مقایسه تطبیقی آموزش پیش دبستانی ایران و سوئیس

چکیده
آموزش و پرورش كليد فتح آينده است و ازدير باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده كه انسان هاي فردا را تربيت كند و نسل امروز را براي زندگي در جامعه ي فردا آماده سازد. بنابر اين ضرورت دارد برنامه ريزان و سياست گذاران آموزشي،معلمان و مسئولان آموزش و پرورش، الزامات و مقتضيات زندگي فردا را بشناسند تا بتوانند دانش و بينش لازم را در كودكان و جوانان براي فعاليت در جامعه ي فردا را پرورش دهند.

در راستاي اين سياست،شناسايي ويژگي هاي آموزش و پرورش كارا و اثر بخش از اهميت خاصي برخوردار است.مقاله حاضر در صدد شناخت ابعاد آموزش و پروزش كشور ايران با ديگر كشور هاي اروپايي(سوئيس) نگاشته شده كه پس از ذكر مقدمه مطالبي پيرامون سير تحول و آموزش و پرورش كنوني ۲ كشور مذكور و سپس مقايسه ي آن ها و ارائه ي راهكارهايي واقع بينانه و عملي جهت بهبود آموزش و پرورش كشورمان شده است.
واژه هاي كليدي:آموزش و پرورش – معلمان – مقايسه – ارتباط – تحول- دانش آموزان – پيشرفت

 

مقدمه (آموزش و پرورش ایران )
آموزش و پرورش مدرن و معاصر در ايرانـ به قدمتي تقريباً يكصد ساله،بخش مهمي از منابع اين دوره از تاريخ كشورمان را به خود اختصاص داده است علي رغم اينكه در اين نظام يكي از اصيل ترين و وسيع ترين قشر فرهنگي تاريخ ،‌ يعني معلمان ،‌شركت داشته اند و همه نهادها ،گروهها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشاركت دارند،با اين وجود اكنون بغرنج ترين مشكلات و چالش ها مواجه مي باشد،به گونه اي كه بسياري از محققان و انديشمندان جامعه،ريشه اغلب مشكلات،نا به ساماني ها و نا رسايي ها را در سيستم و فرايند آموزشي جستجو مي كنند.
آموزش و پرورش يكي از نهادهاي اصلي جامعه است كه تعليم و تربيت و ساختن انسان مطلوب و مؤثر را در جامعه بر عهده دارد،براي پرورش افراد مطلوب،نياز به يك نظام آموزشي كار آمد است كه اجزا و عناصر آن اعم از مواد درسي،دانش آموز،معلم،وسايل آموزشي،فضاو … با يكديگردر ارتباط اند تا اهداف مورد نظر تحقق يابد.از طرف ديگر،تدريس و آموزش از نظر ماهيت و نظام ارتباطي متقابل است ودر مدرسه به سان گرئه پويايي،در صدد آماده كردن افراد براي ورود به جامعه در سطح بسيار گسترده تري است.كلاس درس نيز به عنوان يك گروه اجتماعي و كوچكترين خرده سيستم اجتماعي در نظام آموزشي داراي خصوصيات و ويژگيهاي منحصر به فردي است كه آن از ساير سازمانها و نهادهاي اجتماعي متمايز مي كند .

تاریخ تحول آموزش و پرورش ایران
سوابق تعلیم وتربیت آدمی نشان میدهد که به علت ناچیز بودن مجموعه‌ی میراث اجتماعی و ساده بودن ارتباطات انسانی آموزش وپرورش به وسیله خانواده‌ها و بیشتر به صورت غیرعمدی انجام گردیده است. با گسترده شدن دامنه دانش‌ها و مهارت‌های بشری و توسعه فرهنگ و تمدن‌های مختلف افزایش جمعیت تراکم نفوس در شهرها و روستاها رفته رفته نوعی دخالت آگاهانه در جریان انتقال فرهنگ وتمدن به کودک و نوجوانان ضروری شمرده شده و ضمن توجه به تربیت غیرعمدی پدید آمد و سالمندان با توجه به مقاصد معین به پرورش خردسالان پرداختند و برای انجام دادن وظایف تعلیم و تربیت به صورت رسمی و عمدی طبق ضوابطی به تدریج سازمان‌های متعددی را ایجاد کردند. بهترین سازمان‌ها از صدر اسلام تا کنون عبارتند از خانواده. مسجد. مکتب و مدرسه.

سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش
۱٫ در سال ۱۲۳۲ هجری شمسی و به دنبال تاسیس دارلفنون اولین بار وزارتخانهای به نام وزارت علوم تأسیس گردید.

۲٫ در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی نام وزارت علوم به وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر یافت.
۳٫ در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی وزارت مذکور به نام وزارت فرهنگ خوانده شد.
۴٫ در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی بر اساس قانون صرفاً امور آموز

ش و پرورش پیش‌دانشگاهی و دانشگاهی به وزارت آموزش و پرورش محول گردید.
۵٫ در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی به موجب قانون کلیه امور مربوط به دوره‌های تحصیلی مربوط به دوره‌های تحصیلی پیش‌دانشگاهی به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد.
۶٫ درسال ۱۳۶۶ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در۴ فصل ۱۳ ماده و ۹ تبصره تصویب گردید.

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود:
۱- مدارس دولتی ۲- مدارس غیرانتفاعی ۳- مدارس استثنایی۴- مدارس آموزشگا‌ه‌های آزاد ۵- مدارس وابسته به وزارتخانه‌ها ۶- مدارس خارجی ۷- مدارس تطبیقی ۸- مدارس اقلیت‌های مذهبی ۹- مدارس شاهد ومدارس نمونه ۱۰- مدارس شبانه ۱۱- مؤسسات تربیت معلم ۱۲- دور‌ه‌های كارداني کارشناسی وکوتاه‌مدت
تاریخچه سازمان مدارس به سبک جدید در ایران
۱٫ تاسیس دارالفنون درسال ۱۲۲۸ (ه .ش ) و آغاز معرفی نظام مدارس در ایران
۲٫ در قانون فرهنگ مصوب ۱۲۹۰ (ه .ش) آمده است که مدارس و مکاتب چهار نوع است:
الف. مدارس ابتدایی روستایی ب. مدارس ابتدایی شهری ج. مدارس متوسطه د.مدارس عالی
۳٫ در سال ۱۳۱۳ دوره‌های تحصیلی ایران شامل دوره ابتدایی (۶سال)، ا

ول متوسطه (۳سال)، دوم متوسطه (۳سال) بوده است.
۴٫ در قانون سال ۱۳۲۲(ه .ش ) دورهای تحصیلی عبارت بوده است از:
الف – آموزش ابتدایی(۶سال)
ب- دوره متوسطه (دو دوره سه ساله که دوره اول عمومی و دوره دوم به بخش نظری وفنی وحرفه ای تقسیم شده است)

۵٫ از سال ۱۳۴۵ لغایت ۱۳۷۰ شامل دوره‌های کودکستان (۳-۲ سال) دبستان (۵ سال) راهنمایی تحصیلی (۳ سال)، دوره متوسطه (۴ سال) و تحصیلات عالی بر حسب مورد (۷-۲ سال)
۶٫ از سال ۱۳۷۰ (ه . ش ) تاکنون دوره متوسطه عمومس، فنی و حرفه‌ای به مدت ۳ سال و دوره پیش‌دانشگاهی به مدت یک سال مصوب گردیده است.

برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش
۱٫ تشکیل شورای عالی آموزش وپرورش
۲٫ تشکیل شورای منطقه‌ای که حدود و وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس خواهد رسید.
۳٫ تهیه و پیشنهاد برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش ۴٫ هماهنگی با وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش

پزشکی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی در امر آموزش دخالت دارند در جهت هماهنگ ساختن آموزش‌ها در چهار چوب نظام آموزش کشور
۵٫ زیر پوشش قرار دادن کلیه کودکان لازم‌التعلیم و تقویت نهضت سواد آموزی ۶٫ آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقا سطح توانایی شغلی آنها
۷٫ تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم
۸٫ تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه
۹٫ تألیف و چاپ و توزیع کتاب‌های درسی و نشریات کمک آموزشی
۱۰٫ ارتباط مستمر با اولیا دانش آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت
۱۱٫ نظارت بر اجرای صحیح و دقیق کلیه آیین‌نامه‌ها و سنجش و ارزیابی نتایج حاصله از برنامه‌ها

آموزش و پرورش در ایران – آموزش در ایران باستان

در فلات ایران، دست کم از پانزده هزار سال پیش، انسان زندگی می‌کرده است. دربارهٔچگونگی آموزش و پروش مردمانی که پیش از آریایی‌ها در این سرزمین زندگی می‌کردند آگاهی چندانی در دست نیست.
نزدیک به چهار هزار سال پیش، آریایی‌ها و از آن جمله ماد‌ها، پارسی‌ها و پارتی‌ها به سرزمین ایران مهاجرت کردند. ماد‌ها در غرب و پارسی‌ها در جنوب و پارتی‌ها در شرق فلات ایران ماندگار شدند و حکومت‌هایی تشکیل دادند. مادها در حدود هفصد سال پیش از میلاد در سرزمین‌های غرب ایران چیره شدند و دولت ماد را بنیان گداشتند. در دورهٔ ماد‌ها، کودکان و نوجوانان راه و رسم زندگانی و کار و جنگاوری را در خانه و ایل می‌آموختند. آموزش رسمی مخصوص روحانیان بود. روحانیان، گذشته از خواندن و نوشتن، اصول و مراسم دینی، اختر شناسی و شیوه‌های پیشگویی سرنوشت دیگران را در مراکز دینی فرا می‌گرفتند. مردم دیگر از خواندن و نوشتن بی‌بهره بودند. ماد‌ها خطی شبیه خط میخی داشتند. در دورانهخامنشی، آموزش رسمی ویژهٔ روحانیان زرتشتی (موبدان)، شاهزادگان و دولت‌مردان بود. اما چون در آیین زرتشت آموزش و پرورش به مانند زندگی مهم شمرده شده بود، مردم ایران به پیروی از گفتار حکیمانهٔ زرتشت، یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک، اخلاق و مهارت‌های سودمند را به فرزندان خود آموزش می‌دادند. در آن زمان آتشکده‌ها جایگاه رسمی آموزش بودند و موبدان علاوه بر درس‌ها مذهبی، پزشکی، ریاضی و اخترشناسی نیز درس می‌دادند.

نخستین دانشگاه
در دوره ساسانی فرهنگ و تمدن ایرانی به شرق و غرب گسترش یافت. اما هنوز هم آموزش به گروهی خاص محدود می‌شد. در این دوران مهم‌ترین مرکز علمی و آموزشی دوران باستان، دانشگاه جندی‌شاپور، در شهر گندی شاپور به وجود آمد. این شهر را شاپور ساسانی بنیان نهاد و تا حدود قرن چهارم پس از اسلام آباد بود. در دانشگاه گندی شاپور دانشمندان ایرانی در کنار دانشمندان هندی، یونانی و رومی به فعالیت علمی و بحث و گفت و گو مشغول بودند. وقتی مدرسهٔ آتن در سال ۵۲۹ میلادی بسته شد، بسیاری از دانشمندان یونانی به گندی شاپور مهاجرت کردند. در زمان خسرو انوشیروان بیمارستانی در این شهر ساخته شد و آموزش طب ایرانی، یونانی و هندی رونق گرفت.

