ژست دست جلوی صورت – حلیله، تردید، دروغ

وقتی کسی دروغ می گوید چگونه می فهمید؟ تشخیص ژست غیرکلامی می تواند یکی از مهمترین مهارتهای دیدن باشد. بنابراین علامت حیله در افراد چگونه است؟
یکی از متداولترین علائم در حیله سر میمون هستند که نمی شنوند و نمی بینند و حرف نمی زنند. دست جلوی صورت شکلی مبنای از ژست حیله انسان است. به عبارت دیگر وقتی شخصی غیراعتماد را هنگام حرف زدن با گوش دادن می بینیم، جلوی دهان را پوشانده و چشمها و گوش ها با دستان است. اغلب ذکر می کنیم که کودکان از این علائم واضح استفاده می کنند. اگر بچه ای دروغ بگوید اغلب جلوی دهانش را با دستهانش می گیرد تا کلمات دروغی به آن شکل خارج شوند. اگر نخواهد به توصیه والدینش گوش دهد، با

دستانش جلوی گوشش را می گیرد. وقتی چیزی را نمی خواهد ببیند چشمهایش را با دستانش می گیرد. وقتی شخص بزرگتر می شود ژست دست جلوی صورت کمی تغییرمی کند ولی هنوز هنگام دروغ گفتن، یا تقلب و عدم قطعیت این حالت ظاهر می شود.
وقتی کسی از این ژست استفاده می کند همیشه به معنی دروغ گفتن نیست. و نشان می دهد شاید شما را گول می زند و یا تعجب شما را تائید می کند. تفکیک ژست دست روی صورت مهم است.

دکتر دسموند موریس می گوید محققان آمریکایی پرستارانی را که به بیمار درباره سلامتشان دروغ می گفتند، امتحان کردند. آنهایی که دروغ می گفتند بیشتر از ژست دست روی صورت استفاده می کردند. این فصل به انواع ژست دست روی صورت و چگونگی و زمان رخ دادن آن می پردازد.
جلوی دهان :

دست جلوی دهان ژستی است که مثل ادای یک کودک واضح است و از آگاهی مغزی می آید هنگام لغات فریبنده می آید. گاهی این ژست با چند انگشت جلئی دهان یا حتی مشت بسته ظاهر می شود، اما معنی آن یکی است.

جلوی دهان با ژست ارزیابی اشتباه نشود که بعداً در این فصل به آن می پردازیم. بسیاری از افراد سعی می کنند ژست جلوی دهان را با یک سرفه کوچک مخفی کنند.
هنگام ایفای نقش یک گانگستر یا جانیهامفری بوکارت اغلب این ژست را برای بی اعتمادی پلیس یا صحبت با گانگستری دیگر به کار می برد.
اگر شخص صحبت کننده از این ژست استفاده کند نشان می دهد که دروغ می گوید. اگرچه دهانش را هنگام صحبت کردن پوشانده، احساس دروغ گفتن را نشان می دهد. یکی از راههای دیدن آن در شنوندگان هم دیدن این ژست است. هنگام دیدن این ژست در شنوندگان بهتر است کمی صبر کرده و بپرسیم آیا کسی با گفته من موافق است؟ این به آنها اجازه می دهد فضایی باز و فرصتی برای کیفیت پاسخ های شما بسازد.

دست روی بینی :
در واقع ضرورت، ژست دست روی بینی مثل دست روی دهان است و شامل چند حالت پنهان کردن است. یک خانم می تواند این ژست را برای پنهان کردن آرایشش بگیرد. یک تعریف از این ژست ورد فکر منفی است اما در لحظه آخر، تلاش می کند آن را آشکار نکند و این ژست حاصل می شود. تعریف دیگر دروغ گفتن و احساس ناخورسندی است. اما یک شخص در چه حالتی از این ژست استفاده می کند؟ این ژست عملکردی در مقابل شوک نور می تواند باشد مثل ژست دست جلوی دهان می توان در گوینده و شنونده ای که به حرف گوینده شک دارد، استفاده شود.

