ویژگیهای طبیعی و انسانی شهرستان مرند
مقدمه :
مرند یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان مرند است. این شهر با ۱۱۴٬۱۶۵ نفر جمعیت در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، سومین شهر پرجمعیت و بزرگ استان آذربایجان شرقی، پس از شهرهای تبریز و مراغه محسوب میگردد. شهر مرند با مساحتی بیش از ۲۰ کیلومتر مربع، در ۶۵ کیلومتری شمال غرب تبریز، واقع شدهاست.

وجه تسمیه مرند:
بطلیموس، جغرافیادان یونانی که قبل از میلاد میزیسته، از این شهر به نام «ماندگار» نام برده و آن را یکی از آبادترین شهرها در تاریخ میخواند. در روایات باستانی ارامنه آمدهاست ک

ه حضرت نوح(ع) در مرند مدفون شده و کلمهٔ مرند از یک فعل لغت ارمنی به معنای تدفین اشتقاق یافتهاست.
ولی ارامنهٔ امروزی را اعتقاد بر این است که نوح(ع) بعد از طوفان در نخجوان فرود آمد و در این شهر نیز مدفون شد و قبر همسرش هم در مرند واقع شدهاست.
مطابق نوشتههای تورات، مادر حضرت نوح(ع) در مسجد بازار مرند مدفون است. برخی نیز بنای شهر مرند را به امر دختر ترسائی به نام «ماریا» میدانند و بنای اولیهٔ مسجد جامع فعلی مرند را نیز، کلیسایی میشمارند که وی بنا کردهاست و نام مرند را هم برگرفته از نام ماریا با اندکی تغییر میدانند. در روایت دیگری وجه تسمیه شهر مرند را تغییر یافته کلمه « مادوند » و « مارند » یعنی محل زندگی مادها ذکر کرده اند .
تقسیمات کشوری مرند:
شهرستان مرند از شهرهاي کشکسراي، يامچي، زنوز و مرند تشکيل شده و داراي ۲ بخش مي باشد که بخش مرکزي از دهستان هاي بناب، دولت آباد، ميشو شمالي، کشکسراي، ز

نوزق، هرزندات شرقي و هرزندات غربي و بخش يامچي از دهستان هاي ذوالبين و يکانات تشکيل شده است.
جغرافیای مرند:
شهر مرند در ناحیهٔ شمال غربی استان آذربایجان شرقی و در شمالیترین منطقهٔ ایرا

ن واقع شدهاست که از سمت شمال و جلفا، از سمت شرق به ارسباران، از سمت جنوب به تبریز و شبستر و از سمت مغرب به استان آذربایجان غربی محدود شدهاست. این شهر در ۴۵ درجه و ۴۶ دقیقهٔ طول شرقی و ۳۸ درجه و ۲۶ دقیقهٔ عرض شمالی قرار گرفتهاست و حدود ۲۰ کیلومتر مربع وسعت دارد
آب و هوای مرند:
ميزان متوسط بارندگي در مناطق مختلف شهرستان متفاوت بوده و بين ۲۲۰ ميلي متر در منطقه هرزندات و يكانات و ۳۷۳ ميلي متر بارندگي در حومه مرند و پيام در سال با پراكنشهاي متوسط در نوسان مي باشد. ميزان بارندگي در سال ۱۳۷۳، ۴/۳۸۰ ميلي متر و در سال ۱۳۷۴ حدود ۷/۲۳۴ ميلي متر بوده است كه ۳۰ درصد آن در فصل بهار، ۵/۱۰ درصد در فصل تابستان ۳۷ درصد در فصل پائيز و ۵/۲۲ درصد آن در فصل زمستان نازل گرديده است. در چند سال اخير اين شهرستان به جهت عدم بارندگي نزولات آسماني دچار خشكسالي شده و خسارات فراواني را متحمل گشته است. جريانهاي هوائي مختلف بر روي اقليم اين شهرستان تاثيرات متفاوت و متغيري را مي گذراند كه در نگاه اصلي در فصل گرم (از اوايل ارديبهشت تا اوائل مهر) و سرد (از اوائل مهر تا اواخر فروردين) زيانزد مردم محروم و زحمتكش منطقه مي باشد. بطور كلي در اين شهرستان حداقل درجه حرارت مطلق ۲۲-درجه سانتيگراد و حداكثر آن ۳۷ درجه سانتيگراد بوده و تعداد روزهاي يخبندان از ۱۰۹ روز تجاوز نمي كند. وجود آب و هواي معتدل سرد و همچنين نامناسب بودن بارش سبب گرديده كه پوشش گياهي از آب و هواي مرند تابعيت نمايد. بدين معني كه اگر بارش و ميزان نزولات هوا متناسب باشد پوشش گياهي بهتر رشد كرده و در غير اين صورت وضع پوشش گياهي مطلوب نخواهدبود. پوشش گياهي اين منطقه از نوع استپ بوده و در بهار رويش گياهي به مدت ۱۱ روز تمام مناطق كوهستاني ميشاب و ساير مناطق را مي پوشاند ارتفاع گياهان تا ۶۰ سانتيمتر نيز مي رسند
ناهمواری های مرند:
نظر به اينكه شهرستان مرند در منطقه كوهستاني قرارگرفته و بيش از دوسوم مساحت آن اراضي ناهموار تشكيل مي دهد. بنابراين ارتفاع اراضي جلگه اي از سطح دريا بين ۹۰۰ تا ۱۵۰۰

