مالزیا

۱-۵-۲- گردشگری
مؤسسه همکاری و توسعه صنعت گردشگری مالزی (TDC ) درسال ۱۹۷۲ ، به عنوان آژانس تحت مدیریت وزارت تجارت وصنعت با هدف ترویج صنعت گردشگری در کشور مالزی ، تأسیس شد . درسال ۱۹۸۷ میلادی وزارت فرهنگ و هنر و گردشگری بنیان

نهاده شد و در نتیجه موسسه TDC را زیر نظر خود گرفت . درسال ۱۹۹۲ میلادی، مصوبه مؤسسه همکاری و توسعه گردشگری کشور مالزی جایگزین مصوبه مؤسسه همکاری و توسعه گردشگران مالزی گردید . با این تغییر ، هیئت ترویج گردشگری مالزی ( MTPB ) با نام اختصاری « گردشگری مالزی »، با هدف توسعه صنعت گردشگری وتعمیم گردشگری داخلی به سطح بین المللی رسماً تأسیس گردید .

بر طبق بیانیه سازمان « گردشگری مالزی » هدف از گردشگری معرفی کشور مالزی به عنوان مقصدی مناسب برای گردشگران و سهیم کردن این صنعت در توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور است . در راستای نیل به این هدف این سازمان درصدد افزایش جذب گردشگران خارجی به مالزی، به بالا بردن میانگین طول مدت اقامت گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از اقامت گردشگران در این کشور می باشد .

توسعه گردشگری داخلی و افزایش سهم مالزی در بازار جهای گردشگری ، از دیگر اهداف این سازمان است . فعالیت های این سازمان براساس ایجاد محرک های لازم برای رشد گردشگری و صنایع وابسته است که باعث افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش شده و فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد خواهد کرد . رشد صنعت گردشگری ، توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت و در نتیجه باعث ارتقاء سطح زندگی مردم مالزی می شود . دراین راستا اهداف کلی را می توان به شرح زیر برشمرد :

۱ – ترسیم خطوط کلی ، برنامه ریزی و ارزیابی سیاست های گردشگری به منظورکنترل ، مدیریت و توسعه صنعت گردشگری درحال رشد در کشور مالزی از دیدگاه تأمین محصولات گردشگری ، تسهیلات و امکانات زیر ساخت . آموزش ، منابع انسانی ، ترویج سرمایه گذاری های خصوصی ، بازاریابی ، درگیر ساختن عوامل بومی و محلی به همراه کاهش اثرات منفی اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی بر طبق سیاست ملی گردشگری کشور .

۲ – ثبت و صدور پروانه کار و تقویت صنعت گردشگری مصوبه سال ۱۹۹۲، شامل :
– مقررات وقوانین مشاغل مدیریتی گردشگری (سال ۱۹۹۲ ) و مشاغل مدیریت دفاتر مسافرتی ( سال ۱۹۹۲ ) .
– قوانین گردشگری ( راهنمای گردشگران ) سال ۱۹۹۲ .
– قوانین و مقررات گردشگری ( صدور پروانه برای مؤسسات آموزش گردشگری ) سال ۱۹۹۴ .
۲-۵-۲- عملکرد سازمان گردشگری مالزی

سازمان « گردشگری مالزی » به منظور توسعه و گسترش گردشگری با همکاری بخش خصوصی و جهت ارتقاء سطح آگاهی گردشگران در خصوص توانایی های مالزی در بخش گردشگری ، اقدام به عرضه محصولات گردشگری در نمایشگاههای فروش در کشورهای خارجی، برپایی نمایشگاه های تجاری – گردشگری ، سمینارها ، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه مصرف کنندگان نموده است .
۱-۲-۵-۲- عملکرد واحد سیاست گذاری و برنامه ریزی
• پیگیری روند پیشرفت کار اجرای سیاست های ملی گردشگری و سایر سیاست های مرتبط مانند برنامه جامع ملی گردشگری زیست محیطی
• برنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی

• توسعه تولیدات و فعالیت های گردشگری برپایه ویژگی های خاص بومی و براساس خواسته ها و ذائقه گردشگران داخلی و خارجی
• ارتقاء کیفیت خدمات و تسهیلات ارائه شده به گردشگران
• مدیریت و مقابله با موانع موجود در صنعت گردشگری
• شناسایی توان و امکانات بالقوه گردشگری از طریق عملی سازی مطالعات صورت گرفته
۲-۲-۵-۲- واحد وقایع مهم و احیا

• انجام وظایف اداری ، مالی و استخدامی بخش گردشگری
• هماهنگی فعالیت های وزارت گردشگری با سطوح بالاتر ایالتی و حکومتی ، ارائه تقویم سالیانه فعالیت های گردشگری
• برنامه ریزی ، اجرا، مدیریت و ارزیابی فعالیت های گردشگری از قبیل سال تفریح و سرگرمی و ورزش، فستیوال زمین مالزی ، مالزی در جشن های هزاره سوم ، برگزاری جشن های روز ملی و جشن های سال نو .
• برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت توسعه وترویج ملی گردشگری و برگزاری جلسه کمیته مدیریت
• طراحی ، اجرا ومدیریت دوره های پایه از قبیل برنامه های مشاوره شغلی در بخش گردشگری برای دانش آموزان دوره دبیرستان.
• برنامه ریزی، اجرا ومدیریت طرح ورود مالزی به سازمان « کارگروه گردشگری » اَپک (APEC TWG )، سازمان جهانی گردشگری (Un.WTO ) وسایر موارد .
۳-۲-۵-۲- روساخت و زیرساخت
• توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری از طریق تأسیس شورای توسعه ملی منابع انسانی گردشگری ( NTHRDC )
• شناسایی محرک های لازم برای گردشگری در بخش هتل ها ومدیریت سفرهای گردشگری
• مدیریت ثبت پروژه های گردشگری
• تهیه فهرست موجودی از تسهیلات و امکانات زیرساخت و روساخت که مستقیماً مرتبط با صنعت گردشگری هستند .
• ایجاد تصویری زیبا از کشورمالزی در سطح منطقه ای – بین المللی
– اندونزی – مالزی – تایلند مثلث رشد
– اندونزی – مالزی – سنگاپور مثلث رشد
– دار السلام برونئی – اندونزی – مالزی – فلیپین منطقه رشد شرق کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)
– کمیته خدماتی همکاری های مشترک اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
– NTO اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
– MEKONG VALLEY اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
– ژاپن – مرکز ASEAN اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا
– POK اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا

– هند – نمایندگی بین المللی نمایشگاه های (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا )
• انجام خدمات گفتگوی دبیر خانه ای و سرپرستی و پیگیری موضوعات مرتبط گردشگری
• اعمال سیاست بکارگیری کارگران خارجی در بخش گردشگری
۴-۲-۵-۲- برنامه ریزی اجرا و ترویج دو جانبه در زمینه گردشگری
حقوق وامتیازات مشتری

۱ – ما متعهد می شویم که با آگاهی کامل ، مسئولیت پذیری ، درک بالا ، خلاقیت بهره وری ، کیفیت ، رعایت انصاف ، ملاحظه، اعتماد و قاطعیت ، خدمات عالی و ممتاز گردشگری را به منظور اطمینان از رشد صنعت گردشگری به عنوان فاکتور اصلی رشد اقتصاد کشور فراهم آوریم .
۲ – ارائه خدمات متعهد شده در بیانیه « هدف از گردشگری » با رعایت دستورالعمل های زیر:
• تعیین استاندارد تولید خدمات

• ارائه پاسخ سریع و فوری / پیگیری درخواست / تقاضا/شکایت
• اطمینان از اجرای تمامی طرح ها و ( برنامه ها و پروژه های بخش گردشگری و به پایان رساندن آنها در زمان تعیین شده .

۳ – ۵ – ۲ – مهمترین اقدامات دولت مالزی جهت توسعه گردشگری:
۱ – همکاری وزارت گردشگری باوزارت حمل ونقل مالزی در جذب و ترغیب هر چه بیشتر پروازهای هواپیمایی گلف ایر ، قطر ، یمن و ….. به مالزی و حتی افزایش پروازها به طور روزانه
۲ – تأ سیس دفاتر گردشگری در خارج از کشور
۳ – افزایش تعداد نیروهای حرفه ای در رشته گردشگری

۴ – تشویق سفرهای داخلی با تبلیغات مفصل و تورهای جذاب
۵ – برگزاری جشنواره های خرید و فروش در طول سال
۶ – حضور وزیر گردشگری در افتتاح رستوران اتباع عرب درکشور و تبلیغ آن و یا حضور در مراسم ازدواج مجدد یک زوج انگلیسی پس از پنجاه سال زندگی و یا حضور در مراسم تفریحی و سرگرمی در مراکز هنری کوالالامپور و اعلام ارائه رایگان این مراکز به شرکت های خارجی فعال در زمینه سرگرمی ها و لغو مالیات برای این شرکت ها
۷ – برگزاری گردهمایی های بزرگ دهها هزار نفری

۸ – توجه به گردشگران پزشکی : از سال ۱۹۹۸ تا ژوئن ۲۰۰۰ بیش از ۰۰۰/۴۰۰ نفر بیمار به مالزی برای معالجه مراجعه کرده اند به خصوص که هزینه این خدمات در مقایسه با سنگاپور ۵۰ تا ۷۰ % ارزان تر است . دولت در نظر دارد ۲۱ بیمارستان طی برنامه هشتم توسعه اقتصادی با هزینه ۵/۱ میلیارد دلار که نیمی در حال ساخت است در راستای توسعه گردشگری پزشکی ایجاد کند .
جدول فاصله -تعدادگردشگران ورودی به مالزی ازکشورهای مختلف تاژانویه سال۲۰۰۳میلادی

کشور ژانویه
درصد تغییرات
۲۰۰۲ ۲۰۰۳
دی ماه ۱۳۷۹ – دی ماه ۱۳۸۰ دی ماه ۱۳۸۰ – دی ماه ۱۳۸۱
سنگاپور ۴۸۱۸۸۳ ۵۹۶۰۹۳ ۷/۲۳
تایلند ۵۳۴۴۱ ۸۰۳۷۱ ۴/۵۰
اندونزی ۵۴۵۵۳ ۶۰۵۰۲ ۹/۱۰

برونئی ۱۲۳۴۷ ۲۲۰۸۶ ۹/۷۸
چین ۳۱۹۶۸ ۳۱۰۰۴ ۰/۳-
ژاپن ۲۱۷۵۱ ۲۷۶۵۹ ۲/۲۷-
تایوان ۱۶۱۷۷ ۱۴۹۳۴ ۷/۷-
هنگ کنگ ۶۴۴۶ ۳۶۹۱ ۷/۴۲-
کره جنوبی ۶۲۰۵ ۴۴۵۰ ۳/۲۸-
هندوستان ۹۴۱۵ ۱۲۶۰۵ ۹/۳۳
غرب آسیا ۶۸۹۴ ۸۶۸۲ ۹/۲۵
عربستان سعودی ۱۲۱۳ ۱۳۴۸ ۱/۱۱

ترکیه ۳۶۵ ۶۵۳ ۹/۷۸
امارات متحده عربی ۷۳۵ ۳۶۵ ۳/۵۰-
اردن ۲۲۹ ۲۸۴ ۰/۲۴
کویت ۵۲۳ ۲۲۱ ۷/۵۷-
لبنان ۲۱۵ ۷۴۰ ۲/۲۴۴
سوریه ۱۰۶۶ ۲۹۰۴ ۴/۱۷۲

عمان ۴۷۳ ۶۸۸ ۵/۴۵
کانادا ۲۷۸۵ ۳۱۶۳ ۶/۱۳
آمریکا ۸۲۹۶ ۱۱۸۲۰ ۵/۴۲
استرالیا ۱۷۵۲۳ ۱۵۹۶۰ ۹/۸-

انگلستان ۲۰۰۷۲ ۱۰۸۰۰ ۲/۴۶-
دانمارک ۱۱۳۰ ۲۰۳۳ ۹/۷۹
فنلاند ۱۰۴۲ ۱۶۳۶ ۰/۵۷
نروژ ۱۷۲۰ ۹۱۷ ۷/۴۶-

سوئد ۳۲۸۹ ۳۸۶۱ ۴/۱۷
آلمان ۳۸۸۱ ۳۹۵۳ ۹/۱
روسیه ۱۰۰۸ ۱۱۶۳ ۴/۱۵
ایتالیا ۱۱۲۳ ۱۵۰۱ ۷/۳۳
فرانسه ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱/۰

آفریقای جنوبی ۱۴۷۶ ۱۴۷۰ ۴/۰-
سایر ۶۸۱۳۵ ۱۴۸۱۱۴ ۴/۱۱۷
جمع کل ۸۳۴۵۱۹ ۱۰۷۰۴۲۸ ۳/۲۸
جدول – درآمد حاصل از گردشگری کشور مالزی در سال۲۰۰۳ میلادی

سال ورود گردشگران (میلیون نفر ) درآمد حاصله از گردشگری
میلادی شمسی
۱۹۹۹ ۹۳/۷ ۳/۱۲۳۲۱
۲۰۰۰ ۲۲/۱۰ ۴/۱۷۳۳۵
۲۰۰۱ ۷۸/۱۲ ۵/۲۴۲۲۱
۲۰۰۲ ۲۹/۱۳ ۱/۲۵۷۸۱
۲۰۰۳ – –
جدول – وضعیت کلی گردشگری در کشور مالزی بر اساس آمار موجود

شاخص هاي اصلي واحد كد ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰
گردشگري درون مرزي (داخلي)
ورود
بازديد كنندگان
– گردشگران (بازديدكنندگان با طول مدت اقامت كم)
– بازديد كنندگان يك روزه
– مسافرين تفريحي (گذري)

هزار
هزار
هزار
هزار

(۱٫۱)
(۱٫۲)
(۱٫۳)
(۱٫۴)

۱۴۰۸۴
۷۱۳۸
۶۹۴۶
..

