نرخ بیکاری با کارآفرینی
مشكل بيكاري از مشكلات بزرگ بسياري از كشورهاي دنيا است. اين مشكل قبل از بحران كنوني جهاني مختص كشورهاي جهان سوم بود و اغلب كشورهاي توسعه يافته نرخ‌هاي پاييني از نرخ بيكاري را در پيش روي خود مي ديدند ولي بعد از ركود اقتصادي رشد نرخ بيكاري، اين كشورها را نيز

در برگرفت بطوريكه نرخ بيكاري كنوني آمريكا با رشد دو برابري طي سه سال به ۹٫۵ درصد رسيده و همچنين بيكاري در بين قدرت‌هاي اقتصادي اروپا نيز وضعيت نامناسبي را دارد كه اين نرخ در بين كشورهاي يورو طبق آخرين آمار به ۱۰ درصد رسيده است.

در اين بين قدرت‌هاي آسيايي نرخ بيكاري پايين تري را نسبت به ديگر قدرت‌هاي اقتصادي دارند. لازم به ذكر است در اين گزارش به بررسي پانزده كشوري كه بيشترين نرخ بيكاري را در دنيا دارند پرداخته شده است.

***
مشكل بيكاري در سرتاسر دنيا جدي است بطوريكه مجموع بيكاران در ده كشور پرجمعيت دنيا به يك ميليارد و صد ميليون نفر مي‌رسد كه اين مقدار كمي كمتر از جمعيت كل چين است.

مقدونيه با ۳۳٫۸ درصد نرخ بيكاري بيشترين نرخ را بين كشورهاي دنيا داراست كه با توجه به نمودارها اين ميزان براي افراد سالمند كه دست از جستجوي كار مي‌كشند به ۶۵٫۲ درصد مي‌رسيد.در اين بررسي به آمار بيكاري در بين كشورهايي با جمعيت بالاتر از دو ميليون پرداخته شده است به علت آنكه اطلاعات و آمار مربوط به كشورهاي كوچك به آساني قابل دسترس نيست. اين گزارش از اطلاعات و آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، سازمان بين‌المللي كار كه زير نظر سازمان ملل متحد فعاليت مي‌كند و سيا فكت بوك تهيه شده است.شايد تعجب‌آور باشد كه اغلب آمارهاي سازمان سيا در اين زمينه گمراه كننده به نظر مي‌رسد.
اولين نكته‌اي كه خوانندگان بايد مورد توجه قرار دهند آنست كه اغلب كشورهايي كه نرخ بيكاري بالايي دارند دولتهاي نسبتا نوظهوري دارند يا معمولا مستعمره كشورهاي بزرگتر و يا قسمتي از كشورهاي ديگر هستند كه مستقل شده اند. نكته ديگر آن است كه كشورهاي جنگ زده بعلت مشكلات اساسي به زيرساخت‌ها و آسيب جدي به آنها منتج از خشونت و جنگ و خونريزي نرخ بيكاري بالايي دارند.
چين پرجمعيت ترين كشور دنيا با جمعيت يك ميليارد و ۳۳۰ ميليون و ۱۴۱ هزار و ۲۹۵ نفر تعداد ۳۰۶ ميليون و ۶۶۴ هزار و ۷۶ نفر بيكار بالاي سن چهارده سال دارد. هند دومين كشور پرجمعيت دنيا با جمعيتي بالغ بر يك ميليون و ۱۷۳ ميليون نفر در حدود ۳۵۵ ميليون نفر بيكار بالاي ۱۴ سال را در خود جاي داده است. ايالات متحده نيز با جمعيتي بالغ بر ۳۱۰ ميليون نفر در حدود ۱۰۰ ميليون بيكار بالاي ۱۴ سال را در خود جاي داده است.
يك دليل ان است كه محاسبه بيكاري در بين كشورهايي كه به اصطلاح اقتصاد كشاورزي دارند مشكل است.اقتصاد ايالت متحده صد سال گذشته به نسبت امروز بسيار متفاوت بود . زمانيكه اغلب مردم در بر روي مزارع كار مي‌كردند.آن شايد علت اصلي باشد كه امروز تعريف نرخ بيكاري به شغل‌هاي غير كشاورزي اختصاص دارد. شاخصي كه اغلب اقتصاددانان برايشان دادن ميزان بيكاري در سطح ملي بكار مي‌برند نرخ بيكاري است كه بستگي دارد كه چه سازماني و چه كشوري اين آمار را منتشر مي‌كند.