متر متغير بوده كه ارتفاع پستترين نقطه در دشت يكانات از سطح دريا ۹۰۰ متر و در مرتفع ترين نقطه يعني قله ميشاب (ميشو) بالغ بر ۳۱۲۵ متر مي گردد. از ديگر ارتفاعات مهم اين منطقه مي توان به كوه سنگبران (سمبوران) ۱۷۲۷ متر، كوه علي علمدار ۳۱۵۵ متر، كوه گچي ق
منابع آبی مرند:
وجود آب هاي سطح الارضي، رودها، چشمه ها و قنوات، آب هاي تحت الارضي به كشاورزي جايگاه خاصي بخشيده ولي با اين ويژگي هنوز دشت هاي مرند، هرزندات با مشكل كم آبي مواجه هستند عمده مصرف آب در شهرستان مرند در بخش كشاورزي متمركز گرديده است كه حدود ۹۰ درصد اين مصرف از آب هاي زيرزميني با حدود ۷۵۰ حلقه چاه عميق و نيمه عميق تامين مي گردد. حجم آب مصرفي شهرستان در قسمت آب هاي زيرزميني حدود ۲۵۰ ميليون مترمكعب تخمين زده مي شود رودخانه هاي مهم شهرستان عبارتند از: زيلبرچاي، زنوزچاي، قره چاي ( كشكسراي) شيخ چاي
مردم مرند:
اهالی شهر مرند، همانند ساکنان سایر نواحی استان آذربایجان شرقی، به زبان ترکی آذربایجانی و با لهجهٔ محلی خود سخن میگویند. شهر مرند نسبت به شهرهای دیگر استان، بیشتر جاذبه ی تجارتی دارد و مردم بیشتر به مشاغل تجارت خُرد روی آورده اند. بهطوریکه مراکز خرید و بازارهای فراوان و پر رونقی در این شهر احداث شده است. جمعیت شهر مرند در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، بالغ بر ۱۱۴٬۱۶۵ نفر بودهاست که از این میان ۵۷٬۱۵۱ نفر مرد و ۵۷٬۰۱۴ نفر زن بودهاند که در قالب ۲۹٬۷۵۵ خانوار، ساکن این شهر بودهاند.
صنایع دستی مرند:
قالی بافی:
شهر مرند همانند سایر شهرهای منطقهٔ آذربایجان، یکی از کانونهای مهم قالیبافی در سطح کشور محسوب میشود. در شهر مرند و نیز در تمام شهرها و روستاهای حومهٔ آن، کارگاههای بزرگ و کوچک بافت قالی و قالیچه، گلیم و خورجین دایر است. این صنعت به استناد منابع تار

یخی، قرنهاست که در این منطقه رواج داشته و همواره یکی از منابع عمدهٔ درآمد مردم محسوب میشدهاست. قالیها و قالیچههای نفیس بافت مرند و روستاهای حومهاش، نه تنها در بازارهای فرش داخل کشور، بلکه در خارج از کشور نیز شهرت بسیار دارد و از نظر صادرات نیز ات تکبافی، یکی از مشاغل فراگیر مردم به شمار میرود و محصولات آنها در طرحها و نقشهای متنوع و بافتهای گوناگون به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود
سبد بافی:
از دیگر صنایع دستی شهر مرند، بافت انواع سبدها برای حمل نان و میوه از ساقهٔ گندم است که به نوبهٔ خود از شهرت زیادی برخوردار است
فانوسکا بافی:.
روستای هوجقان، یکی از مناطقی است که سالهای سال، مردم آنجا در بافتن فتیلههای چراغ، مهارت کامل داشته و تولیدات خود را به سراسر کشور عرضه میکردند. با گسترش نیروی برق و روشنایی الکتریسیته و رکورد فروش فتیله، مردم صنعتگر این روستا به بافتن «فانوسقه» یا کمربندهای نظامی و نوار کفش پرداختند و در حال حاضر، یکی از مراکز مهم تولید این محصول میباشد.
سفالگری و سرامیک سازی:
محصولات سرامیک، در چند کارگاه شهر زنوز تولید میشود. استادکاران سرامیک زنوز، از نوعی خاک مرغوب (کائولن یا خاک چینی) استفاده میکنند و به نقاط دیگر جهت فروش، صادر مینمایند. علاوه بر کارگاههای سرامیکسازی، کارگاههای سفالگری نیز در بعضی از مناطق شهر مرند و روستاهای اطراف وجود دارند.
اماکن تاریخی و باستانی مرند:

از اماکن تاریخی وباستانی این شهر میتوان به قلعه مانداگارانا، مسجد جامع مرند، تپه باستانی سیوان و بازار کوزهفروشان اشاره کرد. در تپه سیوان یک تهستون هخامنشی و سفالینههای پارتی یافته شدهاست

مسجد جامع مرند:
مسجد جامع مرند در مزكز شهر مرند واقع شده است طبق كتيبه محراب مسجد اين بنا در سال ۷۳۱ هجري در زمان سلطنت ابوسعيد بهادرخان از محل خيرات مردم مرند و جزيه اي كه در آن زمان از غير مسلمان مي گرفتند به توليت حسين بن محمود ابن تاج خواجه ساخته شده است. امروزه كف مسجد به اندازه سه پله (۸۰ سانتي متر) از سطح كوچه مجاور پايين تر مي باشد و دالاني به طول ۱۲ متر با سه طاق گنبدي، ورودي را به شباستانها مربوط مي سازد در سمت چپ اين دالان، شبستان جنوبي با گنبدي كم خيز واقع شده كه بر فراز آن كتيبه اي از سنگ با عبارت ذيل به چشم مي خورد: «امر بتجديد هذا المعماره العبد الفقير خواجه حسين بن سي

ف الدين محمود بن تاج خواجه في اواخر شوال سنه اربعين و اربعمائه» محراب به عرض ۷۵/۲ و ارتفاع ۶ متر در قسمت جنوبي مسجد واقع شده و مزين به آيات قرآني به خط كوفي و گچبري هاي زيبا بديع مي باشد. كتيبه تاريخ محراب در قسمت قوس بزرگ بالاي آن به شرح

ذيل ديده مي شود: « جدد من فواضل الانعام السلطان الاعظم مالك رقاب الامم ابوسعيد بهادرخانه خلدالله ملكه في احدي و ثلثين و سبعمائه هجريه» در فاصله دو ستون تزئيني و گچبري كنار محراب نام سازنده محراب به خط رقاع نوشته شده است: «عمل عبدالفقير نظام بند گير تبريزي» در داخل هلال در پايين دو كتيبه مزبور كتيبة گچبري ديگري به خط رقاع بدين مضمون به چشم مي خورد: «وقف من مال خيرته مدينه مرند علي مصالح هذا المسجد الجامع و شرط التوليه العبد الضعيف حسين بن محمود بن تاج خواجه

کاروانسرای مرند:
اين كاروانسرا كه به جهت واقع شدن در نزديكي مرند به اين نام موسوم گشته است. قطعاً در اصل نام ديگري داشته است كاروانسراي مذكور در ۲۳ كيلومتري مرند و در سر راه جلفا و در دشت الكي واقع شده است تاريخ بناي اين كاروانسرا (به سال ۷۳۱ هجري قمري و عهد ابوسعيد بهادرخان) نسبت داده شده است فعلاً جز تلي خاك آثاري از آن باقي نمانده است اين كاروانسرا (يكي از باشكوهترين بناهاي زمان خود بوده و شايد هم قلعه يا مقر حكومتي شخص با نفوذي بوده است گروهي به جهت نزديكي نام محل به نام هلاكوه ايلخان مغول ساختمان اين بنا را به هلاكو نسبت مي دهند چرا كه الكي گاهاً هلاكو خوانده مي شود. تا چندين سال پيش سردر كاروانسرا كه طاق روي آن خراب شده بود نمايان بود كه ارتفاع آن به ۹ متر مي رسيد. صفحة خارجي آن از نيم ستون زاويه كتيبه اي به عرض ۲۵ سانتي متر شروع مي شده كه به حروف كوفي نوشته شده بود اين حروف از سفال بدون لعاب در زمينة كاشي آبي روشن نوشته شده بود
مسجد بازار:
مسجد بازار كه در مدخل شهر واقع شده حدود ۳۰۰ متر مربع مساحت دارد بر روي چهار ستون سنگي استوانه اي قرار گرفته است بنا به اظهار مهمترين محلي در روزگاران قديم ديري بوده كه بعداً به علت انتساب به مادر حضرت نوح تبديل به يك مسجد گرد

