چاقی

مقدمه
مطالبي كه به خوانندگان گرامي تقديم مي شود براي شناساندن عارضه چاقي كه هر روز شيوع بيشتري پيدا مي كند ، تنظيم و ارائه شده است . اين عارضه با وجود اينكه واقعاً يك بيماري نيست ، زمينه را براي بسياري از ناخوشي ها به ويژه اختلالات قلب و عروق و ديابت فراهم مي سازد چاقي يك بلا و آفت براي سلامتي و رفاه افراد است و خيلي زود ظرفيت كار و توانايي افراد را دچار نقصان مي نمايد با ارائه اين مطلب سعي كرديم تا چاقي و علل و عوارض آن را براي شما روشن كنيم اميدواريم بهره اي هر چند اندك از خواندن اين مطالب داشته باشيد .

چاقي :
خوشبختانه بيشتر رژيم هاي غذايي ميزان ايده آل موفقيت را دارند . با يك برآورد كمتر از ۳۰% آنهايي كه وزن كم مي كنند به آن رژيم ادامه مي دهند آنچه مهم است اين است كه افراد ممكن است قرباني رژيم هاي نادرست شوند براي موفقيت شما نياز به طرح آموزشي خوب طراحي شده داريد نخست بايد مفاهيم نادرست در مورد رژيم غذايي تان را برطرف كنيد و اصول توازن انرژي را كه به وسيله رژيم ايجاد مي شود برقرار كنيد و يك مرحله از طرح درمان شامل تمرين منظم و اصلاح رفتاراست براي كساني كه بسيار چاق هستند روش جراحي براي از دست دادن وزن توصيه مي شود .

موضوعات آموزشي در چاقي :
-اصول توازن انرژي و رابطه آنها با چاقي و از دست دادن وزن
-تعريف يك كالري
-انواع چاقي
-تشخيص چاقي ، با معيارهاي وزن بالا ، شاخص حجم بدن مثل ديابت بيماري عروق و مسائل تنفسي
-اهميت تمرين منظم
-رژيم غذايي براي كاهش مصرف غذا
-احتياط درباره استفاده از تجويز دارو
-روش ها و جراحي براي درمان بيماري چاقي
-رژيم غذايي در ساير روش هاي اصلاح رفتار

شما بايد رژيم غذايي تان را براي مدت طولاني حفظ كنيد آيا شما از شام خوردن لذت مي بريد ؟ اگر اينطور است به اين رژيم ادامه دهيد از دست دادن وزن ممكن است با مشكل و به كندي به وجود آيد ولي سلامت و ظاهر زيبا ارزش تلاش كردن را دارد به طور كلي چاقي يعني افزايش چربي بدن . وقتي شما كالري به ميزان بيشتر از نياز بدنتان دريافت كنيد بدنتان اين كالري اضافي را ذخيره مي كند . كالري واحدي از انرژي غذا است . كالري هاي استفاده شده به صورت چربي در سلولهاي بافت رسوب مي كند در افرادي با وزن طبيعي چربي حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن بدن را تشكيل مي دهد . در زنان با وزن طبيعي چربي ممكن است بيش از ۲۰ درصد وزن بدن را تشكيل دهد .

اصل توازن انرژي :
شما وقتي مي توانيد به توازن انرژي دست يابيد كه مقدار كالري كه دريافت مي كنيد برابر با مقدار كالري باشد كه استفاده مي كنيد .
وقتيكه به توازن منفي انرژي دست يابيد يعني ميزان كالري كه دريافت مي كنيد كمتر از مقداري كه مصرف مي كنيد باشد شما وزن از دست مي دهيد زندگي بدون تحرك نيازهاي انرژي شما را كاهش مي دهد بنابراين احتمال اينكه كالري اضافي به صورت چربي در بيايد خيلي بيشتر است .
نياز شما به كالري بستگي به نيازهاي اساسي سوخت و ساز و نيازهاي روزانه انرژي تان دارد يك مرد بالغ تقريباً به ۱۵۰۰ كالري نياز دارد تا بتواند كارهاي حياتي خود را انجام دهد به اضافه براي انجام فعاليت هاي فيزيكي ، اما يك زن بالغ به ۱۳۰۰ كالري براي انجام كارهاي حياتي نياز مند است .
نيازهاي انرژي درميان افراد مختلف متغير است همچنين در زمان هاي مختلف نياز يك فرد نيز تغيير مي كند .

