پروژه مالی كارگاه توليد نقل

بسم الله الرحمن الرحيم

تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد.
روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد كارگران مشغول در كارگاه نيز فرضاً ۱۲ نفر است كه هر كدام ماهيانه مبلغ ۹۰۰،۰۰۰ ريال دستمزد دريافت مي‌دارند.

در اين پروژه سعي من بر اين بوده از زياده نويسي هاي بيجا (منظور افزايش مقدار خريد و فروش و هزينه هاي روزانه كارگاه كه منجر به انجام ثبت ها و عمليات بيشتري خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفيد تمامي عملياتي را كه لازم يك طرح حسابداري است را انجام داده باشم. و فكر مي كنم كه هدف اصلي از اين پروژه نشان دادن مراحلي است كه الزاماً بايد انجام گيرد، نه زياده نويسي در مورد هر يك از مراحل.

در حين تنظيم اين پروژه سعي من بر اين بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در اين پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتي در اين پروژه مشاهده گردد اين اشكالات را به پاي بي تجربگي اين بنده حقير بگذاريد و به بزرگي خودتان ببخشيد.

 

«تعريف حسابها»
۱ـ دارايي ها:
داراييها منابع اقتصادي هستند كه براي بلند مدت به وسيله شخصيت حسابداري كنترل مي‌شود و بهاي تمام شده آن در زمان تحصيل به طور عيني يا واقعي قابل اندازه گيري است:
اقلام هنگامي منبع اقتصادي محسوب مي‌شوند كه منابع آتي براي شخصيت حسابداري داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن يكي از سه شرط زير داراي منابع آتي هستند: ۱ـ پول نقد يا قابل تبديل به پول نقد باشند. ۲ـ كلايي باشد كه انتظار فروش آن برود. ۳ـ انتظار برود كه در آينده در ضمن فعاليت شركت مورد استفاده قرار گيرد.

داراييهاي جاري:
اين داراييها شامل وجوه نقد و ساير داراييهاييست كه به طور معقول انتظار مي رود در دوره گردش عملياتي يا يك سال (هر كدام طولاني تر است) به نقد تبديل شده يا فروخته و يا به مصرف برسد.

داراييهاي غير جاري:
به سرمايه گذاري بلند مدت ، اموال ، ماشين آلات ، تجهيزات ، داراييهاي نامشهود و ساير داراييها طبقه بندي مي‌شود كه در فعاليت ها و عمليات مؤسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند و عمر مفيد بيش از يك سال دارند.
انواع ماشين آلات و تجهيزات: كه شامل داراييهاي مشهود است كه عمر مفيد نسبتاً طولاني دارند اصطلاح داراييهاي ثابت نيز بر اين مورد به كار مي‌رود. واحدهاي تجاري معمولاً اين داراييها را براي استفاده در جريان توليد كالاها و خدمات خريداري مي‌كنند. اگر داراييها براي فروش مجدد تقسيم يا خريداري شوند به عنوان موجوديها طبقه بندي مي‌گردند اگر چه داراي عمر مفيد طولاني باشند.

۲ـ بدهيها:
به طور كلي تعهدات فعلي شخصيت حسابداري براي پرداخت پول يا ارائه كالا و خدمات در آينده است. بدهيها معرف ادعا يا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراييهاي شركت تجاري مي‌باشد. بدهيها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاريخ تهيه ترازنامه (بيلان) و بهره‌هاي انباشته تا آن تاريخ ثبت مي‌شود.

بدهيهاي جاري:
اين بدهيها تعهداتي است كه انتظار مي‌رود از محل داراييهاي جاري يا از محل ايجاد ساير بدهيهاي جاري تسويه شود.
حساب پرداختني تجاري: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصيت حسابداري است آن گروه از بدهيها كه پشتوانه آن اسناد قانوني است اسناد پرداختني ناميده مي‌شود.

۳ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان دريافت شده يا در آينده دريافت خواهد شد و در برخي موارد ممكن است از پيش دريافت شده باشد.

۴ـ هزينه‌ها:
هزينه عبارتست از مبلغ پرداخت شده يا قابل پرداخت بابت خدمات دريافت شده.

۵ ـ سـرمايه:
عبارتست از حق يا ادعاي مالي ، مالك يا مالكين نسبت به داراييهاي يك واحد اقتصادي و سرمايه ماهيت بستانكار دارد.

ترازنامه:
وضعيت مالي يك شخصيت حسابداري را در يك لحظه معين نشان مي دهد. گاهي به آن عنوان صورت وضعيت مالي نيز اطلاق مي‌گردد. لذا ترازنامه يك گزارش وضعيت موجود محسوب مي‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بيان شده و تنها مواردي را منعكس مي‌كند كه قابل اندازه‌گيري باشد.
دو طرف ترازنامه الزاماً با يكديگر مساوي است و اين ناشي از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسي حسابداري است بنابراين اين تساوي هيچ مفهومي در سلامت اقتصادي و مالي واحد تجاري ندارد و نبايد در آن نتايج غير صحيح گرفته شود.

