طراحي وسيله اي جهت استفاده مناسب از آب براي نظافت در حمام

بي مناسبت نيست در ابتدا به اثرات رواني دوش گرفتن و مخصوصاً دوش آب سرد اشاره كنيم و اولين كساني كه پي به اين موضوع بردند و يا كتابهاي نوشته شده در اين مورد، تأثير مثبت آب سرد در كاهش فشارهاي رواني امري كاملاً ثابت شده است. پس در ادامة مطلب به تاريخچه‌اي از دانش شفابخشي آن مي پردازيم:
بكاربردن آب براي مقاصد شفابخشي، بشكل مدرن و امروزي خود مرهون زحمات و كارهاي علمي پزشكان معروف شهر شوايد نيتس Schweidnits يعني دكتر زيگموند هان Dr. Siegmund Hann و پسرش دكتر يوهان زيگموند هان Dr. Yahann Siegmimd Hahn مي باشد.

آب يك وسيله معالجه بسيار قديمي است و قدمتش تا عهد باستان نيز مي رسد ولي پس از قرنها بكار بردن آب براي معالجه و پيشگيري از امراض مجدداً كشف شد.
معلوماتي كه بوسيله هر دو دكتر هان، دكتر زيگموند هان پدر، و پسرش دكتر يوهان زيگموند هان به جهان علم پزشكي عرضه شد، اولين راهنمائي هاي مفيد و ارزنده اي بودند كه نقش تعيين كننده اي را در ابداع روش هاي شفابخشي با آب در پريس نيتس PrieB nits و سباستيان كنايپ ايفا كردند.

اما كنايپ نيز همچون پريس نيتس نمي توانست براي اثبات نيروي شفابخش آب سرد، پايه و اساس علمي بيابد. ولي بعداً پس از تجربيات علمي فراوان و دقيق تر بگوئيم بر اساس نتايج همين تجربيات عملي كه منجر به شفا دادن بيماران بسياري گرديد توانست پايه و اساس علمي مورد نظر خود را بيابد و نتايج چشمگير همين تجربيات علمي در مبارزه يا كه مابين كنايپ و مخالفان روش استفاده از آب بوجود آمده بود سرانجام صحيح بودن نظريات كنايپ را تائيد كرده و حق را بجانب كنايپ دادند. بدگوئي از يك روش تازه و هم چنين مبالغه گوئي از آن

همواره يافت مي شود و كنايپ و روش معالجه با آب كه وي بكار گرفت نيز از اين قاعده مستثني نبودند. اما بمرور زمان ديگر نمي شد انكار كرد كه دانش معالجه با آب از نظر علم پزشكي با وجود آن همه دشمني ها در ابتداي شروع كار، حال مستقيماً به موفقيت دست يافته است. به همين دليل بزودي جاي ثابتي را در معالجه بيماران بدست آورد كه امروزه نمي توان آنرا از جاي خود تكان داد.

كار عملي معالجات ثابت كرده و باز هم مجدداً ثابت مي كند كه روش معالجه با آب چه تاثير ظريف ناآگاهانه اي را در سلسله اعصاب و در تمام ارگانهاي بدن مي تواند داشته باشد.
روش ظريف تري را كه كنايپ براي اولين بار بكار برد ريختن آب سرد بوسيله آب پاش برروي قسمتي از بدن بيمار است كه در كنار ساير روشهاي وي از استفاده از آب گرم و بخصوص حوله داغ و يا حمام بخار و روش استفاده از بخار آب قرار داد.

عكس العمل بدن در مقابل آب در مركز روش معالجه با آب قرار دارد. همين عكس العمل ثابت مي كند كه بكار بردن آب چه تأثير تقويت كننده اي را برروي جريان گردش خون در بدن، تبادل مواد در سلولهاي بدن، سيستم اعصاب و روحيه رواني شخص بجا مي گذارد.
فرم هاي متنوع استفاده از آب با روش هاي نوين بر طبق معلومات امروزي را عملاً در تمام بيماريها ممكن است انجام داد.

