چگونه می توان مطالب را خوب

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
مقدمه :
اول : بهره گیری از دیگران
دوم : افزایش سروت مطالعه
سوم : بهره گیری از برنامه ی درسی

چهارم : مهارت در گوش دادن
پنجم : تحصیلات خود را سازمان دهید
ششم : خواندن انتقادی
هفتم : راهبرد های مطالعه و یادگیری
هشتم : نو آوری های کوچک، تغییرهای بزرگ
نهم : تک مهارتهای یاددهی و یادگیری
دهم : فرآیند های حافظه

مقدمه :
مهم تر از همه این که تحقیق من – که در جهان مقامی بس شامخ دارد و مایه ی فخر و مبمان و سرافرازی سر بلندی ماست به طور مرتب به چند صفحه قبل از مطالبی که در حال خواندن آن هستیم، بر گردید و نکات اصلی را که در حال تند خوانی یاد گرفته اید به خاطر آورید به علاوه کنترل کنیه و ببینید در مر نگاهی که به مطالب قبلی می اندازید، آیا نکته مهم و جدیدی مییابد بر امکان دارد با رسولی که تند خوانی کردید مطالب مهم را از قلم انداخته باشید

مگر این که مسئول خواندن امکان و داستان باشید. دانستن این که چه مطلبی پس از این خواهد آمد «مسئول تحصیلات خود باشید با نگاهی به مراحل اولیه تحصیلات خود به این نکته پس می بردید که طبق نظر دیگران و با روشهایی که آنها ارائه کرده بودند تا ره کرده اید در تحصیلات عالی این فرصت را دارید که به عنوان یک فرد خود را انگیخته پیشرفت کنید» این کار باعث می شود که سمینارش خیلی منطقی تر و به نظر آید. وقتی شنودگان از ساختار سمینار شما آگاه باشند راحت تر استدلال شما را دنبال خواهند کرد.

دوره ابتدای که شروع آموزش عمومی برای کودکان می باشند ۵ سال طول می کشد هدف مان کلی در این دوره منطبق بر مهارتها و دانشی است که ارزش همگانی دارد به طور که کودک بتواند در پایان این دوره با محیط طبیعی و اجتماعی خود ارتباط صحیح بد قرار کند و از نقطه زبان ابس متدی و علمی مهارت لازم را به دست آورد. و اگر در این کار ما سعی و تلاش کند به این مرحله یا کارنی رسد. تا بتواند یادگیری خود را افزایش دهید.

قبل از هر چیز یک کودک خوب بودن لازم یک معلم خوب بودن است و یک اویژ کیانی کودک علاقه مند بودن و ارزش دادن به انسانهاست بعضی برای یادگیری» سطح درک فهمیدن : یادگیری در این سطح عمیق تر است به طوری که اگر مطالب حفظ شده توسط قرار گیرد تا شده باشد دید تر خواهد . می گردد درک اصول و مفاهیم درک منحنی ها و نمودارها و تخمین در مورد چگونگی پدیده ها با استفاده از اصول و روش های آموخته شده و غیر موارد ی سطح قرار می گیرد «تعمیراتی که در متون کتابهای درس آورده شده است شیوه ها یا راهنما جدیدی را برای آن در کلاس ایجاد می نمایم.»

کودکان باید فقط از روی نوشته های خود خواسته چون اکثر کودکان دوست ندارند برایشان مطلب خوانده شود! وقتی توجه شنوندگان را به نکاتی که بر روی پرده (ی در طرحهایی که به صورت کپی در اختیار آنها قرار داده اید) جلب می کنید.
درباره کلماتی که نوشته شده و آنها می توانند بخواسته، توضیح دهید درشت و خوانا بنویسید دانش آموزان باید در کلاس توجه کافی را به درس داشته باشد تا نکاتی را که صحیح است معلم در کلاس درس اشاره می کند حتماً نکته برداری کند و همین نکته ها را گر یاد بگیرید یعنی کل درس را به طور خلاصه یاد گرفته است.
یعنی نکته برداری یکی از مهمترین عواملی است که سطح یادگیری را بالا می برد یعنی دانش آموزان از روی همان نکته برداری درس را می توانند به خوبی ارائه دهند.

