چکیده

گسترش سریع کاربردهای تلفن همراه از یک سو و مفاهیم پردازش ابری از سوی دیگر، پردازش ابری همراه را به عنوان یک تکنولوژی بالقوه برای خدمات همراه معرفی کرده است. پردازش ابری همراه، محاسبات ابری را در محیط موبایل به کارمی گیرد تا بر مشکلاتی از قبیل کارایی (مانند طول عمر باتری، پهنای باند، حافظه)، محیط (ناهمگونی، دردسترس بودن و قابلیت توسعه پذیری) و امنیت (قابلیت اطمینان، اعتماد، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی) غلبه کند. پردازش ابری همراه کاوش گسترده ای در فناوری اطلاعات به منظور دسترسی به داده ها در هر زمان و هر مکان است. با توجه به رویکرد جدید در استفاده از دستگاه های سبک و کوچک برای دسترسی، کاربران نهایی دستگاه های قدرتمندی را جهت محاسبات و ذخیره سازی اطلاعات در اختیار ندارند؛ لذا، فناوری پردازش ابری همراه در میان کاربران به سرعت در حال رشد است و در عین حال چالش های جدیدی را نیز معرفی می کند. به همین جهت تحقیقات متعددی به منظور ارائه راه حل در زمینه بهبود این چالش ها نظیر اعتماد، حریم خصوصی کاربران و امنیت پردازش ابری هم اکنون در حال اجراست؛ چرا که داده های ارزشمندی در محیط ابر ذخیره می شود. همزمان با رشد و گسترش دستگاه های همراه با قابلیت دسترسی به اینترنت، نظیر تبلت ها و گوشی های هوشمند، افزایش تهدیدات مخرب مبتنی بر وب شرایط را پیچیده تر کرده است. در نوشتار حاضر ضمن معرفی پردازش ابری همراه و معماری آن به بررسی کاربردها و چالش پیش روی آن خواهیم پرداخت.

واژه های کلیدی : پردازش ابری همراه ، پردازش ابری ، امنیت ، حریم خصوصی ، اعتماد

۱ و -* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات البرز

۱

نخستین همایش منطقهای فنآوری اطلاعات

۱۴ آذر ۱۳۹۲، موسسه آموزش عالی طبرستان

-۱مقدمه

بهره گیری از دستگاه های همراه به نیازی غیر قابل انکار در عصر مدرن کنونی تبدیل شده است. از مهم ترین موضوعات در این حوزه، در حال حاضر پتانسیل رشد پردازش ابری همراه۲ است. پردازش ابری نیازهای دستگاه های پیشرفته همراه در زمینه برنامه های کاربردی همراه را از نظر اقتصادی تعدیل می کند. پیش بینی می شود که گردش مالی در این حوزه به بیش از ۴۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۶ برسد. پردازش ابری همراه در واقع سرویس های پردازش ابری را با اکوسیستم موبایل ادغام می کند، که منجر به ارائه سرویس های برجسته ای به کاربران می شود.

از آنجا که بازارهای دستگاه های همراه بیش از حد بزرگ است، ارائه دهندگان خدمات ابر، در همکاری با ارائه دهندگان خدمات همراه، سرمایه گذاری گسترده ای بر روی زیرساخت ها و برنامه های کاربردی همراه کرده اند که برخی از انواع آن تشریح خواهد شد. زیرساخت ها و برنامه های کاربردی پردازش ابری می توانند با کاربرانی که از گوشی های هوشمند همراه، تبلت ها و دیگر دستگاه های همراه استفاده می کنند به خوبی تعامل کنند. در ادامه، در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه پردازش ابری و فناوری همراه با هم ادغام می شوند و ضرورت ها و چالش های پیش روی این تکنولوژی جدید چیست.[۷][۸]

پردازش ابری همراه موج جدیدی از توسعه فناوری ارتباطات را برای کاربران به ارمغان آورده است، و در حال حاضر توانایی پاسخ به بسیاری از درخواست ها و نیازهای آنان را دارد. اما این فناوری نیاز به حمایت در زمینه کاهش تهدید های امنیتی و دیگر ریسک های موجود دارد. MCC تلاش دارد محاسبات و اطلاعات را دور از دستگاه های همراه نگه داشته و وظیفه نگهداری و پردازش را به مراکز داده بسیار بزرگ و پیشرفته بسپارد. لذا پردازش ابری همراه هیچ پیکره بندی قدرتمندی را در دستگاه های همراه لازم ندارد، زیرا کل محاسبات پیچیده در محیط ابر انجام می شود.[۹]

بقیه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است:

در بخش دوم تعریفی از پردازش ابری ارائه می کنیم. در بخش سوم به معرفی پردازش ابری همراه خواهیم پرداخت. در بخش چهارم انگیزه ما از نوشتن این مقاله در حوزه پردازش ابری همراه بیان می شود. در بخش پنجم معماری و نحوه عملکرد پردازش ابری همراه را تشریح می کنیم. در ادامه و در قسمت ششم انواع کاربردهای پردازش ابری همراه معرفی می شود. در قسمت هفتم مروری بر برخی چالش های پیش روی پردازش ابری همراه خواهیم داشت ودر نهایت، بخش هشتم، نتیجه گیری این مقاله است.

۲ Mobile cloud computing (MCC)

۲

نخستین همایش منطقهای فنآوری اطلاعات

۱۴ آذر ۱۳۹۲، موسسه آموزش عالی طبرستان

-۲پردازش ابری

پردازش ابری مدل پردازشی بر پایه شبکههای بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است، که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویسهای فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی پردازشی) با به کارگیری اینترنت ارائه میکند. پردازش ابری راهکارهایی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات به شیوههای مشابه با صنایع همگانی (آب، برق، تلفن و …) پیشنهاد میکند. این بدین معنی است که دسترسی به منابع فناوری اطلاعات در زمان تقاضا و بر اساس میزان تقاضای کاربر به گونهای انعطافپذیر و مقیاسپذیراز راه اینترنت به کاربر تحویل داده میشود.