طراحي و تبيين نقش رسانه هاي ارتباطي نوين در توسعه استراتژيهاي نوآورانه گردشگري ايران

۲- اطلاعات مربوط به پايان نامه :
۳-۱) مساله اصلي تحقيق :
امروزه صنعت جهانگردي به عنوان يكي از مهمترين صنايع جهان كه نقش عمده‌اي در بهبود وضعيت اقتصادي كشورها وتوسعه اقتصادي آنها دارد، از سوي كارشناسان، دانشمندان، مديران و برنامه‌ريزان اقتصادي كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، «تاثير اقتصادي اي

ن صنعت به حدي قابل ملاحظه است كه حدودا مخارج ۷% از سرمايه جهان را دربر مي‌گيرد.‍
علاقه روزافزون مردم جهان براي سفر به سرزمين هاي ديگر و مشاهده تمدن، فرهنگ، نمادهاي تاريخي كشورهاي كهن و زيبايي هاي طبيعت گوشه و كنار دنيا، رشد اعجاب انگيزي به صنعت جهانگردي داده است.رشد صنعت گردشگري تاثيرات چند جانبه‌اي در كشورها به دنبا

ل دارد. برقراري توازن و تعادل در وضعيت پرداخت‌ها، تنوع اقتصادي، افزايش درآمدها و ايجاد فرصت‌هاي شغلي از پيامدهاي اين صنعت به شمار مي‌آيد.
ضرورت توجه به اين مسأله براي اشتغال زايي كشور و مقابله با بحران بيكاري فزاينده، به اتكا به اين آمارهاي جهاني دو چندان به نظر مي رسد.
براي ايجاد يك توسعه همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد به جاي منابع نفتي نيازمند استفاده از تمامي امكانات و قابليت‌ها مي‌باشيم. در اين راستا توسعه صنعت جهانگردي كه اقتصاددانان آنرا سومين پديده اقتصادي پويا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازي مي‌دانند.
با در نظر گرفتن موارد فوق و اهميت موضوع چنانكه در برنامه چهارم توسعه نيز به صراحت جايگزيني منابع نفتي ذكر شده و لزوم اشتغال زايي براي جوانان جا دارد تا به بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در اين بخش پرداخته شود .
كارشناسان، صنعت گردشگري را براي كشورهاي در حال توسعه به مثابه ركن بسيار مهم اقتصادي ارزيابي مي كنند كه با بهره گيري از درآمدهاي مالي آن مي توان به روند توسعه اينگونه كشورها سرعت بخشيد.
رسانه هاي امروزه از نظر شکل و محتوا تفاوت هايي نشان داده و مناسب با اين روش راه هايي جهت ارتباط به وجود آورده است، با توجه به پيشرفت تکنولوژي ديجيتال و با فرصت هايي که بدست مي آيد ارتباطات جمعي دستخوش تحولات سريعي شده است.
در دنيايي که دستخوش تغييرات مي باشد، کار و شيوه هاي ارتباطات

هم متغير مي گردد.
رسانه ها نمودي از تكنولوژي در دنيای مدرن هستند و هر روزه تكنولوژی با پيشرفت هاي خود به رسانه گسترش بيشتري مي دهد .
پديده هاي تكنولوژيكي عامل تسلط بر جريانات محيطي و تسهيل كننده فعل و انفعالات و فرايند هاست .
از فناوري اطلاعاتي عصر ديجيتال، رايانه، عصر ماهواره و الکترون

يک سخن گفته مي‌شود. امروزه در بسياري از کشورهاي جهان اقتدار همه جانبه و حتي زندگي بدون رسانه‌هاي نوين و ديجيتال مختل است و قادر به ادامه حيات در زمينه‌هاي علمي، پژوهشي و بازرگاني مقدور نيست.
۳-۲) تشريح و بيان موضوع :
عرصه ارائه محصول گردشگري همچون رقابت سخت ورزشی در مدت زمان معين می باشد که در هر لحظه باید مناسب تاکتیک رقبا و حریف با تماشاگرانی که با چشمی تیز بین و دقیق نظاره گر محصول سازمان شما هستند می باشد . که باید با مدیریتی سياستي را تدارک ببینید که در مدت کوتاهی بسته به نوع بازی حريف بتوان آنرا تغییر داد و بازیگرانی متناسب آن پست برگیرید که با هدف رسیدن به بهترین نتیجه باشند . در غیر این صورت بازی و ارائه محصول شما بدون تماشگر و مشتري خواهد ماند .
فنآوري هاي نوين صنعت گردشگري را وارد مرحله تازه اي كرده اند ،كه با بهره گيري از كليه امكانات كار خود را پيش مي برد .

۳-۳) ضرورت انجام تحقيق :
دولت براساس چشم‌انداز بيست‌ساله، بايد تا سال ۲۰۲۰ ميلادي، ۲۰ ميليون گردشگر را به داخل كشور جذب كند و براساس آمارهاي موجود در سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي، فاصله زيادي با عدد فوق مشاهده مي شود . روند مديريتي سالهاي اخير در حوزه گردشگري، كشور را به سمت و سويي هدايت كرده است كه دقيقاً نمي‌توان جايگاهي را به عنوان توفيق در دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه و يا چشم‌انداز بيست ساله تصور نمود .
باعنايت به قانون توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور و با امعان نظريه اهميت ويژه صنعت گردشگري در کسب درآمدهاي غيرنفتي و ارتقاء سطح

تفاهم بين ملتها و تحکيم مباني وحدت ملي در کشور و ارائه شناختي اصولي از جمهوري اسلامي ايران و دستاوردهاي آن به جهانيان و نقش اساسي و مهم استراتژي در تحقق اين اهداف
ضرورت استفاده از مديريت استراتژيک

با نگاهي دقيق به مفهوم مديريت استراتژيک مي‌توان به ضرورت استفاده از آن پي برد. با توجه به تغييرات محيطي که در حال حاضر شتاب زيادي به خود گرفته است و پيچيده شدن تصميمات سازماني، لزوم بکارگيري برنامه‌اي جامع براي مواجهه با اينگونه مسائل بيشتر از گذشته ملموس مي‌شود. اين برنامه چيزي جز برنامه استراتژيک نيست. مازمانهاي امروزي است. پايه هاي مديريت استراتژيک بر اساس ميزان درکي است که مديران از شرکت‌هاي رقيب، بازارها، قيمت‌ها، عرضه‌کنندگان مواد اوليه، توزيع‌کنندگان، دولت‌ها، بستانکاران، سهامداران و مشترياني که در سراسر دنيا وجود دارند قرار دارد و اين عوامل تعيين‌کنندگان موفقيت تجاري در دنياي امروز است. پس يکي از مهمترين ابزارهايي که سازمان‌ها براي حصول موفقيت در آينده مي‌توانند از آن بهره گيرند «مديريت استراتژيک» خواهد بود.
در بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي توان اين سئوالات را مطرح نمود كه چرا بايد نوآوري در استراتژي ها بوجود آيد ؟ و اينكه رسانه هاي نوين در توسعه استراتژي هاي برنامه ريزان در جامعه چه نقشي دارند ؟ و اينكه اصولا آيا مردم بايد از چگونگي اين استراتژي ها بايد مطلع باشند يا خير ؟
چگونه مي توان استراتژي ها و برنامه هاي خلاق در گردشگري ايجاد نمود ؟
رسانه هاي نوين امروزي در زمينه پيشرفت موفقيت آميز مسائل سازماني و كارآمدي برنامه هاي آن چه سهمي دارند ؟
رسانه ها تا چه حد در زمينه فرهنگ گردشگر پذيري كار مي كنند ؟ چه تخصص هايي دارند ؟ و آيا قادر به راهگشايي در اين موارد هستند ؟

۴-۳) سابقه:
۵-۳) فرضيه هاي تحقيق :
فرضیه اصلی : بین توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران و رسانه هاي ارتباطي نوين خلأ معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی۱: بین دانش صريح کارکنان و دانش صريح مورد نیاز آنان خلأ معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی۲: بین دانش ضمني کارکنان و دانش ضمني

مورد نیاز آنان خلأ معنی داری وجود دارد.

۶-۳) اهداف اساسي از انجام تحقيق :
۱) تعيين جايگاه و نقش رسانه هاي نوين در توسعه استراتژي هاي نوآورانه در صنعت گردشگري ايران
۲) بررسی مدلي براي نهادينه نمودن فرهنگ گردشگر پذيري از طريق رسانه ها در كشور
۳) نقد و چالش برنامه هاي استراتژيك گردشگري كشور از طريق رسانه ها و نهادينه نمودن برنامه هاي استراتژيك خلاقانه متناسب با فرهنگ بومي دركشو

 

ر
۴) تعيين جايگاه ، نقش ، فوائد و عوارض منفي ناشي از حضور گردشگردر بين مردم و آگاه سازي و بطور كلي فرهنگ گرشگر پذيري در كشور

۷-۳) نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق :
انتظار مي رود پس از انجام اين تحقيق جايگاه و نقش رسانه هاي نوين در توسعه استراتژي هاي نوآورانه در صنعت گردشگري ايران تا حدودي معين شود و مسئولين و دست اندركاران به لزوم توجه به برنامه ريزي هاي استراتژيك خلاقانه در اين حوزه بپردازند و رسانه ها بتوانند با نگاه جامع و تخصص محور خود آن را در جامعه براي عموم نهادينه سازند تا اين فرهنگ در جامعه شكل بگيرد و با توسعه فرهنگ گردشگر پذيري در كشور است كه مي توان به اهداف اساسي در سند چشم اندار و برنامه پنجم توسعه دست يافت .

۸-۳) در صورت کاربردي يودن طرح چه سازمانهاي مي توانند از نتايج بدست آمده استفاده کنند .

