در یک محیط چند پردازه ای (multiprocessor) تنظیم مقادیر threadکه قبلا توضیح داده شده می تواند هم تعداد thread هایی که سرورها مصرف نمایند و هم تعداد threadهایی که مجاز به اداره نمودن پردازش سرور هستند را محدود نماید Min Spare Threads و Max Spare Treads تعداد threadهای در دسترسی که به کار برده نمیشوند را کنترل میکنند اگر thread های در دسترس زیر مقدار Min Spare Treads برسد threadهای بیشتری اضافه می شوند . اگر thread های یدکی به بالای مقدار Max Spare Treads برئد یرخی از thread ها حذف می شوند .

اتصال به آدرسهای خاص
شما می توانید با استفاده از دستور Listen به آدرسهای IP خاص متصل شوید ستورات Listen را نمی توانید برای افزودن به binding های پیش فرضی که از قبل داشته اید بکار ببرید :
# Listen : Allows you to bind Apache to specific IP addresses and /or
#ports. In addition to the default. See also the <Curtual Host
# directive.

#
# Change this Listen on specific IP addresses as shown to
# provent Apache from glomming onto all bound IP assresses (0.0.0.0)
# Listen 12.34.56.78:80
Listen80

دستور Listen بسیار انعطاف پذیر تر از دستورات Bind Address و Port می باشد . می توان چنین دستور Listen را تعیین کرد که اینکار شما را قادر می سازد تا ترکیبی از چندین شماره پورت /آدرس IP را تعیین نمائید . این دستور را همچنین می توان برای تعیین فقط آدرسهای IP ( که در این مورد هنوز دستور Port ضروری میباشد ) یا فقط شماره های پورتها ، بصورت پیش فرض بکار برد .Apache به پورت ۸۰ ( برای سرویسهای http استاندارد ) و پورت ۴۳۳ ( برای سرویسهای https ایمن ) بر روی تمامی رابطه های واقع بر روی کامپیوتر محلی ( که جایی است که مرورگرهای وب انتظار دارند محتویات وب را در آنجا پیدا نمایند )گوش فرا می دهد .
لحاظ نمودن فایلهای پیکر بندی خاص ماژول

خطوط زیر سبب میگردند تا Apache فایلهای پیکر بندی را از دایرکتوری /etc/httpd/conf.d بارگذاری نماید . این دایرکتوری شامل فایلهای پیکر بندی متناظر با ماژولهای خاص می باشد .
#
# Load config files from the config directory “/etc /httpd / conf.d”
#
Incelude conf.d/*. Conf
انتخاب ماژولهای موجود در httpd. Conf

در ضمن فرایند کامپایل ، تک تک ماژولهای Apache می توانند برای اتصال پویا انتخاب شوند . ماژولهایی که بصورت پویت لینک شده اند همراه با پردازش سرور httpd در داخل حافظه بارگذاری نمی شوند . مگراینکه دستورات LoadModule صراحتاً این ماژولهایی که باید باگذاری شوند را تعیین نمایند . بلوکهای کد زیر چندین ماژولی که باید در داخل حافظه بارگذاری شوند را با استفاده از دستور Load Module همراه با نام ماژول و مسیر ماژول ( مسیر نسبی به Server Root ) انتخاب می نماید . متن زیر یک لیست کوتاه از این ماژولها را نشان می دهد :
#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# Example
# Load Module foo _ module modules/mod_ foo. So
#
Load Module access _ module modules /mod_ access. So
Load Module ault _ module modules /mod_ ault. So
Load Module ault _ module modules /mod_ ault. so

ماژولهای Apache درداخل لیست ماژولهای فعال بوسیله دستور Load Module لحاظ می شوند . دستور Clear Module List تمامی مداخله ها را از لیست فعالی ماژولهای فعال حذف می نمایند . تمامی ماژولهای استانداردی که همراه با Apache عرضه شده اند درداخل جدول ۱-۲۱ توضیح داده شده اند .
اگر یک ماژول خاص شامل ویژگیهایی است که ضروری نمی باشند ، می توانید بسهولت آن را در لیست قبلی به حالت توضحی در آورید . بصورت مشابه ، شما ممکن است تمایل داشته باشید تا ویژگیها یا عملکرد های یک ماژول third- party ( برای مثال mod_perl) که کتابخانه زمان اجرای perl را برای سریعتر شدن اجرای اسکریپت perl یکپارچه می نماید ،یا mod_ php که یک زبان اسکریپت نویسی را برای الحاق شدن به داخل اسناد HTML ارائه می نماید ) را با لحاظ کرن این ماژولها در داخل لیست اضافه نمائید .

