مقدمه‌ :
صنعت‌ ساختماني‌ در كشور از لحاظ‌ بزرگي‌ متأسفانه‌ به‌ پاي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ جهان‌ نمي‌رسد ولي‌ تأثير بسزايي‌ در اقتصاد كشور دارد. پويايي‌ صنعت‌ ساختماني‌ سبب‌مي‌شود كه‌ اين‌ صنعت‌ در مقابل‌ فشارهاي‌ اقتصادي‌ بيروني‌، مانند كمبود ذخاير مالي‌ و كسادي‌ اقتصاد ملّي‌ به‌ سرعت‌ عكس‌ العمل‌ نشان‌ دهد.

پيمانكاران‌ ساختماني‌ معمولاً در آمد بالايي‌ دارند ولي‌ به‌ علت‌ رقابت‌ خيلي‌ زياد و تنوع‌ طرحها و سلايق‌ مختلف‌ مشتريان‌ در اين‌ صنعت‌ نرخ‌ ورشكستگي‌ در آن‌ نسبتاً زياداست‌.

كارگرهاي‌ ورزيده‌ ساختماني‌ دستمزدهاي‌ نسبتاً بالايي‌ دريافت‌ مي‌كنند ولي‌ فصلي‌ بودن‌ و پراكندگي‌ كارهاي‌ ساختماني‌ در آمد ساليانه‌ بسياري‌ از كارگرها را به‌ شدت‌ كاهش‌مي‌دهد. صنعت‌ ساختماني‌، برخلاف‌ ديگر صنايع‌ و از تعداد زيادي‌ تأمين‌ كننده‌ و سازنده‌ مستقل‌ از يكديگر تشكيل‌ شده‌ است‌. كه‌ بيش‌ از نيمي‌ از پيمانكاران‌ تعدادكارگران‌ آنها به‌ ۲ نفر مي‌رسد و درصد خيلي‌ ناچيزي‌ از آنها تعداد كارگران‌ ۴۰ نفر به‌ بالا را دارند.

پيمانكاران‌ ساختماني‌ را مي‌توان‌ به‌ دو گروه‌، پيمانكاران‌ عام‌ و پيمانكاران‌ تخصصي‌ تقسيم‌ كرد. دامنه‌ كار پيمانكاران‌ عام‌ وسيع‌ است‌ و بسياري‌ از پروژهاي‌ ساختماني‌ بزرگ‌را آنها به‌ عهده‌ مي‌گيرند و اجراي‌ مي‌كند. اگر اين‌ به‌ پيمانكاران‌ قرار داد ارائه‌ تمام‌ خدمات‌ ساختماني‌ را با كارفرما امضاء كننده‌ آنها را پيمانكاران‌ اصلي‌ نيز مي‌نامند. عمليات‌پيمانكاران‌ تخصصي‌، به‌ اجراي‌ يك‌ يا چند كار تخصصي‌ ساختماني‌ از قبيل‌ سيم‌ كشي‌ – لوله‌ كشي‌ تأسيسات‌ گرمايي‌ و تهويه‌ و گودبرداري‌ محدود مي‌شود. معمولاًپيمانكاران‌ عام‌ پيمانكاران‌ تخصصي‌ را براي‌ اجراي‌ مراحل‌ خاصي‌ از پروژه‌ ساختماني‌ استخدام‌ مي‌كنند. چون‌ پيمانكار تخصصي‌ از طريق‌ انعقاد قرار دادهاي‌ فرعي‌ باپيمانكار عام‌ به‌ اجراي‌ عمليات‌ ساختماني‌ مورد نظر اقدام‌ مي‌كند كه‌ او را پيمانكار جزء مي‌مانند.

به‌ چند طريق‌ مي‌توان‌ صنعت‌ ساختماني‌ را تقسيم‌ كرد، امّا دو دسته‌ اصلي‌ اين‌ صنعت‌ عبارتند از ساختمان‌ سازي‌ و كار ساختماني‌ سنگين‌، كه‌ گاه‌ به‌ عنوان‌ كار ساختماني‌سنگين‌ و بزرگ‌ دسته‌ بندي‌ مي‌شود، از جمله‌ احداث‌ بزرگ‌ راه‌ها، فروشگاهها راه‌ آهن‌ – پل‌ها – آبراهها. بندرها و سدها و مواردي‌ مشابه‌ آنها را شامل‌ مي‌شود.

