گزارش كارآموزي حسابداري
ثبت اسناد هزینه
شرکت برای انجام عملیات خرید وفروش متحمل هزینه های بسیاری می‌شود. این هزینه ها از محل اعتباراتی که برای هر اداره باتوجه به عملکرد ان اداره در نظر گرفته می شود تامین می شود . شرکت این اعتبار تخصیصی را جمع بندی کرده وبا توجه به عملیات هزینه
می‌نماید .

دوره مالی یکسال می باشد . در ابتدای سال شرکت مبلغی را به عنوان تنخواه برای انجام هزینه ها در نظر می گیرد که این مبلغ در ابتدای سال به حساب تنخواه گردان اضافه واز حساب بانک کسر می گردد .
هزینه ها در این شرکت به چند دسته از جمله تبعی (عملکرد) و جاری عمرانی سرمایه ای
و .. تقسیم می شوند .

هزینه های تبعی شامل نهاده ها (سم ، کود ، بذر ) می باشد برای مثال هزینه کیسه و
کیسه گیری حمل ونقل جابجایی و دستمزد کارکنان.
هزینه های جاری مرتبط با هزینه های جاری شعبه می باشد از جمله هزینه های تعمیرات ، پذ یرایی ، ملزومات، حقوق ودستمزد .
مبلغ تنخواه در اختیار فردی که مسئولیت پرداخت هزینه ها به عهده او می باشد قرار می‌گیرد که اصطلاحا تنخواه گردان (کارپرداز) اطلاق می گردد . کارپرداز شعبه خریدهایی انجام می دهد وفاکتورها را با تاریخ معین به قسمت مالی تحویل می دهد .
عملکرد تنخواه گردان بدین نحو می باشد که پس از استعلام قیمت کالای مورد نظر از چند فروشگاه و مقایسه قیمتها کالای مربوط را با به صرفه ترین قیمت خریداری می کند. اگر کالای خریداری شده از اقلام با قیمت بالا باشد در کمیسیون اداره باصرفه ترین قیمت در نظر گرفته می شود .
بعداز خریداری کالا توسط کارپرداز ابتدا به انبار تحویل داده می شود و انبار برچسب حاوی شماره سریال را روی تمامی کالاهای خریداری شده نصب می کند. این شماره سریال روی قبض انبار نیز قید گردیده . این برچسب شامل اقلام مصرفی وکم قیمت

نمی باشد. (کالاهای قابل استهلاک نیز در ستاد مستهلک می شود )
حسابدار به صورت روزانه فاکتور هزینه ها را تنظیم نموده سپس طی سند هزینه ها را وارد سیستم می کند. فاکتورها بر حسب نوع هزینه گروه بندی و مرتب می شوند. برای مثال هزینه خرید ابزار الات از هر نوع که باشد در حساب اثاثیه ولوازم اداری ثبت
می شود
برای ثبت اسناد هزینه ابتدا وارد سیستم مالی شده وسپس قسمت ورود اطلاعات و در قسمت ثبت و روئیت اسناد پس از مشاهده دفتر روزنامه ابتدا کد حساب را به ترتیب کد معین ، کد تفصیلی اول وکد تفصیلی دوم وارد می کنیم . کدهای تفصیلی توسط خود شرکت تعریف می شود به عنوان نمونه به هر کارمند یا قسمت عملیاتی کد مخصوص داده می شود .
قسمت بعدی شرح می باشد شامل خلاصه ای از شرح فاکتور می باشد برای مثال قید می شود که کد هزینه وارد شده بابت خرید کدام قلم ازملزمات می باشد و سپس مبلغ بر اساس بدهکار یا بستانکار بودن ثبت می شود .
در آخر جمع اقلام هزینه از حساب تنخواه کسر می گردد . سپس مجددا عین مبلغ هزینه ها به حساب تنخواه گردان اضافه و از موجودی بانک کسر می گردد .
سپس از سند مربوط چاپ گرفته می شود و به پیوست فاکتورهای مربوط وقبض انبار و برگ درخواست ضمیمه سند می گردد،

 

ثبت حواله ورسید
این عملیات مربوط به قسمت بازرگانی ومالی می باشد که راجع به خرید وفروش نهاده ها (سم ، بذر، کود ) است .
اطلاعات وارده به سیستم طبق حواله ها ورسید های ارسالی از انبار است ودر سیستم حسابداری نهاده ها به ثبت می رسد .
در این سیستم نهاده ها از لحاظ مقداری و ارزش ریالی مورد محاسبه قرار می گیرد .
بدین ترتیب که پس از ورود به حسابداری انبار مورد نظر ابتدا شماره سند را به ترتیب آخرین شماره وارد کرده سپس تاریخ رسیدها را که از ۱۵ هر ماه می باشد و در ستون بعد کد کالای مربوط به نهاده ها را وارد می کنیم ستون بعد متعلق به مقدار نهاده ها است که پس از ورود مقدار، سیستم ارزش ریالی ان را اتوماتیک وار محاسبه می کند .

