پروژه کارآفرینی تولید الکتروموتور ( آرمیچر )

مقدمه :
الكتروموتور مورد نظر در اين طرح، درساخت هواكش هاي خانگي، واترپمپ كولر آبي و پمپ هاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد . اين نوع الكترو موتور داراي توان خروجي ۷ تا ۴۰ وات( ۰,۰۱ تا ) ۰,۰۵ اسب بخارمي باشد. نحوه كار اين موتور بدين شكل است كه روتور آن از نوع قفس سنجابي بوده كه با قرار دادن تعداد معيني ورقه فولادي مخصوص روي هم و تزريق آلومينيوم به داخل آن توليد مي شود. محصول مورد نظر به صورت دو، چهار، شش و هشت قطبي ساخته مي شود و قطبهاي مجاور به پلاريته هاي مختلف وصل مي شود

 در اين طرح بدليل عمومي تر بودن، نوع دو قطبي مورد بررسي قرار گرفته است. با محاسبه نرخ بازده داخلي با استفاده از مباني داده شده، عددي حدود ۱۰ درصد بدست مي آيد كه IRR مناسبي نبوده ك ه ناشي از حاشيه سود پايين اين كالا مي باشد . با اين تفاسير در حال حاضر طرح از توجيه مناسب و منطقي براي سرمايه گذاري برخوردار نمي باشد.

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید الکتروموتور ( آرمیچر )

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح ۲۶ نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
اين نوع الكترو موتور در س اخت هواكشهاي خانگي، واترپم پ كولر آبي و پمپ هاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد . اين نوع الكترو موتور داراي توان خروجي ۷ تا ۴۰ وات ۰,۰۱ تا ۰,۰۵ اسب بخار مي باشد. جهت مونتاژ قطعات اين كالا مي توان از روشهاي دستي، نيمه اتوماتيك و كاملا اتوماتيك با توجه به ميزان سرمايه گذاري و شرايط فناوري استفاده نمود . در روشهاي دستي استفاده از كارگر و ابزارهاي مونتاژ دستي رايج مي باشد

. اما در روش نيمه اتوماتيك بخشي از كار توسط دستگاه هاي پنوماتيك و بخشي توسط نيروي انساني صورت مي گيرد . در روش اتوماتيك، محصول با استفاده از حداقل نيروي انساني و حداكثر كاربرد ماشين آلات خاص توليد مي گردد. در اين طرح جهت كاهش سرمايه گذاري و عدم وابستگي فناوري و نياز به ماشين آلات خاص از روش مونتاژ نيمه اتوماتيك استفاده ميگردد كه بخشي از قطعات بطور آماده از بازار داخلي تهيه مي گردد.

نحوه كار اين موتور بدين شكل است كه روتور آن از نوع قفس سنجابي بوده كه با قرار دادن تعداد معيني ورقه فولادي مخصوص روي هم و تزريق آلومينيوم به داخل آن توليد مي شود .

استاتور اين نوع الكتروموتور داراي دو سيم پيچ مي باشد . سيم پيچ هاي اصلي و سيم پيچ هاي فرعي )راه انداز( كه سيم پيچ هاي فرعي در الكتروم وتور با قطب شاخه دار را يك يا دو سيم كلفت مسي كه در يك طرف هر قطر قرار مي گيرد تشكيل مي دهند . از برآيند مغناطيسي حاصي از سيم پيچ اصلي و ميدان حاصل از جريان القا شده به داخل سيم پيچ فرعي، ميداني متحرك ايجاد مي گردد كه گشتاور راه اندازي موتور را فراهم مي ساز د. جهت چرخش حاصله از قسمت اصلي به قسمت فرعي و شاخه دار مي باشد . پس از سرعت گرفتن موتور و رسيدن به سرعت نامي اثر سيم پيچ فرعي قابل صرفنظر مي گردد . محصول مورد نظر به صورت دو، چهار، شش و هشت قطبي ساخته مي شود و قطبهاي مجاور به پلاريته هاي مختلف وصل مي شود . در اين طرح بدليل عمومي تر بودن، نوع دو قطبي مورد بررسي قرار گرفته است.

استاندارد ملي كالا
شماره استاندارد ملي اين الكتروموتور ۲۸۶۸ مي باشد.

تعرفه گمركي و شرايط واردات
اين نوع الكتروموتور با تعرفه گمركي ۸۵۰۱۴۰ به كشور وارد و با حقوق گمركي ۴ به كشور وارد مي شود.

