مدیریت از زبان مديران موفق

مهارت به اعتماد به نفس تبديل مي شود
الگوي خوبي براي افرادتان باشيد . هدفمند و مطمئن نشان دهيد اگر حالت عصبي و نگراني در چهره تان معلوم باشدكارمندان ضعف شما را پيدا مي كنند و از آن استفاده مي كنند .آدمهايي كه بيشتر از همه از حوادث خياباني مي ترسند اغلب طعمه اينگونه حوادث مي شوند

چگونگي رهبري و ايجاد انگيزه در افراد
 تمام رهبران خوب از توانايي اظهار وجود و جرات برخوردارند .
 چگونگي تربيت ما در خانه و مدرسه باعث مي شود كه ما خود را يك مدير و رهبر تلقي كنيم و يا كسي كه تابع و فرمانبردار است . وقتي قدرت رهبري را درك كنيد مي توانيد بر عادتهاي تربيتي نا صحيح غلبه كنيد .

 به افراد كم تجربه توجه خاصي داشته باشيد وقتي با تجربه تر و ورزيده تر مي شوند شيوه خود را تغيير دهيد و كمي دست آنها را باز بگذاريد. همين كه كاركنان ياد مي گيرند كمتر به شما وابسته باشند آنها را مورد حمايت و تشويق قرار دهيد .
 افراد با تجربه نياز به آزادي عمل دارند و از نظارت شديد،ناراحت مي شوند .
 سلامتي خود را حفظ كنيد براي سلامتي خود ورزش كنيد، خوب لباس بپوشيدو…
 مودب باشيد از كلماتي مثل بفرمائيد و متشكرم در صحبتهايتان استفاده كنيد اما نه زياد

 به كارايي توجه داشته نه به محبوبيت و پرطرفدار بودن ، گاهي لازم است خشم خود را نشان دهيد اما خويشتنداري خود را از دست ندهيد
ابتدا براي خود معلوم كنيد چه احساسي داريد بعد تصميم بگيريد كه چه وقت با فرد مورد نظر صحبت كنيد و مطلب خود را با آرامش مطرح كنيد مثلا‌‌ ” من خيلي از اتفاقي كه …… عصباني هستم ” .

 به طرز خوشايند با نظرات آنها مخالفت كنيد . آرام باشيد اجازه دهيد كه آن شخص هم حرفهايش را مطرح كند . با دقت به حرفهاي او توجه كنيد و بعد راه حلي براي آنها پيدا كنيد .
 اگر از چيزي ناراضي هستيد صريح ابراز كنيد. آه نكشيد يا اخم نكنيد و با بداخلاقي و بي حوصلگي رفتار نكنيد .
 عزت نفس و نتايج حاصل آن را در سازمان ترويج كنيد كاري كنيد كه همه ، اهميت كار خود را درك كنند و اين كه هر كدام آنها تا چه حد در موفقيت سازمان موثر بوده است .

 بر معيارهاي بالا تكيه كنيد ، همه افراد بايد بفهمند ، همبن قدر كه فقط كارها را بدون اشكال انجام بدهند كافي نيست .
 تحت رهبري شما ، يگان ، هويتي يگانه پيدا مي كند .
 با ابراز بلند نظري و مصمم و راه هدفدار، عزت نفس را در يگان خود ترغيب كنيد .
 وقتي با كاركنان صحبت مي كنيد از ضمير ما به جاي من استفاده شود
 هر وقت ممكن بود ارتباط رودر رو با كارمندان برقرار كنيد وقتي با آنها ملاقات مي كنيد تعارف ها و احوال پرسي ها را به يك دقيقه محدود كنيد و با تلفن بيشتر از ۱۰ دقيقه با كسي صحبت نكنيد ، سعي كنيد از سوء تفاهم جلوگيري كنيد .

رهبري كاركنان

 كاركنان را با عطف توجه آنان به هدف هاي سازمان دور هم جمع كنيد با يادآوري به كامندان خود در عين حالي كه كار خود را انجام مي دهند بايد همديگر را حمايت و كمك كنند .
 كار گروهي را در بين آنها تقويت كنيد .

 كاري كنيد كه افراد سازمان به هم احساس وابستگي و همبستگي كنند ، كمك كنيد كه آنها از مسئوليت هاي هم درك روشني داشته باشند .
 هر چند وقت يك بار براي توضيح كارهاي يگان، افرادتان را دور هم جمع كنيد. پيشرفت كار را بررسي كنيد و برنامه هاي آينده را تعيين كنيد. در مورد كساني كه در جلسات برخورد منفي دارند ، علت را بررسي كنيد .

 افراد را در كارها مشاركت بدهيد و كاري را به گروه تحميل نكنيد ، با آنها حرف بزنيد ، آنها را تشويق كنيد واجازه پيشنهاد بدهيد .
 افرادي كه خوب كار كرده اند در جلسات تشويق كنيد.

 به پايين دستها اعتماد نكنيد يا رازي را با آنها در ميان نگذاريد
 وقتي مشكلاتي بين اعضاي گروه وجود دارد سريع اقدام كنيد قبل از آنكه اوضاع بحراني شود افراد را جمع كنيد و با صحبت كردن مسائل را حل و فصل كنيد .
 با ايجاد جوي مناسب ،محيط كاري دلپذيري به وجود آوريد . سختكوش باشيد اما افراط نكنيد و به كاركنان فشار نياوريد . نگراني و اضطراب از خود نشان ندهيد . با روشي مطمئن و راحت ، گروهتان بيشتر سر شوق مي آيد .

 ضعفهاي گروه را بشناسيد و به سرعت و قاطعيت اقدام به حل آنها كنيد افراد را راهنمايي كنيد و بطور جدي آموزش بدهيد .
 وقتي كاركنان تحت فشار قرار مي گيرند كمك كنيد كه از بحران خارج شوند اما حتماً بحران هايي راكه در اثر بي كفايتي يا عدم تلاش پيش مي آيند شناسايي كنيد .

انگيزه

ايجاد انگيزه در كاركنان
 انگيزه بخشي ، يعني كمك به افراد براي دستيابي به موفقيت هاي فردي . كمك كنيم هر يك از افراد گروه بفهمند از كار خود چه نتيجه اي مي خواهد بگيرد
 وقت بگذاريد و با تك تك كاركنانتان صحبت كنيد .
 از هيچ كدام از كارمندانتان دوري نكنيد و يا به آنها بي اعتنا نباشيد و با همه آنها در هر مقام و مرتبه اي كه هستند با احترام رفتار كنيد . اعضاي سازمان بايد در حضور شما آسوده باشند و طبيعي رفتار كنند .

 نگراني ها را به اطمينان بدل كنيد و شور و هيجان آن اعضاي گروه را كه شهامت بيشتري دارند مهار كنيد ، توانايي هاي افراد را به آنها ياد آوري كنيد و به آنها از راه آموزش و واگذاري مسئوليت كمك كنيد . استعدادهايشان را پرورش دهيد و اساس پيشرفت آينده خود سازيد . زماني كه به حق و سزاوار است تحسين كنيد.
 با فشار ضوابط و كنترل بيروني بر روي كاركناني كه فاقد انگيزه باشند نتيجه مطلوبي حاصل نخواهد شد
 ايجاد انگيزه در سازماني كه بدنه آنرا افراد مومن، ايثارگر و فداكار تشكيل مي دهند كار آساني است

۱٫ بهره گيري از آيات قرآن
۲٫ بهره گيري از متون اصلي سخنان پيشوايان بزرگ
۳٫ بهره گيري از سنت رسول خدا و سيره ائمه طاهرين
۴٫ بهره گيري از دعاها و مناجات پر محتوا
توجه كنيد:
 در كاركنان ميل به كار كردن را به وجود آوريد بايد سعي كنيد تا كاركنان با رضايت و رغبت و خودكارانه به دنبال كارها بروند
 به زيردستان بپردازيد (توجه به نياز هاي كاركنان ……)
 شنونده خوبي باشيد با انگشت گذاشتن روي نقاط ضعف و قوت اشخاص و با توجه به شخصيت آنان مي توانيد آنها را تشويق كنيد تا آزادانه گفتگو كنند و سپس با كمال علاقه شنونده با حوصله و علاقه مندي براي سخنان ايشان باشيد .
 وقتي انتقاد مي كنيد پيشنهاد سازنده اي را هم آماده داشته باشيد

 به طور خصوصي انتقاد كنيد در نزد زيردستان و حضور ديگران انتقاد نكنيد زيرا انتقاد در حضور ديگران حكم سرزنش دارد .
 نزد همكاران، زيردستان را تحسين كنيد (فرد را خشنود كرده و در ديگران ايجاد انگيزه مي كند )
 ملاحظه كار باشيد (با درايت جوانب كار را بسنجيد و آگاهانه تصميم بگيريد)
 تفويض اختيار كنيد

 از زور گويي و تحميل نظر خود جداً خودداري كنيد نبايد زيردستان را بله قربان گو بار آوريد
 علاقه مندي خود را به كار زيردستان با برخورد گرم ،خواندن اشخاص به اسم كوچك ،پرس و جو از طرز كار ايشان نشان دهيد
 نظريه هاي ديگران را در طرحها و نقشه هايتان دخالت دهيد . با زير دستان مشورت كنيد و به آنها نشان دهيم كه در طرحهاي ما نظرات آنها نقش عمده دارد .
 نمونه زنده و الگوي خوبي براي زير دستان باشيد . نحوه رفتار و كردار زيردستان بستگي مستقيم با رفتار رهبران دارد
 نشان دهيد كه به زيردستان اعتماد كامل داريد
 از زيردستان بخواهيد تا در صورت نياز بدون هيچ بيم و ترديدي براي مشورت خواهي و كمك به شما مراجعه كنند در نتيجه تعلق خاطر زيردستان به شما زياد خواهد شد و با آزادي كامل نظر ها و پيشنهادهاي خود را ابراز خواهند كرد.
 به زيردستان احترام بگذاريد.

 در كردار و رفتارتان پايدار باشيد. رهبري كه روحيه زيردستان راخدشه دار مي كند موجب مي گردد تا در لاك خود فرو روند و از هر نوع اظهار نظري خودداري كنند و هرگز نمي تواند از پشتيباني زيردستان برخوردار شده و مورد اعتماد آنها باشد .
 فقط در صورتيكي راه ديگري وجود نداشت با منزل كارمندان تماس بگيريد .
 برنامه هاي جذابي ترتيب دهيد كه اعضاي گروه را بيشتر با هم پيوند دهد تا اينكه بين آنها جدايي اندازد .
 افراد را ترغيب كنيد كه انتقادهاي سازنده را بپذيرند.

 در جلسات اجازه ندهيد كه افراد پر شور و هيجان وقت شما را تلف كنند .
 به كاركنان خود دلگرمي بدهيد ، بايد توقعات بالايي از خود داشته باشند و به مشكلات به چشم يك فرصت و موقعيت نگاه كنند نه معضل و گرفتاري . بر مزايايي كه اين موقعيت ها براي آنها دارد تاكيد كنيد.
 قبل از آنكه به خاطر عملكرد نامطلوب كسي را سرزنش كنيد شايد بهتر باشد كه ابتدا خشنودي و رضايت خود را از جنبه هاي ديگر كار فرد ، مطرح كنيد و بعد ضعفها را ذكر كنيد .
 با رفتارهاي ناپسند قاطعانه برخورد كنيد نه پرخاشگرانه . وقتي يكي از افراد گروهتان را توبيخ يا راهنمايي مي كنيد نشان بدهيد كه از او بدتان نمي آيد. هيچ وقت طعنه و كنايه نزنيد . انتقادهايتان نبايد شخصي باشد بلكه بايد باعث بهبود عملكرد فرد شود.

شيوه رهبري گروه

 قاطعيت را با خشونت و استبداد اشتباه نگيريد اگر حقوق و نياز هاي خود را به قيمت لطمه خوردن اطرافيان خود تحميل كنيد مديري مستبد هستيد. مديران قاطع، همه را سخت به كار وا ميدارند تا به هدفها دست پيدا كنند اما بدون نقض حقوق و نياز هاي كاركنان . اگر به سوي فرمانبرداري محض گرايش داريد و زياد از حد در برابر هم رده هاي خود ، زيردستان خود يا مدير خود تسليم مي شويد مي توانيد سعي كنيد كه قاطع تر و جسورتر باشيد.
 شروع كنيد به قاطعانه عمل كردن و از خود شهامت و جسارت نشان دادن .

 فضاي كار خود را كنترل كنيد و ياد بگيريد در قلمرو كار بقيه افراد هم احساس راحتي داشته باشيد . راحت و آرام در اداره حركت كنيد .
 وقتي اشتباهي مي كنيد تظاهر نكنيد كه خالي از اشتباهيد ، اشتباه خود را بپذيريد . با انتقاد ها درست برخورد كنيد ، وقتي انتقاد مي شود -برخورد خصوصي يا شخصي نيست- پس به همه حرفهاي افراد گوش دهيد و به آنها قول بهبود مشكل را بدهيد
 وقتي مشكلي پيش مي آيد خونسردي خود را حفظ كنيد كنترل اوضاع را در دست بگيريد و مشكل را به شكلي منظم و اصولي بر طرف كنيد و سراسيمه و دستپاچه نشويد.

