گزارش کارآموزی
بیمه دانا

کارآموزی بیمه

محل کارآموزی:
بیمه دانا شعبه آزادی

استاد کارآموزی:
جناب آقای مهندس بهرام سلطانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: آشنایی با محل کارآموزی ۱
مقدمه ۱
تاریخچه شرکت ۲
چارت سازمانی ۳
فصل دوم: معرفی انواع بیمه ها ۶
بیمه خودرو ۶
بیمه درمان گروهی ۱۷

بیمه باربری ۲۲
بیمه آتش سوزی ۳۸
بیمه مسئولیت ۵۲
بیمه مهندسی و خاص ۵۶
بیمه عمر و پس انداز و حوادث انفرادی ۷۰
بیمه عمر و حوادث ناگهانی گروهی ۷۲
فصل سوم: اهداف و برنامه های راهبردی ۷۸

فصل اول
مقدمه
شركت بيمه‌دانا به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي بيمه در كشور، تأمين امنيت خاطر آحاد جامعه بزرگ ايراني را در بخشهاي مختلف‌اقتصادي با ارائه پوششهاي مناسب بيمه‌اي، رسالت خود قرار داده است و با بهره‌گيري بهينه از منابع و امكانات موجود تمام تلاش خود را جهت تحقق اهداف دولت محترم كه همانا ايجاد رفاه، امنيت و عدالت اجتماعي در سطح جامعه است به كار خواهد گرفت.

مشتريان، نمايندگان، كارگزاران و كاركنان، اعضاء اصلي خانواده بزرگ شركت هستند و اين شركت با استفاده از نيروي جوان، تحصيل‌كرده، با انگيزه و شبكه فروش فعال، گسترده و آراسته به اخلاق حرفه‌اي و همچنين بهره‌گيري از تكنولوژي روز در فناوري اطلاعات رضايت تمام و كمال مشتريان خود را فراهم مي‌آورد و خدمات خود را با بهترين كيفيت ارائه خواهد نمود.

تركيب پرتفوي بيمه با مديريت ريسك علمي و همچنين بهره‌گيري حداكثري از منابع مالي و سرمايه‌اي، شركت‌رادر بهترين شرايط سودآوري قرار مي دهد و به اين ترتيب بنيه مالي شركت براي پاسخگويي به مشتريان تقويت و حقوق صاحبان سهام نيز تأمين خواهد شد.

كاركنان و شبكه فروش بيمه‌دانا به عنوان يكي از مهمترين سرمايه‌هاي شركت با اشراف به آخرين اطلاعات روز دنيا در امور محوله ‌و با بهره مندي از نيروي انديشه، جهت ارتقاء خدمات تلاش خواهند نمود و از اين رهگذر از امنيت شغلي ورفاه بهره مند خواهند شد.

تاریخچه شركت
بيمه دانا در سال ۱۳۵۳ با مشاركت بيمهCommercial Union انگليس بصورت شركت سهامي عام با سرمايه بخش خصوصي و با امكان فعاليت در كليه رشته هاي بيمه اي تاسيس شد .اين شركت پس از ۵ سال فعاليت در قالب بخش خصوصي در تير ماه ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شوراي انقلاب ودولت موقت به همراه ۱۲شركت بيمه خصوصي ملي اعلام شد

وجهت ارزيابي سهام وتسويه حساب با سهامداران داخلي وخارجي بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۰ فعاليت بيمه دانا و۱۰ شركت ملي شده ديگر متوقف گردید.

در آذر ماه سال ۱۳۶۷ به موجب(( قانون نحوه اداره امور شركتهاي بيمه))تعداد ۹ شركت بيمه ملي شده (آريا، اميد، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان وكار، شرق و ملي)در شركت سهامي بيمه دانا ادغام شده و به موجب همين قانون مقرر شد

اين شركت ضمن بررسي حسابها وتسويه ديون دولت وسهامداران شركتهاي ادغامي، به عنوان يك شركت بيمه تخصصي در رشته بيمه هاي اشخاص شروع به فعاليت نمايد .

هدف از تاسيس مجدد بيمه دانا تشكيل يك شركت بيمه تخصصي اشخاص خصوصاً بيمه هاي عمر در كشور بود . به دليل محدوديت حوزه فعاليت ونبود امكان رقابت با ساير شركتهاي بيمه در سال ۱۳۷۵ با تصويب ماده واحده اي توسط مجلس شوراي اسلامي به بيمه دانا اجازه داده شد

همچون ساير شركتهاي بيمه اي فعاليت نمايد . فعاليتهاي عمومي بيمه دانا عملاًاز ابتداي سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش يافت.

