معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای
سفیدک دروغین (کاذب)
بیماری سرخی
۱) عامل بیماری :
قارچ pseudoperonospora cubensis
2) علایم :

در سطح بالای برگ لکه های روغنی و زاویه دار زرد و قهوه ای به قطر ۱تا۲ سانتی متر
در اثر پیشرفت بیماری در زیر برگ نیز لکه های ارغوانی یا بنفش ایجاد می شود
حاشیه برگ ها خشک شده و به سمت بالا می رود.
شرایط ایجاد بیماری :

در آب و هوای گرم و مرطوب
در صورت وجود آب روی شاخ و برگ توسط مه، شبنم و…
تحت تنش دما ( روز های گرم و شب های سرد )
رطوبت بالا (۹۵ درصد)به مدت طولانی

فقر عناصر غذایی ( پتاس،روی،مس و منیزیم)
در گلخانه ها با پوشش پلاستیکی بسیار شایع است.
۴) کنترل بیماری:
ایجاد تهویه مناسب جهت کاهش رطوبت و دما

وجود تشتک آهک یا اسفنج آغشته به آهک در ورودی گلخانه جهت ضد عفونی
هرس برگ های آلوده و معدوم کردن آنها
استفاده از برنامه سمپاشی منظم با سموم مسی، کاپتان، بنومیل، دودین، زینب،مانکوزب و…
سفیدک حقیقی (سطحی)
پاتوژن:
Erysiphe cichoracearum
Sphaerotheca fuliginea
شرایط ایجاد بیماری:

آب و هوای مرطوب و خنک
شرایط ازدحام زیاد گیاه ،سایه اندازی زیاد( نور کم)،زیادی آب و کود
در شرایط رشد کند گیاه ،این بیماری ایجاد می شود.
به ویژه در شب سرد و مرطوب این بیماری ایجاد می شود.
علایم:

لکه های کوچک و مدور و سفید رنگ در اندازه های مختلف ایجاد میگردد
آلودگی از برگ های پایین آغاز به سمت بالا پیشرفت می کنند.
بافت نرم و نخ مانند سفید رنگ روی برگ پخش می باشد.
برگ های آلوده تر زرد یا قهوه ای شده و خشک میگردند.

پودر سفید رنگ بر روی ساقه و دمبرگ هم دیده می شود.
آنتراکنوز
۱) عامل بیماری:
Colletotrichum lagenarium
2) شرایط ایجاد بیماری :
در شرایط مرطوب و دمای بین ۲۱تا۲۷ درجه سانتی گراد دیده می شود.
آبیاری بارانی عامل اصلی انتشار بیماری است.
علایم

ابتدا لکه های به رنگ سبز مات ظاهر می شود و سپس به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با حاشیه زرد که ۱ سانتی متر وسعت دارد.
لکه ها بیشتر در حاشیه رگبرگ ها است.

زخم ها روی دمبرگ و ساقه دراز،سطحی و زرد مایل به قهوه ای می باشد.
در مرکز زخم اجسام ریز سیاه رنگ وجود دارد.

در میوه ها زخم ها به صورت لکه های سبز رنگ پریده که سریع بزرگ شده و عمیق و فرورفته می شوند.
۴) کنترل :
رعایت بهداشت گلخانه ( قارچ روی خاک، چوب،کاه و… زنده می ماند.
تیمار بذر با مواد شیمیایی ( بیماری با بذر منتقل می شود)
سمپاشی منتظم با سموم زینب و فربام
گموز خیار (اسکب،جرب)

عامل بیماری:
Cladosporium cucumerinum
2) علایم:
نقاط قهوه ای رنگ با حاشیه زرد رنگ روی برگ ظاهر می شود.
میوه های کوچک دارای لکه های آبسوخته کمی فرو رفته می باشد.گاهی از این لکه ها ماده صمغی قهو ه ای رنگ تراوش می کند و به صورت دانه های قهوه ای خشک می شوند.
شرایط ایجاد بیماری:

آب و هوای سرد (۵ تا ۱۵درجه) و مرطوب
هوای راکد و تهویه نا مناسب
۴) کنترل :
استفاده از ارقام مقاوم

حفظ دمای گلخانه در حدود ۲۷ درجه و چند روز خشک نگه داشتن شاخ و برگ
زهکشی مناسب خاک
پژمردگی باکتریایی:

۱) عامل بیماری :
باکتری
Erwinia tracheiphila
2) شرایط ایجاد بیماری :
سوسک خیار حامل این باکتری می باشد و آن را وارد سیستم آوندی گیاه می کنند.