يده است در شهر مرند همچنين چند بناي باستاني وجود دارد كه به اندازة كافي مورد مطالعه قرار نگرفته اند. در حاليكه اگر چنين مي شد احتمالاً گوشة تاريكي از تاريخ فرهنگ گذشته اين شهر روشن مي شد از جمله اين بناها دو امامزاده به نامهاي امامزاده احمد در قسمت غربي شهر و در كوه امامزاده ابراهيم واقع در كوي يالدور مرند و نيز تاع و مقابر مربوط به اصحاب علم و عرفان بنامهاي پير اسمعيل در محلة يالدور، پيراسحق در محلة گلعذاريها و پير خموش در كوچة صمصامي مي باشد. ملایوسف و کندلج در ۵ کیلومتری شمال مرند و چشمهٔ باش کهریز و قنات بزرگ و بسیار معروف بَی گوزی (=چشمه داماد) در شمال روستای دیزج علیا که از دل کوه میشو بیرون میآید اشاره کرد.
اقتصاد مرند:
اقتصاد مرند بيشتر بر پايه کشاورزي استوار است . تمام منطقه مرند بنا به شرايط طبيعي – دامداري- کشاورزي و باغداري مناسب مي باشد محصولات مهم مرند غلات ( گندم و جو) که بالاترين توليد را در ميان شهرهاي آذربايجان شرقي دارد حبوبات-سبزيجات وسيفي جات است که بسيارمعروف مي باشد باغداري بسيار رايج و از محصولات مهم آن مي توان زردآلو و انگور را نام برد که علاوه بر مصارف داخلي مقداري به عنوان خشکبار صادر مي شود. وسيب زنوز که طعم بخصوصي داشته که شهرت جهاني دارد.اما در سالهاي اخير بعلت کاهش آب سفره هاي زيرزميني کشاورزان زیان بسیاری دیده اند و روند مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ را پیش گرفته اند. کشت زعفران که در اقتصاد کشاورزي به ( گياه طلائي ) مشهور است ، اخيرا به صورت گسترده در دهستان بناب واقع در شرق مرند ترويج گرديده است و از مرغوبيت بي نظير و معروفيت خاصي برخوردار شده است و از حيث کيفيت بازرگانان آن را با محصولات استان خراسان مقایسه مي کنند. دراين راستا تحول درکشت سنتي به کشت پسته نيز در بخش يامچي واقع در قسمت غرب مرند همت گماشته اند که اميد مي رود موجب تحول چشم گيري در اقتصاد کشاورزي گردد.
صنعت مرند:
این شهر همواره با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم نموده است و هنوزهم در این زمینه شایان توجه مسئولان دولتی و کشوری و استانی می باشد. با راه انداز

ي واحدهاي کائولن شوئي و صنايع جنبي آن و صنايع پارس پروفيل – کنسانتره – صنايع کاشي وسراميک ومشارکت مردم در راه اندازي و سرمايه گذاري هاي صنعتي جديد اميد مي رود گام مهمي در رفع بيکاري و اشتغال زايي جديد تحولي عظيم در زندگي مردم بهبود نسبي به وجود آيد از صنايع مهم ديگر آن که بيشتر بخش روستايي به آن اشتغال دارند

صنايع قاليبافي مي باشد که شديدا اقتصاد روستايي را تحت تاثير قرار داده است. و از ديگر صنايع آن مي توان به صنايع فتيله بافي و گليم بافي و توليد آجر و مصالح ساختماني اشاره نمود. در سالهای اخیر با توجه به پیشرفتهایی که شهر مرند داشتهاست، کارخانجات مختلفی در اطراف این شهر احداث شدهاند که از این میان، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شرکت بزرگ تکدانه با تولیدات تبدیلی کشاورزی و شهرت جهانی
کارخانه فراوری خاکچینی
کاشی تبریزکف
پارس پروفیل
شرکت بزرگ آناکنسرو تولید کننده محصولات غذایی با برند سانیا
شرکت پویان صنعت
ترشی کام مرند

پیام شیمی
ثمین شیر
سرامیک سازی
شرکت سامرند
کارخانه آذریت تولید کننده محصولات بتنی

انستیتو تحقیقات واکسن و سرم سازی شمالغرب کشور
کارخانه آذرچین
پلاستوفوم فخر مرند

مفاخر,علما و چهره های شاخص علمی وادبی مرند

میرزا علی اکبر مرندی «عارف ناشناخته»
فقيه وعارف بزرگ آيت الله علي اكبر مرندي در سال۱۳۱۴ ق در يك خانواده علمي در شهرستان مرند به دنيا آمد ،ايشان پس از آغاز تحصيل وگذراندن دروس مقدماتي در زادگاه خويش عازم تبريز وسپس نجف اشرف شد . ومراحل عالي را سپري كرد مرحوم مرندي به مدت ده سال به همراه دوست صميمي وهم حجره اي خويش علامه طباطبائي از محضر آيت اله سيد حسين كوه كمري آيت الله باد كوبه اي ومرحوم آيت الله علي قاضي طباطبائي بهره مند شد.آيت الله مرندي علاوه بر تسلط كامل برفقه اصول در تفسير وعرفان واحاديث اهل بيت «ع» نيز چيره دست بود وبزرگان حوزه علميه قم ونجف مقام علمي ايشان را مي ستودند آن عالم رباني پس

