عوامل تعیین کننده موفقیت یا شکست اجرای ABC

چکیده
تلاشهای چشمگیری برای ایجاد یک سیستم هزینه یابی پیشرفته تر صورت گرفته است. نیاز به بهبود دقت اطلاعات هزینه یابی محصول از تغییرات ایجاد شده در دورنمای رقابتی و همچنین رقابتهای روبه افزایش جهانی ناشی شد. شرایط جدید رقابتی اعتبار سیستمهای هزینه یابی مرسوم را به چالش کشید. حسابداری بهای تمام شده بطور سنتی برای محصولات یا خدماتی که تنها از یک محرک حساس به حجم معامله استفاده می کنند (معمولا نیروی کارمستقیم) هزینه های سرباراختصاص داد. برای سازمانی با سربار زیاد و ترکیبی از مح

صولات یا خدمات ، استفاده از یک محرک هزینه یابی واحد ممکن است برآورد هزینه را تحریف کند. محققان حسابداری مدیریت تلاش قابل ملاحظه ای را برای عنوان

کردن این محدودیتها صورت دادند. تقریبا تمام توجهات به مطالعه ی سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) اختصاص یافته است. ظهور این سیستم ها به عنوان راهکاری کلی در جهت حل انحرافات قیمت گذاری محصولات و متعاقبا به عنوان وسیله ای برای ارتقا رقابت از طریق قیمت گذاری آگاهانه تر و تصمیمات ترکیب مح

صولات بود. ادعا شده که ABC می تواند اطلاعات اصلاحی را برای تصمیمات استراتژیک از جمله طرح ریزی محصول و مدیریت هزینه فراهم کند.
اهداف تحقیق :
شناسایی دلایل میزان پذیرش پایین ABC.ارائه روش هایی برای پذیرش موفقیت آمیز ABC توسط شرکت هایی که یک دوره طولانی مدت ABC را بکار برده اند.
فرمول بندی مراحل جهت اج

رای موفقیت آمیز ABC :
. علت اصلی عدم پذیرش ABC توسط شرکتها، پیچیدگی مشاهده شده اجرایی و فنی آن است. مهمترین علل عدم ارزیابی ABC در برخی شرکتها نامربوط بودن آن به تجارت آنها، وجود سیستم مدیریتی هزینه یابی که بطور رضایت بخشی در حال اجرا است، نبود تخصص و منابع لازم برای بعهده گرفتن ارزیابی و عدم علاقمندی مدیریت ارشد می باشد. عوامل رفتاری و سازمانی جدا از صفات فنی سیستم ABC کلیدهای موفقیت به شمار می روند. می توان از یک فرآیند یادگیری پیچیده برای از بین بردن مقاومت سازمانی و رفتار دفاعی نسبت به پذیرش ABC استفاده کرد.
واژه های کلیدی:
ABC،هزینه یابی،مدیریت،حسابداری،رقابت
شواهد نشان داده میزان پذیرش ABC نسبتا پایین است. علاوه بر این بنظر می رسد بسیاری از سازمانهایی که ABC را پذیرفتند سود مورد انتظار را بدست نیاوردند. اینچنین بنظر میرسد که اگرچه ویژگیهای فنی ABC به خوبی مشاهده شده اند، ام

ا برخی سازمانها در اجرای این سیستم با مشکل مواجه هستند
مشکل تحقیق
همزمان با افزایش رقابت میان تجارت ها ،شرکت ها برای قیمت گذاری و شناخت سود آورترین محصولات به اطلاعات دقیق تری از هرینه های محصول نیاز داشتند. ABC بعنوان راهکاری برای حل این چالش معرفی شد. علاوه بر بدست آوردن هرینه های دقیق تر محصول برای قیمت گذاری رقابتی و تصمیمات ترکیب محصولات ،گزارش شد که پذیرندگان ABC قادرند برای کاهش هزینه ها فرصت هایی را بدست آورند. بعلاوه شرکت ها می توانند در طرح ریزی و کنترل معمولی از ABC استفاده کنند. اما نظرسنجی های اخیر نشان

 

می دهند نرخ پذیرش ABC نسبتا پایین است. بعلاوه بسیاری از سازمان ها سودهای پیش بینی شده را بدست نیاورده اند . از بررسی های بعمل آمده چنین به نظر می رسد که سودمندی ABC زیر سوال برده شده است.
مشکلات تحقیق بصورت ذیل خلاصه شده اند

:

دلایل روشنی برای میزان پایین پذیرش ABC وجود ندارد.
عوامل رایج مربوط به پذیرش موفق ABC توسط شرکت هایی که ABC را طی یک دوره ی طولانی بکاربردند شناسایی نشدند.
اهداف تحقیق:
شناسایی دلایل نرخ پایین پذیرش ABC
ارائه روش هایی برای پذیرش موفقیت آمیز ABCتوسط شرکت هایی که یک دوره طولانی مدت ABC را بکار برده اند.
فرمول بندی مراحل جهت اجرای موفقیت آمیز ABC:
بررسی نوشته ها
شیلدز می گوید بسیاری از موسساتی که ABC را اجرا کردند شاهد برخی مشکلات بودند .یکی از دلایل مهم این است که معرفی ABC در بسیاری از موسسات بر روی طرح نرم افزاری و ساختاری ABC متمرکز شده است و توجه کافی به عوامل رفتاری و سازمانی صورت نگرفته است . هفت متغیر رفتاری و سازمانی مهم در اجرای ABC شناسای شده است:
(۱)پشتیبانی مدیریت ارشد (۲)پیوستگی با استراتژی های رقابتی بخصوص کیفیت و استراتژی های سرعت (۳)پیوستگی در ارزیابی عملکرد و جبران خسارت (۴)منابع داخلی مناسب
(۵)آموزش طراحی، اجراو استفاده از این سیستم (۶)مالکیت غیر حسابداری
(۷) توافق و رضایت عمومی و شفاف سازی اهداف سیستم مدیریت هزینه
مولف همچنین استدلال می کند که اجرای موفق ABC به منابع فنی بستگی ندارد مثلا آیا نرم افزار استفاده شده ،آیا سیستم با سایر سیستم ه

ای حسابداری یکپارچه شده یا بصورت مستقل عمل می کند یا آیا از مشاوران خارجی استفاده می شود.
در جای دیگر پمبرتون(Pemberton) نشان داد فناوریهای دیتون(Dayton) ،یک واحد تجاری در الکوا(ALKOVA) از سیستم هزینه یابی سنتی به سیستم ABC تغییر یافت. یک واحد محرک هزینه یابی ممکن است برای محصول سطح بالای این شرکت و تنوع حجم معامله (volume)مناسب نباشد . این شرکت طی پذیرش این فرآیند مراحل دقیقی را بکار برد، از جمله جمع آوری داده ها از کارمندان از طریق مصاحبه. پس از جمع آوری داده ها یک مدل نرم افزاری ساخته شد و موسسه به اجرای این سیستم جدید که بنظر می رسید ضعف سیس

تم هزینه یابی سنتی را تصحیح می کند ادامه داد. در نتیجه این شرکت در ارتباط با فعالیتهای اضافه شده ارزشمند و بی ارزش انجام شده در شرکت آگاهی زیادی بدست آورد و برای مواجهه با آنها اقدامات اصلاحی صورت گرفت. همچنین داده های ABCپشتیبانی ارزشمندی بود برای شرکت در جهت تغییر استراتژی عرضه محصول چراکه برخی محصولات خاص در آستانه حذف بودند یاقابلیت دسترسی به آنها محدود می شد. به علت مزایای زیادی که در سیستم ABC یافت شد، مدیران بخوبی قانع شدند و برای اجرای آن اقدام کردند.
در جای دیگر فاستر(Foster) گفت پیکره ی در حا

ل رشد تحقیق نشان دهنده ی موفقیت مدیریت ABC و تعیین کننده های این موفقیت می باشد. مولفان برای سنجش موفقیت تحقیقشان تاثیر استفاده از روشهای جایگزین را مورد آزمایش قرار دادند. آنها دو روش را آزمودند: (۱) یک روش طبقه بندی قیاسی (استفاده از تصمیم گیری و انجام اقدامات با اطلاعات ABC ،اصلاح واحد پول(dollar) ، ارزیابی مدیریت برای موفقیت کلی) .(۲) یک روش تجزیه تحلیل عامل.
مطالعه ی آنها مصارف سه تصمیم درجه یک را مشخص کرد: شناسایی برای بهبود ، تصمیمات مدیریت محصولات و تصمیمات بهبود فرآیند محرک. علاوه براین، مدیران عملیاتها و مدیران اداری در تصمیم گیریهایشان اغلب به جای کارکنان اجرایی از اطلاعات ABC استفاده می کنند. .گزارش شده که سه حوزه (قابلیت سوددهی محصول/خدمات ، تولید کالا/تولید و حمایت هرینه های بالاسری )بیشترین میزان بهبود واحد پول (دلار) را داشته اند که از اجرای ABC ناشی می شود.
مولفان دریافتند تعیین کننده های موفقیت مانند پشتیبانی مدیریت ارشد،استفاده از داده های ABC ، ارزیابی عملکرد/سیستم های محرک ،شمار درخواست ها،