رديف نام سازمان
نوع استفاده
۱ سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري تعيين جهت گيري در جهت مديريت استراتژيك و مديريت رسانه
۲ بنياد مستضعفان و جانبازان تعيين جهت گيري مديريت دانش
۳
۴ فعالين بخش خصوصي در عرصه گردشگري
پي بردن به نقش رسانه
۴) روش انجام پژوهش :
۱-۴) روش تحقيق :
توصیفی(غير آزمايشي): متغيرها دستكاري نميشوند و وضعيت موجود براي شناخت بيشتر بررسي ميگردد.
پیمایشی: از مصاحبه و توضيع پرسشنامه استفاده خواهد شد.
مقطعی: توضيع پرسشنامه در يك نوبت انجام خواهد گرفت.

۲-۴) روشهاي گردآوري اطلاعات :
اطلاعات در این تحقیق با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی، مصاحبه و پرسش نامه گردآوری خواهد شد.

۱-۲-۴)روش سنجش روايي ابزار:
روایی پرسشنامه مورد استفاده با عنایت به نظریه های موجود در متون مختلف مدیریت و همچنین نظر اساتید متخصص حوزه های مربوطه بخصوص اساتید محترم مشاور و راهنما مورد بررسی قرار گرفته و تاکید خواهد شد . به عبارت دیگر به منظور روایی از به اصطلاح روایی صورت استفاده شده است .

۳-۴) قلمرو تحقيق :
دوره زمانی: پاییز ۸۷
مکان: تهران

۴-۴) جامعه آماري : ( N )
اساتيد ، متخصصين و دست اندركاران فعال در حوزه برنامه ريزي و توسعه گردشگري ايران

۵-۴) نمونه آماري : ( n)

اساتيد ، متخصصين و کارکنان فعال در حوزه برنامه ريزي و توسعه گردشگري ايران
(بعلت بزرگ نبودن جامعه آماري)

 

۶-۴) روش يا روشهاي نمونه گيري :
طبقه بندی

۷-۴) روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها :
از روش های موجود در آمار توصیفی برای پردازش داده

۱۲
ماه
( پس از تصويب موضوع )

۶) تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح :
مديريت استراتژيك : مي توان مديريت استراتژيك را بدين گونه توصيف كرد : روش منطقي ، عيني و سيستماتيك براي اتخاذ تصميمات بزرگ در يك سازمان . در اين مديريت سعي مي شود اطلاعات كمي و كيفي به گونه اي تنظيم گردند كه بتوان تحت شرايط نامطمئن تصميماتي اثر بخش اتخاذ نمود. ( فرد آر،۱۳۸۰،۲۸ )
استراتژي هاي نوآورانه: تسلط فرد بر مفاهیم مورد نیاز برای انجام یک وظیفه مشخص.
رسانه هاي نوين :
سازمانهاي مجازي :
سازمان‌ مجازي‌ بسياري‌ از فعاليتهاي‌ خود را از منابع‌ خارجي‌ تامين‌ مي‌كند و ساختاري‌ به‌وجود مي‌آورد كه‌ در آن‌ به‌ جاي‌ انجام‌ وظايف‌ سنتي‌ در هر واحد داخلي، واحدهاي‌ خارجي‌ عهده‌دار انجام‌ آن‌ وظايف‌ مي‌شوند. (Frank ،۱۳۸۱)

فرهنگ گردشگر پذيري :

ظرفيت تحمل (Carrying capacity)
به موازات جذب توريست و در نهايت توسعة جهانگردي در يك مقصد جهانگردي قدر و اهميت تأثيرات كه ممكن است ابتدا مثبت يا منفي باشند تغيير خواهد كرد. هر مقصد جهانگردي داراي يك ظرفيت تحمل در جذب توريست است. يعني سطح و فعاليت جهانگردي در جذب توريست كه بدون ايجاد تغييرات جدي و قطعي در مقصد جهانگردي بتواند در درازمدت دوام بياورد. هرگاه ظرفيت تحمل افزايش يابد، مقصد جهانگردي متوجه خواهد شد كه آثار منفي به سرعت افزايش مي‌يابند، در حاليكه آثار مثبت رو به كاهش مي‌روند. (كوپر و ديگران، ۱۶۴ : ۱۳۸۰)

۷) سازمانهايي که در انجام پژوهش همکاري مي

کنند .

رديف
نام سازمان نوع و ميزان همکاري
۱
۲

۸) زمانبندي پروژه :

نمودار گانت (زمانبندي پروژه )

زمان مورد نياز
مراحل تحقيق ماه
۱و۲ ماه ۳و۴ ماه ۵و۶ ماه
۷و۸ ماه ۹و۱۰ ماه ۱۱و۱۲
بررسی پیشینه وتهیه مرور ادبیات X
طراحی پرسشنامه و تایید روایی آن X
مصاحبه،توزیع و جمع آوری پرسشنامه X
تنظیم و تلخیص داده ها X
تحليل داده ها و اطلاعات،جمع بندی و تدوین گزارش تحقیق X
اظهارنظر اساتید راهنما ، مشاور و داور درباره پایان نامه و آمادگی برای دفاع X

۹ – فهرست منابع و ماخذ :
۱٫ ايجاد سازمان يادگيرنده(مایکل مارکوارت) ترجمه محمدرضا زالي؛۱۳۸۵
۲٫ مديريت دانش(گيلبرت پروست،استفان روب،كاي رومهاردت) ترجمه علي حسيني خواه؛۱۳۸۵
۳٫ فرد آر.ديويد ، مديريت استراتژيك ، ترجمه دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي ، چاپ دوم ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، تهران ،۱۳۸۰
۴٫ بوني فيس،پريسلا(۱۳۸۰)مديريت گردشگري فرهنگي،ترجمه دكتر محمود عبدالله زاده،تهران.دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
۵٫ گوهريان،محمد ابراهيم و كتابچي، محمد مهدي، گردشگري بين‌المللي، ۱۳۸۴، انتشارات امير كبير
۶٫ حيبي باغي، محسن (۱۳۷۷)؛ مطالعه آثار بهبود سيستم اطلاعات جهانگردي بر ميزان جذب توريست، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تهران.
۷٫ راجرداس، ويل (۱۳۷۹)؛ مديريت جهانگردي، مترجمان محمد اعرابي و داوود يزدي، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.
۸٫ لي، جان (۱۳۷۸)؛ گردشگري و توسعه در جهان سوم، مترجمان: عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري و معصومه‌السادات صالحي امين، چاپ اول، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني.
۹٫ واي گي، چاك (۱۳۷۷)؛ جهانگردي در چشم‌اندازي جامع، مترجمان: علي پارسائيان و محمد اعرابي، چاپ اول، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
۱۰٫ سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري بخش اطلاعات و آمار و امور بين الملل
۱۱٫ خاكساري، علي، شناخت صنعت جهانگر

دي، ۱۳۷۷، موسسه آموزش، مطالعات و مشاوره سياحتي
۱۲٫ ضرغام، حميد (۱۳۷۵)؛ مدل برنامه‌ريزي استراتژيك جهانگردي ايران، رساله دكتري، دانشگاه تهران.
۱۳٫ عسگري، علي (۱۳۷۹)؛ سازماندهي و م

ديريت بخش جهانگردي ايران، رساله دكتري، تهران، دانشگاه تهران.
۱۴٫ الواني، مهدي و همكاران (۱۳۷۳)؛ اصول و مباني جهانگردي، چاپ اول، تهران، انتشارات معاونت اقتصادي و برنامه‌ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان .
۱۵٫ رابينز ، كويين ، وبستر ،فرانك «« عصر فرهنگ فناورانه : از جامعه اطلاعاتي تا زندگي مجازي›› ترجمه مهدي داودي، چاپ اول ، تهران ، نشر توسعه ، ۱۳۸۵
۱۶٫ هنسون ، جريس ، اومانارولا ، «« تكنولوژي هاي جديد ارتباطي در كشور هاي در حال توسعه ›› ترجمه داوود حيدري ، چاپ دوم ، تهران ،انتشارات مركز تحقيقات و مطالعات رسانه ها ، ۱۳۷۹
۱۷٫ الواني ، سيد مهدي ،حسن دانايي فرد، «« گفتارهايي در فلسفه تئوري سازمانهاي دولتي ›› تهران ، انتشارات صفار ، اشراقي ، ۱۳۸۰
۱۸٫ ليتل جان ،استيفن ، «« نظريه هاي ارتباطات ›› ترجمه سيد مرتضي نور بخش ، سيد اكبر حسيني ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات جنگل ، ۱۳۸۴

۱۹٫ ايكاف ،راسل ، «« طرحي براي سازمانهاي قرن بيست ويكم ›› ، مترجمان تقي ناصر شريفي ، اسماعيل مرداني گيوي ، سياوش مريدي. ، تهران ، سازمان مديريت صنعتي ، ۱۳۸۲
۲۰٫ هچ ، مري جوی، «« تئوري سازمان : مدرن ،نمادين و تفسيري پست مدرن »» ترجمه حسن دانايي فرد ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات افكار، ۱۳۸۵صفحات۲۹۷تا۳۰۰
۲۱٫ كروبي، مهدي (۱۳۸۱)، نقش ارتباطات انساني (ميان فردي) در توسعه صنعت جهانگردي ايران، رساله دكتري، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي.
۲۲٫ لي، جان (۱۳۷۸) گردشگري و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا ركن‌الدين افتخاري و معصومه السادات صالحي امين، تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني
۲۳٫ کاظمی ، مهدی (۱۳۸۵) ، مدیریت گردشگری ، تهران ، چاپ اول ،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )

۱٫ tourism management journal.
2. W.T.O (1996) compendium of tourism statistic.
3. world tourism organization (1997) ,tourism 2020 vision , a new forcast from the world tourism organization .
4. Tourism and hospitality marketing: fantasy, feeling and fun, Williams Alistair, International Journal of Contemporary Hospitality Management .
5. Organizing customers: Japanese travel gencies marketing on the Internet, Zhang Zhongmin, European Journal of Marketing

.
۶٫ Airey , D. (1984) tourism administration in the USA , tourism management
7. Clay Dibrell.c , Miller Thomas R.(2002) , Organization design : the continuing influence of informatio) . the impact of information technology on organizational flexibility . Information systems department Leonard N.Stern school of business, New york University , New York
9. Edgell`Sr, Delmatero Allen.M,Smith.G,Swanson.j, (2008 ) ,Tourism Policy and Planing yesterday, today and tomorrow ,Butterworth – Heinemann is an imprint of Elsevier
10. Weaver.D,Lawton.L,(2006), tourism management, third edition , by johan wiley & sons astralia,Ltd
11. The strategy for tourism in England`s Northwest 2003-2010 , (2007) revised , the northwest regional development agency
12. Okaka.Wilson, (2007) ,The Role of media communications in developing tourism policy and cross-cultural communication for pease , Security for sustainable tourism Industry in Africa , Kyambogo University Kampala (Uganda) , paper presented at the 4 th international institute of peace through tourism African conference on peace through tourism at educators forum , Uganda
13. OECD , (2003) , Conference on Innovation and Growth in tourism , Lugano , Switzerland , 18-19 September 2003
14. Reinholde.K, Diara.A,The role of tourism in development planning , Department of business management ,LLU
15. Fokiali.P,Xanthakou.Y, Tatlidil.R, Tatlidil.E, Kaila.M, tourism and sustainable development strategies in Rhodes the awareness of the local societies,
16. Mckercher.B, (2003) , sustainable tourism development – guidingprinciples for planning and management , presentation to the national

seminaron sustainable tourism development , Bishkek, Kyrgystan,November 9-5 ,2003
17. Jenkins.L , Tousun.C , (1998) ,The evolution of tourism planning in third-world countries:A critique , the Scottish hotel school, university of stathclyde
18. Goodwin.H,Robson.S,tourism and local economic development, international center of responsible tourism department of eart and enviro

nment science , university of Greenwich
19. The Strategy for tourism in England’s Northwest 2003-2010 ` Developing the Visitor Economy

۱۰– نظريه شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده :

تاريخ : امضاء دانشجو :

چكيده :
پديده هاي تكنولوژيكي عامل تسلط بر جريانات محيطي و تسهيل كننده فعل و انفعالات و فرايند هاست . تمركز بر اين فرايند اطلاعات مناسبي را به مديران مي دهد تا در مواجه با وظايف و مشاغل نامطمئن بهتر تصميم بگيرند . اطلاعات به مديران ديدگاهي مي دهد تا با تكنولوژي جديد ، سازمان را به صورت مدرن تغيير دهند .آنچه در درجه نخست امكان بهره گيري شايسته از تكنولوژي را در جنبه هاي گوناگون به مديريت مي دهد، وسازمانها را قوي تر و پايه هاي قدرت آنها را استوارتر بر مي گرداند ، ساختار است . اصلاحات ساختاري زمينه حل موفقيت آميز مسائل سازماني را فراهم مي كند . استراتژي مناسب و رشد دهنده ، منبع و منشاء پيشرفت تكنولوژيكي سازمان و جامعه است و تكنولوژي بدون زمينه ساختاري به خودي خود نشانه قدرتمندي و كارآمدي سازمان محسوب نمي شود . زيرا اين ساختار هدفمند است كه به تكنولوژي رونق

 

مي دهد .
کارکنان و متخصصین در سازمانهاي گردشگري جهت حفظ انعطاف سازمانی و ايجاد نوآوري و خلاقيت که میدان توسعه را هموار می سازد باید دارای تخصص های چند جانبه ، توجه به ظرافت ها و ابعاد گوناگون قضایای مختلف بخصوص در زمینه های مرتبط ، نگاه نافذ و عمیق ، بینش وسیع ، نگاه چند بعدی ، طبع بلند و ذهنی پویا بوده و فرانگری به موضوعات را سرلوحه برنامه ها و کارهای خود قرار دهند .
عرصه ارائه محصول گردشگري همچون رقابت سخت ورزشی در مدت زمان معين می باشد که در هر لحظه باید مناسب تاکتیک رقبا و حریف با تماشاگرانی که با چشمی تیز بین و دقیق نظاره گر محصول سازمان شما هستند می باشد . که باید با مدیریتی سياستي را تدارک ببینید که در مدت کوتاهی بسته به نوع بازی حريف بتوان آنرا تغییر داد و بازیگرانی متناسب آن پست برگیرید که با هدف رسیدن به بهترین نتیجه باشند . در غیر این صورت بازی و ارائه محصول شما بدون تماشگر و مشتري خواهد ماند .

مقدمه
فنآوري هاي نوين صنعت گردشگري را وارد مرحله تازه اي كرده اند و به نوعي سازمانهاي گردشگري را پيچيده كرده اند .تغييرات‌ گسترده‌ و پيشرفتهاي‌ به‌دست‌ آمده‌ در عرصه‌ تكنولوژي‌ اطلاعاتي‌ چنددهه‌ گذشته، ضرورت‌ تجديد نظر در مسائل‌ مختلف‌ ازجمله‌ استراتژهاي‌ سازماني‌ را اجتناب‌ناپذير كرده‌ است. به‌ كارگيري‌ تكنولوژي‌ اطلاعاتي‌ نظير اينترنت، پست‌ الكترونيك‌ و همچنين‌ فراگير شدن‌ استفاده‌ از كامپيوتر و شبكه‌هاي‌ كامپيوتري‌ و ارتباطات‌ كلامي‌ و تصويري‌ مستقيم‌ بدون‌ درنظر گرفتن‌ فاصله‌ها، باعث‌ شده‌ تا شكلهاي‌ سازماني‌ جديد پا به‌ عرصه‌ وجود بگذارد كه‌ ماهيتي‌ كاملاً‌ متفاوت‌ با سازمانهاي‌ سنتي، بزرگ‌ و ديوانسالاري‌ دارند.
فناوری اطلاعات موجب ساختاردهی مجدد در سطوح شرکت و ملی شده است .امروزه اهميت فناوري اطلاعات (IT) به منظور افزايش سرعت و دقت فعاليتهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و در نتيجه بالا بردن بهره وري آنها به روشني مشخص شده است؛ خصوصاً سازمانهايي كه بخشهاي مختلف آن در مناطق جغرافيايي پراكنده و دور از يكديگر قرار گرفته¬اند ،

بسياري از مشكلات خود را از طريق اين فناوري رفع ميكنند. آنچه كه بديهي است فناوري اطلاعات به منزلة يك ابزار جديد براي فعاليت در جهان كنوني محسوب ميشود كه عدم استفاده از آن انزواي كشور و در نهايت حذف شدن از جامعة جهاني را به دنبال خواهد داشت. تجارب گوناگون سازمانهاي مختلف در سطح دنيا نشان ميدهد كه فناوري اطلاعات به راحتي بسياري از مشكلات سيستمهاي اطلاعات محور را رفع ميكند. اين پديده قابليت هاي زيادي در رفع مشكلات و پيشبرد اهداف سازمانها دارد .

گفته پيتر دراکر (۲۰۰۲): ‹‹ تكنولوژي اطلاعات در تکنولوژي اطلاعات در عصر فراصنعتي فاصله ها را از ميان برد و جغرافيا را به تاريخ تبديل نمود . … » بخوبي نشان دهنده وضعيت سازمانهاي جهان معاصر بخصوص سازمانهاي رسانه اي است .
استراتژي هاي آينده رسانه ها براي كشور ها بسيار مهم است . بنابراين آنها با تمام توان تلاش مي نمايند تا رسانه هايي قوي، مقتدر ،با تكنولوژي هاي روز و داراي ساختاري مناسب با هدف در سطح محلي ، منطقه اي يا ملي و بين المللي داشته باشند .

بيان مساله
رسانه ها نمودي از تكنولوژي و فنآوري در دنيای مدرن هستند و هر روزه تكنولوژی با پيشرفت هاي خود به رسانه گسترش بيشتري مي دهد .
پديده هاي تكنولوژيكي عامل تسلط بر جريانات محيطي و تسهيل كننده فعل و انفعالات و فرايند هاست .آنچه در درجه نخست امكان بهره گيري شايسته از تكنولوژي را در جنبه هاي گوناگون به مديريت مي دهد و، سازمانها را قوي تر و پايه هاي قدرت آنها را استوارتر بر مي گرداند ، ساختار است .ساختار سازمانی هماهنگ با هدف‌های رسانه، موفقيت آن را در تمامي زمينه ها تضمين خواهد نمود .
با توجه به اهميت و نقش صدا و سيما در ايران ، يكي از عناصر مهم توجه به ساختار آن مي باشد كه پس از انقلاب اسلامي به دلايل مختلف از پويايي كمتري نسبت به نقش آن برخودار بوده است .
در برهه كنوني كه يك عامل بسيار مهم و تاثير گذار ديگر نيز در عرصه جهاني ظهور پيدا كرده و سلطه و تاثير خود را بر تمامي سازمانها از جمله صدا و سيما نشان داده است . اين سئوال مطرح مي شود كه اين فنآوري نوين چه تاثيري در ساختار صدا و سيما دارد ؟ و آيا ساختار صدا و سيما قابليت انطباق با توسعه فنآوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي جديدرا دارد؟ تا چه ميزان با ورود فنآوري نوین اطلاعاتي و ارتباطي ارزش ها نیز توسط مدیران خلق و تعریف مي شوند ؟ آيا فنآوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي توانايي شالوده شكني سازماني در صدا و سيما را دارند ؟ و مي توانند سازمان و كاركنان آنرا به شكل خلاق ، پويا و نوآور در آورند .