۱۲۵۹۱
۶۲۱۱
۶۳۸۰
..

۱۰۸۸۶
۵۵۵۱
۵۳۳۵
..

۱۳۹۱۰
۷۹۳۱
۵۹۷۹
..

۱۷۲۱۳
۱۰۲۲۲
۶۹۹۱
..
ورود از نظرمنطقه جغرافيايي
– آفريقا
– آمريكا
– اروپا

– شرق آسيا واقيانوس آرام
– جنوب آسيا
– خاورميانه
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
(۱٫۲)
(۲٫۲)

(۲٫۳)
(۲٫۴)
(۲٫۵)
(۲٫۶)

۳۰
۱۴۶
۴۱۱
۶۳۳۶
۶۳
۲۸
۲۴

۱۳۷
۳۸۷
۵۴۵۰
۵۴
۱۶
۲۶
۱۲۲
۳۶۸
۴۶۹۷
۵۶

۲۰
۳۰
۱۲۲
۳۰۹
۶۸۲۷
۶۹
۱۹
۷۴

۳۰۸
۵۹۰
۸۷۱۶
۱۸۰
۴۵
ورود از نظر نوع حمل ونقل
– هوايي
– راه آهن
– زميني
– دريايي
هزار
هزار
هزار
هزار
(۳٫۱)
(۳٫۲)
(۳٫۳)
(۳٫۴)

۱۶۸۰
۲۰۳
۴۶۶۸
۲۲۴

۱۹۰۶
۱۱۸
۳۶۳۴
۲۰۱
۱۵۵۹
۷۸

۳۱۸۹
۴۲۷
۱۹۳۳

۱۴۹
۴۶۱۲
۷۶۲
۳۲۶۵
۱۹۷
۵۷۵۰

۳۷۱
ورود از نظر هدف از سفر
– تفريحي، گذراندن تعطيلات، اوقات فراغت
– تجاري وحرفه اي
– ساير
هزار
هزار
هزار
(۴٫۱)
(۴٫۲)
(۴٫۳)
۳۸۴۵

۲۵۵۵
۳۰۸۸
۵۰۵
۲۲۶۶
۲۲۱۲
۵۵۹
۲۴۳۲

۳۶۲۷
۷۱۳
۳۱۴۳

۴۷۷۵
۱۰۵۵
۳۷۷۹
اقامت هاي كوتاه مدت / طولمدت اقامت
– اقامت هاي كوتاه مدت درهتلها وتأسيسات مشابه
– اقامت هاي وتاه مدت درمكانهاي پذيرش گردشگر/مسافر
– متوسط طول مدت اقامت گردشگران غيرمقيم
هزارشب

هزار شب

هزار
(۵٫۱)

(۵٫۲)

(۵٫۵)
۱۲۴۶۳

..

 

۴۰/۵
۱۴۶۵۲

..

۳۰/۵
۱۶۲۱۵

..

 

۵۰/۵
۱۷۴۹۳

..

۰۴/۶
۲۱۲۹۶

..

۷۶/۵
مخارج وهزينه هاي گردشگري در كشور مبداء
ميليون دلار آمريكا (۸٫۱) ۴۴۴۷ ۲۷۰۲ ۲۴۵۶ ۳۵۴۰ ۹۳۶/۴
گردشگري داخلي
اقامت هاي كوتاه مدت
– اقامت هاي كوتاه مدت در هتل ها وتأ سيسات مشابه
– اقامت هاي كوتاه مدت در مكان هاي پذيرش مسافر / گردشگر

هزار شب

هزار شب

(۵٫۳)

(۵٫۴)

۱۳۴۷۳

..

۱۵۶۳۵

..

۱۴۱۸۲

..

۱۶۱۶۶

..

۱۹۳۴۴

..
گردشگري برون مرزي ( خارجي)
– خروج /عزيمت
– مخارج وهزينه هاي گردشگري در سايركشورها
هزار
ميليون دلار آمريكا
(۶٫۱)
(۸٫۲)
۲۳۳۳۳
۲۵۶۹
۲۶۱۶۵
۲۵۹۰
۲۵۶۳۱
۱۷۸۵
۲۶۰۶۷
۱۹۷۳
۳۰۵۳۲
..
فعاليت هاي گردشگري
هتل ها و تأسيسات مشابه
– تعداد اتاق
– تعداد تخت
– درصد اقامت
– متوسط طول مدت اقامت

H & S
H & S
درصد
شب

(۷٫۱)
(۷٫۲)
(۷٫۳)
(۵٫۶)

۸۵۵۱۴
..
۳۰/۶۲
..

۹۸۴۴۰
..
۰۰/۵۸
..

۱۰۷۷۹
..
۹۰/۴۹
..

۱۰۹۴۱
..
۷۰/۵۱
۵۰/۱

۱۳۴۵۰
..
۷۰/۵۷
..
ارقام كلي اقتصادي
– توليد ناخالص ملي
– صادرات
– واردات
ميليون دلار آمريكا
ميليون دلار
(۹٫۱)
(۹٫۲)
(۹٫۳)
۹۴۶۱۳
۷۸۳۱۸
۷۸۴۰۸
۹۹۷۲۸
۷۸۷۴۱
۷۹۰۳۰
۸۰۶۸۸
۷۳۳۰۵
۵۸۳۲۵
۷۶۵۹۷
۸۵۴۵۱
۶۴۹۶۲
۷۸۵۲۹
۹۸۱۳۶
۸۲۱۹۹

