۲۱۸
۶۲۳/۲۳۳
۲۳۷/۲۵۱
۰۲۱/۲۷۴
۶۵۱/۲۸۶

۸۳۶/۲۷۹
۳۰۴/۲۹۰
۵۳۵/۲۹۶ ۱۶/۳۶
۳۸/۲۳
۸۷/۱۲
۸۹/۱
۰۱/۷

۵۴/۷
۰۷/۹
۶۱/۴
۳۸/۲-
۷۴/۳

۱۵/۲ ۱۶/۶۸
۲۲/۶۹
۹۷/۶۵
۶۵
۰۶/۶۴
۷۰/۶۳
۴۸/۶۲

۵۳/۶۳
۵۹/۶۲
۳۰/۶۱
۲۷/۶۰

۲۹/۵۹ ۰۹۶/۱۱
۳۱۰/۲۶
۶۵۴/۶۱
۱۸۱/۶۱
۰۲۸/۷۷
۵۶۵/۹۶

۷۸۸/۱۰۶
۹۸۰/۱۰۹
۷۰۰/۱۳۹
۷۶۸/۱۳۵
۸۱۵/۱۵۳

۵۷۳/۱۶۲ ۱۱/۱۳۷
۳۴/۱۳۴
۷۷/۰-
۹۰/۲۵
۳۶/۲۴

۵۹/۱۰
۹۹/۲
۰۲/۲۷
۸۱/۲-
۲۹/۱۳
۶۹/۵ ۹۹/۶۱

۶۴/۶۴
۶۵/۵۹
۶۷/۵۲
۸۰/۵۴
۰۳/۵۶

۷۱/۵۳
۶۰/۵۱
۱۹/۵۴
۱۱/۵۲
۹۰/۵۱
۱۶/۵۰
منبع : سازمان جهانی و جهانگردی (unwto)
تحلیل انجام شده از ملیت گردشگران وارد شده به قاره اروپا نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از بازدید کنندگان این قاره از کشورهای اروپایی هستند. اکثر گردشگران آلمانی به کشورهای اطراف سفر می کنند و ۱۹ در صد از کل گردشگران بین المللی اروپا را تشکیل می دهد و انگلیسی ها ۱۰ درصد، فرانسوی ها ۷ درصد و هلندی ها هم ۶ درصد از مسافران اروپایی را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که میزان ورود بازدید کنندگان آمریکا از اروپا کا سته شده است.

در سال ۱۹۸۰ سهم اروپا از درآمد گردشگری جهان ۶/۵۹ درصد بوده که در سال ۱۹۹۳ این رقم ۱/۵۰ درصد کاهش داشته است .
علاوه بر این، روند درآمد گردشگری در اروپا نیز بسیار نا منظم است، چنانچه بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۵ درآمد گردشگری با هفت واحد کاهش متوقف ماند، در حالی که بین سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ درآمد گردشگری به دو برابر افزایش یافت و ۵/۱ واحد از سهام بازار را به دست آورد. این عدم ثبات نشان می دهد که گردشگری بین المللی تا چه حد نسبت به رقابت و تغبیرات نرخ ارزآسیب پذیر است .

به طور کلی جریان گردشگری در اروپا به طرف مقصدهای غربی و جنوبی است، این نواحی در بر گیرنده ۷۰ در صد از کل میزان ورود و ۷۶ درصد از کل درآمد گردشگری اروپا می باشند. کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به عنوان مقصدهای اصلی گردشگران اروپایی از نقطه نظرتعداد گردشگران ورودی و درآمد های حاصله هستند. در سال ۱۹۹۲ متوسط درآمد حاصل از هرگردشگر برای کشورهای شرقی و مرکزی اروپا ۶۶ دلار بود، در حالی که در کشورهای شمالی اروپا ۹۲۵ دلار برآورد شده بود. این تفاوت های قابل ملاحظه در توسعه گردشگری بین کشورهای اروپایی تنها به سبب شرایط اقتصادی آنها نیست؛ بلکه اختلافات سطح کیفیت و نوآوری در زیر ساختهای گردشگری آنها نیز قابل توجه است.

صنعت گردشگری در قاره آمریکا:
پس از اروپا، قاره آمریکا با داشتن ۲۱ درصد از کل گردشگران بین المللی مقام دوم را در جهان دارا می باشد. در سال ۱۹۹۳ میلادی تعداد ۱۰۶ میلیون نفر از این منطقه بازدید کرده اند. تعداد گردشگرانی که از قاره آمریکا بازدید می کنند بستگی به شرایط اقتصادی ایالات متحده و کانادا دارد و نیمی از گردشگران خارجی به این دو کشور وارد می شوند. بنابراین تغییرات نرخ مبادله دلار آمریکا آثار تعیین کننده ای بر نیازهای توریستی کشورهای خارج از سیستم دلار آمریکا دارد.

در حال حاضر میزان ورود گردشگران به مناطق آمریکا رو به افزایش است به طوریکه در سال ۱۹۹۲ در مقایسه با میزان ورود گردشگر به آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام که ۸/۶ درصد بود، میزان آن به ۱۴ درصد رسیده است. سرگروه بازار اروپا برای گردشگران منطقه آمریکا، کشور انگلیس است که ۴ درصد از کل گردشگران را جذب کرده و سر گروه بازار آسیا کشور ژاپن است که شامل ۴ درصد از کل ورود گردشگر است.