انواع چاقي :
۱-چاقي بزرگ شدن بيش از حد عضو : در اين نوع چاقي مقدار سلولهاي چربي بيمار مانند يك شخص با وزن طبيعي است اما حجم بافت چربي افزايش يافته و سلولهاي چربي بسيار بزرگتر هستند . اين نوع چاقي در بيماراني اتفاق مي افتد كه در كودكي اضافه وزن ندارند ولي در بزرگسالي چاق مي شوند .

۲-در نوع ديگر چاقي نه تنها سلولهاي چربي بزرگ مي شوند بلكه تعداد آنها نيز چند برابر مي شود در هر سني پر خوري مي تواند باعث زياد شدن سلولهاي چربي شود كه دوران كودكي دوران آسيب پذيرتري است . معمولاً هر چه چاقي بيشتر باشد بيشتر احتمال دارد كه در ارتباط با بزرگ شدن سلول باشد . اين نوع چاقي ممكن است غير قابل برگشت باشد . سلولهاي چربي وقتي تشكيل مي شوند براي هميشه عمر با شما باقي مي مانند رژيم غذايي باعث مي شود كه سلولهاي چربي كوچك و ناپديد شوند .

علت چاقي در بيشتر موارد نامعلوم است ولي كارشناسان معتقدند چندين تئوري چاقي را تحت تاثير قرار مي دهد . غذاي شيرين ، خوشي و تفريح همراه با غذاهاي با كالري بالا باعث چاقي مي شود .
چرا و چگونه چربي ذخيره مي شود :

هضم : غذاي بلعيده شده به درون معده راه مي يابد و در آنها با اسيدهاي معدي مخلوط مي شود سپس ذرات غذا به درون روده كوچك رفته آنزيم ها ذرات را به گلوكز ، اسيد آمينه و ذرات كوچك چربي تجزيه مي كنند . اين چربيها به كبد رفته و از آنجا وارد گردش خون مي شوند و براي انرژي مورد نياز اندامها مورد استفاده قرار مي گيرند . ذخيره چربيهاي اضافي يا استفاده نشده گردش خون را ترك كرده و وارد سلولهاي بدن شده و در آنجا ذخيره مي شوند و وقتي بدن نياز به چربي دارد مي تواند اين انرژي ذخيره شده را مصرف كند . جزء اصلي چربي به شكل تري گليسيريد مي باشد .
رسوبات چربي در زير پوست :

اطراف كليه و كره چشم و مفاصل و اندامها پراكنده مي شوند . توزيع چربي در مردان و زنان متفاوت است .

نظريه هايي براي علت چاقي :
عليرغم سالها تحقيق هنوز مشخص نيست چرا برخي افراد چاقند ولي چند نظريه در اين زمينه ارائه شده است .
آمادگي ژنتيكي :
اگر چه شرايط محيطي در چاق شدن بي تاثير نيست ولي بررسي نشان مي دهد يك كودك با پدر چاق يا مادر چاق ۵۰% شانس چاق شدن دارد اگر هم پدر و هم مادر چاق باشند شانس كودك ۸۰% خواهد شد . بررسي انجام شده در مورد دوقلوها به اين نظريه اعتبار بيشتري مي دهد وقوع چاقي در دوقلوهاي همسان ، يكسان دو برابر شده است ، يعني هر دو به يك ميزان در معرض چاقي قرار دارند .
نظريه برقراري :

بسياري از افراد چاق وقتي رژيم غذايي را متوقف مي كنند به وزن قبلي خود دست مي يابند بنابراين فردي كه رژيم مي گيرد مجبور است كمتر و كمتر بخورد تا به از دست دادن وزن ادامه دهد .
توليد ناقص حرارت :
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه رابطه اي بين چاقي و توليد حرارت ناقص وجود دارد . افراد چاق در معرض سرما حرارت زيادي از خود نشان نمي دهند و كمتر انرژي مصرف مي كنند كه اين حالت از اوايل زندگي ظاهر شده و تا بزرگسالي ادامه مي يابد در نتيجه اين افراد چاق مي شوند .
عوامل رواني :

