کشتی گیران ایران

محمد فرهنگ دوست قهرمان نامدار كشتي جهان و پهلوان دانشگاههاي كشور از دانشگاه تهران

پهلوان عليرضا سليماني

حاج مصطفي طوسي پير دوران و پهلوان نامي دست محمدرضا طالقاني سمت راست و عليرضا سليماني را در دست يكديگر گذاشت براي مبارزه بر سر بازبند پهلواني

عليرضا سليماني
قهرمان سنگين وزن جهان و پهلوان صاحب نام كشور كه توانسته سه بار متوالي بر بازوبند پهلواني بوسه زند

پهلوان نامدار ما نصرت الله گودرزي از جمله نامداران كشتي ايران بود كه از گود زورخانه بپا خواسته و بارها و سالها به عضويت تيم ملي كشتي فرنگي درآمده و در دهه ۳۰ و ۴۰ او يكه تاز وزن ۱۰۰ كيلوي كشتي فرنگي ايران بود. نصرت الله گودرزي با اتكا به نيروي خارق العاده اش براي سرگرمي اردونشينان كشتي زنجيرهاي قطور و محكم را بوسيله بازوان نيرومند و توانايش همچون كرباس پاره مي كرد.

عكس از نصرت الله گودرزيان پهلوان نامدار لرستاني

پهلوان ابراهيم مرادي معروف به (ابل خي) از پهلوانان نامي لرستان اهل شهرستان بروجرد

پايان ديدار پيروزمندانه الله مراد زريني از كرمانشاه در مقابل محمدرضا توپچي از تهران در فينال مسابقات كشتي پهلواني كه با پيروزي ريني خاتمه يافت

ورزش كشتي چون بازي چوگان و سواركاري سابقه اي طولاني و درخشان و بسيار كهن و ريشه دار در ايران داشته است.
در فتوت نامه سلطاني تأليف مولانا حسين واعظ كاشفي سبزواري در باب ششم در قسمت كشتي گيران آمده است كه اين هنر از كه مانده. روايت است كه از اولاد يعقوب پيغمبر (ع) كه آن حضرت اين علم را مي دانست و به فرزندان خود تعليم مي داد.
كشتي در تمام جهان كم و بيش رواج داشته، در ايران، يونان، روم، مصر، بيشتر مورد استقبال بوده. درست است كه ايرانيان بطور رسمي بعد از ديگر كشورها به آن پيوسته ولي در ورزش سنتي زورخانه كشتي هم جاي مخصوصي داشته و پيش از جنگ جهاني دوم، كشتي در گود زورخانه معمول بوده است. بازيهاي المپيك در دوره جديد از سال ۱۸۹۶ در آتن برگزار گرديد. با رفتن ايلچي ها و ساير مردان به ديار فرنگ، كشتي از گود زورخانه به ميدان مي آيد و در فضاي بازتري برگزار مي شود. مرحوم حميد محمود پور استاد و رواج دهنده كشتي نوين از زورخانه به تشك كشتي در سال ۱۹۴۸ تيم تركيه را براي اولين بار به ايران دعوت مي نمايد. تيمي كه عنوان قهرمان اروپا و دنيا را به يدك مي كشيد. در اين مسابقات كليه اعضاي تيم ايران شكست مي خورند و اين امر موجب شد تا در سال بعد قراردادي بين صائيم بيك اريكان اهل تركيه با فدراسيون وقت منعقد گردد مبني بر اينكه تا فرا رسيدن المپيك لندن وي تعليم كشتي گيران ايراني را عهده دار شود.
ايران رسماً در سال ۱۹۴۸ بازيهاي المپيك لندن به جرگه كشتي در دنيا پيوست. در گود زورخانه ها پهلوانان و بزرگ مردان افسانه اي كه سرآمد آنها پهلوان محمود پورياي ولي، نايب علي خان ملك، حاج سيد حسن رزاز معروف به شجاعت، يزدي بزرگ، اكبر خراساني، حاج محمد صادق بلور فروش، علي قليچ، پيله همداني، پهلوان اسد خراساني، مهدي كريمي معروف به مهدي قصاب، خسرو معصومي، عباس كوره پز، مصطفي طوسي وجود داشته اند كه در سطح كشور به نام آوري و فتوت و جوانمردي قد علم كرده و فنوني كه شگرد خاص آنان بود بجاي گذاشتند. چون كنده يزدي بند – توشاخ جعفر، لنگ كردي پهلوان اكبر خراساني، اما افسوس كه ايران از وجود اين دلاور مردان بزرگ در صحنه هاي بين المللي استفاده نكرده و فقط در چهارچوب مسابقات داخل ايران زورآزمائي ايشان خلاصه گرديد.
بزرگترين و سرشناس ترين پهلوانان رده نخست كه رخت از زورخانه به ميدان آوردند و در ذهن شيفتگان كشتي باقي است، مصطفي طوسي، اسماعيل قرباني، انصاري (سرپلي)، حاج اصغر قوچاني، حبيب الله بلور، احمد طاهري، حسين نوري و نام دارتر از همه پهلوانان غلامرضا تختي است.
روحشان شاد و يادشان گرامي باد.
و اما برخي كه خوشبختانه هنوز در قيد حياتند عبارتند از:
حاج محمد فيلي، ابوالقاسم سخدري، عباس زندي، احمد وفادار، عبدالله مجتبوي، ناصر گيوه چي، علي غفاري، بني سروري، عبدالله موحد، ابراهيم سيف پور، حسن سعديان از جمله نامداران كشتي هستند كه اكثريت آنان طي چهار دهه اخير از سال ۱۹۴۸ لندن رودرروي حريفان خارجي قرار گرفته و مدالهاي جهاني و المپيك را نيز بدست آورده اند از گود زورخانه بپا خواسته اند.
آداب ورزش باستاني به صورتي است كه ورزشكاران را به اصول عالي اخلاق و انسانيت مقيد مي كنند، تواضع و فروتني اولين چيزي است كه در برخورد با آنان جلب توجه مي كند. اينان چه هنگام ورزش و چه خارج از زورخانه نسبت به همه متواضع و مؤدب هستند و حتي نسبت به كسانيكه از نظر سابقه كسوت پائين ترند. كساني كه مقام و رتبه استادي داشته باشند دستورشان در زورخانه مطاع است و هميشه نصايح و دستورات آنها را بي چون و چرا اجراء مي كنند و مي گويند ادب در اطاعت است.
تجاوز و زورگوئي خاصه نسبت به زيردستان و ضعيفان در ورزش باستاني و اخلاق پهلواني وجود ندارد و هميشه مردان زورخانه به گذشت و جوانمردي مشهورند و از تظاهر و ريا و فريبكاري كه ويژه مردمان ضعيف النفس است بدورند.
يكي از مورخين قرن هشتم بنام «ابن بطوطه» در سفرنامه خود مطالبي در مورد جوانمردان مي نگارد كه «يعقوب آژند» آن را در كتاب قيام شيعي سربداران آورده است. اين مدارك جالب اخلاق پهلواني را در قرون گذشته بخوبي براي ما روشن مي كند.