چشم ورزیدن :
میمون بی گناه را ببینید در این ژست تلاش مغز برای ضریب، شک یا دروغ با دیدن و یا دوری از نگاه به صورت دروغگو دیده می شود. مردها معمولاً چشمهایش را هنگام دروغ می دزدد و به طرف پایین نگاه می کند. زنان از حرکت آرام زیرچشمی استفاده می کنند چون ژستی قوی است و از خیرگی شنونده نیز اجتناب می شود.
«دندانهایت را روی هم بگذار» معمولاً عبارت متداولی است ومربوط به ژست بستن دندان و بخند دروغی است و با دزدیدن چشم و خیره نشدن همراه است. این ژست در هنرپیشگان سینما دیده می شود ولی به ندرت در زندگی واقعی استفاده می شود.

دزدیدن گوش :
این ژست شنونده برای شندین اطراف ماست. این ژست در بچه هایی که نمی خواهند به حرف والدینشان گوش دهند، دیده می شود. انواع دیگر گوش دزدیدن شام پشت گوش را گرفتن، انگشت در گوش کردن، و کشیدن پشت گوش به داخل گوش است؟ ژست آخر علامت شخصی است که به اندازه کافی گوش داده و حالا می خواهد صحبت کند.
خمیدگی کردن :

در این حالت انگشت نوشتن گوش کشیده می شود و گردن آن طرف خم می شود. این ژست نکته جالبی را نشان می دهد. شخص ۵ بار گردنش را چرخانده به ندرت کمتر یا بیشتر از ۵بار اتفاق می افتد و این ژست علامت تردید و شک به گفته سخنگوست. «من مطمئن نیستم با شما موافق باشم.» هنگام زبان کلامی مثلاً هنگام حرف زدن از چیزی مثل «نمی توانم احساس شما را درک کنم» بسیار قابل توجه است.

کشیدگی یقه :
دسموند موریس می گفت تحقیق روی ژست افراد هنگام دروغ گفتن با حالات صورت و گردن و یک دزدیدن، نیاز به تکمیل دارد. به نظر می رسد دلیل قابل قبولی هم از ژست کشیدگی یقه هنگام دروغ گفتن وجود دارد. تقریباً دروغ باعث تغییر شکل گردن می شود و وقتی به کار می رود که شخص عصبانی یا نگران باشد و نیاز به کشیدن یقه دوراز گردنش دارد تا هوای خنک وارد بدنش شود. وقتی کسی را با این ژست دیدید سوالی مثل این از او بپرسید : «می شوید این را تکرار کنید؟» با می شود این نکته را باز کنید؟ که باعث می شود شخص دروغگو مسیری به شما بدهد.

انگشت در دهان :
تعریف موریس از این ژست این است که هنگام تحت فشار بودن این ژست ظاهر می شود و ناآگاهانه است مثل مکیدن سینه مادر توسط نوزاد کودک انگشت شستش را به جای سینه در دهان می گذارد و بزرگسال برای چیزهایی مثل سیگار، پیپ، قلم یا مثل اینها. در حالیکه بیشتر ژست های دست در دهان برای دروغگویی یا ضریب است، ژست انگشت در دهان پیش بینی نیاز درونی به آرامش است. این تضمین راحتی و ایمنی برای شخص می خواهد.
انجام و کنترل اجرا :

توانایی اجرای دقیق ژست دست روی صورت مجموعه شرایط مشخص از زمان قابل توجه و مشاهده است. می توانیم با اطمینان فرض کنیم وقتی شخصی از این ژست استفاده می کند جسمی منفی دارد ذهنش شده است. سوال این است؟ این حس منفی چیست؟ می تواند شک، ضریب، عدم قطعیت، پرخاشگری، کناره گیری یا دروغ باشد. مهارت تشخیص واقعی انتخاب این اثر منفی به درستی می باشد. که با ارزیابی ژست انجام می شود. برای مثال یکی از دوستان من با من شطرنج بازی می کند و اغلب گوشش را می دزد یا موقع

بازی روی بینی اش دست می گذارد اما فقط هنگام حرکت بعدی اخیراً من متوجه شدم ژست های دیگری دارد و فهمیدم با حرکت شطرنج و ژست او فکر حرکت او به من علامت داده می شود. می توانم فرض کنم او انتظار دارد من حرکت کنم و ژست او بررسی حرکت من است. وقتی مهره شطرنجم را بر می دارم، او جلوی دهان یا بینی اش را می گیرد یعنی از حرکت من مطمئن نیست و یا حرکت بعدی خود یا هر دو حرکت و این باعث پیروزی من می شود.