اين‌ گونه‌ كار ساختماني‌ را به‌ دليل‌ ماهيت‌ گسترده‌اي‌ كه‌ دارد كار ساختماني‌ افقي‌ نيز مي‌نامند. ساختمان‌ سازي‌ يا كار ساختماني‌ قائم‌، همانطور كه‌ از اسمش‌ پيداست‌ كارساختماني‌ بناها را شامل‌ مي‌شود. از جمله‌ ديگر تقسيمات‌ در صنعت‌ ساختماني‌ كه‌ گاه‌ به‌ كار مي‌رود، كار ساختماني‌ صنعتي‌، كار ساختماني‌ دريايي‌، كار ساختماني‌ كارخانه‌ها را مي‌توان‌ نام‌ برد.

« فصل‌ اول‌ »
كليات‌ و سوابق‌
شامل :
۱-۱ مشخصات متقاضيان طرح
۲-۱ معرفي اجمالي پروژه
۳-۱ معرفي محصول
۴-۱ سوابق توليد
۵-۱ مصرف كنندگان
۶-۱ موارد كاربرد
۷-۱ بررسي نياز جامعه به محصول

۱-۱ مشخصات متقاضيان طرح
جدول ۱-۱ مشخصات متقاضيان طرح
الف) حقيقي
رديف نام و نام خانوادگي تحصيلات تجربه
۱
۲
۳ وحيد خياط
مصيب طيبي ديپلم
ديپلم —

– آدرس كامل پستي و شماره تلفن : ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
ب) حقوقي :
– نام و نوع شركت : ………………………………………………………………….
– موضوع فعاليت : ساخت آپارتمان هاي مسكوني
شماره ، تاريخ و محل ثبت شركت : ………………………………………………
ميزان سرمايه ثبت شده : ۱۴۵۴۸۷۹۰۰۰
تعداد شركا :۲ نفر
آدرس شركت و شماره تلفن : ………………………………………………………
۲-۱ معرفي‌ اجمالي‌ پروژه‌
در اين‌ پروژه‌ به‌ صورت‌ مختصر به‌ فرآيند ساخت‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ به‌ صورت‌ مجموعة‌ آپارتماني‌، نوع‌ مصالح‌، روش‌هاي‌ مختلف‌ اجراي‌ كار، روش‌هاي‌ برنامه‌ ريزي‌ وپيشرفت‌ كار، حفاظت‌ و ايمني‌ در كارگاه‌ها، روش‌هاي‌ انجام‌ انواع‌ مناقصه‌ها، نيروي‌ انساني‌ مورد نياز، ماشين‌ آلات‌ مورد نياز، شرح‌ وظايف‌ و غيرو اشاره‌ خواهد شد. و دراينجا در خصوص‌ ميزان‌ سرمايه‌ و بر آورد مالي‌ پروژه‌ كه‌ يك‌ مجتمع‌ آپارتمان‌ دوازده‌ ۱۲ واحدي‌ واقع‌ در كرج‌ مطالبي‌ ارائه‌ شده‌ است‌.
۳-۱ معرفي‌ محصول‌
ساختمان‌ يعني‌ مجزا نمودن‌ فضاهاي‌ مشخص‌ از عوامل‌ بيروني‌ مانند باد و باران‌ و برف‌ و سرما كه‌ اين‌ عمل‌ به‌ وسيله‌ ديوارها و سقف‌ها انجام‌ مي‌شود.
يك‌ مجتمع‌ آپارتماني‌ يعني‌ چند واحد مسكوني‌ در طبقات‌ مختلف‌ كه‌ همه‌ از يك‌ راهرو و يك‌ راه‌ پله‌ مشترك‌ استفاده‌ كرده‌ و حياط‌ و پيلوت‌ آن‌ به‌ طور عمومي‌ افراد از كي‌ورودي‌ خاص‌ رفت‌ و آمد مي‌كنند .