آموزش در دوران قاجار
در دوران قاجار جنگ‌های ایران و روس رخ داد که با شکست ایرانیان و از دست رفتن بخش‌های زیادی از ایران همراه بود. البته آن شکست دردناک باعث شد که دولت‌مردان دلسوز و فرهیختگان جامعهٔ آن روز به علت شکست ایرانیان آگاه شوند که همانا بی‌خبری از دانش و فن آن روزگار بود. از این رو، در سال ۱۲۳۱ هجری قمری، ۵ نفر دانشجو به انگلیس فرستاده شد؛ نخستین چاپخانهٔ سربی در ۱۲۲۷ هجری قمری در تبریز به کار افتاد؛ نخستینروزنامه

را میرزا صالح، از دانشجویان فرستاده شده به انگلیس، به نام کاغذ اخبار در ۱۲۵۳ هجری قمری منتشر کرد؛ و نخستین مدرسه به شیوهٔ امروزی با همت میرزا حسن خان رشدیه در ۱۲۵۴ هجری قمری در ارومیه و در سال بعد در تبریز کار خود را آغاز کرد.

بنیان‌گذاری دارالفنون
دارالفنون مرکز آموزشی دانش و فن نوین بود که در سال ۱۲۳۱ هجری شمسی با تلاشمیرزا تقی‌خان امیرکبیر در تهران بنیان‌گذاری شد. نخستین معلمان این مدرسه، اروپایی و بیش‌تر اتریشی بودند. نخست صد نفر فراگیر از میان فرزندان اشراف و بزرگان دولتی

برای تحصیل در آن انتخاب شدند که در رشته‌های نظامی، پزشکی، داروسازی، معدن و مهندسی به تحصیل مشغول شدند. دارالفنون آزمایشگاه فیزیک، شیمی و داروسازی و کارخانهٔشیشه و بلور و شمع‌سازی و چاپ‌خانه داشت و فراگیران علاوه بر مطالعهٔ نظری، به فعالیت‌های عملی نیز می‌پرداختند. برای مثال، مسیو کرشیش اتریشی، که معلم توپخانه و ریاضی بود، به کمک دانش‌جویان خود دستگاه فرستندهٔ تلگراف ساخت که آغازی برای گسترش ارتباط از راه دور در کشور بود.
آموزش و پرورش نوین
بر اساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد. نظام آموزشی ایران دارای دورهٔ ابتدایی (پنج سال) دوره راهنمایی (سه سال) دوره متوسطه ( سه سال) و دورهٔ پیش دانشگاهی است. علاقه‌مندان به کارهای عملی و فنی مهارت های لازم را در
هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های کار و دانش می‌گذرانند. دانش‌آموخ

تگان دوره پیش‌دانشگاهی در صورت موفقیت در آزمون‌های سراسری (کنکور)، به دانشگاه وارد می‌شوند.

آموزش ابتدايي در ايران

آموزش ابتدايي : مشتمل بردوره آموزشي ۵ ساله ويژه كودكان رده هاي سني ۶ تا ۱۱ سال مي باشد.
اهداف مقطع آموزش ابتدايي
از جمله مهمترين اهداف مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- برقراري فضاي مناسب آموزشي جهت پيشرفت اخلاقي و اعتقادي دانش آموزان
۲- پرورش استعدادها و خلاقيتهاي كودكان
۳- بهبود قدرت بدني و جسماني كودكان
۴- آموزش خواندن ، نوشتن ، محاسبه و برقراري معاشرت اجتماعي با ساير اعضاء اجتماع
۵- آموزش مسائل بهداشت فردي و گروهي
برنامه هاي آموزشي
از جمله مهمترين برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
علوم قرآني و تعليمات ديني انشاء و املاء فارسي
زبان فارسي ( خواندن و درك مطلب )
تعليمات اجتماعي
علوم هنري ( نقاشي،خطاطي، كاردستي )
علوم طبيعي و بهداشت
علوم رياضي
ورزش و تربيت بدني
دروس مذكور در هفته ۲۴ ساعت ارائه شده و زمان هر كلاس درس ۴۵ دقيقه مي باشد.
مدت زمان دروس آموزشي مقطع آموزش ابتدايي
مواد درسي كلاس اول كلاس دوم كلاس سوم كلاس چهارم ك

لاس پنجم
قرآن ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
تعليمات ديني – ۲ ۲ ۲ ۲
انشاء فارسي – ۲ ۲ ۲ ۲
املاء ۳ ۳ ۲ ۲ ۲