 تشنج ايجاد نكنيد بايد تمام توجه خود را به نگرشهاي مثبت معطوف كنيد . عادتهاي عصبي ،كاركنان را مايوس مي كند ، مراقب رفتارهاي عصبي خود باشيد . اگر دوستان صميمي به شما مي گويند كه حرف خود را مرتب تكرار مي كنيد ويا …… از نظرات آنها استقبال كنيد و سعي كنيد اين عادتها را كنار بگذاريد . نشانه هاي اضطراب و نگراني به تمام افراد منتقل مي شود.
چگونگي برقراري ارتباط با افراد

 با افراد مافوق و همكاران خود ، در تمام مواقع در ارتباط باشيد .
 ارتباط يعني فرستادن و دريافت پيام ، درك طرف مقابل از آنچه شما در ذهن داريد و درك شما از آنچه او در سر دارد.
 صادق باشيد و صريح ، كنايه پراني يا طعنه زدن خلاف اصل صراحت گويي و قاطعيت است . واضح و روشن آنچه را كه مي خواهيد مطرح كنيد .
 يك فرهنگ لغت خوب در اختيار داشته باشيد. با پيدا كردن لغاتي كه برايتان جديد است دامنه لغات خود را افزايش دهيد

 سعي كنيد با نگاه كردن به شرايط از ديدگاه فرد مقابل و با توضيح مزايايي كه پذيرفتن نظرات شما براي وي دارد اورا متقاعد كنيد
 موقع عصبانيت صداي خود را بلند نكنيد زور و خشونت باعث نمي شود كه نظرات شما متقاعدتر شود
 هيچ گاه به قصد لطمه زدن به ديگران چيزي نگوييد و يا ننويسيد . وقتي چنين كاري كرديد ديگر نمي توانيد حرف خود را پس بگيريد . هر چند بعد از آن بسيار اظهار پشيماني و تاسف كنيد . لزومي ندارد براي كار كردن با كسي حتماً از آن شخص خوشتان بيايد اما سعي كنيد به جاي دشمني ، بين خود پله هاي دوستي ايجاد كنيد .
 براي آنكه حرفتان تاثيرگذار باشد مبالغه نكنيد ديگران تصور مي كنند كه شما هميشه مسائل را بزرگ مي كنيد و كوچك جلوه دادن مسايل بسيار موثرتر است .
ارتباط رو در رو

 بهترين راه ارتباط ، ارتباط رو در رو است
 سعي نكنيد لهجه خود را پنهان كنيد . اما واضح صحبت كنيد ، آرام تر صحبت كنيد و در نگاه آنها دقيق شويد
 فنون مكالمه را تمرين كنيد . افراد را با نامشان صدا كنيد . سوال كنيد ، علاقه نشان دهيد ، با دقت گوش كنيد و شيوه هايي براي پايان دادن گفتگو پيدا كنيد .
 حرف طرف مقابل را قطع نكنيد مگر آنكه از موضوع بحث خارج شده باشد .
 به ياد داشته باشيد كه فقط گفته شما نيست كه در خاطر مي ماند بلكه نحوه بيان شما هم در ذهن ثبت مي شود، پس از لحن تند و خشن اجتناب كنيد هرگز با زير دستان خود با لحني تحقيرآميزوتند و بلند صحبت نكنيد .
 صداي خود را ضبط كنيد ومنتقدانه به آن گوش كنيد .

 سعي كنيد با نگاه ارتباط برقرار كنيد اما به افراد خيره نشويد . اغلب آن فردي كه از توانايي ابراز وجود بيشتري برخوردار است اول تماس چشمي خود را قطع نمي كند بلكه بعد از ۲ الي ۳ ثانيه و آنگاه آرام آرام اين كار را مي كند .
 صحبت سريع حاكي از عدم اعتماد به نفس است .
 در آخر جملات صدايتان پايين نيايد .
 اكثر مديران حرفها را مي شنوند اما شما بايد حرفها راگوش كنيد .
 سعي كنيد بي طرف باشيد هر چه گوينده به حرف خود مطمئن تر است شما بايد در جواب خود محتاط تر باشيد مراقب كساني باشيد كه مواضع افراطي مي گيرند .

 افراد را تشويق كنيد درباره خودشان حرف بزنند مهارتهاي آنها را ارج بگذاريد و از آن استفاده كنيد
 مدام در فكر مساله خاصي فرو نرويد چون به نظر مي رسد كه قدرت تصميم گيري نداريد
 همه اوقات جدي نباشيد و گرنه همراهي و مصاحبت شما بسيار كسالت آور خواهد بود (ديگران را مسخره نكنيد)
 سعي كنيد با رازداري و قابل اعتماد بودن در بين كاركنان اعتماد كسب كنيد

تقويت مهارتهاي شنيداري

 با دقت به حرفهاي ديگران گوش بدهيد به خصوص به نوسانات صداي آنها دقت كنيد كه اغلب كمك مي كند بهتر طرز فكري را كه در پس گفتار آنان است درك كنيد .
 از علائم غير كلامي براي نشان دادن علاقه و توجه خود استفاده كنيد . (لبخند ، تكان دادن سر به نشانه تاييد و …)
 اگر مطلبي را نمي فهميد توضيح بخواهيد تا مطلب برايتان روشن شود
 سعه صدر داشته باشيد وقتي كسي به شما حرف مي زند به حرفهاي او گوش كنيد اگر شخصي يا موضوعي خيلي براي شما جالب توجه نيست اجازه ندهيد تمركزتان بهم بخورد و نگذاريد حواستان متوجه موضوعي شود كه بعد از آن مي خواهيد بگوييد. تمام توجه تان به گفتگو باشد .
 تحت تاثير كلمات احساس برانگيز قرار نگيريد ، مراقب و گوش به زنگ استدلا ل هاي غير منطقي باشيد كه ميان حرفهايتان به گوش ميخورد.
فوت كوزه گري در مديريت

 

 بجاي يافتن مقصر و سرزنش او ، مشكل را حل كنيد . مديراني كه سعي مي كنند تا مشكل به وجود آمده را حل كنند به مراتب كم هزينه تر و موثرتر از آن است كه تلاش كنند تا مقصر را پيدا كنند و او را تنبيه نمايند .
 به كاركنان بگوييد نتيجه مورد نظر شما از انجام كار چيست ؟ نه اينكه چگونه كار را انجام دهند . افراد مسئوليت پذيرند اگر آنها را راهنمايي كنيد كمتر حالت دفاعي به خود مي گيرند تا اينكه روش كار را به آنها ديكته كنيد .

 همه كارها را خودتان انجام ندهيد ولو اينكه به لحاظ تجربه قبلا آنها را به بهترين نحو ممكن انجام داده ايد .
 انتظار نداشته باشيد كاري را كه بد شروع كرده ايد بتوانيد به سادگي بهبود ببخشيد.
 از دفتر كار خود خارج شويد. با خروج از دفتر كار مديريت شما كارايي بيشتري خواهد داشت در خارج از دفتر كار بيشتر در دسترس خواهيد بود . اطلاعات دست اول بدست خواهيد آورد و خواهيد ديد كه در واقع چه رويداد هايي در حال وقوع است .
 در رهبري كاركنان خود كارمندي نمونه باشيد اگر مي خواهيد بيش از وظيفه كار كنند خود هم اين چنين باشيد.
 رهبر گروه شدن به مراتب موثرتر و ارزشمندتر است تا مدير واحد شدن .

 كارهاي ساده را به ديگران واگذاريد، تفويض اختيار كنيد .
 تظاهر به خوبي نكنيد . سعي كنيد از كار خود لذت ببريد و تظاهر به بزرگ منشي و انجام كارهاي بزرگ نكنيد . محيط امني به وجود آوريد كار را چنان انجام دهيد كه ديگران در شما صداقت و پاكي ببينند و به شما اعتماد كنند .
 از اشتباهات ديگران درس بگيريد و به روشهاي مختلف از تجربيات ديگران استفاده كنيد .
 الگو باشيد . يكي از مهمترين كارهاي مديريت آن است كه الگو را ايفا كنيد .

 به مديران خود آموزش دهيد كليد موفقيت شما در بهره وري كاركنان شماست و كليد بهره وري كاركنان درك بالاي مديران مستقيم آنهاست.
 با دهان باز نمي توانيد شنونده خوبي باشيد همكاران شما حرف هاي با ارزشي براي گفتن دارند پس به سخنان آنان گوش دهيد . ارتباط خوب يعني خوب گوش دادن و توجه كردن است . به خاطر داشته باشيد تنها چيزهايي از دهان شما بيرون مي آيد كه قبلا ياد گرفته ايد بنابراين دهان خود را ببنديد تا مطالبي جديد فرا گيريد

 هدايت كشتي در آبهاي آرام بر همه آسان است آنچه شما را از ديگران متمايز مي سازد اقداماتي است كه در شرايط دشوار و پيچيده انجام مي دهيد . موقعي كه كارها خوب پيش مي رود آرام بنشينيد و براي آينده برنامه ريزي كنيد .

 ترفيع يعني مسئوليت بيشتر و مشكلات بزرگتر
 اگر مديري صادق و قاطع و داور خوبي باشيد احترام كارمندان خود و همكارانتان را جلب خواهيد كرد و آنها حتي در مورد مشكلاتي كه مربوط به كار نيست از شما راهنمايي خواهند خواست .
 يكي از سنن الهي اين است كه در زندگي بشر حوادث تلخ و شيرين رخ مي دهد كه هيچكدام پايدار نيست . شكستها ، پيروزي ها ، قدرت ، عظمت ، ناتواني همه در حال دگرگوني هستند. بنابراين نبايد شكست در يك ميدان و آثار آن را پايدار فرض كرد بلكه بايد با بررسي عوامل و انگيزه هاي شكست از سنت تحول استفاده نمود و آنرا به پيروزي تبديل كرد. دنيا فراز و نشيب دارد و زندگي در حال دگرگوني است و خداوند اين ايام را در ميان مردم به طور مداوم گردش مي دهد يا سنت تكامل از لا به لاي اين حوادث آشكار شده
 پيروزي ها ، خواب آور و اغفال كننده است در حالي كه شكستها براي افراد آماده ، بيدار كننده و نشان دهنده ارزشهاست .

 آيه ۱۴۷ آل عمران . مجاهدين واقعي به جاي اينكه شكست خود را به ديگران نسبت دهند و يا به عوامل موهوم و مرموز مربوط دانند سرچشمه آن را در خودشان جستجو مي كنند و به فكر جبران اشتباهات خويش هستند . حتي آنها كلمه شكست را بر زبان نمي آورند و بجاي آن اسراف و تندروي بيجا ذكر مي كنند . به عكس ما كه امروز سعي مي كنيم نقاط ضعفي كه سر چشمه ناكامي ها و شكست ها است ناديده بگيريم و همه آنها را به عوامل خارجي و بيگانه مربوط بدانيم و در نتيجه به هيچ وجه به فكر جبران اشتباهات و برطرف ساختن نقاط ضعف خود نباشيم .

عملكرد نامطلوب

 در نظر مديران كلمه انضباط تداعي كننده مجازات و تنبيه است اما براي شما بايد كمك به پيشرفت و رشد افرادي باشد كه عملكرد ضعيفي دارند .
 سر و كله زدن با مشكلات گر چه سخت و آزار دهنده است اما بخشي از كار شماست
 درباره مسائل خصوصي كنجكاوي نكنيد اما اگر كار كسي غير قابل تحمل است حق داريد اقدام كنيد .
 رازهايي را كه با شما در ميان مي گذارند محترم بشماريد .

 راجع به مسائلي كه در مورد آنها مهارت و آشنايي نداريد راهنمايي نكنيد .
 كمك كنيد كه افراد درباره مشكلاتشان با شما صحبت كنند .