غلامرضا تختي سه بار پهلوان پايتخت شد و توانست با شايستگي بازوبند پهلواني را بدست آورد. با توجه به ارادت خاص اين پهلوان به ائمه اطهار (ع) بازوبند خود را آستان قدس رضوي هديه نمود.

«اين گروه در غريب نوازي و اطعام و برآوردن حوايج مردم و دستگيري از مظلومان و كشتن شرطه ها (مأمورين جابر حكومت)‌ در تمام دنيا بي نظيرند. اخي در اصطلاح آن نواحي كسي را گويند كه از طرف همكاران خود و ساير جوانان بعنوان رئيس و پيش كسوت انتخاب مي شود. اين طريقه را فتوت نيز مي نامند. اين جماعت مسافريني را كه وارد شهر مي شوند در خانقاه خود منزل مي دهند و مسافران هنگامي كه بخواهند آن شهر را ترك گويد مهمان آنان تلقي مي شود … و من در تمام دنيا مردمي نيكوتر از آنان نديده ام.

پهلوان احمد وفادار

رستم دوران غلامرضا تختي قهرمان بي همتاي ايران و جهان
ياد ياران دلكش است و دلنواز
اولين داور بين المللي كشتي ايران
در اين نكته كه پهلواني و باستاني متعلق به ايران است و كشورمان خاستگاه اين ورزش اصيل به شمار مي رود ترديدي نيست. اما قوانين كشتي كلاسيك را حميد محمودپور مدتي قبل از آغاز جنگ جهاني دوم به ايران آورد. محمودپور همچنين عامل اصلي آمدن صائيم آريكان از تركيه براي پيشرفت كشتي به ايران بود. بگذريم از مسئله كه خود مرحوم صائيم بيك هم عامل اصلي كنار گذاشتن حميد محمودپور از ورزش كشورمان به شمار مي رود. به هر تقدير در سال ۱۳۱۸ گروه كشتي در دارالفنون تأسيس مي شود كه البته در آن دوره استعمال واژه فدراسيون مرسوم نبوده و تشكيلات گروه كشتي هم محدود مي شد به مقاديري كاه زير يك لايه برزنت و در اختيار گرفتن يك اتاق براي انجام امور اداري در دارالفنون، اما عزم راسخي كه در سيماي شيفتگان كشتي موج مي زد زمينه را مهيا كرد تا مرحوم شاهرودي نماينده وقت مردم قزوين در مجلس × از داخل همان اتاق كوچك اولين نامه هاي اداري مربوطه به كشتي را تحرير كرده و به امضاء برساند. با اين همه ده سال طول مي كشد تا اولين مدالهاي رسمي كشتي ايران در مناسبات بين المللي رقم بخورند، منصور رئيسي، حسن سعديان، عبدالله مجتبوي، علي غفاري در سال ۱۹۴۹ به اتفاق هم اين افتخار تاريخي را تثبيت مي كنند. هر چهار مدال رنگشان نقره بود و در جريان رقابتهاي قهرماني اروپا به دست آمدند. در آن مسابقات كيومرث ابوالموكي هم افتخار آفرين شد و با قضاوتهاي تحسين برانگيزش نام خود را به عنوان اولين داور بين المللي كشتي كشورمان به ثبت رساند.
استاد ابوالملكي در طول سالهايي كه داشتن حداقل سواد در ميان عامه مردم كيميا بود در مؤسسه معتبر انتشارات اميركبير اولين كتاب آموزشي در تاريخ كشتي كشورمان را با ضميمه جدول ويتامين ها و منابع غذايي به زيور طبع مي آرايد. از كتاب فنون مصور كشتي فقط چند نسخه باقي مانده و خود استاد هم يك نسخه بيشتر ندارد. هر كسي كه شيفته ورزش كشتي باشد و اين كتاب را تورق كند از تماشاي تصاوير خيره كننده اي كه در آنها مرحوم توفيق جهانبخت به اجراي فنون ناب كشتي پرداخته، سرمست مي شود. يادآور مي شوم كه مطبوعات ورزشي وقت در كشورهاي سوئد و فنلاند به انعكاس نشر كتابهاي ابوالملوكي مي پردازند كه بريده آن جرايد موجود است. قاعدتاً استاد كيومرث ابوالملوكي مدارك و اسناد ارزشمندي از سير تكوين كشتي كلاسيك در ايران در اختيار دارد كه از جمله آنها مي توان به عكسهاي منتشر نشده اي از اولين تيمهاي ملي كشتي، ديپلم زيباي زرد رنگي كه در استانبول به عنوان اولين دارو بين الملي دريافت كرده، حكم مقام سوم تيمي در جهان كه سال ۱۹۵۴ با اولين مدالهاي طلاي جهاني توسط زندي و جهانبخت در توكيو به دست آمد، و همچنين عكس به ياد آمدني با برتيل آنتونسون كه اولين قهرمان سنگين وزن مسابقات جهاني كه در كشور سوئد و باشگاه محل تمرين آنتونسون انداخته شده و جالب آنكه وايكينگ پالم قهرمان المپيك هلسينكي نيز در تصوير حضور دارد.
در اينجا با گوشه هايي از خدمات و افتخارات استاد كيومرث ابوالملوكي آشنا مي شويم:
در سالهاي ۱۳۲۱، ۲۲ و ۲۳ قهرمان كشور شدم. در سال ۱۳۲۵ هم گواهينامه رسمي مربيگري را از فدراسيون كشتي دريافت كردم. از سال ۱۳۲۹ هم به مدت ۱۸ سال مدرس كشتي در دانشسرا و دانشكده تربيت بدني، دانشگاه ملي و دانشسراي عالي تربيت بدني فعاليت كرده ام. در سال ۱۳۴۴ نيز براي گذراندن كلاس كشتي فرنگي و بدنسازي و ورزشهاي دبيرستاني و دانشگاهي به كشورهاي سوئد و فنلاند اعزام شد.
ابوالملوكي همچنين درباره سمت ها و مسئوليتهاي ورزشي خود مي گويد از مهرماه سال ۱۳۲۴ دبير ورزش دبيرستانهاي تهران شدم. عضو هيئت رئيسه انتخابي اولين فدراسيون كشتي ايران از طرف سازمان و باشگاههاي ورزشي در فروردين ماه ۱۳۲۸ هم بوده ام. ضمناً در دوران رياست محمد دفتري و معروفخاني و چند رئيس فدراسيون ديگر بارها سمت دبير، نايب رئيس،‌ و قائم مقام را به عهده داشته ام. كيومرث ابوالملوكي كه خوشبختانه عليرغم سن و سال بالاي خود از سلامت جسمي برخوردار است در جريان برگزاري بازيهاي آسيائي سال ۱۹۷۴ به ميزباني تهران، سرپرستي رشته هاي ورزشي وزنه برداري، بدمينتون دوچرخه سواري و تيراندازي را بر عهده داشت كه به دليل موفقيت و حسن انجام كار پس از پايان رقابتها به عنوان شهردار دهكده المپيك منصوب و به مدت ۶ سال بر اين سمت باقي ماند. كيومرث ابوالملوكي علاوه بر افتخارات ذكر شده بارها با سمت سرپرستي، مربي، داور در بازيهاي المپيك، مسابقات جهاني، رقابتهاي بين المللي و كنرگه هاي گوناگون ورزشي شركت نموده است. براي اين شخصيت ارجمند ورزش كشورمان كه قريب به هفتاد سال سابقه ورزشي دارد آرزوي طول عمر، سلامتي و بهروزي داريم.

استاد كيومرث ابوالملوكي اولين داور بين المللي كشتي ايران

رژه قهرمانان كشتي ايران در امجديه سال ۱۳۲۶
رديف جلو استاد حميد محمودپور بنيانگذار كشتي مدرن و كلاسيك در ايران مي باشد كه حدود ۶۰ سال پيش تشك كشتي را با (كاه)‌روبراه كرد و به آموزش فنون كشتي آزاد و فرنگي پرداخت.
رديف جلو از راست به چپ: حبيب الله بلور، عباس حريري، معصمي و سخدري، رديف پشت: دكتر خودپير، علي غفاري و عبدالله مجتبوي، پشت سر رديف دوم، ماندگاري، سعديان، علي نوروزي و كريم رحيمي در حال رژه هستند.
فصل دوم
بررسي در مورد پيدايش
المپيك از دوران باستان تا
المپيك نوين
پيدايش المپيك
هدف ايده آل در يونان قديم همانا رسيدن به كمال صفات عاليه و مقدس انساني بوده است و هر كسي بعنواني در جشنهاي المپيك شركت مي كرد و تحت حمايت امير راهنماي بازيها قرار مي گرفت جشن بر پا مي شد و ورزشها در كنار معبد خداي بزرگ (زئوس) بهم مي آميخت، حدود ۱۲۰۰ سال در يونان باستان بازيهاي المپيك معمول بود و شروع آن بين سالهاي ۱۲۵۳ تا ۸۸۴ قبل از ميلاد مي باشد كلمه المپياد و المپيس نام محراب و پناهگاه مقدسي است كه خدايان اساطير يونان در آنجا بر فراز كوه المپيوس داشتند، المپيا در كرانه غربي پلوپونيو در كشور يونان سي كيلومتري ساحل بندر كاتاكونو در محل تلاقي دو رودخانه در قلب منطقه اليس واقع شده است در آنجا مقبره بزرگ زئوس بنام اليس و مجسمه ما در خدايان بنام (وفيلاس) كه كوه پيكر بود و كاخ پرتيانيوم كه پس از مسابقه محل غذا خوري بوده و در تالار بزرگ پلوتريون قوانين بازيها مورد بحث قرار مي گرفته، نخستين دوره المپيك در سال ۷۷۶ قبل از ميلاد انجام گرفت تا در سال ۱۱۴ بعد از ميلاد تحريم شد و علت تحريم حسادت بين دو قوم يونان و روم و بهانه مقام قهرماني (پرفشيوناليزم) و خشمگين شدن تئودوسيوس امپراطور روم بود علت برگزاري جشنهاي نخستين المپيك بخاطر بزرگداشت پيروزي زئوس بر كرونوس بود كه بر سر تصاحب زميني با يكديگر دعوا داشتند و بالاخره زئوس پيروز گرديد. گويند اينكه چهار سال يكبار المپيك تجديد مي شد اين است كه يونانيان براي احترام به مردگان خود در پايان هر سال جشني برپا مي نمودند و جشنها را المپيا مي ناميدند و مسابقه ورزشي برپا مي كردند ابتدا جارچيان در اطراف كشور برگزاري جشن را اعلام مي داشتند و ورزشكاران حاضر مي شدند و در روز جشن همه در برابر مجسمه زئوس سوگند ياد مي كردند كه قوانين و مقررات المپيك را رعايت كنند و مرتكب خلافي نشوند و داوران نيز همانجا ياد مي كردند كه حق كسي را ضايع ننمايند و بي نظر باشند و نخستين المپيك در سال ۷۷۶ واقع شد در روي تپه هاي شمالي استاديوم مرمر بشكل دلپذيري ساخته شده بود و دو طرف جاي نشستن ۶۰ هزار تماشاچي ر اداشت ميدان بطول ۱۹۷ متر و عرض ۵/۲۹ متر بود كه جز شركت كنندگان و داوران و اعلام كنندگان كسي حق ورود به ميدان استاديوم را نداشت، زنان حق شركت نداشتند و حتي اگر براي تماشا مي آمدند اعدام مي شدند.
كوبر تن اولين رئيس كميته بين المللي است يعني از سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۲۵ با رون پيردوكوبرتن فعاليتهاي چشمگيري در رابطه با رسمي شدن المپيك نمود و در سال ۱۹۲۵ رياست افتخاري بازيها رسماً به وي داده شده، وي شهر لوزان سوئيس را بعنوان مقر كميته بين المللي المپيك تعيين كرد، مظهر المپيك پنج حلقه است كه نمودار پنج قاره آسيا، اروپا، آمريكا، آفريقا، استراليا بوده و مفهوم تو در تو بودنش نشانه اتحاد و دوستي ميان ساكنين پنج قاره است و رنگهاي انتخاب شده و حلقه هاي آن نشانه اينكه هر پرچمي در جهان حداقل يك رنگ از آنها را دارد كه عبارتند از آبي، زرد، سياه، سبز و قرمز پرچم المپيك با مشخصات ياد شده در ۱۹۲۰ به اهتزاز درآمده سوگند نامه المپيك چنين است ما سوگند ياد مي كنيم در بازيهاي المپيك نظم و مقررات را رعايت كرده و با روان صادق كه خاص ورزشكاران است براي نگهداري حيثيت كشور خويش و صيانت و شرافت ورزش از صميم قلب كوشش نمائيم. (آتش المپيك) نيز براي يادبود شخصي بنام اوي تي شي داس است كه در نبرد وحشتناك ۴۷۹ قبل از ميلاد زنده مانده و بشكرانه آن آتش مقدس را از معبد آپولون كه در شهر دلفي واقع است برداشت و دوان دوان تا محل تولد خود رساند و جشنهائي كه براي مردگان نيز ترتيب داده مي شد آتش را بدست مي گردانده اند.
پارسيان كه از قوم آريا بودند و در جنوب ايران سكونت داشتند دولت ماد را برانداختند و در زمان آنان توجه به تقويت قواي جسمي و روحي كه تنها هدف و مقصود از ورزش همان است رونق گرفت و اين مسئله آنچنان نزد ايرانيان دوره هخامنشي قوت گرفت كه مي توان گفت سرآغاز شروع ورزش اصيل از آنزمان بوده است حتي در آنزمان محلهائي بنام الوتر جهت تعليم فنون جنگي و ورزشها درست كرده و جوانان را برحسب سن به چهار دسته تقسيم و مطابق سن و مناسب اندامشان به آنها تعليم مي دادند و مخصوصاً به شكار كردن و آداب آن اهميت مخصوص داده مي شد. جالب اينجاست كه گزنفون مورخ يوناني با آنكه ايران و يونان تقريباً در جنگ دائمي بودند و بايد برحسب تعصب ملي كه دارد از آن زمان تعريف نكند صفحاتي را اختصاص به چگونگي تعليم و تربيت جوانان ايران چه از لحاظ جسمي و چه معنوي داده و از آنها تعريف نموده است.
ورزشهاي متداول آن عصر عبارت بودند از كشتي، تيراندازي، اسب سواري، چوگان، ارابه، راني، شنا، بتدريج ورزش نزد ايرانيان اهميت خود را از دست داده و آنچنان مردم دستخوش سستي شدند كه قشون اسكندر مقدوني كه بين ۱۰ تا ۵۰ هزار شمار آنرا متذكرند بقول كنت كورت مورخ قرن سپاه ۳۵۰ هزار نفري داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشي را شكست داد، اسكندر خودش ورزشكار بوده و اعضاي بدنش آنچنانكه در تاريخ ثبت است بسيار قوي و مناسب بود تا آنجا تربيتش پيشرفته بود كه اين سخن را هميشه مي گفت:
خستگي و شهوت دو علامت آشكار در ضعف انسان است و بكار بردن تزئينات حق زنان است و زيبائي مرد تقواي اوست.
پس از اسكندر دو كشور ايران و يونان قهرمانان را مقام خدائي مي دادند و در برابر مجسمه يا مقبره آنها مجالس كه بيشتر جنبه ورزشي داشت ترتيب مي دادند، تيموريان پس از مغول آمدند و كشتار بسيار كردند، ورزشهائي چند بخصوص كشتي را دوست مي داشتند تا آنجا كه كلاديجو سفير دولت اسپانيا كه به دربار تيمور آمده بود در كتابش مي نويسد: وليعهد اطلس زرد نقره اي پوشيده بود مسابقه كشتي را دنبال مي كرد اعتنائي به نمايندگان نمي كرد و تمام نظرش به قهرمانان بود.
در كتاب داستانهاي شگفت انگيز از تاريخ پهلواني ايران به قلم كاظم كاظميني نام چهارده كشتي گير معروف ايران و از جمله مربوط به زمان مغول حكايت دارد.
(مسابقات المپيك در عهد باستان و آ‎غاز بازيهاي المپيك جديد)
مسابقات ورزشي المپيك كه از سال ۷۷۶ پيش از ميلاد نخستين دوره آن آغاز شده بود تا سال ۳۹۴ بعد از ميلاد حضرت عيسي مسيح هر چهار سال يك بار انجام مي شد و جمعاً ۲۹۳ دوره آن به طور مرتب برگزار شد كه اين ۲۹۳ دوره را در تاريخ المپيك عهد باستان مي نامند در سال ۳۹۴ پس از ميلاد زماني كه رومي ها يونان را به تصرف خود درآورده بودند در حالي كه ۲ سال از برگزاري دويست و نود و سومين دوره المپيك سپري شده بود مسابقات المپيك به دستور تئودوسيوس تحريم شد و اين تحريم حدود هزار و پانصد سال ادامه يافت سرانجام در سال ۱۸۹۶ ميلادي با همت و كوشش (پيردوكربن فرانسوي) بار ديگر بازيهاي المپيك از سر گرفته شد هر چند در سالهاي ۱۸۵۹ و ۱۸۷۰ نيز دو دوره بازيها در يونان برگزار شد اما آن دو دوره گرمي و رونق چنداني نداشت و تنها مي توان از آنها به عنوان تلاشي براي احياي بازيهاي المپيك نام برد در ضمن به جز سه دوره كه در سالهاي ۱۹۱۶- ۱۹۴۰- ۱۹۴۴ كه جنگ هاي جهاني سبب تعطيل آن شده بود بقيه دورها بخوبي برگزار گرديد در سال ۱۹۲۴ المپيك زمستاني نيز به بازيهاي المپيك نوين اضافه گرديد در تجديد حيات بازيهاي المپيك كه حدود ۱۸۹۶ ميلادي بود در آتن پايتخت يونان برگزار گرديد و ضمن اداي احترام به همه افتخارات و تواناييها و پيشرفتهاي گذشته يونان باستان قبل از شروع مسابقات مراسمي در اين خصوص برپا گرديد در سال ۱۹۳۰ دولت يونان شاخه تربيت بدني را به وزارت آموزش پرورش اضافه كرد و بودجه خاصي بدون اختصاصي داد.
(تاريخچه ورزش كشتي)
پيدايش ورزش كشتي را به (تئوسيوس) پادشاه آتن و قهرمان (آتيكا) و پسراو (اوزيوس) نسبت داده اند و بدين ترتيب يكي از قديمي ترين ورزشها بشمار مي رود كتيبه هاي دهكده (بني حسن) در مصر نشان مي دهد كه اي ورزش در پنج هزار سال پيش متداول بوده است و اين ورزش جزئي از ورزشهاي پنج گانه (پنتاتلون) بود كه در المپياد قديم روم انجام مي شده است بطوريكه در كتابها ديده مي شود. در سال ۱۲۲۲ در انگلستان تمرين مي شد ليكن تاريخ دقيق انجام مسابقه آن در اين كشور سال ۱۵۲۰ مي باشد در اين سال هانري هشتم در يك مسابقه كشتي در مقابل فرانسيس اول پادشاه فرانسه كه بر طبق آن دستها به اطراف بدن زده مي شد و كشتي گيريكه هر قسمت از بدن غير از پاهايش با زمين تماس حاصل مي كرد بازنده محسوب مي شد بطوريكه اوراق تواريخ نشان مي دهد اين ورزش در عهد باستان در كشورهاي ايران و يونان و رم مورد علاقه فراوان بوده است. در حال حاضر دو رشته كشت آزاد و فرنگي در مسابقات جهاني و قاره اي المپيك انجام مي شود.
كشتي آزاد در ايران طرفداران بسياري دارد زيرا اين نوع كشتي با كشتي باستاني ايران كه در قديم در زورخانه ها انجام مي شود نزديك مي باشد. بطور كلي كشتي ورزشي است كه شايد به درازاي تاريخ قدمت داشته و بخصوص كه در تاريخ ايران با يكي از سنن قديم دين يعني آئين كشتي بستن پيوند مي يابد و اين پيوند از آنجاست كه نام كشتي از نام كمربند مخصوص زرتشتيان مي آيد كه اصل آن در زبان پهلوي (كتيك) و در فارسي دري كشتي است. كشتي كه بعدها باشين گفته شده به شكل (كشتي) در آمده است كمربند كشتي گيران را مي گفته اند.
كشتي ايران بار سوم و آداب و اصطلاحات خاص آن با تاريخ ايران و با زبان فارسي پيوندي استوار دارد زيرا كه از ورزش زورخانه نبوده و بين ايرانيان از همان روزگار نخستين كه مردم براي حفظ جان خود از خطرات گوناگون در پي ابداع لوازم جنگي بوده اند بصورت درگيري و تلاش و تقلا رواج داشته است ولي چنانكه از شاهنامه فردوسي استنباط مي شود كشتي در چهارچوب مقررات و قواعدي صورت مي گرفته از جمله در كشتي (هومان و ويسه) سردار توراني با (بيژن و گيو) پهلوانان ايراني كاملاً معلوم است كه شرايط و مقرراتي در كار بوده است حتي جاي معيني را بر مي گزيده اند و ترجماني كه به همراه دو پهلوان به محل كشتي مي رفته تقريباً نقش داور را نيز داشته است به يك بيت از همين داستان نگاه مي كنيم.
نهادند پيمان كه با ترجمان نباشد بر چيرگي بدگمان
و اما ويژگيهاي ورزش كشتي عبارتند از: سرعت، قدرت، شهامت، اعتماد به نفس، تناسب اندام، هوش و ذكاوت، عقل و درايت، مديريت، حافظه و آمادگي، ورزيدگي، لول تيغ، تحرك و تلاش، سلامت بدن، سرعت انتقال، قيافه مردانه، غرور و تعصب، شخصيت و ايمان، پاكدامني و سرانجام عشق و علاقه به پهلواني جوانمردي از ويژگي هاي ورزش كشتي بوده كه در واقع بايد گفت كه يك كشتي گير و يك پهلوان تمام عيار مي بايست شش دانگ باشد در ضمن يك انسان كمال طلب و پاكدامن هم باشد تا بتواند عملاً ارزش خود را در اين راستا به ثبوت برساند.
(فتواي كشيش – حكم قيصر و هيولاي المپيك)