فارسي ( خواندن و درك مطلب ) ۸ ۴ ۴ ۳ ۳
تعليمات اجتماعي – – ۲ – –
هنر ( نقاشي ، خطاطي ، كاردستي ) ۲ ۲ – ۴ ۴
علوم طبيعي و بهداشت ۳ ۲ ۴ ۳ ۳
رياضي ۵ ۵ ۴ ۴ ۴
ورزش ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مجموع ساعات هفتگي ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴

اهداف كيفي آموزش ابتدايي
از جمله مهمترين اهداف كيفي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- اعمال تغييرات ساختاري در نظام آموزشي مطابق با نيازهاي واقعي جامعه و برنامه توسعه جهاني به منظور رشد كيفيت و نرخ بهره وري داخلي آموزش و پرورش
۲- ارائه آموزشهاي پايه به كودكان استثنايي
۳- اصلاح ساختار اداري و روشهاي اجرايي حوزه آموزش

سياستها ، استراتژي ها و اولويت هاي مقطع آموزش ابتدايي

از جمله مهمترين سياستها ، استراتژي ها و اولويت هاي مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- اصلاح و تغيير ساختار نظام آموزش ملي مطابق با نيازهاي جامعه و توسعه ، ارتقا كيفيت و كارائي برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي با رجوع به اسلا

م ، قرآن و سنت پيامبر (ص)در جهت گنجاندن ارزشهاي روحي و معنوي در برنامه هاي آموزشي
۲- توجه به قوانين ،برقراري همكاريهاي گروهي ، تعهد به مشاركت در موضوعات سياسي اجتماعي ، توجه به موضوع سلامت رواني كودكان
۳- برقراري هماهنگي ميان سياست هاي فرهنگي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي مورد پذيرش وزارت آموزش و پرورش با ساير سياستگذاران ملي
۴- كاهش نرخ ترك تحصيل و ايجاد علاقه و انگيزه ادامه تحصيل درميان كودكان از طريق اولويت دادن به اجراي سياست غلبه برمشكلات و كمبودهاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي با توجه به تفاوت هاي قومي و فرهنگي
۵- اعمال سياستهاي انعطاف پذير در اجراي متدهاي متفاوت آموزشي و بهره گيري از نيروي انساني ، فضا ، ابزارها و امكانات آموزشي در جهت پاسخگويي به نيازمنديهاي محلي مطابق با نوع و سطح آموزش ، جنسيت ، ميزان علاقه مندي و استعداد دانش آموزان
۶- اولويت دادن به آموزش معلمان و اجراي برنامه هايي در جهت ارتقاء موقعيت معلمان و تعيين موقعيت آنان در جامعه و اتخاذ سيستم آموزشي واحد به عنوان الگوي راهنما
۷- تأكيد بر اهميت ارزيابي پيوسته و اصلاح روشها، سياستها و برنامه هاي آموزشي
۸- جلوگيري از ارزيابي هاي انحصاري و مقطعي آموزشي به ويژه در ميان دانش آموزان مقطع آموزش ابتدايي

۹- اولويت دادن به ارزيابي پيوسته نرخ مردودين و تجديديها ، بررسي دلايل و ارائه طرح هايي در جهت رفع مشكلات مذكور
۱۰- ارائه برنامه هاي آموزش ابتدايي به كودكان سراسر كشور
۱۱- اتخاذ و اجراي برنامه هاي مورد نياز جهت ثبت نام كليه كودكان و تمر

كز منابع و تسهيلات در جهت جبران كمبودهاي مناطق محروم
۱۲- برقراري روابط همكاري با سازمانهاي ذيربط، بسيج كليه منابع و جلب توجه و مشاركت فعال دولت در جهت پرداختن به موضوعات فرهنگي ، حمايتي ، رفاهي و قانوني
۱۳- تربيت كادر آموزش ابتدايي مناطق محروم و دور افتاده از طريق گسترش موسسات و دانشگا ه هاي تربيت معلم