از از يك قرن عمر بابركت سحرگاه روز سه شنبه ۱۹ فروردين سال۱۳۷۳ ش برابرباسال ۱۴۱۴ق .در حاليكه ذكر لا اله الا الله بر لب داشت ديده از جهان فروبست.

 

مرحوم دكتراسماعيل رفيعيان‹‹بحر معرفت››
-اسماعيل رفيعيان، متولد ارديبهشت ماه ۱۳۰۲ مرند
– تحصيلات ابتدايى و متوسطه در دبيرستان خاقانى مرند
– فارغ التحصيل دانشسراى مقدماتى تبريز ۱۳۲۱
– مدير دبيرستان خاقانى مرند ۱۳۲۴
– اخذ مدرك ليسانس ادبيات فارسى از تبريز ۱۳۳۱
– عزيمت به تهران و ادامه تحصيل تا مدرك دكترا
– تدريس در دانشسرا، مركز تربيت معلم عاصمى و دبيرستان البرز
– عضويت در هيأت علمى لغت نامه دهخدا
– نگارش و تنظيم و تدوين بخش اول حرف «ك» و بخشى از حرف «ر» در لغت نامه دهخدا ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۳
– سرپرست دانشكده تربيت دبير و معاونت دانشسراى عالى ۴۸ تا ۵۰
– معاون دانشكده علوم تربيتى ۱۳۵۵
– نماينده مرند در مجلس اول شوراى اسلامى
– تدريس در دانشكده آزاد اسلامى تبريز و قائم مقام دانشگاه از سال ۶۳
– اهداى كتابخانه اى بالغ بر هشت هزار جلد كتاب به كتابخانه مركزى تبريز ۱۳۸۱ و…

شهيد موسي كلانتري
در سال ۱۳۲۷ در شهرستان «مرند» متولد شد. تحصيلات ابتدايي و ق

سمت اعظم تحصيلات متوسطه را در مرند به پايان رساند و ديپلم خود را از دبيرستان «خوارزمي»در« تهران» گرفت. شهيد موسي كلانتري در سال ۱۳۴۵ وارد دانشگاه« اميركبير»در« تهران» شد و در رشته راه و ساختمان به تحصيل پرداخت و بالاخره با اخذ مدرك فوق ليسانس در رشته راه و ساختمان فارغ التحصيل شد. در دوران دانشگاه، يكسال ۱۳۵۷ به عنوان پاسدار در كميته به حراست از انقلاب اسلامي پرداخت. در تابستان سال ۵۸ وارد وزارت راه شد و جهت فعال كردن اداره راه «خوزستان» به آنجا رفت و پس از مدتي به همين منظور به استان« آذربايجان غربي» اعزام شد و مسئوليت اداره كل راه و ترابري استان را نيز به عهده گرفت. در دي ماه سال ۱۳۵۸ از سوي شوراي انقلاب به سمت وزير راه و ترابري منصوب و پس از تشكيل دولت شهيد« رجايي» تا هنگام شهادت همچنان در اين سمت به انجام وظيفه و خدمت به مردم و جمهوري نوپاي اسلامي ايران ادامه داد.

سردار شهيد محمد حسن كسائي
در سال‌هاي سياه حكومت پهلوي كودكي به زلالي چشمه ‌سارهاي محبت در خاك ايران چشم به جهان گشود. محمد حسن هنوز كودكي بيش نبود كه براي اولين بار دستان كوچكش در مدرسه شهر مرند قلم را در دست گرفت و سالك ديار علم گشت. پس از اخذ مدرك ديپلم تحصيلاتش را در رشته ادبيات فارسي ادامه داد. سپس به استخدام اداره آموزش و پرورش درآمد و در شهرستان «ممقان»‌شروع به تدريس نمود. همزمان با اوج‌گيري انقلاب اسلامي

