ماهواره هاي جاسوسی

تاريخچه ماهواره
اولين پرتاب ماهواره به مدار زمين را روسها به نام خود ثبت كردنداين ماهواره كه اسپوتنيك نام داشت در سال ۱۹۵۸ در مدار زمين قرار گرفت. آمريكايي ها دو سال بعد وارد عرصه ماهواره شدندو در سال ۱۹۶۰ اولين ماهواره را پرتاب كردند.فن آوري صنعت ماهواره و ايستگاههاي پرتاب آن اكنون در انحصار چند كشور است.بيشترين پرتاب را تاكنون روسيه انجام داده است ولي ماهواره هاي آمريكايي از لحاظ پيشرفت و دقت از روسيه جلوتر است

كاربردهاي ماهواره
ماهواره ها همان طور كه در زمينه پيشرفت علوم مختلف كمكهاي شاياني به بشر كرده اند واستفاده ازآنها تاثير بسزايي در زندگي انسانها داردبسياري ازمسايل و مشكلات مربوط به هزينه , زمان وثبات اطلاعات ارسالي را حل كرده وكارايي شبكه هاي تلويزيوني رابه شكل چشمگيري افزايش داده است در عين حال مشكلات خاص خود را نيز ايجاد كرده است.گسترش خارق العاده ارتباطات ماهواره اي بيانگر تلاش بي وقفه انسان در به كارگيري تكنولوژي جديد درجهت

رفع نيازهاي جوامع بشري است در حال حاضر بيش از هزار ماهواره درمدارهاي مختلف وبراي مقاصد متفاوت در اطراف زمين در حال چرخش است. كاربردهاي وسيع آن در زمينه هاي مخابرات،كشاورزي , هواشناسي , معادن , اكتشافات , نجوم حفاظت محيط زيست , نظامي و غيره , اطلاعات بي شماري را در اختيار انسان قرار داده كه ما مي بايست ازكاربردهاي مثبت به نحو احسنت استفاده و از عواقب منفي آن جلوگيري كنيم.كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنم.
نظامي
تامين ارتباط مخابراتي اضطراري در زمان جنگ

گرچه ۶۰ درصد ماهواره هاي ساخته شده , جنبه نظامي دارند, كه اين اهميت استفاده ازماهواره را در كاربرد نظامي آن روشن مي كند, هنوز مطالب زيادي در مورد آنها منتشر نشده است ماهواره هاي نظامي اطلاعات بسيار دقيق و مفيدي راجع به زاغه هاي مهمات در زير زمين , مقر تانكها و خودروهاي نظامي , محل استقرار نيروها, مراكز تجمع و آرايش و جابه جايي نيروها و تعداد آنها را به طور تقريبي جمع آوري وبه مراكز مشخصي مي فرستند.درجريان جنگ خليج فارس ,ماهواره هاي جاسوسي عكاسي آمريكا بيش از۱۲ باردر روز از قلمرو فضايي عراق عبورمي كردند ودرهر عبور, صدهاعكس و تصويرازاوضاع گوناگون اين كشور در اختيار فرماندهان نظامي قرار مي دادند. اين عكسها از طريق ماهواره هاي مخابراتي . نظامي خاصي به منطقه نبرد فرستاده و در آنجا توسط گيرنده هاي متحرك دريافت مي شد

راديو و تلويزيون
۱-فراهم ساختن امكان فرستادن گزارشهاي صوتي و تصويري به تمام جهان از وقايع اجتماعي , فرهنگي و … علمي به طور همزمان
۲-مبادله جديدترين عكسها و خبرهاي روز توسط خبرگذاريهاي بين المللي
. به تمام كشورهاي دنيا

۳- پوشش كليه نقاط كشورها از نظر پخش برنامه هاي راديو وتلويزيوني
۴- پخش برنامه هاي آموزشي , به خصوص براي مناطق دورافتاده
۵- امكان تامين كنفرانس تلويزيوني
۶- پخش مستقيم مسابقات ورزشي
۷- پخش فيلمهاي سينمايي از ماهواره
مخابرات

زيرپوشش قرارگرفتن نقاط دورافتاده وصعب العبور كشوركه از طريق فرستنده ها, رله هاوشبكه هاي زميني نمي توانند زيرپوشش تلفن , تلكس , ديتا و امكانات ديگر ارتباطي قرارگيرند

۱-پوشش كليه نقاط قاره ها وكشورهاي پهناورازنظر برنامه هاي ارتباطي
امكان برگزاري كنفرانس تلفني ازراه دور
۲-تامين سريع ارتباط مخابراتي هنگام بروزسوانح طبيعي از قبيل زلزله , آتش سوزي, طوفان وسيل كه باعث قطع ارتباطات موجود مي شوند.
۳- تامين سرويسهاي پيشرفته ارتباطي بين كشورها باكيفيت بسيار مطلوب در سطح جهاني