كالاي جايگزين
با وجود هزينه پايين و كارايي مناسب اين نوع الكتروموتور، نمي توان كالاي جايگزيني براي اين نوع الكتروموتورها متصور شد.

مطالعات بازار :
رشد روزافزون مصرف وسايل الكتريكي خانگي و توسعه صنايع توليد اين نوع وسايل در كشور باعث شده است تا ميزان مصرف اين كالا در كشور، روز به روز افزايش يابد.

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
طبق آمار وزارت صنايع شركت هاي توليدكننده الكتروموتورهاي تك فاز با توان پايين در ايران و ظرفيت توليد آنها به صورت جدول زير مي باشد:

بررسي روند واردات و صادرات الكتروموتور تك فاز
واردات موتورهاي الكتريكي كه با تعرفه ۸۵۰۱۴۰ صورت مي گيرد، از سال ۷۹ تا ۸۳ با توجه به اطلاعات گمرك ايران به صورت جدول زير مي باشد:

صادرات الكتروموتورهاي تك فاز از سال ۷۹ تا ۸۳ با توجه به آمار گمرك ايران به صورت
جدول زير مي باشد:

بيشترين صادرات ايران اغلب به كشورهاي سوريه، سودان، اندونز ي، عراق، ازبكستان، افغانستان و اردن و بيشترين واردات از كشورهاي چين، ايتاليا، كره، ژاپن، امارات ، تركيه و اسپانيا بوده است.

قيمت الكتروموتور
با توجه به طيف گسترده انواع الكترو موتور تكفاز، در اين طرح الكتروموتورهاي با توان خروجي ۷ تا ۴۰ وات مورد بررسي قرار گرفته و قيمت ارائه شده در مورد واترپمپ ك ولر آبي مي باشد كه قيمت هر عدد از آن ۸۰ هزار ريال مي باشد.

بررسي تكنولوژي و روش توليد
قطعات سفارشي عمده اين محصول عبارتند از :
– قرقره پلاستيكي كه از روش تزريق توليد مي شود.
– بدنه نگهدارنده عقبي و جلويي شفت : از جنس پلي آميد مسلح و زاماك توسط ماشين دايكاست قابل توليد مي باشد . با سوراخ كردن وسط نگهدار نده، نگهدارنده جلويي از عقبي
متمايز م يگردد.

– واشر فنري: توسط پرسكاري ورق به واشر تبديل مي شود.
– حلقه مسي : مفتول مسي به شكل U فرم داده مي شود

فرآيند توليد
توليد قرقره سيم پيچي شده
ابتدا قرقره توسط دستگاه سيم پيچ، سيم پيچي شده و سپس دو سر سي مپيچ با دو سر سيم هاي تغذيه لحيم كاري شود . پس از آن سيم پيچ با اهم متر تست مي شود . دو سر سيم لحيم شده در دو قطعه لوله وارنيش قرار گرفته و نوار چسب عايق روي سيم پيچ چسبانيده مي شود. پس از آن ورقه هاي هسته با پرس در سوراخ وسط قرقره وارد مي شود.
توليد استاتور
ورقه هاي استاتور ۶۰ عدد انتخاب و ورقه ها از طريق پرس كردن ۴ عدد پين داخل سوراخ هاي استاتور مونتاژ مي شود . پس از آن حلقه هاي اختلاف فاز ۴ عدد بر روي استاتور قرار گرفته و بوسيه پرس دستي خم مي شوند . در انتها سرهاي حلقه با جريان الكتريكي جوشكاري شده و قرقره س يم پيچ در محل خود بر روي استاتور توسط پرس دستي پرس مي شود.

توليد روتور
ورقه هاي روتور بوسيه گيج بر روي يكديگر قرار گرفته و پين موقت توسط پرس داخل سوراخ روتور مي گردد . پس از آن روتور جهت تزريق آلومينيوم به خارج از شركت فرستاده مي شود . با استفاده از دستگا ه تراشكاري پين موقت خارج شده و سطح روتور تراشكاري مي شود . سپس بوسيله پرس شفت در روتور جا زده مي شود . در انتها بوش لوله اي و واشر پلاستيكي بر روي محور شفت روتور اضافه مي شود.