کاربرد زمان در استفاده از آن ،بطور منحصر بفردی در توصیف تفاوت های موفقیت در ABC قابل توجه هستند. نوشته های اخیر در مورد اجرای ABC استدلال می کنند که نمی توان بیشتر مشکلات اجرایی را به کاستی های فنی ABC یا روشی که ABC استعمال می شود نسبت داد اما می توان آنها را به موضوعات سازمانی بنام مقاومت resistance)) نسبت داد. مولف نتیجه گیری می کند که مقاومت در مقابل سیستم های جدید می تواند در

سازمانی رخ دهد که تحت سلطه فرهنگ مهندسی قرار دارد که در آن اصول حسابداری تنها نقش کوچکی را ایفا می کند.
مک گوان (McGowan) و کلامر(Klammer) از رضایت کارمندان بعنوان سنجش اجرای موفق ABC استفاده کردند . این مولفان مدلی را بسط دادند که توسط شیلدز و یانگ برای آزمودن ارتباط میان رضایت تهیه کنندگان و کاربران اجرای ABC و متغیرهای رفتاری ،فنی و موقعیتی بوجود آمده بود و ویژگی های اجرایی و سیستم ABC را شرح می داد. نتایج نشان داد پشتیبانی مدیریت ارشد، میزان درک اهداف، مناسب بودن آموزش و منابع آموزشی و ارتباط سیستم ABC به معیارهای ارزیابی عملکرد به طور قابل توجهی وابستگی رضایت به اجرای ABC را نشان می دهد.علاوه بر این ،این تحقیق ارتباط بین متغیرهای موقعیتی و فنی (مانند مشارکت کاربر و کیفیت اطلاعات )و اجرای ABC را اثبات می کند.
.در مطالعه ی او چهار حوزه ی اصلی در نظر گرفته شده است:
دیدگاههای کلی نسبت به فرآیند اجرا،ویژگی های فنی سیستم ABC،سودمندی مشاهده شده سیستم و تغییرات مشاهده شده سازمانی ناشی از اجرای ABC .
.آگاهی مرسوم در نوشته های مربوط به ABC این است که موفقیت ABC به پنج مولفه بستگی دارد:
مدیران رده بالایی که از طرح ABC پشتیبانی کردند؛ آموزش مناسب ABC ؛ جنرالیستهای میان کارکردی و تیم گرایی که می توانند جهت گیری فرآیند ABC را کشف کنند؛ و اتخاذ یک دیدگاه طولانی مدت از طرح ABC توسط شرکت و کارمندان آن، تصمیم گیری توسط کارمندانی که دانش علمی دارند. برور ضروری دانست تاکید کند کار تیمی عام

ل مهمی است که در اجرای موفق ABC نقش دارد. ممکن است فناوری اطلاعات قوی عدم پذیرش یا رها کرن ABC را تقویت کند، اما در دستیابی به بالاترین سطح اجرایی ABC همچنان عاملیست جدا ناپذیر. مشخص شده که احتمالا به علت عدم اطمینان کمتردر موسسات غیر فروشگاهی ،پذیرش ABCدر این موسسات بسیار بیشتر است. سرانجام بدون تناقض مشخص شد که در موسسات بزرگتر احتمال پذیرش ABC بیشتر از موسسات کوچکتر است. این پژوهشها اجرای ABC را زمانی موفق میدانستند که پشتیبانی مدیریت ارشد، مالکیت غیرحسابداری، و آموزش اجرا داشته باشند. اندرسون (Anderson) و یانگ گفت:

استفاده از داده های ABC تحت تاثیر صف گسترده تری از متغیرهای مفهومی و فرآیندی قرار دارد از جمله حمایت مدیریت ارشد و اتحادیه از ABC،مناسب بودن منابع طرح، تعهد پاسخ دهندگان به سازمان، احتمال تعطیلی ها، میزان پاداش مورد انتظار برای عملکرد مثبت. در جای دیگر ابرنسی(Abernethy) دیدگاههایی را مطرح کرد در مورد اینکه چگونه تنوع محصول، ساختار هزینه یابی و تکنولوژی تولید پیشرفته (AMT) بر طرح سیستمهای هزینه یابی تاثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل داده های موردی نشان داد ارتباط میان تنوع محصول و سیستم های هزینه یابی تحت تاثیر روش استفاده موسسه ها از تکنولوژی خود برای مدیریت تنوع محصول است براساس مشاهدات این مطالعه، مولفان نتیجه گرفتند ارتباط میان تنوع محصول و طرح سیستمهای هزینه یابی برای انتخاب ابزارهایی که بوسیله ی آنها پاسخ گویی به مشتری انجام خواهد گرفت تحت تاثیر انتخاب مدیریت قرار دارد . ارتباط مثبتی میان حضور یک مشاور ABC ، میزان رقابت و پیچیدگی مدل وجود داشت. براساس گفته های آنها انسجام تیمی و تعهد تیم به انجام وظایف ، برای مدیریت بومی جهت تشکیل تیمهای ABCاز عوامل حیاتی به شمار می روند. ظاهرا علت اصلی مشکلات پذیرش ABC مباجث اجرایی است نه طراحی فنی این سیستمها.
برای اجرای رفتاری ABC سه عامل شناسایی شدند: پشتیبانی مدیریت ارشد، اجماع و روشن سازی اهداف و آموزش. تصویر ۱ .چارچوب تحقیقاتی
ارزیابی دلایل عدم پذیرش ABC

شناسایی عوامل مربوط به پذیرش
ABC
عوامل رفتای عوامل سازمانی

فرمولبندی مراحل برای اجرای

موفقیت آمیز ABC
نتایج این مطالعه از این نگرش حمایت می کنند که در کسب اطمینان از سودمندی ABC برخورد شناختی حائز اهمیت می باشد و اینکه برخورد شناختی طی اجرا تقویت می شود.
بحث، تجزیه و تحلیل، و یافته ها
عوامل رفتاری و سازمانی مربوط به کاربردهای موفقیت آمیز ABC .
هزینه یابی بر مبنای فعالیت توسط کاپلن کوپلر

(Kaplan Cooper) معرفی شد و به عنوان مبنایی برای داوریهای استراتژیک و ارتقا عملکرد سوددهی تجاری پذیرفته شده است. استفاده از ABC در تجارتهای مختلفی مانند صنایع تولیدی، بهداشتی، تحصیلات، بانکداری، و خدماتی پذیرفته شده است..
. علیرغم اعتبار فنی مشاهده شده آن، ABC از زمان معرفی آن در دهه ی ۱۹۸۰ بطور گسترده پذیرفته نشده است. درواقع میزان کاربران ABC کاهش یافته است، درصد سازمانهایی که آن را نپذیرفته اند بتدریج افزایش داشته و درصد روبه افزایشی از شرکتها آن را ارزیابی نمی کنند. اکثریت سازمانهایی که ABC را پذیرفتند بطور آزمایشی در حال استفاده از آن هستند. در سطح کاربردی بسیاری موسسات در تلاش برای اجرا و حمایت از سیستمهای ABC ناموفق بودند. عوامل رفتاری و زمانی مربوط به کاربردهای موفق ABC شامل پشتیبانی مدیریت ارشد، پیوند با استراتژی رقابتی، منابع مناسب، مالکیت غیرحسابداری، پیوند با ارزیابی عملکرد و جبران خسارت، اجرای آموزش و روشن کردن اهداف و شمار اهداف برای ABC. بعلاوه، مشارکت کاربران در اجرا و مشاهدات آنها از کیفیت اطلاعات تهیه شده توسط این سیستم بطور مثبتی

به میزان رضایت از اجرای ABC مرتبط است..
دلایل عدم پذیرش ABC
شرکتها به علت پیچیدگی های فنی و اجرایی مشاهده شده ABC، و نیار آن به سیستمهای جدید برای تولید مداوم داده های فعالیت، ABC را نپذیرفتند.