۴-۱ سوابق توليد
بشر در طول‌ تاريخ‌ تكاملش‌ هميشه‌ از معيارهاي‌ خاص‌ دوره‌ برخوردار بوده‌ است‌. رشد جمعيت‌ و پيدايش‌ وسايل‌ جديد حمل‌ و نقل‌ و شيوه‌هاي‌ تازه‌ در توليد و مصرف‌انرژي‌ موجب‌ شده‌ كه‌ انسان‌ امروز نسبت‌ به‌ تغيير شكل‌ سرزمين‌ و محيط‌ زيست‌ خود بيش‌ از پيش‌ حساس‌ شود و از خطاهاي‌ ناشي‌ از رجحان‌ منافع‌ شخصي‌ بر منافع‌همگاني‌ بپرهيزد.

به‌ يقين‌ مي‌توان‌ گفت‌ بيشتر طرحهاي‌ ساختماني‌ و پروژه‌هاي‌ آپارتماني‌ جديد مورد پسند و استقبال‌ طبقه‌ مرفه‌ قرار مي‌گيرد. ولي‌ بايد دانست‌ كه‌ اين‌ طبقه‌ بسيار خوشبين‌،مدگرا و آسان‌ پسند است‌ و از هر چيزي‌ كه‌ برايش‌ تازگي‌ داشته‌ باشد استقبال‌ مي‌كند، خلاصه‌ اينكه‌ خود را تابع‌ رسم‌ روز مي‌داند. آزمندي‌ و آرزومندي‌ قشر مرفه‌ به‌ شيوة‌زندگي‌ غربي‌ و پيروي‌ معماران‌ از اين‌ تمايل‌ موجب‌ شده‌ كه‌ طرحهاي‌ بي‌ اصل‌ و نسب‌ و فراگيري‌ به‌ اسم‌ معماري‌ جديد بر جامعه‌ ما تحميل‌ شود. اينگونه‌ ساختمانها، افزون‌براشكالها و نقايص‌ گوناگوني‌ كه‌ در پي‌ دارند. از نظر اقتصادي‌ نيز بسيار گران‌ تمام‌ مي‌شوند و همين‌ گراني‌ بخش‌ وسيعي‌ از متقاضيان‌ بالقوة‌ مسكن‌ را از صحنه‌ خارج‌مي‌سازد.

براي‌ رفع‌ اين‌ مشكل‌ از كارشناسان‌ و مسئولان‌ مسكن‌، بخش‌ خصوصي‌ را به‌ ساخت‌ آپارتمانهاي‌ كوچك‌ در بطن‌ مجتمعهاي‌ بزرگ‌ تشويق‌ مي‌كنند ، عملكرد بساز بفروش‌هادر چند سال‌ اخير نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ سياست‌ مورد استقبال‌ آنان‌ قرار گرفته‌ است‌.

۵-۱ مصرف‌ كنندگان‌
براي‌ توليد هر محصولي‌ بايد بدانيم‌ كه‌ چه‌ كساني‌ و چه‌ قشري‌ از جامعه‌ آن‌ را مصرف‌ مي‌كنند تا نسبت‌ به‌ نياز جامعه‌ آن‌ را توليد كنيم‌ در پروژه‌هاي‌ ساختماني‌ براي‌ اين‌ كاربايد به‌ رشد جمعيت‌ و آمار ازدواج‌ نگاه‌ كنيم‌ چون‌ اولين‌ قشري‌ كه‌ نياز به‌ خانه‌ دارند زوجهاي‌ جوان‌ هستند.

طبق‌ آخرين‌ آمارگيري‌ در كشور ما در سال‌ ۱۳۷۵ جمعيت‌ گروه‌ سني‌ ۲۴-۲۰ ساله‌ حدود ۵/۵ ميليون‌ نفر و بيشترين‌ گروه‌ سني‌ آن‌ بين‌ ۱۵-۱۱ سال‌ بوده‌ است‌ يعني‌جمعيتي‌ معادل‌ ۹ ميليون‌ نفر يعني‌ ۵/۴ ميليون‌ نفر زن‌ و ۵/۴ ميليون‌ نفر مرد و بعد از گذشت‌ ۵ سال‌ يعني‌ در سال‌ ۱۳۸۰ اين‌ جمعيت‌ بين‌ ۲۰-۱۶ ساله‌ قرار مي‌گيرند و اين‌قشر نياز شديد به‌ خانه‌ و سر پناه‌ دارند. طبق‌ آخرين‌ آمارگيري‌ آمار ازدواج‌ در شهر كرج‌ ۱۲۵۳۹ زوج‌ بوده‌ است‌.