قبل از هر چيز بايد بعرض برسانم كه فلسفه زندگاني يوناني روي چهار اصل بنا گرديده و اعتقاد داشتند كه سعادت انسان بستگي به تأمين چهار اصل مهم دارد و اين چهار اصل عبارتند از:‌
۱- سلامتي ۲- نيرومندي ۳- زيبائي ۴- همنشيني و حالا كه چهار اصل پنداري را در روال زندگي يونانيان شناختيم و دانستيم كه در اصل چهارم يعني مجالت منظور همان لذت بوده است اينك به سه اصل زندگاني در نزد ايران باستان نگاه مي كنيم تا به درجات تفاوت اش آشنا شويم. ايران باستان از زبان پيامبر خود زرتشت مي گويد: هوخت، هورشت، يعني (پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك) و اين سه اصل خود نشانه چهار اصل كرداري و عبارتند از راستي، درستي، محبت. البته المپيك در عهد باستان همين بوده است كه ما نمونه اي از آنرا امروز در سيدني در پيش رو داريم. المپيك باستان بنا به برخي احتمالات در عهد زندگي زرتشت برپا شده است. حدود يكهزار سال بعد از تأسيس المپيك همه چيز تمام شده و به اشاره كشيش رومي كه اصليتي اسپانيول داشت قيصر روم حكم به تعطيل المپيك داد چرا كه كشيش بنيادگرا حاضر بود روح و جسم المپيك را آتش بزند.
دو هزار سال است كه المپيك دوستان كشيش را دشنام مي دهند و ما امروز نمي توانيم نه با كشيش همداستان باشيم و نه با نفرين كنندگان او و آنچه كه مسلم است ما نيك مي دانيم كه اگر المپيك اصالتي مي داشت با فتواي كشيش و زور قيصر بر چيده شده بود و يا مرگ كشيش غروب قيصر بار ديگر از قبر سر بيرون كرد.
مي دانيم كه چون المپيك برچيده شد در سالروزهاي آن چندين بار جوانان يوناني گرد آمده و نمايشگاهي به يادگار از آن برپا كردند كه با خشونت حاكمان غاصب رومي پراكنده شدند و بسياري از اين تلاشها را نشانه اصالت المپيك مي دانستند در حاليكه آن كوششها در فتواي كشيش و فرمان قيصر زيرا آنچه كه بيش از حكم قيصر جريان داشت بازار مكاره اي بي رونق بود كه جلاي پيشين را به سود رم از دست داده بود چون با گذشت حدود يكهزار سال بعد از پيدايش المپيك دلايل نابودي آن فراهم شده بود.
نظري كوتاه به مسابقات كشتي در بازيهاي المپيك
نقاشي و حكاكيهاي روي ديوارها و سنگها نشان مي دهد كه ورزشي كشتي از ۲۷۰۰ سال قبل از ميلاد حضرت مسيح بتدريج پايه گذاري شده و باجرا در آمده است كشتي محبوب ترين ورزش در بازيهاي المپيك باستان بوده و از ۷۰۸ سال مانده به ميلاد حضرت مسيح ثبت اسامي برندگان مسابقات كشتي المپيك آغاز گرديد بدين رو برندگان مسابقات كشتي المپيك در پيش از اين تاريخ بدرستي مشخص نيستند.
(شيوه گرگورمن) كشتي فرنگي از كشور فرانسه منشأ گرفته و حدود سال ۱۸۶۰ پي ريزي شده فدراسيون بين المللي كشتي دنيا (فيلا) نيز در سال ۱۹۱۲ تشكيل و شروع بفعاليت نموده اولين مدال بگيران در المپيك باستان عبارت بودند از دو پهلوان يوناني بنامهاي (هيپوس تنبيس – وميلون) كه در ۶۰۰-۵۰۰ سال قبل از ميلاد هر كدام بترتيب ۶ بار قهرمان المپيك شدند (هيپوس تنبيس) در سي و هفتمين دوره المپيك باستان ۶۳۲ سال قبل از ميلاد مسيح كه جواني كم سن و سال بود با اتكا به قدرت بدني در المپيك اول مي شود و پس از غيبت كوتاه در المپيك هاي بعدي مجدداً بميدان رفت و برنزي كامل ۵ بار ديگر برقرار سكوي قهرماني ايستاد و اما (ميلون) نخستين بار در سال ۵۴۰ قبل از ميلاد در المپيك شصتم قهرمان شد و در ۶۱ مغلوب گرديد در ۶۲- ۶۳- ۶۴- ۶۵- ۶۶ قهرمان شد و تاج زرين زيتوان را بر روي سر خود حفظ كرد.
و اما نخستين المپيك نوين در سال ۱۸۹۶ حدود ۱۰۳ سال پيش در زمان اواخر حكومت ناصرالدين شاه در شهر آتن در كشور يونان برگزار گرديد.
در اين دوره فقط كشتي فرنگي برگزار گرديد در يك وزن و بطور آزاد انجام شد البته كشتي گيران شركت كننده اكثراً وزني حدود هفتاد كيلوگرم داشتند و مجموعاً ۱۳ كشور در آن شركت كرده بود كه حدود ۳۱۱ ورزشكار مرد در ۹ رتبه در آن روزگاران از كشتي گيران ايران – شوروي – بلغارستان – آمريكا – ژاپن – تركيه – كره و … خبري نبود كشتي گيران آلمان – يونان – بريتانيا و مجارستان يكه تاز ميدان بودند و اما قهرمانان برگزيده آن دوره بترتيب عبارت بودند:
۱) نفر اول كارل شومان
۲) گيورگيوس تي تاس از يونان
۳) استفانوس گريستوپولوس از يونان
۴) آلبروت از بريتانياي كبير
۵) توباوبگزادز از كشور مجارستان
بنابراين كارل شومان اولين قهرمان كشتي بازيهاي المپيك نوين بشمار مي رود و در سال ۱۹۰۰ بازيها در پاريس برگزار گرديد و ورزش كشتي توسط كميته تشكيلاتي بازيها حذف گرديد در سال ۰۴ (المپيك سنت لوئيس) كه در آمريكا برگزار شد براي اولين بار كشتي در هفت وزن برنامه ريزي و برگزار شد بدينگونه ۴۸- ۵۲- ۵۶- ۶۱- ۶۵- ۷۱- ۷۱+ كه بر عكس مسابقات ۱۸۹۶ مسابقات فقط در رشته آزاد انجام گرديد و وزن ۴۸ كيلو نيز براي نخستين بار در اين بازيها انجام گرديد برخلاف تصور همگان است كه مي پندارند وزن ۴۸ كيلو در المپيك مونيخ وارد بازيها شده بايد بعرض برسانيم كه وزن ۴۸ كيلو حدود ۹۵ سال پيش در المپيك سنت لوئيس وارد بازيها شده است نه ۷۲ مونيخ البته اين موضوع در مورد كشتي فرنگي صحيح است و سپس ۴۸ كيلو از بين رفت تا مسابقات جهاني ماردل ارژانتين كه اولين قهرمان آن ابراهيم جوادي از ايران بود بهرحال تا قبل المپيك ۱۹۵۲ هلسينگي كشتي گيران سوئدي – فنلاندي – امريكائي يكه تاز و همه كاره بودند در المپيك ۱۹۷۲ مونيخ كه وزن ۴۸ كيلو در هر رشته وارد صحنه رقابتها گرديد و در المپيك ۱۹۰۸ لندن هم كشتي آزاد و هم فرهنگي به مسابقه گذاشته شد البته تعداد وزنها در كشتي فرنگي ۴ وزن ۶۶- ۷۳- ۹۳- ۹۳+ و در كشتي آزاد هيچ وزن ۶۱- ۶۶- ۷۳- ۷۳+ بود كه تعيين اينگونه معيارها به چه دليلي بوده خود مايه تعجب است در بازيهاي ۱۹۲۸ آمستردام وزنهاي كشتي آزاد و فرنگي متغير و باز هم ناهماهنگ بود در سال ۱۹۳۲ لس آنجلس در مسابقات كشتي اي آزاد و فرنگي بترتيب هر يك در هفت وزن برگزار شد در بازيهاي ۱۹۴۰ و ۱۹۴۴ بعلت جنگ جهاني بين المللي دوم مسابقات بطور كلي تعطيل گرديد.