رسيدگي به شكايات

 اگر يكي از افراد گروهتان با گله و شكايت پيش شما مي آيد آمادگي داشته باشيد كه مساله را با صحبت رفع و رجوع كنيد.
 بيشتر نارضايتيها نتيجه عدم موفقيت در برقراري ارتباط يا تبعيض و ناعدالتي است كه احساس مي شود .
 با كارمندان خود ارتباط نزديك داشته باشيد اما نه به آن شكل كه آنها را تحت فشار قرار دهيد و ناراحت كنيد .
 جلسات منظمي را در اداره خود برگزار كنيد و افراد را تشويق كنيد هر شكايتي دارند مطرح كنند و براي آنها راه و حلهاي واقع بينانه پيشنهاد كنيد . نگذاريد كه افراد فقط شكايت كنند اين شكايتها بايد سازنده باشد.
 همه مديران قدرتمند را دوست دارند و افتخار ميكنند كه براي آنان كار مي كنند .
 بايد بيش از پيش به موضوع مهم تحول فرهنگ اداري و مديريت پرداخت
 افراد غير منطقي را مي توان رئيس ناميد اما مدير نمي توان خطاب كرد روساي غير منطقي اكثرا هميشه بداخلاق ، تندخو و غير قابل اطمينان هستند .
 تا آنجا كه ممكن است كارمندان را در جريان كارها قرار دهيد كه افراد براي كسب اطلاع بر شايعات تكيه نكنند و سوءتفاهم پيش نيايد.
 صبور باشيد اگر شخصي عصباني باشد وقتي شما به او فرصت صحبت كردن بدهيد آرام خواهد شد

 اگر هيچ يك از افرادتان به هدفهاي شما نمي رسند احتمالا شما بيش از اندازه توقع داريد .
 كاملا رو راست باشيد و نارضايتي خود را به طور واضح توضيح دهيد .
 اتهاماتي نزنيد كه نتوانيد آنها را با دليل و مدرك ثابت كنيد .
 از عملكرد آنها اظهار نا اميدي كنيد نه عصبانيت و خشم . حفظ آرامش و خونسردي بسيار موثرتر از عصبانيت و از دست دادن كنترل است
هدف از مصاحبه انضباطي

 علل نامطلوب بودن رفتار يا عملكرد فرد را پيدا كنيد .
 به بهبود و پيشرفت آنها كمك كنيد .
 مشخص كنيد عملكرد ضعيف به خاطر عدم تلاش است يا به خاطر عدم انگيزه يا عدم آموزش و يا تلفيقي از اينها .
 قاطع و جدي باشيد كاركنان از اين كه مديري مقتدر داشته باشند خشنود خواهند بود . اگر سست اراده وضعيف باشيد ديگران از اين مساله سوء استفاده مي كنند و آن افرادتان هم كه به موفقيتهاي بالايي دست پيدا مي كنند شوق و علاقه خود را از دست خواهند داد .
 منصف باشيد و ثبات راي داشته باشيد . مقتدر بودن با مستبد و زورگو بودن فرق دارد.

 بهترين كارمند هميشه بهترين مدير نخواهد بود و انتخاب مديران بر اين اساس كاري درست نيست يعني عملكرد خوب و موفقيت آميز گذشته هر فرد بهترين شاخص معيار براي تضمين موفقيت آينده فرد نمي تواند تلقي شود .
 مدير و رهبر كسي است كه بتواند آينده را به خوبي ببيند و نتيجه تصميم هاي خود را از قبل مجسم سازد .
 مدير خوب كسي است كه بر اساس واقعيت تصميم گيري كند . اگر افرادي به سمت مديريت گمارده مي شوند بر مبناي درستي انتخاب شوند ، بهتر مورد پذيرش زير دستان هستند .

تشويق و تنبيه

((يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً ومبشراً و تذيراً و داعياً الي الله باذنه و سراجاً ومنيراً))
اي رسول، تو را به رسالت فرستاديم تا بر نيك و بد خلق گواه باشي و خوبان را به رحمت خدا مژده دهي و بدان را از عذابش بترساني و به اذن حق ، خلق را به سوي خدا دعوت كني و چراغ فروزان عالم باشي .
 علي (ع) مي فرمايد : تحسين و حق شناسي ، مردان شجاع را در راه نيكوكاري تشويق مي كند و مسامحه كاران را به خواست خدا به جنبش و حركت وا مي دارد.

 علي (ع) مي فرمايد : زياده روي درملامت و سرزنش ، آتش عناد و لجاجت را مشتعل مي كند .
 از توبيخ مكرر پرهيز كن چه آنكه سرزنش ، گناهكار را در اعمال ناپسندش جري و جسور مي كند . به علاوه ملامت را بي اثر مي سازد
 در قرآن حدود ۱۴۰ آيه در باب بشارت و مژده بيش از ۱۲۰ آيه هم حاوي انذار و بيم دادن آمده است . انذار عاملي بازدارنده و براي كاستن ميل به بدي هاست .

تشويق منفي

۱- بر اساس رابطه باشد
۲- نبايد مفهوم مخالفي براي ديگران باشد و مايه تحقير و توهين آنان گردد .
۳- اساس تشويق بايد بر جنبه هاي معنوي باشد تا به افراد شخصيت والا دهد .
۴- نبايد مايه غرور و غفلت تشويق شونده شود و موجب خاموش شدن فعاليتها و نظم او شود .

شرايط تنبيه

۱- تنبيه بايد مقطعي باشد (راه را به روي افراد متخلف براي اصلاح خويشتن نبندد)
۲- مجازات نبايد حس كينه توزي افراد را برانگيزد
۳- رعايت تناسب ميان جرم و جريمه

جذب نيروهاي صالح

 فرمانده بايد سعه صدر داشته و انتقاد و چون و چرا افراد را تحمل وحتي از آن استقبال كند ، البته مشروط بر اينكه انضباطي را كه براي مديريت لازم است محترم بشمارند
 افراد متملق رابطه فرمانده را از واقعيتهاي عيني قطع مي كند . اينان پرده بر گوش و چشم مديران مي افكنند . عقلشان را مي دزدند و حسن تشخيص آنان را به غارت مي برند. آنان بلايي هستند مانند صاعقه و زلزله ويرانگر .

(خيال نكنند كه او يك پادشاه است و به سبب آن خوف و رعب بر آنها مسلط شود و نتوانند حرفشان را بزنند )
آن ملاحظه كاري ها و موافقتهاي مصلحتي كه برابر مستبدان اظهار مي داريد در برابر من به ظاهر سازي انجام ندهيد .
درباره من گمان نبريد كه شنيدن سخن حق بر من سنگين باشد يا بخواهيد مرا به بزرگي تعظيم كنيد . هر كس كه گفتن حق يا پيشنهاد عدل بر او سنگين باشد عمل به آن بر او سنگين تر است بنابراين از سخن حق يا مشورت به عدل برابر من هيچگاه خودداري نكنيد.

 مديران و فرماندهان فضايي ايجاد نكنند كه مردم در برخورد با آنان خيال كنند پادشاهند و خوف و رعبي بر آنان مسلط شده كه نتوانند حرفشان را بزنند .
 فرماندهان اجازه ندهند با ظاهر سازي با آنان رفتار كنند
 به گونه اي رفتار كنند كه كاركنان تصور نكنند كه پذيراي حرف حق نيستند
 مديران فضايي را ايجاد كنند كه زيردستان حرف حق را صريحاً و بي پرده بگويند و كسي از عرضه عدل و انصاف بر آنان خودداري نكنند .

 با هيچ كس در هر مرتبه اي كه باشد عقد اخوت نبسته ام . چارچوب دوستي من در درستي راه هر فرد نهفته است دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه ناپذير سياست جمهوري اسلامي است .( امام خميني ره )
 فرماندهان در يك نظام اسلامي از يك سو نمايندگان امت مسلمان و از سوي ديگر بازوي اجرايي ولايت فقيهند. و طبعاً بايد نمونه اي از همان صفاتي كه نزد رهبر بزرگ اسلامي معتبر است داشته باشند (با تقوا ، شجاع ، مدير و …)
 سعي نكنيد همه كارها را يكباره انجام دهيد ۲۰ تا از بهترين كارها را كه سزاوار توجه خاصي هستند در ابتداي فهرست خود بنويسيد . هر روز به فهرست خود مراجعه كنيد زماني كه هر كار را به انجام مي رسانيد روي آن خط كشيده و نكته ديگري را اضافه كنيد .(به شرح دفتر فعاليت هاي در دست اقدام ارسالي مراجعه شود)
 افرادي كه در سر كار احساس رضايت و راحتي نمي كنند كارشان را خوب انجام نمي دهند اغلب غايب مي شوند احتمال آنكه شركت را ترك كنند زياد است پس رضايت شغلي ايجاد كنيد . سعي كنيد در محيط كار راضي و راحت باشند و انگيزه بالايي داشته باشند .
 محيط مناسبي ايجاد كنيد . اول فكر كنيد چگونه و تا چه حد نياز هاي افراد سازمان خودتان را برآورده مي كنيد
۱٫ مشاركت در تصميم گيري
۲٫ تفويض اختيار

۳٫ آزادي عمل بدهيم تا ابتكار عمل خود را بروز دهند .
۴٫ كمك كنيم كه كاركنان اهميت شغل خود را درك كنند.
۵٫ هميشه زبان ما زبان نق زدن ، گله مندي و شكوه نباشد اگر اشتباهي، افراد داشتند وضع را به حالت عادي بازگردانيد .
۶٫ به افرادي كه تلاش بيشتري مي كنند پاداش بيشتري بدهيد. مرتب برنامه هاي جديد و پاداشهاي جديدي را به كار بگيريد و گر نه افراد كم كم پاداش ها را حق خود مي دانند و پاداش حساب نمي كنند .

۷٫ بهترين شرايط كاري را ايجاد كنيد فراهم نمودن ابزار توليد،وسيله رفت و برگشت مناسب
۸٫ با تشكيل جلسات در خصوص پيشرفت تك تك افراد بحث و گفتگو شود و توانايي ها و مهارت هاي آنها را بهبود بخشيد.
۹٫ طبق هدفهاي مشخص شده سازمان را اداره كنيد
۱۰٫ ميزان مشاركت همه افراد را بسنجيد (در ژاپن نتيجه كار هر فرد مشخص است كه چند ماشين توليد نموده اند اما در كشور هاي ضعيف حتي مدير هم نمي داند كه چند خودرو توليد شده )

توجه كنيد:
 خيلي راحت تحت تاثير قرار نگيريد
 هيچ گاه قولي ندهيد كه نتوانيد به آن عمل كنيد
 باعث نشويد كه افرادتان احساس ناامني كنند. اگر سخت و خشن باشيد افرادتان اشتباهاي زيادي مي كنند لذا مديريت خشن رو به زوال است . هيچ وقت افراد را نترسانيد و تهديد نكنيد. در مورد خبرهاي بد صادق باشيد و به آنها بگوييد كه براي عادي شدن وضع چه بايد كرد .
 هيچ چيز را از كاركنان خود مخفي نكنيد اگر اطلاعات لازم را در اختيار آنها بگذاريد باعث جلب احترام و اعتماد آنها مي شويد

.
 مودب باشيد و سعي كنيد الگوي خوبي براي كاركنان خود باشيد. همانطور رفتار كنيد كه دوست داريد آنها رفتار كنند
 ۵۰ الي ۶۰ درصد غيبت ، ناشي از بيماري مربوط به اعصاب و حاصل فشار روحي است. پس راههايي پيدا كنيد كه از تنش و فشار كار بكاهيد.
رابطه شما با افراد گروه

 افراد گروه و سازمان بايد براي شما احترام قائل باشند و با شما احساس راحتي كنند وقتي وارد اتاق مي شويد از ديدار شما خشنود شوند .
 هيچ گاه طوري رفتار نكنيد كه انگار مالك كاركنان خود هستيد. هر كس زندگي خارج از محل كار برايش مهم است. با ايجاد كارايي و بازده بيشتر كمتر نياز به اضافه كاري خواهد بود .
 هميشه افراد را به كارهاي گروهي و همكاري تشويق كنيد . اعضا را ترغيب كنيد كارهاي يكديگر را انجام دهند تا هم انعطاف پذيري آنها زياد شود و هم حس مشاركت و همياري در آنها بوجود آيد.
 محكم و ثابت قدم باشيد نور چشمي نداشته باشيد .

چند نكته مهم:

۱٫ خداوند در روي زمين فرماندهاني را براي ما قرار داده است كه اگر آنها را خوب بشناسيم و سيره و روش آنها را مطالعه كنيم و در مديريت و فرماندهي از آنها الهام بگيريم هيچ نيازي نخواهيم داشت كه پايبند مديريت هاي جاري روي زمين مخصوصاً علم مديريت برآمده از غرب باشيم .
۲٫ سرچشمه مديريت الهي و اسلامي،زلال ترين ، پاك ترين ، كارآمدترين ، پر ذخيره ترين و مناسب ترين نوع مديريت براي زندگي اجتماعي انسانهاست.
۳٫ در جلسات بايد قاطع و جدي باشيم.