ستون اخرمربوط به مرکز هزینه ها می باشد . باکلیک کردن روی کد مرکز می توان کد تمام مراکز را مشاهده کرد و کد مورد نظر را یافت .
درحواله ها تاریخ از ۲۵ هر ماه زده می شود ومراحل بعد به همان ترتیب بالا می باشد .
برگه های حواله ورسید به ترتیب شماره سند در زونکن مربوط به آن ماه نگهداری
می شود.
در پایان هر ماه پس از اینکه کلیه رسیدها و حواله های مربوط به نهاده ها (لازم به ذکر است که هر کدام از نهاده ها سیستم مخصوص به خود را دارد ) در سیستم حسابداری ثبت گردید گزارش ان را تهیه می نمائیم تا سند مربوط تنظیم گردد .

برای ادامه این کار گزارش وارده وصادره از حسابداری انبار و گزارش وارده و صادره از کنترل موجودی ( انبار ) گرفته وهر دو را با هم تطبیق می دهیم بطوری که هر دو باید با هم موازنه داشته باشند .
گزارش بعدی مربوط به گزارش فروش نهاده ها می باشد . در پایان همان ماه مورد نظر این گزارش نیز با گزارش گرفته شده از انبار موازنه می شود . در مرحله نهایی سند مربوط به نهادهها شامل :
۱- سند مبالغ دریافتی های نهاده (کود ، سم ، بذر )
۲-سند فروش نهاده ها (کود ، سم ، بذر )

۳- سند حسابداری نهاده ها (کود ،سم ، بذر )
بعد از اتمام ثبت اسناد این اسناد به سیستم دفاتر مالی شعبه منتقل شده و سپس به حساب تراز ازمایشی انتقال می یابد .

تاریخچه :
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به استناد مصوبه شماره ۲۱۸۵۱/ ت ۱۸۹ه مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۳ هیات وزیران و از ادغام شرکت های (پخش کود شیمیایی و تولید سم ) و (تولید ، تهیه بذر و نهال ) تشکیل گردید و طبق وظایف قانونی عهده دار امر خطیر تهیه ، تولید و توزیع نهاده ها ی اصلی ومهم کشاورزی کشور می باشد که شاید در شرایط کنونی جهان ، بواقع از ارکان اصلی و اساسی کشاورزی تلقی می گردد و در حقیقت امروز ، کشاورزی پایدار ، فارغ از این نهاده های اصلی فاقد اعتبار اقتصادی است .

اهداف :
اهداف شرکت عبارتست از برنامه ریزی ، سیاست گذاری و اقدامات لازم در راستای تولید، تهیه ، تدارک ،توزیع ، حمل ونقل، خرید و فروش انواع بذر ،نهال اصلاح شده ، مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی ،کودهای شیمیایی و الی ، کودهای شیمیایی مخلوط ،هورمونها و مواد غذایی گیاهان . که منظور از بذر و نهال انواع بذر ونهال ، پیاز ، قلمه ، غده ، پیوندک ، پاجوش ، و هر قسمتی از گیاه است که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار می گیرد .

حمایت از بخش کشاورزی به دلایل مختلف از قبیل ایجاد امنیت غذایی وافزایش تولید و درامد کشاورزان ، از مسایل مهم اقتصادی است و مورد توجه جدی دولتها حتی در کشورهای توسعه یافته است .
بدون شک اهدافی که دولت در دستیابی به خود کفایی ،توسعه پایدار و افزایش تولید و امنیت غذایی در این بخش دنبال می کند ،

مستلزم تلاش سازمان یافته و هد فمند کشاورزان با حمایت دولت است .دراین میان تامین نهاده ها یکی از مهم ترین برنامه ها و سیاستهای حمایتی دولت است که با جددیت و گستردگی زیاد و کیفیت مطلوب توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی دنبال می شود .

این شرکت مسئولییت تامین نهاده ها ی کشاورزی را بر عهده دارد و موظف است تا نهاده های مورد نیاز کشاورزان را به مقدار کافی ، به موقع و با کیفیت مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهد .
دو نکته مهم در چارچوب وظایف شرکت خدمات حمایتی به شکل جدی مد نظر می باشد :
۱- تامین نهاده ها با کیفیت مناسب و با اولویت تولید داخل و کارایی مطلوب