آيا ساختار هاي جديد سازماني در روند توسعه فنآوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي كاركرد هاي صدا و سيما را تغيير خواهند داد در اين صورت اين كاركرد هاي جديد براي جامعه ما چه خواهد بود .
در ساختار سازمانی صدا و سيما شاخص هایی برای آزمون انطباق از حیث عدم پويايي لازم یا مناسب نبودن ساختار سازماني با فنآوری هاي جديد آيا وجود دارد ؟
تغييرات حاصله از فنآور هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در صدا و سيما چه تفاوتي با تغييرات بوجود آمده در ساير سازمانها خواهد داشت ؟
آيا بين ميزان توليد محصولات رسانه ملی با ساختار سازمانی پويا رابطه اي وجود دارد ؟
آيا اين ساختار سازماني پويا تغيير در نگرش مديران صدا و سيما ر

ا بدنبال خواهد داشت ؟
یيشتر از شکل سخت افزاری در این حوزه نیاز به یک تحول و انسجام نرم افزاری در قسمت های اداری و فکری و بینشی در حوزه توسعه انسانی هستیم . تغيير در نگرش افراد دگرگوني را در سازمانها را بدنبال خواهد داشت . بنابراين در اين تحقيق در صدد طراحي و تبيين مدلي براي پويا سازي ساختار صدا و سيما بر حسب توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات هستيم .

اهمیت و ضرورت تحقیق
در بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي توان اين سئوالات را مطرح نمود كه چرا بايد نوآوري در استراتژي ها بوجود آيد ؟ و اينكه رسانه هاي نوين در توسعه استراتژي هاي برنامه ريزان در جامعه چه نقشي دارند ؟ و اينكه اصولا آيا مردم بايد از چگونگي اين استراتژي ها بايد مطلع باشند يا خير ؟
چگونه مي توان استراتژي ها و برنامه هاي خلاق در گردشگري ايجاد نمود ؟
رسانه هاي نوين امروزي در زمينه پيشرفت موفقيت آميز مسائل سازماني و كارآمدي برنامه هاي آن چه سهمي دارند ؟
رسانه ها تا چه حد در زمينه فرهنگ گردشگر پذيري كار مي كنند ؟ چه تخصص هايي دارند ؟ و آيا قادر به راهگشايي در اين موارد هستند ؟
اصلاحات ساختاري زمينه حل موفقيت آميز مسائل سازماني را فراهم مي كند . ساختار مناسب و رشد دهنده ، منبع و منشاء پيشرفت تكنولوژيكي سازمان و جامعه است و تكنولوژي بدون زمينه ساختاري به خودي خود نشانه قدرتمندي و كارآمدي سازمان محسوب نمي شود . زيرا اين ساختار هدفمند است كه به فنآوري رونق مي دهد .
در اثر فن آوري هاي جديد سازمانها و نهادها و روابط بين آنه

ا از اسـاس دگرگون خواهد شد . سازمانهاي مجازي به صورت عادي درخواهد آمد.
فنآوري اطلاعات موجب ساختار دهي مجدد در سطوح شركتها و فراتر از آن در سطح ملي و بين المللي شده است . شركتها در حال ساختار دهي مجدد و كوچك سازي و مكان يابي براي بهترين استفاده از منابع جهاني و نيز مهندسي مجدد فرايند هاي كاري جهت تحت كنترل در آوردن فنآوري هاي جديد هستند . كشورها به دنبال بازسازي خودشان ب

ه منظور پاسخگويي به رقابت جديد هستند .
به نظر مي رسد صدا و سيما در بازتعريف خود و كاركرد هاي آن در جامعه امروز جا مانده است . و در آن اهداف آرماني (mission ) ،شاخص و ملاكهاي قوي براي سنجش توسعه كمتر به چشم مي خورد .
عدم احساس رقابت در پهنه داخلی ، تامین منابع مالی دولتی ، ضعف نظارت تخصصی از لحاظ تولیدات کیفی ،ساختار عریض و طویل ، محافظه کاری در بسياري از موارد ، حفظ وضع موجود ، قانع بودن به ساختار فعلی ، عدم تعامل مناسب از لحاظ ساختاری و محتوایی با سایر رسانه های کشور ، ضعف شاخص ها و معیار های اندازه گیری مناسب از حيث توسعه رسانه، محملي براي جناح بندی های سیاسی و پذيرش سفارشات گوناگون ، نگاه به سازمان به عنوان محلی برای اشتغال افراد نه تخصص و حرفه گرایی ، از جمله عواملی است که صدا و سيما را از صحنه رقابت واقعي رسانه ای بدور ساخته است .
ایجاد انعطاف در ساختار سازمانی رسانه ملی جهت بهره برداری از فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی یک برنامه مقطعی نیست ، بلکه یک فرایند مستمر و برنامه دار خواهد بود تا بتواند ابزار آلات فیزیکی و منابع انسانی را بصورت پویايي به خدمت در آورد .
سازمان رسانه ای دارای حساسیت ها و ظرافت هایی است که موفقیت در آن به مراتب دشوار تر از ساير مشاغل می باشد .
لذا کارکنان و متخصصین در این عرصه جهت حفظ پويايي سازمانی علاوه بر وجود ساختار مناسب که میدان توسعه را هموار می سازد باید دارای تخصص های چند جانبه ، توجه به ظرافت ها و ابعاد گوناگون قضایای مختلف بخصوص در زمینه های مرتبط ، نگاه نافذ و عمیق ، بینش وسیع ، نگاه چند بعدی ، طبع بلند و ذهنی خلاق و پویا بوده و فرانگری به موضوعات را سرلوحه برنامه ها و کارهای خود قرار دهند .
مسلما وجود چنین کارکنانی که مجهز به اطلاعات ، آگاهی ، بینش و دانش فنآوری و اطلاعات و ارتباطات نیز شده اند و درهر زمان امکان بروز فکر تازه ای برای ارائه به عموم را دارند نیاز به ساختار بسیار منعطف دارد که در آن سیستم دروازه بانی و کنترل و برنامه ریزی و هدایت و ارزیابی و دوباره نو کردن در اختیار خود فرد است و تابع چرخه اطلاع رسانی و عرضه خدمات به شکل بازرگانی نيست و بدون کمترین فاصله ای و یا هیچ فاصله ای محصول رسانه ای در اختیار مخاطب و شهروندان قرار می گیرد و تاثیر گذاری خود را بر اساس مولفه های لازم دارا است .
پس در چنین فضایی که تصور آن برای تمامی م

دیران سازمان رسانه ای ضروری است . هر گونه اخلال در فرایند نوآوری و بهره گیری از فنآوری های جدید به مرگ ایده و افول تدریجی سازمان می انجامد که در چنین فضایی نه تنها انعطاف و پویایی نخواهد بود بلکه سازمان تحرک خود را از دست د

اده و قدرت رقابت ندارد و زمان از دست رفته نیز در این حوزه قابل برگشت نیست .
لذا نمی توان در چنین محیط بسیار متغیر و ظاهرا آرام که سازمان رسانه ها در آن فعالیت می کنند . از ساختار ، شرایط ، نیرو ها و امکانات و تاکتیک های یکسانی بهره برداری نمود .
عرصه ارائه محصول گردشگري همچون رقابت سخت ورزشی در مدت زمان معين می باشد که در هر لحظه باید مناسب تاکتیک رقبا و حریف با تماشاگرانی که با چشمی تیز بین و دقیق نظاره گر محصول سازمان شما هستند می باشد . که باید با مدیریتی سياستي را تدارک ببینید که در مدت کوتاهی بسته به نوع بازی حريف بتوان آنرا تغییر داد و بازیگرانی متناسب آن پست برگیرید که با هدف رسیدن به بهترین نتیجه باشند . در غیر این صورت بازی و ارائه محصول شما بدون تماشگر و مشتري خواهد ماند .
هم اکنون صدا و سيما در ایران از جایگاه یک سازمان فراتر رفته و به شکل یک ابر سازمان در آمده است ،که کیفیت بخشی در هر کدام از قسمت های آن باعث ارائه خدمتی چند جانبه به طیف عظیمی از مردم می شود . بنابراین از حیث گستره نفوذ و فراگیری آن قوی ترین سازمان اقناع عمومی کشور می تواند باشد . که در صورت تحول و پیشرفت رو به جلوی آن انتفاع عمومی و میلیونی را در پی خواهد داشت . لذا لزوم توجه به پژوهش های کاربردی در این بخش هم افزایی شدیدی در زیر بخش های سازمان ایجاد نموده و باعث الگو برداری و تحولات چشم گیری در عرصه رسانه ای كشور خواهد شد .
مدير رسانه بايد به گونه اي از اين ابداعات تكنولوژيك بهره برداري نمايد كه تكنولوژي در اختيار او باشد نه آنكه او و سازمان در اختيار تكنولوژي قرار گيرد و الزامات تكنولوژيك منطق منافع و مصالح انسانها و جامعه را مخدوش سازند . به موازات تغييرات تكنولوژي ، بايد تناقضات در سيستم هاي ارزشي به منظور اتخاذ تصميمات حل شود . ( الواني

،دانايي فرد،۱۳۸۰)
بنابراين در موقعيت كنوني صدا و سيما ، با فنآوري جديد اطلاعاتي و ارتباطي چالش ها و فرصت هاي فراواني را در كليه بخش هاي سازماني به خصوص در حوزه ساختار خواهد داشت . و بايد بتواند با برنامه ريزي اصولي و درست اين چالش ها را ب

ه فرصت تبديل نمايد . يكي از اين برنامه ها توجه به پژو هش هاي كاربردي مي باشد تا از تمام جوانب سازمان را بصورت علمي و بدور از حاشيه ها تجزيه و تحليل نموده . و راه حل هاي درست و كاربردي را نيز ارائه نمايد .

