كنترل يونيت موتور (ECU) سيستم سوخت رساني و جرقه :

اين دستگاه عملكرد خود را بر مبناي بسسياري از اطلاعاتي كه از سنسورهاي مختلف دريافت مي دارد تنظيم مي كند و عمليات هاي زير را تحت كنترل قرار مي دهد .
محاسبه زمان و مراحل تنظيم پاشش :
– با تصحيح برنامه
– خود انطباقي
– موقعيت استارت زدن
– تصحيح ارتفاع ( ارتفاع محل كاركرد خودرو )
– قطع سوخت هنگام كاهش سرعت و اتصال مجدد
– تصحيح ولتاژ باتري
– تصحيح شرايط گذرا

محاسبه زمان جرقه در كويل دوبل :
– با تصحيح برنامه
– تصحيح ديناميكي
– كنترل ولتاژ كويل
عملكرد كنترل كننده هاي كمكي :

– پمپ بنزين برقي
– كمپرسور كولر ( سيستم تهويه )
– لامپ عيب ياب سيستم سوخت رساني و جرقه
– سرعت سنج

– محدوده سرعت موتور
استپ موتور در وضعيت هاي زير عمل مي كند :
– در مرحله راه اندازي
– در دور آرام
– كنترل كردن شرايط گذرا
– بعد از خاموش كردن موتور ، ولتاژ به مدت ۴ تا ۵ ثانيه به استپ موتور داده مي شود.

سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي :
اين سنسور بطور مداوم فشار دروني مانيفولد هواي ورودي را اندازه گيري ميكند و از نوع پيزو الكتريك مي باشد . ( يعني با تغييرات فشار ، مقدار مقاومت الكتريكي آن تغيير مي كند )
ولتاژ مثبت ۵ ولت بوسيله ECU به اين سنسور اعمال مي شود و اين سنسور به ازاي هر فشاري ، يك ولتاژ متناسب به ECU بر مي گرداند .
اين اطلاعات به ECU اجازه مي دهد تا جريان تزريق را متناسب با وضعيت هاي مختلف موتور ، و با ارتفاعات مختلف وفق دهد .
همچنين اين اطلاعات براي تغيير آوانس هاي زمان جرقه به كار مي رود .

تصحيح ارتفاع :
مقدار مكش هوا در موتور نسبت به فشار اتمسفر تغيير مي كند و همچنين فشار اتمسفر به ارتفاع محل كاركرد خودرو بستگي دارد . سنسور فشار ، در داخل مانيفولد هوا قرار دارد كه تغييرات را محاسبه كرده و به تناسب آن زمان كنترل پاشش را تنظيم مي نمايد و بر اساس اين تنظيم بنزين تزريق مي كند . اين اندازه گيري هنگامي صورت مي گيرد كه موتور روشن و تحت بار زياد و در دور كم مي باشد .
سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي ( ۱۳۱۲ ) در حالت سوئيچ باز و موتور روشن در حال كار مي باشد و اطلاعات فشار هواي ورودي را به ECU (1320) مي دهد . اين سنسور با ۵VDC كار مي كند و اين ولتاژ را از طريق پايه ۱۴ و سيم شماره ۱۳۵۵ از ECU ( 1320 ) دريافت مي كند .

 

سنسور دور موتور :
سنسور دور موتور شامل يك پيچ است كه دور يك هسته مغناطيسي پيچيده شده است . هنگامي كه دنده هاي فلايويل در مقابل اين سنسور قرار مي گيرند ، تغييراتي در ميدان مغناطيسي حاصل شده و باعث توليد يك ولتاژ متناوب a. .c مي شود ، مه فركانس و دامنه اين ولتاژ متناسب با دور موتور RPM مي باشد . سنسور دور موتور روي پوسته كلاچ نصب شده كه در برابر ۶۰ دنده فلايويل قرار دارد . دو عدد از دنده‌هاي فلايويل براي تشخيص TDC حذف شده اند . اين سنسور دور موتور را حس مي كند و يك سيگنال سينوسي مطابق با دور فلايويل به ECU از طريق سيم هاي ۱۳۲ و ۱۳۳ ارسال مي كند و از طريق همين سنسور ECU متوجه روشن شدن موتور مي شود ، لازم بذكر است كه سيم هاي ۱۳۳ و ۱۳۲ داراي شيلد منفي ( بدنه ) مي‌باشند تا روي سيگنال ارسالي به ECU نويز نيافتد . اين سنسور در زمان موتور روشن كار مي كند كه از اين سنسور براي محاسبه زمان هاي احتراق استفاده مي شود.

 

پتانسيومتر وضعيت دريچه گاز :

اين پتانسيومتر وضعيت دريچه گاز را به اطلاع ECU مي رساند . اين اطلاعات براي تشخيص دور آرام ( در حالت آزاد بودن پدال گاز ) ، تشخيص حالت تمام گاز ( فشرده بودن كامل ، پدال گاز ) كاهش سرعت و خاموش شدن بكار مي رود همچنين در حالت اضطراري سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي خراب شده عمل مي كند .
ECU به اين پتانسيومتر يك ولتاژ ۵VDC مي دهد گه با تغييرات دريچه گاز يك ولتاژ متناسب به ECU بر مي گرداند .
اين سنسور از طريق سيم هاي ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۱ به پايه هاي ۱۴ ، ۳۰ و ۱۶ ،
ECU (1320) متصل مي شود ، ضمنا اين سنسور در حالت سوئيچ باز و موتور روشن كار مي كند تا ECU (1320) دقيقا از موقعيت دريچه گاز مطلع مي شود .

سنسور دماي هواي ورودي :

اين سنسور روي بدنه دريچه گاز نصب شده و اطلاعات مربوط به دماي هواي ورودي به مانيفولد را به ECU مي دهد . اين سنسور از نوع (Negative Temperature Coefficient ) NTC مي باشد ، و با افزايش دما ، مقدار مقاومت الكتريكي آن كاهش مي يابد .

پايه ۱ سنسور ( ۱۲۴۰) به منفي ( بدنه ) احتياج دارد كه از طريق سيم شماره (۱۳۴۲) و پايه ۱۶ (ECU) تامين مي شود و اطلاعات دماي هواي ورودي از طريق سيم شماره ( ۱۲۴۳) به پايه ۳۱ (ECU) داده مي شود . اين اطلاعات را به روش تغييرات ولتاژ بين O.4V تا ۴٫۸V به ECU بدهد و ECU (1320) بر طبق آن تصميم گيري كند ، همچنين در زمان موتور روشن فعال مي باشد و پس از خاموش شدن موتور از كار مي افتد .
سنسور دماي مايع سيستم خنك كننده موتور :

 

اين سنسور ( حرارت سنج ترميستور ) در سيستم خنك كننده موتور قرار دارد ( بالاي سيلندر ) و وضعيت حرارت حرارت موتور را به ECU اطلاع مي دهد . اين سنسور از نوع NTC مي باشد . اين سنسور شامل دو پايه مي باشد و پايه شماره ۲ آن از طريق سيم شماره M125 به منفي ( بدنه ) متصل مي باشد وپايه شماره ۱آن از طريق سيم شماره ۱۲۳۵ به شماره ECU 13 منتقل مي شود واين اطلاعات را با روش تغييرات ولتاژ بين ۰٫۴ v تا ۴٫۸ v به ECU مي دهد.
لازم به ذكر است اين سنسور از زمان سوئيچ باز بكار مي افتد ودر حالت موتور خاموش
از كار مي افتد.
سنسور سرعت خودرو :

اين سنسور اثر هال ، روي كابل سرعت سنج در محور خروجي گيربكس قرار دارد و بوسيله ولتاژ ۱۲V تغذيه مي شود . اين سنسور اطلاعات را به ECU ( 8 پالس در هر دور – از سرعت ۲Km/h به بالا ) مي دهد ، كه تعيين كننده ضريب نسبت دنده مي باشد و براي بهبود عملكرد خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد .
ولتاژ مثبت ورودي به پايه يك سنسور ( ۱۶۲۰) از طريق سيم شماره ( C C 17 ) و بعد از سوئيچ CA00 تامين مي شود و اين سنسور با تبديل سرعت خودرو به پالس‌هاي الكتريكي آن را به پايه ۲۷ (ECU) از طريق سيم شماره ( ۱۳۶۰ )اعمال مي كند.

رله دوبل :

رله دوبل روي سيني فن قرار دارد و داراي ۱۵ پايه مي باشد و در چهار حالت ذيل كار مي كند .
۱- موتور خاموش:
يك ولتاژ مثبت دائم از طريق جعبه تقسيم ( BB10) به پايه ۲ رله دوبل اعمال مي شود و پس از عبور از بوبين رله سمت راست ( رله سمت راست داخل رله دوبل ) و از طريق سيم شماره ۱۲۳۳ به پايه ECU, 4 ( 1320) مي رسد و اين ولتاژ مثبت دائم براي حفظ اطلاعات داخل حافظه ECU و از طرفي براي شروع بكار ، آماده باشد ، مصرف دارد .

