طرح ضربگیر آبی انفجار

مقدمه
با گسترش علم و دانش و پیشرفت جوامع اهمیت امنیت روز به روز در حال افزایش است. از این رو دولت ها و برقرار کنندگان امنیت، سعی بر این دارند، تا با از میان برداشتن هر گونه خطر امنیتی، امنیت را به حداکثر ممکن در جامعه برسانند. در طی دهه های گذشته اولویت خطرات امنیتی از دشمنان و جنگ های رو در رو به جنگ های چریکی و گروهک های تروریستی تغییر کرده است.

گروهک های تروریستی با پشتیبانی قدرت های بزرگ، هر از چند گاهی با اقدام به بمب گذاری،

امنیت جوامع جهان سومی را بر هم می زنند. به همین دلیل در روزگار کنونی، بر خورد با این عملیات ها و خنثی سازی بمب های کار گذاشته شده توسط تروریست ها جلوگیری از انفجار آنه

ا به هر طریقی ممکن و یا حداقل کاهش دادن قدرت تخریب بمب های جهت کاهش خسارات اهمیت فراوان می یابد. با پیشرفت علم، تکنولوژی به کار رفته شده در بمب ها روز به روز گسترش یافته و مقابله و خنثی سازی آن سخت تر و خطرناک تر می گردد.
یکی از بهترین راههای مقابله ی با بمب های پیشرفته ای امروزی جلوگیری از آز

اد شدن کامل انرژی داخل بمب یا به اصطلاح دیگر، کاهش قدرت و شعاع موج انفجار می باشد. برای رسیدن به هدف های فوق طرح ضربگیر انفجار پیشنهاد می گردد. طرح ضربگیر انفجار می تواند تا حد زیادی قدرت و تخریب ناشی از انفجار یک بمب یا ماده ی منفجره را کاهش دهد.

ساختمان کلی ضربگیر انفجار:

ضربگیر انفجار درامل شامل یک پوشش لاستیکی به شکل نیم دایره ای کامل است که در داخل آن فضای خالی به اندازه ی قرار گرفتن یک بمب آن هم به شکل نیم دایره وجود دارد.

این پوشش با فشار زیاد توسط آب پر شده و روی بمب قرار داده می شود و سپس از اطراف توسط چند میخ یا پیچ محکم به زمین بسته می شود. این پوشش به شرح زیر مانع از رسیدن انرژی بمب در حین انفجار می گردد.
۱- مانع از رسیدن هوا به بمب و سوختن کامل ماده ی منفجره و ایجاد موج گرما در اطراف بمب شده حداقل موج گرمای ایجاد شده نیز توسط آب های داخل پوشش سرد شده و از بین می رود.
۲- مانع از ایجاد موج صدای مهیب و ویران کننده در حین انفجار می گردد. چون سرعت صوت در آب ۲۲۰m/s است و این سرعت در آب ذخیره شده در فشار بالا(( همانند آ

ب موجود در ضربگیر)) بیشتر کاهش می یابد، به این ترتیب پس از انفجار، موج صدا ابتدا در عبور از پوشش مرتفع ضربگیر و سپس در آب تحت فشار مقدار زیادی از انرژی خو

د را از دست می دهد و زمانی که بعد از عبور از پوشش دوباره به فضلی آزاد می رسد قسمت اعظم انرژی خود را که موجب ویرانی و وحشت می گردد، از دست می دهد.
۳- ضربگیر انفجار، با کاهش دادن انرژی موج صوتی، و با از بین بردن و به حداقل رساندن موج گرما، مانع از ایجاد بادهای تند و ویرانگر ناشی از انفجار در محل های مجاور انفجار می گردد.

فواید استفاده از آب در ضربگیر:
۱- ارزان و در دسترس
۲- قابلیت جذب گذما و انرژی زیاد
۳- سادگی استفاده از آن

۴- حمل آسان آن
۵- قابلیت فرم و شکل به هر شکل مورد نیاز « با تغییر پوشش آن»

اجزا و قطعات

اجزای کلی ضربگیر آبی انفجار :
۱- پوشش لاستیکی به شکل نیم دایره با قابلیت ارتجاع بالا و انعطاف زیاد
۲- دریچه ی فلزی فشار ورود آب
۳- فشار سنج آبی که برای سنجش فشار آب داخل پوشش و به دریچه ی ورود آب نصب می شود.
۴- شیر فلزی که به فشار سنج آبی بسته می شود جهت بستن جریان آب
۵- خلقه های فلزی اطراف پوشش جهت میخ یا پیچ کردن ضربگیر به زمین.