همراه عوامل فيزيولوژيكي مثل فشار و اضطراب كه ممكن است باعث خوردن زياد و چاقي شود عوامل رواني نيز در چاقي موثر است بررسي نشان مي دهد كه افراد چاق مايلند بيشتر بخورند و ممكن است چند بار بخورند . خانواده و عادات اجتماعي هم در چاقي موثر است مثلاً كودكي كه براي راضي كردن والدينش مي خورد اين الگوي منفي باعث چاقي مي شود .
پيجيدگي ها :

چاقي آسيب زيادي به مغز و تندرستي فيزيكي وارد مي كند و مي تواند در ضعف و افسردگي بسيار دخالت داشته باشد . چاقي كنترل نشده باعث چندين بيماري تهديد كننده سلامتي مانند ديابت – سفت شدن عروق ، نارسايي هاي تنفسي ، سرطان و بيماريهاي زنان .
ديابت :

چاقي معمولاً باعث ديابت نوع دوم مي شود و اين بيماري وقتي اتفاق مي افتد كه سلولهاي بدن به طور طبيعي به انسولين پاسخ نمي دهند . در صورتي كه بيش از حد معمولي وزن بدست بياوريد ممكن است بوسيله اين نوع ديابت بالاتر رود .
مخصوصاً اين نوع ديابت اثر كاهش وزن را كم مي كند .

بيماري شريان كرونر ( بيماري عروق تغذيه كننده قلب ) :
چاقي تمايل دارد كه مقدار كلسترول سرم و تري گليسريد را افزايش دهد . (عواملي كه به سكته قلبي كمك مي كنند) فشار خون بالا كه يكي از عوامل مهم بيماري هاي قلبي عروقي مي باشد ، در افراد چاق شايع تر است . چاقي هنگامي كه با ديابت مليتوس (ديابت بي مزه) ارتباط دارد مي تواند سطح HDL (چربي خوب بدن) را پائين بياورد .
اين چربي قلب را در برابر بيماري هاي عروق كرونر محافظت مي كند.
مشكلات تنفسي :
چاقي به علت افزايش چربي قفسه سينه و شكم مي تواند باعث تنفس مشكل شود . چاقي در شما مي تواند باعث افزايش تعداد تنفس شود كه با يك انقباض ناگهاني (تيك) بيحسي و خواب آلودگي مشخص مي شود اين علائم و نشانه ها عدم تعادل سوخت و ساز بوجود آمده بوسيله تنفس نا مناسب را همراهي مي كنند .
سرطان :
برخي سرطان ها در افراد چاق شيوع بيشتري دارد . مردان چاق بيشتر به سرطان هاي كولون ، ركتال و پروستات مبتلا مي شوند و زنان چاق بيشتر به سرطان هاي كيسه صفرا ، مثانه و تخمدان مبتلا مي شوند .
آرتريت :

چاقي شما مي تواند شانس ابتلا به آرتريت را در مفاصلي از بدنتان كه وزن و حالت بدن را تحمل مي كنند بالا ببرد . اين مفاصل شامل زانوها ، هيپ ها (كفل ها) مچ پا و پائين ستون فقرات مي باشد .
با چاقي شانس ابتلاء به بيماري نقرس نيز بالا مي رود .
اختلالات مربوط به بيماري هاي زنان :

