کاراموزی شركت راه ساختماني تحكيم سازه ابهر

مقدمه
شركت راه ساختماني تحكيم سازه ابهر واقع در خيابان دكتر بهشتي پلاك ۵ مي باشد .
اين شركت داراي پرسنلي به شرح زير عبارتند از : مدير عامل شركت جناب آقاي مهندس غلامرضا خداوردي و كارمندان آقاي مهندس ميثم محمدي مي باشد . اين شركت در زمينه راه سازي و ساختمان سازي مشغول به كار است. اين شركت در زمينه فوق موفق به اخذ گريده از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان مي باشد اين شركت در سال ۱۳۸۰ به نام يارادان تاسيس و با توجه به مشكلات از قبيل اخذ گريد شركت در سال ۱۳۸۴ به نام شركت تحكيم سازه تغيير نام داد ه شد و بر اين اساس داراي سابقه ۵ سال در زمينه ساخت ساز مي باشد سوابق اجراي شركت عبارتند از – احداث ساختمان اداري وسرايداري مديريت جهاد كشاورزي هيدج – و احداث محوطه اداري مديريت مذكور – احداث سوله دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر ، احداث سوله كارگاهي برق ۶ دانشگاه آزاد واحد ابهر – تعميرات اساسي مدارس ابهر عبارتند از : انديشه ، ارشاد ، سپهر ، آيت الله خامنه اي – عفيفه خرمدره ، و شهامت روستاي فلج مي باشد .

بنده در اين شركت وظيفه انجام دادن كارهاي عمراني را در دو ماه اول داشته و به دليل سردي هوا در ماه آخر به انجام كارهاي اداري مشغول به كار شدم.

فصل اول
مرحله اول تهيه زمين
قطعه زمين را براي ساختمان مورد نياز را در نظر گرفته و خريداري مي شود ساختمان مذكور را از لحاظ مالكيت در اداره ثبت و اسناد املاك بررسي و مورد تاييد قرار مي گيرد سپس جهت مراحل بعدي ساخت و ساز ساختمان از طرف شهرداري آن شهر اقدام مي شود .
مرحله دوم تهيه كروكي زمين

در شهرداري زمين مذكور را از لحاظ وضعيت شهر سازي و ابعاد دقيق زمين بررسي مي گردد سپس كروكي دقيق از زمين تهيه مي شود .
مرحله سوم تهيه نقشه
قطعه زمين مورد نظر از طرف شهرداري به سازمان نظام مهندسي جهت تهيه نقشه معرفي مي گردد نقشه هاي ساختمان توسط مهندسين طراح تهيه وپس ازبررسي و تاييد مهندس ناظر و تاييد نهايي شهرداري و صدور پروانه ساخت جهت عمليات ساخت ساختمان آماده مي شود .

فصل دوم ساخت
جهت شروع به ساخت و اقدامات مشابه ابتدا كارفرما با پيمانكارهاي مربوطه اقدام به اخذ قرارداد مي بندد كه كارفرما آقاي مهدي قربان نژاد كه با شركت تحكيم ساز به عنوان پيمانكار زير نظر مهندس ناظر پروژه اقدام به عقد قرار داد نمود .
مرحله اول تحويل زمين از كارفرما به پيمانكار و پياده كردن نقشه روي زمين توسط عوامل پيمانكار ابتدا بر وكف زمين را نسبت به كوچه يا معبر مشخص مي شود ( كه اين كار قبلاً بايستي در كروكي و توسط شهرداري مشخص مي شد ) بعد از مشخص شدن ابعاد دقيق زمين و معبر شروع به خاك برداري با لودر از زمين مذكور ۱- برداشت خاك دج ۲- رسيدن به سطح خاك

۳- رسيدن به سطح صاف براي انجام عمليات قالب بندي و سپس محل دقيق ستونها روي زمين كه بوسيله ميلگرد ۱ متري انجام مي شود براي دقت بيشترو استقرار دقيق اكس ستونها در محل خود از دوربين تئودوليت استفاده شد بعد از استقرار محل ستونها ابعاد شناژها روي زمين دقيقاً ريسمان كشي و علامت گذاري شد با توجه به اينكه ساختمان مذكور داراي فنداسيون نواري است قالب بندي آن نيز به صورت نواري با سرعت زيادتري انجام شد ارتفاع قالب بندي نيز ۷۵cm در نظر گرفته شد كه به مدت ۳ روز طول كشيد قالب بندي را با آجر فشاري و ماسه سرندي نرم انجام شد كه از اين ملات به خاطر اينكه بعد از اتمام قالب بندي بتوان به راحتي آجرهاي كاركرده را سالم درآورد استفاده مي شود بايد توجه داشت قالب بندي ۲۲cm كار شود چون حجم بتن ريزي زياد است قالب در برابر فشار كه بتن به ديواره هاي قالب مي آورد مقاوم باشد در اين پروژه همزمان با قالب بندي آرماتوربندي نيز بر اساس نقشه هاي موجود بعد از خريداري ميلگرد انجام شد فنداسيونها نواري در چهار سايز مي باشند بر اساس ميزان بار وارده و محاسبات آيين نامه زلزله و غيره

