قانون

‎تعریف
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود. قانون به عنوان پی و ستون‌های یک جامعه پویا و مردم سالار است. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر

یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)

قانون پذیری
قانون پذیری تعاریف مختلفی دارد عبارتست از :اعمال قواعد و قوانین که یادگیری را تسهیل می کند و اخلال در نظم کلاس را به حدلقل کاهش می دهد (صفری ۱۳۸۳)
طبق تحقیقاتی که در سایت های مختف و در مجلات داشته ام نشان می دهد که عدم قانون پذیری در طبقات متوسط جامعه دیده می شود و جالب اینجاست که اکثر افراد به این دانش آموزان قانون ناپذیر بر حسب بیش فعالی می زنند و زود قضاوت می کنند عدم قانون پذیری رفتاری نابهنجار است که از طرف برخی از دانش آموزان سر می زند و مشکلاتی را برای فرد و معلم و دوستان

ش بوجود می آورد و رفتار آنها بیشتر نامعقول و نامنظم است (کلارک ایزابل به نقل از رستمی۱۳۸۹)
در هر حال عدم قانون پذیری یک اختلال است و ما باید آن را از کودکی به افراد بیاموزیم و چه

خوبست این آموزش از همان کودکی باشد ما نیز در مدرسه بهتر است قالب آموزش خانواده در این مساله تاکید بیشتری کنیم .

حاكميت قانون
دوران درازى از تاريخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به ياد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستند.
حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. • قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد. • مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود. • براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد. • از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم سالارى پايبند باشند. • قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و ا

خلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:
o از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همگان است، نمىى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مد

رن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون،

در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

قوانین و تعهدات دانش آموزان
دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی ومقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنهابه شرح زیراست:

۱-رعایت شعائر دینی
۲-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان ودیگر کارکنان مدرسه
۳-رعایت حسن رفتار و اخلاق وهمکاری با سایر دانش آموزان
۴-سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی وتربیتی ، انجام فرائض دینی ومشارکت درفعالیت های اجتماعی مدرسه
۵-حضور به موقع درمدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر. ( حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه ، کتابخانه، فعالیت های پرورشی و.. منوط به اجاره ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود)
۶-حضور مرتب درمدرسه وکلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسما دایر است.
۷-رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر ومسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه
۸-استفاده از لباس فرم، کفش ، جوراب ساده ومناسب واصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی.
۹-خودداری از بکاربردن وسایل تجملی وپرهیز از همراه آوردن اشیا گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه
۱۰-مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام درحفظ ونگهداری ام

وال، تجهیزات و ساختمان مدرسه( چنانچه دانش اموز به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی جبران شود)

در دوره ابتدایی قوانین را به دانش آموزان آموزش دهید
بهبود کارایی دانش آموزان یکی از نتایج اجرایی کردن قوانین و روشهایی است که شما می توانید آنان را اجرا کرده و به انجام برسانید.
استراتژی مدیریت موثر کلاس درس، همان استراتژیهایی هستند که یک معلم استفاده می کند تا جو یادگیری در حال اجرا را ثابت نگه دارد. استراژی های خوب به دانش آموزان کمک می کنند تا دقیقا بدانند چه انتظاراتی از آنها می رود و درمی یابند که طی اجرای یک درس چه رفتارهایی باید از خود بروز دهند.
معلمان باید در طول سال تحصیلی به طور پیوسته آموزش

قوانین را تقویت کنند. قانون ۹۰ – ۱۰ بدین معناست که ۹۰ درصد زمان کلاس باید صرف قوانین کلاس و ۱۰ درصد آن صرف یادگیری واقعی شود. زمانی که معلمان با استفاده ازاین روش استوار، قوانین کلاس را آموزش می دهند، درخواهند یافت که هر بار بیشتر و بیشتر زمان برای یادگیری واقعی بدست می آورند.

استراتژی مدیریت یادگیری : همیشه قانون مورد نظر را

تعریف کنید
دانش آموزان دوره ابتدایی به قوانین و روشهای صریح و آشکار محتاج هستند. چند اصل برای دستابی به قوانین کلاسی موثر برای رفتار وجود دارد که عبارتند از:
۱- قوانینی که به شما کمک می کنند کلاس را به طور موثر اداره کنید، دقیقا مشخص کنید. مثلا اگر دیر آمدن دانش آموزان به کلاس برای مدیریت کلاس به یک مشکل تبدیل شده، پس اولین قانون شما این خواهد بود: ” سر وقت در کلاس درس حاضر شوید.”
۲- هر یک از قوانین کلاس را بصورت خلاصه بیان کنید. یعنی دقیقا همان چیزی را که منظورتان است، بیان کنید.

۳- هر یک از قوانین را با یک مثال از رفتاری که مدنظر دارید برای دانش آموزان توضیح دهید. برای نمونه به دانش آموزان بگویید سر وقت در کلاس حاضر شدن به چه معناست و برایشان توضیح دهید که آنها باید وقتشان را طوری تنظیم کنند که در زنگ تفریح برای رفتن به دستشویی با کمبود وقت دچار نشوند، به ساعت هایشان نگاه کنند تا زمان از دستشان خارج نشود و قبل از این که زنگ کلاس به صدا درآید به سمت کلاس درس حرکت کنند.
۴- اطمینان حاصل کنید که هر قانون، دست آوردی در پی داشته باشد. اگر نتایج بر خلاف قوانین مدرسه و روشهای کاربردی کلاسی باشند، اجرای آن امکان پ

ذیر نخواهد بود.