در سال ۱۹۴۸ بازيهاي المپيك لندن كشتي گيران در ۲ رشته و در ۸ وزن بميدان رفتند كه اين قانون مقررات تا المپيك مكزيكو معتبر بود.
ايرانيان در سال ۱۹۴۸ لندن براي اولين بار پا بميدان نهادند ولي چون صاحب تجربه كافي نبودند مدالي كسب ننموده در اين دوره فنلاندها – تركها – مجارها – آمريكائيها يكه تاز بودند و بهترين عنوان براي تيم ما يك مقام چهارم بود كه توسط منصور رئيسي در وزن ۵۲ كيلو و در مقام پنجمي عباس رندس و ابوالقاسم سخدري در وزنهاي ۷۳- ۸۷+ كيلو بود در المپيك بعدي ۱۹۵۲ هلسينگي كه در كشور فنلاند برگزار شد روسها وارد معركه شدند و در ۱۹۵۶ بلغارها قدم به ميدان بازيهاي المپيك گذاشتند و اما درخشش تيم كشتي ايران در المپيك ۱۹۵۶ ملبورن بوقوع پيوست كه شادروان جهان پهلوان غلامرضا تختي و امامعلي حبيبي ۲ مدال طلا صيد نمودند و دو نقره نيز توسط محمدعلي حجت پور و مهدي يعقوبي نصيب تيم ملي ايران گرديد و اما حضور بلغارها با كسب يك مدال طلا در ملبورن ۱۹۵۶ توسط نيكلاي استانجيف بود در بازيهاي ۱۹۶۰ رم تركها غوغا كردند و در هر رشته آزاد و فرنگي نظر جهانيان را بخود جلب نمودند.
در رم تركهاي گوي سبقت را از همه حريفان ربودند و در كشتي آزاد با كسب چهار مدال طلا توسط احمد ائيك – مصطفي داغستاني – حسن كنكور و عصمت اتلي و ۲ نفره بوسيله اسماعيل اوغان و حميد كاپلان به بزرگترين نتيجه رسيدند و شورويها امريكائيها و بلغاريها نيز خوش درخشيدند از جمله شبلي و مبلون و بلوياگ دو طلا براي آمريكائيها به ارمغان آورده در اين دوره درخشش تركها در كشتي فرنگي نيز قابل تحسين بود در اين رشته سه مدال طلا توسط مظاهر سيله توفيق كيش و مدحت بايراك كسب كردند و در صورتيكه در امپيك قبلي فقط بايراك مدال طلا گرفت و ديگر افتخار آفرينان در فرنگي دنيا كشورهاي اروپاي شرقي بودند از جمله روماني شوروي و بلغارستان در اين دوره از مسابقات تختي مدال نقره و سيف پور برنز گرفت اما تركها در المپيك رم در كشور ايتاليا يك ركورد از خود بجاي گذاشته كه در تاريخ كشتي تركيه و دنيا جاودانه بجاي مانده است.
در كشتي فرنگي كه تيم ايران براي اولين بار در مسابقات المپيك شركت كرده بود توسط محمد پذيرائي يك مدال برنز كسب نمود و اما دور بعد (بازيهاي المپيك در سال ۱۹۶۴ توكيو در كشور ژاپن) برگزار گرديد و كشور ميزبان با آماده ترين وضع ممكنه بميدان آمده بود چنان كه توانستند دو مدال طلا در رشته كشتي فرنگي و ۳ مدال طلا در كشتي آزاد از جمع كل ۲۰ مدال از آن خود كنند چهره شاخص ژاپني ها (اوسامو – واتانابه) در ۶۳ كيلوگرم كشتي آزاد نامداري كه در طول دوران كشتي خود حتي يك باخت نداشت و بعد از اين مسابقه براي هميشه صحنه كشتي را ترك كرد و ۲ مدال طلاي ديگر ژاپني ها در رشته آزاد رايو شيدا در ۵۲ كيلوگرم و بوجيرو واناكه در ۵۷ كيلو صيد نمودند.
بلغارها ۲ طلا توسط امن ولچف و پردان گارچيف در ۷۰ كيلو و ۸۷ كيلو بدست آوردند و روسها با ۲ مدال طلا توسط الكساندر مدويد و الكساندر ايوانسكي در اوزان ۹۷- ۹۷+ و تركها با يك مدال طلا در وزن ۷۸ كيلو توسط محمود آتالاي اما در كشتي فرنگي علاوه بر ژاپني ها تيمهاي مجارستان دو طلا – تركيه – شوروي – يوگسلاوي و بلغارستان هر كدام با يك مدال طلا بكار خود خاتمه دادند و اما سهم تيم ايران دو مدال برنز بود كه توسط اكبر حيدري و محمدعلي صنعتكاران صيد گرديد.
(المپيك ۱۹۶۸ مكزيو) كشتي فرنگي بطور كلي در قبضه كشورهاي شرق اروپا بود و از ميان آسيائيها فقط يك ژاپني بدريافت مدال نائل گرديد و اما در كشتي آزاد ژاپني ها بار ديگر با كسب سه مدال طلا همچون گذشته از جمله تيم مطرح اين دوره از مسابقات بودند كه توسط تاكاتا – كاجيرو – كاتاكو در اوزان ۵۲- ۵۷ – ۶۲ نصيب كشورشان نمودند. تركها با كسب ۲ مدال طلا توسط محمود آتالاي و احمد آئيك در اوزان ۹۷- ۷۸ و تيم ايران با كسب يك مدال طلاي عبدالله موحد در اوزان ۷۰ كيلوگرم و ۲ مدال برنز توسط طالبي و سيد عباسي در ۶۲۵۷- كيلوگرم بكار خود پايان داد از رويدادهاي غير منتظره ايندوره حضور بوريس گورويچ فراموش شده از شوري حريف قديمي غلامرضا تختي كه در ميان ناباوري همگان مدال طلا را صيد نمود.
بنيانگذار بازيهاي المپيك
بارون پيردوكوبرتن اول ماه ژانويه ۱۸۶۳ در شهر پاريس پايتخت فرانسه ديده بر جهان گشود و روز دوم سپتامبر ۱۹۳۷ درگذشت.
پيردو فردي بارون دوكوبرتن در قصر مالويل از نواحي هاوردريك خانواده ثروتمند قدم به عرصه جهان گذاشت، كوبرتن پس از گذراندن تحصيلات عاليه در سن ۲۵ سالگي هدف والي انسانيش را به مرحله عمل در آورد و فعاليتهاي او گسترش پيدا كرد وي بازيهاي المپياد باستاني را كه از خاطره ها محو شده و از سال ۳۹۴ در محل دانشگاه سوربون پاريس اجلاس بين المللي ورزش برپا شد و نمايندگان ۱۵ كشور از جمله انگلستان ايالات متحده آمريكا، آلمان، روسيه، … كه پيشرفت فراوان در ورزش داشتند در اين كنگره حاضر گرديدند، كنگره هشتاد روز طول كشيد و نخستين دوره بازيهاي المپيك جديد در ورزشگاه آتن بين كشورهاي مختلف پنج قاره جهان انجام شد، كوبرتن تا سال ۱۹۲۵ رياست كميته بين المللي المپيك را بعهده داشت و به تنهائي همه امور اداري و مالي آن را اداره مي كرد به گفته مورخين اولين المپياد در سال ۷۷۶ قبل از ميلاد مسيح و آخرين آن كه بيست و سومين دوره المپيك نوين است در سال ۱۹۸۴ ميلادي در لوس آنجلس آمريكا برگزار گرديد و بيست و ششمين دوره قرار است در سال ۲۰۰۴ در شهر آتن مركز كشور يونان برگزار گردد.