آب بر حسب نوع كاربرد آن در بيماران تب دار مي تواند حرارت را بالا برده و يا آن را پائين بياورد. آب مي تواند جريان خون را در قسمت بخصوصي از بدن بهتر به جريان انداخته و براي تحريك و يا آرامش سيستم اعصاب سهم باارزشي را دارا باشد. آب مشوق اعمال ارگانهاي بدن است، قابليت دفاع بدن را در مقابل بيماريها زياد كرده و بدن را بسختي عادت داده و بحالت آماده باش نگه ميدارد. تمام انواع بكاربردن آب يعني چه آب سرد و چه آب گرم، هر دو توليد حرارت مي كند و نيروي شفابخش آب در همين حرارت نهفته است.
جمله اي از يك پزشك فرانسوي مي گويد اصول اساسي سيستم برقرار مي ماند مانند همه چيزي كه برروي زمين سفت مي رويد.

به اين دليل روش كنايپ زنده مانده و نتايج آن همواره به يك نسبت با ارزش بوده و با موفقيت توام خواهد بود. نام كنايپ نيز بهمراه اين روش او زنده خواهد ماند تا زماني كه آب پاك و حيات بخش از چشمه هاي كره زمين جريان دارد.

چرا از كالا استفاده مي شود؟ علت اصلي استفاده از اين وسيله در حمام براي استفادة بهينه از مقدار آب مصرفي است، در حالت عادي و بدون استفاده از دوش آب بصورت متمركز از لوله خارج مي شود و سطحي كه آب را لمس مي كند به اندازة سطح مقطع سرشير خيس مي شود ولي در استفاده از دوش باعث گسترش سطح پائين آب به طور پراكنده است و نيز همانطور كه اشاره شد جهت بهره وري بيشتر در زمينة مصرف آب بكار مي رود.

از اين كالا كجا استفاده مي شود؟ در حمامها در سراسر دنيا و محدود به مكانهاي جغرافيايي و اقليمي خاصي نمي باشد و البته اين نوع خاص كه مد نظر ماست فقط در حمامها استفاده مي شود و انواع ديگر مانند فشارشكن آب كه روي شيرهاي ظرفشويي يا دستشويي نصب مي شود كه باعث صرفه جويي در مصرف آب است همچنين نوع ديگر آن سرشيلنگ نصب مي شود براي آبياري گياهان داخل حياط و يا شستشوي سطوح بزرگي مثل ماشين.

جديدترين مدل دوش، مربوط به Moen مي باشد. اين مدل، طرح بسيار پيشرفته از يك دوش است كه تكنولوژي انقلابي يا Revolution را گسترش داد، كه همزمان با چرخاندن همة جريان آب، حس مطلوبي را كه شخص از آن انتظار دارد بهبود بخشيد. جريان آب با قطرات بزرگتر و سرعت بيشتر، حس فشار آب را افزايش مي دهد، طراحي سر مخزن دوش به شكل يك موتور جت كه توسط طراحان شركت Continum بوستون طراحي شده است تأثير قدرتمند فرم آن را تقويت نموده است. همچنين قراردادن دكمة كنترل در زير قسمت اسپري كنندة آب، يك شيوة منحصر به فرد براي تغيير و تحول نمونه هاي قديمي بود. اين طرح دوش حمام در مسابقة سالانة طراحي كه هر ساله در امريكا برگزار مي شود جزء طرحهاي برگزيده و برتر معرفي شد.

چه موقع از اين كالا استفاده مي شود؟ در زمان استحمام تك تك افراد در هر جامعه و هر اقليم، حال بسته به نوع عادات فردي يا اجتماعي ساعت استفاده از آن متغير است. اما چيزي كه كاملاً مشهود است استفادة بيشتر از آن در فصول گرم سال مي باشد كه بعلت تعرق بيشتر نياز به استفاده از آن نيز بيشتر مي شود، اما موضوع ديگري كه به وضوح قابل مشاهده است اينست كه استفاده از اين وسيله در هر زمان و مكان خاص گريزناپذير است و هميشگي خواهد بود.

چه كسي بعنوان استفاده مطرح است؟ همة انسانهايي كه برروي كرة زمين زندگي مي كنند و نياز به نظافت و استحمام دارند، چه پيرمرد سالخوردة كنيايي و چه نوزاد دوماهة هنري، پس گستردگي استفاده از اين وسيله بسيار زياد است و مؤلفه هاي فرهنگي و اجتماعي تقريباً بي اثر است چون همانطور كه گفته شد در تمام موقعيت هاي اجتماعي خواه ناخواه از اين وسيله استفاده مي كنند و به فرهنگ نيز وابسته نيست.