جدول : تعدادگردشگران ورودی و درآمد گردشگری بین المللی در قاره آمریکا، ۱۹۷۵ -۱۹۹۳ میلادی

سال میزان ورود
(به هزارنفر) تغییرات
(درصد) سهم ورود نسبت به کل جهان(درصد) درآمد
( میلیون دلار ) تغییرات
(درصد) سهم درآمد نسبت به کل جهان (درصد)
۱۹۷۵
۱۹۸۰
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳ ۰۴۳/۵۰

۳۸۷/۶۱
۴۹۵/۶۶
۷۷۱/۷۱
۲۴۳/۷۶
۴۶۲/۸۳
۳۹۸/۸۷
۴۲۴/۹۳

۹۴۷/۹۶
۰۸۰/۱۰۱
۵۲۵/۱۰۶ ۳۸/۱۸
۶۷/۲۲
۳۲/۸

۹۳/۷
۲۳/۶
۴۷/۹
۷۲/۴
۸۹/۶
۷۷/۳

۲۶/۴
۳۹/۵ ۵۱/۲۲
۳۳/۲۱
۱۷/۲۰
۰۶/۲۱
۷۹/۲۰
۷۶/۲۱
۲۶/۲۰
۴۰/۲۰
۲۴/۲۱
۹۹/۲۰
۳۰/۲۱ ۲۱۹/۱۰

۵۰۳/۲۵
۳۱۵/۳۳
۶۲۹/۳۷

۰۲۹/۴۲
۸۳۰/۴۹
۰۲۹/۵۷
۱۳۸/۶۷
۰۵۶/۷۴
۵۹۵/۸۳
۵۴۵/۹۵ ۹۰/۱۱۲
۵۶/۱۴۹
۶۳/۳۰

۰۴/۱۳
۶۰/۱۱
۵۶/۱۸
۴۵/۱۴
۷۳/۱۷

۳۰/۱۰
۸۸/۱۲
۳۰/۱۴ ۱۱/۲۵
۶۷/۲۴
۶۸/۲۸

۷۹/۲۶
۳۹/۲۴
۰۶/۲۵
۷۵/۲۶
۰۴/۲۶
۴۲/۲۸
۲۱/۲۸
۴۸/۲۹
منبع : سازمان جهانی و جهانگردی (unwto)

سهم جهانی آمریکا از درآمد گردشگری به طور قابل توجهی بیش از ورود گردشگر به این قاره است. به طوریکه در سال ۱۹۹۳ میلادی از ۳/۲۹ درصد کل درآمد گردشگری، ۳/۲۱ در صد آن متعلق به آمریکا بوده است و این رقم به روشنی نشان می دهد که بازدید کنندگان قارۀ آمریکا مخارج زیادی را متحمل می شوند.
آمریکای شمالی (ایالات متحده، مکزیک و کانادا) با ۷۶ درصد گردشگر و ۷۸ درصد درآمد، مقصد اصلی منطقه می باشد .
جزائر کارائیب نیز با ۱۲ درصد گردشگر و ۱۲ درصد در آمد موقعیت مناسبی به خود اختصاص داده است و آمریکای جنوبی تنها ۱۰ درصد گردشگر و ۹ درصد از درآمد منطقه را جذب کرده و آمریکای مرکزی فقط ۲ درصد گردشگر و ۱ درصد از درآمد را داشته اند.

ایالات متحده در سال ۱۹۹۲ میلادی با ۴۴ درصد از تعداد گردشگران ورودی و ۶۴ درصد درآمد برترین کشور توریستی قاره آمریکا بوده است. در حقیقت ایالات متحده آمریکا مقام اول را از نظر درآمد گردشگری در جهان دارد، به علاوه توسعه اقتصادی گردشگری ایالات متحده به دلیل بازار عظیم داخلی آن و ساختار بسیار پیشرفتة صنعت حمل و نقل هوایی داخلی و داشتن بزرگترین هتلهای زنجیره ای دنیا است

صنعت گردشگری در قاره آفریقا:

منطقه آفریقا شامل کلیة کشورهای آفریقایی و نیز جزایر اقیانوس هند به استثنای لیبی و مصر است؛ که سازمان جهانی جهانگردی این دو کشور را جزو منطقه خاورمیانه محسوب کرده است ( در این کتاب کشور مصر از نقطه نظر تقسیمات سیاسی جهان جزو قاره آفریقا محسوب گردیده است). تعداد ورود گردشگران بین المللی این قاره تنها ۵۷/۳ درصد از کل جهان را شامل می شود که مقداری اندک است و از نظر گردشگری عقب مانده تر از سایر نقاط جهان است، چرا که بسیاری از کشورهای این منطقه از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته هستند.
در سال ۱۹۷۵ ورود گردشگران از ۷/۴ میلیون نفر آغاز شد و نیازهای گردشگری بین المللی طی پانزده سال به سه برابر افزایش یافت و این افزایش در افریقا طی سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ شدت گرفت. در سال ۱۹۸۵ فقط ۳۹ درصد از گردشگران مختص سایر کشورهای افریقایی بود. به هر حال کشورهای افریقایی در سال ۱۹۹۲ میلادی ۵۶ درصد از بازدید کنندگان خارجی را داشتند.