معیار های همسر گزینی

مشترك در انتخاب همسر
با انتخاب صحیح همسر ، خانواده ای مستحكم داشته باشیم
مطالبی در مورد ضرورت در نظر گرفتن ملاكها و معیارها درانتخاب همسر مطرح نمودیم

باید به خاطر داشته باشیمكه هدف اساسی از زندگی مشترك خانوادگی برخوردار شدن زن و مرد از صفا و صمیمیت است . به همین مناسبت زن و مرد باید انگیزه ازدواج را بر محور امور معنوی قرار دهند ، نه امور مادی همانند زیبایی . زیرا اگرچه زیبایی زن،خود یكی از عواملی است كه هر انسانی به طور طبیعی جذب آن می شودواسلام نیز زیبایی زن را مورد توجه قرار داده است ، ولی این به آن معنی نیست كه انگیزه ازدواج تنها بر محور جمال و زیبایی دور بزند و امور اخلاقی و معنوی نادیده گرفته شود .

باید توجه داشته باشیم كه معیار زندگی مشترك تنها زیبایی ظاهری نیست ، بلكه اخلاق و عفت و سازگاری نیز لازمه زندگی است . پس اگر به همراه زیبایی،روحیه ی پاكانسانی نباشد ، این زیبایی،نیكو و پسندیده نخواهد بود و ازدواج با چنین زنی سعادت و خوشبختی به بار نخواهد آورد .
امام جعفر صادق علیه السلام در این بارهمیفرماید : هر گاه مردی زنی را به خاطر زیبایی و ثروت به ازدواج خود در آورد ، سعادت و خوشبختی مرد موكول به همان امر خواهد بود و اگر مردی زنی را به خاطر دینداری و تقوا به همسری برگزیند ، پروردگار متعال زیبایی و ثروت را نیز نصیب او خواهد كرد .

رسول خدا ( ص) درباره این گونه زیبایی های بی محتوا می فرماید : از ازدواج با خضراء دمن پرهیز كنید ! سؤال شد كه خضراء دمن چیست ؟ آن حضرت فرمود : گل زیبایی كه در مزبله ها می روید . یعنی زیبا چهره ای كه در كانون خانواده فاسد رشد یافته و به عبارت دیگر زیبا چهره ای كه در محیط آلوده به فساد و تباهی نشو و نما كرده است .
آنچه كه در متن زندگی برای مرد ضرورت دارد اخلاقوسازگاری زن است و آنچه كه خانواده را خوشبخت می كند حیا و عفت زن است ، نه زیبایی تنها . به طور كلی آنچه كه محیط خانواده را سرشار از عشق و محبت می كند ، رعایت اصول اخلاقی ، پاكدامنی و پای بندی به تقوا و درستی و راستی است .

دختران و پسرانی كه درصدد ازدواج هستند باید دقیق باشند و ضمن توكل بر خدا تا حد ممكن بررسی های لازم را انجام دهند و بر مبنای معیارهای اساسی و منطقی اقدام به ازدواج كنند .
ناگفته نماند همان طور كه بررسی ها و دقت های منطقی،لازم و ضروری است ، وسواس و شك و تردیدهای بیش از حد معقول نیزنادرست و زیان آور است .
معیار و ملاك های مشتركدر انتخاب همسر

۱-اصالت خانوادگی : اولین و اساسی ترین معیار برای انتخاب همسر اعم از زن و مرد ، اصالت خانوادگی است . كلمه اصالت از اصل گرفته شده و اصل به معنای ریشه است . یعنی دختر و پسر از خانواده هایی باشند كه دارای اصل و ریشه هستند .