۴-ايجاد شبكه ديتا ( اطلاعات ) در جهت انتقال اطلاعات بين مراكز تحقيقاتي , صنعتي , آموزشي و شعب
۵-بانكها بامراكز اصلي با كيفيت و سرعت ارتباطي بسيار مطلوب
۶- تامين امكان انتشار روزنامه هاي كثيرالانتشار به طور همزمان در نقاط مختلف كشور وجهان
۷- ارتباط مراكز كامپيوتري با يكديگر در سطح بين المللي
آموزش

ايجاد ارتباط بين مراكز پزشكي تخصصي و مراكزدرماني در دورترين نقاط كشور وجهان در رابطه با آموزش پزشكي , پيشگيري امراض عمومي و درمان بيماران توسط پزشكان محلي در اسرع وقت
آموزش از راه دور از طريق تشكيل كلاسهاي تدريس همزمان , زير پوشش قرار دادن كليه نقاط كشور در رابطه با پخش برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي سوادآموزي كشاورزي , بهداشت عمومي و تنظيم خانواده ماهواره ها همچنين مي توانند شرايط اقليمي و محيطي از قبيل ميزان نزولات آسماني , رطوبت خاك , تبخير و تعرق , جريان باد, ميزان حرارت و…را با كمك فرستادن بالونهاي هواشناسي به لايه هاي گوناگون اتمسفر زمين و نصب دستگاههاي هواشناسي خودكار و نيمه خودكار در مناطق گوناگون كره زمين از قطبهاي آن گرفته تا درياها , خشكيها وشنزارها تعيين و بررسي كنند

چنين پوشش جهاني هواشناسي به خوبي مي تواند در پيش بيني طوفانها وحركت توده هاي هواي سرد به كار گرفته شود كه تاثير آن دركشاورزي جهاني , كشتيراني دراقيانوسها, هوانوردي و هواپيمايي قابل توجه است ماهواره ها مي توانند هواپيمايي را كه در ارتفاعات زياد پرواز مي كند , از خطر تشعشعات مضر در امتداد مسير باخبر كنند, به طوري كه خلبان بتواند بموقع ارتفاع هواپيما را كم كند ضمن اينكه بيش از سه دهه از آغاز عصر ماهواره مي گذرد , با شروعي آرام و تلاشهايي فراوان , تكنولوژي ماهواره راه خود رادرجهان امروز بازكرده وپاسخگوي بسياري از مشكلات و احتياجات مخابراتي , تحقيقاتي نظامي ,

هواشناسي و… دنياي امروز شده است .
نهايت اينكه با توجه به كاربردهايي كه در بالا گفته شد , دانشمندان مشغول مطالعه و تحقيق بيشتري هستند تا نسلهاي جديد ماهواره ها را براي ارايه سرويسهاي ارتباطي جديد نظير شبكه هاي خصوصي انتقال اطلاعات , كنفرانس تصويري و… طراحي كنند وراههاي مناسبي براي اقتصادي تر وارزانتر بودن سرويسهاي آن پيدا كنند به طوري كه هم اكنون نسبت به دهه گذشته , علاوه بر اينكه كميت و كيفيت ارتباطي بهتر شده هزينه ارتباط مستقيم نيز كاهش يافته است .

تهديدات جاسوسي و امنيتي :
يكي از راههايي كه ماهواره مي تواند بصورت جدي امنيت ملي ما را تهديد كند استفاده جاسوسي از اين دو فن آوري است

جاسوسي ماهواره اي:
استفاده جاسوسي از ماهواره به تهديدي عليه همه كشورها مثل ايران،كشور هاي عربي و حتي كشور هاي اروپايي شده است.
كشورهاي اندكي كه در راس آن آمريكا قرار دارد،بيشترين استفاده از را ازاين فن آوري در جمع آوري اطلاعات محرمانه نظامي ،سياسي ،صنعتي،اقتصادي و … مي برد.

تاكنون انقلاب اسلامي در اين زمينه متحمل خسارات زبادي شده است بعنوان مثال استفاده عراق از تصاوير جاسوسي ماهواره هاي آمريكايي در جنگ به ما لطمات زيادي را وارد كرد همچنين هم اكنون سرزمين ايران زير پوشش تصويري ماهواره هاي آمريكايي و اسراييلي است و با دقت مسائل داخلي ايران را همچون ساخت و سازهاي نظامي ،نقل و انتقال امكانات نظامي و… را زير نظر دارند كه اين خود امنيت ملي ما را تهديد مي كند شاهد اين مدعا انتشارعكسهايي از ايران كه توسط ماهواره هاي آمريكايي گرفته شده است مثل تصاوير ماهواره اي از نيروگاه اتمي بوشهر و يا ساير نقاط حساس ايران گرفته شده است كه داراي دقت و كيفيت بسيار بالايي است.( براي ديدن تصاويرماهواره اي از نيروگاه اتمي بوشهر ،تصاوير ماهواره اي ازنقاط حساس بغداد مثل كاخهاي صدام كه در زمان جنگ قبل از بمباران و بعد بمباران هوايي نيرو هاي آمريكايي گرفته شده و يا تصاوير ماهواره اي كه از مكه و مدينه،اهرام ثلاثه مصر

،مسجد تاج محل در هند ،مجسمه آزادي در آمريكا ،فرودگاه بين المللي سنگاپور ، مركز شهر توكيوو… به سايت http://www.digitalglobe.com/ سري بزنيد)هر چند كه درباره ماهواره هاي جاسوسي و نحوه عملكرد آنها اطلاعات كامل و زيادي منتشر نشده است اما در اين قسمت سعي شده به بخشي از اين اطلاعات پرداخته شود.