هم اكنون اين شركت با دارا بودن ۱۱۵۴شعبه، نمايندگي وكارگزار وباجه مفتخر است كه خدمات مطلوب خود را به احاد جامعه ارائه نمايد.خاطر نشان مي سازد پراكندگي شبكه خدمات رسانی اين شركت بدين قرار است :
شرح تهران شهرستان
شعب ۹ ۳۴
نمایندگی ۲۳۵ ۶۲۴
شرکتهای نمایندگی ۱۲ ۷
کارگزارن ۱۱۸ ۱۰۸
باجه ۲ ۵

چارت سازمانی

اصول اخلاق حرفه اي صنعت بيمه
(مصوب شوراي عمومي سنديكاي بيمه گران ايران)
كليه فعالان صنعت بيمه به اصول اخلاقي زير متعهد هستند:
پايبندي به مقررات و تعهدات

۱- احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم تلاش براي بي اثر كردن آنها؛
۲- برخورد با همكاران و واسطه هايي كه از طرق غير اخلاقي از جمله پرداخت رشوه به بازاريابي مي پردازند؛
۳- عدم چشم پوشي نسبت به تخلف ديگران و همكاري براي كاستن هرگونه فساد؛

۴- پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان؛
۵- پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛
۶- رعايت و حمايت از رقابت آزاد و عادلانه و پيروي از اصول بيمه گري، به ويژه در تعيين نرخ و شرايط؛
عدالت و انصاف

۷- تعيين دستمزد همكاران بصورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمايندگان و كارگزاران طبق ضوابط؛
۸- رفتار منصفانه با مشتريان و طرفهاي تجاري در همه جوانب؛
۹- پرهيز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاري با ابزار غير اخلاقي و غير صادقانه؛
۱۰- تغيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني،معقول، منصفانه و در خور شرايط بيمه بدون تأثير از رقبا؛
شفافيت و صداقت

۱۱- صداقت و راستي در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارشات فريب دهنده، پنهان كاري و حذف هدفمند برخي از اطلاعات؛
۱۲- خودداري از ارائه ی اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع رساني؛
۱۳- انتشار مستمر اطلاعات دقيق مالي و ويژگي هاي حرفه اي خود به صورت واقعي؛
۱۴- اطلاع رساني به موقع به بيمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغييرات موثر در اداي تعهدات؛

۱۵- توجيه كامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديت هاي دريافت خسارت؛
۱۶- برقراري روابط شفاف با مشتري بگونه اي كه امكان هيچ نوع سوء استفاده نباشد؛
حفظ كرامت انساني
۱۷- خودداري از تقديم و دريافت مسرفانه هديه و برگزاري بيش از حد برنامه هاي سرگرمي و تفريحي براي طرفهاي تجاري؛

۱۸- انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه اي متعهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشاء و پرداختهاي غير موجه مبرا مي باشند؛
۱۹- محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان، همكاران و رقبا؛
رعايت حقوق اجتماعي
۲۰- احترام به منزلت و حقوق انساني و شهروندي افراد و پاسداري از آن؛
۲۱- احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتريان؛

۲۲- سلوك و عدم كينه توزي با منتقداني كه سخن از نقض قانون و مقررات مي گويند و عملكردها را نقد مي كنند؛
۲۳- مقابله با پولي شويي و هر گونه فعاليت ديگري كه پشتيبان بزه هاي سازمان يافته باشد؛
۲۴- پاسداري از طبيعت، محيط زيست و توسعه پايدار؛

۲۵- همكاري با سازمانهاي مردم نهاد (NGO ) و حمايت از آن دسته از تدابير عمومي كه سبب تقويت توسعه صنعت بيمه مي شود؛
۲۶- پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز؛
۲۷- احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي رقيبان؛

فصل دوم
معرفی انواع بیمه ها
بيمه اتومبيل

بيمه هاي اتومبيل شامل بر سه نوع بيمه يعني : بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه در مقابل اشخاص ثالث ، بيمه حوادث سرنشين و راننده (اين دو بيمه نامه بهمراه يكديگر ارائه ميگردد و بعنوان بيمه شخص ثالث شناخته مي شود ) و بيمه بدنه هستند .مشخصات هريك از بيمه نامه ها از اين قراراست .

انواع بيمه نامه هاي اتومبيل شركت بيمه دانا
۱-بيمه نامه شخص ثالث و مازاد :
دراين نوع بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث (اعم از جاني يا مالي ) تحت پوشش قرار مي گيرد .

منظور از جبران خسارت بدني ، تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني حاصل از حوادث رانندگي همچنين جبران زيان هاي نقص عضو يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است .

جبران خسارت مالي عبارت است از تامين و جبران زيان هاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياي تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود .

بيمه شخص ثالث در اغلب كشورهاي جهان اجباري شده و درايران نيز از سال ۱۳۴۷ تاكنون داشتن آن اجباري است و مازاد بر سقف اجباري مصوب ، به صورت پوشش هاي اختياري مازاد به متقاضيان ارائه مي شود .