طبق‌ آمارگيري‌ سال‌ ۱۳۷۵ جمعيت‌ كل‌ استان‌ تهران‌ ۱۰۱۹۱۱۹۶ نفر مي‌باشد در حالي‌ كه‌ جمعيت‌ شهر كرج‌ حدود ۱۱% جمعيت‌ كل‌ استان‌ تهران‌ به‌ تعدا ۱۱۴۳۳۴۲ نفرمي‌باشد.

يكي‌ ديگر از عواملي‌ كه‌ بر جمعيت‌ هر استان‌ تأثير دارد مهاجرت‌ مردم‌ به‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ است‌ كه‌ طي‌ ۱۰ سال‌ گذشته‌ جمعيت‌ مهاجري‌ كه‌ وارد شهر كرج‌ شده‌ معادل‌۳۵۹۷۷۲ نفر بوده‌ است‌ كه‌ پديده‌ مهاجرت‌ از رقم‌ تعداد متولدين‌ كه‌ در سال‌ (۱۷۴۳۷ نفر) مي‌باشد بيشتر است‌.

اين‌ عوامل‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ در شهري‌ مثل‌ تهران‌ و كرج‌ نياز به‌ امر واحدهاي‌ مسكوني‌ مشكلي‌ اصلي‌ براي‌ دولت‌ و مردم‌ باشد. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ تعداد پروانه‌هاي‌صادر شده‌ در تهران‌ ۱۹۴۱۷ فقره‌ و در كرج‌ ۲۲۴۸ فقره‌ بوده‌ و اين‌ مهم‌ بيان‌ كننده‌ نياز مردم‌ به‌ خانه‌ و سرپناه‌ است‌ كه‌ هر روز بيشتر مي‌شود.

۶-۱ موارد كاربرد
مجتمع‌ مسكوني‌ آپارتماني‌ اين‌ طرح‌ و پروژه‌ كه‌ مورد توجه‌ قشر به‌ خصوصي‌ از جامعه‌ است‌ و در شهرهاي‌ خاصي‌ مورد استقبال‌ قرار مي‌گيرد مثال‌ در شهرهاي‌ مثل‌ تهران‌و ديگر شهرها بزرگ‌ بسته‌ به‌ مقدار زير بناي‌ آن‌ مورد نياز و استفاده‌ خانواده‌هاي‌ مختلف‌ جامعه‌ مي‌باشد.
آپارتمان‌ سازي‌ در بعضي‌ از محله‌هاي‌ شهرها مورد استقبال‌ مردم‌ قرار نمي‌گيردبر اين‌ اساس‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ در كجا كار آپارتمان‌ سازي‌ كاربرد دارد.
۷-۱ بررسي نياز جامعه به محصول
با توجه به افزايش روز افزون جمعيت كشور نياز به سرپناه و مسكن و ديگر ساختمانها جهت تجارت ، مسكن و … افزايش قابل ملاحظه اي را هر ساله دارا مي باشد . در نتيجه بازار اين محصول بسيار مناسب و تعيين شده بوده و از لحاظ فروش كالا شركت با مشكلي مواجه نخواهد شد .

« فصل‌ دوم‌ »
طراحي‌ توليد

شامل
۱-۲ فرآيند توليد
۲-۲ نمودار فرايند توليد
۳-۲ ابزار و ماشين آلات مورد نياز و منابع تامين آن
۴-۲ طرح استقرار ماشين آلات
۵-۲ منابع اوليه و منابع تامين آن

۶-۲ ظرفيت توليد
۷-۲ برنامه زمان بندي اجراي طرح
۸-۲ جابجاي و محل اجراي طرح

۱-۲ فرايند توليد
مي‌دانيد كه‌ براي‌ انجام‌ هر فعاليتي‌ بايد برنامه‌ ريزي‌ كرد تا اتلاف‌ وقت‌ و تلاش‌ به‌ حداقل‌ برسد. فعاليت‌ هر چه‌ باشد، چه‌ به‌ موقع‌ به‌ سر كار رسيدن‌ و چه‌ ساختن‌ بنايي‌ چندميليوني‌ اين‌ نكته‌ در مورد آن‌ صادق‌ است‌. فرآيند كامل‌ كار ساختماني‌ شامل‌ تمام‌ فعاليت‌ هايي‌ است‌ كه‌ بين‌ تشخيص‌ نياز به‌ نوعي‌ تسهيلات‌ و قبول‌ مورد تسهيلاتي‌ كامل‌شده‌ از طرف‌ كارفرما انجام‌ مي‌گيرد.

