مشخصات فنی سيستم ترمز پرايد
پدال ترمز:
نوع: معلق
نسبت اهرم پدال: ۴٫۲۶
حداكثر كورس: ۱۴۰ ميلي متر

پمپ اصلي ترمز:
نوع: تاندوم(با سنسور سطح روغن)
قطر داخلي سيلندر: ۱۹٫۰۵ ميلي متر
ديسك ترمز جلو
نوع: ديسك تو پر(انتگرال)
قطر سيلندر: ۴۸٫۱ ميلي متر

ابعاد لنت: سطح ۳۰۸۰ ميليمتر مربع و ضخامت ۹٫۵ ميلي متر
ابعاد سيبك: قطر مؤثر ۱۸۰ ميلي متر و ضخامت ۱۳ ميلي متر
كاسه چرخ عقب
نوع: كفشكی
قطر داخلي سيلندر چرخ: ۱۵٫۷۸ ميلي متر
ابعاد لنت ترمز(عرض*طول*ضخامت): ۴*۱۴۸*۲۵ ميليمتر
قطر داخلي كاسه چرخ عقب: ۱۷۰ ميلي متر

نوع رگلاژ: رگلاژ اتوماتيك
بوستر
نوع: خلائی
قطر: ۱۸۸ ميليمتر

كنترل نيروي ترمز
نوع: سوپاپ تناسبي دو گاز(سوپاپ تعادلي دوبل)
مايع ترمز:
SAE 1703 يا DOT-4 يا DOT-3
ترمز دستي
نوع: اهرم در وسط

سيستم و طرز كار: كشش عرضي

سرویس و نگهداری سیستم ترمز پراید:
مناطق وسرویس و نگهداری سیستم ترمز پراید:
بازديدهاي دوره‌اي سيستم ترمز:
مايع ترمز(روغن ترمز) را هر دو سال يكبار تعويض كنيد. در صورتي كه از اتومبيل در مناطق كوهستاني يا مناطقي كه داراي آب و هواي مرطوب مي‌باشند استفاده مي‌كنيد مايع ترمز را هر سال تعويض كنيد.

هر ۱۰ هزار كيلومتر سطح روغن ترمز، پدال ترمز، كيفيت كار بوستر و ترمز دستي را بازديد نمائيد.
هر ۲۰ هزار كيلومتر اتصالات، لوله‌ها، شيلنگهاي ترمز، نيروي ترمز، ترمز ديسكي و ترمز كاسه‌اي را بازديد نمائيد.
بازديد روغن ترمز:
دقت كنيد كه سطح مايع ترمز نزديك علامت MAX روي منبع ذخيره روغن ترمز باشد. در غير اينصورت به مقدار لازم روغن ترمز (از همان نوع و همان رنگ) اضافه كنيد و سيستم را از نظر نشتي مايع ترمز بازديد كنيد.
مشخصات مايع ترمز: DOT-3 يا DOT-4 مي‌باشد.(fmvss 116 يا (SAEJ 1703a
بازديد ترمز دستي

با نيروي معادل ۱۰ كيلوگرم اهرم ترمز دستي را كشيده و كورس آن راامتحان كنيد. كورس حركت ۸-۶ دندانه(صدای تيک). دقت کنيد که حتی با کشيدن ترمز دستی به اندازه يک دندانه(تيک) می‌بايست چراغ قرمز هشدار دهنده Break در جلو آمپر روشن شود.
بازديد شيلنگهای ترمز:
شيلنگ خلاء، اتصالات و سوپاپ مکشی را از نظر سائيدگی، خوردگی و يا هرگونه خرابی و نشتی روغن ترمز بازديد کنيد.
کنترل کيفيت کار بوستر ترمز:

مرحله اول:
۱- پدال ترمز را در حالتی که موتور خاموش است چند بار فشار دهيد تا اطمينان يابيد که ديگر مقدار حرکت پدال تغيير نمی‌کند.
۲- در حاليکه پدال را نگه داشته‌ايد، موتور را استارت بزنيد.
۳- در حالتی که استارت می‌زنيد پدال بايد کمی پايين برود.
مرحله دوم:

۱- موتور را استارت بزنيد.
۲- بعد از دو دقيقه آنرا خاموش کنيد.
۳- نيروی معمولی را به پدال وارد کنيد.
۴- اگر کورس حرکت ابتدا بلند بوده و پس از هر بار فشار دادن پدال کوتاهتر شود بوستر سالم است.
۵- در صورت وجود هرگونه اشکال، سوپاپ يک طرفه و يا شيلنگ خلاء را بازديد کنيد. در ضمن دقت کنيد که اتصالات نيز بی نقص باشد. در صورت لزوم تعميرت را انجام داده و آزمايشات را مجددا انجام دهيد.
مرحله سوم:

۱- موتور را استارت بزنيد.
۲- نيروی معمول را به پدال وارد کنيد.
۳- در حالتی که پدال را نگه داشته‌ايد موتور را خاموش کنيد.
۴- حدود سی ثانيه پدال را نگه داريد.
۵- در صورت تغيير نکردن ارتفاع پدال بوستر سالم است.
۶- در صورت وجود هرگونه اشکال، سوپاپا يکطرفه و شيلنگ خلاء را بازديد کنيد. دقت کنيد که اتصالات هم بی نقص باشند. در صورت لزوم تعميرات لازم را انجام داده و آزمايشات را مجدداٌ انجام دهيد.