۴- ۵ -۲- سیاست های گردشگری مالزی
پیش از دهه ۷۰ میلادی توریسم وگردشگری به عنوان مقوله ای سودآور در زمینه اقتصادی از اهمیت چندانی برخوردار نبود و به تناسب به آن توجه کافی نمی شد. اما در سال ۱۹۷۲ با رونق نسبی صنعت گردشگری ، دولت وقت مالزی تصمیم گرفت با تأسیس شرکت توسعه گردشگری مالزی به توسعه این صنعت کمک کند، اما از آنجا که در آن سال ها جدیت مسأله گردشگری هنوز چندان مشخص نشده بود، برنامه های این شرکت در فهرست اولویت های دولت مالز ی مکان شایسته ای نداشت و در نتیجه دستاوردهای حاصل از فعالیت این شرکت در طول این سال ها نیز ناچیز بود. به این ترتیب مالزی همچنان به عنوان مقصدی ناشناخته برای گردشگران باقی ماند و این در حالی بود که سایر کشورهای منطقه مانند سنگاپور ،

تایلند، و اندونزی به سرعت در این زمینه رشد کردند. در دهه ۸۰ ، روند صنعت گردشگری با شتابی بی سابقه به سیر صعودی خود ادامه داد و در سراسر جهان به طور روز افزون بر اهمیت این صنعت افزوده می شد. سرمایه گذاری های جدید در این زمینه ، به منظور تأسیس امکانات یا سرمایه گذاری مستقیم به۳۵۰ میلیون دلار در سال رسید که برابر بود با ۳/۷ درصد کل سرمایه گذاری های جهانی و تقریبا ۵/۶ درصد نیروی کار جهان در این صنعت مشغول به کار شدند . دلیل چنین رشد چشمگیری افزایش درآمدها و اوقات فراغت ، توسعه و پیشرفت در صنعت حمل و نقل جهانی و سطح بالاتری از آگاهی عمومی نسبت به سایر نقاط جهان بود که این خود مرهون پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه فناوری ارتباطات

است. در پی این تغییرات دولت مالزی نیز مانند سایر کشورها به این فکر افتاد تا سهم بیشتری از این صنعت رو به رشد را به خود اختصاص دهد و از توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل از رونق گردشگری سود بیشتری ببرد. به همین منظور دولت مالزی اقدام به تشکیل وزارت فرهنگ وگردشگری کرد که بعد در سال ۱۹۹۰ به وزارت فرهنگ ، هنر و گردشگری تغییر نام یافت . با تأسیس این وزارتخانه چارچوب کاری مشخصی برای توسعه صنعت گردشگری در مالز ی شکل گرفت و ضوابط معینی تحت آن تعریف و علاوه بر اینها بودجه جداگانه ای برای این کار در نظر گرفته شد. در سال۱۹۸۶ لایحه مربوط به حمایت از صنعت گردشگری مالزی مورد تجدید نظر قرار گرفت وبر اساس موصوبه جدید، سرمایه گذاری های اولیه در هر شاخه ای از صنعت گردشگری، از جمله ساخت ساختمان های مربوط به این صنعت شامل تخفیف مالیاتی و علاوه بر این تورهای دسته جمعی بزرگ خارجی نیز از پرداخت مالیات معاف شدند.

 

به این ترتیب در دهه هشتاد میلادی ، مسأله توریسم در کانون توجه مسؤولان مالزیایی قرار گرفت، به نحوی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه مالزی به ترتیب ۵/۱۲۵ میلیون و ۱/۱۳۲ میلیون ریتگیت ( هر ۵/۲ رینگیت تقریبا برابر است با ۱ دلار ) صرف برنامه های مربوط به توسعه و رونق این صنعت شد. اما سال پایانی برنامه پنجم توسعه ،سالی تاریخی در صنعت گردشگری مالزی بود.مالزی که این سال را «سال بازدید از مالزی» نامگذاری کرده بود ، توانست با برنامه های ویژه بیش از ۴/۷ میلیون مسافر خارجی را به این کشور بکشاند و از این طریق ۵/۴ میلیارد رینگت سودعاید این کشور کند. همچنین دولت مالزی در برنامه ششم توسعه بودجه ای بالغ بر ۹/۵۳۳ میلیون رینگت برای نوسعه صنحت گردشگری اختصاص داد که به ترتیب اولویت ها به تأسیس امکانات و زیر ساخت ها، زیبا سازی و حفظ محیط زیست ، افزایش تولید محصولات فرهنگی، احداث هتل و اقامتگاه، حفاظت از میراث تاریخی و

ملی، و سایر مقوله ها اختصاص می یافت و از سال ۱۹۹۶ به بعد مقولات مورد توجه در صنعت گردشگری مالزی به حیطه های تخصصی تر کشانده شد، به نحوی که مساله اکوتوریسم، توریسم طبیعت گردی، و تورهای ادونچر(ماجراجویانه) به کانون توجه مسوولان مالزیایی تبدیل شد.آها برگزاری سمینارهای متعدد و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه هایی که نوسط گردشگران خارجی تکمیل می شد سعی می کردند هر چه بیشتر به بهترین چارچوب برای ارایه خدمات در زمینه گردشگری دست یابند.

۴-۵-۲- مالزی چهارمین بازار هدف ایران
در حالی که بر اساس معیارهای علمی بازاریابی، مالزی چهارمین بازار هدف ایران به شمار می رود، در برنامه کوتاه مدت ۵ ساله بازاریابی نشانی از نحول در ورود گردشگران مالزیایی به ایران مشاهده نمی شود. در بررسی شاخص های متعارف در سیسنم بازار یابی کشور ، بازار مالزی در بین ۳۰بازار هدف ایران از نظر حجم گردشگر فرستی حایز رتبه سوم است. همچنین از نظر حجم کل هزینه کرد رتبه ۱۳، سرانه هزینه کرد رتبه ۱۸ ، اولید ناخالص ملی رتبه ۱۵ در حجم کل صادرات ،واردات و ملاحظات سیاسی بین المللی به ترتیب رتبه های ۶٫ ۵ و۹ را به خود اختصاص داده است . مالزی در جمح بندی نهایی و ادغام این متغیر ها چهارمین بازار هدف ایران محسوب می شود که در برنامه کوتاه مدت ۵ ساله (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) باید مورد هدف گردشگری ایران قرار می گرفت که متاسفانه چنین امری تحقق نیافت . عنده ترین دلیل این مهم را می توان دخالت بیش از حد دولت به عنوان متولی تام الاختیار

گردشگری دانست . همچنان که راند مان ضعیف بخش خصوصی گردشگری را نیز می توان مزیت بر علت دانست . در ایران دولت بخش خصوصی را نسبت به معرفی واقعی مقصد بی انگیزه و بی احساس می داند متقابلا بخش خصوصی نیز دولت را به بی تجربه گی و عدم تخصص فنی متهم میکند. متاسفانه مسوولان گردشگری در ایران و دست اندر کاران بازاریابی و بازار سازی به نوعی شیفتگی و دلبستگی به بازارهایی مانند ژاپن و اروپای غربی دچار شده اند در حالی که طبق تحقیقات علمی بازار مالزی و کشورهایی از این دست بسیار مطلوب تر از اروپاو … هستند. عواملی از این قبیل موجب شده بازار مالزی با بیش از ۲۵۰ هزار حجاج که سالانه عازم مکه شده و در دبی ترانزیت چند روزه مس شوند برای ایران غیر قابل دسترس می باشند.