چطور اين نياز مرتفع مي شود؟ بعد از استفاده از شيرهاي آب لوله كشي شده همواره نياز به اين كالا وجود داشته كه به گونه هاي مختلفي سعي در رفع آن شده است، حتي در زمانهاي قديمتر كه مدلهاي پيشرفته تر و امروزي تر اين وسيله وجود نداشت از پارچه هاي توري نازك و لطيف استفاده مي شد به اين صورت كه پارچه را به شكل مستطيل مي بريدند و دو سر آنرا مي دوختند تا بصورت استوانه دربيايد و آنرا بر سر شير آب مي بستند، يا گاهاً از جورابهاي نازك زنانه استفاده مي شد. استفاده از اين روش هم خاصيت كم كردن ارتفاع ريزش آب را داشت و اينكه موقع استفاده به علت آنكه آب اول به جدارة پارچه برخورد مي كرد و بعد روي جسم فرو مي ريخت باعث كاهش فشار آب مي شد و هم تا حدود قابليت تغيير جهت دادن سير پاشش آب را بوجود مي آورد، تا اينكه كم كم مدلهاي مختلفي از اين كالا به بازار ارائه و وارد آن شد، از ابتدايي ترين مدلهاي آن، مدل ساده ايست كه شامل يك لولة

باريك با قد ثابت و در انتهاي آن آب پاشي با سطح مقطع گرد و داراي سوراخهاي متعدد بود. كارايي اين نوع آن اصلاً خوب نبود ولي هم اكنون هم در بازار موجود است، كم كم به اين نوع كالا قابليت چرخاندن سر دوش داده شد كه در هر جهت چرخاندن آب به نوع خاصي پاشش مي كند، همچنين لولة ثابت آن متحرك و قابل انعطاف شد، كه هر فرد با نوع قد خود آنرا تنظيم كند همچنين در نوع قبلي دوش به ديوار وصل بود و امكان جابجايي آن وجود نداشت اما در مدلهاي بعدي اين عيب نيز مرتفع شد بدين صورت كه سر دوش در دست جاي مي گيرد و لولة آن متحرك است و مي توان از آن بطور مستقيم استفاده كرد.

آناليز اجتماعي:
در آناليز اجتماعي قبل از هر چيز به شناسايي افراد و گروههاي مرتبط با محصول مي پردازيم كه در شيء مورد نظر شامل طراح، توليد كننده، حمل و نقل كننده، فروشنده و استفاده گر مي باشد.
اول به ارتباطي كه طراح با شيء دارد مي پردازيم، اين ارتباط يك ارتباط مستقيم و عميق است چرا كه طراح بايد تمام مسائل مربوط به شيئي را كه طراحي مي كند داشته باشد، ‌حال اين طراحي مي تواند يك طراحي جديد و ايده آل باشد و يا يك طراحي مجدد و ريديزاين محصول، ولي به هر حال بايد كارايي شي، عملكرد آن، چه از لحاظ فني، چه ارگونومي و … را بداند همچنين قسمت عمدة طراحي كه به ظاهر شيء پرداخته و آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد، طراح نمي تواند توقع خاصي از محصول داشته باشد چون اوست كه آن را طراحي مي كند بلكه همة انتظارات بسوي او برمي گردد، اما انتظاري كه طراح در كل مي تواند داشته باشد، داشتن شرايط مناسب براي طراحي در كارخانه، و در اختيار گذاشتن امكانات از سوي مسئوليت،‌ توجه به نظرات و عقايد درست طراح در موارد مورد استفاده و … مي باشد.

توليد كننده: توليد كننده كسي است كه با توجه به نياز بازار و استراتژي هاي مختلف بازاريابي در يك جامعه تصميم مي گيرد كه به توليد يك شيء خاص بپردازد، براي انتخاب اين شيء توليد كننده بايد نياز جامعه، فرهنگ و شرايط جامعه مورد نظر را بشناسد و متناسب با اين شرايط به توليد بپردازد، در مورد توليدكنندگان دوش حمام، توليدكنندگان خارجي نيازها و شرايط جامعة ايران را بهتر از توليدكنندگان داخلي شناخته اند بنابراين در اين امر موفق تر بنظر مي رسند، آنها به اين نكته پي بردند كه اغلب ايرانيان داراي سطح درآمدي بالايي نيستند پس به يك شيء ارزان نياز دارند و همچنين شكل ظاهري براي آنها مهم است و از جمله كشورهايي مثل چين به توليد اين نوع دوشها براي بازار ايران پرداختند.

