موزه داری

دیباچه: جمع‌آوری و نگهداری آثار و اشیا در مجموعه‌ها و موزه‌ها سابقه دیرینه دارند. لیکن نگرش صحیح امروزی به موزه جایگاه آن را از محل نگهداری و تماشای اشیا به محلی با مشخصات یک مرکز پژوهش و آموزش و یک مرکز فرهنگی برای گذران مطلوب اوقات فراغت با ره‌آوردهای علمی و تربیتی سوق داده است.در این نگرش موزه، مؤسسه‌ای علمی فرهنگی است که تأمل و اندیشه و پژوهش مستقیم بر روی آثار گوناگون – از آثار طبیعی آفرینش و خلقت گرفته تا دستاوردهای فرهنگ و تمدن و هنر انسان – را میسر می‌سازد و

متخصصان و بازدیدکنندگان عمومی را با هنر و اندیشه، صنعت و پیشه و امور اجتماعی و اقتصادی و شئون گوناگون زندگی دیروز و امروز آشنا و مأنوس می‌سازد.موزه به عنوان یک مؤسسه علمی ـ فرهنگی، نیازمند کارشناسان علاقه‌مندی است که با کسب دانش وآگاهی‌های علمی، و نگرش صحیح نسبت به موزه و جایگاه اجتماعی و آموزشی آن، بتوانند موزه‌ها را در راه توسعه و رشد فرهنگی، تربیتی و علمی کشور هدایت نمایند.امروزه حدود ۱۰۰ موزه در کشورمان وجود دارد که آثار، اشیاء، اسناد ومدارک قابل توجهی در زمینه‌های

متنوع باستان‌شناسی،‌ مردم‌شناسی،‌ هنرهای سنتی، اسناد و مدارک ، کتب ونسخ خطی، تاریخ طبیعی، زمین‌شناسی، گیاه‌شناسی، ‌پست و مخابرات، جواهرات و سکه‌ها… دارند؛ علاوه بر توسعه کمی و کیفی موزه‌های فعلی، ایجاد موزه در زمینه‌های دیگر، چون هنر و معماری، علوم و فنون مورد نیاز است. فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی موزه‌داری می‌توانند با کسب دانش و مهارت‌های نظری و عملی و آشنایی با امور اداری و فنی موزه‌داری، در موزه‌های گوناگون عهده‌دار مطالعه و حفاظت فنی از آثار و اشیای موزه‌ای باشند و امور مربوط به موزه‌داری را از ثبت‌ و ضبط آثار در دفاتر، تهیه اسناد و مدارک لازم تا مطالعه مستقیم روی آثار و اشیا انجام دهند.
درس‌های این رشته در طول تحصیل:

دروس پایه:
تاریخ عمومی ایران،‌ کارگاه عکاسی پایه، آشنایی با هنرهای سنتی ایران،‌ آشنایی با باستان‌شناسی و روش‌های آن، کارگاه طراحی پایه، آشنایی با مردم‌شناسی و روش‌های آن، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روش‌های آن، عکاسی فنی از اشیاء موزه‌ای، کارگاه طراحی تخصصی.
دروس اصلی:

موزه‌داری، آشنایی با هنر و معماری پیش از اسلام ایران، تاریخ و فن‌شناسی آثار، آسیب‌شناسی، هنر وتمدن اسلامی، آشنایی با بافت‌ها و محوطه‌های دوره اسلامی ایران، خطوط و خواندن کتیبه‌های اسلامی، تاریخچه کتابت، طرح اشیاء در تمدن اسلامی، آشنایی با موزه‌های ایران و جهان ، خطوط باستان‌شناسی ایران، کارگاه همانندسازی اشیاء موزه‌ای، تهیه و تدوین راهنمای موزه و محوطه‌های تاریخی، کارآموزی در موزه‌ها، کارآموزی در کارگاه مرمت اموال فرهنگی، تبدیل محوطه‌ها و بناهای تاریخ به موزه، کارآموزی کاوش باستان‌شناسی، کامپیوتر و موزه، روش تحقیق آثار و اشیای موزه‌ای، موزه‌داری و سایر علوم، زبان و متون تخصصی موزه‌داری، شناخت مواد.

دروس تخصصی:
انسان،‌طبیعت،‌موزه، پژوهش در آثار و اشیای موزه‌ای، کارآموزی در موزه‌های تخصصی، رساله نهایی.
رشته موزه داري

و‌‌ظيفه ما معرفي اين رشته است و وظيفه شما زحمت درس خواندن و احترام به علاقه خودتان ، در پايان اين علاقه شماست كه زندگي مادي و معنوي شما را تامين مي‌كند‌ نه تبليغات ناقص و جهت دار. هر رشته‌ ‌اي در كنار رشته هاي ديگر مي تواند همه نيازهاي ما را تامين كند و شناخت اينكه ما به چه چيزهايي نياز داريم يسيار مشكل و البته دست يافتني است
ما به هويت تاريخي نياز داريم تا بتوانيم فرهنگ، زبان و آداب و رسوم و باورهاي اعتقادي خود را كه براي ما شادابي و اعتماد به نفس مي آورد، حفظ كنيم.