حتي چاقي ضعيف مي تواند با اختلالات مربوط به قاعدگي همراه باشد . اگر شما يك زن چاق هستيد ، در صورتي كه باردار شويد دشواري ها و مشكلات طول بارداري و زايمان براي شما بيشتر خواهد بود .
ساير مشكلات :
چاقي به علت اختلال خونرساني در پاها مي تواند باعث واريسي شدن وريدهاي پاها شود .
بدنبال چاق شدن شما فشار زيادي روي عضلات پشت و نخاعتان وارد مي شود . بيماري هاي كيسه صفرا و كليه از ديگر بيماري هايي هستند كه با چاقي همراهند .
در جستجوي يك توصيف تشخيصي :
چاقي بدن شما از طريق انسجام يك سري روش ها اندازه گيري مي شود . اين روش ها شامل مقايسه كردن وزن و قد شما با وزن و قد استاندارد بوسيله اندازه گيري چين هاي پوستي و تخمين زدن چربي زير پوست ، تست هاي خوني (شامل كلسترول سرم ، تري گليسيريدها و گلوكز) و تست هاي عملكرد غده تيروئيد مي باشد .
اين تست ها علاوه بر ارزيابي كردن وضعيت سلامت شما مي توانند يك اختلال زمينه اي را تشخيص دهند .
جداول وزن و قد استاندارد :
شما قبل از مراجعه كردن به جدول ها اندازه جثه تان را بدست آوريد سپس وزن مطلوبتان را بيابيد اگر وزن شما بيشتر از وزن مطلوبتان بود ، شما سنگين وزن هستيد . اگر بيش از ۲۰% اضافه وزن داشته باشيد چاق در نظر گرفته مي شويد . اگر چه ممكن است نقطه خارج از محدوده هاي جداول اشتباه باشد و نشان دادن وزن شما نيز صحيح نباشد . براي مثال اگر شما تنومند باشيد (همانند يك ورزشكار) وزن اضافي شما از عضله ها است و نه چربي .
شاخص جرم بدن :
يك راه كه دقت بيشتري براي اندازه گيري وزن اضافه بدن دارد شاخص وزن بدن مي باشد . اين روش ساختارهاي بدن را به صورت محاسبه بيان مي كند و به صورت نسبت وزن بدن به قد براي مشخص كردن چاقي استفاده مي شود .
W (in kg) – H2 ( inmeters) = BMI
شاخص وزن بدن = ( قد بر حسب متر ) – وزن بر حسب كيلوگرم
مثال : براي فردي با ۶ ۵ (متر ۶۸/۱) با وزني حدود ۶۸ كيلوگرم
۶۸ ۶۸ وزن
BMI = = = = 24
5/2 (68/1) (قد)

اگر وزن بدن اين فرد عدد ۳۰ و يا بالاتر بدست مي آمد . او چاق در نظر گرفته مي شد .
شاخص وزن بين ۲۵ و ۲۹ نشان مي دهد كه اين فرد ۵ كيلو اضافه وزن دارد .

دو نفر با وزن و قد يكسان را تصور كنيد كه سايز آنها مساوي است يكي ممكن است بالاي وزن مورد نظر و ديگري زير وزن مورد نظر باشد . اين تفاوت ها بوسيله هيكل و جثه اشخاص ايجاد مي شود بنابراين براي دو نفر با قد يكسان فردي كه جثه اش بزرگتر است از ديگر كه جثه اش كوچكتر است سنگين وزن تر مي باشد ابتدا بايستي جثه بدنتان را مشخص كنيد بنابراين كار مي توان از يك تكنيك ساده استفاده كرد ، ابتدا دور مچ دستتان را اندازه بگيريد و سپس بدون كفش قدتان را اندازه بگيريد اندازه مچ دستتان را روي محور افقي و اندازه قدتان را روي محور عمودي بيابيد اين دو محور را دنبال كنيد تا در يك نقطه با هم برخورد كنند خانه هايي كه سايه زده شده اند محل برخورد محورهايي هستند كه سايز بدن شما را نشان مي دهند .

اندازه گيري چين هاي پوستي :
تست پوستي براي تخمين زدن چربي بدن استفاده مي شود در اين تست فردي كه تست را انجام مي دهد ، با استفاده از وسيله اي به نام كاليپرس (براي سنجش قطرها استفاده مي شود) كه ضخامت چين پوستي را اندازه مي گيرد كل چربي هاي بدن شما را برآورد مي كند . محل هاي انجام تست شامل پشت بازو ، ناحيه شكم و پشت ران مي باشد . تست كننده سه تا هفت اندازه گيري انجام مي دهد و از يافته ها ميانگين مي گيرد ، سپس يافته را با در نظر گرفتن استانداردهاي مهم و بررسي آزمون تغذيه مقايسه مي كند .

اگر در اندازه گيري چين پوستي شما ضخامتي بيش از ۹۰% داشت براي گروه سني و جنس مربوط به خودتان چاق محسوب مي شويد . اما اين تست داراي محدوديت هايي شامل سن و وضعيت هاي مختلف بدن مي باشد . براي مثال چين هاي پوستي مختلفي در بين افراد سالخورده مشاهده مي شوند .
در مورد وضعيت هاي مختلف بدن ، براي مثال اين تست نمي تواند چربي زير پوستي را از ادم (تورم) متمايز كند .
آموزش روشهاي درمان :