۴٫ مديريت، الهام بخش اعتماد به نفس و صداقت است ، بر معيارهاي عالي تاكيد دارد ، در كار انسجام دارد ، منصف است، هدفها را تعيين مي كند . كاركنان را مطلع مي كند و كاركنان را براي خود نگه مي دارد.
۵٫ هنر مديريت در اين است كه احساس زير دستان را از اجبار داشتن به تمايل داشتن تغيير دهيم.
۶٫ يكي از بزرگترين نقاط فوت مدير عبارت است از : توانايي او براي انجام كارها بدون استفاده از قدرت ناشي از منصب مديريتي
۷٫ از برنامه هاي تشويقي براي متحد كردن گروه استفاده كنيد
۸٫ صريح و بي پرده با افراد صحبت كنيد در مورد كاستيها و اشكالات با كنايه و اشاره تذكر ندهيد به شكلي سازنده و سودمند انتقاد كنيد
۹٫ با افراد در هر مقام و موقعيتي كه باشند با احترام رفتار كنيد . به سادگي و بيش از حد از آنها تقدبر و تمجيد نكنيد.
۱۰٫ وقتي با مقامات بالاتر از خود صحبت مي كنيد خيلي عادي رفتار كنيد در مورد افرادي كه كارشان را خوب انجام ميدهند صحبت كنيد سعي نكنيد به واسطه كار ديگران اعتبار كسب كنيد و مورد تحسين و تشويق قرار بگيريد . ايده هاي خوبي كه در سازمان مطرح مي شود به مقامات بالاتر منتقل كنيد ولي طوري نشان ندهيد كه اين ايده ها مال خود شماست چون مديراني كه افتخار مي دزدند سرچشمه ايده هاي خوب را خشك مي كنند و ديگر افراد شان اين ايده ها را به آنها مطرح نمي كنند .
۱۱٫ كاركنان را تشويق به غيبت ديگران در نزد خودتان نكنيد و اجازه ندهيد كه راجع به ديگران در پيش شما حرف بزنند
۱۲٫ اگر مشكل يا اختلافي وجود دارد افراد را جمع كنيد و مشكل را ميان خود حل كنيد . شما بيش از همكارانتان خوب نيستيد و آنها را كوچك نكنيد .رئيس مأب نباشيد . شما نياز به همياري و مشاركت داريد . بدخلق و عبوس نباشيد.

عزت نفس
 افراد با عزت نفس پايين ، بيشتر به همنوائي در موقعيتهاي اجتماعي تن در مي دهند .
 نشان عزت نفس بالا وظيفه شناسي ، صادق ، درستكار و كمتر مرتكب اعمال اخلاقي مي شوند در موقعيتهاي تهديدآميزداراي ديدگاه واقع گرايانه تري مي باشند . علاقه بيشتري به درگير شدن با مسائل دارند و با شجاعت در مقابل شكستها و تهديدها ايستادگي مي كنند . بيشتر اثرگذاري دارند تا اثرپذيري و همرنگ جماعت شدن .

عوامل ازدياد عزت نفس : اميد به خدا داشتن و خواسته خود را از خدا خواستن
آثار عزت نفس
طرز تفكر ما درباره خودمان تأثيرات شگرفي بر تمام جوانب زندگيمان دارد . افرادي كه براي خويشتن ارزش مثبتي قائلند عموماً از جنبه رضايت دروني حالت توازني را نشان مي دهند و احساس امنيت و آرامش خاطر را منتشر مي سازند . چنين افرادي به تقويت كننده هاي اجتماعي و ستايش هاي ديگران وابستگي ندارند ، در زير فشار انتقاد خرد نمي شوند . بواسطه طرد شدن احساس نابودي نمي كنند . كمتر به احساسات منفي و افكار آزار دهنده تن مي دهد و بين اعمال خويش و باورها و اعتقادات خود هماهنگي ايجاد مي كند . در مقابل مشكلات اجتماعي مقاوم تر هستند ، داراي منابع كنترل دروني هستند .
 ايستادگي حضرت امام در برابر سختيها خيلي مهم بوده و هميشه در مقابل مشكلات بسيار محكم و قاطع بودند و ايشان بنا به اظهارنظر نزديكان هيچگاه مسأله اي را مشكل نديدند و همه مشكلات به نظرشان آسان مي آمد .
 امام صادق (ع) : عزت انسان مؤمن از عزت كعبه بالاتر است . به علت اينكه اگر پليدي عارض خانه خدا شود با آب مي توان آنرا زدود و پاك كرد . اما وقتي عزت مسلماني خدشه دار مي شود يا حرمت و حريم انساني شكسته مي شود با هيچ وسيله اي قابل ترميم و اصلاح و بازگشت نيست . لذا بايد از خدا ترسيد كه همه ما فرداي قيامت و در برابر خداوند براي اعمال ، افكار حتي نيات خويش پاسخگو بايد باشيم .
 اسلام انسان را اشرف مخلوقات مي خواند و به او سفارش مي كند كه خود را بشناسد و بر قدر و منزلت خويش واقف گردد و چون اين شناخت وقوف بر منزلت،آدمي را به سر منزل عزت رهنمون مي سازد. آدم منفي قيمت همه چيز را ميداند و ليكن ارزش هيچ چيز را نمي داند .
انتقاد پذيري:خود شكن،آينه شكستن خطاست. كسيكه از شنيدن انتقاد ناراحت مي شود و نمي خواهد واقعيات را آنچنان كه هست ببيند و از ديدن آينه تمام نماي اوضاع خود كه افكار مردم است سخت ناراحت مي شود.
نشانه هاي عزت نفس پايين : رنجورتر ، منفعل تر ،فكر مي كنند انتقاد آنها را خرد ميكند ، كمرو هستند ، از خود متنفرند، نسبت به خودشان شك دارند ،زود دلسرد و نااميد مي شوند،عدم پيروي از اصول اخلاقي ،به انتقاد حساس هستند داراي منافع بيروني كنترل هستند . داراي اختلالات رواني (افسردگي ، اضطراب،دل پريشاني، احساس حقارت)
اوج تلاش هر فرمانده رسيدن به رهبري است
حضرت علي (ع) :وقتي كه از ديگران بي نياز باشي از همه مردم بلند مرتبه تري
امام سجاد:دست حاجت نزد مردم دراز كردن زندگي را پست و خوار مي سازد و حيا و شرم را از بين مي برد و وقار و سنگيني را كم مي نمايد.
عوامل موثر بر عزت نفس : ترك گناه ، نيكو خصال شدن
اطاعت از خداوند ،سبب احساس بي نيازي فرد مي شود و در نتيجه تن به ذلت و خواري نمي دهد.
اميد نبستن به مردم : وقتي فردي بندگي خدا پيشه كند و فقط از او كمك بخواهد چشم انتظار از ديگران فرو مي بندد
خوشايند سازي محيط خدمتي
 با خونسردي و زبان خوش با مافوق صحبت كنيد نه از او بترسيد و نه او را تهديد كنيد .
 هنگامي كه فرد از شغل خود احساس رضايت كند ناخودآگاه مسئوليت خود را با دقت بيشتري انجام مي دهد و نه تنها از كار خسته نمي شود بلكه از انجام دادن آن احساس مسرت هم خواهد كرد .
 خوشايند سازي را تغيير عوامل محيط كار در جهت رضايت فرد شاغل مي نامند
 افراد نه خوبند و نه بد هستند آنها براي كار معيني خوب يا بد مي شوند.
 عدم پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي كاركنان درحد امكان به نحوي كه با وضعيت رواني و شغلي آنان مطابقت داشته باشد موجب مي شود كه كاركنان نابالغ و رشد نيافته باقي

بمانند .
 تفويض اختيار و مسئوليت و اجازه دادن به افراد در تصميم گيري موجب افزايش رضايت شغلي است . پذيرفتن سبك مديريتي مديران. عدم ابهام در مسئوليت ، داشتن عزت نفس ، داشتن ارتباط مثبت و دوستانه با همكاران و مديران ، فرصت ارتقاء و پيشرفت، مبناي دستمزد چون پول مي تواند مبنا و نماد موفقيت و احترام باشد ، ايجاد مشاركت با كاركنان ، حذف سيستم بوركراتيك ، داشتن همكاران صميمي و كمك كننده . ( ما از همكاران خود ابزاري براي بيان مشكلات و يك منبع براي آسايش و راحتي استفاده مي كنيم . ) انتخاب و انتصاب مناسب ، وضوح شغلي ( نداشتن ابهام و روشن بودن نقش و وجود باز خورد كه نشان دهنده نتايج كار مي باشد).

 شرايط فيزيكي محيط كار نقش مهمي در رضايت شغلي دارد ( نور ، درجه حرارت ، بهداشت ، محل كار ، ابزار و … )
 يكنواختي موجب نارضايتي شغلي ( افراد مي خواهند مشاغلي داشته باشند كه به آنها فرصت بكارگيري مهارتها و توانائي و انجام وظايف متنوع و آزادي عمل را بدهد . )
حالتهاي رواني احساس :
۱) افراد بايد كارشان را با معني تلقي نمايند و نتايج كارش محسوس باشد . ۲)كاركنان بايد نسبت به كار و نتايج آن احساس مسئوليت نمايند .۳)آگاهي از نتايج كار
با بدگماني و بدبيني شديداً مبارزه كنيد :

 بدگماني اعتماد و انگيزه را در كاركنان از بين مي برد . هميشه افكار خود را تحت كنترل داشته. نگذاريد كه بدگماني شما به ديگران سرايت كند . اگر به كسي بدگمان هستيد فوراً قضيه را بطور كامل روشن كنيد و به بدگماني خود خاتمه دهيد
 هنگام برخورد با يك مشكل جديد مسائل گذشته را دوباره مطرح نكنيد چون اينكار مشكل جديد را سخت و پيچيده مي كند . تا آنجا كه مي توانيد با قضايا واقع بينانه برخورد نمائيد .

نحوه برخورد با فرد عصباني و خشمگين
بدون حركت و آرام بمانيد (فرد عصباني دستانش را در هوا تكان مي دهد)
دست شما آرام و حاكي از خونسردي (صورت او با خشم عصبانيت )
دست شما به نشان پذيرش ،باز (او دستانش را به علامت عصبانيت مشت كرده )
با آرامي و متانت صحبت كنيد (او داد مي زند )
هنگام برخورد با فرد عصباني به هيچ وجه به او نخنديد. متناسب با شرايط ،از يكي از عبارتهاي زير استفاده كنيد :
شما راست مي گوييد – حق با شماست – من نمي توانم شما را مقصر بدانم- من هم مثل شما فكر مي كنم
شخص عصباني نياز به يك نفر دارد كه حرفهايش را بشنود و شما مي توانيد يكي از دوستان او باشيد

به كاركنان ابواب جمعي بفهمانيد كه مي توانيدفرماندهي لايق ،مديري پرتوان و قابل اعتماد باشيد و توانايي آن را داريد كه خشم و عصبانيت خود را از بين ببريد و آرامش را به محيط كار خود برگردانيد و سازمان را به سوي موفقيت سوق دهيد .
نكته مهم:
 نكته مهم و قابل بررسي اين است كه شخص عصباني مشكل داشته و به كمك شما نيازمند است او مي تواند دوست شما باشد و يا به دوست شما تبديل شود و چنانچه نتوانيم او را قانع كنيم يا كمكي به وي نمائيم به دشمن ما تبديل مي گردد
 هنگام مواجه شدن بافرد خشمگين و عصباني نبايد از خود ضعف نشان داده و بترسيد و يا مقابله به مثل كنيد يعني نبايد بر عصبانيت او بيفزايد چون در اين صورت به اعتبار شما لطمه خواهد خورد و كارائي شما كم خواهد شد .
 اگر در برخورد با كاركنان تحت امر مرتكب اشتباه شده ايد و افراد تحت امر به خاطر آن از شما عصباني شده اند اشتباه خود را پذيرفته و درصدد جبران آن باشيد و اگر مقصر نيستيد سعي در آرامش خويش داشته باشيد .
نكاتي براي بهتر زيستن
۱) بخشندگي را از گل بياموز زيرا گل ته كفشي كه لگد مالش مي كند را هم خوشبو مي كند .
۲) اينكه من دست خالي به سوي مردم دراز كنم و كسي چيزي در آن نگذارد بدبختي نيست . بدبختي اين است كه من دست پر به سمت مردم دراز كنم و كسي چيزي از آن بر نگيرد .
۳) ممكن است كسي را كه با او خنديده اي را فراموش كني ولي كسي را با او گريسته اي را هرگز از ياد نخواهي برد
۴) بياد داشته باش كه خوشبختي اين نيست كه تو چه داري يا چه هستي خوشبختي صرفاً آن چيزي است كه كه در درون تو مي گذرد.
۵) هرگز نباخته اي ، ماداميكه از شكست خود چيزي آموخته باشي
۶) ريشه ،گلي است بي اعتنا به شهرت و آوازه
۷) آن كسي كه در حال تولد نباشد در حال مرگ است .
۸) لاك پشت ها راه را بهتر از خرگوش ها مي شناسند .
۹) اشخاص را مانند چاي كيسه اي در نظر بگيريد تا در آب داغ نيفتند متوجه جوهر وجودي خود نمي شوند .
۱۰) هرگز تسليم نشو هر روز معجزه تازه اي اتفاق مي افتد
۱۱) ديگران را ملامت نكن مسئوليت هاي زندگيت را خود بپذير
۱۲) گوش كردن را ياد بگير ، فرصتها گاه با صداي آهسته در مي زنند .
۱۳) هرگز اميد را از كسي سلب نكن شايد اين تنها چيزي باشد كه دارد
۱۴) وقتت را تلف ماتم گرفتن براي اشتباهات گذشته نكن از آنها درس بگير و بگذر
۱۵) مردم دار باش هرگز كسي را از خود نرنجاني

۱۶) از زمان يا كلمات با بي توجهي استفاده نكن هيچكدام قابل بازگشت نيستند .
۱۷) هيچ فرصتي را براي ابراز محبت از دست نده
۱۸) نگو وقت نداري تو دقيقاً همان تعداد ساعت در روز را دراختيار داري كه پاستور و ميكل آنژ و … در اختيار داشتند
۱۹) حال و هواي بچگي رافراموش نكن .