حمل و نقل: دوش حمام نيز مانند هر وسيلة ديگري براي استفادة مردم جابجايي از كارخانه و توزيع به فروشگاهها نياز به كساني دارند كه به اين امر مي پردازند، دوش حمام وسيلة ظريف و حساسي نيست كه به حمل ويژه نياز داشته باشد مانند (اشياء لوكس و كريستال) و فرد حمل و نقل كننده فقط با دانستن هويت آن (دوش حمام) به حمل و نقل مناسب آن مي پردازد، البته لازم به ذكر است كه اين محصول اغلب در جعبه هاي مقوايي مخصوص به خود بسته بندي مي شوند و اكثراً در بسته هاي مكعب مستطيل به بازار عرضه مي شوند كه اين خود به حمل و نقل مناسب آنها كمك مي كند، پس در رابطه با حمل و نقل نياز به اطلاعات وسيع فرد در مورد شيء مورد نظر نيست و همچنين قدرت بدني زيادي نيز براي جابجايي آن لازم نيست چون جزء اشياء بسيار سنگين و ثقيل نمي باشد.

فروشنده: كسي كه جزء صنف فروشندگان دوش محسوب مي شود اغلب در مورد آن اطلاعات كافي دارد حتي راجع به قيمت في و جنس آن شيء را كاملاً مي شناسد، فروشنده اطلاعاتي در حد طراحي ندارد ولي در گسترة كار خود و اطلاعاتي كه براي فروش آن لازم است همچنين تجربيات گسترده اي راجع به محصول دارد، نياز فروشنده در رابطه با محصول به كسب سود بيشتر خلاصه مي شود، براي او فرقي نمي كند كه نام، مارك و يا كشورهاي توليد كننده كدام است. بلكه بيشتر بدنبال كسب درآمد كافي و سود مناسب از فروش اين نوع محصول است.

استفاده كننده: استفاده كنندگان دوش حمام همة افراد در هر جامعه و شرايط و زمان و مكان مختلف مي باشند پس استفاده كنندگان دوش حمام طيف وسيعي را به خود اختصاص داده اند. پس استفاده كنندگان همة افراد جامعه را در بر مي گيرد چه بزرگ، چه كوچك، چه فقير و چه غني، اما تفاوت در تعداد استفاده از آن است مثلاً افراد فقير جامعه مانند بچه هاي خياباني و يا افراد محروم كه در روستاهاي دورافتاده زندگي مي كنند تعداد دفعاتي كه از حمام و بالطبع دوش حمام استفاده مي كنند بسيار كمتر است كه داراي سطح درآمدي متوسط هستند پس ما سطح درآمد متوسط و عادي جامعه را در نظر مي گيريم، انتظاراتي كه فرد استفاده كننده دارد شامل دو دسته است ۱-برآورده شدن نياز جسمي ۲-نياز روحي، نياز جسمي كه شامل داشتن ارگونومي متناسب با دست، پائين خوب و فشار مناسب، و نياز روحي شامل قيمت مناسب براي محصول، مرغوبيت كالا، زيبا و شكيل بودن آن كه در نتيجه كارخانه هاي توليد كننده را بر آن مي دارد كه به توليد محصولات در هر جامعه متناسب با فرهنگ آداب و رسوم، سطح درآمد و … آن جامعه بپردازد.