خطرات تحت پوشش :
حوادث مشمول اين بيمه نامه شامل هرگونه تصادف ، سقوط ، آتش سوزي، يا انفجار وسايل نقليه موتوري زميني و يدك تريلر متصل به آنهاو نيز خساراتي كه از محمولات وسايل نقليه بيمه شده به اشخاص ثالث وارد مي شود .

اشخاصي كه به سبب حوادث وسيله نقليه مورد بيمه دچار زيانهاي بدني يا مالي مي شود ثالث تلقي مي شوند به استثناي اشخاص ذيل :
الف ) بيمه گذار ، مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه
ب) كاركنان بيمه گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه (اين استثناء با لحاظ حق بيمه اضافي در بيمه نامه ها پوشش داده است )

ج ) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه اي باشند كه راننده يا بيمه گذار مسئول حادثه باشد

خطرات خارج از تعهدات بيمه نامه
۱- خسارات ناشي از فورس ماژور از قبيل جنگ ، سيل ، زلزله
۲- خسارات وارده به محمولات وسائل نقليه مورد بيمه
۳- خسارات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو

۴- خسارات وارده به متصرفين غير قانوني وسائل نقليه
۵- خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم
۶- خسارات ناشي از حوادثي كه درخارج از كشور اتفاق مي افتد مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار دراين موضوع شده باشد .
بيمه نامه شخص ثالث به منظور حمايت از كليه زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي ، اجباري اعلام شده و بهتر است دارندگان وسايط نقليه به هنگام مراجعه به شعب و نمايندگي هاي بيمه تقاضاي خريد بيمه نامه با تعهدات جاني مناسب و كافي متناسب با ارزش ريالي ديه كامل مرد مسلمان و تعهدات مالي مازاد را بنمايند تا درزمان بروز خسارت هاي احتمالي از مشكلات ناشي از نداشتن بيمه نامه كامل پيش گيري كنند .

چه بسا افرادي كه به دليل نداشتن بيمه نامه و تصادف با وسيله نقليه ، منجر به فوت يا نقص عضو يا خسارت هاي مالي سنگين به اشخاص ثالث شده و علاوه بر مشكلات حاشيه اي متعدد ناشي از تصادف قادر به جبران خسارت وارده نبوده و به تحمل حبس در زندان محكوم شده اند . پس رانندگي با وسيله نقليه بدون بيمه نامه كامل شخص ثالث و مازاد حتي براي يك لحظه اشتباه محض است .

حق بيمه و تخفيف عدم خسارت :
حق بيمه اين بيمه نامه براساس نوع و مورد استفاده وسيله نقليه و ميزان تعهدات بيمه گر مطابق تعرفه هاي مصوب جاري تعيين و اعمال ميشود .

به منظور تشويق بيمه گذاران به دقت در رانندگي به آن دسته از بيمه گذاراني كه دريكسال بيمه اي منجر به هيچگونه خساراتي نشده باشند به هنگام تمديد بيمه نامه تخفيف اعطا مي شود و از پرداخت بخشي از حق بيمه سال هاي بعدي به شرح جدول ذيل معاف خواهند بود :

سال بيمه اي تخفيف عدم خسارت ثالث اجباري تخفيف عدم خسارت مازاد اختياري
سال دوم ۵ ۵
سال سوم ۱۰ ۱۰
سال چهارم ۱۵ ۱۵
سال پنجم ۱۵ ۲۵

سال ششم ۱۵ ۳۵
سال هفتم ۱۵ ۵۰
حداكثر تخفيف عدم خسارت در بيمه نامه با تعهدات اجباري ۱۵% مي باشد .

همچنين حق بيمه آن دسته از بيمه گذاراني كه درمدت اعتبار بيمه نامه يكساله ، بيش از يكبار موجب خسارت شوند هنگام تجديد بيمه نامه با توجه به تعرفه مورد عمل به شرح ذيل افزايش مي يابد :
دوبار خسارت ۲۰درصد حق بيمه سالانه
سه بارخسارت ۴۰ درصد حق بيمه سالانه
چهاربار خسارت ۶۰ درصد حق بيمه سالانه
بيش از چهار بار خسارت ۱۰۰ درصد حق بيمه سالانه

پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي ) :
شركت بيمه دانا به منظور رفاه بيمه گذاران محترم و زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه هاي ترافيك كه پس از اين گونه حوادث ايجاد مي شوند ،

خسارت مالي واقع شده در محدوده شهر ها را درصورت داشتن شرايط مندرج در پشت كارت بيمه نامه شخص ثالث تا حداكثر سقف يك ميليون ريال جبران مي كند .