صورتحساب سود و زيان:
يكي از گزارشهاي حسابداري كه درآمدهاي فروش و هزينه هاي يك دوره مالي را تلخيص مي‌كند صورت حساب سود و زيان مي‌باشد از لحاظ فني صورتحساب سود و زيان در رده پايين تر از ترازنامه قرار مي گيرد ، زيرا اين صورت مشروحاً اقلامي را منعكس مي‌كند كه نتيجه عمليات شخصيت حسابداري در يك دوره مالي است و موجب تغيير در يكي از اقلام مشخص ترازنامه يعني سود انباشته مي‌گردد.

هر چند از ديدگاه عده‌اي از حسابداران و استفاده كنندگان صورتهاي مالي اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زيان به مراتب مهم تر از اطلاعات منعكس در ترازنامه است زيرا صورتحساب سود و زيان نتايج عمليات را گزارش مي‌كند و دلايل سودآوري شركت را نشان مي‌دهد.

صورتحساب سود و زيان از اقلام زير تشكيل يافته است:
درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفيفات ، تخفيفات نقدي فروش ، ساير درآمدها ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، سود ناخالص ، هزينه‌ها و سود خالص.

ترازنامه
كارگاه توليدي نقل
منتهي به ۳۱/۶/۸۳
داراييهاي جاري: بدهيهاي جاري:
بانك ۸۷،۱۳۳،۲۰۰ حسابهاي پرداختني ۱۷،۹۷۶،۹۰۰
ح ـ دريافتني ۶۷،۶۸۷،۵۰۰ اسناد پرداختني ۱۹،۸۹۹،۹۰۰
پيش پرداخت بيمه ۲،۹۹۰،۰۰۰ جمع بدهيهاي جاري: ۳۷،۸۷۶،۸۰۰
اسناد دريافتني ۷،۸۱۲،۵۰۰
موجودي كالا ۱۶،۶۵۰،۰۰۰
ملزومات ۵،۵۵۰،۰۰۰
جمع داراييهاي جاري: ۱۸۷،۸۲۳،۲۰۰
داراييهاي ثابت:
ساختمان ۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰
وسايط نقليه ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ســرمايه ۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰
كسر شود:
استهلاك انباشته وسايط نقليه (۳،۵۰۰،۰۰۰)
ارزش دفتري ۶۶،۵۰۰،۰۰۰
ماشين آلات ۸۰،۰۰۰،۰۰۰
كسر شود:
استهلاك انباشته ماشين آلات (۴،۰۰۰،۰۰۰)
ارزش دفتري ۷۶،۰۰۰،۰۰۰
اثاثه ۹،۸۰۰،۰۰۰
جمع داراييهاي ثابت: ۵۵۵،۳۰۰،۰۰۰

جمع داراييها ۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰ جمع بدهي و سرمايه ۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰

«سند حسابداري» مهر ماه

۱/۷

۱/۷

۲/۷

۲/۷

۳/۷

۳/۷

۳/۷

۳/۷
۴/۷

۴/۷
۵/۷

۵/۷

۶/۷

۷/۷

۸/۷
۸/۷

۹/۷

۹/۷

۱۰/۷

۱۲/۷

۱۲/۷

۱۳/۷

۱۳/۷

۱۳/۷

۱۴/۷

۱۵/۷

۱۵/۷

۱۶/۷

۱۷/۷

۱۹/۷

۲۰/۷

۲۲/۷

۲۳/۷

۲۴/۷
۲۵/۷

۲۶/۷

۲۷/۷

۲۸/۷

۲۹/۷
۲۹/۷

۳۰/۷

۳۰/۷

۳۰/۷

خريد ۳۰۰۰ كيلو شكر از آقاي سعيدي از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ريال به طور نسيه
پرداخت دستمزد كارگران واحد توليد به مبلغ ۱،۰۸۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۵۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۲،۸۲۵،۰۰۰ ريال به آقاي اسدي طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۱۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ريال به آقاي علي نژاد كه نصف آن به صورت نقد و بقيه آن قرار شد ۵ روز ديگر دريافت گردد.
فروش ۸۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ريال به آقاي كرمي طي چك شماره ــــــــــ
خريد ۳۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ريال از آقاي سعيدي طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت فيش آب ، برق ، گاز و تلفن به مبلغ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه شكر خريداري شده در مورخه ۱/۷ طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۲۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ريال به آقاي مهران كه در قبال وجه آن سفته ۲۰ روزه دريافت گرديد.
خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ـــــــ
دريافت بقيه وجه نقل فروخته شده در مورخه ۲/۷ به مبلغ ۲،۸۲۵،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۴۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۲،۲۶۰،۰۰۰ ريال به آقاي دليران به طور نسيه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰
فروش ۱۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ريال به آقاي اسماعيل نژاد كه از بابت آن سفته ۴۰ روزه دريافت گرديد.
خريد ۲۲۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۸،۱۴۰،۰۰۰ ريال از آقاي سعيدي كه در قبال وجه آن سفته ۲۰ روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
پرداخت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال براي تعمير وسايط نقليه طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ريال بابت هزينه حمل كالاي خريداري شده به علت خرابي وسايط نقليه طي چك شماره ــــــــــ
برداشت نقدي آقاي صابر به مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ از حساب جاري براي مصارف شخصي
فروش ۳۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۱،۶۹۵،۰۰۰ ريال به آقاي رحماني طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۸۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ريال به آقاي احمدي به طور نسيه كه قرار شد وجه آن در ۵ روز آينده دريافت گردد.
برداشت از حساب جاري كارگاه و واريز آن به صندوق دفتر فروش براي پرداخت هاي جزيي به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ
هزينه سوخت وسايط نقليه ماه قبل بر اساس مدارك موجود به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ريال بود طي چك شماره ــــــــــ به رانندگان پرداخت گرديد.
فروش نسيه اي كه در مورخه ۵/۷ صورت گرفته بود وجه آن پس از كسر مبلغ تخفيف دريافت گرديد.
فروش ۷۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ريال به آقاي داميار طي چك شماره ــــــــــ
خريد ۳۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ريال از آقاي سعيدي كه در قبال وجه مذكور سفته‌اي ۱۰ روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.

خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ ريال از آقاي تهراني و پرداخت وجه آن از صندوق.
دريافت اعلاميه بستانكار به مبلغ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ريال كه از طرف مشتريان به حساب واريز شده است.
برگشت كالاي فروخته شده در مورخه ۹/۷ به علت خشك بودن نقل ها كه تمامي وجه آن طي چك شماره ــــــــــ پرداخت گرديد.
فروش ۱۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ريال به آقاي بيات طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۱۰۰۰ كيلو نقل به آقاي شهبازي از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ريال به طور نسيه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰
فروش ۲۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ريال كه نصف آن به صورت نقد و نصف آن قرار شد ۱۰ روز ديگر دريافت گردد.
دريافت وجه كالاي فروخته شده در مورخه ۱۷/۷ پس از كسر تخفيف در نظر گرفته شده.
فروش ۲۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ريال كه از بابت وجه مذكور سفته ۲۰ روزه دريافت گرديد.
خريد ۲۷۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۹،۹۹۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ
وصول وجه سفته دريافتني در مورخه ۴/۷ از آقاي مهران
فروش ۱۱۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۶،۲۱۵،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۷۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ريال به آقاي اصفهاني طي چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه سفته صادره در مورخه ۷/۷٫

به علت تبليغات هر چه بيشتر محصولات كارگاه مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال هزينه آگهي پرداخت گرديد طي چك شماره ــــــــــ

دريافت بقيه وجه نقل فروخته شده در مورخه۱۹/۷ به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ريال.
خريد ۴۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۱۴،۸۰۰،۰۰۰ ريال كه در قبال وجه مذكور سفته يك ماهه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
فروش ۲۵۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۱۴،۱۲۵،۰۰۰ ريال به آقاي مرادي طي چك شماره ــــــــــ
فروش ۳۱۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۱۷،۵۱۵،۰۰۰ ريال به آقاي دلدار كه قرار شد وجه آن طي ۱۰ روز آينده دريافت گردد.
واريزي نقدي صاحب كارگاه به حساب جاري به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال جهت افزايش موجودي.

دفتر روزنامه صفحه ۱

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۱
۱
۷ منقول از صفحه:
خريد
حسابهاي پرداختني
خريد كالا به طور نسيه از آقاي سعيدي
۱۱،۱۰۰،۰۰۰

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

۲ ۱ ۷ هزينه حقوق
بانك

پرداخت هزينه حقوق كارگران ۱،۰۸۰،۰۰۰
۱،۰۸۰،۰۰۰
۳ ۲ ۷ بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ــــــــــ ۲،۸۲۵،۰۰۰
۲،۸۲۵،۰۰۰
۴ ۲ ۷ بانك
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش كالا به طور نسيه و نقد ۲،۸۲۵،۰۰۰
۲،۸۲۵،۰۰۰

۵،۶۵۰،۰۰۰
۵ ۳ ۷ بانك
فروش
فروش كالا به صورت نقد ۴،۵۲۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰
۶ ۳ ۷ خريد
بانك
خريد كالا طي چك ش ــــــــــ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۷ ۳ ۷ هزينه آب و برق
بانك
پرداخت فيش آب، برق، تلفن و گاز كارگاه ۲،۲۰۰،۰۰۰
۲،۲۰۰،۰۰۰

دفتر روزنامه صفحه ۲

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار

روز ماه ريال ريال

۸
۳
۷ منقول از صفحه: ۱
حسابهاي پرداختني
بانك
پرداخت وجه شكر خريداري شده
۱۱،۱۰۰،۰۰۰

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

۹ ۴ ۷ اسناد دريافتني
فروش
فروش نقل و دريافت سفته ۲۰ روزه ۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۱۰ ۴ ۷ ملزومات
بانك
خريد مقداري ملزومات كارگاهي ۵۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰
۱۱ ۵ ۷ بانك
حسابهاي دريافتني
دريافت بقيه وجه در مورخه ۲/۷ ۲،۸۲۵،۰۰۰
۲،۸۲۵،۰۰۰
۱۲ ۵ ۷ حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰ ۲،۲۶۰،۰۰۰
۲،۲۶۰،۰۰۰
۱۳ ۶ ۷ اسناد دريافتني
فروش
فروش نقل و دريافت سفته ۴۰ روزه ۵،۶۵۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰
۱۴ ۷ ۷ خريد
اسناد دريافتني
خريد شكر و صدور سفته ۲۰ روزه ۸،۱۴۰،۰۰۰
۸،۱۴۰،۰۰۰