دختر و پسر باید در خانواده هایی رشد یافته باشند كه در آنها پدر و مادری عاقل و دلسوز با همه وجود در رشد و تعالی فرزند كوشیده باشند، نه خانواده هایی كه زن و مرد،خانهوكودكان را به حال خود رها كرده و به دنبال گردش و تفریح خود بوده اند و یا مردانی كه بدون دلیل موجهیهمسران متعددی گرفته اند وفرزندان خود را به حال خود رها كرده اند .
در خانواده های اصیل ، پدران و مادران می كوشند از نظر اخلاقی و رفتاری برای فرزندان خود نمونه و الگو باشند و بدون تردید پدر و مادر صالح از نظر ارثی نیز سرمایه های بس گرانبهایی را به فرزندان خود انتقال می دهند . دختر و پسری كه در یك خانواده اصیل رشد می یابند ، سجایای اخلاقی را از پدر و مادر خود به ارث می برند و در برخورد با دشواری ها و سختی های زندگی هرگز از جاده درستی و راستی خارج نمی شوند . به عبارت دیگر پایبندی به آبرو و حیثیت،آنان را از انحراف باز می دارد .
۲-ایمان و دین داری : پایبندی به اصول آیین اسلام یكی از عوامل خوشبختی خانواده است . دختر و پسری كه دیندار واقعی باشند از انجام بسیاری از اعمال خلاف خودداری می كنند ، زیرا پایبندی به دین آنان را از انجام اعمال حرام و خلاف باز می دارد .

دین عاملی درونی است كه همیشه همراه افراد است و آنان را از ارتكاب اعمال خلاف انسانی باز می دارد ؛ در حالی كه قانون یك عامل بیرونی است و طبعاً تأثیرات عامل بیرونی در حد ایمان نیست . به همین مناسبت وقتی از پیشوایان دینی سؤال می شد كه با چه گروهی باید ازدواج كرد ؟ در پاسخ می فرمودند :بر تو باد ازدواج با افراد متدین. یعنی سعی كن با همسری ازدواج كنی كه دیندار باشد ، زیرا دینداری عامل قوی و استواری است كه در بسیاری از موارد،انسانها را از لغزش ها و ارتكاب اعمال خلاف باز می دارد .

۳-اخلاق نیكو : ناگفته نماند كه زندگی زن و مرد در محیط خانوادگی احتیاج به اخلاق دارد ، زیرا تنها در پرتو قانون نمی توان زندگی كرد و همه انبیاء نیز به خاطر زنده كردن اصول اخلاقی مبعوث شده اند .

رسول اكرم (ص) خود می فرمود : همانا برانگیخته شدم تا مكارم اخلاق را بین مردم زنده كنم .
در محیط خانوادگی،زن و مرد هر دو باید اصول اخلاقی از قبیل نرمی و ملایمت ، گذشت و سازگاری و عفو و اغماض را رعایت كنند و هر گاه یكی از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود ، بلافاصله به عذرخواهی پرداخته ، ازستیزه جویی و جدال جداً خودداری كند ، زیراستیزه جویی صمیمیت ها را از بین برده ، دشمنی و نفاق را جایگزین آنها می كند . بدیهی است كه طرف مقابل هم باید عذر و پوزش شخص خطاكار را پذیرا شود .

علی علیه السلام می فرماید : بدترین مردم كسانی هستند كه عذر دیگران را پذیرا نمی شوند .
وقتیمردماز رسول خدا میپرسند كه دختران خود را به ازدواج چه افرادی در آورند ؟ آن حضرت در پاسخ می فرماید : كسی كه اخلاقش نیكو و دیندار باشد . نكته جالب آن كهایشانحُسن خلق رابر دینداری مقدممی دارند.

لازم به یادآوری است كه با مطالعه و بررسی روحیات پدر و مادر تا حدودی می توان به خوش اخلاقی پسر و دختر پی برد .
۴-رعایت اصول كفویت : در تركیبات شیمیایی،دو عنصری كه با یكدیگر تركیب می شوند هر قدر از نظر هویت وجودی به یكدیگر نزدیكتر باشند تركیب آن دو استوارتر و عمیق تر انجام خواهد شد و اگر بین دو عنصر تقارن و پیوندی وجود نداشته باشد، تركیب،سست و لرزان است و پس از زمان كوتاهی از بین خواهد رفت .
بنابراین برای این كه پسر و دختر به ازدواج استواری دست یابند،هر دو باید اصول كفویت و همانندی را در ابعاد سنی ، جسمی ، روحی و روانی ، فرهنگی و علمی رعایت كنند . به عبارت دیگر دختر دیندار باید با شخص دیندار ازدواج كند. زیرا دیندار و بی دین به طور طبیعی در مواردی با یكدیگر درگیری خواهند داشت . فرد تحصیل كرده هم بهتر است با شخص درس خوانده ازدواج كند تا یكدیگر را درك كنند .