شما بايد اين مساله را درك كنيد كه يك نقشه موفق كاهش وزن با محدود كرده كالري رژيم ، ورزش منظم و اصلاح رفتارها همراه مي باشد .
به شما پيشنهاد مي شود كه از ساير مقياس ها براي اجراي نقشه كاهش وزن كمك بگيريد . اين مقياس ها شامل : پيوستن به يك گروه كاهش وزن ، كسب حمايت خانواده و دادن پاداش به خودتان براي رسيدن به اهداف مطلوب مي باشد .
اگر شما از چاقي شديد رنج مي بريد داروها نمي توانند كمك زيادي بكنند اما روشهاي جراحي به كاهش سريع وزن كمك مي كنند . براي تصميم گيري در مورد اين روشها حتماً با يك پزشك جراح متخصص مشاوره كنيد .
فعاليت و ورزش منظم براي كاهش وزن شما لازم است . فعاليت بيشتر شما باعث مي شود كه كالري ها بيشتر مصرف شود و چربي ها بيشتر بسوزد . بدون ورزش ممكن است رژيم شما با شكست مواجه شود زيرا بدن شما بوسيله كم كردن سرعت متابوليك (كم كردن سرعت سوخت و ساز) به همان مقدار كالري كم موجود در رژيمتان پاسخ مي دهد ، كه اين مساله كاهش وزن را مشكلتر مي كند . اما ورزش مداوم و منظم اين تاثير را بوسيله اجبار بدن براي سوزاندن كالري هاي خارجي از بين مي برد :

مطمئن باشيد كه ورزش منظم و عاقلانه نمي تواند شما را گرسنه كند بلكه تعداد زيادي از افراد بيان كرده اند كه ورزش منظم گرسنگي را كاهش مي دهد .
ما به شما پيشنهاد مي كنيم كه يك برنامه ورزشي را كه فكر مي كنيد تفريحي و راحت است انتخاب كنيد ، طوري كه اين برنامه ورزشي شانس شما را براي ماندن با آن به حداكثر برساند . براي مثال اگر شما هواي آزاد را دوست داريد راه رفتن سريع و يا دوچرخه سواري را به شما پيشنهاد مي كنيم در صورت تمايل مي توانيد يك دوچرخه يا پدال ثابت بخريد و يا اينكه طناب بزنيد و درخانه ورزش كنيد . اگر دوست نداريد به تنهايي ورزش كنيد بهتر است با يكي از دوستانتان ورزش كنيد .

پيشنهاد مي كنيم كه اغلب به نحوي مطلوب براي حداقل ۲۰ دقيقه و ۳ بار در هفته ورزش كنيد . بهتر است قبل از اينكه ورزش را شروع كنيد يك چكاپ كامل سر تا پا انجام دهيد ، مخصوصاً اگر شما بيش از ۲۰ پوند كاهش وزن نياز داريد ، مشكلات پزشكي داريد و يا در صورتي كه سن شما بالاي ۳۵ سال است .
يادآوري كنيم كه از ابتدا ورزش را به آرامي شروع كنيد و اگر نشانه هايي از فعاليت بيش از حد مشاهده كرديد فعاليتتان را كاهش دهيد . اين نشانه هاي شامل ، كوتاه شدن تنفس يا تنفس مشكل ، درد قفسه سينه يا مفاصل ، سستي يا سرگيجه ، تپش قلب و مشكلات گوارشي بعد از شروع ورزش مي باشند .
براي اينكه خودتان را تشويق به ورزش كنيد مي توانيد به خودتان امتياز بدهيد . ورزش علاوه بر سوزاندن كالري اضافي بوسيله بهبود بخشيدن تصور از خودتان موجب تقويت روح و روان شما مي شود .

مطلبي كه هميت دارد پرت هواس از غذاها مي باشد . هم چنين تاكيد كردن اين نكته كه ورزش بوسيله قدرت بخشيدن به عضله قلب و افزايش حالت الاستيسيته (ارتجاعي) عروق و كاهش ميزان تري گليسريد سلامت قلبي عروقي را بالا مي برد .
رژيم : يك تعادل رژيمي خوب را طرح ريزي كنيد كه شامل انواع غذاهاي مفيد روزانه باشد .