اهدف تحقيق :
هدف اصلي
طراحي و تبيين نقش رسانه هاي نوين در توسعه استراتژي هاي نوآورانه گردشگري در ايران
اهدف فرعي :
۱٫ تعيين مشكلات و نارسايي هاي استراتژي ها ي موجود در سازمان گردشگري
۲٫ تعيين شكاف وچالش هاي موجود بين عوامل موثر توسعه استراتژي هاي نوآورانه در دستيابي به وضع مطلوب
۳٫ ترسيم وضع مطلوب و تبيين عوامل موفقيت سازمان در دستيابي به وضع مطلوب
۴٫ ارائه الگو و مدلي براي ايجاد رابطه و تعامل بين فناوري هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي (رسانه اي)، استراتژي هاي نوآورانه گردشگري ، با استفاده از الگوهاي نظري موجود در حوزه مديريت و ارتباطات
۵٫ ارائه راه حل هاي كاربردي و مناسب به منظور ساختارشكني ،اصلاح و پويا سازي استراتژي ها و ارتباط با رسانه ها ضمن توجه چالش هاي ايجاد شده در عرصه فنآوري رسانه اي
مجموعه اين عوامل گامي رو به جلو در جهت توسعه كيفي استراتژي هاي نوآورانه در صنعت گردشگري در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله خواهد بود .

روش تحقيق :
ابتدا بصورت اسنادي ادبيات تحقيق شكل گرفته عوامل و متغير هاي مربوط با يك مطالعه توصيفي بررسي و جمع بندي مي شوند ، سپس فرضيه هاي مطرح شده آزمون مي شوند و بر اساس نتايج حاصل از آنها مدل مناسب و مطلوب طراحي و نتايج آن آزمون مي شود .
در اين تحقيق ازروشهاي كمي و كيفي بصورت تركيبي استفاده مي نمايد ،از طريق پيمايش و پيش بيني رخدادهاي آينده به طريق دلفي و جمع آوري و قضاوت گروهي متخصصان و كارشناسان كه از مصاحبه و پرسشنامه استفاده مي شود و روشهاي آينده پژوهي ( با رويكرد تفسیری و استعاري بر مبناي تحليل روند گذشته و بررسي وضعيت مو

جود )به نتيجه گيري و ارائه راهكار و مدل آینده نی پرسش نامه های این تحقیق برگزيده شده است، (كه در آن گزینه هایی را به صورت اولویت بندی شده بر اساس شاخص هایی که از ادبیات تحقیق به دست می آيد، نشان
مي دهد ) .
قابلیت اعتماد این روش بالاست و به طور گسترده ای در تحقیقات سازمانی در زمینه های گوناگون به کار گرفته شده است.این رابطه معیاری برای اندازه¬گیری میزان نزدیکی یک گزینه به ایده¬ال و میزان دوری از ضد ایده¬ال است .

جامعه آماري :
براي انتخاب متخصصين رسانه اي ، اساتيد رشته ارتباطات و مديريت ، از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده مي شود سپس توزيع پرسشنامه و یامصاحبه با آنان جهت دریافت نظرات و دیدگاههایشان در خصوص ساختار سازماني مطلوب و پوياي صدا و سيما در حال و آينده بهره گرفته مي شود .

بيان گزاره هاي تحقيق
سئوالات و فرضيات
سئوال اصلي (Core question ):
آيا توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران با توجه به توسعه سريع فنآوري اطلاعات و ارتباطات ( رسانه هاي نوين ) پويايي و انطباق لازم را دارد يا خير ؟
سئوالات فرعي :

۱٫ آيا توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران فقط از طريق قابليت ارتباطي و هوشمندي اطلاعاتي و ارتباطي ناشي مي شود ؟
۲٫ آيا قابليت دسترسي به اهداف در سران مبتني است ؟
۳٫ چرا بايد توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران صورت پذيرد ؟
۴٫ چگونه مي توان به توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران با استفاده از رسانه هاي نوين پرداخت ؟
۵٫ چه كسي بايد اين تغيير را ايجاد نمايد ؟
۶٫ چه زماني توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران بايد انجام پذيرد ؟
۷٫ چه عناصری در شکل گیری مدل توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران و رسانه هاي نوين دخالت دارند ؟
۸٫ ساختار سازماني سازمان هاي گردشگري تا چه حدي باعث توسعه اين فنآوری و يا دفع آن شده است ؟
فرضيه اصلي :
بين توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران و نقش رسانه هاي نوين رابطه معني داري وجود دارد .
فرضيه هاي فرعي :
۱٫ بين رسميت موجود در صدا و سيما و توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد .
۲٫ بين پيچيدگي موجود در صدا و سيما و توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد .
۳٫ بين تمركز موجود در صدا و سيما و پويايي ساختار سازماني رابطه معني داري وجود دارد .
۴٫ بين تخصصي بودن موجود در رسانه هاي نوين و توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد .
۵٫ بين ميزان استاندارد بودن موجود در رسانه هاي نوين و توسعه استراتژي هاي خلاقانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد .
۶٫ بين سلسله مراتب اختيار موجود

در صدا و سيما و پويايي ساختار سازماني رابطه معني داري وجود دارد .
۷٫ بين حرفه اي بودن موجود در رسانه هاي نوين و توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد .
۸٫ بين نسبت پرسنلي موجود در صدا و سيما و پويايي ساختار سازماني رابطه معني داري وجود دارد .
۹٫ بين شناسايي اهداف موجود در صدا و سيما و پويايي ساختار سازماني رابطه معني داري وجود دارد .

۱۰٫ بين در راستاي هدف بودن استراتژي هاي موجود در صدا و سيما و پويايي ساختار سازماني رابطه معني داري وجود دارد .
۱۱٫ بين وضعيت فنآوري اطلاعات و ارتباطات موجود در رسانه هاي نوين و توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد .
۱۲٫ بين اثر گذاري محيطي در صدا و سيما و پويايي ساختار سازماني رابطه معني داري وجود دارد .
۱۳٫ بين ميزان اثر پذيري محيطي رسانه هاي نوين و توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد
۱۴٫ بين فرهنگ موجود در سازمان گردشگري و توسعه استراتژي هاي نوآورانه در گردشگري ايران رابطه معني داري وجود دارد .
صورت بندي فرضيه هاي فرعي بر اساس نگرش سيستمي ريچارد هال كه ابعاد سازماني را در دو گروه ساختاري و زمينه اي تقسيم نموده است انجام گرفته است .
ابعاد ساختاري بيانگر ويژگيهايي دروني يك سازمان هستند . آنها مبنايي را بدست مي دهند كه مي توان بدان وسيله سازمانها را اندازه گيري و با هم مقايسه كرد .

مباني نظري تحقيق :
مبانی نظري تحقیق بر مبنای نوعی پست مدرنیسم ،تئوری وضع واقعیت (ساخت اجتماعي فنآوري ) مبتنی است .
سعي بر آنست ساختار و ادبيات جديدي از مديريت و رسانه ها و استراتژي ها و اهداف رسانه ها در جهان يافت و با توجه به موقعيت و شرايط ويژه استراتژي در صدد انطباق آن با وضع موجود در صنعت گردشگري بر آمد . وبا استفاده از ادبیات تحقیق در مورد مدل ساختار سازمان ها (با تاکید بر سازمان های رسانه ای و نوعي نگاه به آينده)، مدل استراتژيك متناسب را ارائه می دهیم. این فرآیند را بدین گونه می توان نمایش داد.

 

محیط خارجی سازمان

اسکات ، مورتون ،۱۹۹۴
در این چارچوب بین IT ( رسانه ها ) فرهنگ و ساختار سازمانی ، افراد و نقش ها و فرایند های کسب و کار تعامل فی مابین وجود دارد و اساس کار تحقیق خواهد بود .
تعیین رابطه بین ساختار سازمانی و تکنولوژی مورد استفاده به مطالعات دانشمندان مکتب اقتضایی مدیریت بر می گردد اندیشمندانی چون وودوارد ، چارلز پرو ، جیمز تامپسون ، و … این دانشمندان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تکنولوژی اثر مستقیم بر ساختار سازمانی دارد . به عنوان مثال وودوارد در اوایل ۱۹۶۰ نتیجه گرفت که فنآوری الزاماتی را بر ساختار تحمیل می کند .(۱۹۹۶، woodward ) بالطبع ITنیز چون سایر تکنولوژی ها و حتی فراتر از آنها به عوامل مختلف سازمانی موثر است . (خانلری ،۱۳۸۳)

مدل مفهومي تحقيق
براي سهيل در بيان روابط ، مناسبات و چگونگي ارتباط بين عوامل ، متغير ها و شاخص هاي بررسي شده در تحقيق نمايي از عناصر تحت عنوان مدل مفهومي ارائه شده است .

محيط مجازي

بهينه سازي اطلاعات برجسته سازي

يكپارچه سازي اطلاعات نهادينه كردن برنامه ها
تسهيل كننده فعل وانفعالات
توزيع قدرت به سطوح پايين آگاه سازي عمومي

نشر نوآوري

پردازش اطلاعات پيش زمينه سازي

 

در اين مدل فنآوري اطلاعات و ارتباطات پديده نو ظهوري است كه از تكنولوژي هاي نوين مشتق شده است و داراي نقش هايي در سازمان مي باشد كه بر فنآوري و خود اين نقش ها بر ابعاد ساختاري سازمان تاثير مي گذارد ، كه مجموعه اي عوامل تاثير گذار در پويايي ساختار صدا و سيما مي باشند .