مراحل‌ اساسي‌ اين‌ فرايند به‌ قرار زير است‌.
۱- تشخيص‌ لزوم‌ و تصور مفهوم‌ اوليه‌ از پروژه‌
۲- آماده‌ سازي‌ تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ مطالعات‌ (اقتصادي‌ و فني‌) در مورد امكانپذيري‌ پروژه‌

۳- آماده‌ سازي‌ برنامه‌هاي‌ تفضيلي‌، مشخصات‌ فني‌، و برآورد هزينه‌
۴- تصويب‌ پروژه‌ از طرف‌ سازمانهاي‌ قانوني‌
۵- آگهي‌ كردن‌ پروژه‌ به‌ منظور مناقصه‌ يا مذاكره‌ با پيمانكاران‌ بالقوه‌.
۶- انعقاد قرار داد با پيمانكاران‌ اصلي‌ كار ساختماني‌ (يا انعقاد قرار دادهاي‌ مختلف‌ با پيمانكاران‌ جزء در صورت‌ مديريت‌ كار فرما)
۷- ساختن‌ پروژه‌ سرپرستي‌ اجراي‌ قرار داد ساختماني‌
۸- قبول‌ كار مهندسي‌ تكميل‌ شده‌ از كارفرما
بسياري‌ از اين‌ مراحل‌ را مخصوصاً در پروژه‌هاي‌ كوچك‌ مي‌توان‌ به‌ صورت‌ غير رسمي‌ انجام‌ داد. ولي‌ در پروژه‌هاي‌ بزرگ‌ و پيچيده‌ مانند ساختن‌ سدها و تأسيسات‌ نيروگاههاي‌ اتمي‌، فرآيند كار ساختماني‌ ممكن‌ است‌ بيش‌ از ۱۰ سال‌ طول‌ بكشد. مي‌دانيد كه‌ براي‌ انجام‌ هر فعاليتي‌ بايد برنامه‌ ريزي‌ كرد تا اتلاف‌ وقت‌ زمان‌ اجرا به‌ حداقل‌برسد.
برنامه‌ زمانبندي‌ چيزي‌ جز برنامه‌ مرحله‌ بندي‌ شده‌ از نظر زماني‌ نيست‌.
برنامه‌هاي‌ زمانبندي‌ راهنماي‌ انجام‌ عمليات‌ اجرايي‌ براي‌ كنترل‌ آهنگ‌ پيشرفت‌ فعاليت‌ها و امكان‌ تكميل‌ آن‌ عمليات‌ در مدت‌ زمان‌ مطلوب‌ يا لازم‌ است‌.
۱- مطالعات‌ مقدماتي‌ پروژه‌ ۲- پيش‌ بيني‌ اعتبارات‌ مالي‌
۳- خريد زمين ‌۴- نقشه‌ برداري‌ و تهيه‌ نقشه‌
۵- جواز شهرداري ‌ ۶- آماده‌ سازي‌ زمين‌

۷- ساختن‌ اتاق‌ نگهباني‌ – انبار ۸- گود برداري‌ فندانسيون‌
۹- اجراي‌ اسكلت‌ ۱۰- اجراي‌ سقف‌ها
۱۱- تيغه‌ چيني‌ آشپزخانه‌ و حال‌ ۱۲- كانال‌ كشي‌ كولر
۱۳- گچ‌ خاك ‌ ۱۴- برق‌ كشي‌

۱۵- لوله‌ كشي‌ فاضلاب ‌۱۶- لوله‌ كشي‌ آب‌ سرد و گرم‌
۱۷- قير گوني‌ سرويس‌ها و پشت‌ بام ‌ ۱۸- نصب‌ درب‌ و پنجره‌هاي‌ فلزي‌
۱۹- سنگ‌ كاري‌ ديوارهاي‌ پاركينگ‌ ۲۰- نما سازي
‌ ۲۱- حياط‌ سازي‌ ۲۲- پوشش‌ كف‌ حياط‌ و پاركينگ‌
۲۳- نصب‌ سنگ‌ ديوار پله‌ها ۲۴- نصب‌ سنگ‌ پله‌ها