شبكه ماهواره اي جاسوسي اشلون
ايستگاه‌هاي گيرنده شبكه‌ جاسوسي اشلون در تمام دنيا مستقر است
آژانس امنيت ملي ايالات متحده (NSA) سيستم جاسوسي جهاني با اسم رمز اشلون (ECHELON) را طراحي كرده است.
اين شبكه به كليه‌ تماس‌هاي تلفني، فاكس‌ها و پيام‌هاي تله تكس و پست‌هاي الكترونيكي كه در هر نقطه از دنيا رد و بدل مي‌شوند، دسترسي دارد و آن‌ها را بررسي مي‌كند.

شبكه‌ اشلون از سوي آژانس امنيت ملي آمريكا كنترل مي‌شود و با همكاري سازمان‌هايي چون، ستاد ارتباطات كل در انگليس، مقر امنيتي ارتباطات در كانادا، رياست امنيت دفاعي استراليا و دايره‌ي امنيت ارتباطات كل در نيوزلند، فعاليت مي‌كند.
اين سازمان‌ها تحت يك توافقنامه خيلي محرمانه‌ در سال ۱۹۴۸ آغاز به كار كرد.
نحوه‌ فعاليت سيستم اشلون به اين گونه است كه ايستگاه‌هاي گيرنده‌ داخلي خود را در همه نقاط دنيا مستقر مي‌كند تا كليه‌ ماهواره‌ها، طول موج‌هاي كوتاه، ترافيك‌هاي ارتباطاتي سلولي و فيبرنوري را به دام بياندازد و سپس آن را به رايانه‌هاي انبوه و با قابليت بالاي آژانس آمريكايي مزبور براي تجزيه و تحليل و بررسي دقيق ارسال ‌كند.

اين پيام‌هاي مختلف پس از دريافت توسط ايستگاه‌هاي شنود، شامل مكالمات و مكاتبات هستند كه توسط يك سيستم تحليلي هوشمند به دقت بررسي مي‌شوند.

هدف اصلي از فعاليت آژانس مزبور رديابي و كشف گروه‌هاي سياسي ناشناس و فعاليت‌هاي آنها است.
سيگنال‌هاي بسيار اندكي مي‌توانند از دام اين گيرنده‌هاي الكترونيكي فرار كنند.
بهره‌گيري از ايستگاه‌هاي گيرنده‌ زميني، كشتي‌هاي هوشمند در آب‌هاي هفتگانه‌ي دنيا و ماهواره‌هاي سري قوي در ارتفاعات ۲۰ هزار مايلي از سطح زمين قدرت فعاليت آژانس امنيت ملي آمريكا و اعضاي پيمان UKUSA را افزايش داده است.

مناطق جغرافيايي مختلف در سر تا سر دنيا بين اعضاي اين پيمان تقسيم شده است؛ به طوري كه آمريكا در بخش بررسي سيگنال‌هاي ارتباطاتي قاره‌ آمريكا، انگليس در بخش اروپا، آفريقا و غرب روسيه، استراليا در بخش آسياي جنوب شرقي، جنوب غربي اقيانوسيه و مناطق شرقي اقيانوس هند، نيوزلند در بخش شركت‌هاي غربي اقيانوس آرام و بالاخره كانادا در بخش بررسي سيگنال‌هاي شمال روسيه، اروپاي شمالي و همچنين ارتباطات آمريكايي، فعاليت مي‌كنند.
روش كار اشلون به اين نحو است كه مي تواند بخش زيادي از ارتباطات را با استفاده از كامپيوتر رديابي كند اين كار بصورت خودكار و با استفاده از كليد واژ ها مورد نظر صورت مي گيرد .كه كليد واژه ها مي توانند نظامي ،سياسي ،امنيتي و حتي اقتصادي باشند.بعنوان مثال اتحاديه اروپا در سال ۸۱ اعلام كرد جاسوسي صنعتي بين سيزده تا يكصد و چهل و پنج ميليارد دلار به شركتهاي اروپايي صدمه زده است.

گر هارد داشميت دبير كميته تحقيقاتي جاسوسي پارلمان اروپا از همه شر كتهاي اروپايي خواست تا با عوض كردن رمزها و كدهاي شناسايي خود به مقابله با شبكه اشلون آماده شوند(http://www.hamshahri.org/).