اخیراً مرد جوانی را دیدم که از یک موقعیت در شرکت ما ثبت نام کرد با بررسی او بازو و پاهایش را خم شده دیدم و کف دستش کم آشکار میشد و کمتر به من خیره می شد. گاهی نگرانیش آشکار بود. اما در آن لحظه اطلاعات کافی از ارزیابی دقیق ژستهای منفی اش نگرفتم. از او سوالاتی درباره کارمندان قدیمیش در کشور خودش پرسیدم. او یک سری پاسخ ها با ژست چشم دزدیدن دست روی بینی داد و در بقیه از خیره شدن به من دوری می کرد. این در بقیه صحبت ها هم ادامه داشت و من تصمیم گرفتم او را بر مبنای آنچه گفته استخدام نکنم. کنجکاوی از ژست فریبکارانه او باعث شد درباره اش تحقیق کنم و فهمیدم درباره گذشته ای به من اطلاعات غلط داده است. شاید او فرض می کرد یک کارگر قوی در کشور دیگر نباید چک شود و من از علائم غیرکلامی او آگاه نمی شوم.

طی یک نوار ضبط شده از مصاحبه سمینار مدیریت، دست روی دهان و چشم دزدیدن پس از سوال مصاحبه در او دیده شد. در آن نقطه، مصاحبه در آن وضعیت اند. ژست دست جلوی دهان چند ثانیه قبل از پاسخ دادن به مصاحبه شروع شده ما از او درباره این ژست و نقش او سوال پرسیدیم و او گفت وقتی سوال خاصی از او پرسیده می شود می تواند به دو روش به آن پاسخ دهد. یکی منفی و یکی مثبت در پاسخ منفی ژست دست جلوی دهان را می گیرد و هنگام پاسخ مثبت دستش پایین می آید. عدم قطعیت او درباره واکنش ممکن شنونده پاسخ منفی ناگهانی ایجاد کرد.

این مثالها نشان می دهند به راحتی می توان ژست دست جلوی صورت را کنترل کرد. و تنها مشاهدات این ژست و توجه به آنها رسیدن به ارزیابی درست از نظر یک فرد را به ما می دهد.
ژست گونه و چانه :

یک صحبت کننده خوب وقتی مشخص می شود که شنونده اش به آنچه می گوید علاقمند باشد. یک فروشنده خوب کسی است که مراجعه کننده را جذب کند و راهی برای علاقمند کردنش به خرید بیابد. هر فروشنده احساس خلاء از یک خریدار بالقوه دارد که فقط به اجناس نگاه می کند. خوشبختانه تعداد ژست های دست روی گونه و و روی چانه به فروشنده می گوید آنها چه می کنند.
کسالت :
وقتی شنونده از دستش در حمایت از سرش استفاده می کند، علامت کسالت و اجتناب از خوابیدن است. درجه کسالت به وجود باز و دست در چه حفظ سر بستگی دارد. کسالت زیاد و علاقه نداشتن با سر کاملاً حفظ شده با دست نشان داده می شود و علامت تقریباً کسالت با سر روی نیمکت یا میز دیده می شود.
با انگشت به میز زدن و تکان پیوسته پا روی کف اتاق علامت کسالت است وقتی به عنوان سخنگو به این علائم دقت کنید، یک حرکت استراتژیک باید در صحبتتان صورت گیرد بنابراین از اثرات منفی اعضای دیگر شنونده اجتناب کنید. شنونده ای که کسل است و علائم آن را نشان می دهد به سخنگو می گوید وقت پایان سخنرانی است باید توجه داشت که سرعت زدن انگشت روی میز به کسالت شخص بستگی دارد.

ارزیابی :
ارزیابی با یک دست بسته روی گونه و اغلب انگشتان به طرف بالا نشان داده می شود. شخص علاقه اش را از دست می دهد اما می خواهد خودش را علاقمند نشان دهد و موقعیتش را کمی با کف دست تغییرمی دهد. من جلسات مدیریتی بیشماری را بررسی کردم و از این ژست در نشان دادن توجه به رئیس شرکت استفاده کردم. متاسفانه برای آنها حمایت سر به وسیله دست به زودی مشخص می شد و رئیس حس می کرد مدیران جوان از گفته های اشتباه او استفاده می کنند.
علاقه با دست روی گونه نشان داده می شود نه در محافظت از سر، یک راه آسان برای جلب توجه رئیس گفتن حرفی مثل این است. «خوشحالم که به من توجه می کنید زیرا در یک لحظه می خواهم سوالی بپرسم». این باعث توجه شنونده به صحبتش به علت ترس از قادر نبودن به پاسخ سوال می شود.