به شما توصيه مي كنيم كه اهداف كاهش وزن مناسب را مشخص كنيد و بدانيد كه كاهش وزن تدريجي به نگهداري وزن كم شده و عدم دوباره بازگشت وزن كمك مي كند . بنابراين يك برنامه كلي تغيير رفتار ، برنامه اي كه بتواند به شما در شناختن و تغيير دادن روشهاي منفي تغذيه و حفظ كردن غذاهايي مشخص براي كاهش وزن و پيوستن به گروههاي كاهش وزن كمك مي كند را طرح ريزي كنيد .

اگر شما عادت هاي غذايي زيانبار داريد مي توانيد از مشاوره تخصصي كمك بگيريد . با كمك از يك فرد متخصص تعدادي از كالري هاي مورد نياز روزانه را مشخص كنيد تا در يك زمان منطقي و معقولانه وزن از دست بدهيد . از عواقب كاهش وزن سريع كه به ضرر شما است در امان باشيد .
بايد به شما بگوييم كه حتماً كالري غذاي مصرفي خودتان را در هفته به مقدار ۳۵۰۰ كاهش دهيد تا هر هفته يك پوند از چربي هايتان را از دست بدهيد . به عبارت ديگر كاهش ميزان كالري روزانه شما ۳۰۰ كالري است .

نكته : كاهش وزن سريع موجب از دست دادن آب مي شود .
براي محدود كردن مصرف غذاهاي بسيار چرب روش هايي پيشنهاد مي شود به عنوان مثال به شما توصيه مي شود كه بجاي سرشير و خامه و سيب زميني پخته از ماست بدون چربي يا به جاي بادام زميني از ميوه تازه استفاده كنيد . شما بايد ياد بگيريد از روشهاي آشپزي كم كالري مثل بخار پز كردن يا كباب كردن كه بهتر از سرخ كردن است استفاده كنيد . توصيه مي شود كه روغن ، پنير و سوسيس پرهيز كنيد موادي كه چربي كمي دارند باعث راحتي بيشتر شما مي شود .
از رژيم هاي غذايي نسنجيده پرهيز كنيد :
از رژيم هاي غذايي ثابت يا رژيم هاي غذايي و گرسنگي به مدت طولاني پرهيز كنيد اين رژيم هاي توسط پزشكان رد شده هستند و اگر چاقي براي زندگي شما تهديد كننده است به شما رژيم كم كالري را توصيه مي كنيم .
تمرين اصلاح رفتار :
موفقيت رژيم غذايي مستلزم تغيير در رفتارو اصلاح خوردن است. عادت هاي جديد رژيم غذايي جديدي را ايجاد مي كند به شما پيشنهاد مي شود غذاهاي روزانه خود را ثبت كنيد و دفتر خاطرات به شما اطلاعاتي مي دهد كه به چه علت زياد غذا خورده ايد و آيا علت افسرده بودن و يا خسته بودن شما بوده اند ، كه باعث افزايش غذا خوردنتان شده ؟ شما مي توانيد با فكر كردن به مكان ها و يا انگيزه هايي كه شما را وادار به زياد خوردن مي كند شناسايي كنيد و مي توانيد زماني را كه اصرار به زياد خوردن داريد فعاليت ديگري را جايگزين كنيد و يك غذاي مقوي و مناسب با رژيمتان قبل از هر كاري براي خود انتخاب كنيد و براي اصلاح غذا خوردن در طول هر هفته تمرين كنيد .

از اعضاء خانواده خود بخواهيد كه براي كاهش وزن در هنگام غذا خوردن به شما گوشزد كنند ديگران را از طرح و نقشه كاهش وزن با خبر سازيد و از دوستان بخواهيد رژيم غذايي شما را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهند .
پاداش موفقيت :

به شما توصيه مي شود در برنامه كاهش وزن به خود پاداش بدهيد و پاداش ها را تعيين كنيد و در هنگام غذا خوردن بد خود را تنبيه كنيد . مي توانيد به جاي خوردن از تفريح هاي ديگر مثل ورزش ، كتاب جديد لباس هاي جديد و يا و كارهايي كه باعث سرگرمي شما مي شود استفاده كنيد .
تجويز دارو :
اگر چه صدها داروي تجويز شده به كاهش وزن كمك مي كند اما شما بايد در برنامه خود رژيم غذايي پزشكي ، ورزش ، كالري محدود و اصلاح رفتار را قرار دهيد .
(به اين داروها اعتماد كنيد )
داروهاي ضد اشتها :