دفتر روزنامه صفحه ۳

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۱۵
۸
۷ منقول از صفحه: ۲
هزينه تعمير
بانك
پرداخت هزينه تعمير وسايط نقليه
۵۰۰،۰۰۰

۵۰۰،۰۰۰
۱۶ ۸ ۷ هزينه حمل
بانك
پرداخت هزينه حمل طي چك ش ــــــــ ۵۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰
۱۷ ۹ ۷ برداشت
بانك
برداشت بابت مصارف شخصي ۳،۰۰۰،۰۰۰
۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۸ ۹ ۷ بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــ ۱،۶۹۵،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰
۱۹ ۱۰ ۷ حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه نقل و ۵ روز ديگر دريافت ۴،۵۲۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰
۲۰ ۱۲ ۷ صندوق
بانك
برداشت نقد و واريز به حساب جاري ۱،۰۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰
۲۱ ۱۲ ۷ هزينه سوخت
بانك
پرداخت هزينه سوخت وسايط نقليه ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱،۲۰۰،۰۰۰

دفتر روزنامه صفحه ۴

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۲۲
۱۳
۷ منقول از صفحه: ۳
بانك
تخفيفات نقدي فروش
حسابهاي دريافتني
دريافت وجه نقل در مورخه ۵/۷
۲،۲۱۴،۸۰۰
۴۵،۲۰۰

۲،۲۶۰،۰۰۰
۲۳ ۱۳ ۷ بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ــــــــــــــ ۳،۹۵۵،۰۰۰
۳،۹۵۵،۰۰۰
۲۴ ۱۳ ۷ خريد
اسناد دريافتني
خريد شكر و صدور سفته ۱۰ روزه ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲۵ ۱۴ ۷ ملزومات
بانك
خريد ملزومات كارگاهي ۳۰۰،۰۰۰
۳۰۰،۰۰۰
۲۶ ۱۵ ۷ بانك
حسابهاي دريافتني
دريافت‌اعلاميه‌بستانكار‌از‌طرف مشتريان ۴،۵۲۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰
۲۷ ۱۵ ۷ برگشت از فروش و تخفيفات
بانك
برگشت كالاي‌فروش‌رفته مورخ ۱۹/۷ ۱،۶۹۵،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰
۲۸ ۱۶ ۷ بانك
فروش
فروش به آقاي بيات طي چك ش ـــــــــــــ ۵،۶۵۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰

دفتر روزنامه صفحه ۵

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۲۹
۱۷
۷ منقول از صفحه: ۴
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰
۵،۶۵۰،۰۰۰

۵،۶۵۰،۰۰۰
۳۰ ۱۹ ۷ بانك
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نقل به صورت نقد و نسيه ۵،۶۵۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰

۱۱،۳۰۰،۰۰۰

۳۱ ۲۰ ۷ بانك
تخفيفات نقدي فروش
حسابهاي دريافتني
دريافت وجه نقل در مورخه ۱۷/۷ ۵،۵۳۷،۰۰۰
۱۱۳،۰۰۰

۵،۶۵۰،۰۰۰
۳۲ ۲۲ ۷ اسناد دريافتني
فروش
فروش نقل و دريافت سفته ۲۰ روزه ۱۱،۳۰۰،۰۰۰

۱۱،۳۰۰،۰۰۰

۳۳ ۲۳ ۷ اسناد پرداختني
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه ۱۳/۷ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۳۴ ۲۳ ۷ خريد
بانك
خريد نقل طي چك ش ـــــــــــ ۹،۹۹۰،۰۰۰
۹،۹۹۰،۰۰۰

دفتر روزنامه صفحه ۶

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۳۵
۲۴
۷ منقول از صفحه: ۵
بانك
اسناد دريافتني
وصول وجه سفته دريافتي مورخه ۴/۷
۱۱،۳۰۰،۰۰۰

۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۳۶ ۲۵ ۷ بانك
فروش
فروش كالا طي چك ش ـــــــــــ ۶،۲۱۵،۰۰۰
۶،۲۱۵،۰۰۰
۳۷ ۲۶ ۷ بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــــ ۳،۹۵۵،۰۰۰
۳،۹۵۵،۰۰۰
۳۸ ۲۶ ۷ بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــــ ۱،۶۹۵،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰
۳۹ ۲۷ ۷ اسناد پرداختني
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه ۷/۷ ۸،۱۴۰،۰۰۰
۸،۱۴۰،۰۰۰
۴۰ ۲۸ ۷ هزينه آگهي
بانك
پرداخت بابت هزينه تبليغات كارگاه ۱،۰۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰
۴۱ ۲۹ ۷ بانك
حسابهاي دريافتني
دريافت بقيه وجه نقل مورخه ۱۹/۷ ۵،۶۵۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰

دفتر روزنامه صفحه ۷

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۴۲
۲۹
۷ منقول از صفحه: ۶
خريد
اسناد پرداختني
خريد شكر و صدور سفته يك ماهه
۱۴،۸۰۰،۰۰۰

۱۴،۸۰۰،۰۰۰
۴۳ ۳۰ ۷ بانك
فروش
فروش نقل طي چك ش ـــــــــــ ۱۴،۱۲۵،۰۰۰
۱۴،۱۲۵،۰۰۰
۴۴ ۳۰ ۷ حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه و دريافت ۱۰ روز ديگر ۱۷،۵۱۵،۰۰۰
۱۷،۵۱۵،۰۰۰
۴۵ ۳۰ ۷ بانك
سرمايه
واريزي نقدي صاحب كارگاه جهت افزايش سرمايه ۵،۰۰۰،۰۰۰
۵،۰۰۰،۰۰۰

« دفاتر كل در پايان مهر ماه »
فروش بانك
۲،۸۲۵،۰۰۰ مانده ۸۷،۱۳۳،۲۰۰ ۱،۰۸۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰ ۲،۸۲۵،۰۰۰ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰ ۲،۸۲۵،۰۰۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲،۲۶۰،۰۰۰ ۲،۸۲۵،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰ ۱،۶۹۵،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰ ۲،۲۱۴،۸۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰
۳،۹۵۵،۰۰۰ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ۱،۶۹۵،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ۵،۵۳۷،۰۰۰ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ۹،۹۹۰،۰۰۰
۶،۲۱۵،۰۰۰ ۶،۲۱۵،۰۰۰ ۸،۱۴۰،۰۰۰
۳،۹۵۵،۰۰۰ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰ ۱،۶۹۵،۰۰۰
۱۴،۱۲۵،۰۰۰ ۵،۶۵۰،۰۰۰
۱۷،۵۱۵،۰۰۰ ۱۴،۱۲۵،۰۰۰
۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۱۹،۷۸۰،۰۰۰ ۱۷۷،۲۹۰،۰۰۰ ۶۴،۱۰۵،۰۰۰
۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰

حسابهاي دريافتني خريــد
مانده ۶۷،۶۸۷،۵۰۰ ۲،۸۲۵،۰۰۰ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲،۸۲۵،۰۰۰ ۲،۲۶۰،۰۰۰ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲،۲۶۰،۰۰۰ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ۸،۱۴۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ۹،۹۹۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰ ۱۴،۸۰۰،۰۰۰
۱۷،۵۱۵،۰۰۰
۱۰۶،۱۰۷،۵۰۰ ۲۰،۹۰۵،۰۰۰ ۶۶،۲۳۰،۰۰۰
۸۵،۲۰۲،۵۰۰

حسابهاي پرداختني اسناد دريافتني
۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱۷،۹۷۶،۹۰۰ مانده مانده ۷،۸۱۲،۵۰۰ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰

۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ۲۷،۰۷۶،۹۰۰ ۳۶،۰۶۲،۵۰۰ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۱۷،۹۷۶،۹۰۰ ۲۴،۷۶۲،۵۰۰

سرمايه هزينه آگهي
۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰ مانده ۱،۰۰۰،۰۰۰
۵،۰۰۰،۰۰۰

۷۱۰،۲۴۶،۴۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰

برگشت از فروش و تخفيفات وسايط نقليه
۱،۶۹۵،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰

۱،۶۹۵،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰

ساختمان ملزومات
۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰ مانده ۵،۵۵۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰
۳۰۰،۰۰۰
۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۳۵۰،۰۰۰

موجودي كالا اسناد پرداختني
۱۶،۶۵۰،۰۰۰ ۱۱۱۰۰،۰۰۰ ۱۹،۸۹۹،۹۰۰ مانده
۸،۱۴۰،۰۰۰ ۸،۱۴۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۴،۸۰۰،۰۰۰
۱۶۶۵۰،۰۰۰ ۱۹،۲۴۰،۰۰۰ ۵۳،۹۳۹،۹۰۰
۳۴،۶۹۹،۹۰۰

اثاثه استهلاك انباشته ماشين آلات
۹،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰

۹،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰

ماشين آلات استهلاك انباشته وسايط نقليه
۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰

۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰

هزينه حمل كالا هزينه تعمير
۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰

۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰

هزينه آب و برق هزينه حقوق
۲،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۰۸۰،۰۰۰

۲،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۰۸۰،۰۰۰

تخفيفات نقدي فروش هزينه سوخت
۴۵،۲۰۰ ۱،۲۰۰۰۰۰
۱۱۳،۰۰۰
۱۵۸،۲۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰

صندوق برداشت
۱،۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰

۷۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰
پيش پرداخت بيمه
۲،۹۹۰،۰۰۰