بازديد ترمز ديسکی:
۱- سيلندر ترمز ديسکی جلو را از نظر نحوه کار و نشتی بازديد نمائيد.
۲- مقدار سائيدگی لنتها را بازديد نمائيد.
۳- ضخامت دسيک را بازديد نمائيد.
حد ضخامت لنت ترمز: ۳ ميلیمتر
حد ضخامت ديسک ترمز: ۱۱ ميليمتر
بازديد ترمز کاسه‌ای:

۱- طرز کار سيلندر ترمز چرخ و نشتی احتمالی آن را بازديد کنيد.
۲- لنت را از نظر سائيدگی و يا هرگونه آسيب ديدگی بررسی کنيد.
۳- قطر داخلی کاسه چرخ را اندازه بگيريد.
حد استاندارد:
لنت ترمز: ۱ ميليمتر

قطر داخلی کاسه چرخ: ۱۷۰ ميليمتر
بازديد ارتفاع پدال:
فاصله مرکز سطح لاستيک روی پدال تا سينی جلو می‌بايست بين ۲۰۴ تا ۲۰۹ ميليمتر باشد.
بازديد خلاصی پدال:

۱- پدال را چند بار فشار دهيد تا خلاء آن از لوله خارج شود.
۲- پدال را به آرامی و با دست فشار داده تا ميزان خلاصی آن مشخص گردد.(زمانيکه زير دست مقاومت احساس شود)
خلاصی پدال میبایست بین ۴ تا ۷ میلیمتر باشد.
بازديد فاصله پدال تا کف اتومبيل:

پدال را با نيروئی معادل ۶۰ کيلوگرم فشار داده و در همين حال، فاصله مرکز سطح بالای کفشک پدال تا کف اتومبيل بايد در حد استاندارد (حداقل ۶۱ ميليمتر) باشد. اگر ميزان فاصله کمتر از حد استاندارد باشد موارد ذيل را بازديد کنيد:
الف: وجود هوا در سيستم
ب- عملکرد بد رگلاژ اتوماتيک
ج- فاصله بيش از حد کفشک تا کاسه چرخ

کوهستاني يا مناطقي كه داراي آب و هواي مرطوب مي‌باشند استفاده مي‌كنيد مايع ترمز را هر سال تعويض كنيد.
هر ۱۰ هزار كيلومتر سطح روغن ترمز، پدال ترمز، كيفيت كار بوستر و ترمز دستي را بازديد نمائيد.
هر ۲۰ هزار كيلومتر اتصالات، لوله‌ها، شيلنگهاي ترمز، نيروي ترمز، ترمز ديسكي و ترمز كاسه‌اي را بازديد نمائيد.

چرا خودروهايی مثل کاروان و پرايد سفری با بدنه هايی کاملا مواج ساخته می شوند مثلا در خودروی پرايد سفری دقيقا در قسمتی که به بدنه اضافه شده تا خودرو تبديل به استيشن شود بدنه کاملا مواج است يعنی شرکت سایپا تا اينقدر ضعيف است؟ جواب: قطعات رويه بدنه خودرو(بيرونی ترين سطح خودرو مانند گلگيرها٬ سقف٬ درب موتور(کاپوت)٬ درب صندوق و سايد) از مشکل ترين قطعات فلزی از نظر ساخت قالب و توليد می‌باشند و تا به حال اکثر قريب به اتفاق قالبهای قطعات رويه در کشورهای خارجی (نظير کره٬ تايوان و . . .) ساخته می‌شود. در حال حاضر نيز شرکتهای سایپا و ايران خودرو هر يک شرکتی برای ساخت قالبهای پيچيده برای قطعات بزرگ بدنه تاسيس کرده اند.(قالبهای بزرگ صنعتی سایپا- قالبهای صنعتی ايران خودرو يا کالبيران) قالبهای اين قطعات نيز بسيار بزرگ و پيچيده بوده و از پرسهای چند صد تن برای ضرب اين قطعات استفاده می‌شود. برای ساخت چنين قالبهايی نياز به دانش و تجربه فراوان٬ نرم افزارهای رايانه ای پيشرفته برای طراحی٬ سيستمهایCAD-CAM و ماشينهای CNC پيشرفته می باشد که در اين زمينه‌ها ما راه طولانی در پيش داريم.
چرا يک خودروی پرايد مدل ۷۵ به پايين کاملا به مدلهای بالاتر که با موتور مگا موتور عرضه ميشوند برتری کامل دارد چه از لحاظ متوری چه از لحاظ تزئیتان داخلی؟