به محضر آيت‌الله مدني(ره) راه يافت و به عنوان نماينده دبيران مذهبي در تمام جلسات و اعتصابات فرهنگيان شركت نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي با شنيدن پيام تاريخي امام خميني(ره) مبني بر تشكيل جهاد سازندگي، جهاد سازندگي مرند را به همراه برادرش احداث نمود. و تصميم گرفت كودكان روستا را از لحاظ فرهنگي غني نمايد. سردار رشيد مرند به همراه يكي از دوستانش (آقاي ساجدي) با عنوان فرمانده گردان انصار جهاد سازندگي استان آذربايجان شرقي به جبهه‌هاي جنوب رفت و در جزيره مجنون حماسه‌اي بي‌نظير آف

ريد. اما ديگر چشمان آسماني‌اش توان نظاره بر خاك را نداشت. ماه شعبان‌المعظم رو به پايان بود و كسائي در بخش اطلاعات عمليات فعاليت خود را آغاز نموده بود. ناگهان پيكر خسته‌اش در خط مقدم به زمين افتاد و چند ساعت بعد در بيماستان در تاريخ ۲۴/۱/۱۳۶۶ به ديار حق شتافت. تا لباس روزه‌اش به جام شيرين ساقي كوثر تازه شود

سردار شهید بهروز پور شریفی
سردار شهيد اسلام طراح پل خيبر مهندس بي نام نشان شهيدبهروز پورشريفي.

استاد ابوالفضل جعفرلي
باتولد استاد جعفرلي شاعر پرآوازه شهرستان مرند و ايران اسلامي استاد ابوالفضل جعفرلي در سال ۱۳۲۹ شمسي در پي حوادث بسيار به شوروي سابق مهاجرت نموده و حدود ۴۰ سال در آنجا زندگي كرده است.زندگي استاد ابوالفضل جعفرلي مرند ساده و بي‌پيرايه ، همچون زندگي خاص شاعران و هنرمندان ايراني. با اين كه نزديك به ۸۷ سال از خدا عمر گرفته ولي بشاش و سرحال است.شيوا و روان سخن مي‌گويد در سينه‌اش تاريخ كهن را دارد در غربت به عشق ايران نام دخترش را ايران گذاشته است و به عشق ائمه‌اطهار نام دختر دومش را رقيه نام نهاده است با اين كه ۴۰ سال در غربت و آن هم در فضاي پليسي و خفقان شوروي سابق زندگي كرده ولي شناسنامه ايراني خود را حفظ كرده است.از سخنانش پيداست

در غربت به عشق وطن شعر سروده است و به اميد آن كه روزي به ايران باز خواهد گشت ۴۰ سال را در غربت سپري كرده است استاد جعفرلي شاعر ت

وانمندي است كه به دو زبان فارسي و تركي شعر سروده است و تاكنون چهار اثر ايشان به چاپ رسيده و ۳ اثر ديگر آماده چاپ دارد.

پرفسورحمزه گنجى
حمزه گنجى، متولد دوم فروردين ،۱۳۲۰ مرند
– دكتراى روانشناسى عمومى از دانشگاه پُل والرى در شهر مون پليه (فرانسه)
– كارشناسى ارشد رشته علوم تربيتى از دانشگاه تهران
– كارشناسى در رشته زبان فرانسه از دانشگاه تبريز
– استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبايى با پايه ۱۵ استادى
– استاد فعلى دانشگاه آزاد رودهن
– رئيس دانشكده علوم تربيتى ابوريحان بيرونى (به مدت يك سال)
– مدير گروه روانشناسى دانشگاه آزاد رودهن (۲ سال)
– رئيس آزمايشگاه روانشناسى در دانشگاه علامه طباطبايى (به مدت ۲۰ سال)
– عضويت در هيأت تحريريه مجله پژوهش هاى روانشناختى
– سردبير مجله نوآورى هاى آموزشى در آموزش و پرورش (يك سال به صورت قراردادى
– مترجم و مؤلف در حدود ۲۴ جلد كتاب از جمله: بهداشت روانى، روانشناسى ارزشيابى تحصيلى، روش تحقيق در روانشناسى (اثر فرانسوا برتيوم و آندره لام داوديان و و فرنگيس حبيبى)، روانشناسى اجتماعى، مبانى روانشناسى عمومى، روانش

ناسى رشد (اثر وَندِن زَندِن)، ارزشيابى شخصيت، روانشناسى كار و…

دكتر عيسي كلانتري
عيسي كلانتري در سال ۱۳۳۰ در شهر فرهنگ پرور مرند چشم به جان گشود ودر مرند تحصيلات متوسطه را خود را به پايا رسانيد، سپس وارد دانشكده كشاورزي شده وپس از اخذ مهندسي كشاورزي ،دكتري كشاورزي را نيز اخذ نمود. مدتي به عنوان مدير كشت وصنعت مغان مشغول خدمت شد.
پس از برادر شهيدش مهندس موس كلانتري ‹ وزير راه كابينه شهيد رجائي› ومهندس غلام رضا شافعي‹ وزير صنايع كابينه آقاي رفسنجاني› توانست به عنوان سومين وزير مرندي به عنوان وزير كشاورزي اولين كابينه آقاي رفسنجاني وارد كابينه شود ووزارت خود را در كابينه دوم آقاي رفسنجاني دوام بخشد. ودر سال ۱۳۷۶ بعنوان وزير كشاورزي كابينه اول آقاي خاتمي وارد هيت دولت شد. و خانه كشاورز ايران را پايه گذاري وتاسيس كرد. وبه عنوان مديركل خانه كشاورز در حال خدمت مي باشند.