در ايالات متحده نرخ بيكاري به درصدي از نيروي كار بالقوه است كه د رحال حاضر بيكار هستند. نيروي كار بالقوه در اين تعريف اشاره دارد نيروي كار دفتر آمار و نيروي كار غير نظامي و تعداد افراد بالاي ۱۶ ساله ايست كه فعالانه به دنبال كار هستند. چه تعداد افراد بيكاري كه با اين حساب و كتاب‌ها عملا بيكار شناخته نمي‌شوند. بهرحال اين آمارها تعداد افرادي كه دست از جستجوي كار

كشيده‌اند و مردمي كه كار پاره وقت دارند و خواستار داشتن كار تمام وقت هستند و افرادي كه هرگز به دنبال كار نمي‌گردند در نظر گرفته نشده است.در نتيجه نرخ رسمي بيكاري در حال حاضر در ايلات متحده ۹٫۵ درصد است كه مي‌تواند با وجود اين توصيفات گمراه كننده باشد.اين اثر

مي‌تواند چندين برابر باشد وقتي كه در تمام سطح دنيا بررسي مي‌شود چون هيچ استاندارد و سيستم واحدي براي اندازه‌گيري اين نرخ وجود ندارد.در بين كشورهايي كه ذكر شده مي‌تواند تفاوت چشمگيري داشته باشد.برخي عملا سن كار را جوان تر از ميزاني كه در آمريكا اعمال مي‌شود در نظر مي‌گيرند.ديگر كشورها تنها مناطق سهري را بجاي جويندگان كار در زمين‌ها درنظر مي‌گيرند.اين تفاوت‌ها تحليل را براي بسياري از كارشناسان در زمينه نرخ بيكاري با سختي مواجه كرده است.

روشي كه در بررسي اين موضوع توسط سايت وال استريت ۲۴٫۷ به كارگرفته شده است. به تعريف و بررسي بيكاري شامل:۱) شناسايي ۱۵ كشوري كه توسط اداره كار سازمان ملل متحد در سك سال گشذته اطلاعات آنها جمع شده و داراي بيسترين نرخ بيكاري هستند. ۲) محاسبه تعداد افراد بيكار بالاي ۱۴ سال كه در هر يك از اين كشورها بيكار شده اند و بر مبناي آمار دفتر بين‌المللي كار در سازمان ملل متحد است كه دقيق‌تر و جامع‌تر از داده ها در سطح ملي است.۳) اين آمارها با آمار سازمان‌ةاي ديگر از جمله صندوق بين‌المللي پول، سي آي اي فكت بوك و سازمان همكاري‌هاي اقتصادي مقايسه شده است.۴) مبنا قرار دادان اطلاعات پايگاه داده سازمان بين‌المللي كار كه جامع ترين و اصولي‌ترين اطلاعات را ارائه مي‌دهد و تعداد بيشتري از كشورها را تحت پوشش دارد.