بخشي از حفظ اين هويت به گذشته ما مربوط مي شود كه اين گذشته در دو قسمت كتاب ها و موزه ها نگهداري مي شود.
مطالعه و نگهداري علمي آثار باستاني و شيوه‌هاي جذب يك ملت به سمت گذشته ي با ارزش يك كار زيبا و البته مشكل است.
اين رشته ارتباط وسيعي با تاريخ، باستان‌شناسي، مرمت آثار و احياء بناهاي تاريخي دارد.
پذيرش دانشجو در اين رشته بصورت نيمه متمركز است و از پذيرفته شدگان آزمون اختصاصي به عمل مي‌آيد.
سطوح رشته:

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
۱ آزاد- طبس

درس هاي اين رشته:
رديف نام درس
۱ آسيب شناسي ۱
۲ آسيب شناسي ۲
۳ آسيب شناسي ۳

۴ آشنايي با باستان‌شناسي و روشهاي آن
۵ آشنايي با بافتها و محوطه‌هاي دوره اسلامي ايران
۶ آشنايي با حفاظت و مرمت آثار و روشهاي آن
۷ آشنايي با رشته‌هاي هنري معاصر
۸ آشنايي با مردم شناسي و روشهاي آن
۹ آشنايي با موزه‌هاي ايران و جهان

۱۰ آشنايي با هنر در تاريخ
۱۱ آشنايي با هنر و تمدن فرهنگهاي همجوار
۱۲ آشنايي با هنر و معماري پيش از اسلام ايران
۱۳ آشنايي با هنرهاي سنتي ايران ۱
۱۴ آشنايي با کامپيوتر

۱۵ اخلاق و تربيت اسلامي ۱ و ۲
۱۶ انسان، طبيعت، موزه
۱۷ انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن از قرن سيزدهم
۱۸ پژوهش در آثار و اشياي موزه‌اي ۱

۱۹ پژوهش در آثار و اشياي موزه‌اي ۲
۲۰ پژوهش در آثار و اشياي موزه‌اي ۳
۲۱ تاريخ اسلام
۲۲ تاريخ عمومي ايران
۲۳ تاريخ و فن شناسي آثار ۱

۲۴ تاريخ و فن شناسي آثار ۲
۲۵ تاريخ و فن شناسي آثار ۳
۲۶ تاريخ و مباني نظري مرمت ۱
۲۷ تاريخچه کتابت
۲۸ تبديل محوطه‌ها و بناهاي تاريخي به موزه

۲۹ تربيت بدني ۲
۳۰ تمثيل‌شناسي
۳۱ تهيه و تدوين راهنماي موزه و محوطه‌اي تاريخي
۳۲ خطوط باستاني ايران
۳۳ خطوط و خواندن کتيبه‌هاي اسلامي ۱
۳۴ خطوط، خواندن کتيبه‌هاي اسلامي ۲

۳۵ رساله نهايي
۳۶ روش تحقيق آثار و اشياي موزه‌اي
۳۷ زبان خارجي ۱ (نظري و عملي)
۳۸ زبان خارجي ۲ (نظري و عملي)
۳۹ زبان و متون تخصصي موزه‌داري
۴۰ زيست‌شناسي
۴۱ شناخت مواد

۴۲ طرح اشياء در تمدن اسلامي
۴۳ عکاسي فني از اشياء موزه‌اي
۴۴ فارسي ۱
۴۵ فارسي ۲
۴۶ فتوگرامتري آثار و اشياي موزه‌اي
۴۷ متون اسلامي (آيات و احاديث)
۴۸ معارف اسلامي ۲
۴۹ موزه‌داري ۱

۵۰ موزه‌داري ۲
۵۱ موزه‌داري و ساير علوم
۵۲ هندسي نقوش در هنرهاي سنتي ايران ۱
۵۳ هنر و تمدن اسلامي ۱
۵۴ هنر و تمدن اسلامي ۲
۵۵ کارآموزي در موزه‌ها
۵۶ کارآموزي در موزه‌هاي تخصصي ۱

۵۷ کارآموزي در موزه‌هاي تخصصي ۲
۵۸ کارآموزي در کارگاه مرمت اموال فرهنگي
۵۹ کارآموزي کاوش باستان شناسي
۶۰ کارگاه طراحي پايه ۱

۶۱ کارگاه طراحي تخصصي
۶۲ کارگاه عکاسي پايه ۱
۶۳ کارگاه همانندسازي اشياء موزه‌اي
۶۴ کامپيوتر و موزه

كارشناسان موزه داري خواهند توانست با پژوهشگران مراجعه كننده به بخش‌هاي مختلف موزه براي مطالعه مستقيم آثار و اشياء همكاري لازم را مبذول دارند. نظر به تنوع موزه‌‌ها در زمينه‌هاي گوناگون، دانشجويان دوره كارشناسي موزه داري در سالهاي آخر تحصيلي خود و عمدتا ذيل عنوان دروس پژوهش در آثار و اشياي موزه‌اي و كارآموزي در موزه‌هاي مختلف، كارآموزي خواهند داشت تا بتوانند برحسب علاقه و پيشرفت خود در يك زمينه جذب موزه مناسب با كارآموزي خود گردند. بدين ترتيب محل كار و خدمت فارغ‌التحصيلان اين رشته،

موزه‌هاي زير پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان زمين شناسي، موزه‌هاي پست و تمبر و … خواهد بود.
همچنين فارغ‌التحصيلان خواهند توانست در برنامه ريزي براي توسعه كمي و كيفي موزه‌هاي محل كار خود و يا ساير موزه‌هاي كشور مشاركت داشته باشند و رابطه موزه را با مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي و فرهنگي ديگر برقرار سازند و برحسب ضرورت كارشناسان ساير علوم و فنون و آزمايشگاههاي تحقيقاتي و مرمت اشياي فرهنگي تاريخي را براي مطالعه و حفاظت علمي از آثار زير پوشش خود فراخواني نمايند و با آنان همكاري كنند.
سطوح رشته