جامعه ميزبان فنآوری رسانه اي برنامه هاي گردشگري

توسعه گردشگري

فنآوری

تقاضاي مخاطب محصول رسانه ای فنآوری ساختار سازمانی فنآوری

فنآوری

تقاضاي مخاطب به محصول رسانه ای با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (۳)

بررسي اجمالي نظريه هاي ارتباطات ، رسانه و انطباق

آن با صدا و سيما (توسعه بخش ، مشاركت دمكراتيك ، و نظريه هاي رسانه ها و جامعه …) ، تئوري وضع واقعيت ، هنجاري و cultivation ، نگاه به سازمان از ديدگاه (Post modernist ) ، سنخ شناسي انواع رسانه ، ابعاد ساختار سازماني رسانه ، تاثير ابعاد فنآوري فنآوري اطلاعاتي و ارتباطي بر رسانه ، پيش بيني تحولات آينده در اين حوزه و ارائه چشم انداز مطلوب ، بررسی صدا و سيما در سند چشم انداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه ، مقایسه اهداف استراتژیک و ساختار رسانه های برتر دنیا (CNN ، BBC، foxnews ، الجزیره و ..) با اهداف مستتر در سند چشم انداز و امکان تطابق یا باز تعریف بیانیه ماموریت رسانه ملی ، رابطه كاركرد و ساختار در سيستم هاي طبيعي و مصنوعي ، مشكلات وچالش هاي تكنولوژي نوين براي ساختارر

سانه هاي نوين (اضافه باراطلاعاتي ، شكاف آگاهي ، قدرت و كنترل رسانه ها ، تخصص هاي متنوع در حوزه IT ، همه جايي شدن و تجزيه مخاطبان ، بروز سازمانهای مجازی و انواع و مشکلات و معایب و چالش هاي آن(MODULA ORGANIZATION)،(NETWORK ORGANIZATION) ،(BARRIER FREE) ، تخصص های چندگانه کارکنان سازمانی ، بازتعريف فعاليت سازماني صدا و سيما با توجه به توسعه فنآوري جديد ، تشكيلات سازمان رسانه‌اي، سازمانهاي كنوني و سازمانهای آینده رسانه ای تاثير تكنولوژي برساختار ، بررسی ساختار های چند بعدی در رسانه ملی ، پردازش اطلاعات در ساختار سازماني ، بررسی نظرات اندیشمندان Deconstructionist ، مدل نهادي (اميتاي اتزيوني ، سلزنيك ) ، طراحي اداري و مفاهیم کار و تولید در شركت‌هاي رسانه‌اي ، فناوري رسانه‌اي ، شناخت ساختار مناسب در سازمانهاي رسانه اي ، تكنولوژي هاي نوين اطلاعاتي ، انديشه سلطه رسانه ها ( Altheide ،۱۹۸۴ ) ، تبعيت ساختار از استراتژي در سازمان رسانه اي ، سازمان هاي پيچيده و تصميم گيري در انها ، تئوري آشوب ، بررسي اجمالي ديدگاههاي مدافعين ومنتقدين در عرصه رسانه ها و تكنولوژي هاي ارتباطات و استفاده از برآيند نظريات آنها در تدوين برنامه ها و الگو ها (نيل پستمن ، بودريار ، مارکوزه ، كستلز ، وبستر ، پاستر ،شيلر ، مك لوهان ، مك كوئيل ،ملکات و …)
بررسي نظريات دانشمندان در حوزه ي ساختار و تئوری سازمان (مورهد و گریفین ،چارلز پرو ، وودوارد، تامپسون ، هال ، دفت ، هچ ، رابينز ، اسكات ، دنهارت ،چارلز هندی ، دریدا و …)
بررسی ادبیات مدیریت رسانه در حوزه استر

اتژی ها و ساختار و سازماندهی ،نگاهی به استعاره پردازی در سازمانهای رسانه ای ، مباحث آينده پژوهي ،

پيشينة تحقيق :
در اين حوزه تاكنون منبعي كه دقيقا با عنوان موضوع تحقيق اخير باشد منتشر نشده است، اما برخي از منابعي كه تا حدي در آن‌ها به اين مو

ضوع اشاره شده، عبارتند از:
• ‹‹ بررسي ساختار مطبوعات كشور با توجه به مالكيت آنها ›› پايان نامه دكتري خانم مجيدي ، راهنما دكتر علي اكبر فرهنگي ،سال ۸۰- ۷۹ ، دانشكده علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
• ‹‹ بررسي نقش تكنولوژي اطلاعات در ساختار سازماني خبرگزاري ها ›› عنوان پيشنهادي پايان نامه دكتري ، راهنما دكتر فريدون وردي نژاد ، دانشگاه تهران
• ‹‹ طراحي مدلي براي تبيين استراتژي صدا و سيما در برابر تحولات محيطي ›› عنوان پيشنهادي پايان نامه دكتري آقاي اميري ، راهنما دكتر فريدون وردي نژاد ، دانشگاه تهران

واژگان كليدي :
ساختار سازماني ، فنآوري اطلاعاتي و ارتباطي ، سازمانهاي مجازي ، پويا سازي
تعريف ساختار
ساختار سازماني در نمودار سازماني نمايان مي گردد . نمودار سازماني يك نماد قابل رويت ، از كل فعاليتها و فرايندهاي سازمان است.در تعريف ساختار سازماني به سه ركن اصلي اشاره مي شود.
۱٫ ساختار سازماني تعيين كننده روابط رسمي گزارشگري در سازمان است .
۲٫ ساختار سازماني تعيين كننده افرادي است كه به صورت گروهي در دواير كار مي كنند و گروه بندي يا تقسيم بندي دوايري است كه در كل سازمان وجود دارند .
۳٫ ساختار سازماني در برگيرنده طرح سيستم ها مي شود كه بوسيله آنها فعاليتهاي همه دوايرهماهنگ و يكپارچه مي گردد ، و در نتيجه سيستم ارتباط موثر تضمين خواهد شد .(دفت ،۱۳۸۴)

ساختار سازماني بيانگر شيوه و روشي است كه افراد و مشاغل در يك سازمان ترتيب داده شده اند ، به طوري كه امكان انجام امور سازماني فراهم گردد .(Sarifoddin.2004 )
فنآوري اطلاعات و ارتباطات
فنآوري اطلاعات ، مجموعه اي از دانش فني ، روشها ، سيستم ها ، تجهيزات قواعد و مداركي است كه براي توليد ،توزيع ، انتقال ،ذخيره سازي

mton&Wateridge .2003 )
تكنولوژي اطلاعات قبل از اينكه يك سيستم سخت‌افزاري و مجموعه‌اي از الگوها باشد يك نظام فكري و فرهنگي است و مي‌توان آن را فرهنگ توليد اطلاعات ناميد.
پايگاههاي اطلاعاتي برگرفته از مفهوم تكنولوژي اطلاعات فرآيندهاي پيچيده درون سازماني را تسهيل كرده و بااتصال سازمانها به همديگر، شبكه‌هاي سازماني را بنا نهاده است و ديدگاههاي ميان مدت مديران به ديدگاههاي بلندمدت بدل شده است. به‌طور كلي در مفهوم تكنولوژي اطلاعات مولفه‌هاي زير وجود دارد:
فرهنگ توليد اطلاعات؛ اطلاعات گرايي؛ جمع‌آوري اطلاعات؛ خلاصه سازي اطلاعات؛ تحليل‌گري؛ حساسيت اطلاعاتي؛ پردازش‌گري؛ تفكر شبكه‌اي؛ بهينه‌سازي؛ يكپارچه‌سازي؛ پژوهش‌نگري؛ روش‌سازي؛ ذخيره‌سازي؛ انتقال اطلاعات. (ساطاني،۱۳۸۶)
سازمانهاي مجازي
سازمان مجازي عبارتست از شبكه اي موقت از سازمانها، تامين كنندگان، مشتريان و رقبا كه به كمك تكنولوژي اطلاعات با هم مرتبط بوده، مهارتها و هزينه ها را تسهيم نموده و به بازار يكديگر دسترسي پيدا مي كنند..(آقايي ،نقيبي ،۸۶ )از سازمانهاي‌ مجازي‌ تعاريف‌ متعددي‌ ارائه‌ شده‌ است. انجمن‌ حسابداران‌ مديريت‌ كانادا معتقد است‌ كه‌ انعطاف‌ تنها ويژگي‌ سازمان‌ مجازي‌ است. چارلز هندي‌ معتقد است‌ كه‌ در سازمانهاي‌ مجازي، لازم‌ نيست‌ همه‌ افراد در يك‌ مكان‌ حضور داشته‌ باشند تا بتوانند خدمات‌ خود را عرضه‌ كنند. سازمان‌ وجود دارد ولي‌ شما آن‌ را نمي‌بينيد، آن‌ يك‌ شبكه‌ است‌ نه‌ يك‌ دفتر. (چارلز هندي‌ ،۱۹۹۱)
سازمان‌ مجازي‌ بسياري‌ از فعاليتهاي‌ خود را از منابع‌ خارجي‌ تامين‌ مي‌كند و ساختاري‌ به‌وجود مي‌آورد كه‌ در آن‌ به‌ جاي‌ انجام‌ وظايف‌ سنتي‌ در هر واحد داخلي، واحدهاي‌ خارجي‌ عهده‌دار انجام‌ آن‌ وظايف‌ مي‌شوند.
(Frank ،۱۳۸۱)