۲- بيمه حوادث سرنشين و راننده
اين بيمه نامه به عنوان پوشش تكميلي همراه بيمه نامه هاي شخص ثالث و مازاد ارائه مي شود و بموجب آن ، راننده وآن دسته از سرنشينان وسيله نقليه بيمه شده كه شخص ثالث محسوب نمي شوند و در اثر حوادث رانندگي مصدوم مي شوند ، مي توانند از پوشش مذكور استفاده كنند .

براساس اين بيمه نامه هزينه هاي پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو سرنشينان وسيله نقليه مشمول بيمه تا سقف مشخص شده در بيمه نامه ، دراثر حوادث قابل جبران است .

همچنين چنانچه راننده وسيله نقليه بيمه شده دراثر حادثه رانندگي محكوم به پرداخت ديه سرنشينان اتومبيل خود شود ليكن ديه متعلقه ايشان بيش از سقف تعهدات بيمه نامه شخص ثالث باشد ، مابه التفاوت آن با رعايت سقف و شرايط مربوطه از محل پوشش حوادث سرنشين جبران مي شود .

*مدارك لازم جهت خريد بيمه نامه ثالث
و حوادث سرنشين شامل :
۱- كارت خودرو۲- بيمه نامه سال قبل درصورت دارا بودن ۳- تكميل فرم پيشنهاد در واحدهاي صدور بيمه نامه ۴- همراه داشتن كد ملي و كد پستي
– به منظور جلوگيري از تبعات احتمالي در رسيدگي و پرداخت خسارت لازم است فرم پيشنهاد بدقت و براساس مندرجات كارت مورد بيمه و نوع استفاده آن تكميل گردد .

 

* ساير موارد و اطلاعات :
جهت تمديد بيمه نامه شخص ثالث ، حداقل ۷۲ ساعت (اداري ) قبل از اتمام مهلت بيمه نامه اقدام فرمائيد .
چنانچه بيمه نامه قبلي نداشته و يا از تاريخ اتمام اعتبار بيمه نامه يكسال يابيشتر گذشته باشد معادل صد درصد حق بيمه اجباري و كمتر از يكسال به نسبت مدت تاخير در حق بيمه بيمه نامه جديد جريمه اعمال ميگردد.

بديهي است اتومبيل هاي صفركيلومتر و انتقالي پس از انتقال سند مالكيت و حداكثر تا ۳۰ روز پس از تاريخ انتقال مشمول جريمه نخواهند شد .

۳- بيمه بدنه
دراين نوع بيمه نامه ، تعهد بيمه گر جبران خسارت وارده به وسيله نقليه بيمه شده است . به عبارت ديگر ، بيمه گر با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد مي نمايد در مقابل دريافت حق بيمه و پس از بازديد و تاييد سلامت اتومبيل ،

چنانچه به علت هريك از حوادث مشمول بيمه ( آتش سوزي ، انفجار ، تصادف ، واژگوني ، سقوط و سرقت )وسيله نقليه بيمه شده ازبين رفته و يا به آن خسارت وارد شود ، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير يا مبلغ خسارت را طبق شرايط بيمه نامه پرداخت كند .

پوشش هاي اضافي بيمه بدنه :
علاوه بر خطرات اصلي تحت پوشش مذكور در بيمه بدنه ، خطرات ذيل نيز با دريافت حق بيمه اضافي تحت پوشش قرار ميگيرند :
۱-سرقت قطعات اصلي و اضافي منصوبه برروي خودرو
۲-شكست شيشه و پاشيدن شدن مواد اسيدي

۳-هزينه اياب و ذهاب بيمه گذار در ايام تعمير وسيله نقليه خسارت ديده
۴-سيل و زلزله و آتشفشان
– سن خودرو
حداكثرسن بيمه براي خودروهاي سواري۲۰سال براي خودروهاي باركش۳۰ سال وبراي خودروهاي اتوكار۲۶ سال ميباشد.

تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه :
تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه در جدول زير ارائه شده است .اين تخفيف مشمول بيمه گذاراني مي شود كه درطي يكسال بيمه اي يا بيشتر از محل بيمه نامه بدنه خود خسارتي دريافت ننموده باشند .

سال بيمه اي تخفيف حق بيمه
دوم ۲۵%
سوم ۳۵%
چهارم ۴۵%
پنجم و بعد از آن ۶۰%

فرانشيز خسارت
در پرداخت خسارت بدنه ، بخشي از خسارت به عهده بيمه گذار مي باشد كه اصطلاحاً ((فرانشيز )) ناميده مي شود .

تخفيف هيات علمي :
اعضاي هيات علمي درصورت ارائه معرفينامه از كارگزيني محل خدمت خود مي توانند از ۲۰% تخفيف توافقي در بيمه بدنه اتومبيل مربوط به خود استفاده نمايند.

خسارتهاي تحت پوشش
جبران خسارتهاي وارد به موضو