اين داروها باعث كم اشتهايي شما مي شود ، اين داروها را مي توان براي يك هفته يا بيشتر استفاده كنيد ، اين داروها مي توانند باعث عوارضي چون نا منظمي ضربان قلب ، حالت تهوع ، سرگيجه ، بي قراري ، ناراحتي معده ، خشكي دهان در شما شود.
شما نبايد از مسكن ها براي دوره هاي طولاني استفاده كنيد . البته اين داروها بدون كاهش كالري وزن را كاهش نمي دهند .
دارويي ديگر ( ليپاز باز دارنده ) :

اين دارو باعث مي شود چربي در بدن جذب نشود و آنزيم ها را در شكم غير فعال مي كند ، در هنگام مصرف اين دارو از مولتي ويتامين مكمل هم استفاده كنيد چون اين دارو باعث از بين بردن بعضي ويتامين ها در بدن مي شود .
كم كننده هاي اشتها :
كپسول ها و پودرها آب را در معده جذب مي كنند و با بوجود آمدن احساس سيري اين محصولات اشتهاي شمار ا براي خوردن كم مي كنند .
كپسول و پودرها بي خطر هستند زيرا آنها جذب بدن نمي شوند و بايد با مقدار زيادي آب ميل كنيد و پودرها و كپسول ها بايد با دقت با هم مخلوط و مقدار كامل آب توصيه مصرف شود تا قابليت بيماري هاي معده نشود اين پودرها يا كپسول ها ظرف ۱ ساعت يا كمتر مي توانند معده شما را ترك كنند .
دو روش براي درمان چاقي وجود دارد :
افزايش گاز معده و سيم كشي فك اگر چه براي چاقي شديد روش هاي جراحي مطمئن تر است .
افزايش گاز معده :
يك بالون از ميان يك لوله قابل انعطاف به داخل شكم كشيده شده و سپس باد مي شود و متورم مي گردد . بالون باد شده باعث كاهش حجم معده شما مي گردد و قدرت جذب غذا را محدود مي كند و بعد از انجام اين روش بايد غذاهاي كمي ميل كنيد قبل از انجام اين روش شما بايد رژيم غذايي را رعايت كنيد ، البته در اين روش عوارضي چون سوراخ و زخم شدن معده ممكن است ايجاد شود و ما ابتداي انجام اين روش رضايت نامه اي از شما مي گيريم .
سيم كشي فك :

بندرت از اين روش كه شامل ثابت كردن آرواره فك با سيمهاي فولادي ضد زنگ است استفاده مي كنيم ، اين كار به طورسرپايي انجام مي شود و شما نياز به داروي بي هوشي موضعي داريد و به شما آموزش داده مي شود چگونه در موقعيت اضطراري (مثل استفراغ) سيم ها را قطع كنيد و فك خود را آزاد سازيد ، البته قبل از انجام اين كار بايد متذكر شد كه اين روش عوارضي چون سخت نفس كشيدن درد محل و عفونت هاي دهان و دستگاه تنفسي را ممكن است به وجود آورد .
بعد از كاهش وزن حدود ۱۰% سيم هاي فكتان را جابجا مي كنيم ، البته بايد رژيم غذايي را رعايت و يك ورزش روز مره نيز انجام دهيد
جراحي :

انتخاب روش جراحي براي از دست دادن وزن بستگي به سليقه خودتان دارد و اين روش ها تنها زماني توصيه مي شود كه روش ديگر با شكست مواجه شود . روش هاي جراحي ظرفيت معده شما را كاهش مي دهد و مقدار غذايي كه شما نياز داريد تا گرسنگي تان برطرف شود كمتر مي شود . مراكز جراحي چاقي دست كم يكسال قبل از عمل بايد يك برنامه نظارت شده براي كنترل وزن در اختيار شما قرار دهند و در برنامه كنترل وزن شما بعد از عمل نيز مشاركت داشته باشند .
كه از روشهاي شايع جراحي است اما مطالعات نشان داده كه اين كاهش وزن برگشت پذير است . بعد از عمل جراحي كمتر بخوريد زيرا ممكن است تهوع و استفراغ برايتان به وجود آيد ، غذا و مايعات را از نيمه شب قبل از عمل محدود كنيد .
نكاتي در مورد هايي از چاقي :
۱-به آنچه مي خوريد توجه كنيد
۲-در ساعات منظم غذا بخوريد