همچنین تجربه نشان داده است كه وقتی اختلاف سن بین دختر و پسر زیاد باشد پس از گذشت سالیانی چند استحكام خانواده دچار تزلزل می شود .
البته بدیهی است كه همانندی كامل به صورت تطابق امكان پذیر نیست ، ولی این عدم امكان نمی تواند از رعایت همانندی نسبی ممانعت به عمل آورد . بنابراین یكی از عواملی كه خوشبختی زن و شوهر را پس از ازدواج تضمین می كند ، رعایت اصول كفویت در حد همانندی نسبی است .
در قسمت بعد مطالبی راجع به مهریه سنگین ، ازدواج با شخص شرابخوار و شریك نادان ارائه خواهد شد .
براي انتخاب شريك زندگي به چه مواردي بايد توجه كرد؟

نخستين جرقه‌هاي انتخاب شريك زندگي از دوران نوجواني در ذهن افراد شكل مي‌گيرد. حتي در ميان كودكان نيز، بيان عقايد در قالب تمثيلهاي كودكانه و نسبت دادن شريك آينده به پدر يا مادر قابل مشاهده است. بارها ديده شده است، كودكان و نوجوانان در بازيهاي خود، نقشهاي الهام گرفته از والدينشان را تقليد مي‌كنند و معيارهاي انتخابي خود را براساس ويژگيهاي پدر يا مادرشان بيان مي‌كنند.

جوانان، معمولاً ديدگاههاي خود را براساس ويژگيهاي فردي نزديكان خود قرارداده و حتي از لحاظ ظاهري نيز تمايل به ازدواج با افرادي شبيه پدر، مادر يا ديگر اعضاي خانواده دارند.
با افزايش سن و تكامل رشد عاطفي و فكري و با تغيير ديدگاهها و موقعيتهاي فردي و اجتماعي، معيارهاي انتخاب همسر، دستخوش تغيير شده و در برخي موارد نيز ممكن است به فراموشي سپرده شود. از طرف ديگر، مسائلي از قبيل دلبستگيهاي پيش از ازدواج، افزايش سن ازدواج و كاهش گزينه‌هاي انتخابي و… انتخاب صحيح را براي دوطرف دشوار كرده، تا جايي كه ممكن است فرد در معرض يك انتخاب ناخواسته و بدون توجه به ملاكهاي صحيح قرار گيرد كه نتيجه آن نارضايي دوطرف از زندگي مشترك و تشكيل خانواده است.
تناسب

دكتر مهديس كامكار، روانشناس، در مورد معيارهاي همسرگزيني مي‌گويد: رعايت تناسب در تمام جنبه‌ها براي تضمين خوشبختي و استحكام روابط لازم است. براي نمونه، متناسب نبودن ميزان تحصيلات، وضع مادي يا عقايد فرهنگي و مذهبي مي‌تواند زمينه‌ساز پيدايش اختلافات بعدي در زندگي زناشويي شود.
دكتر ناصر قاسم‌زاده، روانشناس، درخصوص رعايت تناسب در همه ابعاد ميان زوج مي‌گويد: فاصله سني بين زن و مرد، از معيارهاي مهمي است كه بايد به آن توجه كرد.
اختلاف سني ۴ تا ۷ سال با رعايت برتري سني مرد، ايده‌آلترين معيار از لحاظ سني براي انتخاب همسر محسوب مي‌شود.
از طرف ديگر، برقراري تناسب ميان اعتقادات مذهبي، فرهنگي، خانوادگي و تحصيلات از جمله معيارهايي است كه فرد بايد با توجه به وضع خود، بهترين گزينه را براي انتخاب شريك زندگي برگزيند.