علایم :
آلودگی روی ۱ یا ۲ برگ به صورت لکه های سبز تیره می باشد.
برگ های آلوده بلافاصله پژمرده می شود.
۴) کنترل:
استفاده از ارقام دیر گل
از بین بردن سوسک خیار
روش شناسایی آلودگی باکتریایی:
عرض ساقه را برش داده و زمانی که دو قسمت

برش خورده به آرامی از همدیگر جدا می شوند
یک ماده شیری رنگ که گاهی چسبنده نیز
می باشد به صورت تار هایی بین دو مقطع ساقه
تراوش می کنند.
بوته میری
۱) پاتوژن:
قارچ های خاکزی
۲) شرایط:
سرما،رطوبت، خاک ضدعفونی نشده
کنترل:
استفاده از بذور تیمار شده با بنومیل و تیرام
ظروف نشا را روی خاک نگذارید.
دمای آب ابیاری ۱۷تا ۱۸ درجه مناسب است.
تهویه مناسب گلخانه و عدم فشردگی ذرات خاک
ویروس موزاییک خیار(CMV)
1) علایم:
در گیاهان ۶تا۸ هفته ای دیده می شود
لکه های کم رنگ(شبیه موزاییک) در برگ ها دیده می شود.
برگ ها بدشکل شده ورشد گیاه متوقف میشود.
میوه ها به رنگ سبز مایل به زرد روشن با لکه های برجسته سبز تیره در می آید
مرگ گیاه در فاصله ۷ روز بعد از آلودگی اتفاق می افتد.
۳) کنترل:
استفاده از ارقام مقاوم
کنترل شته ها ( عامل اصلی انتقال ویروس)
آفات خیار گلخانه‌ای
در چند دهه اخیر تمركز جمعیت در شهرهای بزرگی نظیر تهران بازار مصرف بزرگی را برای محصولات كشاورزی فراهم كرده است. لذا زمین های كشاورزی، تا شعاع زیادی نسبت به این مراكز برای رفع نیازهای غذایی این جمعیت اختصاص یافته است اما با گسترش جمعیت در شهرها به تدریج نیاز به روش های جدیدی كه توانایی تولید بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد، بیشتر آشكار می شد لذا به تدریج گلخانه ها این تحول عظیم را به وجود آوردند. گلخانه ها با ایجاد شرایط بسیار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعی برای اولین بار این امكان را به وجود آورد ند كه محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف كننده برسانند.

از جمله محصولاتی كه با این روش تولید شد خیار درختی بود كه برای كاشت و عرضه این محصول به بازار گلخانه های متعددی در اطراف شهرهای بزرگ از جمله تهران ساخته شدند. گلخانه ها با به وجود آوردن شرایط آب و هوایی مساعد می توانند همزمان به تكثیر آفت و بیماری های این محصول نیز كمك كنند. در این مقاله سعی می شود حشراتی كه در محیط گلخانه روی محصول خیار خسارت وارد می سازند، معرفی شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر این حشرات را ه های مقابله با آنها را به طریق علمی به كار گیرند، زیرا بسیار دیده شده است كه یك گونه حشره توانسته به محصول گلخانه های زیادی خسارت هنگفتی وارد كند.

0- شته ها (خانواده Aphididae)
شته ها از مهم ترین آفات گلخانه ها هستند كه تهدیدی جدی برای خیار گلخانه ای محسوب می شوند. در ابتدای چرخه زندگی این حشرات ماده موسس قرار دارد. این حشره ماده می تواند چندین نسل را بدون جفت گیری به وجود آورد. پس از گذشت مدتی تعداد شته ها به میزان زیادی افزایش می یابد. در این بین حشرات بالداری به وجود آمده اند كه می توانند با پرواز تمام گلخانه یا حتی گلخانه های دیگر را نیز به تصرف خود در آورند. اما شته ها چگونه به گیاه خسارت

وارد می كنند؟ این حشرات شیره گیاه را می مكند و هنگامی كه تعداد زیادی شته این عمل را انجام دهند گیاه به تدریج ضعیف می شود و توانایی رشد آن هم كم می شود كه این پدیده مستقیماً روی میزان محصول به دست آمده اثر می گذارد. از طرف دیگر شته با انتقال عوامل بیماری زای گیاهی و نیز ترشح ماده ای چسبناك از انتهای بدن خود به نام عسلك كه محیط مناسبی برای رشد انواع قارچ ها فراهم می آورد نیز به گیاه آسیب وارد می كند. عسلك ترشح شده مورچه ها را نیز به سوی خود جلب می كند و باعث می شود كه مورچه ها گاهی خود، تخم شته ها را به گلخانه وارد كنند تا بعد از تكثیر شته، مورچه از شیره آن