جدول ۱-۲۱: ماژولهای (DSO) Dynamic Shared Object
ماژول توضیحات
Mod_ access کنترل دسترسی را مبتنی بر ارائه نام میزبان / آدرس IP ارائه می نماید
Mod- actions بصورت شرطی اسکریپت CGI را مبتنی بر نوع MIME فایل یا متد درخواست اجرا می نماید .
Mod_alias اجازه می دهد تا بخشهای سیستم فایل فیزیکی در داخل موجودیتهای منطقی در دسترس در سراسر سرور وب مجدداً جهت دهی (redirction) و نگاشت (mapping) شوند .

Mod_ asis فایلها را قادر می سازد تا بدون افزدون هیچگونه هدرهای HTTP (برای مثال فیلدهای هدر content- type, location, status ) انتقال داده شوند .
Mod_ auth کنترل دسترسی را مبتنی بر جفت های نام کاربری / کلمه عبور ارائه می نماید . اطلاعات اعتبار سنجی در داخل یک فایل متنی ساده ذخیره می شوند ، اگر جه کلمه عبور با استفاده از فراخوانی crypt()system رمز گذاری می گردد
Mod-auth -anon مشابه با anonymous FTP این ماژول اسامی کاربری از پیش تعریف شده را قادر می سازند تا به نواحی اعتبار سنجی شده با استفاده از یک آدرس ایمیل معتبر بعنوان یک کلمه عبور دسترسی پیدا نمایند .

Mod_auth_ dbm کنترل دسترسی را مبتنی بر جفت های نام کاربری /کلمه عبور ارائه می نماید . اطلاعات اعتبار سنجی در داخل یک فایل پایگاه داده ای باینری DBM با کلمات عبور رمزگذاری شده ذخیره می شوند .
Mod_auth_ digest اعتبار سنجی کاربری MD5 Digest را ارائه می نماید .
Mod_auth_ldap به شما اجازه می دهد تا ایک دایرکتوری LDAP برای ذخیره سازی پایگاه داده اعتبار سنجی HTTP استفاده نمائید .
Mod-autoindex تولید خودکار اندیس های دایرکتوری را پیاده سازی می نماید

Mod-cache به محتویات وب محلی یا پروکسی شده اجازه میدهد تا کاشه شوند این ماژول با ماژولهای mod_ disk_cache یا mod-file_cache بکار برده می شود.
Mod-cern _meta یک روش شبیه سازی سمانتیک های فایل متای CERN HTTPD را ارائه می نماید .
Moid_cgi اجرای فایلهایی که به وسیله اداره کننده cgi-scrip تجزیه می شوند یا اینکه دارای نوع x-httpd-cgi می باشند را کنترل می کند . Script Alias دایر کتوری پیش فرض را تنظیم می کند .

Mod_dav Web-based Distrbuted Authoring and Versioning(WebDAV) رابرای uploadکردن محتویات وب با استفاده از کپی کردن ، ایجاد ،انتقال و حذف کردن منابع ارائه می نماید .
Mod_dav_fs برای ارائه ویژگیهای سیستم فایل به ماژول mod_dav بکاربرده می شود .
mod_deflate شامل فیلتر خروجی DEFLATE برای فشرده نمودن داده ها پیش از ارسال آنها به سرویس گیرنده میباشد
Mod_dir لیست اسامی فایلهایی که درصورتی که نام فایلی صریحاً در یک URL انتخاب نشده باشد تا به یک دایرکتوری رجوع گردد را تنظیم مینماید.
Mod_disk_cache یک مدیر ذخیره سازی مبتنی بر دیسک رابرای بکارگیری با mod_proxy فعال می نماید .

Mod_expires محدودیتهای زمانی واقع بر روی اسناد کاشته شده را با استفاده از هدر HTTP یا Expires پیاده سازی می نماید .
Mod_file_cache کاشته شدن مکرر فایلهای ایستای درخواست شده را مجاز می نماید .