 

۵-۵-۲- توریسم و توسعه همکاریهای منطقه ای
صنعت توریسم در مالزی در اوایل دهه ۱۹۸۰ در این کشور پا گرفت و با همکاری و مشارکت آ. سه . آن. (ASEAN) توسعه یافت. کشورهای عضو با تأسیس مرکز توسعه آ. سه . آن هماهنگی گسترده ای را برای جلب توریست به عمل آورند.هر یک از اعضاء این سازمان تلاش می نماید که توریستهایی که وارد کشورشان می شوند به دیدار از دیگرکشورهای عضو تشویق نمایند.
ارائه تورهای مناسب و ارزان قیمت یکی از راههای موفقیت این برنامه است. بخش خصوصی نیز با تدارک اقامتگاههای ارزان فیمت و برگزاری گشتهای مناسب و ارئه برنامه های تفریحی نقش ویژه ای را در توسعه توریسم در ممالک آ. سه . آن به خود اختصاص می دهد.

در کشور مالزی همه ایالتهای سیزده گانه در برنامه ریزی های سیاحتی با دولت مرکزی همکاری نموده و هر نقطه با در نظر گرفتن ویژگیها و جذابیتهای اقلیمی و فرهنگی برنامه های زمان بندی شده ای را مورد اجرا در می آورند. تعداد جهانگردانی که در سال ۱۹۹۳ از کشور مالزی بازدید به عمل آورند ۰۰۰/۵۰۴/۶ نفر بوده اند که در مقام مقایسه با سال ۱۹۸۰ که ۰۰۰/۱۰۵/۲ نفر ازاین کشور بازدید نمودند، رشد تابان و توسعه یافته جهانگردی را در این کشور نشان می دهد .

در آمد این کشور از محل توریسم در سال ۱۹۹۴ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار بوده که در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است ، دولت این کشور با انجام اقدامات متعدد منجمله تأسیس وزارتخانه جهانگردی و ایجاد دایره جهانگرد جهت تامین امنیت جهانگردان امیدوار است که در سال ۲۰۰۵ بیش از ۱۰ میلیارد دلار از این صنعت درآند ارزی داشته باشد.

جمعبت مالزی متشکل از نژادها و اقوام گوناگون است : مالایی ها که دارای اکثریت نژادی هستند به همراه شش قوم دیگر ( به همه آنها بومی پوتراس می گویند) و اقلیتهای چینی، هندی و آسیایی – اروپایی در کنار هم، جمعیت ۸/۱۷ میلیونی این کشور را تشکیل می دهند که ۶/۱۴ میلیون نفر آنان ساکن شبه جزیرۀ مالزی هستند . از این تعداد مالایی ها و بومی پوتراس ها ۳/۵۷ درصد، چینی ها ۱/۳۲ درصد، هندیها۱۰ درصد و سایر اقوامی ۶/۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند. قانون اساسی مالزی، مذهب رسمی کشور را اسلام قرار داده است، اما پیروی از سایر مذاهب در این کشور آزاد است. تمام مالایی ها و بعضی از چینی ها و هندیها مسلمانند، اما اکثر چینی ها بودائی یا از پیروان تائو هستند. هندیها را می توان به دو گروه هند و سیک تقسیم کرد که هندوها دارای اکثریت هستند. رواج مسیحیت در مالزی باها سا مالزیا نام دارد. در کشوری با چنین آمیختگی نژادی انواع زبانهای آسیایی و گویشهای گوناگون نیز رواج دارد . زبان انگلیسی را همه تا حدودی می دانند و در مناسبات بازرگانی ، اقتصادی و صنعتی مورد استفاده قرار می دهند.

چهارشنبۀ ماه ژوئن هر سال، به عنوان سالروز تولد شاه ، تعطیل رسمی در این روز علاوه بر برگزاری جشنها ، از سوی رهبر مملکت به افرادی که خدمت برجسته ای به مملکت کرده باشند، القاب و هدایایی داده می شوند.
۶-۵-۲- مقررات گمرکی

مسافران ورودی به مالزی در شرایط ذیل می توانند وسایل خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات وارد کشور کنند:
وسایل همراه مسافر باشد و در چمدان حمل شود، وسایل شخصی در صورتی که مستعمل باشند- اشیاءهمراه مسافر تنها برای پرداخت عوارض و مالیات وارد مالزی کند:
توتون یا سیگار ( ۲۲۵ گرمی یا ۲۰۰ عدد سیگارت) ، کبریت ( کمتر از صد چوب) لوازم آرایشی و بهداشتی مانند عطر،ادوکلن، خمیردندان و غیره که بهای آنها ۲۰۰ دلار مالزی (رینگینت)تجاوز نکند، هدیه به شرط آنکه قیمت آن از ۲۰۰ دلار مالزی کمتر باشد . مسافرانی که قصد اقامت کوتاه مدت در مالزی را دارند و مایلند در این مدت اشیایی را همراه داشته باشند که در شرایط عادی حقوق و عوارض گمرکی به آنها تغلق می گیرد، می توانند در هنگام ورود ، مبلغی معادل حقوق و عوارض گمرکی آن اجناس را به صورت سپرده به مقامات گمرکی مرزی بسپارند این افراد اگر قبل از سه ماه ، مالزی را ترک کنند، می توانند با نشان دادن آن اشیاء سپردۀ خود را بازپس گیرند. این سرویس در کلیه مرزهای ورودی کشور وجود دارد اما فقط شامل وسایل شخصی می شود نه کالاهای تجاری .