آناليز محيطي:
كه شامل تأثيرات متقابل محصول و محيط زيست انساني است، كه رابطة مستقيم بين محصول و محيط استفاده وجود دارد. دوش در حمام استفاده مي شود، جايي كه داراي رطوبت زياد است و دائم با آب شهري سر و كار دارد، رطوبت موجود در حمام موجب تخريب زودتر اتصالات دوش مي شود و هرچه مواد بكاررفته براي ساخت آن مرغوبتر باشد اين تخريب كمتر صورت مي گيرد، اما استفادة گريزناپذير آب شهري براي دوش نيز شايع ترين عامل تخريب آن است، چون خواه ناخواه مقداري جرم در آب وجود دارد كه باعث مسدود شدن منافذ دوش و رسوب گرفتن آنها مي شود بطوريكه اكثر استفاده كنندگان و حتي فروشندگان از اين موضوع گله مند هستند، البته در برخي از اين دوشها تمهيداتي بكار برده شده تا بتوان سر دوش را باز كرد و آنرا تميز نمود.
از طرفي خود اين محصول صدماتي به محيط زيست انساني وارد مي كند و اولين صدمه در كارخانه و هنگام توليد است كه موجب آلودگي هوا، آلودگي صوتي براي افرادي كه در اين كارخانجات كار مي كنند و همچنين آلودگي شيميايي مواد مصنوعي بكار رفته در آن است. همچنين دورة خارج شدن از چرخة استفاده، چون بعضي مواد بكار رفته در اين وسيله از نوع پلاستيك هاي گرماسخت هستند و نمي توان مجدداً از آنها استفاده كرد. پس ناچار دور ريخته مي شوند و بازگشت مجدد مواد به طبيعت يا غيرممكن مي شود يا زماني بسيار طولاني را مي طلبد، البته مواد مورد استفاده در اكثر قسمتهاي دوش از ABS مي باشد، همچنين در برخي از ماركهاي دوش از مواد نامرغوب استفاده مي شود كه موجب كوتاه شدن چرخة عمر محصول و در نتيجه دورريز آن بيشتر آن و متعاقباً تخريب بيشتر محيط زيست مي شود.

پايان چرخة عمر دوش حمام معمولاً با پايان يافتن كاربرد و خراب شدن محصول است و با مد يا از دست دادن ارزشهاي استتيك خانواده هاي ايراني حاضر به تعويض يا خريد مجدد آن نيستند، زيرا اولاً انواع مختلفي از دوش كه در بازار ايران است آنقدر كيفيت ندارند كه سالهاي متمادي فقط با تغيير مد آنها را تعويض كنند، همچنين در خانواده هاي سطح متوسط ايراني دوش حمام يك شيء تجملي و لوكس تلقي نمي شود و فقط كاربرد آن است كه اهميت دارد پس ارزشهاي زيباشناسي افراد را بر آن نمي دارد كه آن را تعويض نمايند. همچنين

همانطور كه گفته شد اكثر افراد جامعه ايراني داراي درآمد بالايي نيستند كه دوشهاي گران قيمت و بسيار شيك را خريداري كنند و هر از گاهي با تغيير مد، يك عدد از نوع جديد آن را بخرند و فقط به رفع نياز جسمي خود بسنده مي كنند، همچنين با خراب شدن دوش ديگر نمي توان آنرا تعمير و مجدداً استفاده كرد و معمولاً مجبور به تعويض آن مي شويم، كه اين موضوع به تخريب هرچه سريعتر محيط زيست كمك مي كند. نتيجه، با توجه به اين شرايط استفاده از مواد مرغوب در توليد دوش و استفاده از روشي كه موجب طول عمر بيشتر محصول مي شود، مانند استفاده از روشي براي كم كردن رسوب آب و …

آناليز بازار:
تعريف بازار عبارتست از محلي براي مبادلات بالقوه و اندازه بازار به تعداد افرايد بستگي دارد كه اولاً به محصول به معني عام يا شيء مورد نظر علاقمندند ثانياً حاضرند منابع لازم را براي بدست‌ آوردن محصول مبادله كنند.
عناصر زيادي بر محيط بازار تأثير دارند كه نبايد ناديده گرفته شوند، از جمله عوامل اجتماعي فرهنگي، عوامل سياسي، قانوني، اقتصادي تكنولوژيك و رقابتي.
حال به موقعيت محصول مورد نظر (دوش حمام) در بازار ايران مي پردازيم، طبق سؤال و جوابهايي كه از فروشندگان اين نوع محصولات بعمل آمد، مشخص شد كه الآن چين بازار ايران را در اختيار خود گرفته است. چنانكه در هر مغازه انواع ماركهاي دوش چيني با ايراني برابر و يا بيشتر از آن بود، كه البته چين با استراتژي كه براي بازار ايران در نظر گرفته تا كنون بسيار هم موفق بوده است، چون فروش ماركهاي چيني قابل مقايسه با بقية ماركهاي ايراني يا كشورهاي ديگر قابل مقايسه نيست، دو عامل در موفقيت بازار محصولات چيني نقشي اساسي را داشته اند: ۱-داشتن فرم زيبا و بسيار شكيل نسبت به دوشهاي ايراني ۲-قيمت بسيار ارزان و پايين اين نوع محصولات، در واقع چين از فلسفه هاي بازاريابي براي بازار ايران گرايش توليد را در پيش گرفته، گرايش توليد بر پايه اين اصل بنا شده است كه مصرف كنندگان خواهان محصولاتي هستند كه در دسترس بوده، استطاعت خريد آن را داشته باشند، بنابراين مديريت