اين تحليل نشان مي‌دهد كه اغلب كشورها در تمييز دادن بين نرخ بيكاري و تصوير اقتصادي از كشورشان با مشكل مواجه هستند. حتي سيا فكت بوك نيز كه سريعترين منبع براي اطلاعات در سطح ملي است نتوانسته است بين نرخ بيكاري كه توسط كشورها گزارش شده است و تعداد افرادي كه بيكار شده اند و آنچه كه سازمان بين المللي كار ارائه كرده است تقاوت قائل شود در حاليكه تعداد افراد بيكار بالاي ۱۴ سال ۵۰ درصد بيشتر از ميزان محاسبه شده توسط نرخ بيكاري است.
نرخ بيكاري به عنوان يك شاخص استاندارد اقتصادي زماني كه با شرايط اقتصادي هر كشور در نظر گرفته مي‌شود پيچيده‌تر مي‌شود. مناطق جنگ زده با جابجايي‌هاي بالا، مناطق با شكاف طبقاتي زياد، تبعيض جنسيتي،‌شيوع بيماري يا معلوليت ، گزارش ‌هاي نادرست كه عمدتا براي تبليغ است. اين فاكتورها مي‌تواند به سمت نرخ بيكاري نادرست هدايت كند.
دراين بررسي علاوه بر نرخ بيكاري هر كشور به سرانه ناخالص داخلي اين كشورها و نوع حكومتشان نيز و زمان استقلال اين كشورها نيز اشاره شده است.در اين رتبه‌بندي مقدونيه در صدر نرخ بيكاري با بيكاري ۳۳٫۸ درصدي قرار دارد در ادامه به توضيح كامل اين پانزده كشور اشاره شده است.
۱_ مقدونيه: اين كشور با جمعيت دو ميليون و ۷۲ هزار و ۸۶ نفري خود داراي نرخ بيكاري ۳۳٫۸ درصدي و درصد افراد بالاي ۱۴ ساله اين كشور كه بيكار هستند نيز ۶۵٫۲ درصد معادل يك ميليون و ۱۰۲ هزار و ۴۱۶ نفر مي‌باشد. سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور نه هزار دلار است.مقدونيه تا سال ۱۹۹۱ بخشي از يوگوسلاوي بود.
۲- ارمنستان : اين كشور با جمعيت دو مليون و ۹۹۶ هزار و ۸۰۲ نفري با نرخ بيكاري ۲۸٫۶ درصدي دست و پنجه نرم مي‌كند. در اين كشور درصد افراد بيكار بالاي ۱۴ سال به رقم ۶۱٫۹ درصدي مي‌رسد كه يك مليون و ۴۵۹ هزار و ۹۷۸ نفر در اين كشور را شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي در اين كشور نيز ۶ هزار و ۳۱۰ دلار است.اين كشور نيز در سال ۱۹۱۸ به عنوان يك ملت مستقل شد و در سال ۱۹۹۱ نيز از اتحاد جماهير شوروي جدا شد.