مهندس غلامرضا شافعی
غلامرضا شافعی درسال ۱۳۳۰در شهر ستان مرند به دنيا آمد وپس از به پايان رساندن دوره متوسطه در دوره کارشناسی مهندسی مکانيک در دانشگاه صنعتی شريف تهران مشغول به تحصيل شد ودر سالهاي متوالي عهده دار مسوليت گونگون به شرح زير مي باشند
رياست سازمان صنايع ملی ايران و معاونت وزير معادن و فلزات. وزير صنايع . معاون سازمان برنامه وبودجه . وزير تعاون . مشاور رئيس جمهور . سفیر جمهوری اسلامی ايران در روسيه

دکتر محمد جعفر ملکوتی
فرزند مرند و دانشمند برگزيده آكادمي علوم جهان سوم چهره مانده گار ايران ایشان متولد ۱۳۲۶ مدارک لیسانس و فوق لیسانس و دکترای خود را به ترتیب

از دانشگاههای شهید چمران اهواز ( ۱۳۴۹ ) ، دانشگاه تهران ( ۱۳۵۳) و نبراسکای آمریکا ( ۱۳۵۶ ) با درجه عالی دریافت کردند. ایشان تا سال ۱۳۶۲ در دانشکده کشاورزی زنجان و از سال ۱۳۶۲ تاکنون در دانشگاه ترتیب مدرس تهران مشغول به تدریس و تحقیق می باشد.در سال ۱۳۷۵ استاد ممتاز کشور شدند و از سال ۱۳۷۵ با حفظ سمت ، سرپر

ست موسسه تحقیقات خاک و آب و مشاور وزیر جهاد کش

اورزی در امر تولید و مصرف بهینه کودها می باشد

استاد ابوالفضل جعفرلي
باتولد استاد جعفرلي شاعر پرآوازه شهرستان مرند و ايران اسلامي استاد ابوالفضل جعفرلي در سال ۱۳۲۹ شمسي در پي حوادث بسيار به شوروي سابق مهاجرت نموده و حدود ۴۰ سال در آنجا زندگي كرده است.زندگي استاد ابوالفضل جعفرلي مرند ساده و بي‌پيرايه ، همچون زندگي خاص شاعران و هنرمندان ايراني. با اين كه نزديك به ۸۷ سال از خدا عمر گرفته ولي بشاش و سرحال است.شيوا و روان سخن مي‌گويد در سينه‌اش تاريخ كهن را دارد در غربت به عشق ايران نام دخترش را ايران گذاشته است و به عشق ائمه‌اطهار نام دختر دومش را رقيه نام نهاده است با اين كه ۴۰ سال در غربت و آن هم در فضاي پليسي و خفقان شوروي سابق زندگي كرده ولي شناسنامه ايراني خود را حفظ كرده است.از سخنانش پيداست در غربت به عشق وطن شعر سروده است و به اميد آن كه روزي به ايران باز خواهد گشت ۴۰ سال را در غربت سپري كرده است استاد جعفرلي شاعر توانمندي است كه به دو زبان فارسي و تركي شعر سروده است و تاكنون چهار اثر ايشان به چاپ رسيده و ۳ اثر ديگر آماده چاپ دارد.

استاد گنجعلی صباحی
يكي از بزگترين مردان ادبيات نثر تركي آذري مي باشند ،استاد در دوم بهمن ۱۲۸۵ در روستاي مياب از توابع شهرستان مرند پا به عرصه جهان گشود. ايشان برا زنده نگه داشتن زبان وادبيات آذربايجان سر از پا نم شناختند وهميشه در پي ارتقاي فرهنگ آذر بايجان بودندودر اواخر دهه چهل واوايل ده پنجاه تا انقلاب اسلامي ايران به همره چن تن از

 

دوستان محفل دوستلار گوروشو را تشكيل مي دهد كه محل تجمع ادبا وشاعران از جمله شهريار بود.وشعرها ونوشته هايش رادر ر مجله هاي يولداش، وارليق، اولكلر ، اينقلاب يوليندا، يئني يول چاپ مي شدند با تخلص گ. دونمز،بعد از شروع دهه شصت نيز در اكثر محافل ادبي وهنري حاظر بودند وآموخته هاي خويش را به جوانان منتقل كردند وبالخره اي چراغ جاويدان ادبيات ايران وآذر بايجان در سال ۱۳۶۸ چشم از جهان فروبست وبه ابديت شتافت. يادش گرامي.