توليد نگهدارنده عقبي و جلويي
بوش برنزي، واشر نمدي و واشر فنري بر روي نگهدارنده قرار داده مي شود . بدنه اطراف واشر فنري بر روي واشر فنري پرس و محكم مي شود . جهت توليد نگهدارنده جلويي ابتدا محل عبور شفت روتور از نگهدارنده توسط دريل سوراخ شده و سوراخ هاي محل پيچيده شدن پيچ هاي مونتاژ كننده قلاويز مي گردد.
بعد از مراحل فوق مونتاژ نهايي صورت گرفته و پس از تست و كنترل بسته بندي مي گردد.

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید بخش سازمان صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
۱- پذيرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسيس فعاليتهای صنعتی و تكميل پرونده توسط مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان .
۲- بررسی پرونده از نظر مدارك و تطبيق با مصاديق والويتهای سرمايه گذاری در واحد صدور مجوز مديريت سازمان صنایع .

۳- تكميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره يك ) توسط متقاضی .
۴- ارسال پرونده منضم به فرم شماره يك به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائيد فرم پرسشنامه جواز تاسيس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تيپ و تجربيات كارشناسی و ارجاع پرونده به مديريت .
۵- ارجاع پرونده توسط مديريت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس .

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس
۱- اشخاص حقيقی
– تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران
– حداقل سن ۱۸ سال تمام
– دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

۲- اشخاص حقوقی
– اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
– ارائه آگهی تاسيس و آگهی آخرين تغييرات در روزنامه رسمی كشور

مدارك مورد نياز:
۱- ارائه درخواست كتبی به مديريت سازمان سازمان صنایع شهرستان.
۲- اصل شناسنامه وتصوير تمام صفحات آن
۳- تصوير پايان خدمت يا معافيت خدمت سربازی
۴- تصوير مدرك تحصيلی و سوابق كاری مرتبط با درخواست
۵- يك قطعه عكس از هريك از شركاء
۶- تكميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنايع تبديلی و تكميلی
۷- پوشه فنردار

۸- درصورت داشتن شركت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسيس و روزنامه ، مرتبط با فعاليت مورد درخواست

اصلاحیه جواز تاسیس :
۱- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
۲- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
۳- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
۴- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
۵- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:
پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :
۱- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
۴- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.

۵- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
۶- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
۱- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
۲- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
۳- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.

۴- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
۵- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
۶- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

فصل دوم
روش انجام کار

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش تولید صنعتی نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، متد های نوین تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :
ليست تجهيزات مورد نياز براي توليد الكتروموتور در جدول زير آورده شده است.

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :
نيروي انساني مورد نياز در جدول زير آورده شده است.

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان
در زمینه جذب مشتریان می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود ، تبلیغات تلویزیونی ، استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی ، استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر .

محل پيشنهادي طرح
با توجه به اينكه كارخانجات توليدكننده لوازم خانگي عمدتاً در استان هاي تهران، قزوين، اصفهان، آذربايجان شرقي و فارس متمركز شده اند و محصول توليدي طرح مستقيماً در اين كالاها مصرف مي شود، بهتر است طرح در يكي از اين استانها واقع گردد . از طرفي عمده مواد اوليه در هر جاي كشور قابل تامين مي باشد.
با توجه به اينكه طرح نياز به مواد اوليه خاصي نداشته و بازار مصرف آن تقريباً در تمام كشور توزيع شده است و از طرفي به تخصص و دانش خاصي نياز ندارد، محدوديتي براي تعيين محل طرح وجود نداشته و طرح در هرجاي كشور قابل اجراست.

فصل سوم
امور مالی طرح

سرمایه گذاری ثابت طرح :
خرید دفتر کار :
در نظرات آپارتمانی به مساحت ۶۰ متر مربع به عنوان دفتر شرکت خریداری شود که در این دفتر قسنت های بازاریابی طراحی تور و سایت دانستنی نیست و امور مالی و بایگانی و آرشیو مستقر شود که هزینه خرید هر متر مربع به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال پیش بینی می شود. بنابراین قسمت خرید آن به شرح ذیل خواهخد بود.

جهت تغییرات داخل و بیرون نما از قرار هر متر مربع ۳۰۰۰۰۰ ریال پیش بینی می شود که هزینه نمایند بنابراین هزینه آن عبارت خواهد بود .

هزینه زمین :
براي ايجاد طرح و به منظور توسعه هاي آتي، زميني با مساحت ۴ هزار مترمربع مورد نياز خواهد بود.با توجه به مكان قرار گيري طرح در شهرك صنعتي، قيمت زمين ۴ هزارمتري خريداري شده به همراه تسطيح ۳۶۰ ميليون ريال مي گردد.