ضمنا هر رله داخل رله دوبل داراي دو ديود متصل به دو سر بوبين براي از بين بردن ولتاژ معكوس در هنگام قطع ولتاژ بويين رله مي باشد و ديگري براي جلوگيري از ولتاژ منفي بر روي بوبين رله مي باشد .
۲- سوئيچ باز :

در اين حالت پس از اينكه سوئيچ باز مي شود ولتاژ مثبت باتري پس از عبور از جعبه تقسيم BB10 و از طريق شماره CC به پايه ۱۴ رله دوبل مي رسد و پس از عبور از بويين رله سمت چپ داخل رله دوبل (۱۳۰۴) و از طريق سيم شماره ۱۲۳۶ وارد سنسور اينرسي ( ۱۲۰۳) شده و پس از خروج از اين سنسور و از طريق شماره ۱۲۳۶A وارد پايه ECU,23 (1320) شده و در اين هنگام است كه ECU (1320) متوجه مي شود كه سوئيچ باز شده است و در اين زمان ECU (1320) پايه ۴ خود را منفي ( بدنه ) مي كند و بواسطه اين عمل رله سمت راست داخل رله دوبل ( ۱۳۰۴) بوبينش داراي ولتاژ منفي مي شود . ( از طرفي ولتاژ مثبت را اين بوبين از طريق سيم شماره BB21 و جعبه تقسيم قبلا دريافت كرده ) و عمل مي كند ، و باعث مي شود كنتاكتهايش بهم بچسبند و ولتاژ مثبت وارده به كنتاكتهاي اين رله ، سيم شماره ۱۲۱۷ به پايه ECU,35 (1320) برسد و از اين به بعد ECU (1320) ، ولتاژ مثبت خود را از اين پايه ( ۳۵ ) تامين مي كند .
۳-موتور روشن :

در اين حالت پس از اينكه ECU ( 3120) پالس هايي از طرف سنسور دور موتور ( ۱۳۱۳ ) دريافت كرده ، متوجه روشن شدن موتور مي شود و در ازاي آن پايه ۲۳ خود را منفي ( بدنه ) مي كند تا رله سمت چپ داخل رله دوبل ( ۱۳۰۴) فعال شود ، در نتيجه ولتاژ مثبت باتري به پمپ بنزين برقي ( ۱۲۱۰) از طريق سيم شماره ۱۲۰ و كويل دوبل ( ۱۱۳۵) از طريق سيم شماره ۱۲۶۴ و پيش گرم كن هواي ورودي ( ۱۲۷۰) از طريق سيم ۱۲۶ و انژكتورها از طريق سيم شماره ۱۲۱۰ مي رسد . شايان ذكر است بعد از ۴ الي ۵ ثانيه بعد از خاموش كردن موتور سيستم به حالت موتور خاموش بر مي گردد .
تذكر: پايه ۱۶ (ECU – ۱۳۲۰) داراي يك منفي ( بدنه ) ايزوله شده مي باشد كه براي سنسورهاي حساس استفاده مي شود و نبايد به منفي ( بدنه) خودرو متصل گردد.

كويل دوبل :

 

اين كويل از نوع استاتيكي – دوبل مي باشد . ( سيستم دلكو وجود ندارد) .
ECU (1320) عمل تقسيم ولتاژ را انجام مي دهد و در هر لحظه دو تا از خروجي هاي كويل داراي ولتاژ بالا مي باشد و يا به عبارتي ترتيب جرقه را خود ECU (1320) تعيين مي كند .
با توجه به اطلاعاتي كه سنسور دور به ECU مي دهد و نشانگر TDC ( نقطه مرگ بالا) مي باشد ، و كنترل يونيت ( ۱۳۲۰) ترتيب جرقه را بصورت ( ۳ با ۲ و ۱ با ۴ ) اعمال مي كند .
اين كويل چهار عدد خروجي دارد كه به چهار عدد شمع روي سرسيلندر متصل مي باشد و يك ولتاژ مثبت از طريق سيم شماره ۱۲۶۴ و رله دوبل به سر مشترك اوليه هاي كويل متصل مي باشد ، و دو سر ديگر اوليه هاي كويل از طريق سيم هاي شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ به پايه هاي ۱ و ۱۹ از ECU (1320) متصل مي باشند كه با منفي ( بدنه ) شدن اين پايه ها توسط ECU (1320) در پانويه هاي كويل دوبل ولتاژ مثبت ( حدود ۱۵۰۰۰ ولت ) براي عمليات جرقه زني خواهيم داشت . لازم به ذكر است خازن متصل به پايه شماره ۴ كويل دوبل و برنه آن براي گرفتن نويزهاي توليدي سيستم كويل و حذف نويزهاي مزاحم براي سيستم ها ي الكترونيكي مي باشد .