مشكلات اصلي آموزش ابتدايي
از جمله مهمترين مشكلات مقطع آموزش ابتدايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- عدم كيفيت و انعطاف ناپذيري محتوي و متدهاي آموزشي و ناديده انگاشتن خلاقيت، نظم، مسئوليت پذيري و انجام فعاليت هاي گروهي
۲- فقر اقتصادي و عدم تقبل هزينه هاي بالاي آموزشي دانش آموزان توسط والدين و تأثيرات سوء آن بر آموزش فرزندان
– عدم تعهد والدين جهت گمارش كودكان رده هاي سني۱۰- ۶ سال به مدارس ابتدايي به واسطه ضعف قوانين آموزشي كشور
۴- عدم صراحت موضوعات آموزشي و عدم هماهنگي موضوعات مذكور با الگوهاي پيشرفت كشور در نتيجه فقدان هماهنگي ميان آموزش و بازاركار
۵- ايجاد وقفه دركيفيت آموزش و روشها و تجهيزات داخلي به واسطه اعمال تغييرات سريع جهاني در زمينه توسعه علمي

 

مقدمه ( کشور سوئیس )
سيستم تحصيلات سوئيس بوسيله فدراليسم بصورت ۲۶بخش مسئول مدارس توصيف مي شود. تنوع سستم هاي تحصيلاتي گوناگون در تحصيلات اجباري مشهود است.
بر اساس اين ۲۶ بخش ، دو يا سه ويا چهار تيپ متفاوت در مدارس م

توسطه مقدذماتي براي پيدا كردن تواناييها وجود دارد.با اين وجود سيستم تحصيلاتي سوئيس درحال تغيير است.
طي سالهاي اخير بخشها سيستم خودشان را بازسازي كرده وساختار ملي درحال اصلاح شدن است.تقاضا براي تحصيل افزايش پيدا كرده ومدارس پاسخگوي تقاضاي كار آموزاننيستند.
درمجموع ۱۱موسسه تحصيلاتي وجود دارد و۴ تا در بخش آلماني زبان سوئيس ، دو موسسه فدرال تكنولوژي در لوزان وزوريخ كاملاً بوسيله ايالت اداره مي شوند.دانشگاهلونگونا در بخش ايتاليايي زبان سوئيس قرار دارد.مدارس خصوصي درسوئيس خيلي قديمي اند ونقش مهمي در سيستم تحصيلي بازي ميكنند. اولين مدارس خصوصي در شروع اين قرن بازشدند.
امروزه حدود ۲۵۰ مدرسه خصوصي درسوئيس وجود دارد كه به صد هزار شاگرد از ۱۰۰ مليت مختلف سرويس ميدهند. اكثراين موسسه حالت پانسيوني داشته وكاملاً وسايل رفاهي را فراهم مي سازند.

آموزش پايه
سن آغاز دوره: ۶ سال
سن اتمام دوره: ۱۵ سال
آموزش ابتدايي
مدت دوره : ۶ سال
بين مقاطع سني ۶ تا ۱۲ سال
مدت دوره: ۵ سال
بين مقاطع سني ۶ تا ۱۱ سال
مدت دوره : ۴ سال
بين مقاطع سني ۶ تا ۱۰ سال

دياگرام تحصيلي

دياگرام ساده سيستم تعليم و تربيت رسمي سوئيس
مهد كودك اجباري نيست ( درخلال سالهاي يك سال و سه سال)
آموزش پايه به دو دورة زماني تقسيم مي شود : تحصيلات ابتدايي بر حسب ايالت بين ۴ تا ۶ سال و تحصيلات مقدماتي متوسطه بين سه تا پنج سال طول مي كشد.تحصيلات مقدماتي متوسطة بر حسب ايالت به دو يا سه طبقة متفاوت تقسيم مي شود

 

در ايالات معيني ، تربيت معلم براي سطوح پيش دبستاني ، ابتدايي و مقدماتي متوسطة در سطوح تكميلي متوسطة صورت مي گيرد.معلمين جهت تدريس درسطوح متوسطة پيشرفته در تمام ايالات در مؤسسات تحصيلات عالي تربيت مي شوند.