Mod_imap فایلهای نگاشت تصویری inline که دارای نوع x-httpd-imap MIME می باشند یا آن دسته ای که بوسیله اداره کننده imap تجزیه شده اند را کنترل می نماید .
Mod_include مندرجات (SSI)server –side که اسنادی هستند که شامل عبارتهای شرطی تجزیه شده ای می باشند که بوسیله سرور برای یک کلاینت ارسال می گردند را پیاده سازی می کند . این ماژول همچنین دارای توانایی الحاق فایلها در داخل یک فایل دیگر می باشد .
Mod_info یک خلاصه کامل از پیکر بندی سرور ، شامل لیستی از ماژولهای باگذاری شده فعال و تنظیمات فعلی هر دستور تعریف شده در داخل هر ماژول را ارائه می نماید .

Mod_ldap برای افزایش کارایی سایتهای وب با استفاده از سرورهای LDAP بکار میرود.
Mod_log_config یک فرمت سفارشی شده برای اطلاعات موجود در داخل فایلهای log را فعال می نماید .
Mod_mem)sache همراه با mod_cache برای ارائه ذخیره سازی مبتنی بر حافظه بکار برده می شود
Mod_mime ادارخ اسناد را مبتنی بر مقادیر از پیش تعریف شده یانوع MIME فایل اصلاح می نماید
Mod_mime_magic مشابه با دستور file یونیکس ، این ماژول سعی دارد نوع MIME یک فایل را مبتنی بر میزان بایتهای محتویات فایل تعیین نماید .
Mod_negotation برای نمایش شرطی اسناد مبتنی بر فیلدهای هدر Content_Encoding، Contenl-Length, Content- Languageو Content –Type, content ارائه می گردد.

Mod_proxy یک سرور HTTP1.1proxy/gateway را پیاده سازی می کند
Mod_proxy_connect_mmod_proxy_ftp به mod_proxy برای اداره در خواستهای CONNECT ملحق میگردد به mod_proxy برای اداره درخواستهای FTPملحق می گردد .
Mod_proxy_http به mod_proxy برای اداره درخواستهای HTTP ملحق می گردد .
Mod_rewrite یک روش اتعطاف پذیر و بسط پذیر را برای هدایت درخواست های کلاینت و نگاشت های URL های ورودی به سایر مکانهای موجود درداخل سیستم فایل ارائه می نماید .
Mod_setenvif بصورت شرطی متغییرهای محیطی را مبتنی بر محتویات فیلدهای هدر گوناگون HTP تنظیم می نماید .
Mod_speling سعی می کند بصورت خودکار اشتباهات املائی موجود در URL های درخواست شده را تصحیح نماید .
Mod_ssl عمل رمز گذاری (cryptography) را با استفاده از پروتکلهای SSlو TLS پیاده سازی می کند .
Mod_stus خلاصه ای از فعالیت های هر پردازش سرور httpd جداگانه شامل سطوح مصرف پهنای باند و CPU را ارائه می نماید .
Mod_suexee به اسکریپت های CGL اجازه می دهد تا با مجوز یک کاربر یا گروه خاص اجرا گردند
Mod_userdir مکانهایی که می توانند شامل اسناد HTML تک تک کابران باشند را تعیین می نماید .
Mod_usrtrack از کوکیها برای ردگیری پیشرفت کاربران در میان یک سایت وب استفاده می کند .
Mod_chost_alias شامل پشتیبانی برای انبوه hosting های مجازی که بصورت پویا پیکربندی شده اند میباشد .
اطلاعات بیشتر در مورد هر ماژول ( و دستوراتی که می توانند در داخل هر ماژول تعریف شوند ) را می توانید بر روی سرورتان در آدرس http://loalhost/manual/mod/ پیدا نمائید.

تنظیم پیکربندی اصلی سرور
بخش دوم فایل http.conf با دستوراتی مرتبط می باشد که بوسیله سرور اصلی شمار اداره می شوند . بعبارت دیگر ، این مقادیر در تمامی موارد هنگامی که آنها در داخل host مجازی تغییرداده می شوند بکار برده می شوند . برای تغییر دادن دستوراتی برای hose های مجازی خاص ، آنها را درداخل محفظه ای میزبان مجازی اضافه کنید .
انتخاب کاربر و گروه سرور

برنامه httpd را مجبور نیستند بعنوان کاربر ریشه اجرا نمائید ، در حقیقت اگر اینگونه نباشد سیستمتان ایمن تر می باشد . با تنظیم مدخلهای Userو Group شما می توانید برنامه httpd را با استفاده ازمجوزهای متناظر بایک کاربر و گروه متفاوت اجرا نمائید :
# If you