مونا فتحعلي‌خاني، روانشناس، معتقد است: هم‌شأن بودن زن و مرد در جنبه‌هاي اعتقادي، فرهنگي، مادي و … بسيار مهم است. انديشه يكسان و ديدگاه مشترك در زندگي، حاصل نگرشي است كه افراد در زندگي پيش از ازدواج خود كسب مي‌كنند و هر اندازه كه اين ديدگاهها به يكديگر نزديكترباشد، پايداري زندگي بيشتر است.
اين روانشناس تصريح مي‌كند: همسطح بودن زوج در مسائل مختلف فردي، اجتماعي، جهان‌بيني، فرهنگي و اقتصادي، سبب مي‌شود زندگي سير تكاملي و صعودي خود را بپيمايد و نهادخانواده بر پايه‌هاي مستحكمتري بنا شود.

خودشناسي
دكتر عزت‌الله كردميرزا، روانشناس، نيل به هويت فردي را پيش‌از ازدواج، از ضروري‌ترين امور براي دستيابي به يك ازدواج موفق دانسته و معتقد است: رسيدن به خودشناسي در تمام جنبه‌هاي زندگي سبب مي‌شود انتخاب برپايه منطق صورت گرفته، معيارها دقيق، حساب‌شده و معقول باشند.
دكتر كامكار نيز در اين خصوص معتقد است: فردي كه هدف مشخصي در زندگي نداشته و به‌درستي نمي‌داند چه انتظاري از اطرافيان خود دارد، نمي‌تواند شريك مناسبي براي خود انتخاب كند.

دكتر ناصر قاسم‌زاده درباره خودشناسي پيش از انتخاب همسر مي‌گويد: رسيدن به بلوغ اجتماعي، دستيابي به هويت فردي و اجتماعي و شناخت جايگاه فردي، در جهان هستي سبب مي‌شود فرد با برنامه‌ريزي دقيق اقدام به همسرگزيني كند.
دبير انجمن حمايت از سلامت روان جامعه تأكيد مي‌كند: افرادي كه به بلوغ اجتماعي و رشد عاطفي و فكري رسيده‌باشند، بهترين گزينه را انتخاب كرده، مسئوليت‌پذير بوده و در شرائط بحراني روشهاي حل مساله را دانسته، به‌خوبي از عهده مشكلات برمي‌آيند.

شغل
فتحعلي‌خاني، استقلال اقتصادي همسر و ثبات مالي را از جمله معيارهاي متعارفي مي‌داند كه توصيه مي‌شود دختران قبل از انتخاب شريك زندگي خود به آن توجه كنند. به عقيده اين روانشناس، نداشتن شغل ثابت و ضعف در توانايي مالي مرد، مي‌تواند ريشه بسياري از مشكلات در زندگي باشد.
دكتر كردميرزا در اين مورد تأكيد مي‌كند: به عقيده كارشناسان حوزه علوم اجتماعي، توجه به مسائل اقتصادي، پيش از ازدواج از اصلي‌ترين شروط پس از ايجاد عشق و علاقه ميان دو نفر است. مطابق با تحقيقات انجام شده، در پنج قاره جهان، ۸۰ درصد از زنان شركت‌كننده در اين تحقيق، مسائل اقتصادي را معياري مهم براي انتخاب همسر معرفي كرده‌اند.
دكتر كردميرزا مي‌افزايد: زنان شركت‌كننده، درآمد بالا و سختكوشي را دو معيار مهم در انتخاب همسر دانسته‌اند، درمقابل، مردان، پاكدامني و زيبايي را دو معيار اصلي انتخاب همسر مي‌دانند.

به عقيده اين روانشناس، فاكتورهاي يادشده، ازجمله معيارهاي مهم و قابل توجه در ميان افراد است و به عقيده بيشتر افراد و تأييد روانشناسان، در خوشبختي و بقاي زندگي مشترك، مهم تلقي مي‌شود.
دكتر قاسم‌زاده نيز در اين باره معتقد است: امنيت اقتصادي و انتخاب همسر آينده براساس شغل و شرائط كاري، امري است كه توجه به آن در دوران آشنايي ضروري است و دلبستگيهاي دوره آشنايي و قبل از ازدواج، نبايد باعث كمرنگ شدن اين معيار مهم شود.
تفاهم

به عقيده فتحعلي‌خاني، درك متقابل و تفاهم، از معيارهاي غيرقابل انكار در انتخاب همسر است. اين روانشناس تصريح مي‌كند: اختلاف‌عقيده و سليقه در بسياري از مسائل زندگي امري طبيعي است و لزومي ندارد همه افكار، علايق، خواستها و اهداف زوج، نزديك يا مثل هم باشد. تنها مساله‌اي كه حائزاهميت است، درك متقابل و احترام به نيازها و عقايد يكديگر است.

