دانلود مقاله عـدالـت

word قابل ویرایش
21 صفحه
4700 تومان

مقدمه:
عدالت واژه ای است که از چند حرف تشکیل شده است، اما در خودش معنای وسیع و گسترده ای دارد. عدالت در فرهنگ لغت به معنی دادگری کردن، عدالت کردن آمده است. جرجانی می‌گوید: «عدالت در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق است باجتناب از آن چه محظور است در دین.

سخن از حق و عدالت زیاد به گوش می رسد، اما وقتی جای قول و عمل فرامی‌رسد کناره گیری می‌کنند چرا که ممکن است منافع خود را از دست بدهند. قرآن کریم کتاب به کمال رساندن انسان است و در این جهت همه امور را با عدالت تنظیم نموده است، که عدالت جان هر چیز است، و اگر عدالت از چیزی سلب شود،‌ گویا جان و روح آن چیز را گرفته باشند، جز مرده ای بیش نخواهند بود. حضرت علی علیه السلام در بیان کلی می فرماید: عدالت حیات و زندگی است.

یکی از دل مشغولی‌های اصلی پیامبران الهی در تمامی اعصار و نیز شاخصه اصلی دولت دینی و مردم سالار عدالت اجتماعی است. انسانها بالفطره شیفته عدالتند و وعده و انتظار عدالت شیرین ترین وعده و انتظار برای انسانهاست چه سرها که برای عدالت پای دار نرفته و چه قلم ها که به خاطرش به خون آغشته نشده است.

با آن که کتابهای بسیاری درباره عدالت منتشر شده و هنوز موضوع داغ محافل فکری جهان است، جهان از جهت علمی و عملی با حقیقت و سیر عدالت و عدالت دزدی فرسنگ‌ها فاصله دارد. امیدواریم که روزی این فاصله از بین برود:
عدالت کن، که در عدل آنچه یک ساعت بدست آید میسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را
(صائب)

چکیده :
مقاله ای که پیش رویتان قرار دارد، از چند بخش تشکیل شده است. مقاله با یک مقدمه شروع می‎شود. در مقدمه عدالت را معنی کرده ام کمی در این باره مطلب نوشته ام تا به این طریق مخاطب را متوجه موضوع مورد بحث کنم. بعد از مقدمه کم کم وارد موضوع عدالت شده ام. در قسمت بعد از مقدمه سعی کرده ام مفهوم عدالت در لغت و همچنین جایگاه آن را تا حدودی بیان کنم. در این قسمت از سخنان و حکمتهای امام علی (علیه‌السلام) هم استفاده کرده ام تا از سخنان آن بزرگوار هم در ارائه مطلب کمکی گرفته باشم. قسمت بعدی در مورد عدالت بستر

کمالات است. که مطلب اساسی آن اینست که انسان اگر می‌خواهد به آنچه که لایق آن است برسد باید عدالت را در همه امور جاری گرداند. مطلب بعدی عنوانش عدالت از آرزو تا عمل است، که از روزنامه تفاهم گرفته شده این نوشته از آقای رضای غلامی است، که در مورد عدالت اجتماعی در جامعه می‎باشد. این قسمت هدفش اینست که اجرای عدالت در جامعه نیازمند یک برنامه جامع علمی و مبارزه با ظلم از سوی هر دولتی می‎باشد. مطلب آخر هم در مورد اینست عدالت راه رسیدن به قله انسانیست. بندگان در سایه عدالت بهترین آدم ها می‎شوند و با بی

عدالتی به بدترین آدم تبدیل می گردند. این بود مختصری توضیح در مورد مقاله‌ای که نوشته شده است.

مفهوم عدالت در لغت و جایگاه عدالت
عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی و مستقیم بودن و مساوات و داد و انصاف و حکم حق و میزان و امر متعادل آمده است.۱ و در اصطلاح حدوسط میان افراط و تفریط است، که عبارت است از تعدیل قوه‌ی علیه و تهذیب آن۲، و در این معنا از بهترین فضایل اخلاقی شمرده شده است، چنانکه امام خمینی (ره) در این مورد می نویسد: «و آن از امهات فضایل اخلاقیه است، بلکه عدالت

مطلقه، تمام فضایل و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه است.»۳ عدالت در کلمات امیرالمومنین به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود و رعایت استحقاق هر چیز و رساندن هر زی حقی به حقش آمده است، چنانکه آن حضرت فرموده است: «اَلْعَدلُ یَضَعُ الاُموُرَ تواضِعَها»۴ عدالت کارها را بدانجا می نهد که باید اینگونه بودن و بر این اساس زیستن و همه امور را بر این قاعده گرداندن از والاترین کمالات انسانی است، بلکه تمام معانی گفته شده برای عدالت در سایه همین معنا حاصل می‎شود، یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش و حق هر چیز را ادا کردن، آن گونه که بایسته و شایسته است، و هر چیز را به کمال لایقش رساندن و از خلاف این امور پرهیز نمودن. در همین ملای روی سروده است :

عدل چه کرد؟ وضع اندر موضعش ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش
و برای تبیین این امر مثال آورده است که آب دادن به درختان عدالت و آب دادن به جای ظلم است، و نیز نهادن نعمت در جای مناسب خود عدالت است و نهادن چیزی در غیر موضع خود ظلم است.
عدل چه بود؟ آب ده اشـجار را ظلـم چه بود؟ آب دادن خار را
عدل وضـع نعمتی در موضعش نه به هر سنجی که باشد آبکش
ظلم چه بود؟وضع در ناموضعی کـه نبـاشد جـز بـلا را منبــعی
نیست حق را به جان و عقل دِه نه به طبـع پـرذخـیره پـر گره۶

پس باید نعمتها و عطایای الهی را در راه راست و در طریق اعتلای جان مصرف نمود و هر امری چه امور فردی و شخصی،‌ و چه امور اجتماعی و سیاسی – هنری حقی را به حقش رساند و با همه چیز نسبتی عادلانه برقرار کرد؛ و این کمالی است بنیانی و سرمنشأ درستی از این رو آنجا که باید مساوات پاس داشته شود و عدالت رعایت مساوات، کمال انسان در عمل به مساوات است؛ و آنجا که تناسبها و گوناگونی نسبتها و حقوق باید پاس داشته شود و عدالت رعایت حقوق و

رساندن هر ذی حقی به حقش است، کمال انسان در عمل به این امر است، و نیز اعتدال در کلیه اعمال نشانه عدالت در قوه عملیه و تحقق این کمال است.
انسان به میزانی که استحقاقهای خودش و دیگران را رعایت می‌کند و حق هر چیز و هر کس را آن طور که باید به او می رساند، از کمال عدالت بهره مند می‎شود بر این اساس، عدالت صورت فردی، خانوادگی،‌ اجتماعی، سیاسی،‌ حکومتی،‌ و اقتصادی می یابد.

عدالت بستر کمالات
انسان این توانایی را دارد که اسماء و صفات الهی را در خودش جلوه دهد که انجام این امر منوط به تحقق عدالت در وجود خویش است. کسی می‎تواند تواناییها و استعدادهایش را شکوفا سازد و به آنچه که لایق آن است برسد که از مجرای عدالت در همه امور وارد شود، که عدالت نه فقط معیار و میزانی برای وجوه زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی و اقتصادی است، بلکه معیار و میزان همه چیز است، و هر چیز با عدالت سنجیده می‎شود.

از امام علی (علیه السلام) در این باره چنین نقل شده است: «اَلْعَدْلُ مِلاکٌ» عدالت ملاک و بنیاد و مایه قوام [هر چیز] است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد