كارخانه ايران كاوه سايپا

به نام خدا
معرفي كارخانه ايران كاوه سايپا
شركت ايران كاوه (سهامي خاص)
ايران شركت در سال ۱۳۸۰ به طور رسمي تأسيس گرديد كه البته قبلاً به طور غير رسمي فعاليت هايي در سطح محدود با استفاده از اسم سايپا ديزل داشته است) شركت ايران كاوه سايپا در كيلومتر ۸ اتوبان كرج قزوين در انتهاي بلوار سها با مساحت ۱۰ هكتار قرار گرفته است. كارخانه شامل دو نگهباني در كنار، دو در شرقي و غربي خود، يك سالن توليد براي تريلرها، يك سالن توليد براي اتاق بارها، يك سالن تزئين به منظور رنگ و نصب چزاغها و سيمكشي و ظريفكاري هاي تريلر و اتاق بار، يك ساختمان اداري، انبار قراضه و يك سالن استراحت و ناهار خوري مي باشد.
در اين كارخانه تعداد ۴ نفر پرسنل در حال كار مي باشند كه در يك شيفت كاري به مدت ۴۳۵ دقيقه در روز به علاوه ۹۵ دقيقه زمان استارحت (۶۰ دقيقه براي ناهار، ۲۰ دقيقه صبحانه و ۱۵ دقيقه تعويض لباس) كار مي كنند.
محصولات اين كارخانه تماماً به سفارش ديزل مي باشند كه شامل تريلر و اتاق بار است. تيراژ توليد كارخانه ۶ دستگاه اتاق بار و ۶ دستگاه تريلر در روز مي باشد. اين تريلرها و اتاق بارها بعد از تكميل توسط كشاننده در بلوار وسط كارخانه، فضاي باز كنار ساختمان اداري و عمدتاُ روبروي درب غربي كارخانه و خارج از آن نگهداري مي شوند و سپس توسط كشاننده هايي كه از طرف شركت سايپا ديزل فرستاده مي شود از كارخانه خارج مي شوند.
عمده كار اين كارخانه مونتاژ قطعات است و تعداد خيلي كمي از قطعات در خود كارخانه توليد مي شوند. بيشتر مواد اوليه مورد نياز توسط شركت سايپا ديزل تأمين مي شود و ساير قطعات از پيمانكاران خارجي و داخلي خريداري مي شود.
معرفي پروژه:
محصول مورد نظر براي اين پروژه يك شاخة تكامل از شاسي تريلر كفي دو منظوره مي باشد كه كلاً شامل ۱۴ قطعه و ۳۲ فرآيند عملياتي مي باشد. تمامي مشخصات قطعات به كار رفته و مواد اوليه در بخشهاي بعدي پروژه به طور كامل توضيح داده شده. همينطور شرح عمليات و فرآيندهايي كه در طي توليد اين محصول شكل ميگيرند.
در اين قسمت يك توضيح كلي در مورد خط توليد تريلر كفي سه محور دو منظوره ارائه مي شود:
سيستم توليد در اين سالن به صورت توليد محصولي يا خطي مي باشد:
سيستم توليد در اين سالن به صورت توليد محصولي يا خطي مي باشد كه ۹ استگاه اصلي كاري دارد كه به صورت زير در سالن قرار گرفته اند.

بعد از تكميل چهارچوب تريلرها و نصب چرخها و جكهاي مخصوص آنها از درب شرقي سالن توليد خارج شده و به سالن تزئين فرستاده مي شوند كار تكميل يك شاخه شاسي در ايستگاه ۱ و ۲ انجام مي شود كه مركز اصلي اين پروژه روي ايستگاه ۲ مي باشد.

شرح عمليات
شرح كل عمليات به اين صورت است كه ابتدا باله بالا در ايستگاه شمارة ۱ تكميل شده و سپس باله شماره ۱ را به كنار فيكسچر اصلي كه ايستگاه ۲ مي باشد) برده و كنار ساير قطعات كه از انبار مواد اوليه آورده شده اند قرار مي گيرد. پس مابقي عمليات در ايستگاه شمارة ۲ انجام مي شود.
ايستگاه ۱:
اول بالة بالايي شمارة ۱ توسط ۳ اپراتور و جرثقيل روي پايه قرار مي گيرد پس بالة بالايي ۳ توسط يك اپراتور در كنار آن قرار گرفته و خالجوش روي آن زده مي شود. پس دو باله به هم جوش داده شده و عمليات فرزكاري (براي صاف كردن جوشي) انجام مي شود. سپس كل بالة بالايي توسط جرثقيل و ۱۳ اپراتور از روي پايه برداشته شده و در كنار فيكسچر ايستگاه شمارة ۲ انبار مي شود. اين ايستگاه جمعاً ۳ نفر كارگر دارد.
ايستگاه ۲:
در اين ايستگاه ۸ نفر كارگر و يك سرپرست مشغول به كار مي باشند. يك فيكسچر بزرگ و اصلي كه يك دستگاه جوش پودري(يا ليزري) روي آن سوار شده. دو عدد دستگاه جوش معمولي(صنعتي) و يك فيكسچر ابتدايي ساده و كوچك براي نگه داشتن براكت هاي تيغه اي در محل و فاصلةمناسب از يكديگر ، ۲ عدد پتك كوچك، ۱ پتك بزرگ و ساير ابزار مانند:مينگ جوشكاري، گونيا و كل ابزار و ماشين آلات اين ايستگاه مي باشند به علاوه يك جرثقيل سقفي نيز در اختيار اين ايستگاه ما ايستگاه قبلي وايستگاه بعد آن است.
ترتيب قرار گرفتن قطعات انبار شده در كنار پايه، روي فيكسچر به صورت زير است.
۱-بالة بالايي (توسط ۳ نفر و جرثقيل)
۲-بالة پايين ۱(توس ۲ نفر)
۳-جان ۱(توسط ۲ نفر)
۴-جان ۲(توسط ۱ نفر)
۵-بالة پايين ۳(توسط ۳ نفر و جرثقيل)
۶-جان ۴(توسط ۲ نفر)
بعد از قرار دادن قزعات به ترتيب ذكر شده، ۲ اپراتور وظيفة تنظيمات كلي و محكم كردن فيكسچر را بر عهدهدارند. سپس سه اپراتور كل شاسي را تنظيم كرده و خالجوشهايي را به عنوان نگهدارنده براي جوشكاري اصلي روي سرتاسر شاسي ايجاد مي كنند. در اين مرحله بالة پايين ۱ و ۳ به همديگر جوش داده مي شوند( دو باله به صورتي قرار مي گيرند كه تقريباً از آنها روي هم باشد تا استحكام بيشتري به شاسي دهد) بعد از آن اپراتور متخصص دستگاه جوش پودري شروع به بازرسي و آماده سازي و تنظيم دستگاه و شاسي براي شروع جوش كاري سراسري شاسي مي كند. كار دو اپراتور بر روي دستگاه جوش جمع آوري كرده و براي استفادة مجدد با سرند قسمتهاي استفاده شده آن را جداسازي مي كند.
به موازات انجام جوش ليزري فرآيندهاي ديگري نيز به طور موازي انجام مي گيرد. بعد از جوشكاري حدوداً ۳ متر از ابتداي شاسي (كه تقريباً ۴ دقيقه طول مي كشد) قسمت mm10 ابتدايي شاسي كه نمي توان آن را با دستگاه جوش ليزري جوش داد توسط يك اپراتور و دستگاه جوش دستي جوش داده مي شود.
سپس تقويت ۳، براكت پيه توقف، براكت هاي تيغه اي (كه قبلاً روي فيكسچر نصب شده اند)، تقويت ۲ و تقويت ۱ به ترتيب گفته شده جوش داده مي شوند. در آخر شانه شاسي تكميل شده جهت قرار گرفتن در قالب توسط۳ نفر اپراتور و جرثقيل سقفي به كنار ايستگاه بعدي منتقل مي شد.