۷-۵-۲- کالاهای ممنوع
انواع مواد مخدر و داروهای خطرناک مانند تریاک،هروئین، مرفین. اقدام به وارد کردن چنین موادی از جرایم بسیار جدی و خطرناک و مجازات آن اعدام است، انواع نشریات، فیلم، کتاب و نوار غیر مجاز ، هرگونه کتاب، نشریه،مقاله، فیلم و نوار که حاوی تبلیعات تعصب آمیز باشد، خنجر و چاقوی ضامن دار ، گیرنده های مخابراتی که قادر به دریافت پیام های رادیویی در امواج ۸۷- ۶۸ مگاهرتز و ۱۷۴- ۱۰۸ مگاهرتز باشد، آرسینت سدیم، ماشین فتوکپی رنگی زیراکس ۶۵۰۰ ، کالاهای ساخت اسرائیل.
جاذبه های گردشگری مالزی:

کوالالامپور
کوالالامپور پایتخت فدراسیون مالزی، در غرب سواحل شبه جزیره مالزی، در غرب سواحل شبه جزیره ی مالزی واقع شده است. مساحت این شهر ۲۴۳ کیلومتر مربع (۴۹ مایل مربع) می باشد و حدود ۳۵ میلومتر در امتداد ساحل ادامه دارد. این شهر از اوایل سالهای ۱۸۰۰ میلادی و با پیدایش قلع در محل تلاقی دو رودخانه ی«کلانگ» و «گومباک» محل سکونت معدنکاران شد. اگرچه تجارت قلع در «کلانگ» پس از آن ممنوع شد. از روند رشد شهر کاسته نشد. امروز کوالالامپوربا جمعیتی حدود۱٫۵ میلیون نفر ، نبض تپنده ی مالزی است. این شهر باعث رشد و توسعه نجارت و بازرگانی،بانکداری و امور مالی، حمل و نقل، تکنولوژی اطلاعات و گردشگری کشور شده است.
ساختمان سلطان عبدالصمد :

یکی از مکانهایی است که عکاسان بسیاری را جذب میکند و نوسط معماران انگلیسی طراحی شده است. این بنا بین سالهای ۱۸۹۴ تا ۱۸۹۷ ساخته شده است که قبلا دبیر خانه ی انگلیسی ها بوده است. این ساختمان بنای زیبا و چشم نوازی است که ترکیبی از معماری»موریش» و «ویکتوریان» است و امروزه از آن به عنوان دیوان عالی کشور استفاده می کنند. در مجاورت ساختمان سلطان عبدالصمد، عمارت «سیتی هال» سابق قرار دارد که معماری مشابه سبک موزیش دارد.
مسجد جامك :

مسجد جامك درست پشت ساختمان سلطان عبدالصمد از نمونه هاي بسيار زيباي معماري اسلامي هند است . اين مسجد از شاهكارهاي معماري انگليسي «هوباكس» است كه درسال ۱۹۰۹ درمحل برخورد دورودخانه «كلانگ» و «گومباك» ساخته شده است، درواقع شهر كوالالامپور از همين مكان شروع به رشد وترقي كرد. گنبد مسجد به شكل پياز است و ستونهاي قوسي شكل وبراقي دارد كه سنگ هاي مرمرين كف را جلوه مي دهد وتصوير انبوهي از درختان خرما را منعكس مي كند.

پارك پروانه ها :
پاركهاي بسيار زيبايي دارد كه از جمله مي توان به پارك پروانه ها اشاره كرد . اين پارك با جاذبه هاي رنگارنگش بالغ بر۶۰۰۰ پروانه از ۱۲۰ گونه ي متفاوت دارد. نام برخي ديگر از پاركها عبارت است از : پارك آهو، پارك پرندگان وپاركهاي جنگلي اركيد…
بناي يادبودملي:

يكي ديگر از جاذبه هاي گردشگري است كه درسال ۱۹۶۶ به ياد قهرمانان كشته شده ي كشور ساخته شد. «ميكس دو ولدون» مجسمه سازمشهور و سازنده بناي ساد بود «ايووجيما» در واشنگتن، اينبنا را ساخته است. مجسمه ي ملي با ارتفاع ۱۵۰۵۴ متر واز جنس برنز سمبل هفت سرباز ملي است.
سيبو شهرديدني درقلب مالزي :

شهر سيبو در دل جنگلهاي ساراواك در جذب گردشگر براي مالزي نقشمهمي ايفا مي كند، ظبيعت جذاب و زيبا ي اين شهر از جمله تنوع گياهان وحيوانات ، پرندگاني با صداهاي جذاب و شنيدني، اورانگوتان هايي كه سر تا پاي آنها پوشيده از مو است موارد گردشگران به شمار مي رود به سوي خود مي كشانند.
از مهمترين جاذبه هاي گردشگري اين شهر به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:
آشنايي گردشگران با لوله هاي بلندي كه قادر به پرتاب نيزه است و شكار حيوانات – نحوه زندگي ساكنان شهر در خانه هايي موسوم به lony hiuse
موزه كوچك شهر – معبد teny eue pch kauy با بيش ازيك قرن قدمت در كنار رودخانه retouy كه در سال۱۸۷۰ ميلادي ساخته شده است.
برج های دوقلوی پتروناس:

برج هاي دوقلوي پتروناس به عنوان نماد توسعه و پيشرفت مالزي جديد وبلندترين ساختمان دنيا ( در زمان ساخت) وبنايي كه از اكثر نقاط شهر كوالالامپور قابل ديدن است به عنوان يك جاذبه سياحتي براي هر مسافر كه به آن كشور سفر ميكند ديدني است ؛ به ويژه از نظربازار چندطبقه اي وابسته به آن كه در فروشگاه هايش انواع كالاهاي لوكس وگران قيمت با مارك هاي معروف دنيا عرضه مي شود . اين بازار براي هر ايراني جاذبه اي خاص محسوب مي شود كه بيشتر وقت خودرا در سفرهاي سياحتي به خريد وگردش در بازارها ومراكز مشابه مي

گذرانند . ولي از هزاران مسافر ايراني كه به آن كشور سفر مي كنند كمتر كسي است كه اطلاعات راجع به اين برج ها وچگونگي بازديد از قسمتهاي مختلف آن را داشته ويا لذت بازديد از قسمتهاي مختلف آن را داشته ويا لذت بازديد از ساير قسمت ها ي آن را تجربه كرده باشد . درطراحي داخلي آن نظير راهروي ورودي از صنايع دستي وبافندگي سنتي مناطق مختلف مالزيالهام گرفته شده است . اين برج ها داراي ۲۹ آسانسور دوپله با سرعتي بالا كه هر يك داراي ظرفيت ۲۶ نفر (در مجموع ۵۲) نفر وسرعتي برابر با ۳/۵ متر در ثانيه است ، ۶ آسانسور جهت حمل كالاهاي سنگين و ۴ آسانسور فوق العاده با ظرفيت ۱۰ نفر كه فاصله بين انتهاي برج ها تا محل پاركينگ ماشين ها را به سرعت طي مي كنداست. بيشترين

طبقات اين برج توسطوزارت نفت مازي وساير ادارات حكومتي وخصوصي مهم اشغال شده است واز آن به خوبي محافظت مي شود. ساختمانهاي كوالالامپور تركيبي از معماري قديمي ومدرن است .در آنجا خانه هاي سنتي در كنار برج ها و ساختمانهاي مدرن ديده مي شود.در اين شهر چيني ها وهنديان زيادي وجود دارند كه درمحله هايي در كوالالامپور زندگي ميكنند . برجهاي دوقلوي مالزي يكي از بلندترين وزيباترين ساختمانهاي جهان به شمار مي روند. اين برج توانسته لقب بلندترين ساختمانهاي قرن بيستم را زا آن خودكند. طراحي اين برج ۸۸ طبقه به صورتي انجام گرفته كه ياد آور فرهنگ ومعماري اسلامي وهمچنين انعكاس ميراث اسلامي مالزي است. ساختار بيروني اين آسمان خراش اساسا از شيشه وفولاد است در پايين اين بنا فضايي تجاري بنام سورياكي ال سي سي تأسيس شده كه در كوالالامپور شهرت فراواني دارد. آب وهواي اين كشور گرمسيري بوده وهوا در مدت سال گرم ومرطوب است.