۲۵- كاشي‌ كاري‌ ۲۶- نصب‌ موزائيك‌ اتاق‌ها
۲۷- نصب‌ قرنيز ۲۸- گچ‌ كاري‌
۲۹- نصب‌ سراميك‌ كف‌ سرويس‌ها و آشپزخانه‌ و حال‌
۳۰- گاز كشي ۳۱- نقاشي‌ درب‌ و پنجره‌هاي‌ فلزي‌…
۳۲- نصب‌ كابينت‌ آشپزخانه‌ ۳۳- نصب‌ شيشه‌ها
۳۴- نصب‌ درب‌هاي‌ چوبي‌ ۳۵- نصب‌ شير آلات‌
۳۶- اخذ پايان‌ كار از شهرداري ‌ ۳۷- تفكيك‌ سند
۳۸- انتقال‌ سند
۲-۲- نمودار توليد
مجموعه‌ فعاليت‌ها و فرآيند توليد واحدهاي‌ مسكوني‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ نمودار ذيل‌ ترسيم‌ كرد.

نمودار ۱-۲ فرايند توليد

۳-۲- ابزار آلات و ماشين‌ آلات‌ و منابع‌ تأمين‌ آن‌
تجهيزات‌ و ماشين‌ آلات‌ هر كارگاه‌ ساختماني‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ پروژه‌ از نظر سازه‌ و حجم‌ عمليات‌ آن‌ و با در نظر گرفتن‌ شرايط‌ كارگاه‌ و امكانات‌ تعيين‌ مي‌شود. كه‌ در اين‌رابطه‌ با توجه‌ به‌ مشخصات‌ سازه‌هاي‌ كارگاههاي‌ بتني‌ كه‌ تجهيزات‌ متفاوتي‌ نسبت‌ به‌ سازه‌هاي‌ فلزي‌ دارند توضيح‌ مي‌دهيم‌
كاميون‌
كاميون‌ جهت‌ حمل‌ انواع‌ مصالح‌ ساختماني‌ از جمله‌ شن‌ و ماسه‌، آجر، سيمان‌، بلوك‌ و همچنين‌ عمليات‌ خاك‌ برداري‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌شود.
توضيح‌ اين‌ كه‌ تهيه‌ كاميون‌ در اين‌ پروژه‌ به‌ علت‌ پيماني‌ بودن‌ نوع‌ عمليات‌ها به‌ عهده‌ پيمانكار مي‌باشد.
لُدر
لدر را مي‌توان‌ در واقع‌ نوعي‌ تراكتور بحساب‌ آورد كه‌ در قسمت‌ جلو آن‌ جام‌ هيدروليكي‌ نصب‌ گرديد. لدر هايي‌ كه‌ چرخ‌ لاستيكي‌ هستند قدرت‌ مانور پذيري‌ بسيار بالا ومناسب‌ هستند.
اين‌ نوع‌ ماشين‌ آلات‌ در عمليات‌ خاك‌ برداري‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ به‌ علت‌ پيماني‌ بودن‌ و نوع‌ پروژه‌ به‌ عهده‌ پيمانكار مي‌باشد.
بتونير

يكي‌ از وسايل‌ ساخت‌ بتن‌ است‌ كه‌ در اكثر كارگاههاي‌ ساختماني‌ كه‌ با ظرفيت‌هاي‌ مختلف‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌شود، عملكرد بتونير را مي‌توان‌ تركيب‌ مناسب‌ مواد تشكيل‌دهنده‌ بتن‌ دانست‌ كه‌ در آن‌ ضمن‌ مخلوط‌ نمودن‌ سريع‌ مورد نظر، بتن‌ مناسب‌ در حجم‌هاي‌ مختلف‌ آماده‌ مي‌گردد. كه‌ تهيه‌ اين‌ دستگاه‌ به‌ علت‌ پيماني‌ بودن‌ عمليات‌ بتن‌ ريزي‌ به‌ عهده‌ پيمانكار مي‌باشد.
بالابر
بالابرها كه‌ در حقيقت‌ به‌ طريقي‌ كار جرثقيل‌ را انجام‌ مي‌دهند و با ظرفيت‌ها و شكل‌هاي‌ مختلفي‌ ساخته‌ مي‌شوند.و دو نوع‌ ديزلي‌ و برقي‌ آن‌ در بازار موجود مي‌باشد. نوع‌برقي‌ آن‌ بيشتر مورد استعمال‌ قرار مي‌گيرد در پروژهاي‌ آپارتماني‌ حداقل‌ يك‌ يا دو بالابر بايد وجود داشته‌ باشد تا عمليات‌ مصالح‌ رساني‌ به‌ طبقات‌ سريع‌ و راحت‌ صورت‌پذيرد.
ويبراتور