اگرچه مدل ABCبرای مطالعات ابتدایی و آزمایشی امکان پذیر است، اما توسعه ی کاربردهای جامع الشرکتی دشوار و پرهزینه است. حتی پس از اینکه این مدل اولیه ساخته شد ، به روز رسانی این مدل بطور اساسی نیازمند ارزیابی دوباره از طریق یک سری مصاحبه ها و تحقیق های جدید برای انعکاس تغییرات در عملیاتهای شرکت می باشد. برای شرکتهایی که هنوز در حال ارزیابی اجرای ABC هستند، تقاضاهای پرهزینه ای که پذیرش ABC بر کارکنان و سایر منابع اعمال خواهد کرد،حق تقدم سایر محرکهای رقابتی، نیاز به عنوان کردن موضوعات فنی دشواری مانند شناسایی محرکهای هزینه یابی، نیاز به فراهم کردن تخصیص صحیح هزینه یابی و مشکلات رفتاری مانند تغییر طرز کار اثبات شده، و سوء ظن کارمندان به انگیزه های استفاده از ABC، موضوعات نگران کننده ای هستند.
برای آن شرکتهایی که ABC را ارزیابی نکردند، رایج ترین دلایل نگرانیها عبارت بودند از: عدم ارتباط آن به تجارت آنها، وجود یک سیستم مدیریت هزینه یابی که با رضایت اجرا شده، عدم وجود طرز تخصص و منابع لازم برای بعهده گرفتن یک ارزیابی، عدم علاقمندی مدیریت
مراحل اجرای ABC
شارمن(Sharman) برای فرآیند اجرا ۹مرحله ی اساسی پیشنهاد کرده است:
۱٫شناسایی و ارزیابی نیازهای ABC . حسابدار مدیریت باید با تعیین این موضوع که آیا ABC در سازمان ماندنی خواهد بود یا خیر شروع کند. برای انجام چنین کاری وی باید چندین سوال مطرح کند: میزان دقت سیستم هزینه یابی موجود چقدر است؟ در صورت دقیق نبودن سیستم کدام تصمیمات مدیریت تحت تاثیر قرار می گیرد؟ آیا برای تولید کالاها و خدمات و ارائه آنها به مشتری فرآیندهای متفاوت و فراوانی وجود دارد؟و..
۲٫نیازهای آموزشی. در واقع نیازهای آموزشی در مرحله ی پ

یشین بوجود آمدند یعنی زمانی که حسابدار مدیریت آگاه کردن دیگران از مشکلات بالقوه ی مربوط به سیستم هزینه یابی موجود را آغاز کرد. سایر گزینه های آموزشی رسمی تر هستند. می توان برای مدیران ارشد جلسات توجیهی یا کارگاهی را ترتیب

داد.
۳٫تعریف محدوده ی طرح. لازم است که مدیریت و تیمها نیازمندیها، احتمالات و اهداف ماموریت را در یک چهارچوب زمانی گویا و با استفاده از منابع قابل دسترسی ارزیابی کنند.
۴٫شناسایی فعالیتهاو محرکها. شناسایی محرکها تنها زمانی دشوار است که ABC با استفاده از روش تجزیه ی هزینه یابی و بر اساس تجزیه و تحلیل دفتر کل اجرا شود.. سوال کلیدی این است که چه چیزی یک فعالیت یا فرآیند خاص را تحریک می کند.. برای شناسایی این محرک، دستیابی به منابع فیزیکی و کاربرد آنها حائز اهمیت می باشد. محرک ( و نه هزینه یابی) علت و فعالیت معلول می باشد.
۵٫ایجاد یک نمودار جریان هزینه یابی و عملیاتی (طرح کلی). نمودار کلی جریان عملیاتی و هزینه یابی از نوع نمودار گردشی چگونگی استفاده از منابع در فعالیتهای اجرایی، چگونگی تشکیل مراحل فرآیندها توسط فعالیتها و چگونگی تولید کالاها و خدمات سازمان توسط فرآیندها را مشخص می کند. این نمودار طرح اولیه ساختاری مدل ABC است. همچنین مشخص می کند که چگونه اقلام دفتر کل باید در مدل بکار گرفته شو

ند.
۶٫جمع آوری داده ها. داده ها در جایی از نمودار جریان هزینه یابی و عملیاتی جمع آوری می شوند که روابط عملیاتی وجود دارد. این داده ها شامل تلاش افراد و ماشینها است که به صورت واحد زمانی اندازه گیری می شود.