بصورت پیش فرض apache بعنوان هر کاربر و هم گروه برای سرور تعریف می شود . اگر شما دستورات Userو Group را تغییر دهید . باید یک مدخل nonprvileged را تعیین نمائید. اگر سایتتان در معرض خطر می باشد این کار حداقل ریسک آسیب پذیری را دارد . اولین پردازش پس زمینه ای که شروع می شود بعنوان کاربر ریشه اجرا میگردد . این کار ضروری است تا سرور را به یک پورت با شما پائین متصل نمائید و به کاربر و گروهی که به وسیله دستورات Userو Group تعیین می شوند . سوئیچ نمائید . تمامی پردازشهای دیگر تحت (UID)user ID و (GID)group ID که بوسیله این دستورات تعیین می شوند اجرا می گردند .
انتخاب شماره پورت HTTP

Apache برای درخواستهای HTTP بر روی پروتهای خاصی به شنود می پردازد . پورتی که بکار برده می شود بوسیله مدخل port بصورت زیر تنظیم می شود :
پورت ۸۰ برای ترافیک HTTP پیش فرض می باشد که دلیل اینکه http://www.apache.org:80/ با ادرس http://www.apache.org/ یکسان میباشد . اگر سرور به یک پورت متفاوت متصل شده باشد شماره پورت باید در داخل URL تعیین شود . اکثب سرورهای وب بر روی پورت ۸۰ اجرا می شوند اگر چه انها می توانند اتصالات را بر روی هر پورتی (حداکثر تا ۶۵۵۵۳) که از قبل به یک سرویس خاص نشده اند بپذیرند ( برای مشاهده لیستی از سرویسها و پروتکلهای مرسوم و پورتهایی که به کار می برند و به فایل /etc/servies رجوع کنید ) تنها کابر ریشه می تواند برنامه هایی که به اتصالات واقع بر روی پورتهای مجاز گوش می نمایند را اجرا کند (اینها زیر پورت ۱۰۲۴ قرار دارند . )
تنظیم یک آدرس ایمیل
شما می توانید یک آدرس را تعیین نمائید که جایی است که اگر مشکلی یا سرورتان بوجود آمد کاربران می توانند به آنجا ایمیل بفرستند . اینکار با دستور Sever Adimn انجام می شود .
دستور Server Admin را می توان بر روی هر ادرس ایمیل معتبر تنظیم نمود . مقدار پیش فرض rood@localhost می باشد .
تنظیم نام سرور

اگر نام سرورتان هر چیزی به غیر از نام دقیق host یا domainرجیستر شده شما میباشدباید در اینجا نام سرورتان را تعیین نمائید . همانگونه که توضیحات نشانم می دهند دستور server Name را می توان بر روی مقداری به غیر از نام host واقعی کامپیوترتان تنظیم نمائید . اگر چه در صورتی که سرور یک سرور اینترنتی عمومی باشد ، این نام دیگر باید به کامپیوترتان درداخل DNS اشاره نماید . در خیلی بمواقع www فقط یک الیاس (نام مستعار ) برای نام واقعی کامپیوتر (برای مثال ، یک کامپیوتر ممکن است به www.linuxtoys.net پاسخ دهد اما نام واقعی ممکن است al.linuxtoys.net باشد )
serverName jukebox.linuxtoys.net
اگر شما یک نام سرور معتبر را وارد نکنید . Apache سعی می کند از نام host تان بصورت ServerName استفاده کند . توصیه می شود که صراحتاً دراینجا ServerName را وارد کنید .
تنظیم اسامی استاندارد

دستور Use Canonical Name شکلی از نامگذاری مستحکم را ارائه می نماید . وقتی که این دستور بر روی on تنظیم می شود Apache از دستورات serverName و port برای ایجاد یک URL که به یک فایل بر روی همان کامپیوتر ارجاع می نماید استفاده می کند . (برای مثال ،/http://www.linuxtoys net/docs ) وقتی که Use Canonicl Name بر روی off تنظیم می شود URL شامل هرچیزی است است که کلانیت تعیین می کند ( برای مثال URL در صورتی که کلاینت در داخل یک domain مشابه قرار دارد می تواند http://al/doce/ یا http://al.linuxtoys.met/docs/ باشد )