كوالالامپور ارزان ترين شهر گردشگري جهان
از ميان ۷۱ شهري كه مورد توجهگردشگران جهان مي باشد ، كوالالامپور ارزان ترين آنهاست .به گزارش فارس ، نتيجه تحقيقاتبانگ سوئيس نشان مي دهد كه هزينه متوسط اقامت در يك هتل درجه يك در كوالالامپور هر شب ۱۵۰ دلار مي باشد كه در مقايسه با هتل مشابه در نيويورگ كه ۴۵۰ دلار است باعث شده كه سفر به اين شهر براي مسافران وتوريستها بسيار ارزان تر تمام مي شود.

گردشگرانبابت استفاده از همين اتاق در توكيو بايد ۵۱۰ دلار بپردازند. براي تهيه ليست گرانترين شهرهاي توريستي جهان بانك سوئيس، سبد هزينه اي را شامل دووعده غذا ، اقامت در يك هتل درجه يك براييك شب، استفاده از تاكسي وموارد ديگر را براي هر گردشگر درنظرگرفته است . برهمين اساس پنج كيلومتر سفر درون شهري در كوالالامپور ۷۶ دلار هزينه دارد در حالي كه براي همين مسافت درنيويورگ هر مسافر بايد ۱۷۶ دلار بپردازد .براساس همين ليست لندن، گران ترين شهر توريستي جهان وپس از آن نيويورگ قرارداردودررده سوم نيز اسلوي نروژ قرار گرفته است .درقاره آسيا نيز توكيو گرانترين است و شهرهاي سئول وهنگ كنگ در رده هاي بعدي قرار دارند . كوالالامپو نيز در رده هفتادويكم جهان جاي گرفته است، ضمن اينكه از ايران هيچ شهري به عنوان شهر مطلوب گردشگران انتخاب نشده است.
اكوتوريسم

از جاذبه هاي مالزي ميتوان به جنگل هاي بسيار قديمي آن اشاره كرد ، از جنگل هاي ساحلي گرفته تا جنگل هاي بلوط كوهستاني، كه در نقاط ديگر دنيا تنها در افسانه ها يافت مي شوند.تامان نگار ازجمله قديمي ترين جنگل هاي هميشه باراني دنياست . عمر اين جنگل ۱۳۰ ميليون سال است وبه خاطر حيات وحش، رودخانه هاي وحشي وآبشارهاي زيبا وطبيعت بسيار شگفت انگيزش به عنوان يكي از پديده هاي ديدني كره زمين به حساب مي آيد وهمين امر سبب شده كهاينجنگل پاتوق ماجراجويان مختلف باشد . غارهاي بسيار ديدني بههمراه كوههاي سر به فلك كشيده وآواي انواع حيوانات وحشي در آ»به راستي روياي هر توريستي را به واقعيت تبديل مي كند. گفته مي شود كه بسياري از اسرار ورموز كشف نشده طبيعت در اين منطقه قرار دارد. نكته جالب ايناست كه تا مان نگارا انواع تسهيلات وامكانات رفاهي از جمله هتل ها، كافي شاپ ها وديگر فعاليت هاي تفريحي براي توريست هاي دنيا مهيا مي باشد . جزيره اي دور كران مالزي از زيبايي وصف ناپذيري برخوردارند.

باغ پرندگان وپروانه ها وآهوها در كوالالامپور واقع است ويكي از مكان هاي منحصر به فرد در جهان مي باشد . بازار ماهي فروش ها ودستفروش ها، معابد مختلف هندي ها وچيني ها ، برج هاي دو قلوي پتروناس ومناره بلند مالزي در كوالالامپور واقع است وتوجه هر جهانگردي را يه خود جلب ميكند. البته ناگفته نماند كه هواي كوالالامپور بسيار گرم ومرطوب است، اما با اين حال هزاران توريسست مشتاقانه به سوي اين شهر مي آيند.

برجهاي دو قلوي پتروناس (petronas twin towers) :
تا سال ۱۹۹۸ ميلادي بلندترين آسمانخراش جهان (برج سيدن به ارتفاع ۴۴۳ متر) دركشور آمريكا قرار داشت ، اما در آن سال برجهاي دوقلوي مالزي (برجهاي پتروناس) بعنوان بلندترين آسمانخراش جهانشناخته شوند.
از جمله ويژگي هاي اين برجها، ديواره هايپيراموني متشكل از شيشه و آفتابگير هايي از جنس فولاد ضد زنگ است كه باعث پخش شدن نورشديد اين منطقه
استوايي مي شود . برجهاي پتروناس از لحاظ مهندشي ومعماري در معرفي گذشتهو آينده مالزي موفق بوده اند و به علاوه به عنوان نمادي از ميراث ملي وبيان تمدن در مالزي مطرحمي باشند.
مركز گردشگري مالزيا cmalaysia tourism center )):
بناي تاريخي اين مركز توريستي به سال ۱۹۳۵ ميلادي است وبه عنوان محل اقامت اتونگ سنگ، معدنچي ثروتمند مالزيايي ساخته شده است، از اماكن مهم مورد توجه گردشگران است ودر كنار آن گرددشگران مي توانند از مركزملي علوم مالزي كه در بالاي تپه اي به وسعت ۸ هكتار قرار دارد، ديدن كنند.
پارك درياچه (sunway lagoon theme park) :

در فاصله ۲۰ دقيقه اي ازكوالالامپور، بزرگترين پارك بين المللي مالزيشده است. در اين پارك انواع تفريحات آبي از قبيل سرسره آبي ،سرسره سرعتي دوقلو، رودخانه و مرداب مصنوعي و يك آبشار عظيم طبقاتي ساخته شده است. در داخل اين پارك يك مجتمع تجاري بهنام پيراميد(pyramid) بنا شده كه خود بهتنهايي يكي از جاذبه هاي مهم گردشگري مالزيبه شمارمي رود.