استفاده كند. لذا در بعضی موارد از شته ها به عنوان گاو مورچه ها نام برده می شود چرا كه مورچه ها عسلك شته ها را می دوشند و به مصرف تغذیه خود می رسانند. برای مبارزه با شته ها یكی از مهم ترین راه ها مبارزه با مورچه ها است. از طرف دیگر مبارزه با علف های هرز محیط گلخانه كه می توانند به عنوان پناهگاهی برای شته ها به شمار روند، استفاده از كفشدوزك هفت نقطه ای كه از شته ها تغذیه می كنند و نیز به كار گیری نوارهای زردرنگ چسبنده كه این حشرات را به خود جلب می كنند و پس از نشستن حشره روی آن به آن چسبیده و نابود می شوند، موثر خواهند بود. به عنوان آخرین راه مبارزه با شته ها و دیگر آفات گلخانه ها از سموم شیمیایی نیز استفاده می شود.

۲- مگس های سفید (خانواده Aleurodidae)
در ابتدا باید یادآور شد كه مگس های سفید اصلاً مگس نیستند ولی به این نام شهرت دارند. این حشرات خرطوم نسبتاً بلندی دارند و مانند شته ها می توانند از شیره گیاه تغذیه كنند و از این طریق و نیز از طریق انتقال عوامل بیماری زای گیاهی خسارت خود را به خیار گلخانه ای وارد كنند. این مگس های سفید دارای گردسفیدی روی بال های خود هستند و به این دلیل است كه سفید به نظر می رسند. حشراتی كه از تخم به وجود می آیند و پوره سن اول نامیده می شوند متحركند. این مرحله به راحتی امكان گسترش این آفت را فراهم می كند زیرا به دلیل سبكی به راحتی به وسیله باد و عوامل دیگر جا به جا شده و سبب گسترش حشره در گلخانه ها می شوند. پوره های سنین بعدی ثابت هستند و پس از مدتی به حشره ای بدون بال تبدیل می شوند كه بال نیزدر مراحل بعد ظاهر می شود. مبارزه با این آفت با استفاده از قارچ های حشره كش مثل مایكوتال و یا استفاده از زنبور پارازیت Encarsia formosa و نیز گونه های مشابه انجام می گیرد.

0- تریپس ها (راسته Thysanoptera)
حشرات كوچكی هستند كه برخی بالدار و برخی بدون بال هستند به این راسته از حشرات به دلیل داشتن ریشك هایی در روی بال «بال ریشكداران» گفته می شود. پنجه پای تریپ ها به جای ناخن، بادكش دارد كه برای چسبیدن به گیاه به كار می رود. این حشرات نیز از شیره گیاهان و از جمله خیار گلخانه ای تغذیه می كنند. البته معمولاً خسارت چندان بالایی به جای نمی گذارند مگر در مواردی كه تعداد آنها در گلخانه بسیار زیاد شود.

گاهی در روی گیاه خیار گونه هایی از پروانه های خانواده Lyonetidae كه پروانه ها یا شب پره های مینوز نامیده می شوند هم فعالیت می كنند تخم های این پروانه ها اغلب در سطح زیرین برگ گذارده می شود و لارو خارج شده از آن وارد بافت داخلی برگ شده و تغذیه می كند. به تدریج با ادامه تغذیه این حشره اشكالی در برگ به وجود می آید كه در حقیقت مسیر حركت و تغذیه حشره درون برگ را نشان می دهد.

 

Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /home/saatrap/public_html/libs/jdf.php on line 45

کلیات گلخانه
احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گل و گياهان زينتي از قرن ۱۷ ميلادي در اروپاآغاز و در سالهاي اخير به منظور استفاده بهينه از منابع خاك وآب و يا اشتغال زايي در سراسر جهان گسترش يافته است.

تعريف گلخانه
گلخانه بخش محدودي از فضاست كه در آن كليه عوامل محيطي قابل كنترل بوده و براي كشتهاي متراكم و توليد محصول خارج فصل و يا خارج از محيط طبيعي گياه احداث ميگردد.