به هر حال كشتي در دنيا تاريخي كهن و جاودانه داشته، شوما پادشاه كشور ژاپن در سال ۸۰۰ در شهر نارا مقر سلطنت خود ضمن برگزاري جشنهاي متعدد در فصل پائيز يك مسابقه كشتي نيز ميان ولايات شرقي و غربي ترتيب مي داد و امروز نيز بزرگترين مسابقات كشتي حرفه اي ژاپن در فصل پائيز انجام مي شود، قبل از اينكه به اصل موضوع بپردازيم بايستي اذعان نمود رابطه ما ايرانيان با كشتي بسيار خوب و نزديك بوده است اين ورزش باستاني با خون ما ايرانيان عجين شده و افسانه هائي دور و نزديك در آن بوقوع پيوسته است حتي نوزادان ما بعد از راه رفتن بدون آموزش اوليه در نقاط دورافتاده و روستاها به كشتي گرفتن به گونه اي در حد خود مي پردازند و بچه هاي بزرگترم با الفباي آن تقريباً قبل از رفتن به باشگاه بطور ابتدائي آشنائي دارند كه اين خود يك معجزه است و تقريباً تقليد است كه از نسلي به نسل ديگر رسيده است، ورزش كشتي در دنيا نيز تازگي ندارد و اما محققان را نظر بر اين است كه المپيك نخست در ۴۱۹- ۷۷۶ يعني حدود ۱۱۹۵ سال قبل از ميلاد مي شود تاريخ برگزاري اولين المپيك باستان ۱۳۷۰ قبل از ميلاد مسيح و تاريخ برگزاري اولين دوره المپيك جديد ۱۸۹۶ در آتن پايتخت يونان ثبت گرديده است.
نخستين مجله ورزشي در ايران بنام مجله تربيت بدني در سال ۱۳۱۹ چاپ و منتشر شده است.
نخستين قهرمان المپيك باستان
طبق نوشته مورخان مسابقه كشتي از دوره هيحدهم المپيك باستان يعني سال ۷۰۸ قبل از ميلاد بطور رسمي وارد اين بازيها شد كشتي گيران باستان تنها در يك وزن دست و پنجه نرم مي كردند و ابتدا فقط نوجوانان حق شركت در مسابقه هاي كشتي را داشتند در دوره هيجدهم جواني بنام اوري و اتوسي (اهل شهر لاكون) به مقام قهرماني رسيد به اين ترتيب واتوسي را مي توان نخستين برنده مدال طلا در بازيهاي المپيك باستان دانست. بعدها كشتي گيراني مانند هيپوس تنيس و اوتليداس هر دو اهل لاكون، ميلون اهل كروتون از شهرهاي قديم ايتاليا و هائيرون اهل پلي نيوسي سر آمد قهرمانان المپيك شدند و اسناد تاريخي بوضوح نشان مي دهد كه هيپوس تنيس شش بار، ميلون شش بار و هائيرون چهار بار قهرمان كشتي المپيك شده اند و اين تداوم و حفظ مقام قهرماني در آن دوران از شگفتيهاست و گويا قدرت و نيرومندي كشتي گيران خودكار غير قابل تصور آن زمان مي باشد، هيپوس تنيس و ميلون هر كدام در شش دوره از بازيهاي المپيك شركت داشته اند و مي دانيم كه از ابتدا فاصله برگزاري هر المپيك چهار سال بوده است اين دوا عجوبه كشتي قبل از تاريخ ميلاد ذكر مي كنيم هيپوس تنيس در سي و هفتمين دوره بازيهاي المپيك باستان ۶۳۲ قبل از ميلاد در حاليكه جوان كم سن و سالي بود اول شد در دوره سي و هشتم بازيها غايب بود و در دوره هاي ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳ سالهاي ۶۲۴، ۶۲۰، ۶۱۶، ۶۱۲، ۶۰۸ قبل از ميلاد برتري خود را نشان داد و قهرمان المپيك گرديد و ميلون اعجوبه ديگر رم باستان (ايتاليا) در المپيك شصتم قهرمان شد در المپيك شصت و يكم مغلوب شد و در المپيك شصت و دو، شصت و چهار، شصت و پنج و شش تاج زيتون را روي سر خود حفظ كرد.
كشتي در المپيك هاي نوين
كشتي در نخستين دوره بازيهاي المپيك نوين در سال ۸۹۶۹ حدود ۹۰ سال پيش در آتن برگزار شد اين برابر است با سال ۱۲۷۵ شمسي مصادف با هماهنگي است كه ناصرالدين شاه در صحن حضرت عبدالعظيم (ع) به دست ميرزا رضا كرماني كشته شد و زمان امور را مظفرالدين شاه بدست گرفته بود و كشور ما در وضع آشفته اي قرار داشت و ملت ما از دنياي ورزش و بازيهاي المپيك كمترين اطلاعي نداشت در اين دوره از بازيهاي المپيك فقط مسابقات كشتي فرنگي در يك وزن بطور آزاد انجام شد كه كشتي گيران شركت كننده اكثراً وزني معادل بيش از هفتاد كيلوگرم داشتند.
در اولين المپيك مجموعاً سيزده كشور حضور داشتند كه اين كشورها ۳۱۱ ورزشكار مرد را در ۹ رشته به ميدان فرستادند در مسابقات كشتي آتن از كشورهايي نظير ايران، شوروي، بلغارستان و آمريكا، ژاپن و … خبري نبود نفرات اول تا پنجم به شرح زير انتخاب شدند:
۱) كارل شومان از آلمان
۲) گپورگپوس شي تاس يونان
۳) استفانوس ريستوپولوس يونان
۴) اليوت از بريتانيا
۵) توپاويكزا مجارستان
وزن ۴۸ كيلو براي اولين بار در المپيك سنت لوئيس (۹۸ سال پيش) بوجود آمد ميزبان سومين دوره بازيهاي المپيك در ۱۹۰۴ سنت لوئيس آمريكا بود و با اينكه كشتي در شمار رشته ها قرار داشت ولي هيچ كشوري جز آمريكا رغبت فرستادن كشتي گير به ميدان را نشان نداد در اين المپيك براي اولين بار وزنهاي هفت گانه در كشتي بوجود آمد و آمريكائيها در هر وزن به تعداد دلخواه كشتي گير روي صحنه آورده و تمامي مدالهاي لوئيس مسابقات فقط در رشته كشتي آزاد برگزار گرديد وزنهاي مورد مسابقه از اينقرار بود:
۴۸، ۵۲، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۱+ كيلو به اين ترتيب مشاهده مي شود كه وزن ۴۸ كيلو براي نخستين بار در اين بازيها ايجاد شده و اين برخلاف تصور برخي است كه مي پندارند وزن ۴۸ كيلو بري اولين بار در بازيهاي المپيك ۱۹۷۲ مونيخ به مسابقه گذاشته شده است البته موضوع در مورد كشتي فرنگي صحيح است ولي آزاد ۸۲ سال پي در سنت لوئيس وزن ۴۸ كيلو وجود داشته و بعد از آن از بين رفته و سپس در مسابقات قهرماني جهان در ماردلپلاا آرژانتين بسال ۱۹۶۹ رسميت يافته است.
در بازيهاي ۱۹۰۸ لندن براي نخستين بار كشتي آزاد و كشتي فرنگي به مسابقه گذاشته شد كه تعداد چهار وزن در كشتي فرنگي ۶۶، ۷۳، ۹۳، ۹۳+ كيلو و در كشتي آزاد پنج وزن ۵۶، ۶۱، ۶۶، ۷۳، ۷۳+ كيلو رسميت داشته و برگزار شده است.