و بیشتر دانش آموزان از دیدن و شنیدن به طور یکنواخت خسته می شوند و معلم باید به آنها اجازه بحث در کلاس را بدهد که دانش آموز از معلم سئوال کند و مطلبی را که نمی فهمد معلم دوباره تکرار کند تا یادگیری ان بالا رود. و یکی از را های مهم جذب شوندگان برقراری ارتباط چشمی است که جلب توجه می کند.
پیش از آن که به خواندن مطلب حاضر ادامه دهید چند خصوصیّت محیط ایده آل یاد گیری شخصی خود را یادداشت کنید. هنگامی که از افراد پرسیده می شود که لبخند این مکان مطالعه چه محلی است، بسیاری پاسخ می دهند «کتابخانه» دو خانه یا «اطلاق مطالعه» داشتن یک مکان خاص برای مطالعه ممکن است برای شما بهانه ای شد که در هیچ یک از مکانشان دیگر به هیچ وجه هیچ گونه کاری انجام ندهید.

«تا کنون برای یادگیری تعاریف مختلفی ارائه داده اند اما جامعه تدوین تعریفی که در این باب وجود دارد تعریف میلگارد و مار که پنداشت شرطی و یاد گیری» یاد گیری یعنی ابعاد تصفیه نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یاد گیرنده که به اثر تجربه رخ دهند در این تعریف باید به تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه و تجربه به با توجه داشته باشد که بتواند به خوبی و خوش یاد بگیرد در یاد گیری باید تمرکز کرد و اگر متمرکز نداشته نمی توانیم یاد بگیریم سپردن «حسن های بیشتر که در جریان یادگیری مورد استفاده قرار می گیرند شانس بیشتر برای گرفتن مطلب یاد درس یا غیر با وسیله مغز وجود می آید.»
کاربرد مهارتها در تدریس تهران شد: رجبی در دانشگاهی سال ۱۳۶۶ و فاصله مشارکت های توان معلم را در پروش استعداد های کودکان اندازه بگیرد به نحوه تدریس معلم در موقعیتهای واقعی یادگیری و موثر راه نمایان سازد چگونگی بر قراری ارتباط معلم با شاگردان را و گردند. درجه و میزان رفتار های علمی دانش آموزان را از طریق شیوه های مختلف یاد تعیین کند. میزان علاقه و دلبستگی شاگردان به کلاس درس و علاء آن را مشخص می کند که چه قدر به کلاس با برای یادگیری علاقه مند است و یا معلم می تواند با تهد گرفتن از بچه ها به فهمد. که چه کسی برای یادگیری فعال آماده است. «مهارن در انتخاب مطابقت مناسب به معلم و یاد دهنده کمک می کند به فرد و رفتار و عدم فرد و توجه داشته باشد.» مهارت در پیوند مطالب درسی با زندگی روزمره و آینده معلم آگاه و علاقه مند به صرفاً خویش سعی می کند با زندگی اجتماعی شاگردان خود آشنا شود محیط زیست آنان را بشناسد و نیاز هایشان پی ببرد که آیا این بچه های که پست میز نشسته اند مغز برای صحبت کردن معلم دارند آیا آنها برای درسی کوشش می دهند.

سهم معلم شیوه معلم مشخصه ناشر آستان قدس
علی مشهدی سال چاپ: ۱۳۸۰
مشکل خود را با یک یا چند نفر در میان بگذارند فقط بیان مشکل در غالب کلمات می تواند از جدیت مشکل بکاهد تا بهتر بخوانید از عهده حل آن برایید.
کسی را که می خواهید؟ او اعتماد کنید انتخاب کنید در مورد برخی مشکلات از او سوال کنید عاقلانه تر این است که آنها را با شخصی که چندان هم با شما نیست در میان بگذارید، کسی که پس از غلبه بر مشکلتان تمایلی به صحبت دوباره با او را نخواهد داشت.