ميلگردها جهت هاي A-2 و D-2 از سايزهاي بالايي استفاده شده كه در حين منتاژ كلاف نواري فنداسيون جهت D و A مي بايست دقت بيشتري شود همچنين به علت كسرت تعداد ميلگرد بايستي فاصله هاي بين ميلگرد ها كاملاً دقيق و با خطاي بسيار كم نصب گردد تا بتن با سهولت و با كيفيت استاندارد انجام شود ميلگردهاي خريداري شده حتماً عاري از زنگ زدگي با رنگ و گل و غيره مي باشد در صورت برخورد چنين اتفاقي حتماً بايد ميلگردها قبل از منتاژ توسط بروس سيمي كاملاً تميز شده باشد . بايد توجه به اينكه پروژه مذكور سازه بتني مي باشد نياز به حجم زياد ميلگرد دارد در صورتي كه ميلگردهاي موجود در كارگاه دچار زنگ زدگي زيادي شده باشد مثلاً پوسته داده باشد بايد سند پلاست يا ماسه پاشي شود تا پوسته هاي زنگ زدگي از ميلگرد جدا شود.

بعد از اتمام قالب بندي بايستي تراز روي سطح بتن مگر دقيقاً بر اساس ارتفاع بروكف روي ديوار قالب علامت گذاري مي شود كه اين كار در چند نقطه و با دقت بسيار انجام مي شود كه براي ايجاد خط دقيق شيلنگ تراز استفاده شد . بتن مگر جزء سازه بتني ساختمان نيست صرفاً جهت صاف كرده و تراز كردن زير فنداسيون انجام مي شود به همين جهت عيار اين بتن پايين مي باشد كه ۱۵۰ كيلوگرم سيمان در متر مكعب مي باشد مصالح مورد نياز بتن مگر از قبيل شن درشت دانه ( نخودي و بادامي ) و ريز دانه ( ماسه شسته شكسته ) تهيه مي گردد سپس توسط پيمانه هاي تهيه شده ماسه و شن و سيمان داخل دستگاه بتن آماده مي شود و توسط فرغون به محل مورد نظر ريخته مي شود سپس به وسيله تخته ماسه سطح روي بتن مگر با توجه به خط تراز تعيين شده صاف و صيقلي و تراز مي شود .
توجه شود در هنگام بتن ريزي بتن مگر همواره سطح آن توسط شيلنگ تراز كنترل شود تا سطحي كاملاً صاف تراز بدست آيد .
مرحله بعد از سخت شدن بتن مگر آرماتور گذاري آغاز مي شود و كليه كلافها در محل خود قرار مي گيرد .

اولاً امتداد ميلگردها كلاف نسبت به امتداد قالب كاملاً موازي شود همچنين فاصله پوشش يا پوشش بتن ( كاور ) از همه جهات رعايت شود ( پوشش بتندر داخل فنداسيون براي ميلگرد ها حداقل ۵cm مي باشد در قسمت زير آرماتور ها يا بر روي سطح بتن ميلگرد هم مي بايست ۵cm پوشش بتن ايجاد نمود لذا براي اين كار از قلوه سنگ كه به فاصله ۲ متري از هم قرار مي دهيم تا پوشش فوق ايجاد شود بايد عمليات سنگ گذاري زير آرماتور بايد طوري شود كه آرماتورها دچار قوس نشده به علت طولاني بودن طول شناژها نياز به اورلب است كه جهت اتصال ميلگردهاي راسته فنواسيون در محل انقطاع بايد به اندازه ۴۰ برابر قطر ميلگرد