فواید کلی استفاده از ضربگیر آبی انفجار:
۱- قابلیت کاهش قدرت انفجار تا

۲- هزینه ی کم سوخت
۳- ساختمان ساده و کاربرد آسان آن
۴- وزن و حجم کم و قابلیت حمل آسان

۵- کم خطر ترین راه برای جلوگیری از خسارت انفجار به نسبت سایر روشن ها
۶- قابلیت تطابق، آسان با شرایط و حالات مختلف
۷- تکنولوژی ساده و قابلیت تولید انبوه آن.
ایمن سازی سلاح نارنجک انداز RPG7
با پیشرفت جوامع روز به روز بر اهمیت جان انسان ها افزوده می

گردد. از این رو کاهش تلفات و آسیب های انسانی در جنگ ها اهمیت بسیاری یافته و کشورهای زیادی در این زمینه سرمایه گذاری های هنگفتی را انجام داده اند.
یکی از علت های اصلی تلفات انسانی در جنگ ها، مشکلات امنیتی سلاح ها و بی احتیاطی اپراتورهای آن هاست که موجب صدمات به نیروهای خودی می

گردد.
مشکل اصلی سلاح های فاقد گله، خارج شدن آتش حاصل از احتراق باروت از پشت سلاح است. یکی از این سلاح ها نارنجک انداز RPG7 است که آتش عقبه ی آن تا۳۰ متر پشت سلاح پیشروی کرده و همه چیز را می سوزاند.
در خطوط مقدم جبه های جنگ به علت چیدمان خطی نیروها و قرار گرفتن اپراتور های RPG7 در خط مقدم و پرتاب آتش عقبه ی این سلاح به سمت نیروها با تاسیساتی که در پشت قرار گرفته اند همواره موجب ایجاد خسارات و جراحات بر تجهیزات و نیروهای خودی می گردند. به همین دلیل ایمن سازی این سلاح برای جلوگیری از بروز صدمات و خسارات بیشتر

به نیروهای خودی در جنگ ها ضروری به نظر می رسد.
برای ایمن سازی این سلاح ۲ راه حل وجود دارد.
۱- نصب چراغ هشدار دهنده ی در روی سلاح RPG7 به رنگ قرمز و به طوری که نور آن فقط به عقب پخش شود و از جلو دیده نشود. این چراغ به ماشه ی سلاح وص

ل گردیده و به این ترتیب به محض اینکه سرباز خلاص ماشه را گرفته و چراغ روشن شده و سربازان پشت سلاح را از پرتاب نارنجک RPG7 آگاه می کند و در خصوص سنگر گرفتن به آنها هشدار می دهد. به این ترتیب سرباز زمان کافی برای سنگر گرفتن را خواهد داشت.
فواید این طرح:
۱- این طرح به صورت یکی از تجهیزات کمکی سلاح تولید می گردد و تغییری در ساختار اساسی سلاح ایجاد نمی کند.
۲- عمل کردن این طرح بسیار آسان است و به تکنولوژی بالا نیازی ندارد.
۳- هزینه ی کم ساخت طرح
۴- تاثیر بالا کاهش صدمات انسانی آتش عقبه ی سلاح در مقایسه با هزینهی صرف شده

اجزا کلی چراغ هشدار دهنده ی RPG7:
1- باتری کوچک . ۲- چراغ لیزری قرمز رنگ .۳- کلید کوچک نصب شونده به ماشه ی سلاح .۴- هاله ی اطراف چراغ« برای جلوگیری از دیده شدن نور توسط دشمن»

 

راه حل دوم برای ایمن سازی سلاح نارنجک انداز RPG7:
ساخت یک لوله ی منحرف کننده که در انتهای لوله ی سلاح RPG7 نصب گردد و ته سلاح را به میزان ۵ درجه به بالا منحرف کند. برای مقاومت بیشتر در براب۰ر گرما و جلوگیری از گرم شدن سلاح جنس این منحرف کننده باید از جنس سرامیک باشد. با نصب این منحرف کننده به انتهای لوله ی سلاح آتش عقبه ای که از ته سلاح خارج می شود دیگر به صورت مستقیم به عقب نخواهد رفت و ۵ درجه به سمت بالا منحرف می شود. این انحراف موجب ارتفاع گرفتن آتش عقبه از زمین و تجهیزات و نیروها گردیده و خطر را از آن ها دور می کند. این کار گلدی را نیز به سلاح به وارد می کند ولی چون نارنجک قبلا پرتاب شده و میزان این گلدی هم بسیار کم است . مشکل ایجاد نمی کند.

فواید استفاده از منحرف کننده ی سرامیکی:

۱- دور کردن کامل خطر از تجهیزات و نیروهای پشت محل آتش
۲- افایش کارایی سلاح از طریق افزایش توانایی به کارگیری سلاح در متاطق بسته.
۳- جلوگیری از گرم شدن سلاح به علت جنس سرامیکی منحرف کننده
۴- این وسیله به صورت یکی از تجهیزات کمکی سلاح تولید می شود و تغییری در ساختار اساسی ایجاد نمی کند.
۵- سادگی ساختمان طرح
۶- قابلیت،باز و بست کردن آسان منحرف کننده به سلاح
اجزاء کلی منحرف کننده:

۱- لوله ی منحرف کننده ی سرامیکی با کالیبر ۵۰mm و ط

ول حدود ۱۸cm « به علت اینکه کالیبر منحرف کننده از لوله بیشتر است، میزان گلد احتمالی و فشار به منحرف کننده و به حداقل می رسد.
۲- سر لوله ی منحرف کننده از جنس فلز با کالیبر ۵۰mm و قابلیت کاهش قطر و بسته شدن محکم به سلاح جهت نگه داشتن منحرف کننده و تحخمل فشار ناشی از آتش پرتاب نارنجک.