انواع گلخانه ها
گلخانه ها از نظر نوع تو ليد و نوع تيپ سازه داراي انواع مختلفي به شرح ذيل مي باشند.
تقسيم بندي بر اساس نوع توليد:

۱ . گلخانه هاي توليدي سبزي و صيفي شامل محصولاتي نظير خيار, گوجه فرنگي, توت فرنگي, فلفل, بادمجان, طالبي, سبزيجات برگي(ريحان- شاهي و……..) مي باشد.

۲ . گلخانه هاي توليد گل و گياهان زينتي براي توليد انواع گلهاي شاخه بريده(رُز- ژربرا – گلايول – داودي) وگلهاي آپارتماني مي باشد.
۳ . سالنهاي گلخانه اي توليد قارچ دكمه اي و قارچ صدفي
از نظر نوع سازه گلخانه ها به دو دسته چوبي يا سنتي و مدرن يا فلزي تقسيم مي شوند.

۴ . گلخانه هاي چوبي
اسكلت اصلي اين گلخانه ها از چوب با پوشش پلاستيك مـي باشد. ارتفاع در ايـن سازه هـا ۲ تا ۳ متر و سيستم گرمايي و تهويه مناسبي ندارد و بدليل ارتفاع پايين مناسب كشت محصولاتي نظير خيار و گوجه فرنگي نمي باشد. مزيت اين گلخانه ها قيمت ارزان احداث هر واحد آن مي باشد ولي بدليل نامناسب بودن محيط داخلي براي رشد گياه معمولاً ميزان توليد در واحد سطح در مقايسه با گلخانه هاي مدرن بسيار كمتر است. بدلايل ذكر شده اين نوع گلخانه ها توسعه نيافته است و گلخانه هاي چوبي كه قبلاً احداث شده به تدريج به گلخانه هاي مدرن تبديل مي شوند.
۵ . گلخانه هاي فلزي يا مدرن
اسكلت اين گلخانه ها از فلز است كه معمولاً با پلاستيك هاي ضد اشعه ماوراء بنفش (uv) پوشش و داراي سيستم گرمايشي و تهويه مناسب مي باشد. ارتفاع اين نوع گلخانه ها بيش از ۵/۴ متر است و بدليل شرايط مناسب رشد گياه در اينگونه سازه, عملكرد در واحد سطح نسبت به گلخانه هاي چوبي افزايش دارد.
اتصال قطعات در گلخانه هاي فلزي بوسيله پيچ ومهره(پرتابل)و يا استفاده از جوش مي باشد. .هزينه واحد گلخانه هاي پرتابل نسبت به سيستم جوشي ۲۰-۱۵% بيشتر است ولي نصب آن آسانتر و تغييرات در سازه راحت تر است. تيپ هاي مختلف سازه هاي موجود, مزايا و معايب و قيمت واحد هر كدام بر اساس قيمتهاي سالهاي ۸۲ در جدول شماره(۱) نشان داده شده است.
جدول شماره(۱)
تيپ گلخانه مصالح نوع دريچه مزاياي مهم عيوب مهم
چوبي چوب-پلاستيك بدون دريچه ارزان توليد كم- آفات وبيماريهاي زياد و عمركم
تونلي
(تك واحدي) لوله گالوانيزه-
پلاستيك جانبي- سقفي آلودگي كم و عمر زياد افزايش مصرف
سوخت
پيوسته
(چند واحدي) لوله گالوانيزه-
پلاستيك جانبي-
سقفي تهويه خوب, قابل اتوماتيك شدن گران
شيشه اي اسكلت فلزي-
شيشه جانبي- سقفي استحكام بالا
عمرطولاني
تهويه خوب – قابل
اتوماتيك شدن بسيار گران
هزينه سوخت بالا
۶ . سالنهاي گلخانه اي توليد قارچ هاي خوراكي:
كارگاههاي توليد قارچ هاي خوراكي با بلوك, آجر, سيمان, بصورت يك ساختمان معمـولي ســاخته
مي شود و در آن امكانات گرمايشي, سرماساز و رطوبت ساز تعبيه مي شود.
بعضي از كارگاههاي توليد قارچ بصورت گلخانه اي احداث ميگردد ولي با توجه به اينكه رشد قارچ به نور ناچيزي نياز دارد. پوشش هاي گلخانه ها از نوع پلاستيك هاي رنگي كه نور ناچيزي بايد از آن عبور كند انتخاب مي شود.