اگر عبور مداوم پرسیدن مهارتهای پایانی دیگران باشید هیچ گاه آن احساس رضایت از خود را که با قبول همراه است به دست نمی آورند؛
مهارتهای پایانی زود تری برای خود در نظر بگیرد و تلاش کنید به آنها برسید؟
هر مشکل را فرصتی برای ترقی و پیشرفت تلقی کنید حتی دشوار ترین مشکل هم می تواند تجربه یادگیری با ارزش به همراه بیاورد. افرادی که بر مشکلات زیاد فایق می آیند تواناییهای با ارزشی و اعتماد به نفس در خود توسعه می دهد که در بسیاری از مینو کسی و شغلی به کمک آن می آیند از جمله قدرت تسلیم نشدن در مقابل مشکلات کسی از مهمترین امر یادگیری است.
مقدار زبانی را که برای مطالعه کتاب در اختیار دارید و میزان اتواری کتاب را تخمین بزنید اگر در نظر دارید از خواندن اجمالی یا فراتر نهند درجه بندی زمان خود دقت کنید یک تخمین واقع بینهنه از زمانی که در اختیار دارید با توجه به هدف ش از مطالعه کتاب و میزان دشوار مطلبش را در طرح یک برنامه مناسب و کنترل صحیح روش مطالعه کمک می کند در از خواندن مطالبی که باید بخواند روی نکته و در زمان کمتر مطالب بیشتری را ببیند. اگر می خواهید روش درس خواندن را یاد بگیریم .

باید اول برنامه ریزی داشته باشد و اگر نه برنامه ریزی نداشته باشید اسکن عکس درسی خواندن یا درد نیم خورد چون که باید به چشم خود استراحت بدهید و پایه خود همینطور استراحت بدهید اگر برنامه ریزی داشته باشید می توانید فرد موقیدی برای جامعه باشید و مطالب را به خوبی یاد بگیرد.

دوستان یادگیری و مطالعه صفحه ۱۲۰
یک تحقیق کنند و خوب باید بتواند کتاب های خوب را مطالعه کند تا بتواند تحقیق کند و در زمان های کوتاهی بتواند درس کتاب های زیادی را مطالعه کند در زمان کوتاهی تا بتواند برای آنچه که تحقیق می کند در باره آن موضوع مطالب کافی داشته تا بتواند تحقیق کند و برای این سخنانی که برای شما در بالا ذکر کردم می توانم برای این حرف های که گفتن دلیل بیاورم.و در زیر به آنها اشاره می کنم.

«از خواندن مطالبی که باید بخواند دوری نکند و در زمان کمتر مطالب بیشتری را بخواند.»
و در ضمن این که مطالب را که باید بخواند از آنها دوری نکند و بتواند کتاب های و تحقیق و مطالب خوب و ارزشمند را در زمان کمتر و مطالب بیشتر بخواند و بتواند آن ها را ارائه دهد در آن ورقی که در آن تحقیق می نویسد.
روش های مطالعه، دکتر علی اکبر سین، تهران، دوران ، ۱۳۸۶ صفحه ۹۲
این دسته از مهارتهای شامل تک مهارتهایی می شدند که با کنترل عواطف یاد گیرندگان تاثیر عمیقی در شخصیت آنان باقی می گذارند و آنها را به تفکرات کار ساز وا می دارند. تشدیت ها و تنبیه ها به ما کنترل نظم و انضباط با شگوه های خاص برقراری ارتباط های غیر کلامی اثر گذارد و مانند آنها در این جاهای می گیرد؛

این دسته از مهارت ها شامل تک مهارتهای می شوند که ارتباط خوب و ناگسستنی بین یاد دهنده و یاد گیرندگان برقراری می سازند مانند شروع خوب درسی توضیح روان و سیاسی ارائه اطلاعات و جالب و بالاخره جمع چندین با پایان تفکر بر انگیزد گواه گوش دادن مهارتی است که نیاز به تمرین دارد طریقه های تمرین و نزدیک این مهارت در کتاب های تخمین آمده است معلمان نا گریزی توجه توضیحات دانش آموزان کوش بدهند بدهی است معلمانی که مهارت گوش دادن را به دست آورند.