از اين رو، توصيه مي‌شود در دوران نامزدي و آشنايي پيش از ازدواج، به اين نكات توجه كنند و ميزان سازگاري و درك متقابل را در گزينش همسر مورد توجه قرار دهند.
نياز به مشاوره

بيشتر روانشناسان و كارشناسان حوزه علوم اجتماعي بر اين باورند كه بهره‌گيري از مشاوره‌هاي پيش از ازدواج، در انتخاب همسر و شناخت معيارهاي متعارف همسرگزيني براساس ويژگيهاي فردي، كمك شاياني به انتخاب صحيح همسر و زندگي بهتر مي‌كند.
دكتر كامكار در اين مورد مي‌گويد: تفكيك و شناسايي ويژگي‌هاي فردي از لحاظ اخلاقي و تربيتي، به‌همراه مسائل روانشناختي و تعيين معيارهاي صحيح در جلسات مشاوره، انجام مي‌شود و به افرادي كه قصد تشكيل زندگي مشترك دارند، كمك مي‌كند.

دكتر ناصر قاسم‌زاده نيز مراجعه به مشاور، پيش از تشكيل زندگي زناشويي و اخذ اطلاعات و آموزشهاي ضروري را در مورد مهارتهاي مختلف ضروري مي‌داند و معتقد است: رويارويي با بحرانهاي طبيعي در پنج سال نخست زندگي، نيازمند كسب مهارتهاي لازم و مشورت با افراد متخصص و آگاه است.
دكتر كامكار تأكيد مي‌كند: در ازدواج نبايد تنها به يك يا چندمعيار توجه كرد، بلكه افراد بايد به بيشتر ويژگيها و معيارها در قالب يك مجموعه كامل توجه كنند.
معيارهاي همسرگزيني

معيارهاي همسرگزيني
آرمان هاي زوجيت و همسرگزيني در شهر تهران (پژوهشي درباره ميزان توافق دختران دبيرستان و مادران آنها در طرز تلقي هاي زناشويي)، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.
بررسي تاثير معيارهاي همسرگزيني بر رضايت از زندگي خانوادگي، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.
بررسي تطبيقي دو گزارش معيارهاي همسرگزيني جوانان مجرد و زوج هاي جوان شهر تهران. مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي.
بررسي تمايز آرمان هاي زناشوئي به هنگام ازدواج واقعيت و كنكاش پيرامون علل و عوامل و تبعات آن (تحقيقي در بين دبيران زن دبيرستان هاي منطقه ۹ شهر تهران)، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

بررسي زمينه هاي همسرگزيني با شناخت و شناخت درماني از مثنوي مولانا، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.
بررسي شيوه هاي همسرگزيني جوانان و يافتن الگوهاي كارآمدتر ، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي.

بررسي عوامل موثر بر معيارهاي همسرگزيني در بين دانشجوان دانشگاه علامه طباطبايي، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.
بررسي معيارهاي همسرگزيني در ميان جوانان (۳۸-۱۸سال) شهر تهران، مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي.
بررسي ملاك ها و معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

بررسي ميزان تفاوت فاصله نظر و عمل در معيارها و ملاك هاي مربوط به ازدواج در جامعه ايران، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان.
بررسي و مقايسه ديدگاه هاي دانشجويان دختر و پسر درباره همسرگزيني ازدواج، معاونت پژوهشي دانشگاه شاهد.
بررسي و مقايسه طرز تفكر و رفتار پرستاران در زمينه همسرگزيني و ازدواج در بيمارستان هاي تهران، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.
شناسايي ملاك هاي همسرگزيني از نظر دانشجويان مجرد دانشگاه شهيد چمران اهواز و بررسي رابطه اين ملاك ها با برخي ويژگي هاي شخصي آنان، معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