قارچ هاي خوراكي كه در ايران پرورش داده مي شوند عبارتند از قارچ دكمه اي و قارچ صدفي, توليد قارچ دكمه اي علاوه بر سالنهاي پرورش نياز به كارگاه توليد كمپوست دارد كه توليد كمپوست آلودگي محيط را به همراه دارد. لذا بايد اين كارگاهها در خارج از مناطق مسكوني و با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست احداث شود.

بستر پرورش قارچ صدفي كاه وكلش غلات است و چون نيازي به كمپوست ندارد موجب آلودگي محيط نمي شود و در مناطق مسكوني هم مي توان به پرورش آن اقدام نمود و نيازي به مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ندارد.

انواع بسترهاي كاشت محصولات گلخانه اي
بستر كاشت در گلخانه ها به دو صورت خاكي و يا هيدروپونيك(بدون خاك)هستند كه در كشت خاكي ريشه گياه در خاك قرار ميگيرد كه در اين روش مديريت تغذيه آسان و نياز به دانش فني زيادي ندارد ولي مقداري از مواد غذايي مصرفي از دسترس گياه خارج و بيماريهاي خاكزي همواره كشت را تهديد مي كند.
در كشت هيدروپونيك ريشه گياه در موادي نظير پرلايت, پشم سنگ, ليكا, ماسه و……. قرار داده مي شود و مواد غذايي مستقيماً در دسترس گياه قرار ميگيرد كه اين روش مصرف آب را كاهش, بيماريهاي خاكزي كم و عملكرد را در واحد سطح افزايش مي دهد امّا نياز به دانش فني بالا و مدير كارآزموده و متخصص دارد و هزينه ساخت هم ۲۰-۱۵ درصد افزايش مي يابد.

عملكرد توليدات گلخانه اي
مهمترين مزيت توليدات گلخانه اي نسبت به توليد در فضاي باز عبارتند از: اشتغالزايي بالا, مصرف آب كم و افزايش توليد در واحد سطح.
جدول شماره(۲)عملكرد تعدادي از محصولات گلخانه اي و سرمايه مورد نياز كشت خاكي بر اساس قيمتهاي سال ۸۲ را نشان مي دهد.
جدول شماره(۲)
نوع محصول تعداد دوره كشت درسال عملكردسالانه
در۱۰۰۰مترمربع
(تن) اشتغال زايي در۱۰۰۰مترمربع- نفر
خيار ۲ ۲۵-۳۰ تن ۵/۱- ۱
گوجه فرنگي ۱ ۱۵-۲۰ تن ۵/۱- ۱
فلفل ۱ ۱۵-۲۰ تن ۵/۱- ۱
طالبي ۱ ۱۷-۲۲ تن ۵/۱- ۱
توت فرنگي گياه دائمي۴ساله ۱۲-۸ تن ۵/۱- ۱
گل رز گياه دائمي۶ساله ۱۵۰-۱۸۰هزارشاخه ۳-۲
ژربرا گياه دائمي۳ساله ۱۸۰-۲۰۰ هزارشاخه ۳-۲
آلسترومريا گياه دائمي۶ساله ۲۰۰-۲۲۰ هزارشاخه ۳-۲
ليسيانتوس يك ساله ۲۰۰-۲۵۰ هزارشاخه ۳-۲
قارچ صدفي ۱۰-۸ دوره ۶۰ تن ۸
قارچ دكمه اي ۶- ۴ دوره ۱۰۰ تن ۳۰

حداقل سطح اقتصادي يك گلخانه ۲۵۰۰مترمربع مي باشد كه نياز به ۳۰۰۰مترمربع زمين مناسب جهت احداث گلخانه دارد.

اطلاعات تماس

درباره ما

پس ار يك دهه تلاش و فعاليت در عرصه توليد محصولات گلخانه اي در وسعتي بيش از ۵ هكتار گلخانه مدرن در مجتمع گلخانه اي سبزآشيان در اصفهان ، شركت مهندسي سبزآشيان از سال ۱۳۷۵ فعاليت خود را بصورت رسمي و با موضوع طراحي و ساخت گلخانه هاي مدرن ، سازه هاي فلزي پيش ساخته و تجهيزات جانبي آن شروع و تا كنون با بهره گيري از پرسنل كاردان وكارآمد ، اعمال مديريت صحيح و تجارب چندين ساله توانسته است در عرصه طراحی گلخانه های مدرن حضوري موفق و چشمگير داشته باشد . حس پويائي و پيشرفت باعث شد تا اين شركت با هدف بهترين بودن نه تنها در داخل كه در خارج از كشور در زمان كوتاهي گامهاي بلندي بردارد كه در اين راستا تا كنون موفق به طراحي و توليد بيش از ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مترمربع از انواع گلخانه های مدرن در سراسر كشورو نیز برخی کشورهای همسایه شده است .