شركت ايران كاوه سايپا
شماره:۱
تاريخ تهيه:۲۴/۳/۸۳ ‍ Part list
نام محصول:تريلر كفي دو محور دو منظوره شماره محصول؛F12
رديف نام قطعه شمارة فني جنس قطعه وزن خالص kg ضريب مصرف طرز تهيه توضيحات
۱ جان ۱ ۶۰۰B01 فولاد ۲۲ ۲ ۲
۲ جان ۲ ۱۱۵-۹ فولاد ۹٫۵ ۲ ۲
۳ جان ۳ ۶۰۰B03 فولاد ۱۲۸٫۹ ۲ ۲
۴ جان ۴ ۶۰۰B05 فولاد ۶۷ ۲ ۲
۵ بالة بالا۱ ۶۰۰B06 فولاد ۸۳٫۴ ۲ ۲
۶ بالة بالا ۳ ۶۰۰B0B فولاد ۹٫۵۵ ۲ ۲
۷ بالة پايين ۱ ۶۰۰B09 فولاد ۸۷ ۲ ۲
۸ بالة پايين ۳ ۶۰۰B11 فولاد ۱۰۶٫۷۵ ۲ ۲
۹ تقويت ۱ ۶۰۰B15 فولاد ۰٫۷۶ ۲ ۳
۱۰ تقويت ۲ ۶۰۰B16 فولاد ۱ ۲ ۳
۱۱ تقويت ۳ ۶۰۰B17 فولاد ۱٫۵ ۲ ۳
۱۲ براكت پايه توقف ۶۰۰A22 فولاد ۱۱٫۴ ۲ ۲
۱۳ براكت تيغه اي ۶۰۰A23 فولاد ۱٫۸ ۴ ۲
طرز تهيه : ۱-توليد خود شركت
۲-تهيه از طريق سايپا ديزل
۳-تهيه از طريق پيمانكاران داخلي
۴-تهيه از طريق پيمانكاران خارجي
شماره:۲ شركت ايران كاوه
تهيه كننده:پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:جان۲ كد قطعه:A2 شمراه فن:۱۱۱۵-۹
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار مواد اوليه حمل ليفتراك پالت ۱ ۰۴-۴۰ به همراه قطعات ديگر توسط ليفتراك و پالت مخصوص
۲ توقف در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان تقريبي است
۳ تميز كردن جان نظافت پارچه ۱ ۱۳-۴۸ با يك دستمال گازوئيلي
۴ قراردادن روي فيكسچر حمل ـــــــ ۱ ۰۰-۵۴
۵ جوشكاري كل شاسي جوشكاري جوشكاري ۲ ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره:۳ شركت ايران كاوه
تهيه كننده پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:
نام قطعه:جان۳ كد قطعه:AB شمراه فن:۶۰۰B03
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار تا سالن حمل ليفتراك ۱ ۰۶-۱۸ توسط ليفتراك كه هنگام بارگذاري ليفتراك از كارگران انبار كمك كنند.
۲ توقف در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان به طور متوسط محاسبه شده است.
۳ تميز كردن جان نظافت پارچه ۱ ۰۰-۳۱ با يك دستمال گازوئيلي
۴ قراردادن روي فيكسچر حمل جرثقيل سقفي ۳ ۰۱-۰۵ به كمك جرثقيل سقفي
۵ جوشكاري دادن شاسي جوشكاري جوش ليزري ۲ ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي

شماره:۱ شركت ايران كاوه
تهيه كننده پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:جان۱ كد قطعه:A1 شمراه فن:۶۰۰B01
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار تا كنار فيكسچر حمل ليفتراك +پالت ۱ ۰۴-۴۰ جانها به تعداد بيشتر از ۱۰ عدد به همراه قطعات ديگر ليفتراك و پالت مخصوص از انبار مواد اوليه حمل مي شوند.
۲ توقف در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان تقريبي مي باشد
۳ تميز كردن جان ۱ نظافت پارچه ۱ ۰۰-۷ توسط يك دستمال گازوئيلي
۴ قراردادن روي فيكسچر حمل ـــــــ ۲ ۰۰-۳۶
۵ جوشكاري دادن شاسي جوشكاري دستگاه جوش ليزري ۲ ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره:۴ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:جان۴ كد قطعه:A4 شمراه فن:۶۰۰B05
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار تا سالن توليد حمل ليفتراك ۱ ۰۶-۱۸ توسط ليفتراك كه هنگام بارگذاري ۳ نفر از كاركنان انبار كمك مي كنند.
۲ توقف در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان تقريبي
۳ قرار گرفتن روي فيكسچر حمل ـــــــ ۲ ۰۰-۲۸
۴ جوشكاري دادن شاسي جوشكاري دستگاه جوش ليزري ۲ ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره:۵ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:بالة بالايي۱ كد قطعه:B1 شماره فن:۶۰۰B06
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل بالة بالايي ۱ از انبار مواد اوليه تا كنار ايستگاه ۱ حمل ليفتراك ۱ ۰۸-۷۶ توسط ليفتراك به همراه قطعه ديگر كه در انبار براي بارگذاري ۳ نفر از كاركنان انبار كمك مي كنند.
۲ توقف در كنار ايستگاه ۱ انبار ـــــــ ــــــ ۲الي ۳ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ قرار گرفتن روي پايه ايستگاه ۱ حمل ـــــــ ۲ ۰۰-۶۸
۴ جوشكاري كاري(با بالة ۳) جوشكاري دستگاه جوش دستي ۱ ۰۲-۹۶
۵ فرزكاري محل جوش سنگ زني فرز ۱ ۰۰-۷۱
۶ جابجايي از روي پاية ايستگاه ۱ تا كنار فيكسچر حمل جرثقيل سقفي ۳ ۰۲-۳۵
۷ توقف در كنار ايستگاه انبار ـــــــ ــــــــ روز زمان تقريبي است
۸ قرار گرفتن روي فيكسچر حمل جرثقيل سقفي ۳ ۰۲-۰۷ منظور حمل كل بالة بالايي است
۹ جوش دادن شاسي جوشكاري جوش ليزري ۲ ۰۲-۵۰ زمان مربوط به جوش‌كل‌شاسي
۸ قرار گرفتن روي فيكسچر حمل جرثقيل سقفي ۳ ۰۲-۵۰ زمان مربو به جوش كل شاسي

شماره:۶ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:بالة بالايي۳ كد قطعه:B2 شمراه فن:۶۰۰B08
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل بالة بالايي ۳ از انبار تا كنار ايستگاه ۱ حمل ليفتراك ۱ ۰۸-۷۶ توسط ليفتراك كه هنگام بارگذاري۳ نفر از كاركنان انبار كمك مي كند.
۲ توقف در كنار ايستگاه ۱ انبار ـــــــ ــــــ ۲الي ۳ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ قرار گرفتن روي پايه ايستگاه ۱ حمل ـــــــ ۲ ۰۰-۴۴
۴ جوشكاري (با بالة ۱) جوشكاري دستگاه جوش دستي ۱ ۰۲-۹۶
۵ فرزكاري محل جوش سنگ زني فرز ۱ ۰۰-۷۱
۶ جابجايي از روي پاية ۱ تا كنار ايستگاه ۲ حمل جرثقيل سقفي ۳ ۰۲-۳۵ به كمك جرثقيل
۷ توقف در كنار ايستگاه ۲ انبار ــــــــ ـــــــ روز زمان تقريبي است
۸ قرار گرفتن روي فيكسچر حمل جرثقيل سقفي ۳ ۰۲-۰۷ منظور حمل بالة بالايي است
۹ جوش دادن شاسي جوشكاري جوش ليزري ۲ ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره:۷ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:بالة پايين۱ كد قطعه:C1 شماره فن:۶۰۰B09
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار تا كنار ايستگاه ۲ حمل ليفتراك ۱ T-11 توسط ليفتراك
۲ توقف در كنار ايستگاه ۲ انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ قرار گرفتن روي فيكسچر حمل ـــــــ ۲ ۸۰-۳۴
۴ جوش دادن به بالة پايين جوشكاري دستگاه جوش دستي ۱ ۵۱-۰۱
۵ جوش دادن شاسي جوشكاري دستگاه جوش ليزري ۲ ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي

شماره:۸ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:بالة پايين۳ كد قطعه:C2 شماره فن:۶۰۰B11
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار تا كنار ايستگاه ۲ حمل ليفتراك ۱ ۰۴-۱۱ توسط ليفتراك
۲ توقف در كنار ايستگاه ۲ انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ قرار گرفتن روي فيكسچر حمل جرثقيل ۳ ۰۱-۸۰
۴ جوش دادن به بالة پايين ۱ جوشكاري دستگاه جوش دستي ۱ ۰۱-۰۱
۵ جوش دادن شاسي جوشكاري دستگاه جوش ليزري ۲ ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي

شماره:۹ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:تقويت ۱ كد قطعه:D1 شماره فن:۶۰۰B15
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار حمل ليفتراك+پالت ۱ ۰۳-۱۸ همراه با تقويت هاي ۲ و ۳
۲ انبار شدن در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۸ الي ۱۲ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ جوش دادن شاسي جوشكاري جوش دستي ۱ ۰۲-۱۱

شماره۱۰ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:تقويت ۲ كد قطعه:DZ شماره فن:۶۰۰B16
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار حمل ليفتراك+پالت ۱ ۰۳-۱۸ همراه با تقويت هاي ۱ و ۳
۲ توقف در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۸ الي ۱۲ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ جوش دادن شاسي جوشكاري جوش دستي ۱ ۰۲-۵۸

شماره:۱۱ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:تقويت ۳ كد قطعه:D3 شماره فن:۶۰۰B17
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار حمل ليفتراك+پالت ۱ ۰۳-۱۸ همراه با تقويت هاي ۲ و ۳
۲ انبار شدن در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۸ الي ۱۲ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ جوش دادن شاسي جوشكاري دستگاه جوش دستي ۱ ۰۳-۱۲

شماره:۱۲ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:براكت پايه توقف كد قطعه:E1 شماره فن:۶۰۰A22
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار حمل ليفتراك+پالت ۱ ۰۴-۷۶ همراه با تقويت هاي ۲ و ۳
۲ توقف در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ جوش دادن شاسي جوشكاري جوش دستي ۱ ۰۴-۲۳

شماره:۱۳ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول فرايند عمليات
تاريخ تهيه:۲۵/۳/۸۳
نام قطعه:براكت تيغه اي كد قطعه:E2 شماره فن:۶۰۰A23
رديف شرح عمليات نوع عمليات ابزار و ماشين آلات نگهداري اپراتور زمان استاندارد شرح
۱ حمل از انبار حمل ليفتراك+پالت ۱ ۰۴-۷۶ به همراه قطعات ديگر
۲ توقف در كنار فيكسچر انبار ـــــــ ــــــ ۱ روز زمان تقريبي مي‌باشد
۳ نصب روي پاية نگهدارنده جوشكاري جوش دستي ۱ ۰۷-۳۷
۴ جوش دادن به شاسي حمل+
جوشكاري دستگاه جوش دستي ۱ ۰۶-۵۸

شماره: ۱ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: جان ۱ كد قطعه:۱A
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل از انبار تا كنار فيكسچر ۰۴-۴۰ ۴۵ جانها به تعداد بيشتر از ۱۰ عدد به همراه قطعات ديگر ليفتراك و پالت مخصوص از انبار مواد اوليه حمل مي شوند.
۲ توقف در نار فيكسچر ۱ روز زمان تقريبي مي باشد
۳ تميز كردن جان ۱ ۰۰-۷ توسط يك دستمال گازوئيلي
۴ قرار دادن روي فيكسچر ۰۰-۳۶ m 80/1
5 جوشكاري كل شاي ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره: ۲ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: جان ۲ كد قطعه:۲A
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل از انبار مواد اوليه ۰۴-۴۰ ۴۵ به همراه قطعات ديگر توسط ليفتراك و پالت مخصوص
۲ توقف در كنار فيكسچر ۱ روز زمان تقريبي است
۳ تميز كردن جان ۱۳-۴۸ با يك دستمال گازوئيلي
۴ قراردادن روي فيكسچر ۰۰-۵۴ ۸۰/۱
۵ جوشكاري كل شاسي ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره: ۳ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: جان ۳ كد قطعه:۳A
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل از انبار تا سالن ۰۶-۱۸ ۴۵ توسط ليفتراك كه هنگام بارگذاري ليفتراك از كارگران انبار كمك كنند.
۲ توقف در كنار فيكسچر ۱ روز زمان به طور متوسط محاسبه شده است.
۳ تميز كردن جان ۰۰-۳۱ با يك دستمال گازوئيلي
۴ قراردادن روي فيكسچر ۰۱-۰۵ ۸۰/۱ به كمك جرثقيل سقفي
۵ جوشكاري دادن شاسي ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي

شماره: ۴ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: جان ۴ كد قطعه:۴A
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل از انبار تا سالن توليد ۰۶-۱۸ ۴۵ توسط ليفتراك كه هنگام بارگذاري ۳ نفر از كاركنان انبار كمك مي كنند.
۲ توقف در كنار فيكسچر ۱ روز زمان تقريبي
۳ قرار گرفتن روي فيكسچر ۰۰-۲۸ ۸۰/۱
۴ جوشكاري دادن شاسي ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره: ۵ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: بالة بالايي ۱ كد قطعه:۱B
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل بالة بالايي ۱ از انبار مواد اوليه تا كنار ايستگاه ۱ ۰۸-۷۶ ۴۵ توسط ليفتراك كه هنگام بارگذاري ۳ نفر از كاركنان انبار كمك مي كنند.
۲ توقف در كنار ايستگاه ۱ ۲الي ۳ روز زمان تقريبي
۳ قرار گرفتن روي پايه ايستگاه ۱ ۰۰-۶۸ ۱
۴ جوشكاري كاري(با بالة ۳) ۰۲-۹۶ زمان مربوط به جوش كل شاسي است
۵ فرزكاري محل جوش ۰۰-۷۱
۶ جابجايي از روي پاية ايستگاه ۱ تا كنار فيكسچر ۰۲-۳۵ ۵/۸
۷ توقف در كنار ايستگاه روز زمان تقريبي است
۸ قرار گرفتن روي فيكسچر ۰۲-۰۷ ۱/۲ منظور حمل كل بالة بالايي است
۹ جوش دادن شاسي ۰۲-۵۰ زمان مربوط به جوش‌كل‌شاسي

شماره: ۶ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: بالة بالايي ۳ كد قطعه:۲B
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل بالة بالايي ۳ از انبار تا كنار ايستگاه ۱ ۰۸-۷۶ ۴۵ توسط ليفتراك كه هنگام بارگذاري۳ نفر از كاركنان انبار كمك مي كند.
۲ توقف در كنار ايستگاه ۱ ۲الي ۳ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ قرار گرفتن روي پايه ايستگاه ۱ ۰۰-۴۴ ۱
۴ جوشكاري (با بالة ۱) ۰۲-۹۶
۵ فرزكاري محل جوش ۰۰-۷۱
۶ جابجايي از روي پاية ۱ تا كنار ايستگاه ۲ ۰۲-۳۵ ۵/۸ به كمك جرثقيل
۷ توقف در كنار ايستگاه ۲ روز زمان تقريبي است
۸ قرار گرفتن روي فيكسچر ۰۲-۰۷ ۱/۲ منظور حمل بالة بالايي است
۹ جوش دادن شاسي ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي است

شماره: ۷ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: بالة پايين ۱ كد قطعه:۱C
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل از انبار تا كنار ايستگاه ۲ T-11 45 توسط ليفتراك
۲ توقف در كنار ايستگاه ۲ ۱ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ قرار گرفتن روي فيكسچر ۸۰-۳۴ ۲
۴ جوش دادن به بالة پايين ۵۱-۰۱
۵ جوش دادن شاسي ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي

شماره: ۸ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: بالة پايين ۳ كد قطعه:۲C
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل از انبار تا كنار ايستگاه ۲ ۰۴-۱۱ ۴۵ توسط ليفتراك
۲ توقف در كنار ايستگاه ۲ ۱ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ قرار گرفتن روي فيكسچر ۰۱-۸۰ ۲
۴ جوش دادن به بالة پايين۱ ۰۱-۰۱
۵ جوش دادن شاسي ۲۸-۵۰ زمان مربوط به جوش كل شاسي

شماره: ۹ شركت ايران كاوه
تهيه كننده: پويا نوريان جدول جريان
تاريخ تهيه: ۲۵/۳/۸۳
نام قطعه: تقويت ۱ كد قطعه:۱D
رديف شرح كامل عمليات كد عمليات مشخصه زمان مسافت
(m) توضيحات
۱ حمل از انبار ۰۳-۱۸ ۴۵ همراه با تقويت هاي ۲ و ۳
۲ انبار شدن در كنار فيكسچر ۸ الي ۱۲ روز زمان تقريبي تقريبي مي‌باشد
۳ جوش دادن شاسي ۰۲-۱۱