جمعیت:۰۰۰/۰۰۰/۱۰۳/۱ نفر
نشانی سفارت: تهران خ دکتر بهشتی،جنب خیابان نهم- خ مطهری،خ میرعماد، شماره۴۶تلفن ۵-۸۸۷۵۵۱۰۲
۱-۷-۲- گردشگری :

کشور هند یکی از مهمترین مقصدهای جذاب گردشگری در آسیا به شمار می رود. این کشور از شمال به رشته کوههای هیمالیا محدود می شود و از سه طرف دیگر توسط آب احاطه شده است .( دریای عربی ، خلیج بنگال و اقیانوس هند در سال ۲۰۰۴ گردشگران خارجی به شماری از هند بازدید نمودند و ۴/۱۵ میلیون دلار در آنجا خرج کردند و از این نظر در دنیا مرتبه مهم را کسب کرده است. همچنین این کشور جزو سه مقصد اول گردشگری ماجراجویی در جهان قرار گرفته است. شمار ورود گردشگران خارجی به هندوستان در سال ۲۰۰۷ میلادی همین زمان درسال گذشته ۲۵ درصد افرایش داشته است . گفتنی است در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۰۶ ، تعداد ورود گردشگران خارجی نسبت به همین دوره در سال گذشته با ۲۴ درصد رشد به ۹۸۳/۲ میلیون نفر رسید.

یکی ااز مهمترین گشت ها و یا تورها برای گردشگران در هند، گشتی است که به نام «مثلث طلایی» معروف است و شامل شهرهای دهلی، آگراد ( محلی در تاج محل) و جیپور می باشد. دهلی تقریبا ۲۰۰ کیلومتر دورتر از آگرا قرار دارد و ۲۵۰ کیلومتر نیز از جیپور فاصله دارد.

کشور پهناور هند همچنین از تنوع گسترده ای از حیاط وحش حقاظت شد ، برخوردار است. محلهای حفاظت شده برای طبیعت وحشی شامل ۷۵ پارک ملی و ۴۲۱ منطقه حفاظت شده می باشد.
آب و هوای مناسب و تنوع جغرافیایی باعث شده که بالغ بر ۳۵۰ نوع جانور(پستاندار) و ۱۲۰۰ قطعه پرنده در این کشورمأوا گزینند،که تعداد زیادی از آنها در این شبه قاره منحصر به فرد هستند. تعدادی از مهمترین مناطق حیات وحش حفاظت شده هندوستان عبارتند از : کربت،کانها ، ساریسکا، پرییاز،رانثامبور و بهار اتپور.

۲-۷-۲- مهمترین مناطق توریستی هندوستان :
راجستان :
راجستان ( سرزمین سلاطین) ، یکی از مناطق جذاب و دبدنی مورد بازدید گردشگران در شمال هند است. تپه های شنی پهناور در بیابان Thar هر ساله میلیونها گردشگر را از سراسر جهان به سو ی این منطقه جذب می کند. عمده ترین جاذبه های دیدنی برای جهانگردان در راجستان عبارتند از :
• جیپور، مرکز راجستان که به دلیل برخورداری از تاریخ غنی و سبک معماری سلطنتی و شکوهمندش مشهور است.
• جایسکمر، به دلیل … طلایی اش شهرت دارد.
• بارمر، بارمر و نواحی اطراف آن تصویری کامل و بدون نقص از دهکده های مخصوص راجستان را ارائه می دهد.
• بیلمکنر، به این دلیل شهرت یافته است مه از دوران قرون وسطی به عنوان یک مسیر تجاری برون مرزی محسوب می شده است .
• کوه آبو.

چامو و کشمیر
مقاصد مهم گردشگران در چامو و کشمیر عبارتند از :
• سریناگار
• چامو
• له

• آمرنث
• وای نشنودوی
کرالا :
کرالا یک ایالت همیشه سبز و با شکوه است که در گوشه جنوبی هند جای گرفته است و یکی از مناطق دیدنی هند به شمار می رود که به جهانگردی زیادی به آنجا رفت و آمد می کنند. این ایالات نام گردشگری مخصوص به خودش را دارد.
کرالا به دلیل دور افتادگی و مرداب هایش شهرت یافته و توسط بازدید کنندگان به عنوان یکی از ده بهشت دنیا نامیده شده است. عمده ترین جاذبه های گردشگری کرالا عبارتند از:
• دور افتادگی : مردابها ، سواحل استوایی و مزارع فلفل (ادویه)
• ایستگاهای تپه ای Thekady و مونار
• آبشارهای دل انگیز و جذاب در آسیراپیلی و واژاچال
• گیاهان و جانوران بی نظیر در منظقه حیاط وحش سن چورین
• بناهای تاریخی اش
• خانه های قایقی در آلاپوژا
کارناتاکا :

کارناتاکا جنوبی ترین منطقه هند می باشد و مهمترین جاذبه های آن عبارتند از :
• بنگالور، پایتخت I T (تکنولوژی اطلاعات) هند، و به خاطر بناهای تاریخی اش شهرت یافته است.
• میسور، که در فاصله ۱۴۰ کیلومتری بنگالور قرار دارد. . چندین معبد و یک معبد هندو در بالای تپه چاموندی در این محل واقع شده است.
• سریرانگاپاتنا

• هامپی، شهر مخروبه( شهری ۱۵۰۰ ساله)
• معبدهای هاکیید و بلور به دلیل پیکره تراشیهای زیبایشان شهرت دارند.
• سراوانابلاکولا
• گوداگو

• کما ناگوندی و …
تامیل نادو : تامیل نادو با برخورداری از فرهنگی غنی و معبدهای برجسته زیادی که به دلیل سبک زیبای معماری شان مشهور هستند ، مطرح می باشد. برخی از معروفترین معابدی که مقصد تورهای متعددی می باشند عبارتند از :
• چنای : مرکز تامیل نادو که دومین ساحل طولانی در دنیاست و بندری تفریحی می باشد .
• رامش وارام: این معبد دارای طولانی ترین کریدور در دنیا می باشد.
• کانای کوماری : که در محل اتصال خلیج بنگال به دریای غربی و اقیانوس هند واقع شده و اخیرا به یکی از مکانهای چشمگیر توریستی تبدیل شده است.
• سنچور : معبد مشهور براهادیزوار در آن قرار دارد.
• ایسنگاههای کدایکانال و نیلگرسیس که به دلیل برخورداری از آب و هوای داغ، مدت اقامت گردشگران در آن کوتاه است.