۳- الجزاير: اين كشور با جمعيت ۳۴ ميليون و ۵۸۶ هزار و ۱۸۴ نفري نرخ بيكاري ۲۷٫۳ درصد را متحمل شده است و اين درحاليست كه تعداد جمعيت بيكار بالاي ۱۴ سال اين كشور ۱۲ ميليون و ۶۷۷ هزار و ۹۴۶ نفر مي‌باشد كه ۵۰٫۷ درصد جمعيت كشور را پوشش مي‌دهد.سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز ۶ هزار و ۹۰۰ دلار است.لازم به ذكر است كه اين كشور تا سال ۱۹۶۲ مستعمره فرانسه بود.

۴-نوار غزه و كرانه باختري: اين دو بخش با جمعيت دو ميليون و ۵۱۴ هزار و ۸۴۵ نفري نرخ بيكاري ۲۵٫۷ درصدي دارد و درصد افراد بيكار بالاي ۱۴ سال در اين كشور نيز رقم ۶۹٫۸ درصدي را نشان مي‌دهد كه ۹۶۱ هزار و ۹۷۸ نفر را شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي دراين كشور نيز رقم ۲ هزار و ۹۰۰ دلار است.

۵- بوسني و هرزگوين: جمعيت اين كشور ۴ مليون و ۶۲۱ هزارو ۵۹۸ نفر است. نرخ بيكاري در اين كشور ۲۳٫۴ درصد است كه اين نرخ در بين افراد بالاي ۱۴ سال به ۵۸٫۵ درصد مي‌رسد كه ۲ ميليون و ۲۷۹ هزار و ۱۶۴ نفر را شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور به ۴ هزار و۳۴۶ دلا رمي‌رسد. اين كشور نيز در ۵۰ سال گذشته از آماج حملات جنگ در امان نيوده است و طبق اعلام يونيسف تازه توانسته است به شرايط قبل از استقلالش از يوگوسلاوي در سال ۱۹۹۲ برگرد.
۶- آفريقاي جنوبي: اين كشور با جمعيتي بالغ بر ۴۹ ميليون و ۱۰۹ هزار و ۴۷۱ نفر نرخ بيكاري ۲۲٫۹ درصدي را دارد.درصد بيكاران بالاي ۱۴ سال در اين كشور نيز به ۵۸٫۹ درصد كه ۲۰ مليون و ۱۶ هزار و ۲۸۳ نفر را دربرمي‌گيرد.سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور ۵ هزار و ۶۸۴ دلار است.اين كشور تا سال ۱۹۶۱ تحت حاكميت بريتانيا بود و بعد از به حالت دموكراسي پارلماني درآمد.باتوجه به اينكه جام جهاني ۲۰۱۰ در اين كشور برگزار شده است و با ورود هواداران زيرساخت‌ا در اين كشور مورد توجه قرار گيرد قطعا اين نرخ بهبود خواهد يافت.لازم به ذكر است اين كشور بيشترين شمار مبتلايان به ايدز در جهان را دارد كه اين تعداد فراتر از ۵٫۵ مليون نفر دراين كشور مي‌باشد.
۷-ناميبيا: جمعيت اين كشور ۲ مليون و ۱۲۸ هزار و ۳۰۷ نفر است كه نرخ بيكاري در اين كشور نيز ۲۲ درصد مي‌باشد.تعداد افراد بيكار دراين كشور كه سن ۱۴ را رد كرده‌اند نيز به ۷۶۰هزار و ۸۱۳ نفر مي‌رسد كه ۵۷٫۱ درصد جمعيت اين كشور ار شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور نيز سر ۴ هزار و ۱۳۵ دلار براي هر نفر است.اين كشور نيز تا سال ۱۹۱۵ مستعمره آلمان بود و بعد از به دست آفريقاي جنوبي افتاد و تا سال ۱۹۹۰ كه استقلال پيدا كرد. مشكل اصلي اين كشور نيز فقر و ويروس ايدز است بطوريكه از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ اميد به زندگي دراين كشور ۱۰ درصد كاهش پيدا كرده است.جالب است بدانيد ۳۵ درصد جمعيت اين كشور در روز درآمد كمتر از يك دلار دارند و به شدت به كمك‌هاي بشردوستانه سازمان ملل متحد وابسته‌اند.

۸- كلمبيا: اين كشور با جمعيت ۴۴ ميليون و ۲۰۵ هزار و ۳۰۷ نفري نرخ بيكاري ۲۰٫۵ درصدي را براي خود ثبت كرده است كه اين ميزان در بين افراد بالاي ۱۴ سال به ۳۴ درصد مي‌رسد كه ۱۱ ميليون و ۸۲۵ هزار و ۸۰۰ نفر را در اين كشور در بر‌مي‌گيرد.سرانه توليد‌ ناخالص داخلي اين كشور ۴ هزار و ۶۶۱ دلار است. اين كشور در سال ۱۸۰۰ از اسپانيا جدا شد و با تلاش چندباره براي تشكيل ملت سرانجام در ۱۸۸۶ جمهوري الجزاير اعلام موجوديت كرد.

۹- بوتساوانا: اين كشور با جمعيت دو ميليون و ۲۹ هزار و ۳۰۷ نفري نرخ بيكاري ۱۷٫۶ درصدي را در براي خود ثبت كرده است.سرانه توليد ناخالص داخلي دراين كشور به ۷ هزار و ۳۴۳ دلار مي‌رسد.اين كشور در حدود ۱۵۰ سال است كه مستقل شده است.لازم به ذكر است كه توليد ناخالص داخلي اين كشور به شدت به بخش صنعت مربوط مي‌باشد كه در حدود ۳۶ درصد از توليد ناخالص واقعي اين كشور را شامل مي‌شود.