هزینه محوطه سازی :
هزينه هاي محوطه سازي طرح بصورت جدول زير خواهد بود.

هزینه ساختمان سازی :
مساحت هريك از قسمتهاي واحد اعم از توليد، انبارها، ساختمانهاي غيرتوليدي و … در اين بخش برآورد مي گردد. جدول زير اين برآوردها را نشان مي دهد.

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :
برق
با توجه به توان محاسبه شده حدود ۱۳۰ كيلووات و با در نظر گرفتن حدود ۲۰ درصد، به عنوان افزايش اطمينان، توان مورد نياز طرح حدود ۱۵۰ كيلووات خواهد بود . بنابراين هزينه انشعاب بر اساس تعرفه وزارت نيرو، بصورت زير محاسبه خواهد شد.

بنابراين هزينه انشعاب برق به همراه كليه هزينه هاي جانبي آن اعم از سيم كشي هاي داخل و خارج كارخانه و ….. معادل ۲۰۰ ميليون ريال برآورد مي گردد. از طرفي با توجه به ميزان انشعاب برآورد شده و به منظور محاسبه ميزان برق مصرفي كارخانه، ذكر اين نكته حائز اهميت مي باشد كه كليه ماشين آلات همزمان روشن نخواهند شد و بر اين اساس مي ب ايست از ضريب همزماني ك اركرد همزمان دستگاه ها براي انجام محاسبات استفاده نمود . بنابراين كل برق مصرفي كارخانه به قرار ذيل برآورد گرديده است.

كل انشعاب برق مورد نياز كارخانه = ۱۵۰ کیلو وات
كل برق مصرفي كارخانه در سال = ۳۹۶۰۰۰ کیلو وات ساعت
آب
هزينه انشعاب و تفكيك آب مورد نياز به صورت ذيل محاسبه مي شود . اين هزينه شامل سه بخش زير مي باشد:
حق انشعاب = ( اعیان + عرصه ) * ۶۲۷۳ + ۳۶۳۷۰۰
حق تفکیک = (اعیان) * f/c * (5000)
حق نصب لوله ۲ اينچ = ۱۰ میلیون ریال
با توجه به مصرف ساليانه حدود ۳۰۰۰ متر مکعب نياز به انشعاب يك خط لوله آب ۲ اينچي مي باشد . همچنين ضريب f/c بین ۵/۰ تا ۵/۲ تغییر می کند كه براي طرح در حدود ۵/۱ در نظر گرفته مي شود . در اين طرح متراژ كل زمين ۴۰۰۰ مترمربع و اعيان آن در خدود ۱۵۰۰ مترمربع مي باشد.
عرصه = ۴۰۰۰ متر مربع

اعيان = ۱۵۰۰ متر مربع
بنابراين كل هزينه انشعاب آب مورد نياز براي اين واحد در حدود ۵۷ ميليون ريال و با احتساب ۲۰ درصد بابت لوله كشي هاي مربو طه كل هزينه تاسيسات آب ۶۸,۴ ميليون ريال
خواهد بود.

مخابرات
هزينه خريد هر خط تلفن و فاكس ۱ ميليون ريال برآورد مي گردد، از اينرو خريد ۳ خط
تلفن هزينه اي برابر با ۳ ميليون ريال درپي خواهد داشت.

گاز
هزينه هاي انشعاب گاز ۵۰ ميليون ريال برآورد مي گردد. بنابراين مجموع هزينه انشعابات و تامين تاسيسات زيربنايي طرح برابر با ۳۲۱,۴ ميليون ريال خواهد بود.

تجهیزات مورد نیاز :
هزينه مربوط به خريد وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل هزينه خريد وسايل نقليه عمومي و حمل ونقل مورد نياز طرح بصورت زير برآورد مي گردد.

هزينه خريد و نصب تجهيزات و ماشين آلات توليد
هزينه مربوط به خريد تجهيزات و ماشي ن آلات توليد، حمل، نصب و راه اندازي حدود ۱۴۰۰ ميليون ريال برآورد مي شود.

لازم به ذكر است هزينه هاي مربوط به لوله كشي و كابل كشي معادل ۵ درصد هزينه ماشين آلات يعني ۷۰ ميليون ريال مي باشد. بنابراين مجموع هزينه ماشين آلات و تجهيزات طرح برابر با ۱۴۷۰ ميليون ريال خواهد بود.