« صورت مغايرت بانكي »
۱ـ پس از مقايسه مانده حساب بانك در دفاتر كارگاه يا صورتحساب ارسالي بانك مشخص شد كه مبلغ واريزي نقدي به حساب كارگاه توسط يكي از مشتريان در مورخه ۱۵/۷ به مبلغ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ريال در صورتحساب بانك اشتباهاً ۶،۵۲۰،۰۰۰ ريال ثبت شده است.
۲ـ چك صادر شده در وجه آقاي داميار به مبلغ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ريال در مورخه ۱۳/۷ با مقايسه مانده بانك در دفاتر كارگاه با صورتحساب ارسالي معلوم شد كه بانك اشتباهاً چك شخص ديگري را به مبلغ ۲،۶۵۵،۰۰۰ ريال از حساب برداشت نموده است.
۳ـ چك صادر شده در مورخه۱۶/۷ به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ريال جهت وصول به بانك ارائه نشده است.
۴ـ واريزي نقدي كارگاه به حساب جاري به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال در مورخه ۳۱/۷ جهت افزايش نقدينگي در صورتحساب بانكي منعكس نشده است.
صورت مغايرت بانكي
كارگاه توليدي نقل
مورخه ۳۰/۷/۸۳
مانده دفتر ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰ مانده صورتحساب ۱۱۷،۱۳۵،۰۰۰

اضافه شود: اضافه شود:
۴ـ واريز مؤسسه ۵،۰۰۰،۰۰۰
كسر شود: ۵،۰۰۰،۰۰۰
كسر شود:
۱ـ اضافه محسوبي واريزي ۲،۰۰۰،۰۰۰
۲ـ كسر برداشتي چك ۱،۳۰۰،۰۰۰
۳ـ چكهاي معوق ۵،۶۵۰،۰۰۰
(۸،۹۵۰،۰۰۰)
مانده واقعي ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰ مانده واقعي ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰
تراز آزمايشي چهار ستوني
كارگاه توليدي نقل
منتهي به ۳۰/۷/۸۳
عنوان شرح عمليات مانده
بدهكار بستانكار بدهكار بستانكار
بانك ۱۷۷،۲۹۰،۰۰۰ ۶۴،۱۰۵،۰۰۰ ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰
صندوق ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰
ح ـ دريافتني ۱۰۶،۱۰۷،۵۰۰ ۲۰،۹۰۵،۰۰۰ ۸۵،۲۰۲،۵۰۰
اسناد دريافتني ۳۶،۰۶۲،۵۰۰ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ۲۴،۷۶۲،۵۰۰
پيش پرداخت بيمه ۲،۹۹۰،۰۰۰ ۲،۹۹۰،۰۰۰
ساختمان ۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰
وسايط نقليه ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰
موجودي كالا ۱۶،۶۵۰،۰۰۰ ۱۶،۶۵۰،۰۰۰
ماشين آلات ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰
اثاثه ۹،۸۰۰،۰۰۰ ۹،۸۰۰،۰۰۰
ملزومات ۶،۳۵۰،۰۰۰ ۶،۳۵۰،۰۰۰
حسابهاي پرداختني ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ۲۹،۰۷۶،۹۰۰ ۱۷،۹۷۶،۹۰۰
اسناد پرداختني ۱۹،۲۴۰،۰۰۰ ۵۳،۹۳۹،۹۰۰ ۳۴،۶۹۹،۹۰۰
استهلاك انباشته ماشين آلات ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰
استهلاك انباشته وسايط نقليه ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰
فروش ۱۱۹،۷۸۰،۰۰۰ ۱۱۹،۷۸۰،۰۰۰
سرمايه ۷۱۰،۲۴۶،۴۰۰ ۷۱۰،۲۴۶،۴۰۰
خريد ۶۶،۲۳۰،۰۰۰ ۶۶،۲۳۰،۰۰۰
برداشت ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰
برگشت از فروش و تخفيفات ۱،۶۹۵،۰۰۰ ۱،۶۹۵،۰۰۰
تخفيفات نقدي فروش ۱۵۸،۲۰۰ ۱۵۸،۲۰۰
هزينه آگهي ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰
هزينه حقوق ۱،۰۸۰،۰۰۰ ۱،۰۸۰،۰۰۰
هزينه آب و برق ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰
هزينه تعمير ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
هزينه حمل كالا ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰
هزينه سوخت ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰
جمع حسابها ۱،۰۱۷،۱۵۳،۲۰۰ ۱،۰۱۷،۱۵۳،۲۰۰ ۸۹۰،۲۰۳،۲۰۰ ۸۹۰،۲۰۳،۲۰۰

« مهر ماه »
۱۶،۶۵۰،۰۰۰ = ۳،۷۰۰ * ۴۵۰۰ = موجودي اول دوره

« ارزيابي موجودي پايان دوره ماه اول »

روش انبار گرداني كارگاه توليدي نقل روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » مي‌باشد در اين روش، شكرهاي وارده به همان ترتيبي كه وارد انبار مي شوند به توليد صادر مي‌گردد. يعني اولين مواد صادره به توليد از موجودي اول دوره بوده تا اين موجودي به اتمام برسد سپس صدور مواد از اولين محموله خريداري شده صورت مي‌پذيرد.
در روش «Fifo » ، موجودي مواد پايان دوره به نرخ آخرين خريدهاي طي دوره ، محاسبه و ارزيابي خواهد شد به همين دليل موجودي مواد آخر دوره كه در ترازنامه منعكس مي شود داراي نرخي خواهد بود كه با نرخ روز بسيار نزديك است.
به علت اينكه در ماه اول نرخ موجودي اول دوره و خريدهاي طي دوره ، از يك نرخ مي‌باشد بنابراين محاسبه ارزيابي پايان دوره در اين مه به آسانترين شكل صورت مي گيرد و نيازي به محاسبات پيچيده نيست.