۲۰) به افكار بزرگ فكر كن اما از شادي هاي كوچك لذت ببر .
۲۱) شريك زندگيت را با دقت انتخاب كن. ۹۵ درصد خوشبختي ها و بدبختي هاي زندگي ات از همين يك تصميم خواهد بود
۲۲) علي (ع) : چون از كاري ترسيدي خود را در آن انداز زيرا ترس از آن دشوارتر است از سختي حذر كردن از آن
۲۳) اگر مي خواهيم احساساتمان تغيير كند كافي است افكارمان را تغيير دهيم تا احساسات ما از آن تبعيت كند
تصميم گيري

ارزشهائي را كه براساس ديدگاه اسلامي در زمينه تصميم گيري مي توانيم مطرح كنيم :
۱) تقوا ۲) استعانت ( شامل صبر ، نماز ، روزه و دعا) ۳) مشاوره ۴) توكل ۵) ايمان
در بطن ايمان ۱۶ ركن اساسي در برگيرنده ويژگيهاي مطلوب انساني مستقر است

۱) علاقه مندي به كمال (شوق) ۲)ترس و دوري باز دارند (شفق)
۳) پارسائي و برداشت كم براي بازدهي زياد ( زهد) ۴) مراجعت و آمادگي هميشگي
۴) بينايي و بصيرت زيركانه ۵) بازگرداندن حكيمانه هرچيز به اول خود
۶) بازگرداندن حكيمانه هرچيز به اول خود ۷)پند گرفتن از عبرتها

۸)درس گرفتن از تاريخ ۹)درك فراگير و همه جانبه
۱۰)دانش ژرف و عميق ۱۱)حكم روشن و درست
۱۲)حكمي استوار و ثابت ۱۳)امر كردن به كارهاي نيك
۱۴)باز داشتن از كارهاي ناپسند ۱۵)صداقت و راستي در جايگاه هاي صدق
۱۶)بيزاري از افراد فاسد و فاسق

مسئوليت برجسته اي كه يك فرمانده بايد در آن نقش آفريني كند در ديد مرحوم صياد شيرازي
۱) قاطعيت در تصميم گيري ۲)برنامه ريزي ۳)سازماندهي ۴) ايجاد هماهنگي و كنترل ۵)ايجاد انگيزه و ابتكار
۶)چاره جويي و پيشگيري ۷)گزينش افراد صالح ۸)تشويق و تنبيه ۹)جمع آوري اطلاعات و آمار ۱۰) (۱۱و ۱۰ سوره صحف ) اي اهل ايمان آيا شما را به تجارتي سودمند كه شما را از عذاب دردناك آخرت نجات بخشد دلالت كنم؟ آن تجارت اين است كه به خدا و رسول او ايمان آوريد و با مال و جان در راه او جهاد كنيد در اين كار اگر دانا باشيد براي شما بهتر است . ره آورد اين تجارت آمرزش گناهان ، بهشت برين و مهمترين آن:
((نصر من ا.. و فتح القريب))

نكات مورد توجه در تصميم گيري

 از تصميم گيري عجولانه خودداري نماييد تمام اطلاعات را جمع آوري بعد تصميم گيري كنيد . مشورت كنيد ،مشكلات را پيش بيني كنيد ، تمام افرادي كه با مسأله مرتبطند از تصميم با خبر كنيد
 كاركنان را تشويق كنيد خودشان بر عملكرد خودشان نظارت داشته باشند ( با برگذاري جلسات كوتاه در مورد پيشرفت كار بر طبق هدفها گفتگو كنيد )
 وقتي كار خوب پيش نمي رود بيشتر سعي كنيد علل آنرا پيدا كنيد و مشكل را حل كنيد تا اينكه كاركنان را سرزنش كنيد .

 باعث نشويد كاركنانتان از مواجه با مشكل بترسند. اگر افرادتان بدانند زود عصباني شده و كنترل خود را از دست مي دهيد اشتباهات را تا زماني كه كاملاً بحراني نشده است از شما مخفي مي كنند. افراد را تشويق كنيد با جوابي براي اين مشكل پيش شما بيايند .

 افراد را مسئول بررسيهاي كيفي خودشان كنيد اگر افراد منتظر باشند ديگران اشتباهات آنها را اصلاح كنند معيارها تنزل مي كنند .
 بر تمام موجودي سازمان نظارت داشته ، تدابير امنيتي شديد مانع از فريبكاري مي شود با خلافكاران سرسخت باشيد
 يقين حاصل كنيد كه هيچ كس چيزي را بدون اجازه شما به خانه نمي برد نظمي ساده برقرار كنيد و آن وقت سخاوتمندانه به افراد اجازه استفاده از ابزار را بدهيد .

 مشكلات كاركنان را بايد شناخت و هر چه سريعتر آنها را بايد رفع كرد . مشكلات خيلي كوچك را اگر ناديده بگيريد كم كم به مشكلات نسبتاً جدي و بعد به بحرانهاي نسبتاً حاد تبديل مي شود . اگر لازم بود مشورت كنيد بايد سريع اقدام كنيد وگرنه ممكن است در گرداب مشكلي فرو رويد .آل عمران ۱۵۹ ( اين آيه پس از جنگ احد نازل شد ) زماني كه به لحاظ شكست غم و اندوه خاصي بر جبهه اسلام حكم فرما شد خداوند با نزول اين آيه پيامبر را راهنمايي كرد .
۱- موهبت الهي : به عنايت خداوند تو با آنان خوشخو و مهربان شدي
۲- گذشت : بدخويي عامل تنفر عمومي و انزوا در جامعه

 مدير بايد داراي اخلاقي خوش و رفتاري خوب باشد . اين صفت براي مدير در حوزه اي كه مديريت مي كند عامل جذب است
 (اگر تندخو و سخت دل بودي مردم از گرد تو پراكنده مي شدند ) (فاعف عنهم) ((پس چون امت به ناداني درباره تو بد كنند تو درگذر ))
۳- فوق گذشت: و براي آنها طلب آمرزش كن از خدا و (استغفرالهم)چون همه حقوق مربوط به تو نيست بعضي ها حق خداست .
۴- مشاورت : و با آنان در كار حكومت و جنگ مشورت كن
۵- تصميم گيري : در هنگام تصميم گرفتن قاطع باش و برخدا توكل كن
۶- خشنودي خدا ، اعتماد به خدا

۷٫ كه خدا آنان را كه بر او اعتماد كنند دوست دارد و ياري كند .
وظيفه شما آن است كه فضائي ايجاد كنيد كه در آن اعضاي گروهتان تشويق شوند نظرات نويي ابراز كنند
 حدود اختيارات خود را براي تصميم گيري بشناسيد .
 پيش از هر تصميم اطلاعات مربوط را جمع آوري كنيد . برمبناي واقعيات تصميم بگيريد نه احساسات
 نگراني هيچ ثمري ندارد راجع به مسائل خوب فكر كنيد بررسي كنيد و اگر واقعاً نياز به كمك داريد از كمك گرفتن از ديگران اكراه نداشته باشيد .
 اگر امتيازي به كسي داده مي شود وضعيت را براي او روشن كنيم كه عادت در او ايجاد نكند و افراد حق خود را بدانند
 مهم : حتماً در اتخاذ تصميمات مشورت كنيد و از تجربه ديگران استفاده كنيد .
 هميشه در داخل و خارج يگان به راهنمايي مديران با تجربه تر گوش كنيد . سؤال كنيد بعد ساكت باشيد و گوش كنيد .
 به نظرات همه با دقت گوش كنيد افرادي كه جوانند تصور نكنيد كه چون سن آنها كم است اشتباه مي كنند . ممكن است آنها مسائل را با وضوحي ببينند كه شما نمي بينيد .
 با كساني كه تصميم گيري شما بر آنها تأثير خواهد گذاشت صحبت كنيد با گفتگويي متقاعد كننده نه با تحميل
 هيچ وقت در موقع تصميم گيري به فريب و نيرنگ متوسل نشويد ( مشورت كنيد و نظرات را ناديده بگيريد .)
 تغيير را بتدريج و در طي يك مدت زمان ايجادكنيد ، يك تغيير موضع يك شبه ضربه روحي سختي وارد مي كند .
 افراد احتياج به آزادي براي تصميم گيري دارند اما در چهارچوب قيود منطقي ، شرح وظايف كاري خوب است ولي نه با چنان تفصيل و ريزه كاري كه براي كارمندان خفقان آور باشد و ابتكار عمل را از آنها بگيرد .

 اجازه دهيد تصميم گيريها را پايين ترين رده هاي ممكن انجام دهند اما باز هم مسئول نهائي شمائيد .
 با ارائه الگو و سرمشق ،افراد را در تصميم گيري راهنمائي كنيد به آنها نشان دهيد كه چگونه مشورت كنند و تصميمات خود را بقبولانند .
 تصميم درستي كه دير اتخاذ شود به همان اندازه بي فايده است كه تصميم نادرستي زود گرفته شود .
 درباره افراد يا اوضاع كار قضاوتهاي عجولانه نكنيد احساساتي كه تحت تأثير ظاهر افراد بوجود مي آيد با نظرات آني و زود گذري كه در ذهن شكل مي گيرد ممكن است كاملاً اشتباه و يا حتي زيانبار باشد .
عجولانه تصميم گيري نكنيد

نظر ۱۰۰۰ نفركه درمورد مهمترين خصوصيت مدير عنوان كردند: مصمم بودن است
 هميشه به دنبال پيدا كردن راههاي بهتري براي انجام كارها باشيد .
 بيش از حد محتاط و محافظه كار بودن كاركنان را خسته مي كند
 گرفتن تصميم تازه آغاز راه است . چالش بزرگتر اجراي آن تصميم است
 وقتي تصميم مي گيريد تا انتها آن را دنبال كنيد . (فراموش نكنيد )

 درخصوص –چرا- براي تصميم شما ناراحت نشويد و پاسخ منطقي براي آن داشته باشيد چون افراد در برابر تغيير و تحول مقاومت مي كنند .
 مهم : گردهمايي هايي بگذاريم فقط براي ارتقاء كيفي برنامه ها
 كاري كنيد كه افراد از تصميمات ضعيف خود درس بگيرند آنها را آموزش دهيد و تشويق كنيد نه آنكه انتقاد و سرزنش نماييد.
 وقتي خودتان تصميم مي گيريد اشتباه خود را بپذيريد وآن را اصلاح كنيد .
دين درماني و كاربرد مثبت نگري اسلامي در روان درمانگري

 تجربه هاي مثبت و خوب خود را باز شناسيد و نقش آنها را در افزايش احترام به خود و ارتقاي عزت نفس بازيابيد و توانائي شناخت جنبه هاي مثبت ديگران را نيز كسب كنيد .
 (مريم ۹۶) كساني كه در باطن با ايمان و در عمل نيكوكار هستند خداي مهربان آنها را ( درنظر خلق ) محبوب مي گرداند
 ( حضرت علي (ع) ) دارو و درمان تو درتوست ولي احساس نمي كني و درد تو از توست ولي نمي بيني ، مي پنداري كه شئ كوچكي هستي حال آنكه دنياي بزرگتري در تو پيچيده شده است .

 نگرش صحيح نسبت به مسائل و ناكامي ها موهبتي است كه به واسطه آن آدمي در مواجه با نمونه هاي به ظاهر موزون خلقت ، زيبايي و توانائي را در آنها مي بيند و حتي در زشتيها نيز زيبائي ها را جست وجو مي كند . (قرآن كريم) با هدف كاهش فشار وارد بر انسان در رويارويي با مصائب و حوادث شيوه ها و عملكردهائي را آموزش مي دهد تا با دستيابي به نتايج مطلوب ، آرامش بيابد (توجه به شيوه هائي چون )
 توكل به خداوند ( مائده ۱۱ ، انفال ۶۱ ) صبر و بردباري ( بقره۱۵۳) توبه (فرقان ۷۰) رضا به مشيت الهي (بقره ۲۱۶) دعا وعبادت ( آل عمران ۳۸ ، مومن ۶۰ ) عفو و گذشت (حج ۶۰، نساء ۹۹ ) سپاس و شكرگذاري ( نمل ۴۰ ، فاطر ۳۰) نگرش در طبيعت و تفكر در آن ( روم ۵۰ و ۲۱ ، انعام ۹۹ )
 فروستر : اگر ارزيابي افراد از خودشان و ذهنيتي كه نسبت به خود دارند مثبت باشد از سلامت و سازگاري بيشتري برخوردار خواهند بود .
 وقتي مثبت تر و واقع بينانه تر بينديشيد از عزت نفس و كارائي بيشتري برخوردار مي شويد .