بايد فعاليت خود را بر بهبود كارآيي توليد و توزيع متمركز كند، اين مسأله همچنين سطح توليد را بالا برده و قيمت را كاهش مي‌دهد، براي روشن تر شدن مسأله به ذكر مثالي مي پردازيم. مثلاً فلسفه هنري فورد كه اولين خودرو را به طور انبوه توليد كرد اين بود كه توليد يك مدل از ماشين (تي) را بالا ببرد و قيمت را هرچه بيشتر پايين بياورد تا افراد بيشتري استطاعت خريد آن ماشين را داشته باشند، در دهه ۱۹۶۰، اولين شركت سازندة ماشين حسابهاي جيبي از اين فلسفه پيروي كرد. اين شركت سعي نمود حجم را بالاتر ببرد و هزينه ها را كاهش دهد تا بتواند قيمت محصولات خود را پايين تر بياورد، با پيروي از اين سياست توانست سهم عمده اي از بازار ماشين حساب را در امريكا به خود اختصاص مي دهد. ولي با

پيروي از همين فلسفه براي بازار ساعتهاي ديجيتال با شكست روبرو شد. قيمت اين ساعتها در سطح پاييني قرار داشت، ولي مصرف كنندگان اعتمادي اين شركت را زيبا و جالب نمي دانستند. از اين مثال به اين نتيجه مي رسيم، كه چين به خوبي توانسته نيازهاي بازار ايران را شناسايي و با توجه به اين درك موقعيت بازار را در دست خود بگيرد، چون همانطور كه در عكسهاي گرفته شده پيداست از لحاظ زيبايي با محصولات بسيار عالي و مرغوب برابري مي كند، و قيمت بسيار پاييني نيز دارد، اما نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود و فروشندگان خيلي آهسته به ذكر آن مي پرداختند كيفيت نامطلوب و پايين اين نوع دوشها است، كه بيش از چند ماه يا كمي بيشتر كار نمي كنند و فرسوده مي شوند و استفاده كنندگان مجبور به تعويض آنها هستند، بطوريكه اين دوشها داراي چند يدك هستند كه اين موضوع نيز باعث سود بيشتر براي كارخانه هاي توليدي چين مي باشد، چون استفاده كنندگان اغلب مجبور به

تعويض زود به زود سر يا همان گوشي دوش مي باشند، اما طبق تحقيقات ماركهاي آلمان و ژاپن در توليد اين محصول بهترين كيفيت را دارند، و اكثراً يدك ندارند چون كيفيت آنها بسيار بالاست و سالهاي متمادي مي توان از آنها استفاده كرد و تا سالها نياز به تعويض آنها نيست، اما بالطبع قيمت آنها نيز بالاست و حدود چهار يا پنج برابر دوشهاي چيني و ايراني است. با توجه به اين كه اين محصول، محصول مورد نياز براي همة افرا است و جزء محصولات لوكس و غيرضروري طبقه بندي نمي شود و همچنين اكثر افراد جامعه داراي درآمد متوسط هستند، حاضر به پرداخت چنين قيمتي بريا يك دوش نيستند، همچنين ايران جزء كشورهاي در حال توسعه است و تجربه ثابت كرده كه فرهنگ مردم ايران نيز اين مسئله را نمي پذيرند كه يك محصول با كيفيت خوب ولي گرانتر را خريداري كنند بلكه ترجيح مي دهند محصول بسيار پايين باشد هرچند محصول داراي كيفيت خوبي نباشد، ولي در كشورهاي توسعه نيافته اينگونه نيست چون سطح درآمدها، فرهنگ، سياستگذاري ها و … بسيار متفاوت است. بقول يك ضرب‌المثل انگليسي كه مي گويد: «آنقدر پولدار نيستم كه كفش ارزان بخرم» پس كيفيت بالا و قيمت بيشتر را ترجيح مي دهند و در عوض كارايي مناسب را مي خواهند.