۱۰- عراق: اين كشور با جمعيت ۲۹ ميليون و ۶۷۱ هزار و ۶۰۵ نفري در منطقه خاورميانه قرار دارد. نرخ بيكاري دراين كشور به ۱۷٫۵ درصد مي‌رسد در عين حال تعداد افراد بالاي ۱۴ سال بيكار در اين كشور به ۱۰ ميليون و ۹۳۶ هزار و ۷۷۶ نفر مي‌رسد كه ۶۲٫۹ درصد اين كشور را شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي براي اين كشور به چهار هزار دلار مي‌رسد. حكومت اين كشور بعد از ۲۰۰۶ به صورت دموكراسي پارلماني درآمد. اين كشور با وجود چند دهه ديكتاتوري صدام و جنگ خليج فارس و جنگ فعلي عراق كه كماكان ادامه دارد و به زير ساخت‌هاي اين كشور آسيب جدي وارد كرده است.در حال حاصز ۲۳ درصد جمعيت اين كشور درآمد روزانه‌شان كمتر از دو دلار و ۲۰ سنت مي‌باشد.
۱۱- گرجستان: جمعيت اين كشور چهار ميليون و ۶۰۰ هزار و ۸۲۵ نفر است. نرخ بيكاري در اين كشور به ۱۶٫۵ درصد مي‌رسد و درصد افراد بيكار بالاي ۱۴ سال دراين كشور به ۴۵٫۷ درصد مي‌رسد كه يك ميليون و ۲۰۸ هزار و ۹۸۲ نفر در اين كشور را در حالت بيكاري نشان مي‌دهد. سرانه توليد ناخالص داخلي در اين كشور به چهار هزار و ۴۰۰ دلا مي‌رسد. اين كشور نيز در سال ۱۹۹۱ به مانند ارمنستان از اتحاد جماهير شوروي جدا شد.
۱۲- يمن: جمعيت اين كشور به ۲۳ ميليون و ۴۸۵ هزار و۳۶۱ نفر مي‌رسد كه نرخ بيكاري ۱۶٫۱ درصدي را در خود جاي داده است.جمعيت بيكاران بالاي ۱۴ سال اين كشور به هفت ميليون و ۹۹۷ هزار و ۳۵۱ نفر مي‌رسد كه ۶۱ درصد جمعيت اين كشور را شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي در اين كشور به ۸۷۰ دلار مي‌رسد.اين جمهوري در سال ۱۹۹۰ شكل گرفت.به تزاگي بهبود صادرات نفت به اين كشور براي بهبود اقتصادي كمك كرده است.
۱۳- كرواسي: اين كشور جمعيت چهار ميليون و ۴۸۶ هزار و ۸۸۱ نفري را در خود جاي داده است كه نرخ بيكاري ۱۴٫۸ درصد را براي خود ثبت كرده است.جمعيت بيكار بالاي ۱۴ سال اين كشور به ۵۴٫۱ درصد مي‌رسد كه دو ميليون و ۵۶ هزار و ۱۰ نفري را در بر‌مي‌گيرد . سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور با اختلاف فاحشي نسبت به يمن به ۱۵ هزار و ۶۲۸ دلار مي‌رسد.اين كشور نيز در سال ۱۹۹۰ از يوگوسلاوي جدا شد.

۱۴-تونس: جمعيت اين كشور به ده ميليون و ۵۸۹ هزار و ۱۲۵ نفر مي‌رسد. نرخ بيكاري در اين كشور به ۱۴٫۲ درصد مي‌رسد. جمعيت بيكار بالاي ۱۴ سال اين كشور نيز به چهار ميليون و ۷۶۶ هزار و ۸۶۱ نفر مي‌رسد كه ۵۹ درصد جمعيت اين كشور را شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور به ۱۳۸ دلار مي‌رسد. اين كشور نيز ۳۹ سال مستعمره بلژيك بود كه در سال ۱۹۶۲ مستقل شد.

۱۵- بوروندي: جمعيت اين كشور ۹ ميليون و ۸۶۳ هزار و ۱۱۷ نفر است كه نرخ بيكاري ۱۴ درصد دارد.همچنين تعداد افراد بيكار بالاي ۱۴ سال نيز دراين كشور به ۹۵۰هزار و ۶۰۷ نفر مي‌رسد كه ۱۵٫۸ درصد جمعيت اين كشور را شامل مي‌شود.سرانه توليد ناخالص داخلي در اين كشور به ۱۳۸ دلار مي‌رسد. اين كشور از آخرين مستعمره‌ جدا شده مي‌باشد. اين كشور در حدود ۳۹ سال مستعمره بلژيك بود و در سال ۱۹۶۲ مستقل شد.اين كشور در رتبه‌بندي يونيسف كه از ميزان استاندارهاي زندگي و تاسيسات زيربنايي هر كشور مي‌كند رتبه ۱۶۷ را از بين ۱۷۷ كشور كسب كرد.