سهم معلم و شیوه معلم صفحه ۱۱۵
هر فعالیتی را می تواند در قالب یک سلام یا سیستم بررسی کرد. برای نظام یا سیستم تمرینهای گوناگونی ارائه شده است که همه آنها مشترکات کار و قابل درک دارند. مجموع تفاوتی را که برای نظام یا سیستم شده است می توان در چند جمله کوتاه خلاصه کرد. مهارت در انتخاب مطالب مناسب با معلم مناسب به معلم (یاد دهنده) کمک ما یا ضرورتها و عدم ضرورتاً توجه داشته باشد گزینشهای کم یا زیاد بیهوده و کم مایه، یا توان فرسا و کمر شن نکند «مهارتهایی که به شخصیت سازی یاد گیرندگان می پردازند این دسته از مهارتهای شامل تک مهارتهایی می شوند که با کنترل عوامل یاد گیرندگان تاثیر عمیق در شدمیت آنان باقی می گذارند و آنها را با تفکرات کار ساز می دارند.» معلمانی که در یاد خود را از شیوه های شاگرد و مدارس استفاده می کنند بیشترین وقت تدریس را به پرسش با دانش آموزان می گذارنند.

سهم معلم شیوه معلم چاپ دوم ۱۳۸۳ صفحه ۱۰۱
برای یاد گرفتن صحیح و خوب مطالب اول باید حواس ما جمع باشد یعنی وقتی در کلاس هستیم حواسمان را کاملاً جمع کنیم و چیزهای را که فهمیدیم از معلم بپرسیم برای اینکه بهتر مطالب را درک کنیم برای اولین بار درس را سریع بخوانیم و بعد روی جمله های سخت ترین تمرین تکراری کنیم و بعد مطالبی را که خواندیم به طور خلاصه چرت نویسی کنیم.
در هنگام گوش دادن رادیو یا نگاه کردن به تلویزیون هستیم نیم توانیم مطالب را به خوبی یاد بگیریم در پس جای که برای مطالعه کردن انتخاب کنید جان آرام باشد و چیزهای جلب کننده در آن جا نباشد.

«مهارت در انتخاب مطالب مناسب به معلم و یاد دهنده کمک می کند به ضرورتها و عدم ضرورت ها توجه داشته باشد.»
سعی کنید جان را که برای مطالعه انتخاب می کنید همیشه در همان جا مطالعه کنید. یاداشت سر هم درس نخوانید از هر نیم ساعت به خود ۱۰ دقیقه استراحت بدهید.
۱ ) سهم معلم شیوه ی معلم صفحه ۱۰۱
فهرست منابع و مآخذ:

۱ ) ریس، فیل، ۵۰۰ نکته دربارهی مطالعه، چ هشتم، تهران، انتشارات مدسه، ۱۳۸۶
۲ ) رووف، علی، سهم معلم شیوه معلم، چ دوم، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۲
۳ ) بریان، کرتی، یادگیری فعال، چ چهارم، تهران، انتشارات مدرسه؛ ۱۳۷۳
۴ ) سیف، دکتر علی اکبر، روشهای یادگیری و مطالعه، چ هفتم، تهران، چاپ پنگوئن، ۱۳۸۶

«به نام خدا»
هنرستان:
کشاورزی امام خمینی (ره) ابهر
روش های درست مطالعه کردن
گرد آورنده:
علی شعبانی
نام دبیر مربوطه:

آقای صالحی
کلاس:
دوم فضای سبز
سال تحصیلی:
۱۳۸۹-۱۳۸۸

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
مقدمه

فصل اول: حذف از خواندن اجمالی و عبارت خوانی
فصل دوم: هدف از تند خواندن و دقیق خوانی
فصل سوم:

فصل چهارم: مراحل حافظه
فصل پنجم: شهوات
فصل ششم: هدف از خواندن انتقادی و خواندن تجسسی
فصل هفتم: هدف از خواندن برای درک زیبایی