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق

فنآوري اطلاعات در سازمانهاي رسانه اي و نگرش جديد به مفهوم كار
فنآوري هاي نوين صنعت رسانه اي را وارد مرحله تازه اي كرده اند و به نوعي شركت رسانه اي را پيچيده كرده اند. اين فنآوري‌ها امكان كار از هر جا وزمان را مهيا ساخته است. از اين رو ‹‹ كار ›› بيشتر به مقوله اي شناور و منعطف تبديل شده است .
اما واقعيت اين است كه امروز در جهان رسانه ها، مفاهيم مربوط به ‹‹ كار واقعي›› به سرعت در حال تغييراند. مفهوم كار در شركتهاي رسانه اي به آن معني است كه همه انواع كار همان ‹‹ كار واقعي ›› شمرده مي شوند. علاوه بر جلسات رسمي فعاليتهايي چون جواب دادن به ايميل‌ها، نوشتن ايده اي كه به ذهن مي رسد ، و حتي قدم زدن اطراف دفتر و حرفهاي غير جدي هم مي تواند به عنوان “كار واقعي” در نظر گرفته شود. چه، آنچه در بهره وري اين شركتها حياتي است همدلي ,همكاري ,سهيم كردن و البته سهيم شدن همكاران در اطلاعات است.بر اين اساس، محيط كار بايد متناسب با طبيعت كار باشدو ارتباطات

را تضمين كند: كاركنان هميشه بايد در ‹‹ جريان ›› باشند و بدانند ‹‹ تازه چه خبر›› است. بر اين اساس محيط شركت هاي رسانه اي به گونه اي طراحي مي شود كه به اصطلاح ‹‹ باز›› باشد، به طوري كه حس همكاري ,تعامل و درك متقابل بين گروه‌هاي كاري بخش‌هاي مختلف رسانه اي را ارتقا بخشد.
براي توليد خلاقانه اين امتياز بزرگي است كه كاركنان از نزديك با يكديگر ارتباط داشته باشند. محل كار در يك شركت رسانه‌اي بايد پشتيبان، مقوم، تسهيل كننده ارتباط و انتقال اطلاعات، و متضمن رشد يادگيري و خلاقيت كاركنان باشد. (بجرو ،۱۳۸۶)فنآوري اطلاعات مربوط به نرم افزار ، سخت افزار ، روش ها ، پرسنل ، و اطلاعات اوليه كارمندان ، انتشار و استفاده از اطلاعات بصورت رسمي و غير رسمي در جريان توليد در سازمان مي باشد .( Davis and Olson,1985 (
فنآوري اطلاعات( IT )در راستاي تسهيل ارتباطات بين افراد ، بخش هاي مختلف سازماني بشدت در حال افزايش است . به كاربردهايي نظير پست الكترونيكي، پيام صوتي و تصويري ،و هماهنگي بين فرايند هاي سازماني احساس نياز شده است.۱۹۹۲) Henry ,Lucas, olson (
در تكنولوژي هم زمان ارتباطات دو سويه يا چند سويه در يك زمان امكان پذير است در اين نوع از ارتباط مفهوم فرا زمان و فرا مكان معنا دارد ، ارتباطات به صورت مجازي صورت مي گيرد . وسايل ارتباطي مانند موبايل و تلفن اين امكان را فراهم آورده است و مرجع اصلي جهان مجازي اينترنت است ،كه در اينترنت نيز هر روز تكنولوژي هاي جديد تري وارد مي شود و وسعت بيشتري مي يابد.(جوكار ، ۱۳۸۶)بسياري از تغييرات در سازمانها بر اساس توسعه ارتباطات صورت مي گيرد . بيشتر اين توسعه ها در نتيجه گسترش ارتباطات الكترونيك رسانه اي بوده است. استفاده از ارتباطات الكترونيكي منجر به تغييرات در حوزه هاي ديگر از جمله ارتباط مديران و كاركنان در ساختار سازماني ، گروههاي كاري و وظايف آنها ، نوع تكنولوژي ، توانمند سازي كارمندان و نگرشهاي سازماني مي شود . اطلاعات به مديران ديدگاهي مي دهد تا با تكنولوژي جديد ، سازمان را به صورت مدرن تغيير دهند .( Barret , 1999 , (Turt
تكنولوژي اطلاعات به جايگاه برجسته اطلاعات ، دستگاههای ذخيره سازی و پردازش اطلاعات و دستگاههای انتقال و دستيابی به اطلاعات تاکيد دارد . (srco،۱۳۸۶)
• زيرساخت اطلاعات
• فن آوری های اطلاعات
• کاربردهای اطلاعات
پايگاههاي اطلاعاتي برگرفته از مفهوم تكنولوژي اطلاعات فرآيندهاي پيچيده درون سازماني را تسهيل كرده و بااتصال سازمانها به همديگر، شبكه‌

هاي سازماني را بنا نهاده است و ديدگاههاي ميان مدت مديران به ديدگاههاي بلندمدت بدل شده است. به‌طور كلي در مفهوم تكنولوژي اطلاعات مولفه‌هاي زير وجود دارد:
فرهنگ توليد اطلاعات؛ اطلاعات گرايي؛ جمع‌آوري اطلاعات؛ خلاصه سازي اطلاعات؛ تحليل‌گري؛ حساسيت اطلاعاتي؛ پردازشگري؛ تفكر شبكه‌اي؛ بهينه‌سازي؛ يكپارچه‌سازي؛ پژوهش‌نگري؛ روش‌سازي؛ ذخيره‌سازي؛ انتقال اطلاعات. (ساطانيد در برابر تغييراتی که در محيط رخ می دهد از خود واکنش مناسب نشان دهد .(رابينز ،۱۳۷۶)
تكنولوژي اطلاعات به دليل دگرگوني سريع ، تاكيد بر رشد اقتصادي و امنيت ملي و ماهيت باز يا بسته تكنولوژي و اثرات آن يكي از پويا ترين و بحث انگيزترين رشته هاي علم و تكنولوژي محسوب مي شود . (هنسون،۱۳۷۹)
شناخت ساختار مناسب
ساختار شامل مسائلی از قبيل تقسيم بندی کار ، حوزه يا قلمرو کنترل و طرحهای مختلف سازمانی است منظور از “ساختار ” سازمانی است که سازمان کارها را چگونه بصورت رسمی تقسيم بندی ، طبقه بندی ، گروه بندی و هماهنگ می کند . عامل تغيير، می تواند در طرح سازمانی تغييراتی داده و يک يا چند مورد از اين عوامل اصلی را تغيير دهد . برای مثال می توان مسئوليتهای دواير سازمان را در هم ادغام کرد ، چندين سطح مديريت را حذف نمود و دامنه حوزه يا قلمرو کنترل را گسترش داد .که درنتيجه سازمان در سطح افقی گسترش بيشتری می يابد و از نظر ديوانسالاری با بوروکراسی محدود تر می گردد .(رابينز ، ۱۳۸۰)
مطالعات ساختار شناسي در بهبود و تحول سازماني از اين رو حائز اهميت است كه ساختار در واقع « زمينه » حركت و پويايي را فراهم مي كند

و امكاني پديد مي آورد كه به موجب آن ، گروههاي كاري :
• با تحرك و فعاليت زياد و با استفاده از تجهيزات ، بالاترين ميزان محصول را توليد مي كنند .
• با كشف راهكارهاي ابتكاري و به كارگيري دانش جديد مسائل و مشكلات را حل مي كنند .
بهبود و تحول ساختار سازمان از نظر مبنايي در دو بخش اساسي ساختارهاي متناسب با اجراي برنامه و ساختارهاي نامناسب براي اجراي برنامه قابل بررسي است .
با بررسي عوامل مختلفي همچون محصول در رسانه ها (مخاطب) ، خدمات ، امكانات و تجهيزات ، سرعت و سهولت عمليات ، ميزان اشتباهات و خطاهاي اجرايي ، ميزان رضايت مديران و كاركنان از يكديگر، ميزان تمايل به قبول پيشنهادات ، ميزان نوآوري

ها و …مي توان به نوع ساختار و عدم تناسب يا تناسب آن با تحول و قبول تكنولوژي جديد پي برد . (تسليمي ، ۱۳۸۱)
فنآوري ارتباطات افقي و ساختار سازماني
تكنولوژي موجب تغيير کارها و سازمانها شده است . برای مثال بجای سرپرستی مستقيم ، کارها به وسيله کامپيوتر کنترل می شود که در نتيجه موجب گرديده تا حوزه کنترل مديران گسترش يابد و سازمانها در سطح افقی گسترده تر شوند . ( Clay Dibrel , Miller , 2002 ) براي بالاترين سطح عدم اطمينان گالبرايت ، ساختار ماتريسي را اختصاص داد كه به صورت وسيعي ارتباطات افقي و فرايند پردازش اطلاعات را گسترش مي داد .او از سيستم ماتريسي حمايت كرد كه بصورت موثري در ساختار از تجمع اضافه بار اطلاعاتي جلوگيري مي كرد .
اين ساختار با هدف ايجاد نوعي ساختار مركب از ساختار كار ويژه اي و ساختار چند بخشي ايجاد شد .هدف ساختار ماتريسي تركيب كارايي ساختار كار ويژه اي با انعطاف پذيري و حساسيت ساختار چند بخشي است .
دشواري اصلي در استفاده از ساختار ماتريسي، مديريت تعارض خطوط دوگانه اختيار است كه كاركنان ماتريس با آن روبرو هستند . (هچ ، ۱۳۸۵)فنآوری اطلاعات به وظايف غير تكراري اين اجازه را مي دهد تا به طور موثري بتوانند عدم اطمينان در وظايف را از بين ببرنند يا كاهش دهند . اين سيستم سازمانها را توانمند ميكند تا بيشتر در محيط فعال و پيش فعال باشند . سيبورا ( ۱۹۹۷) بيان مي كند ، كه چگونه كارمندان سازمانهاي بدون ساختار در محيط هاي نامطمئن در سطح بالايي انعطاف پذير مانده اند . براي محيط هاي ناپايدار ، ساختار هاي سنتي جهت ايجاد انعطاف شكست خورده اند ، همچنين ساختار هايي كه در حد بالايي تمركز داشته اند . براي كاهش اين تنشها بين ساختار و محيط ، فنآوری اطلاعات آنها را بيشتر انعطاف پذيرتر مي كند ، و به آنهااجازه مي دهد تا اطلاعات را با محيط پردازش نمايند .
در حقيقت فنآوری اطلاعات در سازمانها به مانند يك نماينده خدمت مي كند و در واقع يك ساختار سايه اي يا سايبر را با ويژگيهاي عدم تمركز و رسمي