شناسايي و بررسي نكات مربوط به بهگزيني براي ازدواج از ديدگاه اسلام، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.
گزارش بررسي معيارهاي گزينش همسر در ميان جوانان مجرد ساكن شهر تهران، مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي.
مسائل جوانان از نگاهي ديگر (۱۰) معيارهاي همسرگزيني جوانان، دفتر تحقيق و توسعه صدا.
مسائل جوانان از نگاهي ديگر (۹) نظريه هاي همسر گزيني جوانان، دفتر تحقيق و توسعه صدا.
مطالعه در مورد همسرگزيني دانشجويان، معاونت پژوهشي دانشگاه گيلان.

معيارهاي ازدواج، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي.
منشا شكل گيري معيارهاي همسرگزيني، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.
نظر سنجي از جوانان تهراني درباره ملاك ها و معيارهاي ازدواج، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه اي.
نظر سنجي از دانشجويان در زمينه همسرگزيني، دفتر تحقيق و توسعه صدا.
همسر گزيني و ازدواج، تحقيقي در باب بررسي معيارهاي همسر گزيني در بين دانشجويان دانشگاه تهران، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات.
انتخاب همسر

مرحله انتخاب همسر،مهم‌ترين مرحلۀ ازدواج بوده وهمسر شايسته،عامل اساسي خوشبختي فرد در زندگي زناشويي است. از اين رو بايستي جوان،اين شعار ديني را «دقت در انتخاب،سهولت در ازدواج» كه ناظر بر مناعت وقناعت در مهریه وجهيزیه ونیز دقت در انتخاب همسر مي‌باشد، مدنظر داشته باشد. چرا كه انتخاب اشتباه،ریشه بسياري از مشكلات زندگي است.

ملاك‌هاي انتخاب همسر شايسته
۱٫ دينداري

همسري كه پايبند به دين،يعني اساسي‌ترين مسئله زندگي نباشد، هيچ تضميني در پايبندي او به رعايت حقوق همسر وجود نخواهد داشت.اين عنصر چنان اهميت دارد كه افراد ضعيف الايمان نيز به نقش آن در زندگي پي برده وآن را از ملاك‌هاي انتخاب خود مي‌دانند.در حديثي از پيامبر اكرم (ص) آمده است:
«عليكم بذات الدين»(۱)

«بر شما باد كه با افراد ديندار ازدواج كنيد»
ونيز فرمود:
«فرد ديندار به زندگي بركت مي‌بخشد»(۲)
امّا بايد دانست كه دينداري فقط با نماز وروزه نيست چه ممكن است به جا آوردن آنها از روي عادت باشد. «امانت‌داري»،«وفاي به عهد»،«راستگويي» و«رعايت حقوق ديگران» است.(۳)

۲٫ اخلاق نيك
اخلاق نيك عبارت است از فضايل روحي ورواني كه عادت فرد بر آن قرار گرفته است اخلاق نيك همسران، در زندگي زناشويي كه اساس آن مهر وعاطفه وايثار وگذشت است نقش تعيين كننده دارد. در حديثي از پيامبر اكرم (ص) آمده است:
«چنان‌چه فردي به خواستگاري شما آمد واخلاق ودينش پسنديده بود پاسخ مثبت دهيد واگر به اين دستور عمل نكرديد فتنه وفساد در زمين بوجود خواهد آمد.»(۴)

۳٫ عقل معاش
. عقل چراغي است كه جاده زندگي را روشن مي‌كند(۵) وانسان عاقل،هيچ‌گاه زندگي را به بن‌بست وهلاكت نمي‌رساند.اغلب اختلاف‌هاي خانوادگي محصول جهالت است.اميرالمؤمنان مي‌فرمايد:
«بپرهيز از ازدواج با فرد احمق زيرا مصاحبت وزندگي با او بلاست(۶) گفتني است كه عقل غير از علم ودانش است چه بسيارند عاقلان كم سواد وچه بسيارند باسوادان بي‌عقل.»