۷٫ساخت یک مدل نرم افزاری، تایید اعتبار و مغایرت گیری. ساخت یک مدل نرم افزاری شامل وارد کردن کلیه داده ها و ارتباطات به کامپیوتر بمنظور محاسبه ی هزینه های محرکها، فعالیتها، فرآیندها، محصولات، خدمات و سایر عواملی مانند ظرفیت بلا استفاده می باشد. داده ها ممکن است صفتهای فعالیتی مانند شاخصهای ارزش افزوده و ارزش غیر افزوده یا واحد پردازش زمان باشند.
۸٫تفسیر نتایج و تهیه گزارشات مدیریت. تیم باید برای مطالعه ی نتیجه تجزیه و تحلیل وقت کافی بگذارد و کلیه ی موضوعات قابل توجه مدیریت را شناسایی کند.
۹٫یکپارچه کردن مجموعه داده ها و گزارشگری. یکپارچگی مجموعه داده ها و گزارشگری به دنبال طرح اولیه ی آزمایشی ABC صورت می گیرد و به مدیریت اجازه می دهد در آینده از تجزیه و تحلیل استفاده کند..
محدودیتها. محدودیتهای کمی برای این مطالعه وجود دارد. نخست، اگرچه سودهای تئوری ABC واضح هستند، اما برای آنهایی که ABC را پذیرفتند هیچ داده ی تجربی مبنی بر نفع مالی وجود ندارد. علت بهبود عملکرد مالی در این شرکتها ممکن است دلایل یا محرک هایی بغیر از کاربرد ABC باشد.
دوم،عوامل مربوط به شکست یا موفقیت ABC که شرح داده شد کلی هستند. عوامل برجسته ی تاثیرگذار بر موفقیت یا شکست اجرای ABC ممکن است در سازمانهای مختلف متفاوت باشد.

نتایج
این مطالعه به بررسی توسعه ABC مربوط می شود و مبنایی است برای کاربران آن جهت دانستن چگونگی اجرای مراحلABC بخصوص اثر رفتاری و سازمانی. می توان از آن به عنوان نقطه ی شروعی استفاده کرد برای شرکتهایی که هنوز در مراحل اجرا و پذیرش موفقیت آمیز ABC در محیط تجاری خود شک دارند.

این تجزیه و تحلیل انجام شده می تواند سودمند باشد بنابراین شرکتها ممکن است بتوانند در انواع مختلف تجارت، فرهنگ، و محیط ، ABC را اتخاذ کنند. در فعالیتهای تجاری مدیریت بخش مهمی از فرایند حسابداری را تشکیل می د

هد چراکه مدیریت اطلاعات ارزشمندی را برای سازمان تهیه می کند. این اطلاعات در طراحی و اداره و کنترل فعالیتهای انجام شده توسط شرکت به مدیران و سایر کاربران داخلی کمک می کند. بنابراین هرچه مدیران آگاه تر باشند تصمیمات بهتری درون سازمان گرفته می شود. در همین راستا، حسابداری مدیریت ابزاری است برای صحه گذاری بر تخصیص منابع خاص و ارزیابی عملکرد صحیح .
علت اصلی عدم پذیرش ABC توسط شرکتها، پیچیدگی مشاهده شده اجرایی و فنی آن است. اگرچه مدل ABC برای مطالعات ابتدایی و آزمایشی امکان پذیر است، اما مقیاس گذاشتن برای کاربردهای گسترده شرکت، سخت و پرهزینه است. مهمترین علل عدم ارزیابی ABC در برخی شرکتها نامربوط بودن آن به تجارت آنها، وجود سیستم مدیریتی هزینه یابی که بطور رضایت بخشی در حال اجرا است، نبود تخصص و منابع لازم برای بعهده گرفتن ارزیابی و عدم علاقمندی مدیریت ارشد می باشد.
می توان از یک فرآیند یادگیری پیچیده برای از بین بردن مقاومت سازمانی و رفتار دفاعی نسبت به پذیرش ABC استفاده کرد. حامیان ABC با مداخله ی محتاطانه می توانند تلاش کنند در مباحث تولیدی طرح شده برای ایجاد آزمایش های مربوط به

اینکه آیا تئوری فنی ABC واقعا می تواند به بهبود عملکرد سازمانی منجر شود یا خیر مدیران مردد را بکار بگیرند . توانایی فراهم کردن آزمایشها ی معتب

ر و قابل مشاهده این تئوری احتمال متوقف شدن اجرای ABC را کاهش خواهد داد.
عوامل رفتاری و سازمانی جدا از صفتهای فنی سیستم ABC کلیدهای موفقیت به شمار می روند بنابراین این عوامل به علت ثبات محیطی و اقتصادی یک کشور باید کشف شوند چراکه کشورها ی مختلف فرهنگهای متفاوتی دارند. اما سطح تجربه با اجرای ABC متفاوت خواهد بود زیرا تجربه سازمان با ABC متفاوت است.