این موضوع می تواند مشکل ساز باشد ، مخصوصاً وقتی که قوانین کنترل دسترسی به اعتبار سنجی ، به نام کاربری و کلمه عبور نیاز دارد : اگر کلانیت برای میزبان al.linuxtoys.net اعتبار سنجی می گردد اما یک لینک شما را به www.linuxtoys.net می برد ( بصورت فیزیکی همان کامپیوتر میباشد) کلاینت به کاربر باعلان می نماید تامجدداً نام کاربری و کلمه عبور را وارد نماید . توصیه می گردد که Use Canonical Name را بر روی on تنظیم کنید . در وضعیت قبلی نیازی به تکرار اعتبار سنجی نمی باشد زیرا هر ارجاعی به سرور مشابه همواره به صورت www.linuxtorys تفسیر می شود .
تعیین دایرکتوریهای محتویات HTTP

چندین دستور برای تعییم مکان محتویات وب سرورتان وجود دارد . مکانی اصلی برای محتوایات وب سرورتان بوسیله دستور Document Root بر روی /var/www/html تنظیم می شود ( توجه کنید که این مکان از نسخه های پیشین لینوکس Red Hat یا لینوکس Red Hat7 تغییر کرده است . مکان رسیمی /home/http بود)
تنظیم گزینه های دسترسی و override ها

شما می توانید مجوزهای دسترسی جداگانه ای را برای هر دایرکتوری موجود در ساختار دایرکتوری سرور وب تنظیم نمائید . مقادیر پیش فرض نسبتاً محدود کننده میباشد این قطعه کد یک بلوک پیش فرض ازمجوزهای مربوط به دستورات Options و Allow Override را بر پا می نماید . تگهای />…</Directory <Directory دستوراتی که بر روی دایرکتوری اعمال می شوند را محصول می نماید (که به صورت پیش فرض بوسیله Document Root بصورت /var/www/html تعریف می شود .
دستوراتی Options Follow SymLinks به سرور دستور مدهد که لینکهای سمبلیک موجود در داخل دایرکتوری می توانند به محتویاتی که در مکانهای دیگری بر روی کامپیوتر اقامت دارند اجازه دهند تا به نمایش در آیند . هیچکدام از سایر ویژگیهای خاص سرور موجود در دایرکتوری / یا در هر دایرکتوری در زیر آن بدون اینکه بعداً صراحتاً تعیین گردند نمی توانند فعال شوند . سپس گزینه های دسترسی زیر بصورت اختصاصی برای ریشه سرور وب تان تنظیم شده اند /var/www/html من توضیحاتی موجود در آنجا را پاک کرده ام .)

جدول ۲-۲۱ : ویژگیهای سروری خاص مربوط به دستور options
ماژول توضیحات
ExecCGl اجازه اجرای اسکریپت های CGl داده می شود .
FollowSysLinks سرور لینکهای سمبلیک را دنبال خواهد کرد .
Includes اجازه الحاقات Server- side داده می شود
Inxlues NOEXEC اجازه الحاقات Server- side بجز عنصر #exec داده می شود .
Indexes اگر هیچ یک از فایلهای تعیین شده در داخل دستور Dirctorylindex موجود نمی باشند . یک اندیس دایرکتوری بوسیله mod-autoindex تولید می شود
Multi Views سرور انتقالات محتویی را مبتنی بر تنظیمات موجود در مرور گر کاربر مجاز می نماید نظیر زبان پیشنهادی مجموعه کاراکتری و نوع رسانه
SymLinkslf Owner match سرور تنها در صورتی که مالک مقصد همان کسی باشد که مالک لینک است لینکهای سمیلیک را دنبال خواهد کرد
None هیچکدام از ویژگیهای بالافعال نمی شوند .
All تمامی ویژگیهای بالابه غیر از Multi Views فعال می شوند این ویژگیهی باید صراحتاً فعال شود .
اگر شما بیشتر مقدار Docmemt Root را در این فایل تغییر داده اید ، باید /var/www/html را برای مطابقت نمودن با آن مقدار تغییر دهید . Options مربوط به دایرکتوری بر روی Indexes و Follow Sym Links تنظیم شده است . اینها و سایر ویژگیهای خاص سرور در جدول ۲-۲۱ توضیح داده شده اند . دستور Allow Override None به سرور دستور می دهد که یک فایل htaccess ( یا مقدار Access File Name) نمی تواند هیچ یک از ویژگیهای دسترسی خاص را override نماید .
جدول ۳-۲۱: ویژگیهای دسترسی مربوط به دستور Allow Override
ویژگی توضیحات