حال معلوم نيست در آن زمان معيار انتخاب چنين وزنهاي متفاوتي براي اين دو رشته چه بوده است. تا بازيهاي ۱۹۲۸ آمستردام وزنهاي كشتي آزاد و فرنگي متغير و ناهماهنگ بود در بازيهاي ۱۹۳۲ (لوس آنجلس) و ۱۹۳۶ برلين مسابقات كشتي آزاد و فرنگي هر يك به هفت وزن رسيد و برگزار شد، در سالهاي ۱۹۴۴ و ۱۹۴۰ بعلت وقوع جنگ بين الملل مسابقات كشتي در دو رشته و در هشت وزن برگزار شد تا بازيهاي ۱۹۶۸ مكزيكو بر همين روال ادامه داشت ولي از سال ۱۹۷۲ تاكنون طي سه دوره از بازيهاي المپيك مسابقات كشتي در ده وزن برگزار شده است.

در المپيكهاي بعد از جنگ بين المللي اول و قبل از جنگ بين الملل دوم (۱۹۳۶-۱۹۲۰) از كشتي گيران ايران، شوروي و بلغارستان خبري نبوده و يكه تازان آن دوران كشتي گيران فنلاند، آلمان، مجارستان، سوئد و ايتاليا در كشتي فرنگي و آمريكا، فنلاند و سوئد در كشتي آزاد بوده اند.

(در نخستين المپيك بعد از جنگ جهاني دوم كه در سال ۱۹۴۸ در لندن برگزار گرديد ايرانيان) پاي به ميدان نهادند ولي هنوز تجربه كافي را براي بگردن آويختن مدال دارا نبودند در اين المپيك سهم سوئدي ها، فنلانديها، تركها، مجارها، آمريكائيها در ربودن مدال بيش از ساير كشورها بود.
بهترين عنوانها براي ما يك مقام و چهارم در ۵۲ كيلو توسط مرحوم منصور رئيس و دو مقام پنجم در اوزان ۷۳ و ۸۷+ كيلو توسط ابوالقاسم سخدري و عباس زندي بوده است.