جواب: مطمئن باشيد که خودروی پرايد از نظر کيفيت در حال ترقی می‌باشد. البته نه در مقايسه با پرايدCBU (پرايدهايی که در اولين مرحله بصورت مونتاژ شده واردکشور شده اند) يا پرايدهای با قطعات CKD (کره‌ای). بلکه در مقايسه با پرايدی که در سالهای ۷۸ و ۷۹ در شرايط بحران ارزی کشور به يکباره با درصد زيادی قطعات ساخت داخل که هنوز بطور کامل مراحل کنترل را طی نکرده بودند توليد شده بود و طبيعتاٌ مشکلات کيفی زيادی نيز وجود داشت.
فرم کفی های پرايد بسيار نا مناسب است البته در مدلهای جديد زيرا در بعضی مواقع کفش راننده به عاجهای اين کفی ها گير ميکنه و باعث بروز مشکلاتی از قبيل عدم توانايی در فشار پدالها ميشود .

جواب: بار اول است که اين مورد را می‌شنوم. جای بررسی دارد.

جنس تمام وسايل بلا استثنا نسبت به مدلهای به قولی کره ای واقعا پايينتر است دلیل آن چیست ؟
جواب: با تمام قطعات موافق نيستم. اما در مورد اکثر قطعات اين موضوع صادق است. اين موضوع در مورد ساير لوازم (مثلاٌ لوازم الکترونيکی- گوشی موبايل- مايکرو فر- لوازم ورزشی و . . .) نيز صادق است

سوال ۹- نا ميزونی در ها در بعضی موارد شکافهايی که بر اثر(به نظر من) مونتاژ بد در بين درها يا کاپوت با گلگير يا صندوق با گلگير لامپ های نا مرغوب که پس از مدتی می سوزند(لامپ های عقب) بسيار نا مرغوب بودن دسته ی در داشتبورد چه از لحاظ جنس چه از لحاظ کارايی

جواب: در مورد فاصله و ناهمسطحی(Gap & Step) دربهای جانبی با يکديگر و با گلگيرها ، دربها از چندين قطعه تشکيل شده اند از جمله رويه٬ آستری٬ کلاف و . . . که کوچکترين مغايرتی در ابعاد هر يک از اين قطعات در هر يک از سه بعد سبب بروز مشکلات می‌شود. همچنين برای اتصال اين قطعات به يکديگر از فيکسچرها و قالبهايی استفاده می‌شود که در صورت کوچيکترين مغايرت در موقعيت دهی اين قطعات نسبت به يکديگر مشکلاتی ايجاد می‌شود. اين موارد بعلاوه ابعاد لولا ها٬ سايد و نحوه مونتاژ و . . . می‌بايست همه در رنج استاندارد باشند تا مشکلاتی که ذکر کرديد ايجاد نشود. شرکت کيا موتورز نيز نقشه‌های سه بعدی (Cad Data) قطعات بدنه را در اختيار شرکت سایپا قرار نداده است. پس چگونه و با چه اطلاعاتی می‌بايست قالبهای قطعات ساخته شوند که کوچکترين مغايرتی نداشته باشند؟ ۲- برای کنترل ابعادی قطعات بدنه نياز به فيکسچر کنترلی می‌باشد که با قرار دادن قطعه روی آن ابعاد قطعه کنترل شود. برای ساخت فيکسچر کنترلی نيز نياز به Cad Data می‌باشد که موجود نیست

سوال ۱۳- سری اولی که پرايد انژکتوری توليد شد نقايصی داشت که باعث ميشد موتور بيش از اندازه داغ شود ايا اين مشکل بر طرف شده؟
جواب: در حال حاضر پرايدهای انژکتوری در مقايسه با کاربراتوری با CLCبسيار بهتر هستند و مشکلات گذشته را ندارند.
سوال ۱۵- چرا تغيری در قسمت کيلومتر شمار پرايد داده نميشوند و طرح ان امروزی تر و جذاب تر نميشود؟ همانطور که شاهد هستيم ايران خودرو برای پيکان اينکارو کرد پس جا داره که برای پرايد نيز چنين کاری انجام شود

جواب: در آينده در طرحReStyle پرايد ۱۴۱ ٬ در زئينات داخلی پرايد ۱۴۱ از جمله داشبورد تغييراتی اعمال خواهد شد.
اينکه طرح جديد چراغهای عقب سپرها و زه های روی در پرايد صندوقدار البته همچين جديد هم نيست منظورم همين طرح فعلی است ايا از طرف سایپا شکل گرفته؟
جواب: خير- طرح فعلی چراغهای عقب٬ چراغهای کوچک جلو٬ سپرها٬ زه های روی درب و . . . (مجموعاٌ ۱۰ تغيير) که متفاوت با طرح اوليه خودرو می‌باشند توسط کياموتورز اعمال گرديد و تعدادی قطعه کره ایCKD نيز با اين طرح توسط کيا موتورز ارسال گرديد. برای سپر و زه روی درب قالبهای قبلی برای خودروی نسيم(هاچ بک) استفاده شدند و قالبهای با طرح جديد برای خودروی صبا(صندوق دار) ساخته شد