انواع مدارس
مدارس هتلداري
مدارس هتلداري سوئيس مشهورترين نوع درجهانند. اين مدارس نه تنها واحدهاي مديريتيموفق وكاملي را ارائه مي دهند بلكه ديگر دوره هاي مديريتي مربوطه را نيز ارائه ميكنند.
به جرات ميتوان گفت كه كارآمدترين مديران هتلهاي آسيايي يا رستورانها،فارغ التحصيلان مدارس هتلداري سوييس مي باشند.
مدارس شبانه روزي
مدارس شبانه روزي خصوصي مشهوري وجود دارند كه براي دانش آموزان ۱۰-۲۰ سالهمناسبند.اين مدارس تعليمات اساسي وپايه اي براي ورود به دانشگاهها ارائه مي دهند.
بسياري ازفارغ التحصيلان اين مدارس به موفقيتهاي عمده اي درزمينه هاي 

آيا جاي ديگر مناسب تر از سوئيس براي يادگيري زبان وجود دارد، چراكه كشورسوئيس در منطقه اي به مساحت ۴۱۳۰۰كيلومتر مربع درمرز مشترك با كشورهاي آلمان،فرانسه ،ايتاليا واتريش قرارگرفته است.جذابيت ديگري كه وجود دارد اردوهاي تابستاني وزمستاني هستند، انها نه تنها دوره هاي تعليمي با كيفيت بالا ارائه ميكنند بلكه به كسب تجربه هاي جديد زيادي براي دانش آموزان منجر مي گردند.
ويزگيها و مشخصه هاي آموزشي
نظام آموزشي سوئيس از ويژگي هاي بسياري به شرح ذيل برخوردارست:
دو سوم نوجوانان كار آموزي را انتخاب مي كنند.
درصد كمي از نوجوانان به مدارس تمام وقت مقطع تكميلي متوسطه مي روند.
درصد كمي از نوجوانان به دانشگاه مي روند.
بخش آموزش عالي غير دانشگاهي بسيار توسعه يافته است.
ديگرويژگي بارزنظام آموزشي حرفه اي سوئيس،دوگانگي طرح هاست.بدين معنا كه آموزشنوجوانان از يكسو دريك شركت واز سوي ديگر در مدارس حرفه اي صورت مي گيرد.
همين ويژ گي بارز نظام سوئيس را از ديگر نظام هاي آموزشي جهان تفكيك مي كند.
درديگر نظامها،آموزش معمولاً درمدارس صورت ميپذيرد.اين دوگانگي ضامن پيوندي دائمي ميان عمل ونظريه است زيرااين تركيب برمبناي هفتگي صورت ميگيرد.مزاياي اصلي اين نظام را ميتوان به سهولت از ويژگيهاي بنيادين آن استنتاج نمود.

مزاياي تحصيلي
سوئيس مزاياي منحصر بفردي را تقديم ميكند.كيفيت مشهود سيستم تحصيلاتي، ثباتسياسي، امنيت،كار آمدي،محيط پاك،وجامعه بين المللي سوئيس،موقعيت مركزي آن،ثروت،چند زبانگي وحضورتعدادزيادي ازسازمانهاي بين المللي درميان كشورهاي عضواتحاديه اروپايي كم نظير است.از آنجائيكه برخي ازمدارس خصوصي سوييس از۵۰ كشورمختلف دانش آموز دارند، مطالعات آنها را با دانش آموزان ديگر از سراسر دنيا هدايت مي كند.

همه اين مزايا سوئيس را به يك مكان عالي براي تحصيل با كيفيت بالا تبديل ميكند كه يك پايه قوي براي آينده هر دانش آموزي خواهد شد.يكي ازجنبه هاي با ارزش تحصيل بين المللي هدايت جوانان به فهم مطلب است.روح سالم دربدن سالم نيزجنبه مهم ديگري است كه كليه مدارس سوئيس تسهيلات ويژه وفرصتهاي در زمينه اوقات فراعت،ورزش ،هنر ومسافرتهاي فرهنگي درجهت نيل به آن فراهم مي كنند.