گلخانه هاي مدرن :
شركت مهندسي سبزآشيان همواره به عنوان يكي از قديمي ترين و معتبرترين شركتهاي سازنده گلخانه ايران مطرح بوده و با داشتن بالاترين آمار توليد سازه هاي گلخانه اي در بين شركتهاي سازنده گلخانه ايران ، طراح و مجري بزرگترين پروژه هاي گلخانه اي كشور نيز مي باشد . گلخانه هاي توليد اين شركت در بيش از ۱۰ مدل با عرض دهانه و ارتفاع مختلف، با استفاده از لوله ها و پروفيل هاي گالـوانيزه و بست ها ، اتصالات و پيچ و مهره هاي گالوانيزه و پس از طي

مراحل مختلف طراحي تحت سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000 در كارخانه اين شركت به وسعت بیش از ۲۵۰۰۰ متر مربع توليد و پس از بسته بندي و بصورت دمونتاژ به محل اجراي پروژه ارسال مي شود، گلخانه هاي فوق بگونه اي طراحي و ساخته مي شوند كه بدون نياز به تخصص و ادوات خاص و به كمك دفترچه فني راهنماي نصب كه بوسيله شركت تهيه شده است و نظارت كارشناسان شركت ظرف زمان كوتاهي توسط خريدار قابل نصب و مونتاژ مي باشند .
شركت مهندسي سبزآشيان در خصوص طراحي و ساخت ساير تجهيزات جانبي گلخانه ها مانند سيستمهاي حرارتی، آبياري، خنك كننده ، سايه بان ، هيدروپونيك و فن و پد، air fog و…. و نيز فروش اتصالات و قطعات گلخانه اي به ساير شركتهاي گلخانه ساز نيز ارائه خدمات مي نمايد

 

انواع گیربکس و موتورگیربکس

استفاده از دریچه های سقفی و تا حدی دریچه های جانبی یکی از سریعترین و آسان ترین روشهای تهویه در گلخانه ها می باشد. بکار گیری مکانیزم های مناسب جهت باز و بسته کردن دریچه های فوق که علاوه بر سرعت عمل، در دراز مدت نیز کمترین مشکلات را برای گلخانه دار ایجاد نماید از مهمترین فاکتورهای مورد نظر می باشد. انواع گیربکس، موتور گیربکس، سیستم های رول آپ و سایر سیستم های باز و بسته کردن دریچه که توسط این شرکت ارائه می گردد، علاوه بر دارا بودن مزیت های فوق و استاندارد های لازم از استحکام کافی نیز برخوردار می باشد.

انواع ریل و چرخ دنده

مهمترین عامل در تهویه هوا در گلخانه های تجاری استفاده از دریچه های سقفی است. عرض این دریچه ها بسته به نوع گلخانه و عرض دهانه و منطقه احداث گلخانه متغییر می باشد. بکارگیری ابزاری مناسب جهت باز وبسته نمودن دریچه ها ،امکان پیاده سازی اتوماسیون برای کنترل پارامترهای محیطی در گلخانه را فراهم می آورد. ریل و چرخ دنده های این شرکت در عرضهای مختلف و تنوع زیاد از جمله فرم شانه ای و تحت سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 طراحی و ساخته شده که این فرم یکی از مطمئن ترین مکانیزم، برای باز و بسته کردن دریچه ها می باشد.طول رک ها(ریلها) از ۸/. تا ۲ متر متغییر می باشد. استفاده از طول های بزرگ برای مکانیزه نمودن سیستم سایه بان متحرک (shade) نیز مناسب است. از جمله قطعات تشکیل دهنده این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– رک با ورق ۳ میلیمتر گالوانیزه و در طول های ۸/. ۱ ۲/۱ ۵/۱ و ۲ متر
– پینیون با چرخ دنده و ساخته شده توسط تکنولوژی متالوژی پودر
– محور انتقال نیرو : لوله یک اینچی
– نگهدارنده لوله یک اینچ بر روی کمانهای “۲ و “۲/۱۱
– لوله برای اتصال رک به بازوی پنجره