روي يكديگر قرار بگيرد كه توسط سيم مفتول به همديگر محكم بسته مي شود بعد از اتمام مرحله آرماتور گذاري ميلگردهاي انتظار هر ستون در محل خود نصب شده كه سايز ميلگرد انتظار نيز همان سايز پايين تر از ميلگردهاي راسته ستون و تعداد آن نيز برابر تعداد ميلگردها پايين تراز ستون ۰۱۸ و ۰۲۰ بود ارتفاع ذميلگرد مورد نظر نيز بايد طوري تنظيم شود كه اندازه آن از روي سطح بتن تمام شده ۵۰ برابر قطر ميلگرد مورد نظر است خم ميلگرد انتظاردر كف بتن مگر بايد ۵۰ سانتيمتر باشد كه در كل ميلگرد بريده شده براي انتظار۲۲۰cm مي باشد كه در ۱۷۰cm آن به صورت عمودي و ۵۰cm آن به صورت افقي در داخل بتن قرار مي گيرد . جهت جلوگيري از خروج شيره بتن از قالب و بدست آوردن سطح صاف و همچنين استفاده مجدد از آجر قالب بندي بايستي حتماً ديواره خارجي قالب را عايق نمود كه اين كار با پوشش ديواره توسط نايلون كشي اقدام به علامت زدن خط تراز رو به بتن مي نماييم بتن فنداسيون با عيار ۳۵۰ كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد كه از مصالح زير تشكيل شده است :
۱- ماسه شسته و شكسته

۲- شن نخودي و بادامي شكسته تميز ( عاري از هر گونه خاك و مواد زائد )
۳- سيمان پرتلند تيپ يك و آب زلال و عاري از هرگونه ناخالصي ( آب شورب شهري استفاده گردد . )

مواد تشكيل دهنده بتن با پيمانه هاي مشخص و طرح اختلاط بتن با هم تركيب مي شود كه اين كار توسط يك دستگاه بتون ريز كه با ظرفيت ۷۵۰-۵۰ ليتر ساخته شده داراي موتور گازوئيلي است بتون ريز از يك مخلط كن ، تيغه و پره ها فلز / مخلوط كن ( حلزوني شكل ) اهرم تخليه و جا به جايي ، پمپ آب و جام پر كننده و قيف تخليه شده است بتن ريز را در موقع كار كردن مي توان با جك زدن به هر صورت ثابت قرار داد صورت گرفت بعد از تهيه بتن توسط بتن ريز به وسيله فرغون به داخل قالبها ريخته مي شود بايد فاصله دستگاه بتن ريز تا محل مورد نظر تا حد امكان كم باشد تا از به هم خوردت تركيب بتن جلوگيري شود همچنين هنگام تخليه فرغون به داخل قالب توجه شود كه تخليه طوري انجام شود ذرات بتن در اثر برخورد با ميلگرد و ديواره قالب از يكديگر جدا نشود ( اختلاط و يكنواختي بتن ) نرود بعد از ريختن يك لايه ۲۰-۱۵ سانتيمتري بتن در يك قسمت اقدام به ويبره زدن بتن مي نماييم كه دستگاه ويبراتور بنزيني و برقي استفاده شد عمل ويبره در روي سطح بتن ريزي شده به اين صورت انجام مي شود كه محل بتن ريزي شده به سطوح حدودي ۶۰*۶۰ تقسيم و

هر قسمت مجزا ويبره مي شود ويبره بايد تا مرحله انجام شود تا حبابهاي هوا در روي سطح بتن نمايان شود يا يك سطح طلايي روي بتن ايجاد شود در اين مرحله بايد ويبره حتماً قطع شود چون وبيره بيش از حد دانه بندي بتن را از بين مي برد ( يعني ذرات درشت دانه به قسمتهاي زيرين بتن و ذرات ريزدانه به قسمتهاي ميانه و شير ه بتن روين بتن ظاهر مي گردد ) شيلنگ ويبره را هنگام پايان ويبره بايد به آرامي از داخل بتن بيرون كشيد تا محل قرارگيري شيلنگ آرام آرام پر شود به هيچ وجه ويبره به آرماتور ميلگردهابرخورد نكند چون در اثر برخورد شيلنگ ويبره به آرماتورها ميلگرد دچار لرزش شده و ذرات بتن را از خود دور مي كند و دور