وقتی انگشتان به طور عمودی به بالای گونه اشاره می کنند و یا زیر چانه هستند، شنونده نظر منفی یا انتقادی از گوینده دارد. و اغلب با دزدیدن چشم همراه است. به علت اثر این ژست، شخص مدت طولانی این ژست را حفظ می کند. یک حرکت ساده مثل دست زدن به چیزی می تواند باعث تغییر نظرش شود. این ژست اغلب علامت علاقه است و اعتماد به نظرات بحرانی را نشان می دهد.
ضربه زدن به چانه :

فرصت نشان دادن یک عقیده به گروهی از افراد با نگاه کردن به آنها توجه به چیزی است. اگر همه اعضای شنونده دست روی صورت باشند، درحال ارزیابی شما هستند. وقتی به نتیجه گیری برسید و از گروه بخواهید نظربدهند، ژست ارزیابی تغییر می کند. یک دست روی چانه حرکت کرده و شروع به ضربه زدن می کندو این ژست علامت تصمیم گیری شنونده است. وقتی از شنونده بخواهید تصمیمی بگیرد، ارزیابی به تصمیم گیری تغییر کرده و حرکتها نیز به صورت منفی یا مثبت در می آیند.

یک فروشنده هنگام صحبت با خریدار و ضربه زدن به چانه خریدار می فهمد او تصمیم خرید داردو بهترین استراتژی او مشاهده دقیق ژست بعدی خریدار است که تصمیم او را نشان می دهد. اگر مثلاً ژست به چانه ضربه زدن به تاشدن بازو تبدیل شود خریدار روی صندلی می نشیند و به فروشنده با ژست غیرکلامی می گوید : نه نکات اصلی نمایش قبل از گفتن نظرخریدار باعث تشویق او و اجتناب از پاسخ نه می شود.

اگر ژست ضربه زدن به چانه ژست آمادگی تبدیل شود فروشنده باید از نحوه پرداخت خریدار و خریدش سوال بپرسد.
انواع ژست های تصمیم گیری :

کسی که عینک می زند با برداشتن آن و گذاشتن یک دسته آن روی دهانش در حال ارزیابی است. کسی که پیپ می کشد پیپش را در این حالت روی دهانش می گذارد. وقتی شخصی چیزی مثل قلم یا انگشت را در دهانش می گذارد علامت نااطمینانی از تصمیم است. چون جسمی در دهان به او اجازه تصمیم گیری سریع می دهد. این روش های بد هستند و خریدار از آن در تصمیم گیری سریع استفاده نمی کند.

ترکیب ژست های دست روی صورت :
ژست کسالت، ارزیابی و تصمیم گیری در ترکیب با هم عنصری از نظر شخصی را نشان می دهند. شکل ۶۶ ژست را از حرکت به چانه و ضربه به آن نشان می دهد. شخص موقعیت را ارزیابی می کند و در همان زمان تصمیم می گیرد. وقتی شنونده علاقه اش را به صحبت از دست می دهد سر شروع به ماندن روی دست می کند. شکل ۶۷ ارزیابی با حمایت سر توسط دست را نشان می دهد.

سر دزدیدن وسرخم کردن :
یک حالت از ژست کشیدگی یقه دزدیدن دست و عقب کشیدن گردن است که کالر ئ آن را ژست درد در گردن نامید. کسی که از این ژست هنگام دروغ گفتن استفاده می کند خیره نگاه نمی کند. این ژست در هنگام عصبانیت نیز استفاده می شود. فرض کنیم شما به زیردستان بگویید کارخاصی را کامل کنید و او در زمان معین آن را فراموش کنید. وقتی نتیجه را از او بپرسید، علائم غیرکلامی از فراموشکاری او با کج شدن سر یا عقب کشیدن گردن ظاهر می شود.

اگرچه این علامت برای فراموشی است، احساس شخص از شما و موقعیتتان را نشان می دهد. اگر گردن کج شود علامت فراموشی است و به شما می گوید در درد گردن نشانه خطای اوست. این علامتها درگردن تمایل به اثر منفی یا بحرانی را نشان می دهد.