فرهنگ معیری
ابوالفضل معیری با نام اصلی فرهنگ معیری سال ۱۳۲۲ در شهر مرند متولد شد. وی از پیشکسوتان چهره‌پردازی ایران، عضو گروه چهره‌پردازدان سینما و مدیر آموزشگاه چهره‌پردازی آینه در آینه بود.از وی بعنوان پدر چهره‌پردازی نوین ایران نام برده شده‌است.وی فعالیت خود را در سینما از فیلم «خاتون» در سال ۱۳۵۶ آغاز کرد و با کارگردانان مطرحی همچون بهرام بیضایی، امیر نادری، مسعود کیمیایی همکاری داشت. فیلم‌های کلاغ، چریکه تارا، سفر سنگ، جنگ اطهر، خط قرمز، خانه عنکبوت، دلیران تنگستان، رابطه، پرواز در شب، طلسم، باشو غریبه کوچک، کانی مانگا، شاید وقتی دیگر، مسافران، افعی، روانی، سگ‌کشی و اشک سرما فیلم‌های دیگری بودند که وی بعنوان چهره‌پرداز در آنان مشارکت داشت. سابقهٔ فعالیت او در سایر رشته‌های سینمایی از بازیگری تا کارگردانی کمک شایانی به وی در چهره‌پردازی کرد. او همچنین چهره‌پرداز بسیاری از سریالهای تلویزیونی بود.فرهنگ معیری برای فیلم سگ‌کشی در نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر و پنجمین دوره جشن خانه سینما نامزد جایزه بهترین چهره‌پردازی شد. همچنین برای فیلم اشک سرما هم در هشتمین جشن خانه سینما نامزد بهترین چهره‌پردازی بود.وی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ بعلت ابتلا به سرطان ریه و عوارض کبدی در س

ن ۶۵ سالگی در تهران درگذشت.

دکتر نظام الدین دانشور
وی در سال۱۳۲۶ در شهرستان مرند به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در دبستان فرخی، دیپلم خود را در سال ۱۳۴۴

از دبیرستان فردوسی تبریز اخذ کرد دکتر دانشور مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۵۰ در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه فنی استانبول و کارشناسی ارشد شیمی معدنی را در سال ۱۳۵۶ از دانشگاه نیوکاسل انگلستان دریافت کرد. وی تحصیلات دکتری خود را در سال ۱۳۶۰ در همین رشته در دانشگاه نیوکاسل به اتمام رساند.وی از سال ۱۳۵۰ به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز مشغول به فعالیت شد. دکتر دانشور در سال ۱۳۷۴ به درجه دانشیاری و در سال ۱۳۸۲ به درجه استادی ارتقاءپیدا کرد. وی از بنیانگذاران رشته شیمی کاربردی در کشور محسوب می شد به طوریکه با تلاش وی اولین دوره کارشناسی ارشد و دکتری شیمی کاربردی در ایران در دانشکده شیمی دانشگاه تبریز ایجاد شد. وی همچنین به عنوان یکی از اعضای گروه مهندسی شیمی دانشگاه تبریز در تاسیس این رشته نقش

بسزایی داشت.وی در سال ۱۳۸۲ عنوان پژوهشگر نمونه آذربایجان شرقی و در سال ۱۳۸۳ عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز را کسب کرد. کتاب ا

صول کنترل کیفیت آب که توسط ایشان ترجمه شد ، درسال۱۳۸۴ به عنوان کتاب برگزیده سال کشور انتخاب شد. تربیت صدها دانشجو در دوره های

 

کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری ،راهنمایی پایان نامه تحصیلات تکمیلی ، تالیف و ترجمه سه کتاب ، انتشار بیش از ۵۰ مقاله در مجلات معتبر علمی، اریه بیش از ۱۰۰ مقاله در کنفرانس های داخلی و بین المللی ،برگزاری کارگاه های آموزشی و اجرای پروژه های متعدد تحقیقاتی به ویژه اجرای یکی از بزرگترین طرح های مطالعاتی کشور در زمینه محیط زیست که نشان از ژرف اندیشی ایشان دارد، بخش دیگری از کارنامه علمی زنده یاد دکتر دانشور را تشکیل می دهد.وی همچنین یکی از محققان فعال عرصه فناوری نانو بود که مقالات علمی متعددی را در این زمینه در مجلات و کنفرانس های علمی ارایه کرده و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در این زمینه زیرنظر ایشان مشغول فعالیت بودند.