ميلگردها فقط شيره مي ماند و كيفيت بتن سطح پايين مي آيد مجدداً بتن جديد روي بتن قبلي ويبره خود تا ارتفاع ۲۰cm الي ۱۵ ريخته مي شود و مثل شكل قبل ويبره مي شود اين كار تا زماني كه بتن به ارتفاع خط ترازبرسد ادامه مي يابد روز اول عمليات بتن ريزي حدوداً ۵۰% فنداسيون بتن ريزي شد بتن ريزي شناژهاي كه به اتمام نرسيده بايد شيب دار و كاملاً زبر و خشن باشد تا در بتن ريزي روزهاي بعد بتن قبلي با بتن جديد با هم تركيب شود روز بهد بتن ريزي به همين منوار ادامه داشت كه ساعت ۴ بعد از ظهر آن روز به پايان رسيد بايد توجه داشت كه بتن محل ستونها زبر و كرمو باشد و به هيچ وجه صاف و صيقلي نباشد چون بتن در مجاورت هوا قرار گيرد اكسيد شده و روي آن خاصيت خود را از دست مي دهد به همين علت براي اجراي ستونها محل استقرار ستونها در شناژ را تراشيده و بتن ريزي ستونهارا انجام مي دهند تا بتن زنده با بتن جديد با هم تركيب شوند و مقاومت مورد نظر را بدست آورد .

دوم اينكه روي بتن ريزي شده شناژها بايد كاملاً تراز و با ريسمان كشيدن بر جاهاي كه علامت گذاري كرده ايم آنرا كنترل كنيم بايد توجه داشت كهبه هيچ وجه خاك روي قالب ها داخل بتن وارد نشود در صورتي كهداخل قالب قبل از بتن ريزي هر گونه مواد زائد داشته به هر نحوه تميز و پاك شود بايد توجه داشت كه بتن ريخته شده پس از سخت شدن ( گيرش اوليه ) بايد همواره خيس و آبپاشي شود . اين كار تا ۷ روز به طور مداوم ادامه مي يابد بعد از گذشت ۷ الي ۱۰ روز از زمان بتن ريزي اقدام به درآوردن آجرها از قالب مي نماييم و آجرهاي مورد نظر را تميز كرده و در محلي دپو شود كه اختلالي در مراحل ساخت ساختمان ايجاد نكند .

بايد توجه داشت كه ميلگرد انتظار هر يك از ستونها به طرف مركز ستون خم شود تا ميلگرد هاي اصلي اورلب در كنار آن قرار گيرد و قبل از قالب بندي بايد توجه داشت كه به خاطر راحتي اجراي ستونها بايد به ارتفاع ۵cm كه مركزيت آن اندازه گيري شده فاصله بين ستونها با نقشه همخواني داشته باشد اقدام به ريختن بتن مي نماييم كه اصطلاحاً ( رامكا ) گفته مي شود بعد از آن اقدام به بستن كلاف ستونها در طبقه همكف مي نماييم مقطع ستون در طبقه همكف ۴۰*۴۰ مي باشد و داراي هشت ميلگرد ۱۲۰۱ مي باشد وخاموتها ۰۱۰با فاصله اكس به اكس ۱۵cmمنتاژ وآماده مي شود بعد از گذشت حدوداً ۱۲ روز اقدام به نصب كلافها روي ميلگردهاي خم شده به طرف مركز ستونهاي انتظار نصب مي شود ميلگرد راسته كلاف ستون نيز ۴۰ برابر قطر ميلگرد مي باشد پوشش بتن روي ميلگرد ها در ستون برابر طبق نقشه ۵cm مي باشد در اين مرحله

اجراي قالب بندي ستون توسط قالبهاي فلزي صورت مي گيرد قبل از نصب نيز قالبها كاملاً روغن كاري مي شود عمليات فوق تا تراز زير سقف همكف انجام مي شود ميلگرد انتظار امتداد ستون تا طبقات ديگر به طوري نصب شود كه بعد از بتن ريزي تا تراز زير سقف طبقه همكف حداقل ۴۰ برابر قطر ميلگرد مورد نظر بيرون بماند . اجراي قالب بندي در ستون بسيار حساس بوده و دقت بالاي رامي طلبد بايد قالب بندي كاملاً كنترل شود ابتدا امتداد دقيق ستونها كنترل مي شود يعني همه قالب ستونها به صورت كاملاً موازي قرار گيرند قالب ها ستون پس از كنترل در جهت افقي در جهت عمودي نيز توسط شاقول وتراز كنترل شود چون طبقه همكف شروع مبناي ستون مي باشد بايد كاملاً دقت نمود تا ستون تا آخرين طبقه با طبقه همكف شاقول باشد.