 روانشناسان معتقدند كه يكي از فراگيرترين بيماريهاي زمانه ما تفكر منفي است . تفكر منفي بيماري مهلكي است كه ذهن ، احساسات و جسم انسان را مبتلا مي سازد . افكار منفي موجب عصبيت ، اضطراب ، دشمني ، خشم و خستگي توليد مي كنند به عكس افكار مثبت موجب اميدواري ، آرامش ، محبت و دلگرمي مي شوند .
 پيامبر اكرم (ص) گمانها ي خود را در حق برادران خود نيكو كنيد تا دل به آلايش و طبع پاك را ه غنيمت بريد .
 آيه ۲۸ نساء : خداوند مي خواهد كار را بر شما آسان كند كه انسان، ضعيف خلق شده است
 مثبت نگري در اسلام : بررسي آيات قرآن كريم نيز نشان مي دهد كه اغلب تاكيدها بر خوبي ها ،درستي ها و نقاط قوت افراد است و ضعف و كژي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد . پروردگار عالم با توجه به توانايي ها و ظرفيت بشر مي فرمايد (من در زمين انسان را خليفه خود قرار دادم(بقره ۳۰) از روح خود در او دميدم (حجر۲۹)ما بر آسمانها و زمين و كوه هاي عالم امانت عرضه كرديم همه از تحمل آن امتناع ورزيدند تا انسان (آن را )پذيرفت(احزاب۷۲)و به درستي كه ما انسان را در زيبا ترين هيات آفريديم(تين ۴))
 از اين رو خداوند با تكيه بر توانايي ها، انسان را به احسان دعوت مي كند و مي فرمايند: اگر احسان و نيكي كنيد در حقيقت به خود نيكي مي كنيد(بني اسرائيل ۷)
 خداوند كه خالق انسان است به دنبال عيب جويي از مخلوقش نيست و همواره از محاسن و خوبي هاي او مي گوييد
 خداوند دوست نمي دارد كسي به عيب خلق صدا بلند كند (نسا ۱۴۸)
 با بررسي مجموعه اين آيات مي توان نتيجه گرفت كه خداوند در مقابل ضعفهاي بشر گذشت فراوان دارد و بيشتر بر نكات ومثبت ، دوستي ها و راستي هاي او تكيه مي كند. اين نوع نگرش به انسان مي فهماند كه او هم بايد نسبت به سايرين و حتي خود با ديدي مثبت بنگرد . خوبي هاي مردم را ببيند و به زبان خوش با آنها تكلم كند (بقره ۸۳) و پيوسته نقاط ضعف و سستي خود و ديگران را در نظر نگيرد.البته اين مسئله بدين معنا نيست كه حقيقت را قلب سازد و از زشتي هاي حقيقي در گذرد بلكه منظور آن است كه انسان بتواند با خود و ديگران در تعاملي صحيح و سازنده ،روابطي همراه با مهرباني و گذشت برقرار كند و در نتيجه در آرامش زندگي كند .

 امام صادق(ع) : لغزش هاي مومني را جستجو نكنيد زيرا هر كه در پي لغزشهاي برادرش باشد خداوند لغزشهايش را دنبال مي كند. از مجموعه آيات چنين استنباط مي شود كه رحمت او بر غضب پيشي گرفته است
 خدا فقط پروردگار آدم هاي خوب نيست بلكه خداي آدمهاي بد هم هست و آنها را مورد لطف قرار مي دهد.
 امام محمد باقر(ع) : نزديكترين حالت بنده به كفر اين است كه با مردي عقد برادري در دين بسته باشد و لغزشها و خطاهاي او را شماره كند تا روزي او را به آننها سرزنش نمايد .

 امام محمد باقر(ع) : بر شخص مسلمان واجب است حتي اگر هفتادگناه كبيره از مسلمان ديگري سراغ دارد پرده پوشي نموده و آبرويش را حفظ كند .
 در همه اين روايات تاكيد اصلي بر اين است كه افراد در روابط خود با ديگران بيشتر به نقاط مثبت و قوت يكديگر توجه كنند و بدانند كه خداوند دوست دارد انسان ها درباره هم خوب فكر كنند و خير خواه يكديگر باشند و از ضعف ها بپرهيزند تا آن ضعف ها دامنگير آنهاو ديگران نشود.
 اما سجاد(ع) : هنگام بيماري يا زماني كه اندوه و گرفتاري اي بر ايشان عارض مي شد به جاي آنكه آن را بدبختي و شر بدانند به درگاه خدا سپاسگزاري ميفرمود و آن را مايه خير و عامل نجات ازمعاصي و كفاره گناهان مي دانستند.

 در واقعه عاشورا وقتي عرصه بر امام حسين (ع) و يارانش تنگ تر شد و جنگ شرايط دشواري يافت ايشان به جاي ترس از مرگ و شدت بلا و سردرگمي ،يارانش را به صبر دعوت فرمود و جنبه مثبت موضوع را پيش كشيد و آنها را به شهادت متذكر شد و آن را معبر رهايي و پل اتصالي براي رسيدن به لقاءالله يعني محبوب حقيقي خود معرفي نمود .

 امام علي (ع) اگر از كسي خوبي ديدي از آن بسيار ياد كن و سپاسگزاري نما و اگر متوجه بدي كسي شدي تا حدامكان پرده پوشي كن .

آيين مشورت و شرايط مشاورين

۱- عقل و خرد ۲- آزادگي و ايمان ۳- دلسوز و با محبت و علاقه مند ۴- راز دار
 اگر غير مسلماني هم دوست شما باشد و او با شما مشورت كند و مطلبي را به شما بگويد اگر برويد پخش كنيد اين هم گناه دارد چه برسد به دوست مسلمان
 مشاورين نالايق : بخيل ، حريص ، ترسو ، آدم مستبد و خود راي كسي كه پيوسته رنگ عوض مي كند لجوج دروغگو

 آفات تصميم گيري :ترديد و دودلي ، احتياط بيش از حد ، وسواس در برخورد با مسائل مختلف ، امروز و فردا كردن ، ترس و وحشت از مسائل و حوادث بزرگ و احساس حقارت در مقابل آنها ، دستپاچگي در برابر حوادث پيش بيني نشده .
برنامه ريزي (تصميم گيري در زمان حال براي انجام عملي در آينده )

 هيچ وقت با هدفهايي كه ميدانيد دست نيافتني است موافقت نكنيد در عوض بايد ترديد هاي خود را نسبت به آن هدفها قاطعانه ابراز كنيد از اينكه مدير شما در رده بالاتري است نترسيد و حرف خود را بزنيد
 ماهرانه در شيوه مديريت تغيير ايجاد كنيد
 هنگام برنامه ريزي مشورت كنيد

 برنامه ريزي بايد روشن باشد يعني اجرا كننده نياز به مفسر نداشته و خودش هم تفسير نكند يعني بايد ها كاملا روشن باشد
 اطلاعات و پيشنهادهاي افراد را جمع آوري كنيد

 هدفهاي روشني را تعيين كنيد . هدفهايي را در نظر بگيريد كه نياز به سختكوشي دارند (اگر هدفها را به آنها تحميل كنيد مقاومت مي كنند)
 در جنگ احزاب پيامبر در خصوص حفر خندق چنان دقيق برنامه ريزي كرد كه پس از اتمام كار دشمن سر رسيد
 تمام توجه خود را به مقصد معطوف كردن كافي نيست بايد مسير را نيز برنامه ريزي كنيد .
 خلاقيت را تشويق و حمايت كنيم خيلي مفيدتر است كه نظر ها را پرورش دهيم تاآنكه آنها را رد كنيم بدين گونه گروه شما در تفكر خود جسور و مطمئن خواهد بود .

 سعي بر اين باشد كه افراد ساكت را هم به حرف آوريم
 همه افراد شما خلاقند و بر عهده شماست كه كاري كنيد ايده هاي خود را بروز دهند
 برنامه هاي احتياطي را در نظر بگيريد اگر برق رفت ، آب قطع شد
 برنامه ريزي كوتاه مدت : فقط با كسب مهارت در برنامه ريزي هاي كوتاه مدت مي توانيد به آن درجه اي برسيد كه آينده شركت در دستان شما قرار گيرد (برنامه روزانه هفتگي و ماهيانه)

 مديران از قبل درباره هدفها و اقدامات مورد نظر مي انديشند و كارها يا اقدامات آنها براساس يك روش برنامه يا منطق قرار دارد نه بر اساس نوعي هراس
 در بخشهايي از كارتان كه چندان به آن علاقه نداريد سخت كار كنيد وقتي در آن بخشها پيشرفت كرديد پي ميبريد كه بايد آنها را بيشتر دوست داشته باشيد .
 مديريت بد موجب تضعيف روحيه و اشتياق افراد گروه مي شود
 افراد بايد تاوان هرگونه بي كفايتي و عدم كارايي مديران را بپردازند
 وقت شما بايد صرف برنامه ريزي سازماندهي كنترل رهبري شود
 مديري كه هدفي نامناسب انتخاب كند مديري است بدون اثربخشي

 تعيين زمانبندي مشخص براي برنامه ها .( برنامه ريزي مي بايد توام با زمان بندي باشد يعني برنامه در بستر زمان باشد)
 برنامه ريزي توام با زمان بندي معيار مناسبي براي فرمانده در ارزيابي پيشرفت كار خود به شمار مي رود
 برنامه ريزي بايد دقيق و از نظر كمي و كيفي بايد كاملا روشن باشد (براي مجري ايهام نداشته و موجب سرگرداني او نشده لذا براي اين منظور بايد با ساده نويسي و گويا كردن متن برنامه آشنا باشيم)
 اعلام دقيق برنامه به منظور فراهم آوردن زمينه تحقق آن . برنامه بايد از هر گونه كلي گويي خالي و كاملا جنبه عملي و عيني داشته باشد .
 برنامه ريزي براي ماه ، هفته ، روز

(فهرست كنترل فعاليت هاي روزانه ، فهرست جديد از كارهايي كه بايد انجام شود ،در پايان روز آن را مرور كنيم ، مشكلات افراد ، تصميم گيري ، واگذاري مسئوليت به افراد ، رهبري و انگيزش)

سازماندهي

 رسيدگي به تماسهاي تلفني و ملاقات كنندگان غير منتظره را به ديگران بسپاريد . حقوق مي گيريد كه مدير باشيد نه منشي
 از كاركنان بخواهيد براي بهبود بازده كار پيشنهاد دهند از افراد دعوت كنيد كه پيش شما بيايند و پيشنهاد خود را توضيح دهند .
 دو نكته در سازماندهي و فعاليت در يگانها حائز اهميت است ::: شناخت نيروي انساني و به كارگيري منطقي و صحيح نيروي انساني
 به افرادتان كمك كنيد و بازده كارشان را بالا ببريد
 در يك سازمان مهمترين جزء نيروي انساني است

 براي افراد روشن كنيد وقتي كه نيستند چه كسي مسئول است با محول كردن بخشي از كارتان به افراد، مديران مستعد را ارزيابي كرده و از تداوم كار نيز اطمينان حاصل كنيد .

 يا پيگيري مداوم كار براي خود وجه كسب كنيد . وقتي همكاران و اعضاي گروه موافقت مي كنند تا در تاريخي مقرر كارهايي را انجام دهند يا اطلاعاتي را به شما بدهند اگر احساس كرديد پشت گوش مي اندازند آنها را تحت فشار بگذاريد
 نيازهاي آموزشي را بشناسيد و براي ارتقا آموزش تدارك ببينيد .
 قدرت تصميم گيري و مسئوليتهاي افرادي را كه مي توانند از عهده چالشهاي بزرگتر هم برآيند افزايش دهيد . بسياري از افراد مي توانند خيلي بيشتر از آنچه مديرشان اجازه مي دهد موثر باشند .