فصل هشتم: مقابله با مشکلات
فصل نهم: انواع حواسپرتی ها

مقدمه:
مهم ترین از همه این که تحقیق من، که در جهان مقامی بس شامخ دارد و مایه ی فخر و مباهات و سر افزاری و سربلندی است.
هدف از خواندن اجمالی درست یافتن به نکات و مطالب مهم کتاب و کشف ساختمان مواد و مطلب در یک زمان کوتاه و با سرعت زیاد است.
سرعت تقریبی خواندن اجمالی ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه در دقیقه است.
(الف ) بودجه بندی واقعیتی از زمان، از طریق کشف حجم و دشواری مطالب؛ (ب) افزایش میزان دقت و تمرکز حواس از طریق بر انگیختن میزان علاقه (ج) کار آمد بیشتر، از راه تخمین زدن اهمیت مطالب و طرح ریزی یک روش مناسب مطالعه (پ) افزایش میزان درک و نگهداری آنها در حافظه از راه کسب یک نظر اجمالی از کل مطالب بیش از خواندن جزئیات)

 

(روش خواندن اجمالی مثبتی است به یک نمونه گیری سریع از نکات اساسی و صرف نظر از جزئیات در این روش مطالعه، در جستجوی نکات کلیدی درباره ی مواد و ساختمان مطالب و نظر و سیکل مولف باشید..)
روش عبارت خوانی داری دو سطح است: یکی سطح مکانیکی و دیگری سطح ادراکی تمرینات مربوط به سطح مکانیکی روش عبارت خوانی را بنویسد، ۱ ) تمرین مربوط به حرکت چشم؛ ۲ ) تمرین مربوط به دامنه دید؛ ۳ ) تمرین مربوط به خط مستقیم؛
۴ ) تمرین مربوط به حرکت چشم با مطالب خواندنی روزانه؛

سرعت تقریبی عبارت خوانی بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه در دقیقه است.
۱ ) روش های یادگیری و مطالعه موسسه انتشارات آثار، نثر روان، ۱۳۸۶، ج ۱، صفحه ۱۱۵
(هدف از عبارت خوانی افزایش سرعت مطالعه است از طریق خواندن عبارات و جملات به عوض خواندن کلمات)
فواید عبارت خوانی:
الف ) افزایش سرعت مطالعه از طریق کاهش سریع کلمه به کلمه خواندن؛
ب ) افزایش درک مطالب از طریق شناسایی اندیشه ها و مفاهیم و رابطه بین آنها؛
پ ) افزایش تمرکز و لذت حاصل از مطالعه از طریق هماهنگ کردن سرعت خواندن با «سرعت فکر کردن»

هدف از تند خواندن یا سریع خواندن یک کتاب کسب یک آشنایی کلی یا مطالب کتاب از طریق مرور با یک سرعت فوق العاده زیاد است.
سرعت تقریبی تند خواندن ۱۵۰۰ تا ۰۰۰/۲۰ کلمه در دقیقه است.
روش تند خواندن به فن دید زدن مبتنی است. دید زدن مستلزم یک حرکت منظم و همراه با ریتم چشم بر ریو صفحات است، در حالی که روش خواندن اجمالی مبتنی بر یک روش انتخابی و نمونه گیری از مطالب و عبارت اساسی و کلیدی است.
(فواید تند خواندن عبارتند از ۸= الف) کامل کردن روش خواندن اجمالی و افزودن به ارزش آن ب ) مرور کردن مطالبی که قبلاً خوانده اید؛ ج ) جانشین ساختن این روش با روش مطالعه دقیق و کامل، هنگامی که درک کمتری از مطالب مورد نیاز است و وقت کمی موجود است.)
۱ ) روشهای یادگیری صفحه ۱۴۵
۲ ) همان ج ۱ صفحه ۱۲۶
(هدف از دقیق خوانی درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آتی به طرزی منظم و منطقی در حافظه است، به طریقی که یاد آنها برای استفاده بعدی مسیر باشد.)
سرعت تقریبی دقیق خوانی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه در دقیقه است.
فواید دقیق خوانی عبارتند از: فهم بیشتر مطالب از طریق درک ساختمان مفاهیم و معانی؛
ب ۹ افزایش کسب لذت در نتیجه ایجاد اطمینان بیشتر حاصل از درک عمیق تر مطالب؛
پ ) افزایش توانایی خواننده در پاسخ دادن به سوالات تشریحی از، زیرا در این روش مطالعه مفاهیم به وسیله خواننده سازمان می یابند و به زبان وی بیان می شوند و صرفاً به حافظه سپرده نیم شوند.