قوانین کلاسی را چندین بار آموزش دهید

دانش آموزان دوره ابتدایی نیاز دارند که به آنها بارها و بارها یادآوری شود. این کافی نیست که فرض کنید که آنها دقیقا می دانند که چگونه باید رفتار کنند. چند نکته برای کمک به بهتر اداره کردن کلاس در ذیل آمده است:
۱- ۵ تا ۱۰ دقیقه شروع کلاس را با یادآوری دروس گذشته و قوانین از پیش آموخته شده آغاز کنید. یک پوستر که قوانین روی آن نوشته شده را در یک نقطه از کلاس – ترجیحا روی تخته کلاس – که همه دانش آموزان بتوانند به وضوح آن را مشاهده کنند، بچسبانید.
۲- وقتی اختلالات در نظم بوجود آمد، شما باید درس را به طور کامل متوقف کنید. از دانش آموزان بپرسید چه تغییراتی باید ایجاد شود تا بتوانیم از وقت کلاس بهتر استفاده کنیم؟ به دانش آموزان کمک کنید تا خروجی و نتیجه هر یک از قوانید را درک کرده و از هم تشخیص دهند.
دانش آموزان را تشویق کنید تا کاراییشان را با رعایت قوانین کلاس بازتاب دهند. از آنها بپرسید سعی داشته اند کدام قانون را اجرا کنند و آیا هیچ کمکی به آنها در زمینه ارتقای کارایی و یادگیری آنها داشته است یا خیر.

بي نظمي دانش آموزان در کلاس درس‏
علل مربوط به معلم
گاهي نيز علت بي توجهي دانش آموز به كلاس و درس و مدرسه و ميل وي به ايجاد بي نظمي در كلاس به معلم بازمي گردد. علت و عواملي كه موجب بروز چنين مسأله‌اي مي‌شوند، از اين قرارند:‏
‏۱) فقدان آماد گي جسمي، روحي و رواني معلم‏
‏ ۲) نامناسب بودن وضعيت ظاهري معلم‏

‏۳) ناآگاهي از روش‌هاي جديد تدريس و استفاده مکرر از روش‌هاي سنتي
۴) بي علاقه بودن به شغل معلمي
۵) ناتواني در برقراري ارتباط مطلوب با دانش آموزان
۶)‌رعايت‌نکردن عدالت آمــــوزشي (تبعيض بيــن دانش‌آموزان)‏
‏ ۷) نامناسب و نارسا نا بودن صداي معلم

‏ ۸) نداشتن طرح درس‏
‏۹) بي توجهي به نيازهاي دانش‌آموزان‏
‏۱۰) فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش آموزان‏
‏ ۱۱) استفاده نامناسب از تشويق و تنبيه
‏ ۱۲) بي حـوصــلگي و نداشتن صــبر و بــردبــاري و سعه صدر‏
‏۱۳) بي نظمي معلم (نظير دير آمدن به کلاس و ترک زود

هنگام آن و… )‏
‏ ۱۴) تسلط نداشتن به موضوع مورد يادگيري
۱۵) نداشتن روحيه انتقادپذيري و خودداري از پاسخگويي به سوال‌هاي دانش آموزان

قوانين و مقرّرات اجرايي و انضباطي
ماده ی ۶۸ – هر دانش آموز در دوران تحصیل موظف است، موازین اسلامی و مقرّرات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش به شرح زیر معمول دارد:
۱-۱ رعایت شعایر دینی.
۲-۱ رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاونین ، معلّمین و دیگر کارکنان واحد آموزشی.
۳-۱ سعی شایسته در یادگیری و تحصیل و اطاعت از دستورات آموزشی و تربیتی و شرکت در فعالیّت های اجتماعی مدرسه و انجام فرایض دینی.
۴-۱ رعایت حُسن اخلاق و رفتار و همکاری با سایر دانش آموزان.
۵-۱ حضور به موقع در واحد آموزشی و خروج از آن در پایان ساعات مقرّر و پرهیز از خروج در غیر ساعات مقرّر بدون اطلاع اولیای خود و موافقت مدیریت مدرسه.
تبصره:
حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرّر منوط به کسب اجازه از ولی، با اطلاع و موافقت یکی از معاونین و مربیان می باشد.

۶-۱ پرهیز از غیبت های غیر موجه .
۷-۱ رعایت بهداشت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین در پاکیزه نگه داشتن فضا و محیط مدرسه.
۸-۱ استفاده از لباس فرم، کفش و جوراب ساده و مناسب با شئون دانش آموزی.
۹-۱ دانش آموزان جهت حفظ تقدّس و جايگاه مقام دانش آموزي موظفند شأن در خور شخصيّت دانش آموزی را در خارج از آموزشگاه نیز رعایت نمایند.
۱۰-۱ کوشش و توجّه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات مدرسه.
تبصره: بدیهی است چنانچه دانش آموز خسارتی به وسایل ساختمان واحد آموزشی یا سایر دانش آموزان وارد آورد، باید خسارت وارده را جبران نماید.
۱۱-۱ به منظور رعـــــایت مسائـــل ایمنی و حفاظتی و حفظ اموال مدرسه، دانش آموزان بدون حضور و اجازه ی معلّم و مسئولین مربوطه حق است

فاده از تجهیزات آزمایشگاهی و … را ندارند.

۱۲-۱ عدم استفاده از لوازم زینتی و آرایشی و پرهیز از همراه آوردن اشیای گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی.
۱۳-۱ دانش آموزان مجــــاز به همـــراه داشتن وجه نقد نمی باشند. ( مگر با هماهنگي هاي لازم)
۱۴-۱ استفاده از تلفن همراه در محیط آموزشگاه ممنوع می باشد.