 هر وقت كه ممكن بود تصميم گيري را به خود افراد محول كنيد اين كار جدا از آنكه به شما وقت آزاد بيشتري براي اداره سازمان مي دهد ،كمك مي كند كه كارمنداني با توانايي هاي بالاتر براي سمتهاي پايين تر استخدام كنيد
 با صحبتهاي مديرتان متقاعد نشويد كه بايد ساعتهاي طولاني كار كنيد و در پايان وقت اداري به خانه برويد (بعد از ظهر به خانه برويد و روي موارد مهم فكر كنيد)

 افراد را تشويق كنيد كه صحبتهاي خود را كوتاه و و مختصر كنند (زمان تعيين كنيد بهتر است )
 براي اداره سازمان ، در دفترتان به روي همه باز باشد اما افراد را به ملاقاتهاي وقت و بي وقت ترغيب نكنيد از افراد بخواهيد وقت ملاقات بگيرند (آجودان خوب تعيين كنيم)

 كاري نكنيد كه ملاقات كنندگاني كه براي كار كوچكي آمده اند و قرار نيست مدت زيادي بمانند خيلي احساس راحتي كنند
 از تمام حق مرخصي خود استفاده كنيد . به قدر كافي استراحت كنيد تا سرحال و تندرست بمانيد .
 هرگز كارمندي را كه حامل حقايق تلخ هست از خود نرانيد و مورد مواخذه قرار ندهيد اگر چه اخباري كه به شما مي رسد ممكن است ناراحتتان كند . اما تقصير با حامل خبر نيست و تنبيه و مجازات وي باعث تغيير حقيقت نمي شود بي خبري از حقايق شايد خوشايند باشد اما بايد بدانيد كه اين امر در حرفه مديريت مهلك و نابود كننده است .

 براي حل مشكلات سريع و مصمم اقدام كنيد ولي نه با شتاب (پارچه را دوباره اندازه بگيريد و يك بار ببريد)
 وقتي كارمندان مطلوب لب به شكايت مي گشايند اگر چه كارمند برجسته شما انگشت روي مواردي بگذارد كه شما خوشتان نمي آيد اما بايد از اين مسائل طرح شده از سوي اينگونه كاركنان خود استقبال كنيد . بيشتر كارمندان معمولا فقط آنچه را كه شما مي پسنديد بيان مي كنند اما عده كمي از كاركنان با ارزش هستند كه لب به طرح حقايق و واقعيتها مي گشايند بنابراين به دقت به سخنان اينگونه كاركنان گوش دهيد .
نظارت

 عملكرد خود را بر اساس هدفهايتان ارزيابي كنيد
 اگر به هدفهايتان نمي رسيد ناكامي خود و تقصير را به گردن بقيه افراد نيندازيد ، مسئوليت بپذيريد
 فشار كار مستمر به وجود نياوريد با اين كار به سلامتي خود و اعضاي گروهتان لطمه ميزنيد . اگر شيوه شما آمرانه يا تهديد آميز باشد باعث افزايش ميزان غيبتها و تغييرات كاركنان مي شويد .

 افراد بايد بدانند چه انتظاري از آنها داريد اگر مرتب سوءتفاهم بوجود آيد و يا تداوم و پيوستگي در كار نباشد افراد توانا خواهند رفت. پس با تمام كاركنان ارتباط نزديك داشته باشيد .
 از پشت در بسته سازمان را اداره نكنيد .در سازمان حركت كنيد و كار را زير نظر بگيريد و در جريان كار باشيد اما منتظر نباشيد كه مشكلي پيدا كنيد . از افراد سوال هاي سطحي نپرسيد مثلا كار چطور پيش مي رود بلكه سوال خاصي بپرسد كه او هم به سوال توجه كند .

 با افراد فقط وقتي مشكلي پيش مي آيد صحبت نكنيد منصف باشيد و وقتي كارها هم روبه راه است از آنها تشكر كنيد .
 اگر از چيزي ناراحت هستيد رو راست باشيد. براي حفظ آرامش مشكلات را ناديده نگيريد مصر باشيد كه به جزئيات حتي كوچك هم توجه دقيق داشته باشند
 فرياد نزنيد، ناسزا نگوييد ، زود عصباني نشويد . كنترل اول از خودداري شروع مي شود.اگر مودب باشيد و مصر بر حرف خود ،كاركنانتان از فرمانهاي شما تبعيت مي كنند . به كاركنان هم زيان ناشي از رفتار پرخاشجويانه در محيط كار و در خارج را توضيح دهيد .

 ياد بگيريد كه چگونه به طرزي خوشايند چيزي را كه مطلوب تشخيص نمي دهيد رد كنيد . بالا بردن صدا باعث نمي شود كه حرفهايتان قانع كننده تر باشد .
 هميشه در چارچوب سياست عمل كنيد اگر با سياستي مخالفيد استدلالي قوي بياوريد كه موجب تغيير آن شده در اين فاصله از سياست وضع شده پيروي كنيد .

 از مديرتان بخواهيد كه دستورها را خودش به كارمندان شما ندهد اگر مديرتان مرتب سعي كند شما را ناديده بگيرد كنترل از دست شما خارج مي شود .
 جلساتي را كه رياست آن را بر عهده داريد به موقع آغاز كنيد . كار را زود شروع كنيد و جلوي وقت نشناسي كاركنان را بگيريد . همه را در بحث شركت دهيد و از موضوع بحث خارج نشويد . خلاصه مذاكرات را فوري تكثير كنيد و اطلاع دهيد .
 جلساتي كه در پايان روز برگزار مي شود افراد در مطلوبترين وضع خود نيستند .

 جلساتي كه مديريت خوبي ندارد وقت را هدر مي دهد .
 اگر ميزان نقل و انتقال بيش از ۱۰ در صد و ميزان غيبت بالاي ۳ درصد بوده ايراد را در درون سازمان و در وضع مديريت خودتان جستجو كنيد .
 لنگر مديريت و فرماندهي خود را به لنگر قويترين مديريت جهان هستي وصل كنيد . مديريت و فرماندهي مطلقي كه كوچكترين عيب و نقصي در آن وجود ندارد از آن خداست .
آموزش

 

 مديران موفق به طور منظم كارمندان خود را در تمامي سطوح آموزش مي دهند ، آموزش به كاركنان كمك مي كند از موفقيتها و اشتباهات ديگران درس بگيرند
 افراد از راه حواسشان ياد مي گيرند بخصوص با نگاه كردن و انجام دادن پس فقط به مربيان نگوييد نشان بده و درس بده
 كاري كنيد كه كارآموزان در آرامش باشند اگر معضب باشند چيزي ياد نمي گيرند اگر افراد مطلبي را متوجه نمي شوند تشويقشان كنيد بدون آنكه احساس كنند خطا كارند يا كند ذهنند ، سوال كنند

 به خاطر آنكه كار داريد كلاس آموزش را با عجله تمام نكنيد سرعت كار را قدرت فراگيري فرد مشخص مي كند .
 هميشه براي افراد دليلي براي يادگيري بياوريد
 عملكرد هر فرد را از بالا نگاه كنيد و بررسي كنيد و به افراد ياد بدهيد كه قوتهايشان را تقويت و ضعفهايشان را اصلاح كنند و استعدادهايشان را بپرورانند .
 جلسات آموزشي را صبح زود و كوتاه برقرار كنيم .
 كلاسهاي آموزشي را در محيطي راحت ، ساكت و داراي تهويه مناسب برگذار كنيد
 با همه صحبت كنيد طوري كه همه مشاركت داشته باشند . سوال كنيد تا حواس افراد به شما باشد و كمك كنيد كه افراد خودشان جواب را پيدا كنند .
پرورش استعدادها

 به هر يك از اعضاي گروهتان كمك كنيد استعداد خود را به عرضه ظهور برسانند
 از چرخش شغلي استفاده كنيد تا تجربه افراد بلند همت بالا رود
 افراد را آموزش مي دهيد كه بر دانش و مهارتهاي آنان بيفزاييد نه آنكه چيزي را به آنها القا كنيد يا آنها را شستشوي مغزي دهيد
 اما اگر مي توانيد به كارمندانتان كمك كنيد اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند و جسورتر باشند كمتر خجالتي و وابسته باشند .پس چرا نكنيد؟
چگونگي حل مشكلات كاركنان

 

 هيچ وقت پيش داوري نكنيد پيش داوري يعني غرض ورزي و تعصب بي جا، ممكن است مساله اي را كه شما يك مساله انضباطي تصور مي كنيد يك مشكل داخلي مربوط به اداره خودتان باشد
 هميشه گفتگو ها را خصوصي برگزار كنيد و مطمئن شويد كه كسي نمي تواند استراق سمع كند .
 بيشتر گوش كنيد اگر سه چهارم گفتگو را فقط گوش داده باشيد اين رخداد يك موفقيت براي شما بوده است . مطابق شخصيت مخاطب سوال كنيد .
 از راه گفتگو با افراد مشكلات را حل كنيد .گفتگوي دقيق و ماهرانه به شما نشان مي دهد كه اشكال كار كجاست .
 فرصتي را براي كاركنان فراهم كنيم كه مشكلاتشان را مطرح كنند .

 مشكل را از سر خود باز نكنيد و به گردن فرد ديگري بيندازيد مشكلات افرادي كه در اداره شما هستند مشكل شما هم هست
 در مواقع بحراني كاري را انجام دهيد كه درست است نه آن كه آسانتر يا معمول تر است .
بررسي و ارزيابي عوامل پيروزي و ناكامي

 انسان مي تواند از ناكامي ها عاملي براي پيروزيها ي آينده بسازد به شرطي كه
۱٫ ضعف ها را بشناسد
۲٫ كمبود ها را حس كند

۳٫ موضع گيري هاي نادرست را اصلاح كند و وضع تمام نيروهاي خود را مجددا ارزيابي كند در كوره داغ ناكامي به محك تجربه بگذارد
 ناكامي ها در دو صورت خطرناك است :
۱٫ در صورتيكه عامل ياس و نا اميدي و ضعف روحيه ها گردد
۲٫ در صورتيكه به هيچ وجه مورد تحليل و بررسي قرار نگيرد و از آنها براي تجديد نظر وتكميل برنا مه هاي گذشته جبران خطا ها و ارزيابي مجدد نيروها استفاده نشود

 وظيفه مدير است كه با انجام جلسات مكرر و مستمر و منظم به ارزيابي علل ناكامي ها بپردازد و در اين جلسات اين موارد را مورد بررسي قرار دهد ::
۱٫ پرهيز از چشم پوشي نسبت به ذكر حقايق تلخ و بررسي و اعتراف به آنها با تسلط بر نفس
۲٫ پرهيز از توجيه گري درباره عوامل شكست
۳٫ در بررسي عوامل ناكامي بايد شجاعت به خرج داد .تعصب را كنار گذاشت و با توكل بر خدا و خلوص نيت و صفاي قلب و شهامت لازم مسائل را مورد بررسي قرار داده و مسئوليت پذيرفت

۴٫ بايد به هنگام بررسي اين مسائل حساس كه وسوسه هاي شيطاني امور غير واقعي را در نظر انسان زينت مي دهد و بنا به آيه قرآن سعي در گمراه ساختن انسان دارد خود را به خدا سپرد و از پيشگاه مقدسش مدد بخواهد كه چشمي بينا و موشكاف و دلي دانا و حقيقت جو براي رسيدن به حقايق به او دهد و مصداق دعاي معروف ((خدايا حقايق را آنچنان كه هست به من نشان بده))
اطلاعات
 سازمان اطلاعاتي در جمهوري اسلامي بايد بر اساس ملاك هاي اخلاقي و انساني و مبتني بر ارزشهاي اسلامي باشد .
 حجرات ۱۲::: اي اهل ايمان بسياري از پندارها (ظن بد) بپرهيزيد كه برخي از ظن و پندارها معصيت است و نيز هرگز از حال دروني يكديگر تجسس نكنيد و غيبت يكديگر روا مداريد
((((((اعتماد و اطمينان بين خودتان و زير مجموعه ايجاد كنيد))))))

سرباز ها اهميت چنداني به گفته ها نمي دهند زيرا به حكم غريزه و تجربه مي داند هر آن چه بر زبان آيد لزوماً حقيقت ندارد براي او واقعيت مهم است يعني آنچه كه در پيرامونش روي مي دهد و او آنها را مي بيند و لمس مي كند يعني ساده لوحانه است اگر فرمانده از صرفه جويي سخن گويد و خود اسراف كند . اگر چه سربازان به سخنان چنين فرمانده اي گوش مي دهند و از روي ادب سكوت مي كنند اما در ميان خود به تمسخر و انتقاد از وي خواهند پرداخت .
 با آگاهي ،شجاعت ، جديت ، راستگويي در گفتار و رعايت عدالت درميان زيردستان و پرهيز از برتري دادن افراد بر اساس دوستي و خويشاوندي مي توان اطمينان سربازان را به خود جلب نمود .