مقدار موجودي پايان دوره = تعداد فروش طي دوره ـ تعداد خريد طي دوره + تعداد موجودي اول دوره

۲۰۹۰۰ = ۳۰۰ – ۲۱۲۰۰ = مقدار برگشت از فروش و تخفيفات ـ مقدار فروش = مقدار فروش خالص
تعداد موجودي پايان دوره ۱۵۰۰ = ۲۰۹۰۰ – ۱۷۹۰۰ + ۴۵۰۰

چون نرخ موجودي اول دوره و خريد طي دوره از يك نرخ يعني نرخ ۳۷۰۰ ريال مي‌باشد بنابراين:

مبلغ موجودي پايان دوره مهر ماه ريال ۵،۵۵۰،۰۰۰ = ۳،۷۰۰ * ۱۵۰۰

« سند حسابداري آبان ماه »

۱/۸ ـ خريد ۵۹۰۰ كيلو شكر از آقاي سعيدي از قرار هر كيلو ۳۷۰۰ ريال به مبلغ ۲۱،۸۳۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱/۸ ـ فروش ۶۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۳،۳۹۰،۰۰۰ ريال به آقاي ايراني طي چك شماره ــــــــــ .
۲/۸ ـ پرداخت دستمزد كارگران به مبلغ ۱،۰۸۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲/۸ ـ فروش ۱۱۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۰۰ ريال به مبلغ ۶،۲۷۰،۰۰۰ ريال به آقاي حسيني كه قرار شد وجه آن در طي ۷ روز دريافت گردد.
۳/۸ ـ فروش ۴۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ريال به آقاي خدادادي طي چك شماره ــــــــــ .
۳/۸ ـ خريد ۳۲۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۵۰ ريال به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال كه در قبال وجه مذكور سفته ۱۰ روزه صادر و تسليم فروشنده گرديد.
۴/۸ ـ فروش ۹۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۰۰ ريال به مبلغ ۵،۰۴۰،۰۰۰ ريال به آقاي رحيمي طي چك شماره ــــــــــ .
۵/۸ ـ فروش ۱۱۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به مبلغ ۶،۲۱۵،۰۰۰ ريال به آقاي اصغري به طور نسيه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰٫
۵/۸ ـ خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۶/۸ ـ فروش ۱۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۷۰ ريال به مبلغ ۵،۶۷۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۷/۸ ـ خريد ۳۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۶۵۰ ريال به مبلغ ۱۰،۹۵۰،۰۰۰ ريال به طور نسيه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰ .
۷/۸ ـ دريافت وجه نقل فروخته شده در مورخه ۲/۸ به مبلغ ۶،۲۷۰،۰۰۰ ريال از آقاي حسيني طي چك شماره ــــــــــ .

۸/۸ ـ فروش ۳۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۰۰ ريال به مبلغ ۱۷،۱۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۹/۸ ـ فروش ۹۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۵،۱۷۵،۰۰۰ ريال كه از بابت وجه آن سفته ۱۰ روزه دريافت گرديد.
۹/۸ ـ پرداخت مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ريال جهت هزينه سوخت وسايط نقليه طي چك شماره ــــــــــ .
۱۰/۸ ـ برداشت نقدي آقاي صابر به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ از حساب جاري براي مصارف شخصي.
۱۰/۸ ـ دريافت وجه نقل فروخته شده در مورخه ۳۰/۷ از آقاي دلدار به مبلغ ۱۷،۵۱۵،۰۰۰ ريال.
۱۱/۸ ـ فروش ۸۰۰ كيلو از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۴،۶۰۰،۰۰۰ ريال به آقاي ايزدي طي چك شماره ــــــــــ .
۱۲/۸ ـ وصول وجه سفته دريافتي در مورخه ۲۲/۷ به مبلغ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ريال.
۱۳/۸ ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه ۳/۸ به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال.
۱۳/۸ ـ فروش ۲۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۸۰ ريال به مبلغ ۱،۱۵۶،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۴/۸ ـ دريافت وجه نقل فروخته شده در مورخه ۵/۸ پس از كسر مبلغ تخفيف از آقاي اصغري.
۱۴/۸ ـ فروش ۴۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۵/۸ ـ پرداخت وجه شكر خريداري شده در تاريخ ۷/۸ در دوره تخفيف.
۱۵/۸ ـ خريد ۲۵۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۵۰ ريال به مبلغ ۹،۳۷۵،۰۰۰ ريال كه قرار است وجه آن طي ۱۰ روز آتي دريافت گردد.
۱۶/۸ ـ وصول وجه سفته دريافتي در مورخه ۶/۷ به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ريال از آقاي اسماعيل نژاد.