Auth Config دستورات مرتبط با اعتبار را فعال می نماید(Require, AuthGroup File, Auth User File , Auth Type ,Auth Name و غیره
File Info دستورات مرتبط با MIME را فعال می نماید . (Language Priority , AddLanguage, Add Encoding , Add Type و غیره
Indexes دستورات مرتبط با اندیس گذاری دایرکتوری را فعال مینماید . (Fancy Indexing , Add Description, AddIcon , Readme Nam. Header Name, Indexlgnore, Index Options , Directory Index , Fancy Indexing و غیره

Limit دستورات کنترل کننده دسترسی میزبان را فعال می سازد . (Order, Deny, Allow)
Options دستورات Options را فعال می کند ( بصورتی که در جدول ۵-۲۱ ذکر شده است
None هیچکدام از ویژگیهای دسترسی بالانمی تواند override شوند .
All تمامی ویژگیهای دسترسی بالا می توانند override شوند .

غیر فعال بودن اندیسهای موجود در دایرکتوری ریشه
دستورات زیر اندیس گذاری برای دایرکتوری ریشه را غیر فعال می نمایند . (احتمالاً /var/www/html به این خاطر که index. htmL تان یا فایل پیش فرضی که بوسیله پروژه در آنجا قرار داده می شود در هنگامی که دایرکتوری در خواست می شود نمایش داده می شود . (روش پیش فرض لیست کردن محتویات دایرکتوریهای واقع بر روی سرور وب Apache در بخش « تعریف اندیس گذاری » درادامه همین فصل تعریف می شود .

تعیین دایرکتوریهای کاربر
اگر شما چندین کاربر بر روی سرورتان دارید و می خواهید هر کاربر بتواند محتویات وب مختص به خودش را منتشر نماید ، این که تمرین مرسوم است تا یک نام دایرکتوری را تعیین نمائید تا کاربران بتوانند در دایرکتوریهای خانگی خودشان برای ذخیره سازی این محتویات ، آن دایرکتوری را ایجاد نمایند . وقتی که شما نامی را تعیین می نمائید که ب یک دایرکتوری خانگی کاربر چسبانده می شود . این دایرکتوری برای پاسخ به درخواستهایی که از سرور برای نام کاربری (~user) صورت می گیرد بکار برده می شود . این نام دایرکتوری بصورت پیش فرض بر روی Pubic_html تنظیم شده است . اگر چه این گزینه بصورت پیش فرض غیر فعال است .

برای اعطای مجور دسترسی به صفحات وب شخصی کاربرانتان یک کاراکتر توضیحی (#)را به خط User Dir اضافه کنید . سپس کاراکتر #را از خط User Dir public_html حذف نمائید تا دایرکتورهای public_html شخصی کابرانتان را از طریق سرور وب در دسترس قرار دهید .

علاوه بر از حالت توضیحی خارج کردن خط User Dir public _html که در مثال قبلی نشان داده شد شما باید هم دایرکتوری خانگی کاربر و هم داریرکتوری public_html را برای همه افراد قابل اجرا نمائید ( به این منظور که دستور User Dir اجازه دسترسی را به یک دایرکتوی public_html کاربر خاص بدهد ) برای مثال کاربر cjb می تواند کدهای زیر را برای در دسترس قراردادن این دایرکتوری تایپ نماید .

برای اینکه User Dir کارکند ، ماژولmod_userdir باید بارگذاری شود ( که بصورت پیش فرض اینکار صورت می گیرد . )
دو روش که بوسیله آن دستور User Dir می تواند یک درخواست ورودی که شامل یک نام کاربری است را اداره نماید وجود دارد ( برای مثال ~cjb) یک فرمت مجاز ، نام مسیر فیزیکی تک تک دایرکتوریهایی که بصورت عمومی دردسترس قرار می گیرند را تعیین می نماید . دیگری می تواند یک URL را تعیین نماید که درخواست به سمت آن هدایت می گردد . در جدول ۴-۲۱ با استفاده از URL بصورت http://www.mybox.com/~cjb/proj/c004.html چند مثال نمایش داده شده است .