قدرت و انواع پرس به طريق زير مي باشد

۱-پرسهاي دستي :
در اين نوع پرس معمولا از قدرت دست و پاي كارگر استفاده مي شود.
۲- پرسهاي مكانيكي :
اين پرسها با قدرت موتور به حركت در مي آيد و بعضا داراي چرخ طيار و مكانيسم كاهنده سرعت يك مرحله اي يا چند مرحله اي است.
۳- پرسهاي هيدروليك :

قدرت در پرسهاي هيدروليك بوسيله فشار روغن و يا فشار آب تامين مي شود.
۴-پرسهاي نيوماتيك :
تامين قدرت توسط هواي فشرده.
بدنه(ساختمان پرس) :
معمولا به دو گونه است:
۱- ريخته گري شده
۲- جوشكاري شده

معمولا پرسهاي كوچك بطريق ريخته گري و بدنه پرسهاي بزرگ هم از طريق ريخته گري و يا از طريق جوشكاري است.
بدنه ريخته شده داراي سختي زياد ولي قيمت گران است و بر عكس بدنه هاي جوشكاري ارزانترند.
بدنه جوشكاري شده از فولادهاي غلطك زده شده ساخته شده بعلت استقامت بيشتر در برابر بارهاي ضربه اي مقاومتر است.

سرعت پرس :
سرعت پرس براي قالبهاي برش بين ۴۰ تا ۸۰۰ ضربه در دقيقه است.
در مورد قالبهاي كشش و فورج به علت احتياج بيشتر به زمان شكل گيري بين ۵ تا ۱۰۰ ضربه در دقيقه است.
تناژ پرس :
(عبارت است از مقدار نيرويي كه ضربه زدن پرس قادر به اعمال آن به قطعه كار مي باشد.)
در حقيقت ضربه زدن پرس نيروي بيشتري از مقدار تناژ اسمي را به كار وارد مي سازد كه اين نيروي اضافي در اصل عامل ايمني در بدنه پرس و مكانيسم محرك آن مي باشد.
اضافه بار وارده به پرس موجب آسيب قطعات مي شود

چنانچه اضافه بار موجب شكستن واقعي پرس نشود لااقل بر روي ميزان فرسودگي تاثير دارد.
تناژ پرس هيدروليك =سطوح پيستون * فشار روغن موجود در سيلندر
تناژ پرسهاي هيدروليك بين ۵۰ تا ۵۰۰۰۰ تن يا بيشتر در تغيير است.
نكته : تناژ در پرسهاي هيدروليكي بزرگتر از بقيه پرسها است.
تناژ محاسبه شده :
معمولا تناژي است كه ضربه زدن تنها در نزديكي انتهاي مسير خود قادر به اعمال به كار مي باشد.
از اينرو تناژ در پرسهاي مكانيكي ثابت مي باشد و نمي توان آنرا تغيير داد زيرا وقتي ضربه زدن در نزديكي انتهاي مسير خود نباشد خيلي كم است و اين امر به علت گشتاور اضافي است كه به ميل لنگ در وضيعت افقي مثل وقتي كه ضربه زن در نيمه
راست خود است وارد مي شود.
اكثر سازندگان پرس منحني هايي را م

نتشر مي سازند كه تناژ ممكن هر پرس را به ازاء هر اينچ مسير ضربه زن نشان مي دهد.
مسير ضربه زدن( مسير عمل) :
مسير عمل پرس مسافتي است كه ضربه زن از با لاترين وضعيت تا پايين ترين وضعيتش حركت مي كند.
براي محركهاي ميل لنگي و خارج از مركز، مسير ضربه زن مقداري ثابت است و تنها با تعويض ميل لنگ يا محور خارج از مركز اين طول تغيير مي كند.
بر عكس در پرسهاي هيدروليك اين مسير قابل تغيير مي باشد.اين عامل همراه با تناژ متغير در پرسهاي هيدروليك اين نوع پرسها را براي كارهاي آزمايش مناسب مي سازد.
ارتفاع دهانه :

ارتفاع عمل يك پرس عبارتند از فاصله ايكه ضربه زن در پايين ترين وضغيت خود با بستر پرس دارد.
در اندازه گيري ارتفاع عمل ، بايستي ضربه زن را در بالاترين حد ممكن خود تنظيم كرد در نتيجه ارتفاع عمل را مي توان بزرگترين فاصله باز پرس در حالت پايين بودن ضربه زن دانست.
ارتفاع عمل قالب بايستي از ارتفاع عمل پرس كمتر.يا با آن مساوي باشد.

تعداد ضربات در هر دقيقه :
شكل بيشترين تعدادش ضربه در دقيقه را دارا مي باشند.
پرسهاي يك و دو دنده اي كمترين تعداد ضربه را دارا مي باشند.
در پرسها با توجه به اندازه و هدف عملياتي آنها تعداد ضربات بين ۵ تا ۵۰۰ در تغيير است.
فضاي قالب :

فضاي قالب سطحي است كه براي سوار كردن قالب بر روي پرس در دسترس مي باشد.
در نتيجه اين فضا با سطح ضربه زن و بستر پرس مشخص مي گردد.فضاي قالب از جلو به عقب و از چپ به راست اندازه گيري مي شود.
اندازه فضاي قالب هميشه متناسب با تناژ پرس است.
پرسهاي دروازه اي :
۱- از طرح بدنه دروازه اي براي پرسهاي بزرگتر استفاده مي شود.
۲- پرسهاي با بدنه دروازه اي داراي بستر بزرگتر و تناژ بالاتري هستند.
۳-ساختمان جعبه شكل اين پرسها به آنها ثبات بيشتر و همچنين مقاومت بيشتر در مقابل خمش مي دهد.

مي توان حركتهاي طولاني تري براي ضربه زدن داشت.
پرس هاي دروازه اي ۴ دسته هستند :
۱- يك تكه ۲- كماني ۳- ستوني ۴- پرس دروازه اي با مقاومت دهنده هاي مفتولي

پرس هاي دروازه اي از :
۱- پايه ۲- دو جداره عمودي ۳- و يك قسمت بالايي كه به تاج موسوم است
اين وضعيت ساختماني ، ظرفيت پرس را براي انجام كارهاي سنگين بالا مي برد.
موارد استفاده :
براي هر گونه عمل پرسكاري مثل :
۱- برشكاري
۲- تزيين
۳- خمكاري
۴- شكل دادن

۵- كشش و غيره
با اين پرس و قالبهاي بزرگ مربوطه ورقه هاي ضخيم را پرس كرد.
پرس دروازه اي يك تكه :
پرسي غير متداول است ولي تعدادي از آنها را مي توان در كارگاه ديد. فقط پرسهاي با تناژ پايين را در اين سبك مي توان يافت.

ولي باز هم تناژ اين پرسها از پرسهاي ….سي شكل بيشتر است.
(اشكال از لحاظ ريخته گري دارد بعلت تناژ بالا و بستر بزرگ پرس)
پرس كماني :
بدنه كماني با پهلوهاي مستقيم داراي مشخصه يك شكل كماني است كه موجب ايجاد يك بستر بزرگتر براي قطعه كار مي شود.