 اگر ما به افرادمان خلاقيت و توانمندي بدهيم اين امر موجب مي شود تا آنها در بدترين شرايط بهترين تصميمات را بگيرند
 نخستين سطح ايجاد سلامت، فراهم كردن ذهنيت نقاد در جامعه است و بايد شرايطي ايجاد شود كه افراد به راحتي بتوانند وضعيت و مسائل را به نقد بكشند زيرا داشتن ذهن نقاد ، سلامت محيط و جامعه را تضمين مي كند .
 به خاطر داشته باشيد كه منصب و سمت بالاتر در نمودار سازماني ، شما را شخص بهتري نخواهد كرد. مديريت تركيبي از رهبري و خدمت است عده زيادي از مديران مايل به پذيرش جنبه خدمت كارانه مسئوليت خود نيستند .
رئيس منطقي :

 در برخورد با روساي غير منطقي عده اي معتقد بر اين بودند كه ساكت بمانند دم برنياورند و در سازمان موج ايجاد نكنند و اين شعار بسوز و بساز ، اما گاهي سوختن و ساختن بهاي گزافي بوده و مديران جديد بايد جرات شكستن سكوت را داشته باشند و بر ضد توهين و بي احترامي قيام كنند .
 در جهت مقابله با رئيس غير منطقي به دنبال يك موضع منطقي در شخصيت وي باشيد تا به او كمك كنيد كه از همان موضع، بي ثباتي و غير منطق بودن خود را كشف كند . هيچگاه بدون برخورد مستقيم با رئيس غير منطقي او را دور نزنيد و به سراغ مافوق وي نرويد .
مديران تازه كار

 زيردستانتان در واقع مهمترين عناصر در زندگي كاري شما هستند آنها حتي از رئيس سازمان نيز با اهميت ترند اما بسياري از مديران جديد تقريبا تمام وقت خود را صرف برقراري ارتباط با مديران بالا دست خود مي كنند و تنها نگاهي گذرا به افرادي دارند كه واقعا بر آينده آنها تاثير مي گذارند .
 در اول كار حداقل يك بار با تك تك زيردستان واحدتان به گفتگو بنشينيد طي گفتگوي رسمي و بدون شتابزدگي از نظرات آنها مطلع شويد . هرگز بيش از آنچه لازم است صحبت نكنيد .
زير دستان خود را بشناسيد
 در گفتگو با زيردستان، خود را نسبت به مسائل و نگراني هاي آنها علاقه مند نشان دهيد و سوالاتي را مطرح كنيد كه آنها را وادار كنند تا نظراتشان را واضح تر بيان كنند
 توانايي هاي فني و تخصصي تان به اندازه روابط انساني شما و زيردستانتان اهميت ندارد و اكثر مشكلات شما حول محور انساني مي گردد .
 مديريت اختاپوسي : مديراني هستند كه تمام كارها را خود انجام داده و در زمينه واگذاري مسئوليتها و تفويض اختيار به زيردستان دچار مشكل هستند ، اين مديران معمولا يا مشكل استعفا ، تقاضاي بازنشستگي ، انتقال و … روبرو هستند.اين مديران به زيردستان خود اعتماد ندارند و نمي دانند چگونه زيردستان خود را بطور مناسب آموزش دهند .

 كساني كه با اين مديران كار مي كنند در زمينه ارتقاي مقام معمولا دچار مشكل هستند زيرا وظيفه دشواري به آنها محول نمي شود نتيجتاً فرصتي براي نشان دادن و اثبات توانايي خود ندارند. اين افراد را نبايد به پستهاي مديريتي ارتقا داد . اين گونه مديران هيچگاه نمي پذيرند كه امتناع آنها از واگذاري امر به زيردستان دليل اصلي ضعف مديريت آنها تلقي ميشود .
فرايند حل مشكلات سازمان

۱٫ نبايد در نظر مافوق فردي مشكل آفرين قلمداد شويد ، بلكه فردي كه دائماً در صدد حل مشكلات است
۲٫ هر گاه مي خواهيد مشكلي را به مافوق بگوييد راه حل را هم در آستين داشته باشيد . ايده هاي كاربردي داشته باشيم
۳٫ مشكل را درست تعريف كنيم . اطلاعات لازم را درست جمع آوري كنيم . فهرستي از راه حل ها و بهترين آنها را مد نظر قرار دهيم
چگونه مشكلات خود را حل كنيم
 استفاده از اهداف جداول زماني و پاسخگويي . يعني مشخص كنيد كه چه كسي . چه كاري را و تا چه زماني انجام دهد تا انگيزه اي براي اقدام بين كاركنان وجود داشته باشد و موارد زير مشخص شود :

۱٫ چه كاري بايد انجام شود (وظلايف اصلي و فرعي )
۲٫ چه كسي قرار است آن را انجام دهد
۳٫ زمان پايان كار به همراه دستورالعمل زمان اتمام وظايف فرعي

۴٫ زمان برگزاري جلسه ارائه گزارش و بررسي مراحل انجام كار
چگونه مشكلات مافوق خود را حل كنيم
۱٫ بهترين راه كمك اين است كه بكوشيد تا از بروز مشكل جلوگيري كنيد
۲٫ در ارائه پيشنهادكمك است
تعريف رهبر : رهبر عبارت است از توانايي نفوذ در ديگران به نحوي كه داوطلبانه نظرات را بپذيرد
فرق رهبر و مدير : رهبر محدود به زمان و مكان نيست . هم رسمي و هم غير رسمي است .داراي قدرت عاطفي است.انتخابي و انتصابي است . عامل انگيزش آن مادي و معنوي است. ولي مدير محدود به زمان و مكان است . رسمي است داراي قدرت نهايي مي باشد . انتصابي است و عامل انگيزش آن مادي است .
مقام معظم رهبري :

 در منشور مسئولان نظام اسلامي . احساس نياز دائمي به تذكر و نصيحت را لازم دانستند . در ايدئولوژي اسلامي واژه مسئوليت جايگزين قدرت شده . رهبران و مديران در برابر خدا و مردم مسئول و عهده دار خدمتند و به هيچ وجه فرمانروايي ،قدرت طلبي و خود بزرگ بيني در اين قاموس معنايي ندارد . از آنجايي كه قدرت و مقام بدون معنويت و ارتباط دائمي با خدا فساد آور و گمراه كننده است مسئولين نظام موظفند دائماً خود را در معرض تذكرات ، نصيحت ها و حتي عيب جويي ها و انتقادات آحاد مردم قرار دهند و با شرح صدر شنوايي عيوب و اشكالات خود باشيد . و غفلت اين نكته مهم عواقب ناگواري را به دنبال خواهد داشت

 ايشان فرمودند رها كردن دل كه به جاذبه ها و مغناطيس هاي مادي به سرعت و آساني قابل جذب است خطرناك است دچار خودشيفتگي و غرور و غفلت مي شويم و لذا احتياج داريم كه بدانيم گوش فرا دادن به تذكر و نصيحت ديگران اين خاصيت را دارد كه انسان مي تواند فرصت اصلاح را براي خود ايجاد نمايد .
 اداي وظيفه با خدمت خالصانه و مجاهدانه به همنوعان
چگونگي واگذاري مسئوليت به افراد

 اگر شديدا علاقه داريد كه همه كارها را خودتان انجام دهيد شايد به خاطر آن كه فكر مي كنيد هيچ كس نمي تواند به خوبي شما كارهار ا انجام دهد . فكر موفقت در مديريت را از سر خود بيرون كنيد و تصميم بگيريد كه بقيه دوران كاري خود را مرووسي ارزنده باشيد و به بقيه مديران در پيمودن راه ترقي كمك كنيد.
 اگر در واگذاري مسئوليت به افراد موفق باشيد مدير موفقي خواهيد بود

 افتخار نكنيد كه بيش ازحد و ساعتهاي طولاني اضافه كاري مي كنيد يا ازحق مرخصي خود استفاده نمي كنيد
 مدير اجرايي رده بالاي سازمان ، بايد فقط ۱ درصد از وقت شما صرف انجام كار و ۹۹ درصد بايد به اداره امور (برنامه ريزي ،سازماندهي ، نظارت و رهبري كردن سازمان) مدير ناظر رده پاييني سازمان با تركيبي واقع بينانه تر ۶۰ درصد انجام كار و ۴۰ درصد نظارت و مديريت
 مسئوليتها را واگذار كنيد تا به جريان كار سرعت دهيد و از فشار كار بكاهيد

 خوشحال باشيد كه اعضاي گروهتان در كارشان موفق تر از آنند كه شما ممكن بود باشيد . استعدادهاي تك تك افراد را در جهت منافع همه به كار بگيريد .
 كاري كنيد كه شغلها جذاب باشد و كاركنان را به فعاليت وا دارد . كاركنان بايد كاملا درگير كار باشند وقتي شما مسئوليتها را به افراد محول مي كنيد همه سود مي برند .زيرا:
۱٫ خود شما از اينكه وقت بيشتري داريد تا آنچه بر عهده شماست به انجام برسانيد و آينده شغلي خود را بهبود بخشيد
۲٫ گروه شما از اينكه شغلتان جالب تر است و انگيزه بيشتري براي فعاليت پيدا مي كنند
۳٫ شركت شما از اينكه بهره بيشتري از شما و گروه شما مي برد
۴٫ خانواده شما از اينكه بيشتر شما را مي بينند

 اگر وظايفي را كه شما به افراد محول مي كنيد درست انجام نمي شود باز هم شما مسئوليد . اين به آن معني است كه بايد كارها را درست و بجا به افراد محول كنيد نه اينكه از واگذاري مسئوليت اجتناب كنيد .
 اجازه ندهيد كه كارمندان در روندي عكس ، به شما كاري را واگذار كنند . وقتي مشكلي را به شما ارجاع مي كنند بايد جوابي هم براي آن داشته باشند .
 براي رئيسان زير نظر خود توضيح دهيد كه انتظار داريد تا جاي ممكن كار در پايين ترين رده سازمان انجام شود انتظار نداشته باشيد كه مديران زيردست تان لزوماً خودشان كارهايي را كه به ايشان محول مي كنيد انجام دهند .
چه كار و چه وقت

 كاري كنيد كه واگذاري وظايف به ديگران نه به عنوان موردي استثنايي بلكه به صورت يك قانون در آيد وقتي كاري از مراتب بالاي سازمان به رده پاييني منتقل مي شود و به شما مي رسد اولين فكر شما بايد اين باشد كه آيا دليلي وجود دارد كه اين كار را به افرادم محول نكنم؟ دوم اينكه به چه كسي بايد اين كار را بسپارم ؟

 وقتي بيرون از سازمان هستيد با روشن كردن اينكه چه كسي مسئول چه كاري است از تداوم كار اطمينان حاصل كنيد بقيه افرادي را كه لازم است از اين مساله خبر داشته باشند در جريان بگذاريد
اينگونه امور را هرگز به كسي واگذار نكنيد
۱٫ مسائل محرمانه
۲٫ امر مربوط به كاركنان (ارزيابي ، مشورت ،توبيخ،رسيدگي به شكايات)
۳٫ وظايفي كه قيد شده فقط شما انجام دهيد
به چه كسي واگذاري مسئوليت شود

 فقط به افرادي كه مستقيماً زير نظر شما هستند مسئوليت واگذار كنيد و از رئيس خود بخواهيد كه به كارمندان شما كاري محول نكند
 جلسات توجيهي را با عجله تمام نكنيد و از آن شخص بخواهيد آنچه مي گوييد جمع بندي و خلاصه كند تا مطمئن شويد فهميده است
 براي آنكه به رده هاي بالا برسيد بايد هنر واگذاري مسئوليت را ياد بگيريد
 به يك نفر مسئوليت بدهيد نه به يك گروه
 فقط به افراد بلند همت و پر تلاش مسئوليت ندهيد . افراد را دست كم نگيريد . آن قدر به هر كدام از افراد خود نزديك شويد تا بدانيد هر كدام چقدر مي تواند مسئوليت بر عهده بگيرد.

 بعضي افراد توانا و مشتاق طبيعتاً درونگرا هستند استعدادهاي آنها را بشناسيد و كاري نكنيد كه از پيش شما بروند تا در جاي ديگر به ارزششان پي برده شود.
 شما كاري را انجام ندهيد كه كاركنان رده پاييني شما بايد آنرا انجام دهند
 به كساني كه در توانايي خود شك دارند مجدداً اطمينان دهيد و به تدريج مسئوليت هاي آنان را بيشتر كنيد اما آنها را وادار نكنيد كه مسئوليت كارهاي بزرگتر را به عهده بگيرند .
 جانشين خود را آموزش دهيد
چگونه
 واگذاري مكرر و زود به زود مسئوليت موفقيت آميز نيست چون شتابزده و با عجله صورت مي گيرد انتقال مسئوليت بايد تدريجي باشد
 وقتي مسئوليتي را محول مي كنيد يقين پيدا كنيد كه كارمند شما دقيقاً مي داند چه انتظاري از او داريد.
 به افراد اختيار كافي براي انجام كارها بدهيد اگر شخص مجبور باشد مرتب به شما رجوع كند و براي ادامه كار خود اجازه بگيرد واگذاري مسئوليت بي فايده است .
 از افراد بخواهيد كه بجاي حرف زدن درباره كارها عمل كنند .
 از اينگونه بهانه ها نياوريد كه › اگر خودم اين كار را انجام دهم سريعتر تمام مي شود ‹ .