فنون اساسی روش دقیق خوانی عبارتند از: سازمان دادن، حاشیه نویسی و علامت گذاری و خلاصه کردن.
۱ ) خصوصیات مهم خواندن به انعطاف در سرعت ۲ ) درک و نگهداری در حافظه
۳ ) تمرکز حواس ارزشیابی انتقادی؛
کلمه خوانی یعنی نگاه کردن به یک کلمات به هنگام خواندن برای اینکه کلمه خوانی می کنید یا نه از کسی بخواهید تا هنگامی که شما به خواندن چیزی مشغول هستید از شما سوالات را بپرسند.
(ترکیب فنون و روشهای مطالعه یعنی خواندن یک فعالیت پیچیده است و هیچ روش به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه موقعیتها باشد.)

۱ ) روشهای یادگیری و مطالعه صفحه ۱۶۷
۲ ) آئین درس خواندن صفحه ۳۳۳
کسی که در هر روز و در هر دقیقه و در هر ماه دقیقاً به حساب نیک و بد کارهای گذشته خود میرسد باید در انتظار شهرت، شخصیت، بزرگی و سعادت فردا باشد مطلبی را که می خواهید یاد بگیرید، بگذارید حافظه شما آنرا محکم بگیرد. درسها و مطالب و مسائل را سطحی مرور نکنید.
«اطمینان داشتن بخود نیروی حافظه و نیروی بدن را چند برابر خواهد کرد این امر عدم اعتماد به حافظه در اغلب دانش آموزان دبیرستان ها و در بعضی از دانش آموزان آموزشگاه ها باعث می شود که املاء درس خود را حاضر نکنند و فقط به مسائل ریاضی بپردازند. »
مراحل حافظه چهار صورت است: ۱ ) فراگیری، ۲ ) یاد آوری؛ ۳ ) تشخیص ۴ ) جایگزینی؛ حافظه دراز مدت حفظ اطلاعات از چند دقیقه پس از یاد گیری تا تمامی طول عمر شخص را شامل می شود و برای گنجایش آن نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد.

«از لحظه ای که تاثیرات حسی به وسیله یاد گیرنده دریافت می شوند تا زمانی که از حافظه کوتاه مدت می گذرند و به حافظه دراز مدت انتقال نمی یابند و یاد گیری کامل می شود، فرایندهای مهمی جریان می یابد» بنا به تعریفی که قبلاً دیدیم تغییر شکل اطلاعات جدید برای جایگزینی آنها در حافظه را رمز گردانی پا به رمز در آوردن می نامند.

حافظه دراز مدت به ۳ صورت است ۱ ) حافظه رویدادی ۲ ) حافظه معنایی ۳ ) حافظه روندی
حافظه رویدادی یا حافظه رویدادهای ویژه شامل خاطرات ما از تجارب شخصی خود مال است
تصاویر ذهنی در حافظه رویدادی نقشی مهمی ایفا می کنند.

«در حافظه معنایی، چنانچه از نامش بر می آید معانی ذخیره می شوند به عنوان نمونه وقتی که ما جمله ای را در یک کتاب می خوانیم، معنی آن را حفظ می کنیم، نه کلمات یا ویژگی های دستوری آن جمله را اطلاعات موجود در حافظه معنایی عموماً به صورت گزاره وطه حواره ذخیره می شوند»
حافظه روندی : حافظه مربوط به چگونگی انجام امور به ویژه فعالیتهای فیزیکی را جسمانی مانند بازیهای ورزشی را حافظه روندی یا رویه ای می نامند.