شدن كمتر شكل داده است .
(Clay Dibrell , Miller , 2002 )بسياري از سازمانهاي موفق دنيا با طراحي و توسعه پردازشگرهاي مركزي كامپيوتري ، سرويس دهنده هاي خودكار “به كاركنان و مشتريان ” و به خدمت گرفتن سايرفناوريهاي نوين كامپيوتري ، شبكه هاي كامپيوتري را در عرصه سازمان توسعه داده اند كه مي تواند به سرعت ، اطلاعات را انتقال دهد.كه تمام اين موارد

توسعه شبكه هاي كامپيوتري در سازمان ، موانع سنتي كه برسر راه جداسازي بخشهاي مختلف سازمان وجود داشت را از ميان برداشته و منجر به بهبود عملكرد،كارايي بيشتر، كيفيت بهتر، نوآوري و پاسخگويي مناسب به مشتري شده است .(گيوريان ،۱۳۸۰)
روشهايي براي انعطاف در رسانه ملي
به نظر مي رسد رسانه ملي در تعريف و بازتعريف خود و كاركرد هاي آن در جامعه امروز جا مانده است و از داشتن يك تئوري يا تئوريهاي قوي در وراي خود جهت پيدايش ساختار و ارائه ديدگاههاي نوين رنج می برد. به طوري كه در فرايند هاي مختلف آن اعم از برنامه سازي ، توليد ، سياست گذاري و … دچار نوعي كاربرد نابجا و مغلطه موضوع شده است . و گاها ساختار و شكل و كليت و محتوي آن طوري است كه با نوعي سنگيني و يا عدم تناسب در محتوي و شكل ظاهر روبرو است و به سختي فعال مي شود . كه اگر به همين منوال پيش رود دچار نوعي كج كاركرد خواهد شد .
ارزيابي و كنترل رسانه ها با نوع يا انواعي از سو گيري ها در جمع آوري و ارائه مطالب به اذهان عمومي يا دست اندركاران مواجه است . تئوري قوي و خط سير و چشم انداز منسجمي در رسانه ملي حكم فرما نيست و شاخص ها و ملاكهاي به روز كمتر وجود دارد تا به واسطه آن سنجيده شود كه در طي يك دوره اي آيا رسانه توسعه داشته است يا خير ؟
عدم رقابت در پهنه داخلی ، تامین منابع مالی دولتی ، نبود یا کمبود نظارت تخصصی از لحاظ تولیدات کیفی ، ساختار عریض و طویل از جمله عواملی است که رسانه ملی را از صحنه رقابت رسانه ای بدور ساخته است .
هرچند که مدیران رسانه باید این را ملحوظ دارند که ظهور و بروز هر سایت و وبلاگ جدید خبری در فضای سایبر باید تلاش مضاعفی را در رسانه جهت خود رقابتي ايجاد نمايد .
سازمان رسانه ای دارای حساسیت ها و ظرافت هایی است که موفقیت در آن به مراتب سخت از موفقیت در صنایع سنگین می باشد . مسلما وجود کارکنانی که مجهز به اطلاعات ، آگاهی ، بینش و دانش فنآوری و اطلاعات و ارتباطات نیز شده اند و درهر زمان امکان بروز فکر تازه ای برای ارائه به عموم را دارند نیاز به ساختار بسیار بسیار منعطف دارد که در آن سیستم دروازه بانی و کنترل و برنامه ریزی و هدایت و ارزیابی و دوباره نو کردن در اختیار خود فرد است و تابع چرخه اطلاع رسانی و عرضه خدمات به شکل بازرگانی و خدماتي صرف نيست و بدون هیچ فاصله ياکمترین فاصله ای محصول رسانه ای در اختیار مخاطب و شهروندان قرار می گیرد و تاثیر گذاری خود را بر اساس مولفه های لازم دارا می باشد .
پس در چنین فضایی که تصور آن برای تمامی مدیران سازمان رسانه ای ضروری است . هر گونه اخلال در فرایند نوآوری و بهره گیری از فنآوری های جدید به مرگ ایده و افول تدریجی سازمان می انجامد که در چنین فضایی نه تنها انعطاف و پویایی نخواهد بود بلکه سازمان تحرک خود را از دست داده و قدرت رقابت ندارد و زمان از دست رفته نیز در این حوزه قابل برگشت نیست .
در چنین سازمانهایی ایجاد سازمان فرعي يا مجازي برای حفظ و احیای سازمان در جهت پرورش نیرو های خلاق و انعطاف سازمانی ، و شناسایی استعداد ها و ارائه آن به مخاطبان یکی از پيشنهادات است .
برنامه هایی که بصورت همزمان تولید می شوند و هیچ گونه محدودیتی برای ابتکار و ارائه وجود ندارد و هر زمان به شرط قوت ،امکان ارائه آن وجود دارد . این وضعیت را در بعضي از تیم های ورزشی مي توان ديد که تیم های ملی «ب» رشته های گوناگون با انگیزه و روحیه بالا و نشاط و سرزندگی نتایج جالبی را رقم می زنند .
بنابراین اتکاء صرف به برخی ساختار ها و افراد در عروجود را نیز دچار رسوب عقاید و افكار می سازد . که البته با اجرای برنامه های هدفمند می توان این بازتوانی را ایجاد نمود .
لذا نمی توان در چنین محیط بسیار متغیر و ظاهرا آرام که سازمان رسانه ها در آن فعالیت می کنند . از ساختار ، شرایط ، نیرو ها و امکانات و تاکتیک های یکسانی بهره برداری نمود .
عرصه ارائه محصول رسانه ای همچون رقابت سخت ورزشی می باشد که در هر لحظه باید متناسب تاکتیک رقبا و حریف و در مفابل مخاطباني که با چشمی تیز بین و دقیق نظاره گر محصول سازمان شما هستند ساختار مناسبي را تدارک ببینید که در مدت کوتاهی بسته به نوع بازی حريف بتوان آنرا تغییر داد و بازیگرانی متناسب آن پست برگیرید که با هدف رسیدن به بهترین نتیجه باشند . در غیر این صورت بازی و ارائه محصول شما بدون تماشگر خواه ماند .
تاثير تكنولوژي بر ساختار سازمانها
پديده هاي تكنولوژيكي عامل تسلط بر جريانات محيطي و تسهيل كننده فعل و انفعالات و فرايند هاست .
آنچه در درجه نخست امكان بهره گيري شايسته از تكنولوژي را در جنبه هاي گوناگون به مديريت مي دهد ، سازمانها را قوي تر و پايه هاي قدرت آنها را استوارتر بر مي سازد ، ساختار است . اصلاحات ساختاري زمينه حل موفقيت آميز مسائل سازماني را فراهم مي كند . ساختار مناسب و رشد دهنده ، منبع و منشاء پيشرفت تكنولوژيكي سازمان و جامعه است و تكنولوژي بدون زمينه ساختاري به خودي خود نشانه قدرتمندي و كارآمدي سازمان محسوب نمي شود . زيرا اين ساختار هدفمند است كه به تكنولوژي رونق مي دهد . يك سازمان رو به رشد براي همگامي با تحولات محيطي بايد ساختاري داشته باشد كه بتواند مهارتها و دانش فني را متناسب با اهداف رشد در فضاي سازمان و در چرخه عمليات سيستمي حاكم سازد .افزايش آگاهيها و اطلاعات به يافتن كوتاه ترين راه انجام كار كه هدف تكنولوژي است كمك مي كند .
اصلاحات تكنولوژي تاثير مستقيمي بر اقتدار سازمانها دارد . اين اقتدار ناشي از تاثير بسزاي توان فنآوري در عرصه هاي گوناگون حيات سيستمي آنهاست كه ساختار تحول يافته از فنآوري زمينه ساز اصلي آن است .
براي سازگار نمودن تكنولوژي با ساختار بايد به عواملي همچون ارزشها وسنت ها اهميت جدي داده شود و سطح تكنولوژي متناسب با آمادگيها و قابليتهاي مهارتي منابع انساني ، تعيين و تنظيم گرديده ، مدارج ، هزينه ها و ضايعات احتمالي آن مورد ارزيابي و سنجش قرار گيرد . (تسليمي ، ۱۳۸۱)

پرو در تكنولوژي دواير سازماني اين مطلب را به كار برد كه در يك دايره يا واحد سازمان از چه شيوه مديريت ،ساختار و فرايندي استفاده مي شود . سازمانهايي كه در آنها از تكنولوژي عادي استفاده مي شود، ساختارشان ارگانيك است و سازمانهايي كه ساختارشان ارگانيك است از تكنولوژي پيچيده استفاده مي كنند .
ميزان وابستگي دواير سازماني به مواد ، اطلاعات ، يا ساير منابع تعيين كننده ميزان هماهنگي است كه بايد بين آنها وجود داشته باشد . افزايش ميزان وابستگي واحد ها يا دواير سازماني به يكديگر باعث خواهد شد كه اين واحد ها فعاليتهاي خود را بيشتر هماهنگ

نمايند.