۱۷/۸ ـ فروش ۵۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۵۵ ريال به مبلغ ۲،۸۷۷،۵۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۸/۸ ـ فروش ۹۰۰ كيلو از قرار هر كيلو ۵۷۰۰ ريال به مبلغ ۵،۱۳۰،۰۰۰ ريال كه در قبال وجه مذكور سفته دو ماه دريافت گرديد.
۱۹/۸ ـ فروش ۶۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۵۰ ريال به آقاي پيك به مبلغ ۳،۳۹۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۱۹/۸ ـ دريافت وجه سفته دريافتي در مورخه ۹/۸ به مبلغ ۵،۱۷۵،۰۰۰ ريال.
۲۰/۸ ـ خريد مقداري ملزومات كارگاهي به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــ .
۲۱/۸ ـ خريد ۲۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۸۰۰ ريال از آقاي سعيدي كه قرار شد وجه آن در مورخه ۲۶/۸ پرداخت گردد به مبلغ ۷،۶۰۰،۰۰۰ ريال.
۲۲/۸ ـ فروش ۹۵۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۰۰ ريال به مبلغ ۵،۴۱۵،۰۰۰ ريال به آقاي داودي كه در قبال وجه مذكور سفته ۴۰ روزه دريافت گرديد.
۲۳/۸ ـ فروش ۷۵۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۴،۳۱۲،۵۰۰ ريال به آقاي كرمي طي چك شماره ــــــــــ .
۲۳/۸ ـ فروش ۲۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۸۰۰ ريال به مبلغ ۱،۱۶۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲۴/۸ ـ واريزي نقدي ۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال توسط آقاي صابر به حساب جاري كارگاه جهت افزايش موجودي.
۲۴/۸ ـ خريد ۳۰۰۰ كيلو شكر از قرار هر كيلو ۳۷۵۰ ريال كه نصف آن نقداً پرداخت گرديد و بقيه آن قرار شد طي ۵ روز آتي پرداخت گردد.
۲۵/۸ ـ پرداخت وجه شكر خريداري شده در مورخه ۱۵/۸ به مبلغ ۹،۳۷۵،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲۶/۸ ـ پرداخت وجه شكر خريداري شده در مورخه ۲۱/۸ به مبلغ ۷،۶۰۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .

۲۶/۸ ـ فروش ۱۰۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۶۷۰ ريال به مبلغ ۵،۶۷۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲۷/۸ ـ فروش ۳۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۰۰ ريال به مبلغ ۱،۷۱۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .
۲۸/۸ ـ فروش ۱۵۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۷۵۰ ريال به مبلغ ۸،۶۲۵،۰۰۰ ريال كه در قبال وجه مذكور سفته ۲۰ روزه دريافت گرديد.
۲۹/۸ ـ پرداخت بقيه وجه شكر خريداري شده در مورخه ۲۴/۸ .
۲۹/۸ ـ پرداخت وجه سفته صادره از مورخه ۲۹/۷ به مبلغ ۱۴،۸۰۰،۰۰۰ ريال.
۳۰/۸ ـ فروش ۱۰۰ كيلو نقل از قرار هر كيلو ۵۸۰۰ ريال به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ ريال طي چك شماره ــــــــــ .

دفتر روزنامه صفحه ۱

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۴۶
۱
۸ منقول از صفحه:
خريد
بانك
خريد شكر از سعيدي طي چك ش ـــــــــ
۲۱،۸۳۰،۰۰۰

۲۱،۸۳۰،۰۰۰
۴۷ ۱ ۸ بانك
فروش
فروش‌به آقاي ايراني طي چك ش ـــــــ ۳،۳۹۰،۰۰۰
۳،۳۹۰،۰۰۰
۴۸ ۲ ۸ هزينه حقوق
بانك
پرداخت دستمزد طي چك ش ـــــــــ ۱،۰۸۰،۰۰۰
۱،۰۸۰،۰۰۰
۴۹ ۲ ۸ حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه به آقاي حسيني ۶،۲۷۰،۰۰۰
۶،۲۷۰،۰۰۰
۵۰ ۳ ۸ بانك
فروش
فروش نقدي طي چك ش ـــــــــ ۲،۳۰۰،۰۰۰
۲،۳۰۰،۰۰۰
۵۱ ۳ ۸ خريد
اسناد پرداختني
خريد و صدور سفته ۱۰ روزه ۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۵۲ ۴ ۸ بانك
فروش
فروش نقدي طي چك ش ـــــــــ ۵،۰۴۰،۰۰۰
۵،۰۴۰،۰۰۰

دفتر روزنامه صفحه ۲

رديف تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
روز ماه ريال ريال

۵۳
۵
۸ منقول از صفحه: ۱
حسابهاي دريافتني
فروش
فروش نسيه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰
۶،۲۱۵،۰۰۰

۶،۲۱۵،۰۰۰
۵۴ ۵ ۸ ملزومات
بانك
خريد مقداري ملزومات كارگاهي ۸۰۰،۰۰۰
۸۰۰،۰۰۰
۵۵ ۶ ۸ بانك
فروش
فروش نقدي طي چك ش ـــــــــــ ۵،۶۷۰،۰۰۰
۵،۶۷۰،۰۰۰