ويبراتور وسيله‌اي‌ است‌ كه‌ جهت‌ عمل‌ ويبراسيون‌ بتون‌ كه‌ در فرم‌گيري‌ بتن‌ بسيار مؤثر مي‌باشد و با اين‌ وسيله‌ عمل‌ هواگيري‌ و متراكم‌ كردن‌ بتن‌ به‌ وسيله‌ عمل‌ ويبره‌ انجام‌مي‌گردد.
به‌ طور معمول‌ اين‌ عمل‌ در بتن‌ تا زماني‌ ادامه‌ مي‌يابد كه‌ خارج‌ شدن‌ حباب‌ از اطراف‌ دستگاه‌ ويبره‌ قطع‌ گردد. و اين‌ نشاننده‌ آن‌ خواهد بود كه‌ بتن‌ در قسمت‌ مذكور متراكم‌شده‌ است‌. عمل‌ ويبره‌ نبايد زيادتر از حد معمول‌ و مورد نياز انجام‌ شود. اين‌ امر باعث‌ خواهد شد دانه‌هاي‌ درشت‌ كه‌ در حقيقت‌ بيشترين‌ نيروهاي‌ فشاري‌ را تحمل‌ مي‌كنندجدا شده‌ و در زير، و دانه‌هاي‌ ماسه‌ بالا قرار گيرند. دو نوع‌ بنزيني‌ و برقي‌ آن‌ در بازار موجود مي‌باشد.
بيل‌ :
يكي‌ از ابزارهاي‌ دستي‌ كارگران‌ كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ بايد موجود باشد بيل‌ مي‌باشد.
كلنگ‌ :

يكي‌ ازابزارهاي‌ دستي‌ كارگران‌ كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ بايدموجودباشدكلنگ‌ مي‌باشد.
استمبلي‌ :
يكي‌ از ابزارهاي‌ دستي‌ كارگران‌ كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ بايد موجود باشد استمبلي‌ مي‌باشد.
فرغون‌ :
يكي‌ از ابزارهاي‌ دستي‌ كارگران‌ كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ بايد موجود باشد فرغون‌ مي‌باشد.
۴-۲ طرح استقرار ماشين آلات

با توجه به نوع محصول توليدي ماشين آلات مربوطه قابل نصب در يك محل ثابت نمي باشد فلذا در محل اجراي طرح به صورت پراكنده و متحرك به كارگيري شده و قابل استفاده مي باشد .
۵-۲- مواد اوليه‌ و منابع‌ تأمين‌ آن‌
ابتدا بايستي‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ و مشخصات‌ خاص‌ هر پروژه‌ مصالح‌ مورد نياز آن‌ را تعيين‌ نمود. به‌ طور مثال‌ در يك‌ مورد يك‌ پروژه‌ بتني‌ مصالح‌ مهمي‌ كه‌ در تركيب‌ بتن‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد – شن‌ – ماسه‌ – سيمان‌ – ميله‌ گرد – آب‌، مي‌باشد.
بررسي‌ نوع‌ سيمان‌ مصرفي‌ نيز با توجه‌ به‌ موقعيت‌ محلي‌ و نوع‌ خاك‌ محل‌ و طرح‌ سازه‌ تعيين‌ مي‌گردد. به‌ طور مثال‌ سيمان‌ تيپ‌ ۵ براي‌ خاك‌هاي‌ سولفات‌ دار و يا آبهاي‌سولفات‌ دار مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد بنابراين‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ سيمان‌ مورد نياز مي‌بايستي‌ نسبت‌ به‌ تهيه‌ آن‌ از نزديكترين‌ كارخانه‌ سيمان‌ اقدام‌ كرد.
سنگ‌ :
از نظر تركيب‌ شيميايي‌ بيشتر سنگ‌ها را مي‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ سيليسي‌ ، سيليكاتي‌ و آهكي‌ گروه‌ بندي‌ نمود.