انواع قفل نایلون

– ابزاری مطمئن برای حفظ پوشش گلخانه
– قابل نصب بر روی کمانها ، ناودانی و دیوارها

– استفاده برای پوشش دوجداره نایلون
– بدون آسیب رساندن به پوشش گلخانه
– قابلیت تعویض سریع و آسان پوشش گلخانه
– از مواد درجه یک آلومینیوم و فنرهای استیل ضدزنگ و پی وی سی در مدلهای مختلف
قفل های نایلون سبزآشیان برای بالا بردن کیفیت پوشش و نیز بهبود ایزولاسیون گلخانه ها طراحی و ساخته شده است.
با استفاده از این ابزار پوشش گلخانه به بهترین نحو به سازه متصل می گردد و نیز به جهت کشش مناسب نایلون و قفل ، دوام و استقامت پوشش گلخانه نیز در برابر باد و توفان بالا می رود. ایجاد پوشش دوجداره و هوای فشرده با استفاده با استفاده از قفل نایلون میسر خواهد بود که در این حالت علاوه بر صرفه جویی ۳۰ درصد در مصرف انرژی ، مشکل تعریق بر روی نایلون و چکه نمودن آن بر روی سطح گلخانه نیزمرتفع می گردد.
انواع بست و اتصالات

 

عدم وجود اتصالات گلخانه ای مناسب که علاوه بر دارا بودن کیفیت و شکل ظاهری خوب امکان نصب سریع و آسان آنها نیز بر روی انواع گلخانه ها وجود داشته باشد. این شرکت را بر آن داشت تا با بهر گیری از دانش و همکاری شرکتهای معتبر اروپائی و تحت سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 اقدام به طراحی انواع بستها و اتصالات گلخانه نماید. این بستها و اتصالات به گونه ای طراحی و ساخته می شوند که بدون نیاز به تخصص و ادوات خاص و در کوتاهترین زمان ممکن برروی انواع گلخانه ها قابل نصب بوده و علاوه بر دارا بودن استحکام زیاد، در برابر رطوبت و شرایط نامساعد محیطی نیز مقاوم می باشد.
پلاستیکی

گلخانه های پلاستیکی از جمله تولیدات شرکت مهندسی سبزآشیان می باشد که درصد بالایی از تقاضای بازار را به خود اختصاص میدهد.
پوششهای پلاستیکی می تواند از جنس پلی استر ، پلیوینل کلراید (P.V.C) پلی وینل فلوراید(P.V.F) باشد . از مزایای این پوششها عدم نیاز به اسکلتهای سنگین وکاهش هزینه گرم کردن تا حدود ۴۰% نسبت به گلخانه های شیشه ای یک لایه است.

اغلب پوششهای پلاستیکی از نوع پلی اتیلن بوده که معمولاً به ماده مقاوم کننده در مقابل UV( اشعه ماورای بنفش ) آمیخته شده اند که در این صورت طول عمر آنها تا حدود ۳ سال قابل افزایش است . امروزه در کشورهای پیشرفته پلی اتیلن و سایر پوششهای پلاستیک را به مواد نگهدارنده نور مادون قرمز (IR) آمیخته می کنند که تلفات دمای گلخانه را در شب ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش می دهند .

PVF نیز یکنوع پوشش پلاستیکی جدید است که تا ده سال دوام داشته و واکنش آن نسبت به نور وقیمت آن تقریباً معادل شیشه است.پوششهای دوبل پلاستیکی نیز کاهش هزینه سوخت

تا یک سوم نقش موثری دارند . امروزه عملاً تمام گلخانه های مدرن دارای پوشش پلاستیکی از سیستم هوای فشرده بین دولایه استفاده می کنند. دولایه پلاستیک که یکی از آنها مستقیماً روس سطح خارجی ورقه دیگر قرار می گیرند، توسط بالشتکی از هوای فشرده از یکدیگر جدا می شوند. لایه خارجی پلاستیک جهت کاهش نور ماوراءبنفش (U.V) باید ۰٫۱۵۲mm ضخامت داشته باشد در حالیکه لایه درونی فقط نیاز به ۰٫۱۰۲mm ضخامت دارد زیرا نور U.V در این محل کمتر است.

پلی کربنات
از جمله مزیتهای پوشش پلی کربنات به جای شیشه هزینه کمتر ونیز وزن سبک تر آن می باشد. همچنین مقاومت بالای آن نسبت به پلاستیک باعث تقاضای روزافزون آن به عنوان پوشش در صنعت گلخانه گردیده است .پوشش پلی کربنات اغلب جهت پوشش قسمت های جلو ، عقب و نیم دایره های مربوطه و یا کناره ها و سقف گلخانه درصورت تقاضای مشتری درنظرگرفته میشود. ورقهای پلی کربنات جایگزین مناسبی برای شیشه بوده و باعث صرفه جویی در انرژی می شوند. بطوريكه در تابستان از ورود گرما به داخل جلوگيري كرده و در زمستان مانــــع خروج و هـدر رفتن گرمــــــاي داخـل مي شوند.

شیشه ای
گلخانه های شیشه ای از پر هزینه ترین نوع گلخانه های صنعتی محسوب می شوند. نیاز به اسکلت محکم و نیز استفاده از پوشش شیشه و همچنین مصرف سوخت بالا در این گلخانه ها باعث افزایش قیمت این نوع گلخانه ها در مقایسه با پلاستیکی و پلی کربنات گردیده است.
از مزیتهای این نوع گلخانه ها به قابلیت بالای عبور نور و حرارت آفتاب می توان اشاره کرد که در مناطق سردسیر و کم نور دارای کارایی بالایی می باشند. همچنین گلخانه های شیشه ای نسبت به انواع دیگر گلخانه ها دارای بیشترین طول عمر می باشد که البته به همان نسبت هزینه های نگهداری آن نیز نسبت به دیگر انواع گلخانه ها بالاتر می باشد
دریچه های سقفی

مشخصات سازه

اسکلت گلخانه های تولیدی سبزآشیان از جنس پروفیل و لوله های گالوانیزه بوده که بوسیله بستها ، اتصالات و پیچ و مهره های گالوانیزه ( مقاوم در برابر رطوبت و عوامل نامساعد محیطی ) مونتاژ می گردد.

گلخانه های سبزآشیان بر اساس مقاومت در برابر باد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و نیز مقاومت در برابر برف و وزن بوته معادل ۷۰ کیلوگرم بر متر مربع ابتدا به وسیله پیشرفته ترین نرم افزارهای حال حاضر دنیا از جمله SAP2000 طراحی و سپس تحت سیستم مدیریت کیفیتISO9001-2000 و کنترل کیفیت QC در کارخانه این شرکت تولید می گردند و در این خصوص دارای بیمه نامه رسمی می باشد.

طراحی و مطالعات شهرکهای گلخانه ای ، همچنین طراحی ، تولید و اجرای گلخانه های تحقیقاتی همراه با سیستمهای کنترل شرایط محیطی از دیگر توانایی های این شرکت می باشد.

گلخانه های سبزآشیان به گونه ای طراحی و تولید می شوند که بدون نیاز به تخصص یا ادوات خاص و به کمک راهنمای فنی نصب که بدین منظور تهیه شده است با نظارت کارشناسان شرکت به راحتی و ظرف کوتاهترین زمان ممکن توسط خریدار قابل نصب می باشند.

قيمت: ۹۶۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ ريال در ازائ هر متر مربع ( فقط فروش کیت کامل مصالح و آموزش رایگان نصب و مونتاز در محل )
كسب و كار » آماده به كار

فروش گلخانه – گلخانه پلاستيكي – انواع گلخانه – گلخانه – خرید گلخانه
شركت باران خاك (سهامی خاص)
فروش كيت مصالح سازه گلخانه های چند قلو با سازه کاملا مدرن و بیچ و مهره ای
لوله ها ی بایه ها از لوله دوبل ۵ سانت ساوه
كمانها از لوله ۵ سانت ساوه
عرض هر قلو : ۸ ، ۹ یا ۵/۹ متر
فواصل پايه ها : دو پايه ابندا و انتها ۲ متر و بقيه ۵/۲ متر
سيم مفتول : گالوانیزه ۵/۲ زنجان
داراي :
۱ – بست تك پيچ گالوانيزه طلایی
۲ – بست امگا نمره ۲ – ۳ و ۵ و ۶ با رنگ كوره اي استاتيك
۳ – بست فنري گالوانيزه لجني
۴ – خرپا كامل و ۱۳ تکه
۵ – نايلون ۳٪ استاپيلايزر آنتی یو . وی
۶ – ناودان ۵/۲ گالوانیزه به طول ۶ متر
قيمت : ۹۶۰۰۰ ريال در ازاء هر متر مربع
تلفن : ۰۹۱۲۳۷۹۲۶۶۰ – ۰۹۱۲۶۷۸۳۹۱۷
بروزه های اجرا شده طی یک سال گذشته :

ارومیه – نقده – اشنویه – بیرانشهر – کردان کرج – اصفهان و …..
نحوه برداخت : در صورت تائید هیئت مدیره ۳ – ۲ ماهه بدون بهره